Byla e2-20541-1044/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė, sekretoriaujant Arūnei Bernatonytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šilėja“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Juris LT“ (toliau ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šilėja“ (toliau ir atsakovas) ir prašė priteisti ieškovui iš atsakovo 2 855,00 Eur skolą, 8,00 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „Semerita“ pagal atsakovo užsakymus pristatė atsakovui prekes, nurodytas PVM sąskaitose-faktūrose: ( - ), atsakovas prekes priėmė, pretenzijų dėl prekių kokybės ar kitokių pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitų-faktūrų kaip išrašytų be pagrindo negrąžino, dalį sumos sumokėjo, tačiau iki galo su pradiniu kreditoriumi neatsiskaitė. 2019-04-08 pradinis kreditorius UAB „Semerita“ ir ieškovas sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas perėmė iš pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovą, ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Ieškovo pranešimo atsakovui duomenimis, atsakovas yra skolingas ieškovui 2 545,97 Eur pagrindinės skolos. Ieškovas prašo priteisti pavėluoto mokėjimo palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą: pagal ( - ) – 2 491,77 Eur skolos likutis x 8,00 proc. palūkanos x 483 pradelstos dienos / 365 dienų = 263,79; pagal ( - ) – 35,57 Eur skola x 8,00 proc. palūkanos x 455 pradelstos dienos / 365 dienų = 3,55 Eur; pagal ( - ) – 18,63 Eur skola x 8,00 proc. palūkanos x 415 pradelstų dienų / 365 dienų = 1,69 Eur. Iš viso palūkanų – 269,03 Eur. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 40,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, kurių nereikia įrodinėti. Visa atsakovo skola ieškovui kartu su palūkanomis ir ikiteisminio išieškojimo išlaidomis sudaro 2 855,00 Eur. Ieškovo teigimu, jis ne kartą ragino atsakovą įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas šiuos raginimus ignoravo.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad dalis ieškovo reikalavimų yra apmokėti, ir jų atžvilgiu išieškojimas negalimas. Atsakovo teigimu, sąskaitos ( - ), kurios 2018-10-01, t. y. iki 2019-04-08 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo ir kreipimosi į teismą su 2019-05-13 ieškiniu, yra apmokėtos pilnai, o sąskaita Nr. ( - ) 2018-10-01 yra apmokėta dalinai, t. y. 200 Eur. Dėl to UAB „Semerita“ negalėjo perleisti ieškovui nurodytos reikalavimo teisės dalies, o ieškovas negali reikalauti šios skolos dalies ir palūkanų, kurios 2019-04-08 UAB „Semerita“ ir atsakovo skolų suderinimo akte nėra numatytos ir iki 2019-04-08 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo UAB „Semerita“ nebuvo priskaičiuotos. Kadangi UAB „Semerita“ palūkanų atsakovui nepriskaičiavo, jokių reikalavimų ar sąskaitų sumokėti palūkanas atsakovui nepateikė, laikytina, kad UAB „Semerita“ tokio turtinio reikalavimo neturėjo ir 2019-04-08 reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovui reikalavimo teisės į palūkanas neperleido ir negalėjo perleisti. Pažymėjo, kad 2019-04-08 reikalavimo sutarties preambulės (i) punkte yra nurodyta 2 545,97 Eur dydžio reikalavimo teisė, kuri pagal skolos rūšis nėra detalizuota, o palūkanos iki šios sutarties sudarymo nėra apskaičiuotos ar nurodytos. Atsakovas taip pat mano, kad ieškovo prašoma priteisti 726 Eur suma už patirtas išlaidas teisinėms paslaugoms yra per didelė, kadangi ieškinys nėra sudėtingas, jo parengimui nereikia 6 valandų, ieškovas analogiškus ieškinius, pvz., Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-33716-545/2018, parengia per tris valandas po 100 Eur už kiekvieną valandą, todėl akivaizdu, kad ieškovo reikalavimas nėra pagrįstas.

6Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Semerita“ (pardavėjas) pardavė atsakovui UAB „Šilėja“ (pirkėjas) prekes, už kurias pradinis kreditorius išrašė atsakovei PVM sąskaitas-faktūras: ( - ). Tarp pradinio kreditoriaus UAB „Semerita“ ir ieškovo UAB „Juris LT“ 2019 m. balandžio 8 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius perleido UAB „Juris LT“ reikalavimo teises į atsakovo UAB „Šilėja“ 2454,97 Eur skolą, delspinigius nuo neapmokėtos sumos, palūkanas ir kitas su reikalavimo teisės įgyvendinimu susijusias išlaidas (e. b. l. 9).

9Ieškovas 2019 m. balandžio 16 d. išsiuntė atsakovui 2019 m. balandžio 16 d. pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo adresu ( - ) (e. b. l. 6-7, 14) elektroniniu paštu info@sileja.lt (e. b. l. 8). Pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad reikalavimo teisės į atsakovo skolą perėjo ieškovui ir, kad naujajam kreditoriui įsiskolinimas sudaro – 2545,97 Eur pagrindinė skola pagal PVM sąskaitas faktūras: ( - ), 264,78 Eur palūkanų ir 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2491,77 Eur skolos pagal ( - ), 35,57 Eur skolos pagal ( - ) ir 18,63 Eur skolos pagal ( - ), bei 269,03 Eur palūkanų, skaičiuojamų tokia tvarka: pagal ( - ) – 2 491,77 Eur skolos likutis x 8,00 proc. palūkanos x 483 pradelstos dienos / 365 dienų = 263,79; pagal ( - ) – 35,57 Eur skola x 8,00 proc. palūkanos x 455 pradelstos dienos / 365 dienų = 3,55 Eur; pagal ( - ) – 18,63 Eur skola x 8,00 proc. palūkanos x 415 pradelstų dienų / 365 dienų = 1,69 Eur. Atsakovas, nesutikdamas su dalimi pareikštų reikalavimų nurodė, kad 2018-10-01, t. y. iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, mokėjimo pavedimu yra apmokėta 35,57 Eur pagal ( - ), 18,63 Eur pagal ( - ) ir 200 Eur pagal ( - ). Šiems teiginiams pagrįsti atsakovas pateikė 2018-10-01 mokėjimo nurodymą Nr. 1314, kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad šiuo pavedimu, be kita ko, gavėjui UAB „Semerita“ mokama: „<...>( - )“. Lėšų įskaitymo ir mokėjimo patvirtinimo data 2018-10-01 (e. b. l. 25-26).

10CK 6.55 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Tačiau skolininkas neturi teisės be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nesuėjęs, vietoje įmokos, pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas yra suėjęs. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad tik tuomet, jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai yra suėję ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola. CK 6.54 straipsnio 5 dalis numato, kad kreditorius turi teisę atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką, jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatyta CK 6.54 straipsnio 1, 2, 3, ir dalyse. Ieškovas nepateikė į bylą jokių duomenų, patvirtinančių, kad jis atsisakė skolininko siūlomų įmokų pagal skolininko 2018-10-01 mokėjimo nurodyme nurodytas PVM sąskaitas faktūras (CPK 12, 178 str.). Priešingai iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius tvirtina negavęs iš atsakovo jokių mokėjimų nuo 2018 m. spalio mėn. (e. b. l. 41-44).

11Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas faktines aplinkybes, kad atsakovas 2018-10-01 mokėjimo nurodyme konkrečiai nurodė, kokią sumą ir pagal kokias PVM sąskaitas grąžina, į tai, kad terminas šioms prievolėms įvykdyti pagal visas PVM sąskaitas faktūras tuo metu jau buvo suėjęs, ieškovas neįrodė, jog jis atsisakė priimti skolininko siūlomas įmokas, nurodytas 2018-10-01 mokėjimo nurodyme, vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, laikytini pagrįstais atsakovo argumentai, kad jis 2018-10-01 atsiskaitė su UAB „Semerita“ pagal ( - ) (suma 35,57 Eur) ( - ) (suma 18,63 Eur), ( - ) (suma 200 Eur). Dėl to kaip nepagrįsti atmestini ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo 18,63 Eur skolą ir atitinkamai 1,69 Eur palūkanų už 415 dienas pagal ( - ), 35,57 Eur skolą, 3,55 Eur palūkanų už 455 dienas pagal ( - ) (CPK 185 str.). Kadangi ieškovas nurodo, kad pagal ( - ) skola yra 2491,77 Eur, o pagal ieškovo pateiktus duomenis jis 2018-10-01 yra sumokėjęs 200 Eur, darytina išvada, jog už parduotas prekes atsakovas iki reikalavimo teisių perleidimo momento pradiniam kreditoriui UAB „Semerita“ liko iš viso skolingas 2291,77 Eur. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi (CPK 176, 185 str.).

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas tinkamai neįvykdė savo piniginės prievolės, atsakovas laikomas pažeidusiu piniginę prievolę ir dėl šios priežasties teismas ieškovo reikalavimą iš atsakovo priteisti 2291,77 Eur skolos tenkina (CK 6.38, 6.59 str.).

13Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Pažymėtina, kad priešingai nei nurodo atsakovas, reikalavimo perleidimo sutartyje ir atsakovui siųstame pranešime apie kreditoriaus pasikeitimą yra nurodyta, kad pradinis kreditorius perleidžia naujajam kreditoriui savo reikalavimą į skolą kartu su visomis netesybomis, palūkanomis, nuostoliais. Dėl to nepagrįstais pripažintini atsakovo argumentai, kad ieškovui nebuvo perleista reikalavimo teisė į palūkanas.

14Už piniginės prievolės termino praleidimą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo įstatymines 8 proc. dydžio palūkanas. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą mokamos 6,00 procentų dydžio metinės palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 2 straipsnio 5 dalį, pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas; pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Atsižvelgiant į tai, taikytina 0,00 procento dydžio fiksuotoji palūkanų norma (http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html). Kadangi ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintas iš dalies, ieškovui priteistinos 242,61 Eur kompensuojamosios palūkanos suskaičiuotos nuo 2291,77 Eur skolos (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 1 ir 2 d., 4 str. 2 d. 1 p.).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį. Remiantis MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalimi, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Minėta įstatymo nuostata reglamentuoja kreditoriaus, su kuriuo skolininkas laiku neatsiskaitė, teisę gauti fiksuotą 40,00 Eur sumą, kaip kompensaciją už skolos išieškojimą ne teismo tvarka. Šis dydis yra neįrodinėtinas, t. y. kreditorius neprivalo pagrįsti, kad realiai patyrė bent 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų (Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-386-252/2019, Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1823-230/2018, Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1031-230/2019). Kadangi atsakovas pareigos atsiskaityti su pradiniu kreditoriumi UAB „Semerita“ už perduotas prekes neįvykdė, perleidus reikalavimo teisę ieškovui, šis pagrįstai įgijo teisę reikalauti išieškojimo išlaidų kompensavimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas yra tenkintinas, iš atsakovo priteisiant 40,00 Eur išieškojimo išlaidoms kompensuoti (MAPKSVPĮ 7 str. 1 d., CK 6.71 str. 1 d.).

16Už piniginės prievolės termino praleidimą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo įstatymines 8 proc. dydžio metines palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Teismas, vadovaudamasis įstatymo leidėjo įtvirtina skolininko, kuris yra privatus juridinis asmuo, pareiga mokėti Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme įtvirtintas procesines palūkanas, priteisia ieškovui iš atsakovo 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą bendrą 2574,38 Eur (2291,77+40+242,61) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d.).

17Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiama 58,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priteisti 726 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o atsakovas prašo šias išlaidas mažinti, kadangi ieškiniui parengti nėra reikalingos 6 valandos. Anot atsakovo, ieškiniui parengti būtų užtekę apie 3 valandų, po 100 Eur už vieną valandą, kaip kitoje civilinėje byloje Nr. e2-33716-454/2018.

18Sprendžiant klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 straipsnio 2 d. nuostatomis, t. y. tokios išlaidos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos neviršija minėtose Rekomendacijose nurodytų dydžių. Įvertinus pateikto ieškinio turinį, bylos sudėtingumą, ieškovo papildomai teiktus dokumentus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu iš dalies sutinka, tačiau prievolės geranoriškai nevykdė, teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra pagrįstos ar neproporcingos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad priešingai nei nurodo atsakovas, rekomendacijose užmokestis už ieškinio parengimą nėra susietas su valandų, reikalingų jam parengti, skaičiumi. Be to, ieškovo nurodytoje civilinėje byloje buvo sprendžiama dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo po to, kai civilinė byla Nr. e2-33716-454/2018buvo nutraukta dėl to, kad ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo, atsakovui sumokėjus skolą. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas priteisia ieškovui iš atsakovo 654,63 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą. Taigi iš viso iš atsakovo ieškovui priteisiama 712,63 (58+654,63) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d.).

19Valstybei iš atsakovo nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3,00 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 str. 6 d.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ (j. a. k. 303262509) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilėja“ (j. a. k. 121462961) 2291,77Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt vieno euro ir 16 ct) skolą, 242,61 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus ir 61 ct) palūkanų, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų ir 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 8 (aštuonių) proc. dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (2574,38 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 24 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 712,63 Eur (septynis šimtus dvylika eurų, 63 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Juris LT“ (toliau ir ieškovas) kreipėsi į teismą su... 4. Nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „Semerita“ pagal atsakovo užsakymus... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 6. Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Semerita“ (pardavėjas)... 9. Ieškovas 2019 m. balandžio 16 d. išsiuntė atsakovui 2019 m. balandžio 16... 10. CK 6.55 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas, privalantis grąžinti tam... 11. Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas faktines aplinkybes, kad atsakovas... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 13. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 14. Už piniginės prievolės termino praleidimą ieškovas prašo priteisti iš... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pagal... 16. Už piniginės prievolės termino praleidimą ieškovas prašo priteisti iš... 17. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 18. Sprendžiant klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo,... 19. Valstybei iš atsakovo nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ (j. a. k.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...