Byla 2-124-758/2011
Dėl skolos dalies priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Anželikai Čirkovai, ieškovui J. V., atsakovei E. M.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo J. V. ieškinį dėl skolos dalies priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas J. V. 2010 m. gruodžio 7 d. kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo prašo priteisti iš E. M. jo naudai 10000 skolos dalį, 3477 litus delspinigių, 1998,35 litų palūkanų ir 492 litus bylinėjimosi išlaidų (464 litai – žyminis mokestis, 6 litai išlaidos notarui už banko rašto patvirtinimą ir 22 litai už Visagino 1-jo notarų biuro liudijimo nuorašą), bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas J. V. ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Z. L. 2007 m. rugpjūčio 13 d. jis paskolino 67800 litų, dėl to sudarė paskolos sutartį. S. Z. L. negrąžino, o 2008 m. rugsėjo 25 d. skolininkė mirė. Atsakovė E. M. yra mirusios Z. L. įpėdinė. Ji priėmė skolininkės palikimą. Jis sužinojęs apie skolininkės mirtį 2008 m. gruodžio 23 d. raštu pareiškė savo kreditorinius reikalavimus Z. L. įpėdinei E. M.. Raštą su paskolų sutarčių nuorašais įpėdinei išsiuntė paštu 2008 m. gruodžio 23 d. P. Z. L. palikimą atsakovė atsako ir už jos skolas, privalo vykdyti jos skolinius įsipareigojimus. Atsakovė geranoriškai negrąžina jam paskolos, kurią paėmė Z. L.. Jis jau 2009 m. vasario 20 d. kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą dėl dalies – 772 litų Z. L. paskolos priteisimo ir jam Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimu buvo priteista reikalaujama paskolos dalis iš įpėdinės E. M.. Kadangi E. M. iš karto visos paskolos negrąžina jis prašo priteisti pagal tą pačią paskolos sutartį dar dalį skolos 10000 litų, delspinigius nuo šios paskolos dalies 0,19 proc. dydžio 3477 litus dydžio už laikotarpį 2010-06-08 iki 2010-12-07, palūkanas už naudojimąsi paskola 7,59 proc. dydžio, kurias jis paskaičiavo pagal Gyvenamosios ar verslo vietų komercinių bankų vidutinių palūkanų normą galiojusią paskolos sudarymo momentu, - 1998,35 litus, už laikotarpį nuo 2007-10-21 iki 2010-06-07. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės jo turėtas bylinėjimosi išlaidas bei 5 procentus palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovė E. M. atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškovo J. V. ieškiniu nesutinka, mano kad ieškovas praleido terminą pareikšti kreditoriniams reikalavimams įpėdiniams reikšti. Ieškovas jai nesuprantamą motinos skolą priteisti ieškinį pareiškė praėjus dvejiems metams po motinos Z. L. mirties. Teigia, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai. Ieškovas 2009-02-20 jau kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reikalavo iš jos priteisti 1552 litus skolos, 501,73 litus delspinigių, 94 litus palūkanų. Ieškinys buvo patenkintas iš dalies. Ji iš ieškovo veiksmų suprato, kad jos motina – palikėja Z. L. tiek ir buvo skolinga ieškovui, apie dabar reiškiamus reikalavimus ji nežinojo. Po motinos mirties ji iš J. V. gavo laišką, kuriame buvo kažkokie popieriai ar dokumentai, tačiau kas tai buvo per dokumentai ji pasakyti negali, turinio jų nežino, nes juos gavus vyras juos suplėšė. Prašo ieškovo J. V. ieškinio netenkinti, taikyti ieškinio senatį.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovas J. V. palikėjai Z. L. 2007 m. rugpjūčio 13 d. paskolino 67800 (šešiasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus) litų. Rašytine paskolos sutartimi paskolos šalys susitarė, kad paskolos gavėja skolą grąžins iki 2007 m. spalio 21 d., be to susitarė, jog už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną Z. L. mokės 0,19 procentų delspinigius nuo laiku negrąžintos skolos dalies (2007-08-13 paskolos sutartis). Z. L. J. V. sutartyje numatytu terminu paskolos negrąžino. Paskolos davėjas J. V. įgijo teisę reikalauti išieškoti skolą priverstinai (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.213 str. 1 d.). 2009 m. rugsėjo 25 d. skolininkė Z. L. mirė. Jos palikimą priėmė atsakovė E. M. (Visagino I-ojo notarų biuro 2011-01-27 liudijimas reg.Nr. 521). J. V. Civilinio kodekso nustatytu terminu (CK 5.63 str. 1 d.) Z. L. įpėdinei E. M. 2009-12-23 raštu pareiškė savo kreditorinius reikalavimus (Civ.byla Nr. 2-143-531/2009 t. 1, b.l. 35, 76). Atsakovė priėmusi Z. L. palikimą atsako ir už jos skolas, privalo vykdyti jos pinigines prievoles (CK 5.1 str. 1 d., 5.52 str.). Atsakovė E. M. geranoriškai palikėjos prievolių nevykdo, skolos pagal 2007-08-13 paskolos sutartį tarp J. V. ir palikėjos Z. L. negrąžina. Ieškovas reikalauja išieškoti iš atsakovės skolą dalimis. Visagino miesto apylinkės teismo 2009-10-06 sprendimu ir 2009-11-03 nutartimi ieškovui iš atsakovės buvo priteista dalis skolos -722 litai, 269,89 litai delspinigių, 40,45 litų 7,59 proc. palūkanų už laikotarpį nuo 2007-10-21 iki 2008-06-30. Tokiu būdu ieškovas turi reikalavimo teisę prašyti priteisti iš atsakovės 67028 litus, tačiau prašo priteisti dalį – 10000 (dešimt tūkstančių) litų, delspinigius, palūkanas nuo prašomos priteisti sumos. Atsakovės argumentas ir prašymas, kad ieškovas J. V. praleido įstatymo nustatytą terminą, t.y. tris mėnesius nuo palikėjos mirties yra nepagrįstas. Civilinėje byloje 2-143-531/2009, yra konstatuota, kad ieškovas J. V. laiku ir tinkamai pareiškė įpėdinei E. M. savo kreditorinius reikalavimus. Esant tokioms aplinkybėms yra skaičiuojamas bendras ieškinio pareiškimo, Civiliniame kodekse numatytas, dešimties metų senatis. Šis senaties terminas yra nepasibaigęs.

8Iš atsakovės ieškovui priteistina skolos -67028 (šešiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt aštuoni) litai dalis -10000 (dešimt tūkstančių) litų, 1998,35 litų (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni litai 35 ct.) palūkanos už naudojimąsi paskola 7,59 proc. nuo priteisiamos sumos už laiko tarpą nuo 2007-10-21 iki 2010-06-07.

9Ieškovas prašo priteisti 3477 litus delspinigius už 183 dienas už sutarties nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,19 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis.

10Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal teismui formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis byloje UAB „Okadeta“ v. UAB „Kaduva“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegijos 2010 m. kovo 31 d. nutartis byloje UAB „General Financing“ v A.P. ir kt.).

12Ieškovas prašomas priteisti po 0,19 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 69,35 % metinių delspinigių, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 183 dienas. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1 p. yra numatyta sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškovui priteistini delspinigiai už 182 dienas – 1825 litai.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą (13823,35 litų) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

15Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 89,32% (13823,35 Lt / 15475,35 Lt × 100 % = 89,32 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8932. J. V. turėjo šioje byloje 492 litus bylinėjimosi išlaidų, jam iš atsakovės E. M. priteistina 439,45 litai bylinėjimosi išlaidų.

16Iš ieškovo J. V. valstybės biudžetui priteistina 1,78 litai išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš atsakovės E. M. valstybės biudžetui priteistina 14,89 litai išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 -260 str., 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės E. M. 10000 litus (dešimt tūkstančių litų) skolos, 1998,35 litų (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni litai 35 ct.) palūkanų už naudojimąsi paskola 7,59 proc. nuo priteisiamos sumos už laiko tarpą nuo 2007-10-21 iki 2010-06-07, 1825 litai (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt penki litai) delspinigių, 5 % metines palūkanas už priteistą 13823,35 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2010-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 439,45 litai (keturi šimtai trisdešimt devyni litai 45 ct.) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

20Priteisti valstybės biudžetui išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu: iš atsakovės E. M. – 14,82 litus (keturiolika litų 82 ct.), iš ieškovo J. V. – 1,78 lito (vieną litą 78 ct).

21Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, dalyvaujant teismo... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo J. V. ieškinį dėl skolos dalies... 3. ieškovas J. V. 2010 m. gruodžio 7 d. kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo... 4. Ieškovas J. V. ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Z. L.... 5. Atsakovė E. M. atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad su... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovas J. V. palikėjai Z. L. 2007 m. rugpjūčio 13 d. paskolino 67800... 8. Iš atsakovės ieškovui priteistina skolos -67028 (šešiasdešimt septyni... 9. Ieškovas prašo priteisti 3477 litus delspinigius už 183 dienas už sutarties... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 12. Ieškovas prašomas priteisti po 0,19 % delspinigių dydis už kiekvieną... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 14. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 15. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 16. Iš ieškovo J. V. valstybės biudžetui priteistina 1,78 litai išlaidų... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 -260 str., 270 str.,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės E. M. 10000 litus (dešimt tūkstančių litų)... 20. Priteisti valstybės biudžetui išlaidų susijusių su procesinių dokumentų... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...