Byla e2A-120-425/2020
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Ramunės Čeknienės, Laimanto Misiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Laimutės Sankauskaitės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2738-937/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovui D. K. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateiktu negatoriniu ieškiniu prašė iškeldinti atsakovą su visais jam priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, iš ieškovui nuosavybes teise priklausančio buto, esančio ( - ), ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad 2018-08-06 turto pardavimo iš varžytynių aktu ieškovė nuosavybes teise įsigijo butą, esantį ( - ), o apie pasikeitimus Nekilnojamojo turto registre buvo išviešinta 2018-08-20. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-17 pažymoje nurodytą informaciją, bute nėra asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą. 2018-08-23 raginimu ieškovė informavo atsakovą apie įvykusias turto varžytynes bei turto pardavimą ir ragino geranoriškai išsikelti su visais priklausančiais daiktais iš buto iki 2018-09-27. Šis raginimas išsiųstas ir elektroniniu paštu. Po nesėkmingų bandymų susisiekti su atsakovu telefonu 2018-09-24 el. paštu kreipėsi į atsakovą, pakartotinai prašydamas išsikelti. 2018-09-27 atsakovas susisiekė telefonu, nurodė, kad buvo išvykęs, kad jis teiks skundus teismui, kad jam reikalingas papildomas terminas išsikelti. 2018-10-04 pakartotiniu raginimu ieškovė prašė atsakovo išsikelti iki 2018-10-08, raginimas išsiųstas ir el. paštu. Iki 2018-10-08 atsakovas neišsikėlė, po termino pabaigos ieškovė dar 1,5 mėnesio nesiėmė veiksmų dėl priverstinio iškeldinimo, tikėdamasi taikaus sprendimo, tačiau atsakovas geranoriškai neišsikėlė.

93.

10Pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju ieškovė yra buto savininkė, o atsakovas savo veiksmais, vengdamas išsikelti iš ieškovei priklausančio buto, pažeidžia ieškovės teisę laisvai disponuoti turtu ir jį valdyti. Taigi egzistuoja visi pagrindai iškeldinti atsakovą su visais jam priklausančiais daiktais.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir iškeldino atsakovą D. K. su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“ nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

145.

15Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys įrodymai – šalių nurodytos aplinkybės, turto pardavimo iš varžytynių aktas, atsakovui siųsti raginimai, patvirtina, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), dėl ko ieškovės teisės yra nepagrįstai varžomos.

166.

17Skundžiamame sprendime teismas taip pat nurodė nenustatęs, kad atsakovas į ginčo turtą turi kokias nors teises, o apie ieškovei priklausančio turto atlaisvinimą buvo informuotas 2018-08-23, 2018-10-04 raštais, kuriuose nurodyta, kad terminas išsikelti yra nustatomas iki 2018-10-08.

187.

19Taigi teismas, įvertinęs, kad turtas varžytynėse parduotas 2018-08-06, kad laiko tarpas nuo pirmojo pranešimo dėl patalpų atlaisvinimo iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo yra 7 mėnesiai, laikė, kad tai yra pakankamas laikas sužinoti savininko valią, jo reikalavimus atlaisvinti turtą bei pasirūpinti kita gyvenamąja vieta. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi tokia situacija, jog atsakovas, neturėdamas jokių teisių į ginčo turtą ir neišsikeldamas iš jam nebepriklausančių patalpų, toliau gyvena be teisėto pagrindo, nors buvo įspėtas dėl išsikėlimo ir patalpų atlaisvinimo, dėl ko turi būti iškeldintas nesuteikiant jam kitų patalpų. Atsakovo veiksmai atitinka nesąžiningo valdymo turinį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.26 straipsnio 4 dalis), todėl ieškovas turi teisę reikšti ieškinį CK 4.95 straipsnio pagrindu ir išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, iškeldinant atsakovą su visais jam priklausančiais daiktais. Kadangi yra visos negatorinio ieškinio tenkinimo sąlygos, įtvirtintos CK 4.98 straipsnyje, t. y. ieškovas yra buto savininkas, o atsakovas pažeidžia ieškovo teises, ieškovo reikalavimas dėl atsakovo iškeldinimo su visais jam priklausančiais daiktais yra pagrįstas.

208.

21Papildomai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 422 straipsnio 1 dalies nuostatą, nagrinėdamas bylą dėl valdymo pažeidimo fakto, teismas išsiaiškina tik paskutinį valdymą bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Pažymėtina, kad pagal CPK įtvirtiną bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo specifiką, pirmiausiai turi būti išnagrinėjamas ginčas dėl valdymo pažeidimo fakto, o po to nagrinėjami kiti ginčai. Nagrinėjamoje byloje teismas 2019-03-08 nutartimi netenkino atsakovo prašymo dėl bylos sustabdymo, iki kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. e2-2819-392/2019, nurodęs, kad atsakovo nurodytos aplinkybės dėl kitos civilinės bylos nagrinėjimo yra teisiškai nereikšmingos, nes teismas išsiaiškina tik paskutinį valdymo bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Taigi aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, negali ir neturi reikšmės šiai civilinei bylai.

229.

23Be to, skundžiamu sprendimu teismas nurodė, kad nėra pagrindo tenkini atsakovo prašymo dėl papildomo termino išsikraustyti nustatymo, kadangi į bylą nebuvo pateikti jokie išsamūs duomenys apie atsakovo turtinę padėtį (apie turimas akcijas, banko sąskaitų likutį, turimą kitą turtą ir įsipareigojimus, nepateiktos turto, pajamų deklaracijos ir pan.), iš kurių būtų galima spręsti apie sunkią atsakovo turtinę padėtį; taip pat nepateikti jokie duomenys, kad, atidėjus teismo sprendimo vykdymą, atsakovo turtinė padėtis kaip nors pasikeis, t.y. pagerės, ir jis galės išsikraustyti iš ieškovui priklausančio turto; be to turtas varžytynėse parduotas 2018-08-06, dėl ko nuo raginimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos praėjo 7 mėnesiai ir atsakovo bei jo atstovės prašymas nustatyti papildomą terminą išsikelti neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), pažeistų teisėtų lūkesčių principą, šalių interesų pusiausvyrą ir paneigtų savininko teisę laisvai ir nevaržomai disponuoti savo turtu.

24III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

2510.

26Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-29 sprendimą; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-08 nutartį dėl atsakovo (apelianto) prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir priimti naują sprendimą – sustabdyti civilinės bylos Nr. e2-2738-937/2019 nagrinėjimą, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. e2-2819-392/2019, o netenkinus prašymo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-29 sprendimą, pakeisti sprendimą – teismo sprendimą dalyje dėl atsakovo iškeldinimo įvykdymą atidėti šešiems mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2710.1.

28Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesustabdė civilinės bylos nagrinėjimo, kadangi tarp apelianto nurodomų civilinių bylų Nr. e2-2819-392/2019 ir Nr. e2-2738-937/2019 yra prejudicinis ryšys ir tai patvirtina CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintos sąlygos dėl civilinės bylos sustabdymo egzistavimą. Civilinėje byloje Nr. e2-2819-392/2019 priėmus apeliantui palankų teismo sprendimą (teismui pripažinus negaliojančiu Turto pardavimo iš varžytinių aktą, pritaikius restituciją ir panaikinus nekilnojamo turto teisinę registraciją bei viską grąžinus į pradinę padėtį), civilinės bylos Nr. Nr. e2-2738-937/2019 nagrinėjimas netektų prasmės, nes ieškovė neturėtų reikalavimo teisės į ginčo patalpas ir atsakovo iškeldinimo klausimas negalėtų būti sprendžiamas.

2910.2.

30Apeliantas taip pat nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė yra pelno siekianti įmonė, o atsakovas – silpnoji šalis; kad buvo nustatyta, jog ieškovės veiklos licencija buvo sustabdyta, buvo sprendžiamas licencijos galiojimo atnaujinimo ir tolimesnės įmonės veiklos (pelno tikslais) vykdymo klausimas; kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojamą praktiką teisės į būsto neliečiamybės gerbimą apribojimas gali būti įvairių formų, iš kurių griežčiausia – būsto netekimas, todėl kiekvienu atveju svarbu nustatyti formos proporcingumą ir pagrįstumą; kad apelianto iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų būtų per griežtas ir neproporcingas, nes atsakovas ginčo bute gyvena 13 metų, turtas susideda iš daug atskirų turto vienetų; atsakovas gauna itin minimalias pajamas bei neturi artimųjų, pas kuriuos galėtų bent laikinai apsigyventi.

3110.3.

32Taigi reikalavimas atsakovui iš karto atlaisvinti visą ginčo turtą neprotingas ir nesąžiningas, dėl ko šiuo atveju yra pagrindas teismo sprendimo dalies dėl atsakovo iškeldinimo įvykdymą atidėti šešiems mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

3311.

34Atsiliepimu į pateiktą apeliacinį skundą ieškovė UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

3511.1.

36Nurodo, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o jį keisti ar naikinti atsakovo nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

3711.2.

38Pabrėžia, jog atsakovas bylos sustabdymo galimybe jau buvo pasinaudojęs, tačiau neįrodė tariamo savo teisių pažeidimo, todėl bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas, išnykus sustabdymo pagrindams. Be to, įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais buvo atmesti ir atsakovo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tiek byloje dėl turto pardavimo iš varžytynių akto nuginčijimo, tiek iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, kadangi atsakovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, juo labiau kad ieškovė yra pajėgi atlyginti padarytą žalą tuo atveju, jei atsakovui būtų priimtas palankus teismo sprendimas.

3911.3.

40Be to, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta sustabdyti civilinę bylą, neužkerto kelio tolesnei bylos eigai, dėl ko ji ne gali būti apskundimo objektu net ir CPK 334 straipsnio 4 dalies pagrindu. Taigi nagrinėjamu atveju apelianto reikalavimas dėl pirmosios instancijos teismo 2019-03-08 nutarties panaikinimo yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4111.4.

42Be to, šiuo metu ieškovė negali naudotis savo turtu, nežino kokios būklės yra turtas, ar jam nėra padaryta žala, o atsakovas be jokio teisinio pagrindo gyvena bute, dėl ko ieškovė turi teisę ginti savo pažeistas teises ir atsakovas yra pagrįstai iškeldintas iš ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4512.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4713.

48Iš pateikto apeliacinio skundo turinio galima vertinti, jog atsakovas neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo bei įrodymų vertinimo, susijusio su negatorinio ieškinio pagrįstumu, tačiau tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesustabdė civilinės bylos nagrinėjimo tuo pagrindu, jog atsakovas kitoje civilinėje byloje yra pareiškęs ieškinį dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, o taip pat nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo dalies dėl atsakovo iškeldinimo vykdymo atidėjimo 6 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgdamas į tai, o taip pat į CPK 320 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas byloje esančių įrodymų, patvirtinančių ieškovės nuosavybės teisę į ginčo butą bei atsakovo faktinį gyvenimą ieškovei priklausančiame bute, t. y. negatorinio ieškinio sąlygų egzistavimą, nenagrinėja ir dėl jų nepasisako, o civilinę bylą nagrinėja pareikšto apeliacinio skundo ribose.

4914.

50Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymu, pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas išties 2019-03-08 priėmė nutartį, kuria netenkino atsakovo D. K. prašymo dėl bylos sustabdymo kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. e2-2819-392/2019 dėl antstolio V. M. 2018-08-06 turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo. Ši nutartis, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, yra neskundžiama, tačiau, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo vertinimu, jog vadovaujantis CPK 334 straipsnio 3 dalimi, motyvai dėl civilinės bylos sustabdymo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą, juo labiau kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime taip pat išdėstė argumentus, kodėl nėra pagrindo stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą.

5115.

52Pirmosios instancijos teismas vertino, jog aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, negali ir neturi reikšmės šiai bylai, kadangi, vadovaujantis CPK 422 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nagrinėdamas bylą dėl valdymo pažeidimo fakto, teismas išsiaiškina tik paskutinį valdymo bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Su tokiu vertinimu apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka ir sprendžia, jog apeliacinio skundo argumentai bei reikalavimas stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą yra nepagrįsti.

5316.

54Kita vertus, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK įtvirtina bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo specifika (CPK 421 straipsnis) išties leidžia spręsti, kad civiliai ginčai dėl valdymo pažeidimo fakto turi būti išnagrinėjami pirmiausiai, juo labiau kad šiuo metu atsakovo nurodyta civilinė byla Vilniaus apygardos teisme jau yra išnagrinėta ir priimtas sprendimas ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, teisinės registracijos panaikinimo ir restitucijos taikymo atmesti. Nors šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs bei dėl jo yra paduotas apeliacinis skundas (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-346-/2020), tačiau yra pagrindas vertinti, kad teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir joje pateiktus įrodymus, sprendė, kad D. K. ieškinys yra nepagrįstas. Nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymas minėtos civilinės bylos nagrinėjimo pagrindu, kaip pagrįstai nurodo ieškovė atsiliepime į pareikštą apeliacinį skundą, išties nepagrįstai ir neproporcingai varžytų ieškovės, kaip ginčo turto savininkės teises, kadangi civilinis procesas gali tęstis ne tik iki kasacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo, tačiau ir įvairių proceso atnaujinimo prašymų išnagrinėjimo pagrindais.

5517.

56Be to, nagrinėjama civilinė byla jau buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 3K-3-12-695/2019 dėl vienašališkai nutrauktos būsto kredito sutarties atnaujinimo. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui palikus žemesnės instancijos teismo procesinius sprendimus, kuriais D. K. reikalavimas atmestas, D. K. pateikė ieškinį dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu bei prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos išnagrinėjimo uždrausti perleisti nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims. Tačiau laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos, o be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas minėtą D. K. kasacinį skundą laikinąsias apsaugos priemones taip pat buvo atsisakęs taikyti, kas taip pat sustiprina vertinimą, jog nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymas šiuo atveju yra neproporcinga priemonė, juo labiau kad byloje išties nėra jokių objektyvių įrodymų, jog ieškovė, net ir teismams priėmus jai nepalankius procesinius sprendimus, nebus pajėgi grąžinti ar atlyginti turto vertę atsakovui (CPK 760 straipsnis).

5718.

58Kitas esminis apeliacinio skundo argumentas yra tas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinę, materialinę bei socialinę padėtį ir nepagrįstai 6 mėnesiams neatidėjo teismo sprendimo vykdymo. Tačiau ir su šiuo apelianto argumentu nėra pagrindo sutikti.

5919.

60Aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

6120.

62Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas išties nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį – turimas akcijas; banko sąskaitų likutį; turimą kitą turtą ir įsipareigojimus; turimus išlaikytinius, o taip pat nebuvo pateiktos turto, pajamų deklaracijos, nors jam buvo teikta antrinė teisinė pagalba, kas iš esmės leidžia vertinti, kad atsakovo finansinė būklė nėra pakankamai gera. Nepaisant to, ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra esminė sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

6321.

64Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepateikė jokių įrodymų ar bent duomenų, kad atidėjus teismo sprendimo vykdymą, jo turtinė padėtis kaip nors pasikeis, kad per šį laiką jis turi realią galimybę susirasti kitą gyvenamąją vietą ar kad per teismo sprendimo atidėjimo laiką bus išspręsta konkreti, su turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumu nesusijusi, situacija. Sutiktina su atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytu vertinimu, jog atsakovas niekaip neįrodė, kodėl jam būtinas papildomas terminas išsikelti iš ginčo buto ir kodėl būtent tokie terminai jam yra būtini, juo labiau kad vykdomoji byla dėl priverstinio hipoteka įkeisto turto pardavimo iš varžytynių buvo pradėta vykdyti dar 2014 m. kovo mėn.

6522.

66Taigi pirmosios instancijos teismas, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, visiškai pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, o apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes taip pat neturi pagrindo tenkinti apeliaciniame skunde išdėstyto reikalavimo dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, juo labiau kad atsakovas nepateikė įrodymų apie savo finansinę bei materialinę būklę, ginčo butas varžytynėse buvo parduotas 2018-08-06, nuosavybės teisė išviešinta 2018-08-20, ieškovė atsakovui siuntė keletą raginimų išsikraustyti, galutinis išsikėlimo terminas buvo nustatytas iki 2018-10-08, nuo raginimo išsiuntimo iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos praėjo 7 mėnesiai, kas yra pakankamai ilgas laiko tarpas, leidžiantis ne tik susirasti laikiną būstą, tačiau ir susidėti daiktus, apie kuriuos yra nurodoma apeliaciniame skunde.

6723.

68Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo tenkinimas nagrinėjamu atveju neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, o taip pat nepagrįstai ribotų savininko teises bei pažeistų jo interesus.

6924.

70Taigi, įvertinus visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus bei taikė materialinės ir procesinės teisės nuostatas, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7125.

72Atmetus atsakovo D. K. apeliacinį skundą bylinėjimosi išlaidos nepaskirstomos, kadangi į bylą nebuvo pateiktų prašymų dėl jų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančių įrodymų.

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateiktu negatoriniu ieškiniu prašė... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2018-08-06 turto pardavimo iš varžytynių aktu ieškovė... 9. 3.... 10. Pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju ieškovė yra buto savininkė, o atsakovas... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys įrodymai –... 16. 6.... 17. Skundžiamame sprendime teismas taip pat nurodė nenustatęs, kad atsakovas į... 18. 7.... 19. Taigi teismas, įvertinęs, kad turtas varžytynėse parduotas 2018-08-06, kad... 20. 8.... 21. Papildomai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal Lietuvos... 22. 9.... 23. Be to, skundžiamu sprendimu teismas nurodė, kad nėra pagrindo tenkini... 24. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 25. 10.... 26. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 27. 10.1.... 28. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesustabdė civilinės... 29. 10.2.... 30. Apeliantas taip pat nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas,... 31. 10.3.... 32. Taigi reikalavimas atsakovui iš karto atlaisvinti visą ginčo turtą... 33. 11.... 34. Atsiliepimu į pateiktą apeliacinį skundą ieškovė UAB „Būsto paskolų... 35. 11.1.... 36. Nurodo, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas... 37. 11.2.... 38. Pabrėžia, jog atsakovas bylos sustabdymo galimybe jau buvo pasinaudojęs,... 39. 11.3.... 40. Be to, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta sustabdyti... 41. 11.4.... 42. Be to, šiuo metu ieškovė negali naudotis savo turtu, nežino kokios būklės... 43. Teisėjų kolegija... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 12.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. 13.... 48. Iš pateikto apeliacinio skundo turinio galima vertinti, jog atsakovas... 49. 14.... 50. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su nagrinėjamos civilinės... 51. 15.... 52. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog aplinkybė, kad Vilniaus apygardos... 53. 16.... 54. Kita vertus, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK... 55. 17.... 56. Be to, nagrinėjama civilinė byla jau buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta... 57. 18.... 58. Kitas esminis apeliacinio skundo argumentas yra tas, jog pirmosios instancijos... 59. 19.... 60. Aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra pažymėjęs,... 61. 20.... 62. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas išties nurodė, kad... 63. 21.... 64. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepateikė... 65. 22.... 66. Taigi pirmosios instancijos teismas, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame... 67. 23.... 68. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos... 69. 24.... 70. Taigi, įvertinus visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas... 71. 25.... 72. Atmetus atsakovo D. K. apeliacinį skundą bylinėjimosi išlaidos... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. sprendimą palikti...