Byla 2A-201-370/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimo pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė 2014-12-11 kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš atsakovės Lietuvos Respublikos 585 640 Lt žalos atlyginimo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, jog ji 2007-09-02 Jungtinėse Amerikos Valstijose Ilinojaus valstijoje iš „Extra Construction Inc“ pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo du traktorius „CAT 303“ ir „CAT 252B“ (toliau – traktoriai). Šiuos traktorius ji 2007-09-12 importavo į Lietuvą. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Autotransporto priemonių grobimo skyrius 2009-04-02 pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 189 str. 1d., padarymo. Šiuo pagrindu tą pačią dieną sankcionuotu teismo nutarimu šie traktoriai buvo paimti iš ieškovės. 2009-06-08 Jungtinių Amerikos Valstijų firmos „Caterpillar“ įgaliotas atstovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo pareigūnus prašydamas ginčo traktorius grąžinti „Caterpillar“. Kauno apygardos prokuroras V. M. 2009-10-12 prašymą patenkino, ginčo traktorius grąžino „Caterpillar“ įgaliotam atstovui, kuris įsipareigojo juos saugoti, iki bus gautas atitinkamas leidimas. Kauno apygardos teismas 2010-03-26 nutartimi panaikino 2009-10-12 nutarimą dėl ginčo traktorių grąžinimo „Caterpillar“ įgaliotam atstovui. Ieškovės prašymas grąžinti jai traktorius buvo atmestas. Prokuroras 2010-06-07 nutarimu ginčo traktorius grąžino „Patten Industries“. Šis prokuroro nutarimas Kauno apygardos teismo 2010-06-10 nutartimi buvo paliktas galioti.

6Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje, įtvirtinta CK 6.272 str. 1 d. Ieškovės nuomone, ikiteisminio tyrimo metu ieškovės traktorių paėmimas ir jų perdavimas kitiems asmenims vertintinas kaip neteisėti veiksmai, dėl kurių ieškovė patyrė žalą. Pareigūnai, pradėdami ikiteisminį tyrimą, nepasidomėjo, ar už nusikalstamą veiką pagal BK 189 str. 1 d., atsakomybę numato ir Jungtinių Amerikos Valstijų baudžiamieji įstatymai. Nesant duomenų apie tai, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose būtent šie traktoriai ieškomi dėl padaryto nusikaltimo, už kurį gresia baudžiamoji atsakomybė Jungtinėse Amerikos Valstijose, negalėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 189 str. 2 d., nes nei nusikaltimas, nei nusikaltimą padarę asmenys nėra ir nebuvo Lietuvos Respublikoje. Pagal BK 189 str. 1 d. atsiranda atsakomybė asmeniui, kuris įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas įgytas nusikalstamu būdu. Ieškovei nėra pateikta dokumentų, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose būtų tiriamas nusikaltimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo, jokie kaltinimai ieškovei nepareikšti. Ginčo traktoriai yra ieškomi kaip neteisėtai pasisavinti sukčiavimo būdu laikotarpiu nuo 2006-12-14 iki 2009 metų, tačiau, kaip matyti iš surinktų duomenų, ginčo traktorius 2007-07-13 iš „Caterpillar“ įsigijo „Patten Industries“, kuri 2007-07-13 juos pardavė „Extra Construction Inc“, iš kurios ginčo traktorius įsigijo ieškovė. Todėl traktoriai