Byla 2-1000-230/2009

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. Ilmai Daubarienei, atsakovo atstovui adv. Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Markučiai” ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei “Hermio projektai” dėl skolos už parduotas prekes, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Markučiai“ dokumentinio proceso tvarka pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Hermio projektai“ 545 590,02 Lt skolos, 138 202,34 Lt delspinigių ir 11,84 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu (b.l. 143-144 ir 2009 m. gegužės 5 d. nutartis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo) ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, tačiau atsakovas UAB „Hermio projektai“ pareiškė prieštaravimus (b.l. 147-148).

4Ieškovo atstovė prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir paaiškino, kad atsakovas pateikdamas prieštaravimus pagrindinę skolą pripažino, todėl ginčo dėl šios skolos nėra. Skolos dydis šalių yra suderintas, jokių mokėjimų po skolos suderinimo nebuvo atlikta. Už prievolės atsiskaityti nevykdymą sutartimi numatyti delspinigiai yra atsakovo minimalūs nuostoliai, ką patvirtina sutarties 6.4 punktas. Be to, tokio pat dydžio delspinigiai sutartyje numatyti ir tuomet, jei įsipareigojimus nebūtų vykdęs ir ieškovas. Atsakovas naudojasi ieškovo pinigais, kai tuo tarpu ieškovas pats turi kreditorių, su kuriais taip pat reikia atsiskaityti.

5Atsakovo UAB „Hermio projektai“ atstovas pripažįsta atsakovo įsiskolinimą ieškovui 545 590,02 Lt sumai, tačiau prašo pakeisti sprendimą delspinigių priteisimo dalyje, kadangi sutartimi numatyti per dideli delspinigiai. Pagal suformuotą LR Aukščiausiojo Teismo praktiką delspinigiai neturėtų viršyti 0,02 procento, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė nuostolių. Nurodo, kad atsakovas negalėjo atsiskaityti dėl sunkios finansinės padėties ir trečiųjų asmenų kaltės, todėl ieškovui būtų naudingiau taikiai tartis su ieškovu, nes iškėlus bankroto bylą ieškovo interesai būtų labiau pažeisti, kadangi atsakovo turtas yra įkeistas SEB bankui. Be to, mano, kad sutarties 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas sutartimi numatytų delspinigių gali reikalauti už 15 dienų, o vėliau mokėtini įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.

6Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. Atsakovas UAB „Hermio projektai“ pateiktuose prieštaravimuose dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. priimto preliminaraus sprendimo pripažįsta atsakovo skolą ieškovui UAB „Markučiai“ 545 590,02 Lt sumai (b.l. 147-148). Atsakovo atstovas ir teismo posėdyje patvirtino, kad atsakovas pagrindinio įsiskolinimo ir jo dydžio neginčija. Todėl atsakovui pripažinus ieškinio dalį bylos nagrinėjimas iš esmės dėl 545 590,02 Lt skolos išieškojimo, remiantis CPK 140 straipsnio 2 dalimi, nutrauktinas, ir ši sprendimo dalis grįstina sutrumpintais motyvais (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

7Pateikti šalių pasirašytos 2007 m. spalio 8 d. pirkimo-pardavimo sutarties su jos priedais nuorašai (b.l. 18-38) patvirtina, kad ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui sutartyje nurodytą produkciją bei paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo. Pateikti PVM sąskaitų-faktūrų nuorašai (b.l. 50-136) ir skolų suderinimo aktas (b.l. 46) patvirtina, kad atsakovas liko skolingas 545 590,02 Lt, ko atsakovas neginčija. Nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, atsakovas pažeidė CK 6.38, 6.59, 6.205 straipsnių reikalavimus, todėl skola ieškovui preliminariu sprendimu priteista pagrįstai.

8Ginčas tarp šalių kyla dėl sutartimi numatytų delspinigių priteisimo. Sutarties 6.1 punktu buvo numatyta, kad pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju terminais, numatytais šioje sutartyje/prieduose prie šios sutarties, pirkėjas moka pardavėjui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų gaminių sumos už kiekvieną pavėluotą diena. Atsakovo nuomone, toks nustatytas delspinigių dydis yra pernelyg didelis. Tai reiškia, kad atsakovas iš esmės siekia, kad būtų taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatos, numatančios, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio, CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Kitoje LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 yra konstatuota, kad sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. LR Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 taip pat yra numatyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Todėl mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Tačiau teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą ir jis turi pakeisti netesybų dydį tais atvejais, kai nuostolių dydį reikia mažinti. Nurodyta LR Aukščiausiojo Teismo praktika leidžia daryti išvadą, kad sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas mažinti sutartinių netesybų dydį, šalies patirtų nuostolių dydis nėra esminis kriterijus. Praktika dėl konkrečių netesybų dydžių formuojama kiekvienu atveju ir atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. Kaip nurodyta paminėtoje LR Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje, sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Atsižvelgiant į tai, atmestinas atsakovo atstovo argumentas, kad sutartiniai delspinigiai yra per dideli, nes ieškovas įrodymais nepatvirtino savo patirtų nuostolių. Teismas, vertindamas sutartinių netesybų dydį atsižvelgia į tai, kad toks pat delspinigių dydis (0,2 proc.) sutartyje buvo numatytas ir ieškovui neįvykdžius įsipareigojimų pristatyti gaminius pirkėjui (sutarties 6.3 p.). Tai reiškia, kad šalys susitardamos dėl netesybų buvo lygiavertėje padėtyje, t.y. nepriklausoma viena nuo kitos ir laisvos susitariant dėl sutarties sąlygų. Be to, sutarties 6.4 punkto redakcija leidžia daryti išvadą, jog šalių susitarimas dėl delspinigių dydžio reiškė susitarimą, kuriuo buvo įvertintas minimalus būsimų nuostolių dydis, nes šiame punkte numatyta, kad jei pirkėjas neatsiskaito su pardavėju ilgiau kaip 15 dienų po prekių apmokėjimo pasibaigimo, pirkėjas kompensuoja pardavėjui nuostolius (t.y. prekių vertę ir delspinigius). Teismas atsižvelgia ir į tai, kad skolos suma yra didelė, atsakovas jos negrąžina ilgą laiką, nors ją ir pripažįsta, todėl tokios didelės apimties piniginės prievolės nevykdymas neabejotinai sukelia reikšmingus nuostolius ieškovui, kuris taip pat turi įsipareigojimų savo kreditoriams. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatas ir sumažinti sutartinių netesybų (delspinigių) dydį. Todėl delspinigiai, kurių dydį patvirtina skaičiuotė (b.l. 48-49), preliminariu sprendimu priteisti pagrįstai.

9Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, jog priimtas preliminarus sprendimas nekeistinas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

10Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

11Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

12Papildomai priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ (įmonės kodas 136007962) 16 Lt pašto išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai