Byla 2YT-26769-1099/2019
Dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, Austrijos bendrovė LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG (išieškotoja)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „All Time group“ skundą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, Austrijos bendrovė LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG (išieškotoja).

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėja (skolininkė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „All Time group“ pateikė skundą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų, kuriame prašo: 1) panaikinti antstolio D. Traigio 2019 m. birželio 13 d. patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą Nr. 30 241 2019 06 13 964; 2) panaikinti antstolio D. Traigio 2019 m. birželio 19 d. patvarkymą Nr. S-241-19-964-1.

52.

6Pareiškėja nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 16 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-958-1012/2018, kuriuo tenkino ieškovės Austrijos bendrovės LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ieškinį ir priteisė iš pareiškėjos (atsakovės) ieškovei 26 105 Eur skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-821-577/2019, paliko nurodytą pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Pareiškėja aiškina, kad dėl minėtų teismų procesinių sprendimų 2019 m. birželio 5 d. pateikė kasacinį skundą, kuris buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2019 m. birželio 13 d. Pažymi, kad kasacinis teismas, priimdamas kasacinį skundą, 2019 m. birželio 13 d. nutartimi sustabdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 16 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

73.

8Pareiškėjos teigimu, ji 2019 m. birželio 14 d. elektroniniu paštu gavo antstolio D. Traigio patvarkymus, įskaitant ir 2019 m. birželio 13 d. patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą bei 2019 m. birželio 13 d. Turto arešto aktą. Pabrėžia, kad tą pačią dieną pateikė antstoliui reikalavimą panaikinti turto areštą; nurodė antstoliui, jog pareiškėjos finansinė būklė labai gera ir kad išieškoma suma nėra didelė pareiškėjai, taip pat informavo apie kasacinio teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, tačiau antstolis 2019 m. birželio 19 d. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą. Nurodo, kad antstolis areštavo žemės sklypą ir 15 transporto priemonių, priklausančių pareiškėjai.

94.

10Anot pareiškėjos, antstolio patvarkymai (2019 m. birželio 13 d. bei 2019 m. birželio 19 d.) ir turto areštas pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, kuria sustabdytas teismo procesinių sprendimų vykdymas. Aiškina, kad antstolio atlikti veiksmai, jau esant priimtai kasacinio teismo nutarčiai, laikytini neteisėtais ir pažeidžiančiais nurodytą nutartį.

115.

12Be to, pažymi, kad nagrinėjamu atveju antstolis, taikydamas areštą, vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 658 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, jog tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Antstolis, taikydamas areštą, nurodė, jog išieškojimo suma yra didelė ir skolininkės mokumas nėra aiškus, tačiau pareiškėja nesutinka su antstolio nurodytomis išvadomis ir nurodo, kad pareiškėjos finansinė padėtis yra gera – vien banko sąskaitose pareiškėja turi beveik 400 000 Eur lėšų, bendra turimo turto vertė sudaro beveik 1,5 milijono eurų, metinės pajamos viršija penkis milijonus eurų, taip pat pareiškėjai priklauso kitos sėkmingai veikiančios bendrovės akcijos, pareiškėja per beveik 10 metų neturėjo jokių areštų, pripažinta patikima ir turinčia gerus kreditingumo reitingus, todėl išieškojimo suma pareiškėjai nėra ir negali būti laikoma didele. Be to, nėra jokių duomenų, kad pareiškėja mėgintų slėpti turtą ar kitokiu būdu apsunkinti išieškojimą. Aiškina, kad ir teismai, nagrinėję civilinę bylą dėl skolos priteisimo iš pareiškėjos, netaikė jai laikinųjų apsaugos priemonių.

136.

14Anot pareiškėjos, šiuo atveju antstolis, priimdamas skundžiamus patvarkymus, veikė išimtinai išieškotojos naudai, subjektyviai pritaikęs CPK 658 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą priemonę (areštą). Pareiškėja taip pat pažymi, kad dėl nepagrįstai taikomo turto arešto patiria nuostolius, reputacijos pablogėjimą, jos kreditingumo reitingams daroma žala.

157.

16Antstolis D. Traigys 2019 m. liepos 9 d. patvarkymu Nr. S-N-241-964-2 pareiškėjos skundo netenkino ir, vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

178.

18Antstolis nurodo, kad CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Aiškina, kad vadovaudamasis CPK 658 straipsnio 2 dalimi, raginimo termino metu – 2019 m. birželio 13 d., areštavo skolininkei (pareiškėjai) priklausantį turtą. Pažymi, kad 2019 m. birželio 14 d. gavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, 2019 m. birželio 14 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo.

199.

20Antstolis nesutinka su skolininkės teiginiu, kad antstolio patvarkymai ir turto areštas yra neteisėti, pažeidžia minėtą kasacinio teismo nutartį (patvarkymas ir turto arešto aktas priimti tą pačią dieną kaip ir kasacinio teismo nutartis) ir turi būti panaikinti. Pažymi, kad vadovaujantis CPK 628 straipsnio 3 dalimi, sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 straipsniuose nurodytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių turtui surasti ir areštuoti. Taigi, anot antstolio, jis šiuo atveju ėmėsi teisėtų priemonių skolininkės turtui surasti, patvarkymas nesuvaržė skolininkės interesų ir nesukėlė skolininkei neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių. Be to, teigia, kad antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento.

2110.

22Antstolis taip pat pabrėžia, kad priimdamas procesinį sprendimą dėl turto arešto vykdymo proceso pradžioje analizavo ne tik turto areštų aktų registro, bet ir piniginių lėšų apribojimo sistemos duomenis, pagal kuriuos pareiškėjai Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybino socialinio draudimo fondo valdybos iniciatyva buvo taikomi apribojimai. Be to, nurodo, kad pareiškėja galėjo įmokėti išieškomą sumą į antstolio depozitinę sąskaitą iki bus išnagrinėtas jos kasacinis skundas; tokiu atveju visi areštai būtų panaikinti.

2311.

24Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos skundą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugpjūčio 1 d. 15.00 val. Byloje dalyvaujantys asmenys apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti jiems išsiunčiant 2019 m. liepos 11 d. nutarties patvirtintas kopijas bei CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510–512 straipsniai).

2512.

26Suinteresuotas asmuo Austrijos bendrovė LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG (išieškotoja) atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

2713.

28Pareiškėja 2019 m. liepos 26 d. pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad nagrinėjamu atveju nėra ir nebuvo CPK 658 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų taikyti išankstinį skolininkės turto areštą – pareiškėjos finansinė padėtis yra labai gera (vien banko sąskaitose pareiškėja turi beveik 500 000 Eur lėšų). Anot pareiškėjos, teismų praktika negali būti formuojama tokia linkme, jog antstoliams būtų leidžiama naudotis CPK 658 straipsnyje numatytu institutu savo nuožiūra, netaikant tam jokių objektyvių kriterijų. Skundas netenkintinas.

2914.

30Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3115.

32Iš byloje pateiktų ir vykdomosios bylos Nr. 0241/19/00964 duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 16 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-958-1012/2018, patenkino ieškovės Austrijos bendrovės LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ieškinį ir priteisė iš pareiškėjos (atsakovės) 26 105 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei 7 043,72 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-821-577/2019, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 5 d. išdavė vykdomąjį raštą, kurį išieškotoja 2019 m. birželio 11 d. pateikė antstoliui vykdyti (kuris tą pačią dieną buvo priimtas vykdyti). Nustatyta, kad antstolis 2019 m. birželio 13 d. priėmė patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą bei 2019 m. birželio 13 d. Turto arešto aktą (areštavo pareiškėjai priklausantį žemės sklypą ir 15 transporto priemonių); taip pat tą pačią dieną išsiuntė raginimą skolininkei įvykdyti sprendimą.

3316.

34Iš byloje esančių duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėja pateikė kasacinį skundą dėl nurodytų teismų procesinių sprendimų, kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo buvo priimtas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi Nr. 3P-989/2019; kasacinis teismas, priėmęs kasacinį skundą, sustabdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 16 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Pareiškėja 2019 m. birželio 14 d. informavo antstolį apie minėtą kasacinio teismo nutartį ir prašė panaikinti turto areštą, be to, nurodė, kad jos finansinė būklė labai gera ir kad išieškoma suma nėra didelė pareiškėjai, tačiau antstolis 2019 m. birželio 19 d. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą. Taigi, šiuo atveju pareiškėja ginčija minėtus antstolio patvarkymus – 2019 m. birželio 13 d. dėl turto arešto taikymo ir 2019 m. birželio 19 d. dėl atsisakymo panaikinti pritaikytą turto areštą.

3517.

36Taip pat nustatyta, kad antstolis, gavęs minėtą kasacinio teismo nutartį, 2019 m. birželio 14 d. patvarkymu sustabdė vykdomąją bylą; iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog antstolis, iš dalies tenkindamas pareiškėjos prašymą, 2019 m. birželio 28 d. patvarkymu Nr. S-241-964-1 sumažino taikyto arešto apimtį (panaikino areštus daliai areštuotų transporto priemonių).

3718.

38CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Turtas gali būti areštuojamas teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 straipsnis) ar antstoliui vykdant sprendimą (CPK 658 straipsnio 2 dalis, 675 straipsnis). CPK 658 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Arešto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti.

3919.

40Pažymėtina, kad pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento, antstolio sprendimas dėl skolininko turto arešto priėmimo nevaržomas informacijos apie raginimo įvykdyti sprendimą skolininkui įteikimą gavimo (CPK 657, 658 straipsnio) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012).

4120.

42Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba kai kurių šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar ribojimas. Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Tai yra realaus ir rezultatyvaus priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2010).

4321.

44Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis, nepasibaigus terminui įvykdyti sprendimą, areštavo skolininkės (pareiškėjos) turtą. Iš antstolio 2019 m. birželio 13 d. patvarkymo matyti, kad antstolis skolininkės turtą areštavo motyvuodamas tuo, jog išieškojimo suma yra didelė, skolininkės mokumas nėra aiškus. Kaip minėta, antstolio veiksmai, sprendžiant dėl turto arešto, nevaržomi informacijos apie raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimą gavimo, todėl antstoliui, priėmus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir sprendimą dėl raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo, jo veiksmai – nesuėjus terminui įvykdyti teismo sprendimą areštuoti skolininkės turtą – negali būti traktuojami kaip skolininkės (pareiškėjos) teisių pažeidimas. Be to, atsižvelgiant į tai, jog antstolis nurodė kokiais duomenimis vadovaudamasis priima sprendimą areštuoti skolininkės turtą, teismo vertinimu, antstolis nagrinėjamu atveju CPK 658 straipsnio 2 dalies nuostatų nepažeidė (jo veiksmai negali būti traktuojami kaip skolininkės teisių pažeidimas). Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikosi ir aukštesnės instancijos teismai (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-287-603/2019; Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1095-538/2018). Atsižvelgdamas į tai, teismas pažymi, kad antstolis, 2019 m. birželio 19 d. patvarkymu netenkinęs pareiškėjos prašymo dėl pritaikyto turto arešto panaikinimo, tokiu būdu taip pat iš esmės realizavo savo teisę, nustatytą CPK 658 straipsnio 2 dalyje.

4522.

46Pareiškėja taip pat nurodo, kad antstolis skundžiamais patvarkymais pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, kuria sustabdytas teismo procesinių sprendimų vykdymas. Teismas su tokia pareiškėjos pozicija nesutinka.

4723.

48Pagal teisinį reguliavimą ir teismų praktiką antstolis turi teisę esant sustabdytai vykdomajai bylai atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus; šią išvadą patvirtina ir kasacinis teismas, išaiškinęs, kad CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintų privalomųjų vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų sąrašas yra nebaigtinis, todėl net ir tuo atveju, kai vykdomoji byla sustabdoma kitais CPK ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, antstolis turi teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). Taigi, teismo vertinimu, antstolis, net kasaciniam teismui ir sustabdžius teismų procesinių sprendimų vykdymą, turėjo teisę atlikti skolininkės (pareiškėjos) turto paieškos ir arešto veiksmus (CPK 628 straipsnio 3 dalis).

4924.

50Teismas papildomai pažymi, kad, kaip nurodė ir antstolis, pareiškėja, įrodinėjanti savo labai gerą finansinę padėtį, turi teisę išieškomą sumą įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuri iki kasacinio skundo išnagrinėjimo nebūtų paskirstoma išieškotojai (ir antstoliui), bei tokiu būdu užkirsti kelią nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsirasti (jos būtų panaikintos).

5125.

52Kiti pareiškėjos skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

5326.

54Taigi, teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis ir šalių paaiškinimus, konstatuoja, kad antstolis D. Traigys nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, antstolis veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio D. Traigio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

56pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „All time group“ skundo dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų netenkinti.

57Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

58Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, rašytinio... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėja (skolininkė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „All... 5. 2.... 6. Pareiškėja nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 16... 7. 3.... 8. Pareiškėjos teigimu, ji 2019 m. birželio 14 d. elektroniniu paštu gavo... 9. 4.... 10. Anot pareiškėjos, antstolio patvarkymai (2019 m. birželio 13 d. bei 2019 m.... 11. 5.... 12. Be to, pažymi, kad nagrinėjamu atveju antstolis, taikydamas areštą,... 13. 6.... 14. Anot pareiškėjos, šiuo atveju antstolis, priimdamas skundžiamus... 15. 7.... 16. Antstolis D. Traigys 2019 m. liepos 9 d. patvarkymu Nr. S-N-241-964-2... 17. 8.... 18. Antstolis nurodo, kad CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga... 19. 9.... 20. Antstolis nesutinka su skolininkės teiginiu, kad antstolio patvarkymai ir... 21. 10.... 22. Antstolis taip pat pabrėžia, kad priimdamas procesinį sprendimą dėl turto... 23. 11.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinę... 25. 12.... 26. Suinteresuotas asmuo Austrijos bendrovė LKW WALTER Internationale... 27. 13.... 28. Pareiškėja 2019 m. liepos 26 d. pateikė teismui papildomus rašytinius... 29. 14.... 30. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 31. 15.... 32. Iš byloje pateiktų ir vykdomosios bylos Nr. 0241/19/00964 duomenų nustatyta,... 33. 16.... 34. Iš byloje esančių duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad... 35. 17.... 36. Taip pat nustatyta, kad antstolis, gavęs minėtą kasacinio teismo nutartį,... 37. 18.... 38. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 39. 19.... 40. Pažymėtina, kad pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta... 41. 20.... 42. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 43. 21.... 44. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis, nepasibaigus terminui įvykdyti... 45. 22.... 46. Pareiškėja taip pat nurodo, kad antstolis skundžiamais patvarkymais... 47. 23.... 48. Pagal teisinį reguliavimą ir teismų praktiką antstolis turi teisę esant... 49. 24.... 50. Teismas papildomai pažymi, kad, kaip nurodė ir antstolis, pareiškėja,... 51. 25.... 52. Kiti pareiškėjos skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 53. 26.... 54. Taigi, teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis ir šalių paaiškinimus,... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 56. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „All time group“ skundo dėl... 57. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems... 58. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...