negalėjo būti neteisėtai užvaldyti nurodytu laikotarpiu. Tarp šalių susiklostė civiliniai santykiai, todėl ikiteisminio tyrimo pareigūnai neturėjo teisės pradėti ikiteisminį tyrimą, o jį pradėję, paimti iš asmens jo daiktą ir jį perduoti kitiems asmenims savo nuožiūra. Dėl to ieškovės traktorių poėmis buvo neteisėtas ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmas, dėl kurio ieškovė tiesiogiai patyrė nuostolius. Neteisėti veiksmai pasireiškė ir BPK 108 straipsnio pažeidimu, bei Generalinio prokuroro 2009-05-19 įsakymu Nr. I-82, patvirtintų rekomendacijų „Dėl transporto priemonių, kurios įtariama yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą“ detalizuoto transporto grąžinimo jo savininkui ikiteisminio tyrimo metu procedūra. Šių rekomendacijų 34.3 p. numatyta, jog transporto priemonė grąžinama, jeigu nėra ginčų, spręstinų civilinio ieškinio tvarka. Buvo akivaizdu, jog ginčas yra, nes ginčo traktorių savininkė yra ieškovė, be to, prašymus dėl šių traktorių grąžinimo pareiškė dar dvi firmos iš Jungtinių Amerikos Valstijų – „Caterpillar“ ir „Patten Industries“. Ginčo traktorių nėra, nes jie perduoti pagal panaikintą prokuroro 2009-10-12 nutarimą. Spręsdamas, kam priklauso ginčo traktoriai, prokuroras turėjo vadovautis CK. Pagal suformuotą teismų praktiką nuosavybės teisė į daiktą, pavogtą vienoje valstybėje ir nugabentą į kitą valstybę, turi būti ginama pagal valstybės, kurioje jis buvo iki vagystės, teisę. Taigi, šiuo atveju prokuroras turėjo taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų teisę, t. y. Vieningo komercinio kodekso 9-320 str., kuriame nustatyta, kad pirkėjas visada yra apsaugotas ir daiktas iš jo negali būti išreikalaujamas. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2009-04-02, jis tęsiamas iki šiol. Per penkis šio tyrimo metus nebuvo atlikti jokie veiksmai siekiant ištirti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, išskyrus traktorių poėmį – siekiant operatyviau ir geriau išsiaiškinti nusikaltimą ir atidavimą kitos valstybės piliečiui tariamam saugojimui. Ieškovės žiniomis saugotojas traktorių nebeturi, jam išduotas įgaliojimas yra pasibaigęs. Šiuo atveju procesinė prievartos priemonė – traktorių poėmis - buvo visiškai neproporcinga ir pažeidžianti ieškovės teises, kadangi ginčo traktoriai yra didelės vertės, jų poėmis ir negrąžinimas ieškovei pridarė didelės materialinės žalos. Atidavus traktorius asmeniui, kuris neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje, teisėsaugos institucijų darbuotojai tiesiogiai užkirto kelią ieškovei ginti savo teises į jai priklausančią nuosavybę, nes jai nebuvo suteikta galimybė civiline tvarka spręsti šio klausimo, kol traktoriai dar buvo Lietuvoje. Šiuo metu tokios galimybės taip pat yra apribotos, nes ieškovė neturi jokių civilinių santykių su traktorių saugotoju, paskirtu BPK nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo trukmė yra taip pat neproporcingai ilga, nes po traktorių sugrąžinimo daugiau jokie veiksmai nebuvo atliekami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovė prašė priteisti 585 640 Lt nuostolių, t. y. traktorių rinkos vertę.

7Dublike papildomai nurodė, jog ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai, nes išimtis, kuomet už nusikaltimą, padarytą kitoje valstybėje (šiuo atveju Jungtinėse Amerikos Valstijose), ikiteisminis tyrimas pagal atitinkamą BK straipsnį galėtų būti pradedamas Lietuvoje, taikoma tik tuomet, kai ta pati nusikalstama veika padaryta ir užsienyje, ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu šioje teritorijoje ji buvo pradėta, baigta arba nutrūko. Duomenų, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose būtų padaryta veika, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas Lietuvoje, atsakovas nepateikė. Ieškovė traktorius įsigijo Jungtinėse Amerikos Valstijose, ten juos pradėjo valdyti, disponuoti ir tik gerokai vėliau, po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, atsivežė juos į Lietuvą, todėl negali būti daroma jokia pagrįsta ir logiška išvada, kad nusikalstamos veikos buvo padarytos ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Lietuvoje. Nesilaikant įstatymo normų neteisėtai atlikus poėmį ir pradėjus ikiteisminį tyrimą bei be jokio teisėto pagrindo ieškovei priklausančius traktorius perdavus kitiems asmenims, buvo pažeistos ieškovės nuosavybės teisės. Ieškovė į bylą buvo pateikusi prašymą traktorių grąžinimo klausimą spręsti civilinio proceso tvarka. Šis prašymas buvo atmestas. Jokių duomenų nėra, kad traktorius ieškovei perleidęs „Extra Construction Inc“ buvo nesąžiningas kreditoriaus „Patten Industries“ atžvilgiu, nes nėra jokių duomenų, kad „Extra Construction Inc“ siekė išvengti prievolės įvykdymo, taip pat, kad nebemokės likusių įmokų, slapstosi, ar kitokių aplinkybių, rodančių vengimą atsiskaityti, todėl šie santykiai vertintini kaip civiliniai teisiniai santykiai, kurie turėtų būti sprendžiami pareiškiant civilinį ieškinį. Atsakovė nepateikė jokių motyvų ir įrodymų, kaip buvo nuspręsta, jog būtent „Patten Industries“ yra traktorių savininkė. Šiuo atveju reikšminga yra ne CK 1.11 str. 2 d. , bet CK 1.48 str. numatyta imperatyvi teisės norma, kuri nustato, kokia teisė yra taikoma nuosavybės teisiniams santykiams. Ieškovė traktorius įsigijo Jungtinėse Amerikos Valstijose, ikiteisminiai tyrimai nėra baigti nei užsienio valstybėje, nei Lietuvoje, todėl prokuroras turėjo taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų teisę. Ieškovės nuomone, ieškinio senaties terminas prasidėjo 2013-10-16, kai Kauno apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą atsisakyti jai grąžinti traktorius, nes jie perduoti saugojimui „Patten Industries“, todėl mano, kad senaties terminas nėra praleistas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 29 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovė praleido 3 metų ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismo vertinimu, ieškovė apie savo teisės pažeidimą sužinojo Kauno apygardos teismui 2010-10-06 nutartimi palikus galioti prokuroro V. M. nutarimą grąžinti mini traktorius Jungtinių Amerikos Valstijų firmai. Ieškovė su ieškiniu dėl žalos atlyginimo į teismą kreipėsi 2014-12-11, todėl praleido 3 metų ieškinio senaties terminą. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2013-12-10, t. y. Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria buvo paliktas galioti prokuroro 2013-10-16 nutarimas atmesti ieškovės skundą, kuriuo buvo prašoma atlikti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro V. M. veiksmų, ikiteisminį tyrimą nutraukti ir jai grąžinti traktorius, nes tik tuomet ji suvokė apie savo teisių pažeidimą. Teismo vertinimu, tiek ieškovės advokatui, kaip profesionaliam teisininkui, tiek jai pačiai, turėjo būti aiški 2010-06-07 nutarimo formuluotė, kad traktoriai grąžintini savininkui – Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovei „Patten Industries“. Be to, ieškovei 2010-06-10 buvo išsiųstas pranešimas, kuriame buvo nurodyta, kad ginčo traktoriai yra grąžintini, o ji turi teisę skųsti nutarimą ir (arba) kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu; papildomai išaiškinta, kad ieškovė ir civilinio proceso tvarka gali ginti savo teises sprendžiant ginčą dėl teisės į transporto priemonę, dėl žalos atlyginimo iš kaltų asmenų.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovė R. K. apeliaciniame skunde prašo: 1) bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 2) panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti; 3) iš atsakovo ieškovei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškovė nesutinka, kad buvo praleistas ieškinio senaties terminas. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Spręsti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, galima tik nustačius tikslų momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra priėmė 2013-10-16 nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta jai grąžinti traktorius, nes jie buvo perduoti saugojimui „Patten Industries“. Kadangi ieškovė neturėjo duomenų apie traktorių paėmimą ir „Caterpillar“ ir perdavimą „Patten Industries“, ji objektyviai suvokė, kad kol nebus realizuotas prokuroro nutarimas perduoti traktorius „Patten Industries“, t. y. kol nebus įvykdytas Kauno apygardos teismo nutarimas dėl nutarimo, kuriuo panaikintas nutarimas grąžinti traktorius „Caterpillar“, ji vis dar turi galimybę traktorius atgauti. Būtent nuo 2013-10-16 ieškovei tapo aišku, kad ikiteisminis tyrimas ir poėmis, kurio metu buvo paimti jos traktoriai – yra neteisėti pareigūnų veiksmai, kuriais buvo pažeistos jos teisės, todėl senaties terminas skaičiuotinas būtent nuo 2013-10-16 ir ieškinio senaties terminas nėra praleistas.
  2. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi atsakovo nurodyta data (2010-10-06), nuo kurios neva turi būti pradėtas skaičiuoti ieškinio senaties terminas ir, be jokių papildomų argumentų ir bylos analizių, sutikdamas su tokia pozicija mechaniškai pritaikė ieškinio senatį bei šiuo pagrindu ieškinį atmetė. Tokie teismo veiksmai pažeidžia ieškovės teisę į teisingą teismą, taip pat protingumo, proporcingumo ir teisingumo principus.
  3. Kauno apygardos teismo 2010-10-06 nutartyje nurodyta, kad grąžinant asmeniui transporto priemonę, iš jo turi būti paimamas rašytinis pasižadėjimas saugoti transporto priemonę, kol baigsis procesas. Dėl šių priežasčių ieškovė manė, jog nors traktoriai neteisėtai grąžinti „Caterpillar“, tačiau esant duomenims, kad būtent ieškovė yra jų teisėta savininkė ir nesant jokių duomenų, kad jų savininkais yra „Patten Industries“ ar kita Jungtinių Amerikos Valstijų kompanija, traktoriai bus sugrąžinti ieškovei, o ikiteisminis tyrimas užbaigtas.
  4. Teismas, atmesdamas ieškinį vien dėl suėjusios ieškinio senaties, visiškai nevertino ir nenagrinėjo kitų, ieškinyje pateiktų, aplinkybių, dėl to argumentai, susiję su atsakovo veiksmų neteisėtumu, nėra paneigti.
  5. Ikiteisminio tyrimo medžiagą prijungus prie šios bylos, paaiškėjo aplinkybės, patvirtinančios, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas neteisėtai, iki šiol neturint jokių duomenų apie jokią veiką, kuri pagal BK būtų laikoma nusikaltimu. Byloje neatliktas nė vienas ikiteisminio tyrimo veiksmas, kurį būtų galima laikyti siekiu atskleisti nusikaltimą, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra jokių duomenų, kad iš ieškovės neteisėtai poėmio protokolu paimti traktoriai jos ar kitų asmenų būtų įgyti neteisėtai, o ikiteisminio tyrimo pradėjimą atsakovai motyvuoja ne BPK ar BK normomis, o ieškovei nežinomomis rekomendacijomis.
  6. Ieškovė nukentėjo dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų – neteisėto ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nuosavybės teise priklausančio turto neteisėto paėmimo ir negrąžinimo.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, atstovaujanti Lietuvos valstybę, teismo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovė ieškinio senatį nepagrįstai sieja su 2013-10-16, kai prokuroro nutarimu buvo atmestas jos prašymas atlikti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro V. M. veiksmų, ikiteisminį tyrimą Nr. 20-1-00287-09 nutraukti ir grąžinti jai traktorius. Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtina, kad ieškovė apie tai, jog jai tikrai nebus grąžinti traktoriai sužinojo 2010-10-06, Kauno apygardos teismui išnagrinėjus ir atmetus jos skundą dėl 2010-06-07 prokuroro nutarimo dėl traktorių grąžinimo „Patten Industries“ bei Kauno apylinkės teismo 2010-08-23 nutarties. Kauno apygardos teismo galutine ir neskundžiama nutartimi buvo konstatuota, kad prokuroro nutarimas traktorius grąžinti savininkui „Patten Industries“ yra teisėtas ir pagrįstas. 2010-06-07 prokuroro nutarimo, Kauno apylinkės teismo 2010-09-23 nutarties bei Kauno apygardos teismo 2010-10-06 nutarties turinys rodo, kad jau tuo metu ieškovei buvo žinoma aplinkybė, jog traktoriai „Patten Industries“ buvo grąžinti, o ne perduoti saugojimui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo atmestas senaties pagrindu, kiti apeliacinio skundo argumentai dėl žalos įrodinėjimo neturi reikšmės priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teismo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2010-10-06 galutine ir neskundžiama nutartimi nusprendė dėl traktorių grąžinimo „Patten Industries“. Trijų metų ieškinio senaties terminas baigėsi 2013-10-07, ieškinys teisme gautas 2014-12-11, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais ir motyvais dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo ir jo taikymo, taip pat, kad ieškovei buvo aiški jo skaičiavimo pradžia.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėjama pagal apelianto apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

16Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės ieškinys dėl žalos atlyginimo, kildinamo dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksmų (CK 6.272 str.) atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

17Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

18Apeliantė R. K. apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pagal bendrąją taisyklę apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.). Išimtis įtvirtinta CPK 322 straipsnyje, pagal ją apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, jog toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais, t. y. esant išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių akivaizdu, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

19Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad tokių aplinkybių ar kitų argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka pareiškusi apeliantė (t. y. apeliantės prašymas nemotyvuotas), todėl konstatuotina nesant pagrindo tenkinti prašymą bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka.

20Dėl ginčo esmės

21Iš byloje esančių duomenų (2007-09-12 muitinės deklaracijų ir 2007-09-02 pirkimo-pardavimo aktų (bill of sale) matyti, kad ieškovė Jungtinėse Amerikos Valstijose iš „Extra Construction Inc“ įsigijo traktorius „CAT 303“, identifikacinis Nr. ( - ), ir „CAT 252B“, identifikacinis Nr. ( - ) (toliau – traktoriai) (t. 1, b. l. 14-18). Juos pargabeno į Lietuvą, atliko muitinės procedūras.

222009-04-02 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00287-09, gavus informaciją, kad UAB „Nordic investicija“ patalpose, esančiose ( - ), rasti 2 traktoriai „CAT 303“ ir „CAT 252 B“ gali būti ieškomi Jungtinėse Amerikos Valstijose (baudžiamosios bylos b. l. 1). 2009-04-02 9:40-9:50 buvo atliktas poėmis, sankcionuotas teismo, jo metu paimti traktoriai (baudžiamosios bylos b. l. 5-6) ir perduoti saugoti į Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Autoūkio aikštelę. Tyrimo metu nustatyta, kad minėti traktoriai yra ieškomi kaip neteisėtai pasisavinti sukčiavimo būdu Ilinojaus valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš pridėtos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad dėl šio įvykio Poeria policijos departamentas atliko ikiteisminį tyrimą, paieška paskelbta 2009-01-06, tyrimas atliktas dėl sukčiavimo būdu užvaldytų apie 40 krautuvų laikotarpyje nuo 2006-12-14 iki 2009 m. Taip pat nustatyta, kad traktoriai Lietuvoje nėra registruoti (baudžiamosios bylos b. l. 86-88), o traktorius iš „Caterpillar“ 2007-07-13 įsigijo „Patten Industries“, o iš jos – „Extra Construction Inc“, kuri traktorius pardavė apeliantei.

232009-06-08 Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Autotransporto priemonių grobimo tyrimo skyriui pateiktas „Caterpillar“ įgalioto asmens „Scorpio“ prašymas išduoti traktorius (baudžiamosios bylos b. l. 41). Kauno miesto apylinkės prokuratūra 2009 m. spalio 12 d. nutarimu tenkino „Caterpillar“, atstovaujamos įgalioto asmens „Scorpio“, prašymą ir traktorius grąžino Jungtinių Amerikos Valstijų firmai „Caterpillar“. Nurodė, kad priimant sprendimą dėl savininko, kuriam automobilis grąžintinas, lemiamą reikšmę turėjo „Caterpillar“ atstovo pateikta informacija iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat faktas, kad savininkas daiktus prarado ne dėl savo valios, kiti dokumentai. R. K. skundas dėl minėto nutarimo Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009-12-01 nutarimu Nr. 15-2146 atmestas (baudžiamoji byla b. l. 94-96). Kauno miesto apylinkės teismo 2010-02-22 nutartimi R. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009-12-01 nutarimo atmestas (baudžiamosios bylos b. l. 111-112). Kauno apygardos teismas 2010-03-26 nutartimi panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2010-02-22 nutartį ir priėmė naują sprendimą – panaikino Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos 2009-12-01 nutarimą ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2009-10-12 nutarimą (baudžiamosios bylos b. l. 118-119). Teismo vertinimu, byloje nebuvo pakankamai duomenų konstatuoti, kad tikrasis traktorių savininkas yra „Caterpillar“, pagal byloje esančius dokumentus traktorių savininkais gali būti arba „Caterpillar“, arba „Patten Industries“ arba „Extra Costruction Inc“ (baudžiamosios bylos b. l. 118-119).

24Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2010-06-07 nutarimu „Patten Industries“, atstovaujamos įgalioto asmens „Scorpio“, 2010-05-25 prašymas tenkintas ir traktoriai grąžinti savininkui – Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovei „Patten Industries“ (baudžiamosios bylos b. l. 138-139).

25R. K. su skundu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą prašydama panaikinti Kauno miesto apylinkės prokuroro V. M. 2010-05-14 priimtą nutarimą ir įpareigoti jį vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-03-26 nutartį. Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2010-06-07 nutarimu atsisakyta tenkinti R. K. skundą, o prokuroro 2010-05-14 nutarimas, kuriuo pareiškėjos skundas dėl Kauno apygardos teismo 2010-03-26 nutarties vykdymo atmestas, paliktas galioti (baudžiamosios bylos b. l. 151-152).

26Kauno miesto apylinkės prokuratūra 2010-07-19 nutarimu Nr. 15-1477 pareiškėjos R. K. 2010-07-12 skundą dėl Antrojo skyriaus prokuroro V. M. 2010-06-07 nutarimo, priimto ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0287-09, atmetė ir paliko galioti minėtą 2010-06-07 nutarimą, kuriuo nutarta savininkui Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovei „Patten Industries“ grąžinti traktorius (baudžiamosios bylos b. l. 157 – 160). Kauno miesto apylinkės teismas 2010-10-23 nutartimi, išnagrinėjusi R. K. skundą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Č. 2010-07-19 nutarimo ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro V. M. priimto nutarimo ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-1-00287-09, pareiškėjos skundą atmetė.

27Kauno apygardos teismas galutine ir neskundžiama 2010-10-06 nutartimi, išnagrinėjęs R. K. skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, jį atmetė (baudžiamosios bylos b. l. 171 – 173). Teismas konstatavo, kad faktiškas traktorių priklausymas nuosavybės teise neginčytinai nustatytas ir aiškus – savininkas yra įmonė „Patten Industries“. Nors R. K., 2007-09-02 įgijusi traktorius iš bendrovės „Extra Construction Inc“, laikytina sąžininga įgijėja, tačiau visi sandoriai buvo atliekami be teisėtų savininkų žinios. Teismo vertinimu, egzistavo visos sąlygos traktorių grąžinimui jų savininkui (BPK 93 str. 2 d., 108 str.). Teismas taip pat konstatavo, kad iki posėdžio dienos, jokių duomenų, kad būtų kilęs civilinis ginčas, kuris būtų sprendžiamas teisme pagal CK 4.97 str. nuostatas, negauta, tai, kad įgaliotasis atstovas pateikė teismui visus būtinus dokumentus bei prašymą grąžinti traktorius savaime su R. K. netapo ginčo šalimis, o klausimas dėl daikto priklausymo nuosavybės teise yra visiškai akivaizdus ir neginčijamas.

282013-08-28 Kauno apylinkės prokuratūroje gautas R. K. prašymas dėl informacijos apie tyrimo eigą pateikimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0287-09. Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo nusikalstamų veiksmų tyrimo skyriaus prokuroras V. M. pareiškėjos prašymą leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir pasidaryti jos kopijas, atmetė. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo nusikalstamų veiksmų tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras R. D., susipažinęs su pareiškėjos skundu ikiteisminio tyrimo Nr. 20-1-00287-09 medžiagoje, skundą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 20-1-00287-09, grąžinti pareiškėjai traktorius ir atlikti tarnybinį patikrinimą, atmetė (baudžiamosios bylos b. l. 186-187). Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 10 d. neskundžiama nutartimi R. K. skundą dėl Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiojo prokuroro R. D. 2013-10-16 nutarimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0287-09 atmetė.

29Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, įvykių seką, taip pat esant atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Generalinės prokuratūros prašymui, taikė 3 metų ieškinio senatį ir iš esmės, kaip teisingai pažymi apeliantė, šiuo pagrindu ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo, atmetė. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, jog apeliantė nesutinka su senaties termino skaičiavimo pradžia ir jos taikymu nagrinėjamu atveju, taip pat pažymi, kad teismas netyrė ir nevertino kitų bylos aplinkybių, esančių įrodymų, o ieškinį atmetė remdamasis vien tik senatimi, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas. Taigi, nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas ir šiuo pagrindu pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo.

30Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas senaties termino atskaitos tašku laikė Kauno apygardos teismo galutinę ir neskundžiamą 2010-10-06 nutartį. Apeliantė, nesutikdama su tokia teismo išvada, teigia, kad ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nurodo, kad tik nuo 2013-10-16, kuomet Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta jai grąžinti traktorius, ieškovei tapo aišku, kad ikiteisminis tyrimas ir poėmis, kurio metu buvo paimti jos traktoriai, buvo atlikti neteisėtai, pažeidžiant jos teises.

31Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). CK 1.125 straipsnyje reglamentuojami ieškinio senaties terminai. Ginčo dėl to, kad nagrinėjamu atveju taikytinas CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas, nėra. Šiuo atveju aktualus senaties termino pradžios skaičiavimo atskaitos taškas sprendžiant, ar ieškovė praleido įstatymų nustatytą terminą reikalavimams, kylantiems dėl žalos atlyginimo, pareikšti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymas yra fakto klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. R. v. J. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. J. v. A. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-398/2008; kt.), todėl svarbus bylos aplinkybių ir apeliantės galėjimo (turėjimo) suvokti apie jos pažeistas teises, įvertinimas. Pagal CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai savo teisėmis besinaudojantis asmuo. Taigi, siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant tokioms pat aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė yra pažeista. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. Individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija Nr. 676, bylos Nr. 3K-3-447/2008).

32Apeliacinės instancijos teismo vertinimu (CPK 185 str.), pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas pagal byloje esančius duomenis ir nustatytus faktus, jas aiškinančią teismų praktiką, todėl pagrįstai konstatavo, kad ieškovė praleido CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintą 3 metų ieškinio senaties terminą, kuris suėjo 2013-10-07 (ieškinys Kauno apygardos teisme gautas 2014-12-11).

33Apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovui nurodžius neteisingą ir jam palankią ieškinio senaties skaičiavimo datą pirmosios instancijos teismas be jokių papildomų argumentų ir bylos analizių mechaniškai taikė ieškinio senatį yra nepagrįsti. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad teismas vertino Kauno miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro V. M. 2010-06-07 nutarimo turinį, taip pat 2010-06-10 pranešimo, kuriuo apeliantė informuota apie traktorių grąžinimą Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovei „Patten Industries“ bei apie jos galbūt pažeistų teisių gynimo būdus, turinį ir sprendė, ar juose nurodyta informacija ir duomenys yra pakankamai aiškūs ir suprantami ieškovei, atkreipiant dėmesį, kad ji buvo atstovaujama profesionalaus advokato. Nesutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais ir padarytomis išvadomis nagrinėjamu atveju nėra pagrindo.

34Teisėjų kolegijos nuomone, Kauno miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro V. M. 2010-06-07 nutarimas (jo rezoliucinė dalis), kuriuo „prašymas tenkinti mini traktorių „CAT 303“, identifikavimo numeris ( - ), su kaušu bei mini traktorių „CAT 252B“, identifikavimo numeris ( - ), grąžinti savininkui JAV bendrovei PATTEN INDUSTRIES, adresas 635 West Lanke Street Elmhurst, IL 60126-1409, JAV, veikiančiai per įgaliotą atstovą – J. B., firmos „Scorpio“ direktorių, adresas Dojlidy Gorne g. 33, 15-572 Bialystokas, Lenkija, pagal 2010-04-23 ir 2010-04-26 įgaliojimus“, taip pat 2010-06-10 pranešimas, kad „ikiteisminiame tyrime Nr. 20-1-00287-09 vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 93 str. 2 d. ir 108 str. priimtas nutarimas grąžinti JAV bendrovei „Patten Industries“, atstovaujamai J. B., mini traktorių „CAT 303“, identifikavimo numeris ( - ), ir mini traktorių „CAT 252B“, identifikavimo numeris ( - ). [...] pranešu apie sprendimą grąžinti transporto priemonę ir išaiškinu, kad turite teisę skųsti nutarimą ir (arba) kreiptis į teismą su ieškiniu civilinio proceso tvarka. Papildomai išaiškinu, kad ir civilinio proceso tvarka Jūs galite ginti savo teises sprendžiant ginčą dėl teisės į transporto priemonę, dėl žalos atlyginimo iš kaltų asmenų ir kt.“ yra aiškūs ir suprantami, juolab, kad kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovei atstovavo profesionalus teisininkas, todėl sutikti su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, kad Kauno apygardos teismui 2010-10-06 nutartimi atmetus pareiškėjos skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2010-07-19 Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2010-07-19 nutarimą ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro V. M. 2010-06-07 nutarimą ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-1-00287-09, nesuprato ir negalėjo suprasti fakto, kad paimti traktoriai jai nebus grąžinti, nėra teisinio pagrindo. Be to, minėtos nutarties motyvuojamojoje dalyje aiškiai išdėstyta, kad nors 2007-09-02 traktoriai buvo perparduoti bendrovės „Extra Construction Inc“ ir juos įsigijo ieškovė, tačiau visi šie sandoriai yra neteisėti ir atsiradę be teisėto savininko valios (žinios). Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CPK 4.96 str. 2 d., 93 str. 2 d., BPK 108 str. teismas pareiškėjos skundą atmetė. Pabrėžtina, kad ši teismo padaryta išvada nuosekliai išplaukė iš aptartų faktinių aplinkybių ir teisinio reguliavimo, todėl atsietas nuo nutarties esmės ir padarytų išvadų atskirų teismo nutarties argumentų citavimas (nurodymas) apeliaciniame skunde, nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, bet kuris kitas vidutiniškai protingas, atidus ir apdairus asmuo (be to atstovaujamas teisininko) analogiškoje situacijoje turėjo ir galėjo suvokti, kad prokuroro nutarimu nutarta traktorius grąžinti „Patten Industries“, o abejonės dėl priimto nutarimo teisėtumo ir teisingumo turėjo būti panaikintos (išsklaidytos) Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. galutine ir neskundžiama nutartimi.

35Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir iki šios galutinės ir neskundžiamos nutarties priėmimo ikiteisminiame tyrime taip pat nebuvo sprendžiamas klausimas dėl traktorių grąžinimo ieškovei, t. y. ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtina, kad nors atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog šie traktoriai priklauso ieškovei, taip pat, kad ji laikytina sąžininga jų įgijėja, tačiau net Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. galutinėje ir neskundžiamoje nutartyje, kuria panaikintas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos 2009-12-01 nutarimas ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2009-10-12 nutarimas, nurodyta, kad iš visų dokumentų analizės darytina išvada, jog minėtų traktorių savininkai gali būti arba finansinė konsultacinė firma „Caterpillar“, arba „Patten Industries“, arba „Extra Construction Inc“.

36Apeliantė nurodo, kad nesulaukus jokių tolesnių ikiteisminio tyrimo veiksmų po paskutinės 2010-10-06 nutarties, ji pati, savo iniciatyva, kreipėsi su prašymais dėl informacijos apie ikiteisminio tyrimo eigą pateikimo, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmasis toks prašymas, adresuotas Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, pateiktas 2013-08-28, t. y. praėjus beveik 3 metams, po Kauno apygardos teismo 2010-10-06 nutarties. Be to, 2013-09-30 ieškovės skunde buvo apeliuojama į prokuroro V. M. veiksmus, t. y. buvo prašoma atlikti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro V. M. veiksmų, o ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0287-09 nutraukti ir jai grąžinti paimtus traktorius. Atsižvelgiant į skundo reikalavimą (kuris 2013-10-16 nutarimu ir Kauno apylinkės teismo 2013-12-10 nutartimi netenkintas), laikytina, kad jis neturi reikšmės sprendžiant dėl senaties kreiptis su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, kurį kildina dėl traktorių paėmimo ir negrąžinimo (grąžinimo kitiems asmenims). Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė žinojo, kam perduoti traktoriai, juolab, kad tiek „Caterpillar“, tiek „Patten Industries“ atstovavo tas pats įgaliotas asmuo, todėl ieškovė galėjo imtis veiksmų ir ginti savo teises. Nurodytų aplinkybių ir nustatytų faktų visumoje reikšmės turi ir tai, kad ieškovė traktorių nebuvo Lietuvoje įregistravusi, t. y. nuo įvežimo į Lietuvą 2007-09-12 iki jų paėmimo iš ieškovės 2009-04-02, išviešinusi savo nuosavybės teisės, šis faktas nustatytas ikiteisminėje bylos medžiagoje ir ieškovės nepaneigtas.

37Atsižvelgiant į nurodytas faktines bylos aplinkybes ir pateiktus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, tinkamai nustatė momentą, nuo kurio ieškovė sužinojo (turėjo sužinoti) faktą, jog jai traktoriai grąžinti nebus, nes jie yra grąžintini teisėtam jų savininkui Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl naikinti skundžiamo teismo sprendimo nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Pažymėtina, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir vykdomas ne ieškovės interesais, o iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė nebuvo pakankamai apdairi, traktorių neįregistravo (neišviešino nuosavybės teisės), laiku nesiėmė veiksmų ginti galbūt pažeistas savo teises, nors dar 2010 metais suvokė (turėjo suvokti), kad traktorių ji neatgaus. Nagrinėjamu atveju ieškinio senatis turi esminę reikšmę, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ją praleido, svarbių priežasčių terminui atnaujinti nenurodė, jų nenustatė ir teismas. Šios aplinkybės buvo pakankamas pagrindas ieškinį atmesti.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė 2014-12-11 kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš... 5. Nurodė, jog ji 2007-09-02 Jungtinėse Amerikos Valstijose Ilinojaus valstijoje... 6. Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos pareigūnų... 7. Dublike papildomai nurodė, jog ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 29 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovė R. K. apeliaciniame skunde prašo: 1) bylą nagrinėti žodinio... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinė... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą Policijos departamentas prie Lietuvos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 17. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 18. Apeliantė R. K. apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių,... 20. Dėl ginčo esmės... 21. Iš byloje esančių duomenų (2007-09-12 muitinės deklaracijų ir 2007-09-02... 22. 2009-04-02 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00287-09, gavus... 23. 2009-06-08 Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Autotransporto... 24. Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2010-06-07 nutarimu „Patten... 25. R. K. su skundu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės prokuratūros... 26. Kauno miesto apylinkės prokuratūra 2010-07-19 nutarimu Nr. 15-1477... 27. Kauno apygardos teismas galutine ir neskundžiama 2010-10-06 nutartimi,... 28. 2013-08-28 Kauno apylinkės prokuratūroje gautas R. K. prašymas dėl... 29. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, įvykių seką,... 30. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas senaties termino atskaitos... 31. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 32. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu (CPK 185 str.), pirmosios instancijos... 33. Apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovui nurodžius neteisingą ir jam... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, Kauno miesto apylinkės prokuratūros Antrojo... 35. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir iki šios galutinės ir neskundžiamos... 36. Apeliantė nurodo, kad nesulaukus jokių tolesnių ikiteisminio tyrimo veiksmų... 37. Atsižvelgiant į nurodytas faktines bylos aplinkybes ir pateiktus motyvus,... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą....