Byla e2-4667-214/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams A. D. ir G. D. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovų solidariai priteisti 6449,63 Eur įsiskolinimo, 16,27 Eur delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2015-04-24 procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Atliktus formalų byloje pateiktų įrodymų – Būsto kreditavimo sutarties, Būsto kredito draudimo liudijimo Nr. BPD 045843, UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004, Prašymo sudaryti būsto kredito draudimo sutartį, 2010.09.23 prašymo sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą, 2010.09.23 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-1/2140, 2010.12.06 Priedo Nr. 1 prie 2010.09.23 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-1/2140, 2011.05.31 Priedo Nr. 2 prie 2010.09.23 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-1/2140, 2015.01.20 pažymos apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-14,1, Grąžinimo grafiko Nr. 1 prie 2010.09.23 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-1/2140, 2013.02.22 raginimo, 2013.02.25 Lietuvos pašto registruotų laiškų sąrašo, 2014.02.12 raginimo, 2014.02.13 UAB „Greitasis kurjeris“ neregistruotų laiškų sąrašo, 2014.08.11 raginimų, 2014.08.12 UAB „Greitasis kurjeris“ registruotų laiškų sąrašo, Grąžintų vokų, 2014.11.24 raginimų, 2014.11.24 UAB „Greitasis kurjeris“ registruotų laiškų sąrašo, 2015 m. sausio 20 d. pažymos Nr. FT-15, 2012.01.19 prašymo sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą, 2012.01.19 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-2/2818, Grąžinimo grafiko Nr. 1 prie 2012.01.19 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-2/2818, 2012.06.05 Priedo Nr. 1 prie 2012.01.19 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-2/2818, 2012.11.30 Priedo Nr. 2 prie 2012.01.19 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-2/2818, 2015.01.20 pažymos apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-16, Grąžinimo grafiko Nr. 2 prie 2012.01.19 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 045843-2/2818, 2012.03.12 raginimo, 2012.03.13 Lietuvos pašto registruotų laiškų sąrašo, 2013.04.11 raginimo, 2013.04.12 UAB „Greitasis kurjeris“ neregistruotų laiškų, 2014.08.11 raginimų, 2014.08.12 UAB „Greitasis kurjeris“ registruotų laiškų, 2014.11.24 raginimų, 2014.11.24 UAB „Greitasis kurjeris“ registruotų laiškų sąrašo, 2015 m. sausio 20 d. pažymos Nr. FT-17, Pranešimų dėl Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. 1 ir Nr. 2 nutraukimo, Pažymos apie atsakovų deklaruotą gyvenamąją vietą, vertinimą, atsakovams nepateikus įrodymų, jog jie tinkamai vykdė draudimo sąlygas ir su ieškove atsiskaitė, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų rašytinių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 1.89 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, iš atsakovų ieškovės naudai priteistina 6449,63 Eur įsiskolinimo, 16,27 Eur delspinigių.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 145 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

13Teismas šioje byloje turėjo 4,64 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos dalintinos abiems atsakovams lygiomis dalimis – kiekvienam po 2,32 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienam atsakovui tenkanti dalis bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovų A. D., a. k. ( - ) ir G. D., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“, į. k. 110076079, – 6449,63 Eur (šešis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 63 ct) skolos, 16,27 Eur (šešiolika eurų 27 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas (6465,90 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2015-02-12 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 145 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio.

17Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jie per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai