Byla e2-6610-592/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Mariui Navikui, atsakovės atstovei advokatei Karinai Pribylovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vingės terminalas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rockwool“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 996,48 Eur skolos, 53,07 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. birželio 30 d. sudarė prekių sandėliavimo sutartį Nr. BS 09/08, pagal kurią ieškovė įsipareigojo saugoti ir sandėliuoti atsakovės prekes ir pagal atsakovės užsakymus, laikantis sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, atlikti prekių iškrovimo, parengimo išvežimui, pakrovimo ir kitus darbus, o atsakovė įsipareigojo už tinkamai atliktus darbus ir prekių saugojimą sumokėti sutarties nustatyta tvarka.

6Atsakovė pateikė ieškovei 2017 m. vasario 7 d. pranešimą, kuriuo vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2017 m. gegužės 7 d. Už laikotarpį iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas ieškovė pateikė atsakovei 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą 1336,84 Eur sumai, kuri pagal sutarties 6.5 punktą turėjo būti apmokėta ne vėliau kaip per 45 dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos, t. y. iki 2017 m. birželio 29 d. Atsakovė su ieškove laiku neatsiskaitė, o 2017 m. spalio 31 d. pagal minėtą sąskaitą sumokėjo 340,36 Eur ir liko skolinga ieškovei 996,48 Eur. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį ieškovė paskaičiavo atsakovei 8 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 53,07 Eur sumą.

7Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prekių sandėliavimo sutartimi šalys susitarė, koks konkrečiai prekių saugojimo vietų plotas sandėlyje ir jo teritorijoje skiriamas atsakovės prekių saugojimui, ir sutarties prieduose pateiktuose planuose pažymėjo atitinkamas sandėlio ir jo teritorijos dalis. Atsakovės darbuotojai 2017 m. balandžio mėnesį keletą kartų apsilankę ieškovės valdomame sandėlyje, nustatė, kad prekių saugojimo vietose, už kurias moka atsakovė ir kurios turi būti skirtos būtent atsakovės prekių saugojimui, ieškovė laiko trečiųjų asmenų prekes. Apie šiuos faktus atsakovė informavo ieškovę, o 2017 m. spalio 25 d. pateikė jai pretenziją.

8Nurodė, kad pagal sutarties 6.1 punktą atsakovė už sutartyje ir jos prieduose nurodytas prekių saugojimo vietų plotą moka fiksuotus mokesčius nepriklausomai nuo to, kiek prekių saugojimo vietų ploto konkretų mėnesį užėmė atsakovės prekės. Atsakovės manymu, tai patvirtina išimtinę atsakovės teisę, susijusią su sutartyje nurodytų prekių saugojimo vietų naudojimu, t. y. teisę nuspręsti, kiek sutartyje nurodytose prekių saugojimo vietose laikyti prekių ir ar jas apskritai laikyti. Sutartis nenustatė leidimo ieškovei prekių saugojimo vietose, pagal sutartį skirtose atsakovės prekių saugojimui, be atsakovės išankstinio sutikimo sandėliuoti trečiųjų asmenų prekes, todėl laikytina, kad atsakovės prekių saugojimo vietose trečiųjų asmenų prekės buvo laikomos neteisėtai. Atsakovės teigimu, ieškovė iš trečiųjų asmenų gavo atlyginimą už prekių saugojimą atsakovės prekių saugojimui skirtose vietose, todėl privalo atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, lygius pinigų sumai, atsakovės sumokėtai už trečiųjų asmenų prekių užimtą sutartyje numatytas prekių saugojimo vietų plotą. Atsakovė dėl ieškovės neteisėtų veiksmų patirtus nuostolius, kurie sudaro 996,48 Eur, paskaičiavo atsižvelgdama į trečiųjų asmenų prekių užimtą atsakovės prekėms skirtą prekių saugojimo vietų plotą kvadratiniais metrais ir į pagal sutartį taikytą įkainį. Atsakovės teigimu, neteisėti ieškovės veiksmai buvo atsakovės nuostolių priežastis.

92017 m. spalio 31 d. atsakovė atliko jos reikalavimo ieškovei dėl 996,48 Eur nuostolių atlyginimo ir atitinkamos dalies ieškovės piniginių reikalavimų pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą- faktūrą įskaitymą, o neįskaitytą pinigų sumą – 340,36 Eur sumokėjo ieškovei. Ieškovė 2017 m. lapkričio 3 d. rašte nurodė, jog su atsakovės reikalavimais dėl nuostolių atlyginimo nesutinka.

10Atsakovės manymu, šiuo atveju buvo visos įskaitymo sąlygos – atsakovė, ieškovės atžvilgiu turėdama reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, buvo ieškovės kreditorė ir kartu buvo ieškovės skolininkė pagal reikalavimą, kilusį iš sutarties; šalių reikalavimai buvo galiojantys ir vykdytini; ieškovės ir atsakovės reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai (piniginiai) ir konkretūs. Anot atsakovės, jos atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas nėra nuginčytas ir pripažintas negaliojančiu, todėl laikytina, kad atsakovė pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą ieškovei nėra skolinga.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame išdėstytais argumentais. Pabrėžė, kad nebuvo užfiksuoto nė vieno atvejo, kad atsakovė norėtų sandėliuoti prekes ir tokios galimybės neturėtų dėl to, kad tas plotas būtų užimtas kitų asmenų prekėmis, todėl atsakovės argumentai, kad ji patyrė nuostolius laikytini nepagrįstais. Pažymėjo, kad kitų asmenų prekės atsakovės nuomojamame plote sandėliuojamos nebuvo, kartu paaiškindamas, jog šios prekės ten buvo patalpintos laikinai, kol bus atlikti krovos darbai ir prekės bus perkeltos į joms skirtas vietas. Ieškovės atstovo teigimu, ieškovė su atsakovės pretenzija dėl nuostolių atlyginimo niekada nesutiko, todėl atsakovės atliktas įskaitymas laikytinas neteisėtu.

12Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su ieškiniu nesutiko, iš esmės palaikydama atsiliepime išdėstytus argumentus. Akcentavo, jog šalių sudaryta sandėliavimo sutartis nesuteikė ieškovei teisės atsakovės prekėms skirtuose plotuose sandėliuoti kitų asmenų prekes, todėl ieškovė laikoma pažeidusia sutartį. Taip pat pabrėžė, kad ieškovė atsakovei skirtose plotuose sandėliuodama ir kitų asmenų prekes gaudavo atlyginimą ir iš atsakovės, ir iš kitų asmenų, todėl laikytina, kad atsakovė tokiu būdu apmokėdavo ieškovei už kitų asmenų prekių sandėliavimą ir ieškovė privalo atlyginti atsakovei nuostolius.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. birželio 30 d. sudarė prekių sandėliavimo sutartį Nr. BS 09/08 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo saugoti ir sandėliuoti atsakovės prekes ir pagal atsakovės užsakymus, laikantis Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, atlikti prekių iškrovimo, parengimo išvežimui, pakrovimo ir kitus darbus, o atsakovė įsipareigojo už tinkamai atliktus darbus ir prekių saugojimą sumokėti sutarties nustatyta tvarka (e. b. l. 31-41).

162014 m. kovo 1 d. Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1 punkte, kuriuo buvo pakeistas Sutarties 1.2 punktas, šalys susitarė, kad prekės bus sandėliuojamos prekių sandėliavimui ieškovės skirtose 1073,50 kv. m. ploto uždarose sandėliavimo patalpose ir 300 kv. m. ploto tvora aptvertoje atviroje sandėliavimo teritorijoje, o prekių saugojimo vieta buvo pažymėta prie susitarimo pridėtame sandėlio ir jo teritorijos plane (e. b. l. 158-161).

172017 m. vasario 10 d. ieškovė gavo atsakovės 2017 m. vasario 7 d. pranešimą, kuriuo atsakovė informavo ieškovę, jog vadovaudamasi Sutarties 9.3 punktu, šią Sutartį nutraukia nuo 2017 m. gegužės 7 d. (e. b. l. 42).

18Teismo posėdžio metu liudytoja apklaustos L. B. (atsakovės darbuotojos – logistikos koordinatorės) paaiškinimais nustatyta, kad 2017 m. balandžio 21 ir 28 d. ji buvo nuvykusi į ieškovės valdomą ginčo sandėlį tam, kad galėtų nustatyti, kokie atsakovės prekių kiekiai yra likę sandėlyje, nes ketino prekes pergabenti pas kitą tiekėją. Apsilankymų metu L. B. padarė fotonuotraukas, kurios yra pateiktos byloje (e. b. l. 58-64, 134-137). Remiantis fotonuotraukomis, atsakovės atstovės ir liudytojos paaiškinimais nustatyta, kad 2017 m. balandžio 21 ir 28 d. dalis atsakovės prekėms skirto ploto buvo užimta kitų asmenų prekių. Ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra.

19Už prekių sandėliavimą ir kitus darbus ieškovė 2017 m. gegužės 15 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0100433 bendrai 1336,84 Eur sumai, sąskaitoje nurodydama, kad jos apmokėjimo terminas – 2017 m. birželio 29 d. (e. b. l. 43).

202017 m. spalio 25 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę su pretenzija, nurodydama, kad atsakovės atstovai balandžio mėnesį kelis kartus apsilankė sandėlyje ir pastebėjo, jog atsakovės nuomojame sandėlio plote ieškovė sandėliavo kitų jos klientų prekės. Atsižvelgdama į tai, įvertinusi minimalų sandėliavimo plotą, atsakovė pateiktoje pretenzijoje apskaičiavo jos patirtus nuostolius – 996,48 Eur (249,12 kv. m. x 4 Eur) (e. b. l. 73).

212017 m. spalio 31 d. pranešimu dėl priešpriešinių piniginių reikalavimo įskaitymo atsakovė informavo ieškovę, kad įskaito savo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ir dalį ieškovės piniginių reikalavimų, t. y. atsakovės reikalavimas dėl 996,48 Eur dydžio nuostolių atlyginimo įskaitomas į ieškovės reikalavimą dėl 1336,84 Eur sumos pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0100433 (e. b. l. 70-71). Tą pačią dieną pagal minėtą sąskaitą atsakovė sumokėjo ieškovei 340,36 Eur sumą (e. b. l. 46).

222017 m. lapkričio 3 d. atsakyme į pretenziją dėl nuostolių kompensavimo ieškovė nurodė, kad su atsakovės pretenzija nesutinka (e. b. l. 78).

23Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškove už jos suteiktas prekių sandėliavimo, krovos darbų ir kitas paslaugas. Atsakovė byloje neginčija, kad ieškovė suteikė ieškovei Sutartyje numatytas sandėliavimo, krovos ir kitų darbų paslaugas, o atsakovei atsirado prievolė atsiskaityti su ieškove pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą, išrašytą 1336,84 Eur sumai. Tačiau atsakovė atsisako mokėti atlygį, nes, jos nuomone, ši prievolė pasibaigė atlikus įskaitymą, t. y. į minėtą ieškovės reikalavimą įskaičius atsakovės reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo.

24Atsakovė nuostolių atsiradimą grindžia tuo, kad ieškovė, nesant atsakovės sutikimo, atsakovės prekėms skirtame sandėlio plote laikė kitų asmenų prekes ir gavo iš šių asmenų atlyginimą. Atsakovės manymu, dėl nurodytos priežasties ieškovė privalo atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, lygius pinigų sumai, atsakovės sumokėtai už kitų asmenų prekių sandėliavimą atsakovės prekėms skirtame plote. Atsižvelgdama į kitų asmenų prekių užimtą atsakovės prekėms skirtą plotą ir Sutartimi nustatytą įkainį, atsakovė apskaičiavo jos patirtus nuostolius – 996,48 Eur (249,12 kv. m. x 4 Eur). Atsakovė reikalavimą dėl 996,48 Eur nuostolių atlyginimo įskaitė į ieškovės reikalavimą sumokėti pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą 1336,84 Eur sumą, o likusią šios sumos dalį – 340,36 Eur sumokėjo ieškovei bankiniu pavedimu.

25Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Teismų praktikoje pabrėžiama būtinybė kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokių, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

26Teismo nuomone, atsakovės įskaityti priešpriešiniai reikalavimai yra neapibrėžti ir nelygiaverčiai vykdytinumo bei akivaizdumo požiūriu, nes prievolė kildinama iš nuostolių, kurie nėra pagrįsti. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė su atsakovės pretenzija dėl nuostolių atlyginimo nesutiko ir ją ginčijo nuo pat pretenzijos gavimo, todėl sutiktina su ieškovės argumentais, kad toks aiškiai ginčytinos prievolės įskaitymas buvo nepagrįstas (CPK 178, 185 straipsniai).

27Šalis, kuri reikalauja atlyginti nuostolius, privalo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę, išskyrus įstatymo ar sutarties numatytus atvejus, kai atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

28Atsakovės teigimu, Sutartis nesuteikė teisės ieškovei be atsakovės išankstinio sutikimo sandėliuoti kitų asmenų prekes atsakovės prekėms skirtose plotuose, todėl laikytina, kad ieškovė atlikusi šiuos veiksmus pažeidė Sutartį ir tuo atliko neteisėtus veiksmus, sudarančius pagrindą taikyti ieškovei civilinę atsakomybę.

29Sutartimi ieškovė įsipareigojo saugoti ir sandėliuoti atsakovės prekes ir pagal atsakovės užsakymus atlikti prekių iškrovimo, parengimo išvežimui, pakrovimo ir kitus darbus. Susitarime dėl Sutarties pakeitimo šalys susitarė dėl konkretaus ploto, kuris skiriamas atsakovės prekėms sandėliuoti. Iš Sutarties turinio matyti, kad ji nenumato jokių draudimų ieškovei atsakovės prekėms skirto ir atsakovės prekėmis neužimto ploto naudoti kitų asmenų prekių laikymui. Ieškovės teigimu, atsakovės prekėms skirtas plotas visa apimtimi ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį buvo prieinamas atsakovei. Pagal Sutarties 3.1 punktą atsakovė, pageidaujanti, kad prekių priėmimo į sandėlį ir iškrovimo darbus atliktų ieškovė, turi pateikti ieškovei užsakymą, kuriuo informuojama apie numatomą prekių pristatymo į sandėlį datą, laiką, prekių kiekį ir rūšį ir kt. Ieškovės atstovo ir liudytoju apklausto M. J. (ieškovės darbuotojo – verslo plėtros direktoriaus) paaiškinimais nustatyta, kad nebuvo užfiksuoto nė vieno atvejo, kad atsakovė, pateikusi ieškovei užsakymą, neturėtų galimybės sandėliuoti prekes dėl to, kad jos prekėms skirtas plotas būtų užimtas kitų asmenų prekėmis. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovės atstovė.

30Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad atsakovė aplinkybę, jog ieškovė atsakovės prekėms skirtuose plotuose sandėliavo kitų asmenų prekes grindžia atsakovės darbuotojos 2017 m. balandžio 21 ir 28 d. padarytomis fotonuotraukomis. Ieškovės teigimu, kitų asmenų prekės atsakovės prekėms skirtame plote sandėliuojamos nebuvo, o fotonuotraukose matomos kitų asmenų prekės atsakovei skirtame sandėlio plote buvo patalpintos trumpalaikiam saugojimui. Teismo vertinimu, šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad iš skirtingomis dienomis darytų fotonuotraukų matyti, jog atitinkamose plotuose sandėliuojamos skirtingos prekės, tuo tarpu byloje nėra objektyvių duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, kad ieškovė atsakovei skirtame sandėlio plote kitų asmenų prekes būtų laikiusi ilgą laiką, juo labiau mėnesį, t. y. laikotarpį už kurį atsakovė apskaičiavo nuostolius. Taigi įvertinęs bylos medžiagą ir šalių bei liudytojų duotus paaiškinimus, teismas konstatuoja, kad ieškovė tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir užtikrino, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį atsakovė galėtų pasinaudoti jos prekėms skirtu sandėlio plotu. Tokiu atveju darytina išvada, kad atsakovė neįrodė ieškovės neteisėtų veiksmų, būtinų civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246 straipsnis, CPK 178, 185 straipsniai).

31Teismo vertinimu, atsakovė taip pat tinkamai nepagrindė ir nuostolių fakto bei jo dydžio (CK 6.249 straipsnis, CPK 178, 185 straipsniai). Pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovė, atsakovės prekėms skirtuose plotuose laikinai patalpindama kito asmens prekes, būtų gavusi iš to materialinės naudos. Be to, net ir nustačius, kad už trečiųjų asmenų prekių sandėliavimą atsakovės prekėms skirtame plote ieškovė būtų gavusi atlyginimą iš trečiųjų asmenų, ši nauda negalėtų būti vertinama nei kaip atsakovės turto netekimas, nei kaip jos turėtos išlaidos, nei kaip negautos pajamos, juo labiau, kad Sutartis nenustatė ieškovei draudimo naudoti atsakovės prekėms skirto, tačiau jos prekių neužimto ploto.

32Remiantis liudytoja apklaustos atsakovės logistikos koordinatorės L. B. paaiškinimais, žodinių pretenzijų dėl atsakovei skirtų plotų naudojimo kitų asmenų prekėms atsakovė yra reiškusi ieškovei ir anksčiau, tačiau, nepaisant to, atsakovė jai ieškovės išrašytas sąskaitas už sandėliavimo paslaugas apmokėdavo. Kartu pažymėtina, jog ginčo sąskaitą už suteiktas sandėliavimo paslaugas ieškovė atsakovei išrašė 2017 m. gegužės 15 d., t. y. jau po to, kai Sutartis tarp šalių buvo nutraukta ir atsakovė ieškovės sandėlyje laikytas prekes jau buvo atsiėmusi, tačiau atsakovė pretenziją dėl nuostolių atlyginimo ieškovei pareiškė tik 2017 m. spalio 25 d., t. y. praėjus daugiau nei 5 mėnesiams. Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. ji negavo iš ieškovės jokių raginimų ar pranešimų dėl neapmokėtos sąskaitos (e. b. l. 140), tačiau, teismo vertinimu, ši aplinkybė nepaneigia atsakovės pareigos apmokėti šią sąskaitą. Objektyvių duomenų, kad ieškovė būtų atsisakiusi visų ar dalies savo reikalavimų pagal ginčo sąskaitą, byloje nepateikta (CPK 178, 185 straipsniai). Teismo vertinimu, toks atsakovės elgesys rodo jos nesąžiningumą ir siekį išvengti prievolės atsiskaityti už ieškovės tinkamai pagal Sutartį suteiktas paslaugas.

33Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą ir jų pagrindu nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė savo reikalavimą dėl 996,48 Eur nuostolių atlyginimo įskaitymo į ieškovės reikalavimą pagal 2017 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą atliko neteisėtai, tuo tarpu ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 996,48 Eur skolos laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas.

34Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį pagal pridedamą palūkanų skaičiavimo lentelę ieškovė paskaičiavo atsakovei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje numatytas 8 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 53,07 Eur sumą (e. b. l. 26-27). Patenkinus ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo, tenkintinas ir ieškinio reikalvimas dėl 53,07 Eur palūkanų ieškovės naudai iš atsakovės priteisimo.

35Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1049,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

36Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 1024 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 24 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 4, 30) ir 1000 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (e. b. l. 47-48, 118-121, 146-149), o atsakovės prašymas dėl jos patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės atmestinas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

37Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

39Patenkinti ieškinį visiškai.

40Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vingės terminalas“, juridinio asmens kodas 122770150, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rockwool“, juridinio asmens kodas 111659362, 996,48 Eur skolos (devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 48 ct), 53,07 Eur palūkanų (penkiasdešimt tris eurus ir 7 ct), 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1049,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1024 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. birželio 30 d. sudarė prekių... 6. Atsakovė pateikė ieškovei 2017 m. vasario 7 d. pranešimą, kuriuo... 7. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti... 8. Nurodė, kad pagal sutarties 6.1 punktą atsakovė už sutartyje ir jos... 9. 2017 m. spalio 31 d. atsakovė atliko jos reikalavimo ieškovei dėl 996,48 Eur... 10. Atsakovės manymu, šiuo atveju buvo visos įskaitymo sąlygos – atsakovė,... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame... 12. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su ieškiniu nesutiko, iš esmės... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. birželio 30 d. sudarė... 16. 2014 m. kovo 1 d. Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1 punkte, kuriuo buvo... 17. 2017 m. vasario 10 d. ieškovė gavo atsakovės 2017 m. vasario 7 d.... 18. Teismo posėdžio metu liudytoja apklaustos L. B. (atsakovės darbuotojos –... 19. Už prekių sandėliavimą ir kitus darbus ieškovė 2017 m. gegužės 15 d.... 20. 2017 m. spalio 25 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę su pretenzija,... 21. 2017 m. spalio 31 d. pranešimu dėl priešpriešinių piniginių reikalavimo... 22. 2017 m. lapkričio 3 d. atsakyme į pretenziją dėl nuostolių kompensavimo... 23. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės sutartinės prievolės... 24. Atsakovė nuostolių atsiradimą grindžia tuo, kad ieškovė, nesant... 25. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 26. Teismo nuomone, atsakovės įskaityti priešpriešiniai reikalavimai yra... 27. Šalis, kuri reikalauja atlyginti nuostolius, privalo įrodyti visas civilinės... 28. Atsakovės teigimu, Sutartis nesuteikė teisės ieškovei be atsakovės... 29. Sutartimi ieškovė įsipareigojo saugoti ir sandėliuoti atsakovės prekes ir... 30. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad atsakovė aplinkybę, jog ieškovė... 31. Teismo vertinimu, atsakovė taip pat tinkamai nepagrindė ir nuostolių fakto... 32. Remiantis liudytoja apklaustos atsakovės logistikos koordinatorės L. B.... 33. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, įvertinęs byloje esančių įrodymų... 34. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį pagal pridedamą palūkanų... 35. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimų,... 36. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 1024 Eur... 37. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 39. Patenkinti ieškinį visiškai.... 40. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vingės terminalas“,... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...