Byla 2A-6-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant: ieškovų ir trečiųjų asmenų atstovams advokatams V. M., M. R., atsakovų atstovams advokatams J. L., V. G., trečiojo asmens Lietuvos valstybės atstovei N. J. M., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos ir B. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-7-560/2012 pagal nurodytų ieškovų ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Hesona“, viešajai įstaigai „Hesonos klubas“, uždarajai akcinei bendrovei „Rūta“, V. A. kompiuterinės veiklos įmonei „Vija“ dėl autorių turtinių ir neturtinių teisių gynimo (tretieji asmenys – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos dailės muziejus, V. D. įmonė „Ne sezonas“ (likviduota), A.-V. A., V. G. (N. G. teisių perėmėja), A. R. K. (V. K. teisių perėmėja), L. L. (S. Š. teisių perėmėja), E. J. (G. J. teisių perėmėja), T. J. (G. J. teisių perėmėjas), J. J. (G. J. teisių perėmėjas), E. K. (A. G. teisių perėmėja), L. K., J. K., A. A. Z., J. P., I. U. ir M. Z. – M. (R. Z. teisių perėmėjai),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (toliau – LATGA-A) ir B. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonė ,,Vija“ (toliau - ir įmonė ,,Vija“) dėl autorių teisių pažeidimo, kurį patikslinęs, prašė:

 1. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ nutraukti neteisėtus veiksmus – nebegaminti, nepardavinėti ir (ar) kitais būdais neplatinti ir nenaudoti saldainių dėžučių pavadinimu ,,Saldainių rinkinys Grūto parkas“, ant kurių yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 2. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ nutraukti neteisėtus veiksmus - nebegaminti, nepardavinėti ir (ar) kitais būdais neplatinti ir nenaudoti ,,Grūto parkas“, ant kurių pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 3. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ nutraukti neteisėtus veiksmus – nebegaminti, nepardavinėti ir (ar) kitais būdais platinti ir naudoti atvirukus, kuriuose pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 4. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visas nuosavybės teise turimas saldainių dėžutes pavadinimu ,,Saldainių rinkinys Grūto parkas“, ant kurių yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 5. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sunaikinti visas nuosavybės teise turimas po vieną supakuotų saldainių pakuotes su užrašu ,,Grūto parkas“, ant kurių pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 6. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sunaikinti visus nuosavybės teise turimus atvirukus, kuriuose pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.);
 7. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ apie pažeidimus paskelbti spaudoje – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ paskelbiant įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinę dalį;
 8. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ internetiniame puslapyje www.grutoparkas.lt nenaudoti LATGA-A autorių kūrinių ir (ar) jų kopijų – skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.), nepasirašius sutarties su ieškovu LATGA-A ir (ar) nemokant atlyginimo už kūrinių naudojimą;
 9. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ viešai nerodyti komerciniais tikslais LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinių ir (ar) jų kopijų: skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,V. Leninas“ (aut. G. J.), ,,Sniečkus“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,K. Preikšas“ (aut. N. G.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.), ,,Angarietis“ (aut. A. V. A.), ,,Gaška“ (aut. V. K.), ,,S. Vaupšas“ (E. J.), paveikslo ,,Svečiuose pas kiaulininkę S. V.“ (aut. A. G. ir L. K.) Grūto parke, nesudarius licencinės sutarties dėl LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinių viešo rodymo ir (ar) nemokant atlyginimo už šių kūrinių viešą rodymą;
 10. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ solidariai ieškovui B. V. 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti;
 11. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ sumokėti solidariai ieškovui LATGA-A 1 000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) kompensaciją, t. y. 125 000 Lt už LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinių (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,V. Leninas“ (aut. G. J.), ,,Sniečkus“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,K. Preikšas“ (aut. N. G.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.), ,,Angarietis“ (aut. A. V. A.), ,,Gaška“ (aut. V. K.), ,,S. Vaupšas“ (E. J.), paveikslo ,,Svečiuose pas kiaulininkę S. V.“ (aut. A. G. ir L. K.)) viešą rodymą Grūto parke nuo 2006-07-19 iki ieškinio padavimo dienos;
 12. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ solidariai ieškovui LATGA-A 4 080 Lt atlyginimą už kūrinių (jų kopijų) (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.) bei ,,Keturi komunarai“ (aut B. V., N. P.) naudojimą ant saldainių dėžutės pavadinimu ,,saldainių rinkinys Grūto parkas“ ir po vieną supakuotų saldainių pakuočių su užrašu ,,Grūto parkas“);
 13. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonė Vija solidariai ieškovui LATGA-A 320 Lt atlyginimą už kūrinių (jų kopijų) (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.) bei ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V., N. P.) naudojimą ant atvirukų;
 14. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,hesonos klubas“ solidariai ieškovui LATGA-A 288 Lt atlyginimą už LATGA-A autorių kūrinių (jų kopijų) – skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.) naudojimą interneto svetainėje www.grutoparkas.lt;
 15. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ sumokėti ieškovams – LATGA-A ir B. V. – 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
 16. Priteisti iš atsakovų ieškovams bylinėjimosi išlaidas (I b. t., 3 – 23 l.; III b.t., 1 – 11 l., 123 – 133 l.; IV b. t., 2 – 19 l.).

4Ieškovas LATGA-A nurodė esantis autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, turinti teisę be atskiro įgaliojimo teisme ir kitose institucijose ginti kolektyviai administruojamas autorių teises; autoriai arba jų teisių perėmėjai - Alfonsas-V. A., V. G. (N. G. teisių perėmėja), A. R. K. (V. K. teisių perėmėja), L. L. (S. Š. teisių perėmėja), E. J. (G. J. teisių perėmėja ir B. J. turto administratorė), T. J. (G. J. teisių perėmėjas), J. J. (G. J. teisių perėmėjas), E. K. (A. G. teisių perėmėja), L. K., J. K., Algirdas A. Z., J. P., I. U. ir M. Z. – M. (R. Z. teisių parėmėjai) (toliau kartu – LATGA-A autoriai) - yra perdavę kolektyviai administruoti jų išimtines turtines teises, tarp jų: leisti atgaminti, viešai skelbti kompiuterio tinklais ir viešai rodyti jų kūrinius bei rinkti, išieškoti ir paskirstyti autorinį atlyginimą už jų kūrinių panaudojimą. Ieškovų teigimu, atsakovai UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ valdo ,,Sovietinių skulptūrų muziejų ,,Grūto parkas“, esantį Druskininkų sav. Grūto k. (toliau – Grūto parkas), kuriame komerciniais tikslais buvo ir ieškinio padavimo metu yra viešai už mokestį (bilietą) rodomi (už atskirą mokestį leidžiant fotografuoti bei filmuoti) žemiau nurodyti LATGA-A – autorių kūriniai:

 • ,,Kryžkalnio motina“, 1972 m. (aut. B. V.);
 • Keturi komunarai, 1975 m. (aut. B. V.);
 • Kapinės / Stelos kariams (aut B. V.);
 • J. Pševalskis, 1976 m. (aut B. V.);
 • V. Leninas, gipsas (muziejuje) (aut. G. J.);
 • V. Leninas, 1983 m. (aut. G. J.);
 • V. Leninas, 1976 m. (aut. G. J.);
 • A. Sniečkus (aut. G. J.);
 • V. Putna, 1980 m. (aut. G. J.);
 • Z. Angarietis (aut. A. V. A.);
 • K. Preikšas, 1978 m. (aut. N. G.);
 • I. Gaška, 1987 m. (aut. V. K.);
 • Memorialinis ansamblis komjaunuoliams, 1979 m. (aut. S. Š.);
 • S. Vaupšas, 1989 m. (aut. E. J.);
 • Paveikslas ,,Svečiuose pas kiaulininkę S. V.“ 1950 m. (aut. A. G. ir L. K.);
 • Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams, 1983 m. (aut. J. K. ir A. A. Z.).

5Ieškovai nurodė, kad dauguma šių kūrinių buvo sukurti pagal valstybės ar kitų subjektų užsakymą ir autoriai juos sukūrė stovėjimui iš anksto konkrečiai numatytose visuomenei laisvai prieinamose aikštėse, skveruose ar kitose viešose erdvėse; tai patvirtina pateikiama knygos „300 kultūros paminklų“ kopija, kur aiškiai nurodytos skulptūrų vietos bei jų įsikomponavimas aplinkoje. Pasak ieškovų, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 1998 m. paskelbė atvirą konkursą ,,Demontuotų sovietinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijai įrengti“, o 1998 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1532 (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 1532) perdavė dalį aukščiau nurodytų skulptūrų atsakovui pelno nesiekiančiai VšĮ ,,Hesonos klubas“ laikinai neatlygintinai naudoti – eksponuoti Grūto miško parke, ir kuri įsipareigojo saugoti perimtas skulptūras kaip kultūros paminklus ir įkurti ekspoziciją, kuri numatytomis lankymui valandomis bus atvira visiems lankytojams.

6Ieškovų teigimu, antstolio V. Č. 2007-03-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-07-210 patvirtina, kad įėjimas į Grūto parką yra mokamas, atsakovui UAB ,,Hesona“ apmokestinus įėjimą į Grūto parką bei teisę filmuoti ir fotografuoti, o 2007-03-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-07-211 patvirtina, kad atsakovas UAB ,,Hesona“ pardavinėja: saldainius dėžutėje pavadinimu ,,Saldainių rinkinys Grūto parkas“, ant kurios yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.); po vieną supakuotus saldainius su užrašu ,,Grūto parkas“, ant kurių pakuotės yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), kuriuos pagamino atsakovas UAB ,,Rūta“; atvirukus, kuriuose pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), kurių leidėjas yra atsakovas V. A. kompiuterinės veiklos įmonė ,,Vija“. Be to, antstolio V. Č. 2007-01-24 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-07-195 patvirtina, kad atsakovas UAB ,,Hesona“ savo interneto svetainėje www.grutoparkas.lt naudoja LATGA-A autorių kūrinius be autorių sutikimo.

7Pasak ieškovų, atsižvelgiant į autorių teisėje galiojančią autorystės prezumpciją, atsakovams neįrodžius, jog LATGA-A autoriai suteikė teisę užsakovui perduoti viešo rodymo teisę tretiesiems asmenims, nemokant už tai teisingo atlyginimo, autoriams priteistinas atlyginimas už kūrinių naudojimą viešo rodymo būdu.

8Ieškovų teigimu, viešo rodymo teisė Lietuvoje atsirado tik 1994-05-17, priėmus CK pakeitimo ir papildymo įstatymą (įsigaliojusį nuo 1994-06-11), o kūrinių sukūrimo ir perdavimo užsakovui metu nebuvo viešo rodymo teisės, todėl užsakovas jos neįgijo ir negalėjo jos perduoti atsakovui VšĮ „Hesonos klubas“, kadangi galima perduoti tik tas autoriaus turtines teises, kurios egzistuoja teisių perdavimo metu (ATGTĮ 38 str.). Pasak ieškovų, teisės aktais įtvirtinus naujas turtines teises, o kartu ir naujus kūrinio naudojimo būdus, autorius ir teisių perėmėjas ar naudotojas turi atskirai susitarti dėl kūrinio naudojimo sąlygų naujais naudojimo būdais; be to, autorių teisėje galioja prezumpcija, jog pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti, taigi aukščiau nurodytų kūrinių autoriai nesuteikė teisės užsakovui perduoti jų sukurtus kūrinius kitiems asmenims naudoti ir statyti kitose vietose, negu jie buvo sukurti stovėti; tai, kad autoriams už kūrinių sukūrimą buvo sumokėta, neįrodo, kad autoriai gavo atlyginimą už kūrinių viešą rodymą Grūto parke, kadangi turi būti atlyginama už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą.

9Ieškovas LATGA-A, prašydamas priteisti 1 000 minimalių gyvenimo lygių dydžio kompensaciją, t. y. 125 000 Lt už viešą LATGA-A autorių kūrinių rodymą Grūto parke už laikotarpį nuo 2006-07-19 (kreipimosi į atsakovą dėl licencinės sutarties sudarymo) iki ieškinio padavimo dienos (ATGTĮ 73 str., 77 str., 83 str., 86 str. 3 d.), nurodė, kad kompensacijos suma paskaičiuota, remiantis kolektyvinio administravimo asociacijų taikomais atlyginimo už viešą kūrinių rodymą tarifais, vieša informacija apie Grūto parko pajamas ir lankytojų skaičių, atsižvelgiant į atsakovų UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“ kaltę bei kitas aplinkybes.

10Ieškovai taip pat nurodė, kad atsakovai, neturėdami autorių sutikimo, pateikdami užsakymus dėl pagaminimo, gamindami ir parduodami atvirukus, saldainių dėžutes bei saldainius, taip pat saldainių gaminius ir reklamuodami juos interneto svetainėje www.grutoparkas.lt skiltyje „Suvenyrai“, nenurodydami ant šių gaminių pakuočių pavaizduotų skulptūrų „Kryžkalnio motina“ bei „Keturi komunarai“ autorių vardų, pažeidė ieškovo B. V. kūrinio atgaminimo teisę, autorystės teisę bei teisę į autoriaus vardą, tokiais veiksmais menkindami autoriaus ryšį su sukurtu kūriniu, pažemina jo, kaip gerai žinomo skulptoriaus, profesoriaus vardą. Ieškovų nuomone, ant šių gaminių skulptūrų vaizdai yra iškraipyti, nepagarbiai naudojami, ant skulptūrų įkomponuoti įvairūs užrašai, dėl ko pažeidžiamas kūrinio vientisumas, pakeičiamas bei iškraipomas tikrasis skulptūrų vaizdas, mastelis, proporcijos, neatsispindi skulptūrų autoriaus mintis ir toks skulptūrų pateikimas yra traktuotinas kaip kūrinio neliečiamybės pažeidimas bei pasikėsinimas į autoriaus reputaciją ir žeidžiantis autoriaus garbę (ATGTĮ 14 str., Berno konvencijos 6bis str.); todėl ieškovas B. V. prašė teismo įpareigoti atsakovus nutraukti šių gaminių gamybą ir pardavinėjimą, sunaikinti turimus gaminius, paskelbti spaudoje apie padarytus autoriaus teisės pažeidimus ir atlyginti 10 000 Lt neturtinę žalą (ATGTĮ 2 str. 17 p., 14 str., 73 str., 77 str.), neturtinės žalos dydį paskaičiavęs, atsižvelgęs į tai, kad atsakovai savo veiksmais daug kartų pažeidė vienas svarbiausių autorių teisių, o tai žeidžia autoriaus garbę, orumą, reputaciją, vardą ir kitas asmenines neturtines vertybes (CK 6.250 str. 2 d., ATGTĮ 14 str.). Taip pat nurodė, kad skulptūros naudojamos ant pigių prekių, siekiant reklamos bei komercinės naudos, atsakovų VšĮ „Hesonos klubas“ ir UAB „Hesona“ internetiniame puslapyje www.grutoparkas.lt naudojamos LATGA-A autorių skulptūros: „Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), „Keturi komunarai“ (aut. B. V., N. P.), „Kapinės/Stelos kariams“ (aut. B. V.), „J. Pševalskis“, (aut. B. V.), „V. Putna“, (aut. G. J.), „Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), „Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“, (aut. J. K. ir A. A. Z.); atsakovai tokiu būdu reklamuoja ir populiarina Grūto parką, tačiau nemoka už tai autorinio atlyginimo. Ieškovų nuomone, atsakovai privalo sumokėti autoriams atlyginimą už aukščiau nurodytų veiksmų atlikimą: už kūrinių naudojimą ant saldainių dėžučių – 720 Lt, už kūrinių naudojimą ant saldainių – 3 360 Lt, už kurinių naudojimą ant atvirukų – 320 Lt, už kurinių naudojimą interneto svetainėje – 288 Lt (ATGTĮ 15 str., 70 str., 73 str., 77 str., 85 str., 86 str., Berno konvencijos 9 str.). Ieškovai atlyginimą paskaičiavo pagal LATGA-A Tarybos 2001-11-16 Protokolu Nr. 6 patvirtintus tarifus už kūrinių naudojimą, bei juos padidino du kartus, vadovaujantis ATGTĮ 86 str. 3 d. Kadangi visi aukščiau nurodyti neteisėti veiksmai, susiję su kūrinių naudojimu, buvo atliekami bendrai visų ar dalies atsakovų, jie privalo atsakyti solidariai (CK 6.279 str., ATGTĮ 2 str. 20 d.).

11Atsakovai UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“ ir UAB „Rūta“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo kūriniai buvo sukurti 1970–1987 m. neteisėtos okupacinės Sovietų Sąjungos valdžios įstaigos – LTSR Kultūros ministerijos užsakymu, siekiant įtvirtinti ir išaukštinti neteisėtą aktą - okupaciją ir Lietuvai okupanto primestą turto nacionalizaciją, prievartinę kolektyvizaciją; už ginčo kūrinių sukūrimą okupacinė valdžia dosniai atsilygino jų kūrėjams pinigais bei sovietinės valdžios garbės vardais ir laipsniais. Sukurtos ir priimtos skulptūros tapo LTSR nuosavybe, o už jų demonstravimą viešose vietose jokie mokėjimai autoriams sutartyse ar įstatymuose nebuvo numatyti. Lietuvos Respublikai atkūrus nepriklausomybę, okupacinės valdžios kūriniai buvo sunaikinti arba perduoti eksponuoti kaip istorinės okupacinio laikotarpio relikvijos; Vyriausybės nutarimu Nr. 1532 perduoti VšĮ „Hesonos klubas“ laikinai neatlygintinai naudoti iki 2020 m., eksponuojant Grūto miško parke 42 demontuotas sovietinio laikotarpio paminklines skulptūras, o kita dalis meno kūrinių buvo perduota iš Lietuvos dailės muziejaus depozito teisėmis saugoti ir eksponuoti Grūto parke; panaudos sutartyse nenurodoma apie trečiųjų asmenų teises į perduotus kūrinius. Atsakovų teigimu, jie vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktus, kurių pagrindu įgijo panaudai ginčo skulptūras ir jas eksponuoja Grūto miško parke; skulptūrų perkėlimas eksponavimui į Grūto parko teritoriją nesuteikia teisinio pagrindo reikalauti autorinio atlyginimo, kadangi tokia sąlyga nebuvo nustatyta nei užsakymo sukurti skulptūras sutartyse, nei teisės aktuose; anksčiau galioję įstatymai ir dabar galiojantis ATGTĮ 33 str. suteikia teisę kūrinio užsakovui rodyti jį viešai be papildomo autorinio atlyginimo mokėjimo; atsakovas VšĮ „Hesonos klubas“ nėra ginčo skulptūrų savininkas ar bendrasavininkas, todėl negali būti atsakovas dėl autoriaus teisių pažeidimo.

12Atsakovų nuomone, saldainiai, saldainių dėžutės ir atvirukai, kurių apipavidalinime įkomponuoti skulptūrų „Kryžkalnio motina“ ir „Keturi komunarai“ atvaizdai, yra savarankiški pramoninio dizaino kūriniai, sukurti nepažeidžiant skulptūrų autorių teisių (Pramoninio dizaino įstatymo 2 str., CK, galiojusio iki 1994-05-17, 532 str., ATGTĮ 28 str. 1 d.); be to, be autoriaus sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo bet kuriuo būdu, išskyrus mechaninį kontaktinį kopijavimą, galima atgaminti vaizduojamojo meno kūrinius, esančius atidarytose laisvai lankyti vietose, išskyrus parodas ir muziejus (CK 532 str. 1 d. 6 p.; ATGTĮ 28 str.); ieškovas patirtą turtinę žalą dėl skulptūrų atvaizdų ant saldainių dėžučių ir ant atskirų saldainių pakuočių paskaičiuoja pagal LATGA-A 2001 m. patvirtintų tarifų 6 p., kuriame nurodomi mokėjimai už kūrinių panaudojimą plakatuose ir reprodukavimą reklamai, tuo tarpu skulptūros atvaizdai atviruke ar saldainių dėžutėje nėra skulptūros atgaminimas; skulptūrą, pastatytą viešoje vietoje, galima piešti, fotografuoti be autoriaus sutikimo, nemokant autorinio atlyginimo (ATGTĮ 23-24 str., 28 str.). Atsakovų teigimu, pramoninio dizaino įstatymas nenumato būtinybės skelbti autorių vardus: tiek dizaino kūrėjų, tiek jų kūriniuose panaudotų kūrinių autorių; be to, saldainių pakuotėse – dizaino kūriniuose pavaizduota daugybės skulptūrų kompozicija, kurią drausti naudoti ieškovas neturi teisinio pagrindo.

13Atsakovų teigimu, ieškovai neįrodė solidarios jų atsakomybės, be to, atsakovas įmonė „Vija“ teismui pateikė įrodymus, kad ieškovui už 1 500 vienetų atvirukų atspausdinimą sumokėjo 3 kartus didesnį atlyginimą, negu numato ieškovo patvirtinti mokėjimų įkainiai, tačiau ieškovas už tuos pačius atvirukus prašo priteisti papildomą atlyginimą.

14Atsakovai nurodė, kad pagal ieškovo LATGA-A 2001 m. sprendimo dėl tarifų 10 p. autorinį atlyginimą už kūrinių naudojimą internete moka internetinės paslaugos teikėjas, o ne vartotojas, pagal ieškovo atstovaujamų autorių konferencijos patvirtintą autorinio atlyginimo surinkimo tvarką (tarifų 15 p.), 6 procentų autorinio atlyginimo skaičiuojami autoriams proporcingai nuo eksponatų skaičiaus ekspozicijoje; šiuo metu Grūto parko ekspozicijoje yra 1 532 473 registruoti eksponatai, iš jų 12 priklauso ieškovo atstovaujamiems autoriams, kas sudaro 0,00078 procentų bendro eksponatų skaičiaus, o pinigine išraiška autorinis atlyginimas ieškovo atstovaujamiems autoriams sudarytų 0,047 Lt nuo mėnesio įplaukų už parduotus bilietus; autorinio atlyginimo suma autoriams už ieškinyje nurodytą laikotarpį sudarytų apie 0,52 Lt.

15Atsakovas UAB „Hesona“ nurodė nedisponavęs ginčo skulptūromis ir neturėjęs jokios materialinės naudos – pajamų iš Grūto miške eksponuojamų skulptūrų; Grūto miško teritorijoje įrengęs zooparką, vaikų žaidimo aikšteles, lankytojų poilsio aikšteles, takus, kavinę, suvenyrų pardavimo kioskus bei vykdanti kitą veiklą, numatytą jos įstatuose; sąnaudas Grūto parko lankytojų poreikiams tenkinti, infrastruktūrai išlaikyti padengia UAB „Hesona“, kuri kasmet dėl to turi daugiau kaip 900 000 Lt išlaidų, kurioms padengti ir yra nustatytas parko lankytojo mokestis; už sovietinio laikotarpio skulptūrų ekspozicijos apžiūrėjimą mokestis neimamas. Nurodė, kad ieškovas LATGA-A atstovauja autoriams 16 kūrinių, iš kurių 5 kūriniai Grūto parko teritorijoje neeksponuojami; ieškovų reikalavimas dėl atlyginimo priteisimo nekonkretus, prieštaraujantis LATGA-A patvirtintiems tarifams, nenurodyta, kokį konkretų atlyginimą prašoma priteisti kiekvienam atstovaujamam autoriui; be to, skulptūros „Keturių komunarų“ autorius yra ne tik B. V., bet ir N. P., todėl ieškovai negali prašyti teismo uždrausti naudotis bendrai sukurta skulptūra ar jos atvaizdais dizaino kūrinyje, jeigu to neprašo kitas bendraautorius (CPK 43 str. 1 d. 1 p.).

16Atsakovas V. A. kompiuterinės veiklos įmonė „Vija“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti; nurodė, jog ginčas dėl autoriaus teisių pažeidimų, gaminant atvirukus, su LATGA-A buvo galutinai išspręstas dar 2003 m., kuomet atsakovas geranoriškai nurodė LATGA-A, kokiu tiražu buvo atspausdinti 5 atvirukai, kuriose panaudotos B. V. skulptūrų nuotraukos, ir sutiko už tai sumokėti skulptorių B. V. atstovaujančiai LATGA-A; atliktų darbų akte nurodyta, jog 5 atvirukų serijos tiražas pateiktas užsakovui VšĮ „Hesonos klubas“, iš viso buvo 7 500 egzempliorių, tarp jų - ginčo atvirukai, kurių kompozicijose buvo panaudotos skulptoriaus B. V. skulptūros: atviruko „Kryžkalnio motina ir Leninas“ tiražas – 1 000 egz., atviruko „Keturi komunarai“ – 500 egz., atviruko „Leninas, Dzeržinskis, Kryžkalnio motina ir kt.“ – 500 egz. Pasak atsakovo, už skulptoriaus B. V. darbų nuotraukų panaudojimą atvirukuose „Grūto parkas“ 2003-12-19 LATGA-A išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 566,40 Lt, kurią atsakovas apmokėjo 2004-01-25; ši suma pagal 2003 m. galiojusius LATGA-A tarifus už 2 tūkst. egz. atvirukų (10x15) cm tiražą sudarė 160 Lt, kurie buvo padidinti 3 kartus kaip atlyginimas už neteisėtą kūrinio panaudojimą bei moralinės žalos atlyginimas už nenurodytą autorystę (160 Lt x 3 =480 Lt +PVM, viso – 566,40 Lt), taigi pareikštas ieškinys yra dėl to paties atlyginimo sumokėjimo.

17Tretieji asmenys L. K., R. Z., E. K., J. K., Algirdas A. Z., T. J. bei jo teisių perėmėja E. J., Alfonsas-V. A., N. G. ir R. Z. atsiliepimuose į ieškinį prašė jį tenkinti.

18Trečiasis asmuo Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiliepime į ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra dėl ieškinio reikalavimo dėl ieškovo B. V. neturtinių teisių pažeidimo, o kitą ieškinio dalį atmesti. Trečiasis asmuo nurodė, kad demontuotos tarybinio laikotarpio skulptūros sukurtos valstybės ir kitų subjektų užsakymu; kūrinių užsakymo sutarčių pagrindu autoriams buvo atlyginta vienkartinėmis piniginėmis išmokomis (honorarais). Trečiojo asmens teigimu, kartu su nuosavybės teisėmis į skulptūras valstybei kaip autorių teisių perėmėjai perėjo teisė viešai jas rodyti; valstybei, įgyvendinant perimtas turtines teises, suteiktos tokios pačios teisės, kurias turi autorius, išskyrus asmenines neturtines teises (ATGTĮ 39 str. 2 d.); valstybė, turėdama teisę valdyti, naudoti ir disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, Vyriausybės nutarimu Nr. 1532 perdavė laikinai neatlygintinai naudoti 42 demontuotas tarybinio laikotarpio paminklines skulptūras kartu su teise viešai eksponuoti skulptūras Grūto miško parke.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškinį: priteisė ieškovui B. V. solidariai iš atsakovų UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“, UAB „Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės „Vija“ 2 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2007-07-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; atmetė kitą ieškovų B. V. ir LATGA-A ieškinio dalį; priteisė iš ieškovo LATGA-A atsakovui V. A. kompiuterinės veiklos įmonei „Vija“ 340 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo LATGA-A į valstybės biudžetą 427,90 Lt bylinėjimosi išlaidų; panaikino Vilniaus apygardos teismo 2007-07-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Teismas nurodė, kad nors ir nėra galimybės iš teismui pateiktų sutarčių tiksliai identifikuoti, ar jose nurodyti kūriniai sutampa su konkrečiais ginčo kūriniais, tačiau iš šių sutarčių turinio galima nustatyti keletą šios bylos nagrinėjimui svarbių aplinkybių: pirma, šios sutartys yra sudarytos dėl meno kūrinių sukūrimo LTSR valdžios užsakymu; antra, iš šių sutarčių formos (visų sutarties sąlygų tekstas atspausdintas mašinėle, o ranka įrašyti tik sutarties data, autoriaus rekvizitai, identifikuojamas meno kūrinys, autoriaus honoraras bei jo pagaminimo terminai) galima daryti išvadą, kad tuo metu sudarytų autorinių sutarčių dėl meno kūrinių sukūrimo sąlygos buvo identiškos arba beveik identiškos.

22Teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei į skulptūrų tematiką, darytina išvada, kad labiausiai tikėtina, jog visi 16 ginčo meno kūrinių buvo sukurti tame pačiame laikotarpyje kaip ir Vyriausybės nutarime Nr. 1532 išvardintos skulptūros, tai yra laikotarpyje nuo 1950 m. iki 1984 m. (CPK 176 str. 1 d., 185 str.); be to, įvertinus to meto visuomeninę santvarką, ideologiją bei valdžios požiūrį į meną (įskaitant meno kūrinių kūrimo tikslą) (CPK 182 str. 1 p.), darytina išvada, kad to laikotarpio autorinės sutartys dėl meno kūrinių sukūrimo buvo sudaromos standartinėmis sąlygomis, dėl ko labiausiai tikėtina, kad dėl visų 16 ginčo meno kūrinių sukūrimo autoriai sudarė autorines sutartis, kurių sąlygos iš esmės sutapo su į bylą pateiktomis autorinėmis sutartimis (CPK 176 str. 1 d., 185 str.).

23Dėl autorių turtinės teisės viešai rodyti meno kūrinį teismas nurodė, kad laikotarpyje nuo 1950 m. iki 1984 m., kuomet su autoriais buvo sudarytos autorinės sutartys dėl 16 ginčo meno kūrinių sukūrimo, galiojo LTSR CK, pagal kurio 544 straipsnio 4 punktą, kaip viena iš autorinių sutarčių dėl kūrinio perdavimo pasinaudoti rūšių, buvo įtvirtinta sutartis dėl vaizduojamojo meno kūrinio sukūrimo, turint tikslą jį viešai išstatyti (dailės kūrinio užsakymo sutartis); LTSR CK 553 straipsnyje buvo įtvirtinta, jog pagal užsakymą sukurtas vaizduojamojo meno kūrinys pereina užsakovui nuosavybėn ar operatyviai tvarkyti, jeigu ko kita nenumato sutartis; autoriui paliekama autorinė teisė į tą kūrinį; kūrinio savininkas (operatyviojo tvarkymo teisės turėtojas) turi teisę išstatyti kūrinį viešose parodose, nemokėdamas autoriui papildomo atlyginimo.

24Teismo nuomone, iš LTSR CK įtvirtintų teisės normų, reglamentuojančių autorines sutartis dėl kūrinio perdavimo pasinaudoti, sisteminės, lingvistinės ir loginės analizės darytina išvada, kad dėl vaizduojamųjų meno kūrinių sukūrimo su autoriais buvo sudaromos tipinės (vienodų sąlygų) meno kūrinių užsakymo sutartys (LTSR CK 543 str., 544 str. 4 p., 546 str.), kuriose, kaip vienintelis užsakyto meno kūrinio panaudojimo būdas, buvo viešas jo išstatymas (LTSR CK 544 str. 4 p.), taigi autorius meno kūrinio užsakovui perleisdavo turtinę teisę į viešą kūrinio išstatymą, tai yra į viešą rodymą visuomenei; už meno kūrinio sukūrimą bei turtinės teisės viešai rodyti sukurtą kūrinį perleidimą autoriui užsakovas sumokėdavo sutartyje nurodytą atlyginimą (LTSR CK 543 str., 547 str.); be to, užsakovas įgydavo įstatyminę teisę šį meno kūrinį rodyti ir parodose, už tai nemokant autoriui papildomo atlyginimo (LTSR CK 553 str.), taigi autorius perleisdavo teisę viešai rodyti meno kūrinį ne siaurąja prasme – tai yra konkrečioje vietoje ar konkrečiu laiku, o plačiąja prasme – tai yra teisę šį kūrinį rodyti viešai užsakovo parinktoje vietoje ir laiku, įskaitant teisę šį kūrinį kilnoti iš vienos vietos į kitą, perduodant kūrinį laikinai naudotis tretiesiems asmenims su tikslu jį rodyti viešai (parodose).

25Teismo teigimu, iš į bylą pateiktų aukščiau minėtų 3 meno kūrinių sukūrimo sutarčių galima daryti išvadą, kad tai tipinės meno kūrinių užsakymo sutartys; taigi visose sutartyse yra sutarta dėl meno kūrinio panaudojimo būdo – išstatymo viešose vietose; visose sutartyse yra numatytas konkretaus dydžio atlyginimas autoriui (honoraras) už kūrinio sukūrimą ir perdavimą nuosavybės teise užsakovui. Pasak teismo, 2 sutartyse buvo tiesiogiai įtvirtinta LTSR CK 553 straipsnyje numatyta teisė be jokių apribojimų šį sukurtą meno kūrinį rodyti parodose; nei vienoje sutartyje nebuvo numatyta ieškovų minima sąlyga, jog ginčo meno kūriniai gali būti viešai rodomi tik konkrečioje vietoje, negalint jų perkelti; nei vienoje sutartyje nebuvo įtvirtinta sąlyga, jog autorių atlyginimas yra mokamas procentais, atsižvelgiant į gautas pajamas už kūrinio viešą rodymą.

26Teismas nurodė, kad, įvertinus šių 3 sutarčių sąlygas bei jų sudarymo metu galiojusio LTSR CK teisines nuostatas, darytina išvada, jog ginčo meno kūrinių autoriai pagal sutartis dėl meno kūrinių sukūrimo perleido užsakovui išimtinę turtinę teisę į viešą kūrinio rodymą bei išimtinę turtinę teisę į kūrinio laikiną neatlygintiną perdavimą kitam asmeniui naudotis šiuo kūriniu (panaudos teisę) su tikslu jį viešai rodyti, pavyzdžiui, parodose, taigi šių išimtinių autorių turtinių teisių turėtoju yra valstybė, už šių turtinių teisių perdavimą valstybei bei naudojimąsi jomis autoriams buvo sumokėti konkretaus dydžio atlyginimai, todėl valstybė gali šiomis turtinėmis teisėmis naudotis, nemokant už tai autoriui jokio papildomo autorinio atlyginimo. Teismas sprendė, kad atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys pasirašytų autorinių sutarčių nuostatoms ieškinio 9 ir 11 reikalavimai, kuriais ieškovas gina minėtas turtines teises, bei ieškovų argumentai apie tai, kad autoriai neperleido valstybei meno kūrinių viešo rodymo bei perdavimo panaudos tikslais turtinės teisės (CPK 12 ir 178 str.).

27Dėl autoriaus turtinių teisių atgaminti meno kūrinį bei jį platinti teismas nurodė, kad LTSR CK 519 str. 1 p. buvo įtvirtinta autoriaus teisė į savo kūrinio paskelbimą, atgaminimą ir platinimą visais įstatymo leistais būdais savo vardu, sutartiniu vardu (pseudonimu) arba vardo nenurodant (anonimiškai).

28Teismo teigimu, bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovo B. V. sukurtas meno kūrinys „Kryžkalnio motina“ buvo pagamintas 1972 m. (II b. t., 26-28 l.), o meno kūrinys „Keturi komunarai“, kurio bendraautorius yra ieškovas B. V., buvo pagamintas 1975 m. ( I b. t., 171 l., II b. t., 18-19 l.); įvertinus šių skulptūrų sukūrimo metus, labiausiai tikėtina, jog šioms skulptūroms sukurti tarp autoriaus ir užsakovo buvo sudarytos tipinės meno kūrinių užsakymo sutartys, kurių turinys atitiko ne į bylą pateiktos naujausios 1984-06-01 sudarytos Dailės kūrinio užsakymo sutarties turinį (II b. t., 45 l.), o į bylą pateiktų senesnių sutarčių turinį, tai yra 1979-09-24 sudarytos Sutarties Nr. 69 ir 1980-05-27 sudarytos Sutarties Nr. 112 tarp Vilniaus kombinato „Dailė“ ir skulptoriaus V. K. (V b. t., 52-55 l.). Teismas nurodė, kad pastarųjų sutarčių 8 punkte buvo nurodyta: „priimti iš Autoriaus kūriniai yra Užsakovo nuosavybė. Jis turi teisę šiuos kūrinius tiražuoti, eksponuoti parodose, prisilaikant autorinės teisės reikalavimų“, kad žodis „tiražuoti“ apima tiek meno kūrinio atgaminimą, tiek jo išleidimą papildomais egzemplioriais, todėl ieškovas B. V. perleido užsakovui ir išimtines autoriaus turtines teises į šių kūrinių atgaminimą bei platinimą; už šių (bei kitų aukščiau sprendime aptartų) turtinių teisių perleidimą autoriui buvo sumokėtas konkretaus dydžio atlyginimas (honoraras); ieškovai nepateikė įrodymų, kad buvo sutarta dėl atlyginimo, kuris būtų skaičiuojamas pagal gaunamas pajamas už naudojimąsi šiomis turtinėmis teisėmis (CPK 12 ir 178 str.).

29Teismas sprendė, kad atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys pasirašytų autorinių sutarčių nuostatoms ieškinio 1-8, 12-14 reikalavimai, kuriais ieškovas B. V. gina minėtas turtines teises, bei ieškovų argumentai apie tai, kad neteisėtai ant atvirukų, saldainių, saldainių dėžučių bei interneto svetainėje yra atgaminami/platinami ieškovo B. V. sukurti meno kūriniai (CPK 12 ir 178 str.).

30Pasak teismo, atsižvelgiant į tai, kad ir kiti autoriai, kurių sukurti ginčo kūriniai atgaminti internetinėje svetainėje, sudarė tipines autorines sutartis su užsakovais, darytina išvada, kad ir kiti autoriai perdavė užsakovams turtines teises į kūrinių atgaminimą bei platinimą, todėl, remiantis tais pačiais motyvais, atmestini kaip nepagrįsti ir tie ieškinio argumentai, kuriais įrodinėjamas kitų autorių turtinių teisių pažeidimas dėl šių kūrinių atvaizdavimo internetiniame puslapyje (CPK 12 ir 178 str.).

31Dėl autoriaus asmeninės neturtinės teisės į kūrinio neliečiamybę teismas nurodė, kad LTSR CK 519 straipsnio 2 punkte buvo įtvirtinta autoriaus teisė į kūrinio neliečiamybę; dabar galiojančio ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kaip viena iš autoriaus neturtinių teisių, taip pat yra įtvirtinta autoriaus teisė į kūrinio neliečiamybę; šios teisės turinys iš dalies koreliuojasi su autoriaus turtinės teisės į kūrinio atgaminimą turiniu, taigi tuo atveju, jei autorius yra perleidęs turtinę teisę į kūrinio atgaminimą, jo asmeninė neturtinė teisė į kūrinio neliečiamybę turi būti ribojama, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais; priešingu atveju, autoriaus neturtiniai interesai taptų viršesni už autoriaus teisių turėtojo turtinius interesus.

32Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, kaip aukščiau sprendime nustatyta, ieškovas B. V. yra perleidęs turtinę teisę į meno kūrinių „Kryžkalnio motina“ bei „Keturi komunarai“ atgaminimą ir platinimą; byloje esančio antstolio V. Č. 2007-03-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 116-07-210 duomenimis, ant atvirukų, saldainių pakuočių, saldainių dėžučių pakuočių bei interneto svetainėje buvo vaizduojami minėti ieškovo sukurti meno kūriniai. Pasak teismo, meno kūriniai buvo pavaizduoti kartu su kitais Grūto parke eksponuojamais meno kūriniais dangaus arba miško fone; pavaizduoti beveik visu dyžiu, juos įmanoma lengvai atpažinti, jų vaizdas nebuvo nepagarbiai iškraipytas, ar pavaizduotas pašaipiai arba kitokia neigiama prasme, todėl, įvertinus tai, kad autorius buvo perleidęs turtinę teisę šiuos meno kūrinius atgaminti bei platinti, darytina išvada, kad jų atgaminimas būtent tokiu būdu nepažeidžia autoriaus garbės bei reputacijos, todėl negali būti pripažintas ir autoriaus teisės į kūrinio neliečiamybę pažeidimu; dėl pasakyto atmestinas kaip nepagrįstas ir prieštaraujantis pasirašytų autorinių sutarčių nuostatoms ieškinio 10 reikalavimas dalyje dėl neturtinės žalos už autoriaus teisės į kūrinio neliečiamybę pažeidimą (CPK 12 ir 178 str.).

33Dėl autoriaus asmeninės neturtinės teisės į autoriaus vardą teismas nurodė, kad LTSR CK 519 straipsnio 1 punkte buvo numatyta autoriaus teisė į autoriaus vardą; dabar galiojančio ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kaip viena iš autoriaus neturtinių teisių, yra įtvirtinta autoriaus teisė į vardą, kuri apibūdinama kaip autoriaus teisė reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas; ATGTĮ 14 str. 2 d. yra įtvirtinta, kad autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims. Pasak teismo, nepaisant to, kiek, kokių, kada ir kuriam terminui autoriaus turtinių teisių buvo perduota autoriaus turtinių teisių turėtojui, autorius visada turi teisę reikalauti apginti pažeistą autoriaus neturtinę teisę į autoriaus vardą.

34Teismo teigimu, antstolio V. Č. 2007-01-24 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 116-07-195 duomenimis, interneto svetainėje vaizduojami meno kūriniai „Kryžkalnio motina“ bei „Keturi komunarai“, nurodant jų pavadinimą, sukūrimo datą bei autorių (I b. t., 81 l.), o antstolio V. Č. 2007-03-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 116-07-210 duomenimis, ant saldainių, saldainių dėžučių bei atvirukų vaizduojamų meno kūrinių „Kryžkalnio motina“ bei „Keturi komunarai“ autoriai nenurodomi (I b. t., 66-71, 77-81 l.); atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pastaraisiais veiksmais buvo pažeista ieškovo B. V. asmeninė neturtinė teisė į autoriaus vardą, todėl jis turi teisę kreiptis dėl šios pažeistos teisės gynimo, prašant priteisti neturtinę žalą (CPK 5 str., ATGTĮ 14 str. 1 d. 2 p., 77 str. 1 d. 6 p., 84 str.). Teismas sprendė, jog įvertinus pagamintų saldainių, saldainių dėžučių ir atvirukų kiekį, dėl jų pagaminimo turėtas išlaidas bei numatytas gauti pajamas, aplinkybę, kad ieškovas turtinę teisę į meno kūrinių atgaminimą ir platinimą buvo perleidęs šių turtinių teisių turėtojui, be to, atsižvelgus į ieškovo kaip autoriaus dvasinius išgyvenimus, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus labiausiai atitiks 2 000 Lt neturtinės žalos priteisimas ieškovo B. V. naudai (CK 6.250 str., ATGTĮ 14 str. 1 d. 2 p., 84 str.); kadangi prie šios neturtinės žalos padarymo savo neteisėtais veiksmais prisidėjo visi ieškovo įvardinti atsakovai UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“, UAB „Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonė „Vija“, neturtinė žala priteistina solidariai iš visų atsakovų (CK 6.6 str. 3 d.). Be to, teismas nurodė, kad, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, patenkinus dalį ieškovo B. V. ieškinio materialinio reikalavimo dėl 2 000 Lt sumos priteisimo, nuo šios sumos solidariai iš atsakovų ieškovui priteisiamos ir 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos.

35III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

36Apeliaciniu skundu ieškovai LATGA-A ir B. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį patenkinti; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (V b. t., 100 – 111 b. l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant materialinės teisės normas (CPK 330 str.), netinkamai jas aiškinant ir pritaikant, pažeidžiant ir procesines teisės normas (CPK 329 str. 1 d.), netinkamai įvertinant byloje esančius įrodymus ir nustatant faktines bylos aplinkybes;
 2. Teismas nepagrįstai ginčijamiems autorių teisių pažeidimams taikė LTSR CK, o ne ATGTĮ normas; remiantis ATGTĮ 72 straipsnio (1999 m. gegužės 18 d. redakcija) nuostatomis, taikomos tos teisės normos, kurios galioja teisių įgyvendinimo metu, o ne teisinio fakto (pvz. kūrinių (skulptūrų) sukūrimo) metu; veiksmai, susiję su kūrinių, į kuriuos teisių apsaugos terminas nepasibaigęs, naudojimu po ATGTĮ įsigaliojimo, vertinami pagal galiojančio ATGTĮ normas;
 3. Teismas nepagrįstai pripažino, kad kūrinių (skulptūrų) autoriai perleido turtines teises, kurios neegzistavo autorinių sutarčių sudarymo metu; teismas neteisingai pripažino, kad kūrinių (skulptūrų) autoriai užsakovui perdavė teises, kurių dar neturėjo autorinių sutarčių sudarymo metu; tokia teismo išvada prieštarauja tiek prievolių teisei (CK 6.3 str. 4 d.), tiek ir specialiosioms autorių teisės normoms (ATGTĮ 38 str. 3 d.), pagal kurias subjektas negali perduoti daugiau teisių, nei pats turi; iki 1994 m. gegužės 17 d. LTSR CK įsigaliojimo, autoriai neturėjo savarankiškos viešo demonstravimo teisės ar jos atitikmens, kurią galėtų perleisti; LTSR CK buvo įtvirtintas skirtingas teisinis reguliavimas, pagal kurį autoriai perleisdavo materialų daiktą ir teisę viešai išstatyti kūrinį;
 4. Teismas klydo, konstatuodamas, kad kūrinių (skulptūrų) autoriai yra perleidę užsakovui (valstybei) viešo rodymo teisę; sistemiškai aiškinant LTSR CK 519 straipsnio 1 dalies, 544 straipsnio ir 553 straipsnio nuostatas, darytina išvada, kad autorius, sukūręs vaizduojamojo meno kūrinį pagal užsakymą, o būtent tam, kad šis kūrinys būtų viešai išstatytas, perduodavo nuosavybės teisę į materialų daiktą, kuriame išreikštas dailės kūrinys, ir teisę išstatyti kūrinį viešose laisvai prieinamose vietose; todėl pagal šiuo metu galiojantį ATGTĮ viešo rodymo teisė negali būti laikoma tapačia toms teisėms, kurios buvo perduotos ginčo kūrinių (skulptūrų) autorių šių kūrinių užsakovams; nors teismas teisingai nurodė, kad nei vienoje sutartyje nebuvo numatytos sąlygos kūrinius eksponuoti konkrečiose vietose be galimybės juos perkelti, tačiau neatkreipė dėmesio, jog tai buvo savaime suprantama sutarčių sąlyga, kurios įtraukti į sutartis nemanė tikslinga nei autoriai, nei įstatymų leidėjas, neįtraukdamas į sutartis sąlygų dėl skulptūrų perkėlimo.
 5. Teismas be pagrindo nurodė, kad autoriams atlyginimas už nenumatytą kūrinių naudojimą nebuvo įtvirtintas nė vienoje iš teismui pateiktų autorinių sutarčių; šių sutarčių sudarymo metu, galiojant tuometinei visuomenės santvarkai ir ideologijai, komerciniai santykiai nebuvo leidžiami, todėl autoriai negalėjo derėtis ar siekti įtvirtinti komercinius teisinius santykius; tuo tarpu sukurtos skulptūros akivaizdžiai šiuo metu yra naudojamos komerciniams tikslams;
 6. Teismas nepagrįstai sprendė, kad autorių atgaminimo ir platinimo teisės buvo perduotos užsakovui, sudarant su juo autorines sutartis; teismas nepagrįstai pripažino kūrinių (skulptūrų) sukūrimo sutartis identiškomis arba beveik identiškomis; tokia teismo išvada paremta prielaidomis, netinkamai įvertinus byloje pateiktas kūrinių užsakymo sutartis; nesant išlikusių ginčui aktualių konkrečių sutarčių, taikytinas dabartinis ATGTĮ 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reguliavimas, nustatantis, kad perduodamų turtinių teisių apimtis yra tokia, kad atitiktų sudaromos sutarties tikslui pasiekti; atsakovo UAB ,,Hesona“ kūrinių naudojimo būdas yra viešas komercinis rodymas, sukuriantis pelną privačiam juridiniam asmeniui; kadangi kūrinių atgaminimas reklamose, o taip pat platinimas nėra suderinimas su sutarties tikslu viešai išstatyti skulptūrą visuomenei laisvai prieinamoje vietoje, nepagrįsta teismo išvada dėl atgaminimo ir platinimo teisių perdavimo;
 7. Teismas nepagrįstai nepripažino autoriaus asmeninės neturtinės teisės į kūrinio neliečiamybę pažeidimo;
 8. Teismas nepagrįstai sumažino neturtinės žalos, padarytos pažeidus asmeninę neturtinę autoriaus teisę į autoriaus vardą, atlyginimą; teismas neteisingai nustatė kūrinių autoriaus perleistų teisių apimtį;

37Atsakovai atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, pakartodami esminius pirmosios instancijos teismui teiktų dokumentų argumentus (V b. t., 139 – 147 l., 148 – 152 l.).

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

40Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 329 str. 2, 3 d., 263 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2-3 d.).

41Dėl sutartimi perduotos autoriaus turtinės viešo rodymo teisės

42CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

43Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes bei įrodymus, nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė teisingas išvadas dėl autorių turtinių teisių į Skulptūras perdavimo ir jas išsamiai motyvavo, iš esmės tinkamai taikydamas materialinės teisės normas.

44CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, o 2 dalyje numatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015; 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278-684/2015).

46Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad preziumuojama, jog pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti; jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų; jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio sutartis buvo sudaryta (ATGTĮ 40 str. 2, 3 d.); tai reiškia, kad, kilus ginčui dėl turtinių teisių perdavimo apimties, taikoma siaurinamojo autorinės sutarties aiškinimo taisyklė; sutartinis visų autorių teisių perdavimas yra siaurinamas iki konkrečioje sutartyje nurodytų kūrinio panaudojimo būdų, o kilus neaiškumų dėl sutartimi perduotų teisių apimties, vertinama, kad yra perduotas sutarties tikslui pasiekti reikalingas teisių minimumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2012).

47Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010; 2015 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299-611/2015).

48Apeliantai pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju vertinamos autorinės sutartys laikytinos kūrinio užsakymo sutartimis. Bylos duomenimis, 1979-09-24 sutarties Nr. 69, sudarytos tarp Vilniaus kombinato ,,Dailė“ (užsakovas) ir autoriaus K. V., Alfonso (figūrinis bareljefas ,,Motina ir vaikas“), 3 punkte nurodoma, kad už atliktą darbą, nurodytą sutarties 1 punkte, užsakovas išmoka autoriui autorinį atlyginimą pagal Meno tarybos įvertinimą, suderintą su ta įmone, iš kurios kombinatas gavo užsakymą; 8 punkte numatyta, kad priimti iš autoriaus kūriniai yra užsakovo (Vilniaus kombinatas ,,Dailė“) nuosavybė; jis turi teisę šiuos kūrinius tiražuoti, eksponuoti parodose, prisilaikant autorinės teisės reikalavimų (eskizai, etiudai ir kiti paruošiamieji darbai, sukurti autoriaus kūrybinio darbo metu, pasilieka autoriui, jeigu ko kita nenumatyta sutartimi); pagal 9 punkto nuostatas, autoriui draudžiama be užsakovo sutikimo sudaryti sutartis su kitais užsakovais pakartotiniam šioje sutartyje numatytos temos ar jos kito varianto vykdymui; 13 punkte šioje ,,sutartyje išvardintas teises ir pareigas užsakovas turi teisę perleisti kitam juridiniam asmeniui, prieš tai painformavęs autorių“ (V b. t., 52 – 53 l.). Analogiškos nuostatos numatytos ir kitose autorinėse sutartyse - Sutartis Nr. 112 (1980-05-27), autorius K. V., Alfonso (bareljefas; V b. t., 54 – 55 l.); Sutartis Nr. 557 (1986-08-19) autorius B. V. (,,Leninas“; VI b. t., 49 l.); Sutartis Nr. 122 (1988-11-09) autorius B. V. (,,Leninas“; VI b. t., 50 l.); Sutartis Nr. 416 (1987-09-17) autorius G. J. (,,Leninas“; VI b. t., 51 l.); Sutartis Nr. 250 (1987-03-13) autorė E. J. (,,S.Vaupšas“; VI b. t., 52 l.); Sutartis Nr. 80 (1979-12-07) autorius V. K. (,,I. Gaška“; VI b. t., 53 -54 l.).

49Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad apygardos teismas klydo, spręsdamas, jog autoriai, sudarydami autorines sutartis, perdavė valstybei turtines autorių teises, tarp jų – teisę į viešą kūrinio rodymą.

50Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad autoriai neperleido turtinės teisės į viešą kūrinio rodymą ar negalėjo jos perleisti, nes, apelianto teigimu, šios teisės neegzistavo sutarties sudarymo metu. Nors apeliantai pagrįstai nurodo, kad pirmiausiai pats autorius turi teisę spręsti, kokias turtines teises į kuriuos kūrinio naudojimo būdus ir kuriam subjektui perleisti, tačiau nei bylos duomenys (autorinės sutartys), nei apeliacinio skundo argumentai nepaneigia apygardos teismo išvados, jog autoriai minėtą turtinę teisę perleido valstybei (CPK 178 str., 314 str.). Sutiktina su apeliantu, kad autorius, perleisdamas turtines teises į kūrinius, negali numatyti visų galimų jų panaudojimo būdų, atsirasiančių ateityje dėl technologijų pažangos, tačiau nagrinėjamu atveju vertinamas ,,klasikinis“ kūrinio panaudojimo būdas, iš esmės egzistavęs ir autorinių sutarčių sudarymo metu – kūrinio viešo rodymo (,,išstatymo“) teisė. Todėl nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad autoriai, perleisdami autoriaus turtines teises pagal autorinių sutarčių sudarymo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, neperdavė nurodytos turtinės teisės.

51Apeliantai, nesutikdami su apygardos teismo išvada dėl perduotos autoriaus turtinės teisės – viešai rodyti kūrinį, nepagrįstai siaurinamai aiškina LTSR CK 519, 544 ir 553 straipsnių nuostatas ir nukrypsta nuo autorinių sutarčių turinio.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismui pateiktose autorių sutartyse nėra nurodoma konkreti vieta, kurioje bus ,,išstatytas“ autoriaus kūrinys, todėl, nors apeliantai teisingai nurodo, jog iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad autoriai sukūrė kūrinius, turėdami tikslą juos perduoti užsakovo nuosavybėn bei viešai ,,išstatyti“, nesutiktina su apeliantų argumentais, kad visos skulptūros buvo skirtos pastatyti į konkrečias vietas (aikštes, skverus, parkus ar kt., kad būtų laisvai, neatlygintinai prieinamos visuomenei) ir kad vėlesnis jų perkėlimas pažeidžia autorinių sutarčių nuostatas, kadangi nagrinėjamoje byloje nėra šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų, tokių įrodymų nepateikta ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 178, 314 str.).

53Be to, nepaneigia teismo išvadų apeliantų teiginiai, kad teismas nepagrįstai pripažino sutarčių sąlygas identiškomis. Nagrinėjamu atveju apeliantai nepateikė teismui visų autorių, kurių teises siekiama apginti nagrinėjamoje byloje, sudarytų autorių sutarčių (originalų ar kopijų), o negalėdami to padaryti – kitais objektyviais įrodymais nepaneigė teismo išvadų dėl sutarčių turinio aiškinimo, tarp jo, kad nurodytu laiku autorinės sutartys dėl meno kūrinių sukūrimo buvo sudaromos standartinėmis sąlygomis, kad labiausiai tikėtina, jog dėl visų 16 ginčo meno kūrinių sukūrimo autoriai sudarė autorines sutartis, kurių sąlygos iš esmės sutapo su į bylą pateiktomis autorinėmis sutartimis; juolab kad teismo išvadas patvirtina aukščiau aptarti įrodymai byloje, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia šių teismo išvadų (CPK 185, 314 str.).

54Nors apygardos teismas nurodė, jog nė vienoje iš teismui pateiktų autorinių sutarčių nebuvo įtvirtintas atlyginimas autoriams už nenumatytą kūrinių naudojimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamas kūrinių naudojimas – jų rodymas Grūto parke, visų pirma, nelaikytinas nenumatytu, kadangi apima viešo ,,išstatymo“ teisę, antra, autoriams buvo sumokėtas autorinis atlyginimas už kūrinio sukūrimą ir perdavimą užsakovo nuosavybėn autorinių sutarčių pagrindu.

55Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintose Tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijos įrengimo konkurso sąlygose pažymima, kad visos demontuotos skulptūros yra valstybės nuosavybė; kad valstybė neskirs lėšų skulptūrų ekspozicijai įrengti, saugoti ir prižiūrėti; kad skulptūrų gabenimo į eksponavimo vietą išlaidas padengia gavusieji teisę įrengti ekspoziciją (IV b. t., 87 – 91 l.); Vyriausybė 1998-12-31 nutarimu Nr. 1532, įgyvendindama Vyriausybės 1990-07-31 nutarimą Nr. 256 ,,Dėl tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijos įkūrimo“ bei atsižvelgdama į demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijos įrengimo konkurso vertinimo komisijos 1998-09-24 posėdžio nutarimą, perdavė VšĮ ,,Hesonos klubas“ laikinai neatlygintinai naudoti – eksponuoti Grūto miško parke 42 demontuotas tarybinio laikotarpio paminklines skulptūras: 35 – įtrauktas į kultūros paminklų sąrašą ir 7 – neįtrauktas; įgaliojo Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentą pasirašyti su VšĮ ,,Hesonos klubas“ skulptūrų panaudos sutartis, nustatant, kad skulptūrų naudotojas įsipareigoja saugoti perimtas skulptūras kaip kultūros paminklus ir įkurti jų ekspoziciją visuomenei lankytis, tarp jų aštuonias, sukurtas ieškovo B. V. ir trečiųjų asmenų nagrinėjamoje byloje (II b. t., 17 – 19 l.); nurodytos skulptūros atsakovui perduotos panaudos sutartimis (II b. t., 25 – 26, 29, 32, 35, 38, l.), remiantis Valstybės kontrolės Alytaus kontrolės skyriaus ataskaita, panauda galioja iki 2020-12-31 (III b. t., 60 – 63 l.). Taigi atmestini kaip nepagrįsti apeliantų teiginiai dėl ieškovų nurodyto autorių kūrinių komercinio naudojimo, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia bylos duomenimis nustatytų aplinkybių, kad Grūto parko projektas nėra finansuojamas iš valstybės biudžeto, patiriamas parko išlaikymo išlaidas turi padengti iš lankytojų mokamo mokesčio, ir nepateikta įrodymų apie atsakovų gautą pelną iš nurodytų skulptūrų eksponavimo; tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko A. S. 1999-06-25 rašte Nr.118-35 teigiama, jog ,,kadangi parkas bus privatus, tai be abejonės, be ideologinių, turės ir komercinius tikslus, bent jau padengti išlaidas savo paties išlaikymui, todėl neišvengiamai bus reklamos, atrakciono ar pramogų elementų“ (IV b. t., 92 b. l.), taip pat nepaneigia šios teismo išvados.

56Be to, nepaneigia apygardos teismo išvadų bei motyvų dėl valstybės teisės neatlygintinai perduoti eksponuoti Skulptūras kitam asmeniui ir apeliantų argumentai, kad atsakovas VšĮ ,,Hesonos klubas“ gavo pajamų, eksponuodamas Skulptūras Grūto parke. Apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad už šių turtinių teisių perdavimą valstybei autoriams buvo sumokėti konkretaus dydžio atlyginimai.

57Dėl to, kas pasakyta, ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas VšĮ ,,Hesonos klubas“, pagal aukščiau nurodytus teisės aktus ir panaudos sutartis, perėmęs laikinai neatlygintinai naudoti nuolatinėje ekspozicijoje autorių kūrinius, įgyvendina valstybės jam perduotą autoriaus turtinę kūrinio išstatymo teisę, atmestini ir apeliantų argumentai bei reikalavimai dėl kompensacijų dėl autorių viešo rodymo teisių pažeidimo ir atlyginimo už naudojimąsi šiomis teisėmis sumokėjimo (ATGTĮ 38 str. 2 d., CPK 178 str.).

58Dėl autoriaus turtinės atgaminimo teisės

59Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno kūrinys, objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (ATGTĮ 4 str. 1 d.). Remiantis teisiniu reglamentavimu, autorius turi asmenines neturtines ir turtines teises (Berno konvencijos 6bis str., ATGTĮ 14 ir 15 str.), todėl kūrinio autorius turi autorystės teisę ir teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 ir 2 p.), išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1 p.) bei teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą (ATGTĮ 15 str. 3 d.).

60Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvada dėl teisių į kūrinių skelbimą, atgaminimą ir platinimą nurodo, kad nesant išlikus ginčui aktualių konkrečių autorinių sutarčių, taikytinas dabartinis ATGTĮ 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reguliavimas, nustatantis, kad perduodamų turtinių teisių apimtis yra tokia, kad atitiktų sudaromos sutarties tikslui pasiekti. Apeliantų teigimu, nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad autoriai, kurdami skulptūras į visuomenei laisvai prieinamas erdves, perdavė ir savo išimtinę teisę atgaminti kūrinį, t. y. jų kūrinius teisėtai atgaminti pelno siekiančio juridinio asmens interesais jo veiklos reklamoje. Be to, apeliantai nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad kūrinių atgaminimas reklamose, o taip pat platinimas nėra suderinamas su sutarties tikslu viešai išstatyti skulptūrą visuomenei laisvai prieinamoje vietoje, laikytina nepagrįsta teismo išvada dėl atgaminimo ir platinimo teisių perdavimo.

61Bylos duomenimis, tarp jų antstolio 2007-03-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 116-07-211 nustatyta, kad Grūto parko teritorijoje parduodamos įvairios prekės ir suvenyrai, tarp jų saldainių dėžutė pavadinimu ,,saldainių rinkinys Grūto parkas“, o ant dėžutės dangtelio tarp kitų meno kūrinių pavaizduota skulptūra ,,Kryžkalnio motina“, be to, vidinėje dėžutės dangtelio pusėje pavaizduota skulptūra ,,Keturi komunarai“; saldainiai su užrašais ,,Grūto parkas“, ant kurių popierėlių tarp kitų meno kūrinių pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“; pavaizduotų meno kūrinių autoriai nenurodyti; taip pat atvirukai su užrašais ,,Sovietinių skulptūrų muziejus ,,Grūto parkas“ ir skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ bei ,,Keturi komunarai“ atvaizdais; pavaizduotų meno kūrinių autoriai nenurodyti (I b. t., 46 – 49, 66 – 72 l.). Minėtų aplinkybių neginčija ir atsakovai. Be to, antstolio 2007-01-024 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.116-07-195 nustatyta, kad atsakovas VšĮ ,,Hesonos klubas“ savo interneto svetainėje www.grutoparkas.lt naudoja šiuos kūrinius: ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.); ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V., N. P.); ,,Kapinės / stelos kariams“ (aut. B. V.); ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.); ,,V. Putna“ (aut. G. J.); ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.); ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K., A. A. Z.) (I b. t., 74 – 82 l., 128 l.).

62Bylos duomenys – Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 92/2004 nuorašas, PVM sąskaitų faktūrų Nr. 0008795, 0015554, 0018319, 0002841 nuorašai patvirtina, kad atsakovas UAB ,,Rūta“ pardavė, o atsakovas UAB ,,Hesona“ nupirko 625 vnt. saldainių dėžučių ir 94 kg po vieną supakuotų saldainių (apie 7800 vnt.), ant kurių atvaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“; be to, pagal 2001-04-11 Atliktų darbų sąmatą – aktą, atvirukų su skulptūra ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V., N. P.) buvo pagaminta 1000 vnt, o atviruko su skulptūra ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.) – 500 vnt.

63Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nebuvo pažeistos autorių turtinės atgaminimo ir platinimo teisės, kad atsakovai turi pareigą mokėti autorinį atlyginimą už Skulptūrų atvaizdų panaudojimą ant saldainių pakuočių bei atvirukuose, kadangi Skulptūros ant atsakovo užsakymu pagamintų saldainių pakuočių ir atvirukuose buvo panaudotos be autorių leidimo ir nenurodant jų autorių (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas suklydo, skundžiamame sprendime nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju tiražavimo teisė, numatyta autorinėse sutartyse, apima ir meno kūrinio atgaminimą. Tiražavimas nagrinėjamu atveju turi būti suprantamas kaip kūrinio (Skulptūros) kopijų padarymas, bet ne kūrinio atgaminimas – nagrinėjamu atveju jo atvaizdo (nuotraukos) panaudojimas ant saldainių pakuočių ar atvirukų.

64Aplinkybė, jog Skulptūros perduotos neatlygintinai naudoti VšĮ „Hesonos“ klubas, nesudaro pagrindo teigti, kad Skulptūrų autoriai davė leidimą atgaminti kūrinius, ar kad atsakovai neturi pareigos gauti autorių sutikimo, atvaizduodamas Skulptūras ant saldainių pakuočių ar atvirukų bei nemokėti atlyginimo už jų naudojimą (ATGTĮ 15 str. 3 d.). Juolab kad Skulptūros perduotos VšĮ „Hesonos“ klubui, o ne atsakovui saldainių fabrikui ,,Rūta“ ar įmonei ,,Vija“, bei nėra byloje duomenų apie tai, kad atsakovams būtų suteikta teisė kokiais nors būdais naudoti ieškinyje nurodytus kūrinius, juolab, nenurodant jų autorių.

65Atsakovo pareigos mokėti autoriams atlyginimą nepaneigia ir ATGTĮ 24 straipsnyje bei 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos išimtys, kurioms esant, leidžiama be autoriaus sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo atgaminti kūrinius, kadangi atsakovas nepagrindė aplinkybės, jog Skulptūrų panaudojimas atitinka minėtų straipsnių reikalavimus: atsakovas neturi teisės viešai rodyti Skulptūras parodoje (ir jų nerodė), Skulptūrų eksponavimas Grūto parke nėra paroda ATGTĮ 24 straipsnio prasme, o jų vaizdavimas ant atsakovo platintų saldainių pakuočių ir atvirukų - komercinio pobūdžio veiksmai, susiję su atsakovo veikla (ATGTĮ 24 str. 4 d.; 28 str. 2 d.).

662007-04-16 LATGA-A Konferencijoje buvo nustatyti, o 2007-05-03 LATGA-A Taryboje patvirtinti autorinio atlyginimo tarifai už vizualinių menų (tapybos, grafikos, skulptūros, fotografijos) (toliau – LATGA-A tarifai) panaudojimą. Atsižvelgiant į byloje nustatytas autorių kūrinių panaudojimo, neteisėtai atgaminant juos ant saldainių pakuočių ir atvirukų bei interneto svetainėje, aplinkybes, pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas ieškovų reikalavimas priteisti iš atsakovų atlyginimą už autorių kūrinių naudojimą aukščiau nurodytu būdu bei tenkintini kiti ieškinio reikalavimai, susiję su autorių kūrinių naudojimu, be to, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimu (ATGTĮ 14-15, 77 str., CPK 185 str.).

67Dėl autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimo

68ATGTĮ 84 straipsnyje numatyta, kad ATGTĮ 14 ir 52 straipsniuose nurodytas autorių neturtines teises pažeidęs asmuo privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydis pinigais nustatomas teismo, vadovaujantis CK normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos atlyginimą (CK 6.250 str. 2 d.).

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.250 straipsnyje nenumatyta neturtinės žalos atlyginimo dydžio, jis paliekamas nuspręsti teismui, įvertinus jos pasekmes, padariusio asmens kaltę, turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, teisingumo, ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 19 d. nutartis Nr. 3K-3-273/2003). Pagal teismų praktiką, neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, o žalą darantys veiksmai turi būti pakankamai intensyvūs, nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu, įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

70Apygardos teismas, teisingai konstatavęs, kad atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir įmonės „Vija“ veiksmai, nenurodant apelianto B. V. vardo ir pavardės ant saldainių pakuočių ir atvirukų, pažeidė ieškovo B. V. neturtinę teisę į autoriaus vardą, turėjo pagrindo priteisti iš atsakovų ieškovui 2000 Lt kompensaciją.

71Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus, kuriais nesutinkama su apygardos teismo ieškovui B. V. priteistos 2 000 Lt kompensacijos už autoriaus neturtinės teisės į autoriaus vardą pažeidimą dydžiu. Apeliantų teigimu, tokia teismo pozicija neatitinka autorių teisių pažeidimo masto, kadangi atsakovai, savo veiksmais, nenurodydami autoriaus B. V. vardo ir pavardės ant saldainių pakuočių ir atvirukų, pažeidė dvi savarankiškas turtines autorių teises (teisę į kūrinio atgaminimą ir teisę į kūrinio platinimą), tuo pačiu pažeisdami ir neturtinę apelianto teisę į autoriaus vardą, todėl ieškinyje nurodyta 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo suma turi būti laikoma pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apygardos teismas skundžiamame sprendime motyvavo ieškovui B. V. priteistą neturtinės žalos atlyginimo dydį, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados ir motyvų dėl autoriaus neturtinės teisės į autoriaus vardą pažeidimo priteistos 2 000 Lt kompensacijos (CPK 185 str. ATGTĮ 77, 83 str.).

72Neturi pagrindo ir apeliacinio skundo argumentai dėl apygardos teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškovų reikalavimas dėl autoriaus neturtinių teisių į kūrinio neliečiamybę pažeidimo pripažinimo, kuriais teigiama, kad toks nurodytų teisių pažeidimas iš esmės atliktas nufotografavus kūrinius ir autoriams nepriimtinu būdu naudojant fotografijas ant saldainių pakuočių.

73ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, turi, be kitų, asmeninę neturtinę teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamybę).

74Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog autorių kūriniai buvo objektyviai pažeisti ar bet kokiu kitu būdu buvo pasikėsinta į jų fizinį vientisumą (tiesioginiai kūrinio neliečiamybę pažeidžiantys veiksmai), arba, jog kūrinių panaudojimas nuotraukose ant saldainių pakuočių pažeistų šią autorių neturtinę teisę, pakeičiant ar sumenkinant kūrinio bendrą dvasinį estetinį įvaizdį ar kitaip pažeistų autoriaus garbę ir orumą; yra pagrindo teigti, kad apeliantų nuorodos dėl kūrinio atvaizdo dydžio ar papildomų užrašų buvo nulemti prekių pakavimo ir ženklinimo ypatumų, o ne siekiant sumenkinti kūrinių vertą ar jų autorių garbę bei orumą (CPK 178, 185 str.).

75Dėl teismo sprendimo paskelbimo spaudoje

76Konstatavus aukščiau nurodytus autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimus, darytina išvada, kad apygardos teismas be pagrindo netenkino ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą paskelbti savo lėšomis informaciją apie priimtą teismo sprendimą dėl autorių teisių pažeidimo.

77ATGTĮ 85 straipsnyje numatyta, kad sprendimą priimantis teismas dėl autorių teisių pažeidimų gali įpareigoti pažeidėją savo lėšomis paskelbti informaciją apie priimtą teismo sprendimą.

78Įvertinus atsakovų padaryto pažeidimo pobūdį, aplinkybes, tarp jų, jog autorių kūriniai išspausdinti ant saldainių pakuočių, atvirukų bei atgaminti interneto svetainėje be jų leidimo ir nenurodant autorių vardų (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.), o saldainiai ir atvirukai buvo platinami komerciniais tikslais, atsakovams siekiant ekonominės naudos, bei turint omeny prevencinį poveikį - tikslą atgrasyti daryti pažeidimus ir prisidėti prie visuomenės švietimo, reikalinga įpareigoti atsakovus savo lėšomis paskelbti įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinę dalį dienraštyje „Lietuvos rytas“ (ATGTĮ 85 str.; 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo preambulės 27 p.).

79Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimas, panaikinant jo dalį, kuria netenkintas ieškovų reikalavimas paskelbti spaudoje apie padarytą pažeidimą, ir patenkinti šį ieškinio reikalavimą, paskelbiant šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties rezoliucinę dalį (CPK 331 str., 263 str., 329 str. 1 d., 330 str.; ATGTĮ 85 str.).

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81CPK 79 straipsnis nustato, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

82CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, o pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. To paties straipsnio 5 dalies nuostatomis, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

83CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau - Rekomendacijos).

84Bylos duomenimis, ieškovas LATGA–A už ieškinį sumokėjo 1328,38 Eur žyminio mokesčio (iš jo 1119,86 Eur už turtinius reikalavimus), patyrė 3411,17 Eur (su PVM) išlaidų advokato pagalbai bei 96,77 Eur kitų išlaidų, susijusių su pranešimų apie teismo posėdžius paskelbimu (I b. t., 1-2, 198 l.; III b. t., 12 l.; V b. t., 1 – 11, 21-23, 29-41 l.).

85Atsakovai UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ pirmosios instancijos teismui nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 98 str. 1 d.).

86Atsakovas V. A. kompiuterinės veiklos įmonės „Vija“ patyrė 101,37 Eur bylinėjimosi išlaidų (kelionės išlaidos) pirmosios instancijos teisme (I b. t., 42 – 43 l.).

87Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas aukščiau nurodytu būdu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog teisinga ir protinga nustatyti, kad ieškovui LATGA-A iš atsakovų priteistina 160,16 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių žyminio mokesčio sumokėjimu, 1705,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalba ir 48,38 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su pranešimų apie bylos nagrinėjimą paskelbimu, turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 79 str., 93 str. 1, 5 d., 98 str.; Rekomendacijų 2, 8.2 p.); valstybei iš bylos šalių priteistina po 20,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (iš viso 123,90 Eur; CPK 93 str.).

88Be to, pagal civilinio proceso įstatymą, patenkinus dalį ieškovų apeliacinio skundo reikalavimų, ieškovui LATGA-A atlygintinos apeliacinėje instancijoje turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 93 str. 1, 5 d.).

89Ieškovas LATGA-A už ieškovų apeliacinio skundo padavimą sumokėjo 1085,50 Eur žyminio mokesčio bei patyrė 3756,62 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (V b. t., 114 l.; VI b. t., 58 – 64 l.).

90Kolegijos nuomone, teisinga ir protinga nustatyti, kad ieškovui LATGA-A iš atsakovo priteistina 160 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu ir 1878,31 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalba, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 79 str., 93 str. 1 d., 98 str.; Rekomendacijų 2, 8.10 p.).

91Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

92Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą.

93Palikti galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria: priteista ieškovui B. V. solidariai iš atsakovų UAB „Hesona“ (į. k. 284563070, registruota buveinė: Druskininkai, Grūto k.,), VšĮ „Hesonos klubas“ (į. k. 152122565, registruota buveinė: Druskininkai, Grūto k.,), UAB „Rūta“ (į. k. 144696375, registruota buveinė: Šiauliai, Tilžės g. 133) ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės „Vija“ (į. k. 152023542, registruota buveinė: Ratnyčios g. 1, Druskininkai) 579 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis Eur) neturtinės žalos atlyginimo už autoriaus asmeninės neturtinės teisės į autoriaus vardą pažeidimą bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2007-07-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; netenkinti ieškinio reikalavimai įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ viešai nerodyti Grūto parke LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinių ir (ar) jų kopijų (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,V. Leninas“ (aut. G. J.), ,,Sniečkus“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,K. Preikšas“ (aut. N. G.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.), ,,Angarietis“ (aut. A. V. A.), ,,Gaška“ (aut. V. K.), ,,S. Vaupšas“ (E. J.), paveikslo ,,Svečiuose pas kiaulininkę S. V.“ (aut. A. G. ir L. K.)), nesudarius licencinės sutarties dėl LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinių viešo rodymo ir (ar) nemokant atlyginimo už šių kūrinių viešą rodymą; priteisti solidariai iš atsakovų UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ ieškovui LATGA-A 1 000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) kompensaciją, t. y. 125 000 Lt už LATGA-A atstovaujamų autorių nurodytų kūrinių (skulptūrų) viešą rodymą Grūto parke nuo 2006-07-19 iki ieškinio padavimo dienos.

94Panaikinti kitą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo dalį, o ieškovų Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros ir B. V. ieškinį patenkinti iš dalies.

95Uždrausti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Hesona“, viešajai įstaigai ,,Hesonos klubas“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Rūta“ atlikti neteisėtus veiksmus – gaminti, pardavinėti ir (ar) kitais būdais platinti ir naudoti saldainių dėžutes pavadinimu ,,Saldainių rinkinys Grūto parkas“ ir (arba) po vieną supakuotų saldainių pakuotes su užrašu ,,Grūto parkas“, ant kurių yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.).

96Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visas nuosavybės teise turimas saldainių dėžutes pavadinimu ,,Saldainių rinkinys Grūto parkas“ ir (ar) po vieną supakuotų saldainių pakuotes su užrašu ,,Grūto parkas“, ant kurių yra pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.).

97Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“ solidariai ieškovui LATGA-A 1182 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt du Eur) atlyginimą už kūrinių (jų kopijų) (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.) bei ,,Keturi komunarai“ (aut B. V., N. P.) naudojimą ant saldainių dėžutės pavadinimu ,,saldainių rinkinys Grūto parkas“ ir po vieną supakuotų saldainių pakuočių su užrašu ,,Grūto parkas“).

98Uždrausti atsakovams UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonei ,,Vija“ gaminti, pardavinėti ir (ar) kitais būdais platinti ir naudoti atvirukus, kuriuose pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.).

99Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sunaikinti visus nuosavybės teise turimus atvirukus, kuriuose pavaizduotos skulptūros ,,Kryžkalnio motina“ ir ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.).

100Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės „Vija“ solidariai ieškovui LATGA-A 93 Eur atlyginimą už kūrinių (jų kopijų) (skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.) bei ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V., N. P.) naudojimą ant atvirukų.

101Uždrausti atsakovams UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“ internetiniame puslapyje www.grutoparkas.lt naudoti LATGA-A autorių kūrinių ir (ar) jų kopijų – skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.), nepasirašius sutarties su ieškovu LATGA-A ir (ar) nemokant atlyginimo už kūrinių naudojimą.

102Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ieškovui LATGA-A po 27,66 Eur (dvidešimt septyni Eur 66 eurocentai) atlyginimą už LATGA-A autorių kūrinių (jų kopijų) – skulptūrų ,,Kryžkalnio motina“ (aut. B. V.), ,,Keturi komunarai“ (aut. B. V.), ,,Kapinės / Stelos kariams“ (aut. B. V.), ,,J. Pševalskis“ (aut. B. V.), ,,V. Putna“ (aut. G. J.), ,,Memorialinis ansamblis komjaunuoliams“ (aut. S. Š.), ,,Paminklas tarybiniams partizanams pogrindininkams“ (aut. J. K. ir A. A. Z.) naudojimą interneto svetainėje www.grutoparkas.lt.

103Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės ,,Vija“ ieškovams – LATGA-A ir B. V. – 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

104Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonę ,,Vija“ apie pažeidimus paskelbti spaudoje – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ paskelbiant šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties rezoliucinę dalį.

105Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės ,,Vija“ ieškovui LATGA-A po 478,53 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 53 cnt) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

106Priteisti iš ieškovų LATGA-A ir B. V., atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės ,,Vija“ valstybei po 20,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, turėtų pirmosios instancijos teisme.

107Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB ,,Rūta“ ir V. A. kompiuterinės veiklos įmonės ,,Vija“ ieškovui LATGA-A po 509,60 Eur (penki šimtai devyni Eur 60 cnt) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (toliau –... 4. Ieškovas LATGA-A nurodė esantis autorių teisių kolektyvinio administravimo... 5. Ieškovai nurodė, kad dauguma šių kūrinių buvo sukurti pagal valstybės ar... 6. Ieškovų teigimu, antstolio V. Č. 2007-03-07 faktinių aplinkybių... 7. Pasak ieškovų, atsižvelgiant į autorių teisėje galiojančią autorystės... 8. Ieškovų teigimu, viešo rodymo teisė Lietuvoje atsirado tik 1994-05-17,... 9. Ieškovas LATGA-A, prašydamas priteisti 1 000 minimalių gyvenimo lygių... 10. Ieškovai taip pat nurodė, kad atsakovai, neturėdami autorių sutikimo,... 11. Atsakovai UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“ ir UAB „Rūta“... 12. Atsakovų nuomone, saldainiai, saldainių dėžutės ir atvirukai, kurių... 13. Atsakovų teigimu, ieškovai neįrodė solidarios jų atsakomybės, be to,... 14. Atsakovai nurodė, kad pagal ieškovo LATGA-A 2001 m. sprendimo dėl tarifų 10... 15. Atsakovas UAB „Hesona“ nurodė nedisponavęs ginčo skulptūromis ir... 16. Atsakovas V. A. kompiuterinės veiklos įmonė „Vija“ atsiliepime į... 17. Tretieji asmenys L. K., R. Z., E. K., J. K., Algirdas A. Z., T. J. bei jo... 18. Trečiasis asmuo Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu iš dalies patenkino... 21. Teismas nurodė, kad nors ir nėra galimybės iš teismui pateiktų sutarčių... 22. Teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei į... 23. Dėl autorių turtinės teisės viešai rodyti meno kūrinį teismas nurodė,... 24. Teismo nuomone, iš LTSR CK įtvirtintų teisės normų, reglamentuojančių... 25. Teismo teigimu, iš į bylą pateiktų aukščiau minėtų 3 meno kūrinių... 26. Teismas nurodė, kad, įvertinus šių 3 sutarčių sąlygas bei jų sudarymo... 27. Dėl autoriaus turtinių teisių atgaminti meno kūrinį bei jį platinti... 28. Teismo teigimu, bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovo B. V. sukurtas meno... 29. Teismas sprendė, kad atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys... 30. Pasak teismo, atsižvelgiant į tai, kad ir kiti autoriai, kurių sukurti... 31. Dėl autoriaus asmeninės neturtinės teisės į kūrinio neliečiamybę... 32. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, kaip aukščiau sprendime nustatyta,... 33. Dėl autoriaus asmeninės neturtinės teisės į autoriaus vardą teismas... 34. Teismo teigimu, antstolio V. Č. 2007-01-24 faktinių aplinkybių konstatavimo... 35. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 36. Apeliaciniu skundu ieškovai LATGA-A ir B. V. prašo panaikinti Vilniaus... 37. Atsakovai atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, pakartodami... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 40. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 41. Dėl sutartimi perduotos autoriaus turtinės viešo rodymo teisės... 42. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 43. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs... 44. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad, esant ginčui... 46. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad preziumuojama, jog... 47. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CPK normų, reglamentuojančių... 48. Apeliantai pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju vertinamos autorinės sutartys... 49. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad apygardos teismas klydo,... 50. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais,... 51. Apeliantai, nesutikdami su apygardos teismo išvada dėl perduotos autoriaus... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismui pateiktose autorių... 53. Be to, nepaneigia teismo išvadų apeliantų teiginiai, kad teismas... 54. Nors apygardos teismas nurodė, jog nė vienoje iš teismui pateiktų... 55. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintose Tarybinio laikotarpio... 56. Be to, nepaneigia apygardos teismo išvadų bei motyvų dėl valstybės teisės... 57. Dėl to, kas pasakyta, ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas VšĮ ,,Hesonos... 58. Dėl autoriaus turtinės atgaminimo teisės... 59. Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno... 60. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvada dėl teisių į... 61. Bylos duomenimis, tarp jų antstolio 2007-03-07 faktinių aplinkybių... 62. Bylos duomenys – Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 92/2004 nuorašas, PVM... 63. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentu, kad pirmosios instancijos... 64. Aplinkybė, jog Skulptūros perduotos neatlygintinai naudoti VšĮ... 65. Atsakovo pareigos mokėti autoriams atlyginimą nepaneigia ir ATGTĮ 24... 66. 2007-04-16 LATGA-A Konferencijoje buvo nustatyti, o 2007-05-03 LATGA-A Taryboje... 67. Dėl autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimo... 68. ATGTĮ 84 straipsnyje numatyta, kad ATGTĮ 14 ir 52 straipsniuose nurodytas... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.250 straipsnyje... 70. Apygardos teismas, teisingai konstatavęs, kad atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ... 71. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus,... 72. Neturi pagrindo ir apeliacinio skundo argumentai dėl apygardos teismo... 73. ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad kūrinio autorius,... 74. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog autorių... 75. Dėl teismo sprendimo paskelbimo spaudoje... 76. Konstatavus aukščiau nurodytus autorių turtinių ir neturtinių teisių... 77. ATGTĮ 85 straipsnyje numatyta, kad sprendimą priimantis teismas dėl autorių... 78. Įvertinus atsakovų padaryto pažeidimo pobūdį, aplinkybes, tarp jų, jog... 79. Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. CPK 79 straipsnis nustato, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis... 82. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 83. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 84. Bylos duomenimis, ieškovas LATGA–A už ieškinį sumokėjo 1328,38 Eur... 85. Atsakovai UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB ,,Rūta“... 86. Atsakovas V. A. kompiuterinės veiklos įmonės „Vija“ patyrė 101,37 Eur... 87. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas... 88. Be to, pagal civilinio proceso įstatymą, patenkinus dalį ieškovų... 89. Ieškovas LATGA-A už ieškovų apeliacinio skundo padavimą sumokėjo 1085,50... 90. Kolegijos nuomone, teisinga ir protinga nustatyti, kad ieškovui LATGA-A iš... 91. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 92. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą.... 93. Palikti galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria: priteista... 94. Panaikinti kitą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo... 95. Uždrausti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Hesona“, viešajai... 96. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB... 97. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir UAB... 98. Uždrausti atsakovams UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A.... 99. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A.... 100. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ir V. A.... 101. Uždrausti atsakovams UAB ,,Hesona“ ir VšĮ ,,Hesonos klubas“... 102. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“ ieškovui... 103. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB... 104. Įpareigoti atsakovus UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB... 105. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB... 106. Priteisti iš ieškovų LATGA-A ir B. V., atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ... 107. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hesona“, VšĮ ,,Hesonos klubas“, UAB...