Byla e2A-241-275/2020
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš Virginijaus Kairevičiaus, Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) akcinės bendrovės „Vilkiškių pieninė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovų L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. ieškinį atsakovui AB ,,Vilkyškių pieninė“ dėl neturtinės žalos atlyginimo , ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4Ieškovai ieškiniu prašė priteisti priteisti ieškovams L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. iš atsakovo AB ,,Vilkyškių pieninė“ kiekvienam po 2500 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2.

5Nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-01-09 nuosprendžiu A. B. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 176 str. 1 d. ir jam skirta 30 MGL, t.y. 1129,80 EUR dydžio bauda. Taikyta LR BK 64 (1) str. bausmę sumažinant vienu trečdaliu ir galutinė bausmė A. B. paskirta 20 MGL, 753,20 EUR bauda. Civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir priteista iš AB ,,Vilkyškių pieninė“ V. P., R. P. bei B. P. po 17 000 EUR kiekvienai neturtinei žalai atlyginti. Likusioje dalyje civilinis ieškinys atmestas. A. B. nuteistas už tai, kad, būdamas darbdavio AB „Vikyškių pieninė“, atsakingu už įmonės elektros ūkį, pažeidė darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmogui. Elektros energetikos inžinierius A. B., surašė Nurodymą dėl darbų elektros įrenginiuose Nr. 1, taip viršijo savo įgaliojimus, nes darbų vadovo teisės įmonės tvarkomuoju dokumentu jam nebuvo suteiktos. Toliau, organizuojant ir vykdant darbus elektros įrenginiuose neužtikrino dirbančių darbuotojų L. P.ir M. S.saugos ir sveikatos, nes nebuvo taikytos pakankamos apimties apsaugai nuo elektros srovės organizacinės ir techninės priemonės; darbo vieta nebuvo tinkamai paruošta; brigados nariai nebuvo tinkamai instruktuoti darbų atlikimui; darbams atlikti buvo paskirti tinkamai neapmokyti reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojai; darbas buvo vykdomas nesilaikant Modulinės tranzitinės transformatorinės MTT VL-404 naudojimo instrukcijos 6 skyriuje Saugos reikalavimų nurodytų saugos reikalavimų remonto darbų vykdymui: „0,4 kVskyde atlikti aptarnavimo ar remonto darbus galima tiktai išjungus galios transformatorius iš 6÷10kV pusės ir kilnojamuoju įžemikliu įžeminus 0,4 kV šynas“; o darbai, t. y., saugiklių keitimas buvo atliekamas neišjungus galios transformatoriaus, dėl ko remontuojamoje modulinėje tranzitinėje MTT VL-404 transformatorinėje L. P. replėmis keičiant saugiklį, susidarius elektros lankui kilo smūginė banga ir liepsnos pliūpsnis, kuris L. P.sukėlė veido, kaklo, krūtinės, pilvo, abiejų rankų, abiejų šlaunų IIA-IIB-III nudegimus, apimančius 40 proc. kūno paviršiaus. Tai komplikavosi abiejų plaučių uždegimu, kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, sepsiu, septiniu šoku, dėl ko L. P. Kauno klinikų Centriniame reanimacijos skyriuje 2015-07-25 mirė. Taip pat įvykio metu nesunkiai sužalotas ir šalia transformatorinės buvęs M. S., kuriam padaryti veido ir abiejų plaštakų 4 proc. II A nudegimai. A. B.pažeidė Lietuvo Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, bei Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. 1-100 15 punkto, 20 punkto, 22 punkto, 39 punkto, 60 punkto ir 62 punkto reikalavimus. 3.

6Trečiasis asmuo M. P. yra L. P. mama. Alytaus rajono apylinkės teismo 2018-02-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1138-292/2018 M. P. ieškinys patenkintas iš dalies. Priteista iš uždarosios akcinės bendrovės „Vilkyškių pieninė“ M. P. 10 200 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 10 200 Eur sumos, pradedant jas skaičiuoti nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. Kauno apygardos teismo 2018-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1073-896/2018 paminėtas sprendimas paliktas nepakeistas. Ieškovai yra žuvusiojo L. P. seserys ir broliai. Dėl staigios ir netikėtos brolio žūties jie patyrė itin didelį dvasinį sukrėtimą bei fizinės sveikatos pablogėjimą. Pažymėtina, kad kiekvienas asmuo turi teisę į teisingą nusikaltimu patirtos žalos atlyginimą. Tai išplaukia iš Konstitucijos 30 ir 109 str., juos detalizuojančių CK 6.250, 6.263, 6.283–285 ir kitų straipsnių. 4.

7Pažymėjo, kad dėl staigios brolio mirties ieškovai patyrė dvasinius sukrėtimus, tuštumą, neviltį, fizinės sveikatos pablogėjimus, jų galimybė visaverčiai gyventi netekus brolio, yra ilgalaikiai apribota. Nurodė, kad ieškovų brolis buvo pačiame ,,jėgų žydėjime“ ir tokio amžiaus žūti per akivaizdžiai aplaidžiai atliekamas pareigas, kada dėl jo mirties kaltas darbdavio darbuotojas dar labiau didino Ieškovų dvasinius išgyvenimus. Pabrėžė ir tai, kad L. P. savaitę buvo gydomas Kauno klinikų Centriniame reanimacijos skyriuje, kas teikė vilties, jog ieškovų brolis išgyvens, todėl jie patyrė itin stiprų sukrėtimą jam mirus. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad nukentėjusysis žuvo apdegęs 40 proc. kūno, savaitę buvo gydomas ligoninėje, kentėjo didelius skausmus, taigi tokios aplinkybės visiems ieškovams (žinant apie brolio dideles kančias) sukėlė ilgalaikius ir sunkius dvasinius išgyvenimus. 5.

8Nurodė, kad neturtinės žalos atlyginimą didina pažeistos vertybės pobūdis (žmogaus gyvybė ir dvasinės kančios dėl artimo žmogaus netekties), didžiausios žmogaus vertybės – žmogaus gyvybės, pinigais atlyginti neįmanoma. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas AB ,,Vilkyškių pieninė“ yra pelno siekiantis juridinis asmuo, iš viešai prieinamos interneto svetainės http://rekvizitai.vz.lt/imone/vilkyskiu_pienine/ matyti, kad atsakovo apyvarta 2016 m. siekė virš 100 000 000 EUR. Taigi remiantis paminėtu, taip pat teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais ieškovai prašo priteisti kiekvienam iš jų po 2500 EUR neturtinės žalos atlyginimą iš atsakovo AB ,,Vilkyškių pieninė“. Taip pat Ieškovams priteistinos 5 proc. metinės procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). 6.

9Atsakovas AB „Vilkyškių pieninė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. 7.

10Nurodė, kad atsakovas sutinka, jog CK 6.284 straipsnio 1 dalis nustato nebaigtinį asmenų, kurie turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą asmens gyvybės atėmimo atveju, sąrašą. Tokią teisę turintiems asmenims galėtų priklausyti žuvusiojo broliai ir/ar seserys su ta būtinąja sąlyga, jog žuvusiojo mirties dieną juos su žuvusiuoju siejo nuolatinio pobūdžio, nuoširdūs, artimi, glaudūs, emociškai tvirti faktiniai santykiai. Iš Ieškinio spręstina, kad Ieškovai tarpusavio ilgalaikio, nuolatinio glaudaus ryšio su L. P. buvimą įrodinėja prie Ieškinio pridėta 31 foto nuotrauka. Pastebėjo, jog iš dalies su ieškiniu pateiktų foto nuotraukų apskritai lieka neaišku, kada jos yra padarytos. Kaip matyti, dalis foto nuotraukų yra darytos 2011 - 2013 metų laikotarpiu, kaip apie tai liudija jų antraštėse nurodytos datos. Foto nuotraukos fiksuoja tam tikrą situaciją, kuri buvo nuotraukos darymo metu (vietovę, kurioje nuotrauka padaryta, žmones, kurie buvo fotografuojami, ir t.t.). Foto nuotrauka, kaip įrodymas, pagal savo pobūdį negali patvirtinti/įrodyti, kokie santykiai ir koks ryšys siejo foto nuotraukoje užfiksuotus asmenis ir ar tokie santykiai (toks ryšys) tarp foto nuotraukoje užfiksuotų asmenų buvo glaudus, tvirtas bei nuoširdus (CPK 185 straipsnis). Ieškovų brolis L. P. mirė 2015-07-25 dieną, tuo tarpu prie ieškinio pridėtos foto nuotraukos darytos 2011 – 2013 metais, taigi prieš 2 metus iki L. P. mirties. Kaip minėta, šios kategorijos bylose reikšmingas yra ryšys tarp ieškovo ir artimojo žmogaus jo netekties metu. Atsakovo vertinimu, su ieškiniu ieškovai nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų glaudų, nuoširdų, artimą kiekvieno iš Ieškovų ryšį su 2015-07-25 dieną mirusiuoju L. P. jo netekties metu (CPK 178 straipsnis). Ieškovai Ieškinyje pasistengė aprašyti jų santykius su mirusiu broliu L. P. nuo pat jo gimimo, siekiant pagrįsti jų tarpusavio glaudų ryšį, tačiau Ieškinyje esantys Ieškovų paaiškinimai yra subjektyvaus pobūdžio, kai tuo tarpu šios kategorijos bylose prioritetas turėtų būti teikiamas objektyvaus pobūdžio įrodinėjimo priemonių taikymui. Nesant Byloje patikimiems ne subjektyvaus pobūdžio įrodymams, kurie patvirtintų kiekvieno iš Ieškovų glaudų, nuolatinį, emociškai tvirtą, artimą ryšį su 2015-07-25 dieną mirusiu jų broliu L. P., nėra Byloje pakankamo pagrindo spręsti, esą Ieškovams pagal CK 6.284 straipsnio 1 dalį priklauso neturtinės žalos atlyginimo dėl L. P. gyvybės atėmimo reikalavimo teisė. 8.

11Bylos atveju įvertintina ir tai, kad L. P. mirties 2015-07-25 dieną buvo 47 metų amžiaus, buvo sukūręs šeimą, turėjo sutuoktinę V. P., dvi dukras R. P., B. P., iki mirties jau 22 metus gyveno su šeima Tauragėje tiek atskirai nuo motinos M. P., tiek ir atskirai Ieškovų. Kaip matyti iš Ieškinio turinio, L. P. santykiai su Ieškovais iki L. P. buvo iš esmės nereguliarūs. Be to, viso Ieškovų motina M. P. turėjo 13 vaikų. L. P. mirtis nebuvo pirmoji. Anksčiau Ieškovai yra netekę tėvo, taip pat vienos sesers, todėl Ieškovų nurodomas emocinis stresas (dvasiniai išgyvenimai) dėl brolio L. P. mirties jiems nebuvo naujas, todėl jis neturėjo pasižymėti išskirtinumu bei intensyvumu, kaip tai yra būdinga pirmosios artimojo žmogaus netekties atveju. L. P. mirties 2015-07-25 dieną visi Ieškovai buvo suaugę ir savo šeimas sukūrę savarankiški žmonės, kurių amžius sudarė nuo 42 metų (ieškovė L. G.) iki 59 metų (ieškovas R. P.), todėl jų artimiausia šeiminė aplinka po L. P. mirties esminiai nepasikeitė. Dėl to, Atsakovo vertinimu, Byloje nėra pagrindo spręsti, kad Ieškovų teisės į šeiminius (socialinius) ryšius dėl brolio L. P. netekties buvo esminiai suvaržytos (apribotos). 9.

12Atsakovo vertinimu, Bylos atveju nėra nė vieno iš aukščiau aptartų veiksnių, kurie priskirtini neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją didinantiems veiksniams. Kita vertus, Bylos atveju yra visa eilė aukščiau paminėtų veiksnių, kurie priskirtini neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją mažinantiems veiksniams. Taip nusikalstama veika, dėl kurios 2015-07-25 dieną ligoninėje mirė Ieškovų brolis L. P., padaryta ne tyčia, o dėl neatsargumo. Ieškovai Byloje turtinės žalos atlyginimo nereikalauja, vadinasi, turtinės žalos dėl L. P. netekties nepatyrė. L. P. Ieškovams neteikė materialinės pagalbos ir pastarieji nebuvo L. P. iki jo mirties išlaikomi. Atsakovas yra atlyginęs žuvusiojo L. P. sutuoktinei V. P. laidojimo išlaidas, taip pat protingumo reikalavimą atitinkančias kapavietės sutvarkymo išlaidas. Atsakovas žuvusiojo L. P. sutuoktinei V. P., vaikams B. P., R. P. yra sumokėjęs po 17 000 EUR neturtinės žalos atlyginimo, kuris iš Atsakovo buvo priteistas Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-01-09 nuosprendžiu. Atsakovas Ieškovų motinai M. P. yra sumokėjęs 10 200 EUR neturtinės žalos atlyginimą, kuris iš Atsakovo buvo priteistas Alytaus apylinkės teismo 2018-02-26 sprendimu. Toks 2015-07-18 dieną įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, dėl kurio 2015-07-25 dieną ligoninėje mirė Ieškovų brolis L. P., yra pirmasis Atsakovo bendrovėje. Minėta, kad Bylos atveju gintina vertybė yra ne asmens gyvybė, o tik asmens teisė į šeiminius (socialinius) ryšius, kuri yra ne absoliutaus, o santykinio pobūdžio. Nors Ieškinyje teigiama, esą kai kurie Ieškovai dėl L. P. netekties patyrė sveikatos sutrikimus, pradėjo vartoti medikamentus, tačiau tokius faktus patvirtinantys patikimi įrodymai prie Ieškinio nepridėti, todėl spręstina, kad Ieškovų neturtinė žala kildinama be išimties iš dvasinių kančių (dvasinių pergyvenimų, dvasinių sukrėtimų), nesant fizinių kančių (sveikatos sutrikimų). Nuo nusikalstamos veikos padarymo (nuo 2015-07-18 dienos) ir L. P. mirties (nuo 2015-07-25 dienos) iki Ieškovų Ieškinio pateikimo Teisme (iki 2018-07-25 dienos) praėjo ilgas laiko tarpas (3 metai). Atsižvelgiant į tai, Ieškovų Ieškiniu prašoma priteisti iš Atsakovo kiekvienam Ieškovų 2 500 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimo kompensacija negali būti laikoma teisinga.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

1410.

15Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo AB „Vilkyškių pieninė“ ieškovei L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. kiekvienam po 2300 Eur neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos (2300 Eur.) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-07-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovo AB „Vilkyškių pieninė“ ieškovei L. G. 920 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. 11.

16Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog nagrinėjamoje byloje gintina vertybe galima būtų laikyti ne asmens gyvybę, o ieškovų teisę į šeiminius (socialinius) ryšius. Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog atsakovo darbuotojas padarė nusikaltimą, ko pasėkoje ieškovų brolis L. P. apdegė 40 proc, kūno paviršiaus dėl ko vėliau mirė. Todėl nagrinėjamu atveju buvo pažeista fundamentaliausia vertybė - ieškovams artimo žmogaus, jų brolio L. P. gyvybė. Remiantis baudžiamojoje byloje nustatytais prejudiciniais faktais, atsakovo civilinė atsakomybė atlyginti neturtinę žalą kyla CK 6.264 str. nustatytais pagrindais, ginčo dėl to nekilo. 12.

17Pirmosios instancijos teismo nuomone, byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir bylos medžiaga įrodo, kad ieškovai patyrė neturtinę žalą dėl jų brolio L. P. netikėtos netekties. Nagrinėjamu atveju ieškovai ir L. P. buvo susiję kraujo ryšiu, buvo broliai ir seserys, kartu išaugo didelėje šeimoje, kurioje vienas kitu rūpinosi. Ieškovų ir brolio L. P. glaudžius ir artimus santykius pagrindžia tai, kad visi ieškovai, tiek kartu, tiek atskirai, kartu su savo šeimomis nuolat bendravo su mirusiu broliu L. P., susiskambindavo telefonu, lankydavosi ir svečiuodavosi vieni pas kitus, atostogaudavo, kartu švęsdavo šeimynines šventes, gimtadienius, tėvo, motinos dieną, šeimos susibūrimus, kurių organizatorius ir pagrindinis veikėjas iš esmės buvo brolis L. P.. Broliui L. P. po nelaimingo atsitikimo darbe patyrus sunkius sužalojimus, visi ieškovai jį lankė Kauno klinikose, nors lankyti sunkiai sužalotą brolį jiems buvo draudžiama dėl sunkios jo sveikatos būklės, už brolio L. P. gyvybę vieningai visi kartu meldėsi mišiose, ieškovas R. P. būdamas kunigu suteikė L. P. paskutinį patepimą. Teismas taip pat įvertina tai, kad ieškovai yra brandaus amžiaus, kad kiekvienas iš ieškovų ir jų brolis L. P. turėjo savo šeimas, gyveno skirtingose vietovėse, tarpusavyje bendravo ne kasdieną, nebuvo priklausomi nuo brolio L. P. ar jo išlaikomi. Kita vertus šios aplinkybės nepaneigia fakto, jog tarp ieškovų ir jų brolio L. P. visgi buvo susiformavę artimi, glaudūs, nuoširdūs, tvirti, šeimyniniai, paremti kraujo ryšiu, santykiai. Kiekvieno artimo žmogaus netektis sukelia sunkius dvasinius, emocinius išgyvenimus. Akivaizdu, kad ieškovams nuolat bendraujant su broliu L. P., matant jį sveiką, linksmą, džiaugsmingą, sužinojus apie brolio L. P. sunkius sužalojimus, dėl jų kenčiamus skausmus ir vėliau brolio L. P. mirtį, kiekvienas iš ieškovų patyrė stiprų dvasinį sukrėtimą, šoką, suvokė, kad brolio netektis yra amžina, kad kiekvienas iš ieškovų kaip broliai ir seserys neteko artimo ir brangaus jų didelės šeimos nario – brolio, su kuriuo daugiau niekada negalės bendrauti ir matytis. Akivaizdu, kad tai paveikė kiekvieno iš ieškovo tolimesnį gyvenimą, atėmė galimybę toliau bendrauti ir matytis su jų broliu L. P.. Iš ieškovų jautrių parodymų, duotų posėdžių metu, matyti, kad net ir praėjus beveik keturiems metams po brolio L. P. mirties, ieškovai be jaudulio ir ašarų negali kalbėti apie brolį L. P.. Todėl atmestini atsakovo atstovo argumentai, kad ieškovų gyvenimas po brolio L. P. mirties iš esmės nepasikeitė, nes kiekvienas iš ieškovų gyvena savo šeimose ir toliau tarpusavyje susitikinėja. Iš ieškovų parodymų matyti, kad ieškovai ir toliau tarpusavyje artimai bendrauja, susirenka į šeimyninius pobūvius, šventes, kurie yra nelinksmi ir kurių metu nuolat prisimenamas brolis L. P.. 13.

18Teismas pažymėjo, jog stresas turi neigiamos įtakos tiek dvasinei, tiek fizinei žmogaus sveikatai. Į bylą, kaip jau nurodyta aukščiau yra pateikti medicininių dokumentų išrašai apie ieškovų M. Š., R. P., A. M., J. P. sveikatos būklę, duomenų apie ieškovų L. G., A. K., V. P., P. P. sveikatos būklę, susirgimus, vartotus vaistus, į bylą nėra pateikta. Todėl, teismo vertinimu, ieškovai neįrodė ir nepateikė jokių įrodymų - medicinos specialistų, ekspertų išvadų, jog būtent dėl brolio L. P. netekties patirti dvasiniai išgyvenimai sąlygojo vaistų vartojimą, ieškovų sveikatos sutrikimus, ligas: A. M. – nemigą, reumatoidinį artritą; A. K. - skydliaukės ligą ir jos paūmėjimą; J. P. - nemigą, vidutinio sunkumo depresiją; L. G. – sunkią psichologinę būklę; M. Š. – nemigą, onkologinę ligą; V. P. – šokinėjantį kraujo spaudimą; R. P. – hipertenzinę širdies ligą. 14.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tsakovas yra juridinis asmuo, verslininkas, siekiantis pelno. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų teismui atsakovo finansinių ataskaitų už 2017-2018 metus, 2019-04-05 dieną audituotos ir patvirtintos Bendrovės finansinės atskaitomybės duomenų už 2018-01-01 - 2018-12-31 laikotarpį, 2018 metais, palyginus su 2017 metais: atsakovo nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 33,5 mln. EUR iki 29,9 mln. EUR; trumpalaikiai įsipareigojai padidėjo nuo 14 mln. EUR iki 21,9 mln. EUR; paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai padidėjo nuo 4,6 mln. EUR iki 8,8 mln. EUR; visi įsipareigojimai padidėjo nuo 21,3 mln. EUR iki 24,6 mln. EUR; pajamos sumažėjo nuo 130,3 mln. EUR iki 126,2 mln. EUR; atsakovas 2018 metais patyrė virš 2 mln. EUR grynąjį nuostolį, kai tuo tarpu 2017 metais turėjo 6,2 mln. EUR grynąjį pelną; bendrasis atsakovo veiklos rezultatas 2018 metais buvo neigiamas 2,9 mln. EUR suma, kai tuo tarpu 2017 metais veiklos rezultatas buvo teigiamas 5,3 mln. EUR suma; atsakovo darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 530 iki 525 asmenų. Nors atsakovo veiklos rezultatai 2018 metais, palyginus su 2017 metais, rodo apie patirtus virš 8 mln. EUR dydžio praradimus, tačiau teigti, kad atsakovo turtinė padėtis yra bloga ar sunki, nėra pagrindo. 15.

20Nurodė, kad nagrinėjamu atveju, aplinkybės, kad ieškovai į teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo kreipėsi praėjus beveik trims metams po brolio L. P. mirties, kad galėjo reikšti ieškinius tiek baudžiamojoje byloje, tie, nagrinėjant civilinę bylą Alytaus apylinkės teisme pagal ieškovų motinos M. P. ieškinį atsakovui dėl neturtinės žalos priteisimo, nėra reikšmingos sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio. Pagal CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tokia teise ieškovai ir pasinaudojo teikdami ieškinį teismui atskira tvarka. 16.

21Nustatydamas prašomos priteisti neturtinės žalos dydį pirmosios instancijos teismas taip pat atsižvelgia į suformuotą teismų praktiką analogiško pobūdžio bylose, pvz.: LAT 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-383/2010. Broliui dėl sesers žūties, kuri žuvo dėl neatsargaus nusikaltimo – eismo įvykio priteisė 40 000 Lt (11 584,80 EUR) neturtinės žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1873-638/2018 seseriai netekus brolio, kuris darbdaviui nesilaikius Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatytų pareigų susirgo profesine liga, o vėliau mirė priteisė 6000 EUR neturtinės žalos atlyginimo; LAT 2018 06-05 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-217-690/2018 dėl neturtinės žalos atlyginimo mirusio berniuko 6 metų seseriai priteisė 10 000 EUR neturtinės žalos atlyginimo ir kt. Vienok, kiekvienas neturtinės žalos atlyginimo atvejis yra individualus, t.y. kiekvienu atskiru atveju asmenys patiria individualius išgyvenimus, kuriuos įrodinėja skirtingomis priemonėmis ir grindžia skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl kitose bylose, atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno ginčo aplinkybes, teismo nustatytas priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydis nelaikytinas kasacinio teismo formuojamoms bendrosiomis teisės aiškinimo taisyklėmis, privalomomis ir teismų taikytinomis kitose panašiose bylose (LAT 2014m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2014). 17.

22Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus byloje surinktus įrodymus ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, pirmosios instancijos teismas ieškovų prašomą priteisti kiekvienam iš ieškovų po 2500 Eur sumą neturtinei žalai atlyginti sumažino iki 2300 Eur.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2418.

25Apeliantė (atsakovė) AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-24 sprendimą, sumažinant iš atsakovo AB „Vilkyškių pieninė“ priteistiną neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją ieškovei L. G. iki 1 500 EUR sumos, ieškovei A. M. iki 1 500 EUR sumos, ieškovei A. K. iki 1 200 EUR sumos, ieškovui V. P. iki 1 200 EUR sumos, ieškovui J. P. iki 1 500 EUR sumos, ieškovui P. P. iki 1 000 EUR sumos, ieškovei M. Š. iki 1 000 EUR sumos, ieškovui R. P. iki 800 EUR sumos. 5 proc. dydžio procesines palūkanas, priteistinas iš atsakovo AB “Vilkyškių pieninė” kiekvienam iš ieškovų, skaičiuoti nuo apeliacinės instancijos teismo sumažintų neturtinės žalos atlyginimo kompensacijos sumų. Kitaip paskirstyti tarp ieškovų L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. ir atsakovo AB „Vilkyškių pieninė“ bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme. Priteisti iš ieškovų L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. atsakovui AB „Vilkyškių pieninė“ atsakovo bylos apeliaciniame procese turėtas bylinėjimosi išlaidas.

2618.1.

27Nurodė, kad atsakovo pozicija byloje buvo grindžiama tuo, kad nagrinėjamu atveju gintina vertybe yra ne žmogaus gyvybė, o nukentėjusiojo asmens teisė į šeiminius (socialinius) santykius, kuri priklauso asmens teisei į privatų gyvenimą ir kuri, skirtingai nei asmens teisė į gyvybę, yra ne absoliutaus, o santykinio pobūdžio. Atsakovo įsitikinimu, ieškovų brolio L. P. mirties atveju ieškovų gyvybei nebuvo ir negalėjo būti pakenkta. Savo poziciją šiuo klausimu atsakovas grindė, visų pirma, civilinės teisės doktrina (pvz. R. Volodko, Vilniaus universitetas, Teoriniai ir praktiniai neturtinės žalos instituto taikymo aspektai Lietuvos civilinėje teisėje, Daktaro disertacija, Socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius, 2009, p. 327), kuri neabejotinai civilinėse bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo laikytina teisės normų aiškinimo šaltiniu. Atsakovo vertinimu, civilinės teisės doktrinoje laikomasi nedviprasmiškos pozicijos, kad artimojo žmogaus mirties atveju neturtinės žalos kompensavimas yra atlygis už šeiminių (socialinių) ryšių netekimą (ioss of consortium). Be to, atsakovo įsitikinimu, tokio požiūrio aptariamuoju klausimu pradedama laikytis ir LAT praktikoje (pvz., LAT kasacinės bylos Nr. 3K-3-364/207, 3K-3-103/2009). Atsižvelgdamas į tai, atsakovas laikė, kad Iiškovų brolio L. P. mirties fakto, taip pat to fakto, kad dėl 40 procentų kūno nudegimo iki mirties L. P. kentė didelius skausmus, per se negalima priskirti neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją didinantiems veiksniams (kriterijams). Iš Sprendimo 25 punkto matyti, kad teismas, priimdamas Sprendimą, nesutiko su tokia atsakovo pozicija, laikydamas, kad byloje nagrinėjamu atveju buvo pažeista fundamentaliausia vertybė - Ieškovams artimo žmogaus, jų brolio L. P. gyvybė, tačiau sprendime teismas nenurodė jokių argumentų, kurie pagrįstų tokią teismo išvadą. Sprendime taip pat liko nepasisakyta dėl atsakovo CPK nustatyta tvarka aptariamuoju klausimu išdėstytų teisinių argumentų. Atsižvelgiant į tai, tenka pabrėžti, kad iš Teismo Sprendimo turinio lieka neaišku, kodėl atsakovo pozicija šiuo klausimu laikytina teisiškai nepagrįsta, kuo konkrečiai ji neatitinka CK, Lietuvos teismų praktikos ir/ar civilinės teisės doktrinos. Kadangi, kaip matyti iš Sprendimo 26 punkto, paties Teismo vertinimu, neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą inter alia lemia teisinis gėris, į kurį kėsintasi ir dėl kurio pažeidimo prašoma atlyginti neturtinę žalą, tai aptariamuoju klausimu atsakovo byloje išdėstyta pozicija laikytina viena pagrindinių atsakovo atsikirtimų į ieškovo ieškinį pagrindą sudarančių argumentų ir viena esminių bylos dalyką sudarančių aspektų, dėl kurios teismui Sprendime buvo privalu motyvuotai pasisakyti, pateikiant konkrečius argumentus, kodėl paminėtoji atsakovo pozicija atmestina.

2818.2.

29Atsakovo įsitikinimu, byloje nagrinėjamu atveju yra keletas neturtinės žalos atlyginimo dydį mažinančių veiksnių: nusikalstama veika, dėl kurios 2015-07-25 dieną ligoninėje mirė ieškovų brolis L. P., padaryta dėl neatsargumo, ieškovai turtinės žalos nepatyrė, ieškovams jų brolis L. P. neteikė materialinės pagalbos ir ieškovai nebuvo jo išlaikomi, atsakovas L. P. sutuoktinei V. P. yra apmokėjęs laidojimo išlaidas ir kapavietės sutvarkymo išlaidas, L. P. sutuoktinei V. P., dukterims R. P., B. P. yra sumokėjęs po 17 000 EUR neturtinei žalai atlyginti, lemiantis Tauragės rajono apylinkes teismo 2017-01-09 nuosprendžiu L. P. motinai M. P. yra sumokėjęs 10 200 ER neturtinei žalai atlyginti, remiantis Alytaus apylinkės teismo 2018-02-26 sprendimu, 2015-07-18 dieną įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, dėl kurio L. P. 2015-07-25 dieną mirė, yra pirmasis bendrovėje, priešingai nei teigiama ieškinyje, ieškovai dėl brolio L, P. netekties yra patyrę tik dvasines kančias, ieškovų ieškinys byloje pateiktas praėjus beveik 3 metų laikotarpiui nuo ieškovų brolio L. P. netekties. Bylos duomenimis, akivaizdu, kad atsakovo pozicija, palyginus ją su ieškovų pozicija, išdėstyta ieškinyje, ją pagrindžiant reikalavimą priteisti kiekvienam po 2 500 EUR neturtinei žalai atlyginti, buvo pagrįsta visiškai kitokio skaičiaus neturtinės žalos atlyginimo dydį didinančių ir mažinančių veiksnių buvimu ir kitokiu tokių veiksnių tarpusavio santykiu. Atsižvelgiant į tai, pažymėjo, jog Teismo Sprendime padarytų išvadų motyvai rodo, kad Teismo Sprendime liko nepasisakyta dėl atsakovo išdėstytų argumentų, koks byloje nagrinėjamu atveju yra neturtinės žalos dydį didinančių ir mažinančių kriterijų santykis, kurie apskritai teismo sprendime nustatyti reikšmingi faktai pagal LAT praktiką ir civilinės teisės doktriną vertintini kaip neturtinės žalos atlyginimo dydžio kompensaciją didinantys veiksniai, o kurie kaip tokią kompensaciją mažinantys veiksniai, kokią įtaką neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui daro teismo sprendime nustatyti reikšmingi faktai, t. y. kaip tokie veiksniai lemia teismo sprendime nustatytą kiekvienam iš ieškovų priteistiną iš atsakovo 2 300 EUR sumą neturtinei žalai atlyginti. Tai reiškia, jog Teismo Sprendimas neleidžia spręsti, kuo konkrečiai ir aptariamuoju klausimu Atsakovo Byloje išdėstyta pozicija vėlgi laikytina nepagrįsta.

3018.3.

31Teismas sprendime neaptarė atsakovo išdėstytų argumentų dėl nevienodo kiekvieno iš ieškovų ryšio su mirusiuoju L. P. ir jų teisiškai nevertino. Dėl to iš Sprendimo lieka neaišku, kokiais konkrečiais faktiniais ir teisiniais argumentais yra grindžiama teismo sprendime padaryta priteisti visiems ieškovams iš atsakovo tokio paties dydžio neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją - 2 300 EUR neturtinei žalai atlyginti ir kodėl byloje atmesta kaip nepagrįsta atsakovo pozicija individualizuoti kiekvienam ieškovui neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją, priklausomai nuo kiekvieno ieškovo ryšio su mirusiuoju L. P. ir dėl tokio ryšio praradimo kiekvienam ieškovui atsiradusių individualių padarinių.

3218.4.

33Nurodė, kad bylos duomenimis, L. P. santykiai iki jo mirties su ieškovais buvo nekasdieniai, nereguliarūs. Be to, ieškovų motina M. P. turėjo 13 vaikų. L. P. mirtis nebuvo pirmoji. Anksčiau ieškovai yra netekę tėvo, taip pat vienos sesers, todėl ieškovų nurodomas emocinis stresas (dvasiniai išgyvenimai) dėl brolio L. P. mirties jiems nebuvo naujas, todėl jis neturėjo pasižymėti išskirtinumu bei intensyvumu, kaip tai yra būdinga pirmosios artimojo žmogaus netekties atveju. L. P. mirties 2015-07-25 dieną visi ieškovai buvo suaugę ir savo šeimas sukūrę savarankiški žmonės, kurių amžius sudarė nuo 42 metų (ieškovė L. G.) iki 59 metų (ieškovas R. P.), todėl jų artimiausia šeiminė aplinka po L. P. mirties esminiai nepasikeitė. Dėl to byloje teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, kad ieškovų teisės į šeiminius (socialinius) ryšius dėl brolio L. P. netekties nebuvo esminiai suvaržytos (apribotos), nes Ieškovai išsaugojo tarpusavio šeiminius (socialinius) ryšius, be to, šeiminius (socialinius) ryšius su kitais broliais/seserimis, kurie nėra ieškovai byloje.

3418.5.

35Pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, kad kiekvieno iš ieškovų ryšys su mirusiuoju L. P. nebuvo identiškas (toks pats). Visų pirma, iš ieškovų Teismo posėdyje duotų paaiškinimų akivaizdu, kad skiriasi ieškovų emocionalumas, temperamentas, vieni ieškovai yra didesnio jautrumo, jausmingumo (pvz., ieškovės L. G., A. M., V. P., M. Š.), palyginus su kitais, todėl, pagrįstai tikėtina, jie yra labiau pažeidžiami psichiškai (psichologiškai) nei kiti artimojo žmogaus netekties atveju. Antra, mirusiojo L. P. amžius jo mirties dieną siekė 47 metus, o ieškovų amžius tuomet sudarė nuo 42 metų iki 59 metų. Pagrįstai tikėtina, kad artimiausias, šilčiausias, tvirčiausias ryšis siejo tuos brolius, seseris, kurie yra to paties ar panašaus amžiaus. Šiuo atveju su mirusiuoju L. P. panašaus amžiaus broliais, seserimis laikytini ieškovai L. G., A. M., A. K., J. P.. Trečia, Bylos duomenimis, ieškovas J. P. su mirusiuoju L. P. žiemos metu kartu su kitais jų šeimomis nariais slidinėdavo kalnuose, taigi kartu leisdavo žiemos atostogas, juos siejo bendras pomėgis slidinėti kalnuose. Byloje nenustatyta, kad mirusįjį L. P. su kitais Ieškovais būtų sieję tokie patys ar panašūs pomėgiai. Ketvirta, Ieškovas V. P., gyvenantis Dauguose, jo teigimu, neretai aplankydavo brolį L. P. Tauragėje, kuomet vykdavo darbo reikalais į Rietavą. Tokio pobūdžio mirusiojo L. P. santykis su kitais Ieškovais Byloje nenustatytas. Penkta, Bylos duomenimis, tik ieškovai V. P., P. P. gyvena tėviškėje, šalia tėviškės, todėl L. P. lankant motiną M. P. jis turėjo galimybių daugiau bendrauti su ieškovais V. P., P. P., nei su kitais Ieškovais. Šešta, ieškovas R. P. apskritai nebuvo atvykęs į Teismą duoti paaiškinimų ir neprašė atidėti Bylos nagrinėjimo, todėl ieškovui R. P. dėl brolio netekties kilusios pasekmės nėra pagrįstos nei rašytiniais įrodymais, nei paties ieškovo R. P. asmeniniu liudijimu.

3618.6.

37Atsakovo vertinimu, apeliacinės instancijos teismui, pakeičiant Teismo Sprendimą, yra pakankamas teisinis pagrindas sumažinti iš Atsakovo Ieškovams priteistas sumas neturtinei žalai atlyginti, priteisiant ieškovei L. G. 1 500 EUR, ieškovei A. M. 1 500 EUR, ieškovei A. K. 1 200 EUR, ieškovui V. P. 1 200 EUR, ieškovui J. P. 1 500 EUR, ieškovui P. P. 1 000 EUR, ieškovui M. Š. 1 000 EUR, ieškovui R. P. 800 EUR (viso: 9 700 EUR) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

3818.7.

39Apeliantas nurodo, kad laikydamasis CPK 98 str. nuostatų, 2019-01-11 pateikė byloje įrodymus apie tai, kad yra patyręs 3 470,11 EUR išlaidų, susijusių advokato teisinės pagalbos byloje apmokėjimu. Laikydamasis CPK 93 str. 2 d., 98 str. str. nuostatų, teismas sprendime privalėjo išspręsti šių išlaidų priteisimo iš Ieškovų atsakovui klausimą, proporcingai Sprendimu atmestų Ieškovų ieškinio reikalavimų daliai, lygiai 8 procentams, kadangi sprendime to Teismas nepadarė, tai šis CPK normų pažeidimas ištaisytinas apeliacine tvarka.

4019.

41Ieškovai L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti ieškovams iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

4219.1

43. Pažymėjo, kad atsakovas apeliaciniame skunde nurodo naujas aplinkybes, kurių nebuvo nurodęs pirmosios instancijos teismui, t. y. dėl skirtingo neturtinės žalos dydžio priteisimo kiekvienam ieškovui, tačiau vadovaujantis CPK 306 str. 2 d., apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Todėl Atsakovo prašomos priteisti kiekvienam iš Ieškovų skirtingos sumos laikytinos naujomis aplinkybėmis ir joms taikytinas CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas - jos negali būti apeliacijos dalykas. Šiuo aspektu pažymėjo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kiekvienas iš ieškovų kaip broliai ir seserys savotiškai vienodai bendravo su L. P. ir palaikė su juo glaudžius ir artimus, šeimyninius ryšius.19.2. Ieškovų vertinimu, atsakovas nepagrįstai nurodo, jog šioje byloje asmens gyvybė nėra gintina vertybė, argumentuodamas, kad ieškovų gyvybei niekaip nepakenkta, visiškai ignoruodamas aplinkybę, jog dėl atsakovo darbuotojo kaltės buvo atimta gyvybė ieškovų broliui L. P., dėl ko ieškovai patyrė neturtinę žalą. Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad baudžiamojoje byloje nustatyta, jog atsakovo darbuotojas padarė nusikaltimą, ko pasėkoje ieškovų brolis L. P. apdegė 40 proc, kūno paviršiaus dėl ko vėliau mirė, ir laikė, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeista fundamentaliausia vertybė - ieškovams artimo žmogaus, jų brolio L. P. gyvybė ir kiekvienas iš ieškovų kaip broliai ir seserys neteko artimo ir brangaus jų didelės šeimos nario – brolio, su kuriuo daugiau niekada negalės bendrauti ir matytis. Teismas pagrįstai atsižvelgė į pažeistos vertybės (gyvybės) reikšmingumą, taip pat ir vieną didžiausių socialinių vertybių – teisę turėti visavertę šeimą. Šiuo atveju yra kelių neturtinių vertybių pažeidimas vienu metu kas yra vienas iš kriterijų didinančių neturtinę žalą, priešingai nei teigia atsakovas savo Apeliaciniame skunde.

4419.2.

45Pažymėjo, kad apeliaciniame skunde atsakovas taip pat teigia, kad R. P. nebuvo atvykęs į Teismą duoti paaiškinimų ir neprašė atidėti bylos nagrinėjimo, todėl šio ieškovo dėl brolio netekties kilusios pasekmės nėra pagrįstos nei rašytiniais įrodymais, nei paties ieškovo R. P. asmeniniu liudijimu. Nurodė, kad R. P. byloje vykusių posėdžių metu buvo reabilitacijoje dėl Kauno klinikose gydytos hipertenzinės širdies ligos. Antra, kaip matyti iš šio Atsiliepimo 10 p., neturtinę žalą ieškovai įrodinėjo ne tik savo paaiškinimais bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, nustatytomis CPK, fotonuotraukomis, vaizdo medžiaga, kurie patvirtina, kad R. P. ir žuvusįjį siejo glaudus bei emociškai tvirtas ryšys iki pat jo mirties.

4619.3.

47Nurodė, kad nagrinėjamu atveju esminiai kriterijai apsprendžiant dėl ieškovams tenkančios sumos yra sukeltos pasekmės, pažeistų vertybių pobūdis, į kuriuos pagrįstai ir atsižvelgė pirmosios instancijos teismas.

4819.4.

49Apkaltinamuoju nuosprendžiu nustatyta, kad L. P. žuvo nesilaikant elementariausių atsargumo taisyklių –atsakovas, siekdamas pelno, t. y. nenorėdamas stabdyti gamybos (tik atjungus įtampą buvo galima saugiai elektros transformatorinėje pakeisti saugiklius), galiausiai pažeisdamas elementarias saugaus darbo elektros transformatorinėje taisykles pasiuntė į mirtį savo darbuotoją. Ieškovai mano, kad kaltė dėl brolio žūties tenka ne tik trečiajam asmeniui, kuris jau nuteistas, bet ir Atsakovui, kuriam buvo žinoma tokia padėtis, bet nesiimta savalaikių priemonių jai pakeisti. Be to, žuvusysis nebuvo aprūpintas specialiais – nedegiais drabužiais. L. P. įvykio metu apdegė 40 procentų kūno, po to dar savaitę buvo gydomas ligoninėje, kentė didžiausius skausmus ir vis tik mirė, tai Ieškovams sukėlė sunkius dvasinius ilgalaikius išgyvenimus, nes brolio balansavimas tarp mirties ir gyvenimo tęsėsi ne vieną dieną, dėl jo patiriamų kančių ieškovai patyrė ypatingus emocinius sukrėtimus, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

5019.5.

51Pažymėjo, kad atsakovas, atstovaujamas advokatų profesinės bendrijos, norėdamas prisiteisti 8 proc., patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, galėjo ir privalėjo per 20 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo (CPK 277 str. 2 d.). Prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo įstatymo nustatytu terminu, Atsakovas nereiškė. Pažymėtina, kad apeliacijos objektu negali būti klausimai, kurie nebuvo spręsti pirmosios instancijos teismo metu. Taigi apeliantas pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, nes, siekdamas tokių procesinių pasekmių, Apeliantas teismui galėjo ir turėjo teikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, o ne skųsti sprendimą šioje dalyje.

523.

53Atsakovas AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė teismui Swedbank sąskaitos išrašą ir nurodė, kad 2019-07-18 atsakovo sąskaitos banke išrašas patvirtina, kad Teismo 2019-05-24 sprendimą toje dalyje, kuri nėra skundžiama Atsakovo 2019-06-21 apeliaciniu skundu, Atsakovas įvykdė, 2019-07-04 dieną sumokėdamas ieškovams atitinkamas žalos atlyginimo sumas ir pagal jas apskaičiuotas 5 procentų dydžio procesines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo Teisme dienos iki mokėjimo dienos.

54IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

55Apeliacinis skundas atmestinas.

564.

57Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog atsakovo darbuotojas padarė nusikaltimą, ko pasėkoje ieškovų brolis L. P. apdegė 40 proc, kūno paviršiaus ir dėl ko mirė, tuo buvo pažeista didžiausia žmonijos vertybė – žmogaus gyvybė. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog nagrinėjamoje byloje gintina vertybe galima būtų laikyti ne asmens gyvybę, o ieškovų teisę į šeiminius (socialinius) ryšius. Atsakovas vertina šias išvadas kaip nepagrįstas, nesutinka su teismo sprendimo išvada, jog ieškovų brolio L. P. mirties fakto, taip pat to fakto, kad dėl 40 procentų kūno nudegimo iki mirties L. P. kentė didelius skausmus, negalima priskirti neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją didinantiems veiksniams (kriterijams). Kadangi neturtinės žalos dydis priklauso nuo to, kokias dvasines kančias patyrė asmuo dėl įvykio, kuris buvo pagrindu reikšti ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, atmestini atsakovo argumentai, kad asmens mirties faktas, jo kentėjimas iki mirties neturi reikšmės neturtinės žalos, kurios atlyginimo siekia mirusio ir kentėjusio asmens artimieji, dydžiui. Kolegija daro išvadą, kad artimųjų turėtiems dvasiniams išgyvenimams turi reikšmę tai, kokias kančias dėl įvykio patyrė jam artimas asmuo, turi reikšmę tai, ar įvykio pasekoje jis neteko artimo, ar jis, nors ir sužalotas, liko gyventi. Atsakovas nurodo, kad tokio požiūrio, t.y. kad asmens mirties fakto, taip pat fakto, kad asmuo iki mirties kentė didelius skausmus, negalima priskirti neturtinės žalos atlyginimo kompensaciją didinantiems veiksniams, pradedama laikytis ir LAT praktikoje (pvz., LAT kasacinės bylos Nr. 3K-3-364/207, 3K-3-103/2009), tačiau nenurodo, kad šiose nutartyse būtų suformuota įstatymo taikymo praktika, kuria turėtų remtis teismas, nagrinėdamas analogiškas bylas. Remiantis CPK 4 straipsniu, vienodos teismų praktikos formavimą nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis teismas, todėl teismui yra privalu atsižvelgti į kasacinės instancijos teismo nutartyse esantį teisės normos taikymo išaiškinimą. Atsakovas nenurodo, kaip aiškino ir kokią teisės normą jo nurodytose nutartyse Lietuvos Aukščiausiais teismas, todėl atmestini atsakovo argumentai, jog teismas šioje byloje turėjo remtis, bet nesirėmė kasacinio teismo praktika.

5822

59Kolegija sutinka su ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais, kad atsakovas skunde nurodo naujas aplinkybes, kurių nebuvo nurodęs pirmosios instancijos teismui, t. y. dėl skirtingo neturtinės žalos dydžio priteisimo kiekvienam ieškovui. CPK 306 str. 2 d. numato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Atsakovo prašomos priteisti kiekvienam iš ieškovų skirtingos sumos laikytinos naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme, todėl, taikytinas CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas ir jos nenagrinėjamos, jos nėra apeliacijos dalykas, nesant teismo išvadų dėl tam tikrų aplinkybių, nėra pagrindo daryti išvados, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Teismo išvada, kad kiekvienas iš ieškovų kaip broliai ir seserys savotiškai vienodai bendravo su L. P., palaikė su juo glaudžius ir artimus, šeimyninius ryšius, todėl išskirti, kad vieni iš jų buvo artimesni, kiti mažiau artimi žuvusiajam, nebuvo pagrindo.

6023.

61Atsakovas teigia, kad R. P. nebuvo atvykęs į Teismą duoti paaiškinimų ir neprašė atidėti bylos nagrinėjimo, todėl šio ieškovo dėl brolio netekties kilusios pasekmės nėra pagrįstos nei rašytiniais įrodymais, nei paties ieškovo R. P. asmeniniu liudijimu. Atsižvelgus į ieškovų atsiliepimą, matyti, kad R. P. byloje vykusių posėdžių metu buvo reabilitacijoje dėl Kauno klinikose, gydėsi hipertenzinės širdies ligą. Ieškovai įrodinėjo jiems atsiradusią žalą ne tik savo paaiškinimais bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y. fotonuotraukomis, vaizdo medžiaga, kurie patvirtina, kad R. P. ir žuvusįjį siejo glaudus bei emociškai tvirtas ryšys iki pat jo mirties, todėl teigimas, kad ieškovo dėl svarbios priežasties neatvykimas į teismo posėdį leidžia vertinti, kad asmens dvasiniai išgyvenimai yra mažesni, nei tų ieškovų, kurie dalyvavo posėdžiuose, yra nelogiškas. Nenustatyta pagrindų panaikinti ar pakeisti teismo sprendimui.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų

6324.

64Ieškovė L. G. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo AB ,,Vilkyškių pieninė“ ieškovei L. G. 400 EUR turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Išlaidas advokato pagalbai apmokėti šioje byloje sudaro: atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas (8 val.) - 400 EUR. Prašymas tenkintinas.

6525.

66Apeliantė (atsakovė) AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė teismui advokatų kontoros „Glimstedt Bernotas ir partneriai“ 2019-08-01 PVM sąskaitą - faktūrą, serija JAS, Nr. 0006453 1 773,19 EUR sumai, advokatų kontoros „Glimstedt Bernotas ir partneriai“ teisinių paslaugų, suteiktų Apeliantui 2019 metų birželio mėnesį, specifikaciją, Apelianto 2019-10-04 mokėjime nurodymą Nr. T54796 1 773,19 EUR sumai, atliktą pagal sąskaitą, serija JAS, Nr. 0006453. Atmetus apeliacinį skundą, prašymas atmestinas.

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

68Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

69Priteisti ieškovei L. G. iš atsakovo AB „Vilkyškių pieninė‘‘ 400 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. Ieškovai ieškiniu prašė priteisti priteisti ieškovams L. G., A. M., A. K.,... 5. Nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-01-09 nuosprendžiu A. B.... 6. Trečiasis asmuo M. P. yra L. P. mama. Alytaus rajono apylinkės teismo... 7. Pažymėjo, kad dėl staigios brolio mirties ieškovai patyrė dvasinius... 8. Nurodė, kad neturtinės žalos atlyginimą didina pažeistos vertybės... 9. Atsakovas AB „Vilkyškių pieninė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 10. Nurodė, kad atsakovas sutinka, jog CK 6.284 straipsnio 1 dalis nustato... 11. Bylos atveju įvertintina ir tai, kad L. P. mirties 2015-07-25 dieną buvo 47... 12. Atsakovo vertinimu, Bylos atveju nėra nė vieno iš aukščiau aptartų... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 10.... 15. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį... 16. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog nagrinėjamoje... 17. Pirmosios instancijos teismo nuomone, byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 18. Teismas pažymėjo, jog stresas turi neigiamos įtakos tiek dvasinei, tiek... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tsakovas yra juridinis asmuo,... 20. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju, aplinkybės, kad ieškovai į teismą dėl... 21. Nustatydamas prašomos priteisti neturtinės žalos dydį pirmosios instancijos... 22. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus byloje surinktus... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 24. 18.... 25. Apeliantė (atsakovė) AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė apeliacinį... 26. 18.1.... 27. Nurodė, kad atsakovo pozicija byloje buvo grindžiama tuo, kad nagrinėjamu... 28. 18.2.... 29. Atsakovo įsitikinimu, byloje nagrinėjamu atveju yra keletas neturtinės... 30. 18.3.... 31. Teismas sprendime neaptarė atsakovo išdėstytų argumentų dėl nevienodo... 32. 18.4.... 33. Nurodė, kad bylos duomenimis, L. P. santykiai iki jo mirties su ieškovais... 34. 18.5.... 35. Pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, kad kiekvieno iš ieškovų ryšys... 36. 18.6.... 37. Atsakovo vertinimu, apeliacinės instancijos teismui, pakeičiant Teismo... 38. 18.7.... 39. Apeliantas nurodo, kad laikydamasis CPK 98 str. nuostatų, 2019-01-11 pateikė... 40. 19.... 41. Ieškovai L. G., A. M., A. K., V. P., J. P., P. P., M. Š., R. P. pateikė... 42. 19.1... 43. . Pažymėjo, kad atsakovas apeliaciniame skunde nurodo naujas aplinkybes,... 44. 19.2.... 45. Pažymėjo, kad apeliaciniame skunde atsakovas taip pat teigia, kad R. P.... 46. 19.3.... 47. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju esminiai kriterijai apsprendžiant dėl... 48. 19.4.... 49. Apkaltinamuoju nuosprendžiu nustatyta, kad L. P. žuvo nesilaikant... 50. 19.5.... 51. Pažymėjo, kad atsakovas, atstovaujamas advokatų profesinės bendrijos,... 52. 3.... 53. Atsakovas AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė teismui Swedbank sąskaitos... 54. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 55. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 56. 4.... 57. Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog atsakovo darbuotojas padarė nusikaltimą,... 58. 22... 59. Kolegija sutinka su ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais... 60. 23.... 61. Atsakovas teigia, kad R. P. nebuvo atvykęs į Teismą duoti paaiškinimų ir... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 63. 24.... 64. Ieškovė L. G. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo,... 65. 25.... 66. Apeliantė (atsakovė) AB „Vilkiškių pieninė“ pateikė teismui advokatų... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321 str., 326... 68. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti... 69. Priteisti ieškovei L. G. iš atsakovo AB „Vilkyškių pieninė‘‘ 400 Eur...