Byla 2A-206-278/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,

4šalims nedalyvaujant,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-1877-504/2010 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui A. J. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

7ieškovė UAB „Snoro lizingas“ nurodė, kad išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. PAA80927AKPA pagrindu 2008-09-27 atsakovui A. J. M. perdavė valdyti ir naudotis prekę - kompiuterio kolonėles „A4 Tech AS-819“, pelę „Canyon CNR-MSOPT5“, sisteminį bloką „Intel E6550 Linux“, monitorių „LG W1934S“, klaviatūrą „Pleomax PKB-4600“, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybėn. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, įsipareigojo ieškovei mokėti 0,5 proc. delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Nurodė, kad atsakovas A. J. M. tinkamai neįvykdė įsipareigojimų. Prašė teismą priteisti iš atsakovo 1 538,32 Lt skolą, 692,62 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas.

8Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu už akių ieškovės UAB „Snoro lizingas“ ieškinį tenkino iš dalies ir ieškovės naudai iš atsakovo A. J. M. priteisė 1 538,32 Lt skolos, 55,98 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 246,08 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas iš dalies savo prievolę pagal šalių sudarytą 2008-09-27 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. PAA80927AKPA įvykdė, tačiau įvertinęs sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą, sutarties mokesčio dydį bei aplinkybę, kad dalis skolos yra grąžinta, darė išvadą, jog sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai sudaro pagrindą ieškovei nepagrįstai praturtėti. Nurodė, jog nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, jas skaičiuojant 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo tenkino iš dalies, sumažinant prašomą priteisti 695,62 Lt delspinigių sumą iki 55,98 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Snoro lizingas“ prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimą už akių priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovė nurodo, kad pagal teismui pateiktą Delspinigių skaičiavimo lentelę Nr. 1 atsakovas yra skolingas 2 987,04 Lt delspinigių, o pritaikius CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta 6 mėnesių senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, ši suma sudaro 1 399,58 Lt. Nurodo, kad atsižvelgiant į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus bei siekį, kad prievolė būtų greičiau įvykdyta, ieškovė delspinigių sumą sumažino iki 695,62 Lt, kad sudaro 0,25 proc. už pradelstą dieną. Teigia, jog teismas neteisingai konstatavo, jog ieškovės prašoma priteisti 695,62 Lt delspinigių sumą sudaro 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir nepagrįstai priteistinų delspinigių normą sumažino iki 0,02 proc. Nurodo, jog teismas formaliai vertino ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, nenagrinėjo prievolės vykdymo pažeidimo aplinkybių, kreditoriaus patirtų nuostolių dydžio, o tik darė prielaidą, kad 0,02 proc. dydžio netesybos turėtų būti pakankamos ieškovės minimaliems nuostoliams atlyginti ir prašomą priteisti netesybų dydį sumažino. Ieškovė teigia, kad atsakovas savo prievoles pagal išperkamosios nuomos sutartį netinkamai vykdė nuo 2009-08-06, į ieškovės siunčiamus pranešimus dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų, nereagavo bei piktybiškai vengė vykdyti savo įsipareigojimus.

10Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas A. J. M. nepateikė.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylą teismas išnagrinėjo nepažeisdamas apeliacinio skundo ribų ir, nenustatęs absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindo, dėl neapskųstos sprendimo už akių dalies nepasisako (CPK 320 str.).

13Byloje nustatyta, kad 2008-09-27 šalys sudarė Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. PAA80927AKPA, kuria UAB „Snoro lizingas“ perdavė atsakovui A. J. M. valdyti ir naudotis 2 791,99 Lt vertės prekes su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Minėta sutartimi atsakovas A. J. M. įsipareigojo ieškovei sumokėti 138,80 Lt sutarties mokestį, nustatytu grafiku mokėti turto išpirkimo įmokas bei 19,45 proc. dydžio metines palūkanas, o savalaikiai įsipareigojimų nevykdant – mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną (b.l. 3-6). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį atsakovas yra skolingas 1 538,32 Lt už prekes bei 2 987,04 Lt delspinigių (b.l. 11). Ieškovė prašė teismą priteisti iš atsakovo delspinigius už 6 mėnesius ir jų dydį mažino iki 695,62 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas pažeidė prievolę savalaikiai atsiskaityti su ieškove, tačiau darė išvadą, kad ginčo šalių sutartyje nustatyto dydžio netesybos, t. y. 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, yra neprotingai didelės ir jas sumažino iki 0,02 proc. dydžio. Netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas, nes teismas privalo kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos, todėl kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos nėra per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., 2007-03-05 nutartis Nr. 3K-3-85/2007; 2008-08-25 nutartis byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, teismas turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t.y., turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr.3K-3-85/2007, 3K-7-304/2007). Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog netesybas mažina įvertinus, jog viena iš sutarties šalių yra fizinis asmuo, dalis įsipareigojimų yra įvykdyta ir likusios skolos dydį, todėl konstatuotina, kad teismas, pripažindamas ginčo šalių sutartyje nustatytas netesybas esant aiškiai per dideles, nurodė, kokiais kriterijais vadovaujasi ir dėl kokių šios konkrečios bylos aplinkybių mažina sutartines netesybas būtent iki 0,02 proc. dydžio. Kolegija pripažįsta pagrįstais teismo nurodytus kriterijus ir su jais sutinka, be to, kolegija įvertina ir atsakovo materialinę padėtį – atsakovo gaunamo invalidumo bei našlių pensijų dydį, jo amžių, tai, jog atsakovas yra vartotojas ir yra silpnesnioji tarp šalių sudarytos vartojimo sutarties šalis, todėl jo interesai turi būti ginami nuo vartojimo sutarties sąlygų, kurios suteikia nepateisinamą pranašumą kitai sutarties šaliai – verslininkui. Dėl paminėto, konstatuotina, jog teismas turėjo pagrindą mažinti delspinigių dydį. Nors apeliantė nurodo, kad ieškiniu prašoma priteisti delspinigių suma buvo sumažinta paties ieškovo, tačiau ši aplinkybė nesudaro pakankamo pagrindo pačiam teismui nevertinti delspinigių dydžio pagrįstumo. Ieškovės teiginys, kad teismas nenustatinėjo UAB „Snoro lizingas“ faktiškai patirtų nuostolių dydžio, o tik iškėlė prielaidą, jog ieškovės nuostolių neviršija 0,02 proc. netesybų dydis, atmestinas, nes apeliantė neįrodinėjo nuostolių, patirtų dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės atsiskaityti pagal sutartį, todėl sumažindamas priteistinų delspinigių dydį, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatų.

14Dėl paminėtų motyvų naikinti ar keisti pagrįstą sprendimą už akių nėra pagrindo.

15Išlaidos valstybės naudai, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš apeliantės (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

18Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Snoro lizingas“ (į.k. 124926897) 3 Lt (tris Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai