Byla e2A-1165-642/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Giedrės Seselskytės ir Danutės Žvinklytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-294-618/2019 pagal ieškovų B. G. ir D. G. ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubui „Neringa“ dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš klubo narių, priteisti iš atsakovo po 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovai yra atsakovo Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ nariai: B. G. – nuo 2003 m. balandžio 7 d., D. G. – nuo 2006 m. rugpjūčio 2 d. Ieškovui B. G. nuo 2005 m. rugsėjo 22 d., ieškovui D. G. – nuo 2007 m. birželio 14 d. suteikta medžiotojų selekcininkų kvalifikacija. Atsakovo valdybos pirmininkas R. S. 2018 m. sausio 31 d. pranešimu ieškovui B. G. nurodė, jog 2018 m. vasario 20 d. yra šaukiamas atsakovo valdybos posėdis dėl ieškovo B. G. pažeistų teisės aktų. Minėtame pranešime nurodoma, kad ieškovo B. G. dalyvavimas valdybos posėdyje yra privalomas, išvykimas už Lietuvos ribų nėra pateisinama priežastis nedalyvauti valdybos posėdyje, o medžiotojui nedalyvaujant, valdybos posėdis vyks be medžiotojo ir bus priimtas nutarimas nurodytu darbotvarkės klausimu, tačiau ieškovas B. G. informacijos apie tai, dėl kokių pažeistų teisės aktų ir kokį nutarimą priėmė valdyba, nėra gavęs. Vėliau atsakovas išsiuntė pranešimą (be datos) ieškovui D. G., jame nurodė, jog 2018 m. kovo 9 d. šaukiamas visuotinis klubo narių susirinkimas pagal pateiktą susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo 6 punkte nurodytas klausimas – dėl klubo medžiotojų B. G. ir D. G. pažeistų teisės aktų (reglamentuojančių medžioklę) veiksmų įvertinimo (įspėjimas dėl pašalinimo arba šalinimas iš klubo narių). Ieškovai nurodo, kad minėtas pranešimas buvo išsiųstas tik ieškovui D. G. ir įteiktas 2018 m. kovo 3 d., t. y. likus 6 dienoms iki susirinkimo, o ieškovui B. G. apie visuotinį narių susirinkimą nepranešta. Tokiu būdu buvo pažeisti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – AĮ) 8 straipsnio 6 dalies bei atsakovo Įstatų 8.6. punkto reikalavimai, pagal kuriuos apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą klubo nariams pranešama ne vėliau kaip 15 dienų iki susirinkimo dienos. 2018 m. kovo 9 d. atsakovo visuotiniame narių susirinkime buvo priimtas sprendimas pašalinti ieškovus iš klubo narių, vadovaujantis Įstatų 6.6. punktu, tačiau ieškovams nebuvo pateiktas nei visuotinio narių susirinkimo protokolas, nei pateikti tokio sprendimo priėmimo pagrindai ir motyvai. Dėl šių procedūrinių pažeidimų buvo pažeista ieškovų teisė tinkamai pasirengti klausimo dėl jų pašalinimo iš klubo narių nagrinėjimui. Klubo narių pašalinimo iš klubo pagrindai numatyti atsakovo Įstatų 6.6. punkte, pagal kurį klubo nariai gali būti įspėjami dėl pašalinimo arba šalinami iš klubo narių, jeigu: 1) sąmoningai pažeidinėja klubo įstatus; 2) savo elgesiu kompromituoja klubą; 3) be pateisinamų priežasčių daugiau kaip per tris mėnesius nuo nustatyto termino nesumoka nario mokesčio. Kaip galima suprasti iš atsakovo 2018 m. kovo 22 d. pranešimų, nagrinėjamu atveju ieškovai pašalinti iš klubo narių dėl tariamai pažeistų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, tačiau minėti teisės aktai nėra nurodyti. Be to, kaip matyti iš Įstatų 6.6. punkto, net ir nustačius galimus klubo narių pažeidimus, jie gali būti įspėjami dėl pašalinimo arba šalinami iš klubo narių. Tai reiškia, kad pašalinimas iš klubo narių yra paskutinė ir sunkiausia sankcija, kuri turėtų būti taikoma tik išimtiniais atvejais, kai padaryti pažeidimai yra sąmoningi bei pasikartojantys (sistemingi), itin sunkūs, sukeliantys neigiamas pasekmes klubui ir pan. Ieškovai nurodo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų jie patyrė po 500 Eur neturtinės žalos. Dėl neteisėto pašalinimo iš klubo narių jie prarado savo konstitucinę teisę vienytis ir dalyvauti klubo veikloje, patyrė neigiamas emocijas ir išgyvenimus, pažeminimą, gėdą tarp artimųjų ir draugų, bendraminčių. Ieškovai buvo sukrėsti sužinoję, kad yra pašalinti iš klubo, kuriame daug metų buvo nariai, jiems buvo užkirstas kelias įgyvendinti savo teises klube, iš jų bendrauti medžioklėse su kitais nariais, buvo suduotas smūgis jų reputacijai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu atsakovo asociacijos Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimus Nr. 6.1. ir Nr. 6.2. dėl ieškovų B. G. ir D. G. pašalinimo iš atsakovo asociacijos Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ narių; kitą ieškinio dalį atmetė. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

143.1.

15Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeista ieškovų teisė tinkamai pasirengti klausimo dėl jų pašalinimo iš atsakovų narių nagrinėjimui visuotiniame klubo narių susirinkime. Minėtas pažeidimas yra laikytinas esminiu, galėjusiu lemti ieškovų teisių pažeidimą (neteisėtą pašalinimą iš atsakovo narių) ir sudaro pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš klubo narių.

163.2.

17Teismas vertino, jog nagrinėjamu atveju ieškovo B. G. pažeidimas, susijęs medžioklės lapo negrąžinimu, nesudarė pakankamo pagrindo svarstyti klausimo dėl griežčiausios nuobaudos – pašalinimo iš klubo – skyrimo.

183.3.

19Teismo vertinimu, klubo valdymo organai – pirmininkas bei valdyba, inicijuodami svarstymą dėl nuobaudų skyrimo klubo nariams, įskaitant pašalinimą iš klubo, nėra nuoseklūs, net ir nustatę pažeidimą ne visuomet svarsto klausimą dėl asmens pašalinimo iš klubo narių ar kitos nuobaudos skyrimo. Iki ieškovų pašalinimo iš klubo minėta nuobauda buvo taikyta tik du kartus už itin rimtus pažeidimus.

203.4.

21Teismas vertino, jog nagrinėjamu atveju ieškovų pašalinimas iš klubo narių dėl Medžioklės taisyklių 58.36 punkto pažeidimo visuotiniame klubo narių susirinkime buvo svarstomas nepagrįstai.

223.5.

23Teismas nustatė, kad ieškovai nepažeidė atsakovo Įstatų 6.10. punkte numatytos pareigos aktyviai dalyvauti klubo veikloje, todėl klausimas dėl jų pašalinimo iš klubo narių šiuo pagrindu visuotiniame klubo narių susirinkime buvo svarstomas nepagrįstai.

243.6.

25Teismas vertino, kad ieškovo D. G. veiksmai dėl nepagarbaus elgesio valdybos posėdžio metu savo pobūdžiu ir padarymo aplinkybėmis nesudaro pakankamo pagrindo svarstyti klausimo dėl griežčiausios nuobaudos – pašalinimo iš klubo skyrimo.

263.7.

27Spręsdamas klausimą dėl atsakovo nurodyto pažeidimo – neįtrauktos į apskaitą šernų viliojimo vietos naudojimo, teismas, pažymėjo, kad atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, labiau tikėtina, kad ieškovas D. G. nebuvo gavęs atsakovo sutikimo dėl naujos šernų viliojimo vietos įrengimo. Vis dėlto teismas darė išvadą, kad vien ši aplinkybė nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, kad nuobauda – pašalinimas iš klubo – ieškovui už šį pažeidimą buvo skirta pagrįstai. Minėtas ieškovo D. G. pažeidimas klubo pirmininkui bei valdybai tapo žinomas revizijos komisijai parengus 2018 m. sausio 12 d. patikrinimo aktą, tačiau, pažeidimui paaiškėjus, klausimas dėl ieškovo D. G. padarytų pažeidimų inicijuotas nebuvo. Taigi atsakovo valdymo organai – klubo pirmininkas ir valdyba – nelaikė, jog minėtas pažeidimas sudaro pagrindą skirti ieškovui D. G. nuobaudą, tuo labiau griežčiausią nuobaudą – pašalinimą iš klubo. Be to, šiuo atveju net ir konstatavus ieškovo D. G. padarytą pažeidimą, jo pašalinimas iš klubo narių yra pripažintas neteisėtu.

283.8.

29Spręsdamas klausimą dėl ieškovų prašomos priteisti neturtinės žalos atlyginimo, teismas nustatė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog ieškovai dėl pašalinimo iš klubo patyrė dvasinį sukrėtimą, depresiją, sunkius neigiamus išgyvenimus. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju ieškovai atliko tam tikrus pažeidimus, tačiau teismas vertino, jog atsižvelgus į šių pažeidimų pobūdį, jų padarymo aplinkybes bei atsakovo procedūrinius pažeidimus, susijusius su ieškovų svarstymu, ieškovai iš klubo buvo pašalinti nepagrįstai. Teismo vertinimu, esant išdėstytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, ieškovų reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

324.

33Apeliaciniu skundu atsakovas Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmo 2019 m. kovo 18 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-294-618/2019 dėl 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimų Nr. 6.1. ir Nr. 6.2. dėl ieškovų B. G. ir D. G. pašalinimo iš atsakovo asociacijos Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa” narių pripažinimo negaliojančiais ir ieškovų B. ir D. G. ieškinį atmesti visiškai bei priteisti apeliantui patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

344.1.

35Apeliantas pažymi, kad: 1) ieškovas neprašė, o net ir tai pripažįstant, akcentuotina, kad nepagrįstai prašė informacijos 2018 m. vasario 20 d. Valdybos posėdžio metu, nes tuo metu dar nebuvo priimtas sprendimas perduoti klausimą spręsti visuotiniam narių susirinkimui, t. y. valdyba nebuvo priėmusi sprendimo, ar tenkinti 2018 m. sausio 19 d. atsakovo pirmininko pranešime nurodytą prašymą; 2) kasacinio teismo praktikoje, analogiškoje savo faktinėmis aplinkybėmis byloje nurodyta, kad svarstomo asmens dalyvavimas ir paaiškinimų teikimas valdybos posėdyje, visuotiniame narių susirinkime yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad jis buvo tinkamai informuotas; 3) atsakovas įvykdė aktyvius veiksmus, išsiųsdamas papildomus pranešimus, kad ieškovai būtų tinkamai informuoti apie priimtus sprendimus ir rengiamą visuotinį narių susirinkimą.

364.2.

37Pirmosios instancijos teismas plečiamai aiškino ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotų išaiškinimų civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009 apie tinkamą informacijos teikimą, todėl ši teismo sprendimo dalis yra nepagrįsta ir naikintina, pripažįstant, kad atsakovas tinkamai įvykdė visus procedūrinius veiksmus, susijusius su ieškovų informavimu ir pašalinimu iš klubo narių sąrašų.

384.3.

39Apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad 2018 m. kovo 9 d. visuotiniame narių susirinkime svarstomus ieškovo B. G. pažeidimus sudarė: 1) medžioklės lapo Nr.18 negrąžinimas; 2) šėrimo pažeidimai; 3) pareigos aktyviai dalyvauti Klubo veikloje nesilaikymas; 4) bandymas suskaldyti Klubo vientisumą. Ieškovo D. G. pažeidimus sudarė: 1) nepagarbus elgesys 2018 m. vasario 20 d. atsakovo Valdybos posėdžio metu; 2) šėrimo pažeidimai; 3) medžioklės tvarkos projekte neįtrauktos į apskaitą šernų viliojimo vietos naudojimas; 4) pareigos aktyviai dalyvauti klubo veikloje nesilaikymas. Tačiau apeliantas kategoriškai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytų pažeidimų vertinimu.

404.4.

41Apeliantas nurodo, kad visuotinio narių susirinkimo sprendimas, priimtas išanalizavus visas esmines aplinkybes, ir yra teisėtas bei pagrįstas. Kiekvienas iš ieškovų padarė daugybę pažeidimų ir jie visi bendrai sudarė pagrindą ieškovus pašalinti iš klubo narių. Todėl atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo išskirtinai buvo vertinami kiekvienas iš pažeidimų atskirai ir visiškai neatsižvelgta į jų visumą, sistemingumą.

424.5.

43Dėl ieškovo B. G. padaryto pažeidimo (medžioklės lapo negrąžinimo) atsakovas pažymi, kad nors atsakovas ir nepatyrė neigiamų pasekmių, tačiau ieškovo B. G. tyčiniai veiksmai yra pakankamai pavojingi ir netoleruotini, kad jo padarytas pažeidimas būtų viena iš sudedamųjų sprendimo pašalinti ieškovą B. G. iš klubo narių sąrašų dalių. Aplinkybė, kad pažeidimai, susiję su medžioklės lapais, buvo nustatyti ir kitiems medžiotojams, tačiau klausimas dėl pastarųjų pašalinimo iš klubo narių ar kitų nuobaudų skyrimo svarstomas nebuvo, nepašalina ieškovo B. G. veiksmų pavojingumo. Be to, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad klube nebuvo griežtai laikomasi Taisyklėse numatytos medžioklės lapų išdavimo ir grąžinimo tvarkos, tačiau klubo narių atsakomybė dėl šių pažeidimų svarstoma nebuvo.

444.6.

45Teismas , spręsdamas dėl atsakovų šėrimo tvarkos pažeidimų, nepagrįstai ieškovų B. ir D. G. pažeidimo pobūdį susiejo su Medžioklės taisyklių nuostatomis, o konkrečiai su 74 p., kuriame nurodyti, įstatymų leidėjo vertinimu, šiurkštūs medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Atsakovo Įstatai pagrindus pašalinti prasižengusį narį nesieja su pažeidimų šiurkštumu kaip tai numato Medžioklės taisyklės. Taigi, esant tokio pobūdžio narių pašalinimo pagrindams, atsakovo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl ieškovams paskirtos nuobaudos dydžio, t. y. šalinimo iš asociacijos narių proporcingumo, būtina atsižvelgti į padaryto pažeidimo pavojingumo laipsnį bei kilusias pasekmes.

464.7.

47Dėl ieškovo D. G. pažeidimo (neįtrauktos į apskaitą šernų viliojimo vietos naudojimo), apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nuobauda už šį pažeidimą buvo skirta nepagrįstai. Atlikdamas tokius veiksmus, D. G. elgėsi itin įžūliai. Toks pažeidimas, nustatytas Pajūrio regioninio parko darbuotojų, galėjo lemti plotų atėmimą iš klubo.

484.8.

49Skundžiamame teismo sprendime nurodyta, kad dėl ieškovų B. ir D. G. buvo nepagrįstai svarstomas pašalinimo klausimas dėl pareigos aktyviai dalyvauti klubo veikloje nesilaikymo, dėl bandymo suskaldyti klubo vientisumą, dėl nepagarbaus elgesio Valdybos posėdžio metu. Atsakovas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, nes kiekvienas klubo narys privalo laikytis klubo vidaus tvarkos Taisyklių, kuriose yra išdėstytos etikos normos. Jos nustato klubo narių elgesio standartus medžiotojų klubo veikloje, tarpusavio bendravimo santykiuose bei medžioklėse. Taisyklių 57 punkte numatyta, kad kiekvienas klubo narys puoselėja medžioklės tradicijas ir etiką, palaiko šventišką medžioklės nuotaiką ir draugiškus, mandagius tarpusavio santykius. Visada pagerbia medžioklėje pasižymėjusius kolegas. Konkrečiu atveju akivaizdu, kad ieškovų B. ir D. G. požiūris į klubo vertybes, medžiotojų elgesio normas skiriasi nuo likusiųjų klubo narių suvokimo, t. y. dėl esminių klubo veiklos nuostatų ir principų.

505.

51Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovai prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, netenkinti atsakovo apeliacinio skundo reikalavimų ir jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

525.1.

53Nors apeliantas savo apeliaciniame skunde teigia, jog teismo sprendimas yra nepagrįstas, kadangi tariamai teismo išvados yra padarytos akivaizdžiai netinkamai aiškinant kasacinio teismo praktiką bei materialinę teisę, tačiau, ieškovų įsitikinimu, apelianto nurodomi motyvai neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos bei teisės normų.

545.2.

55Atsakovas apeliaciniame skunde į bendrą visumą suplaka atsakovo vidaus teisės aktų nuostatas ir bando įrodinėti, kad informacija ieškovams neprivalėjo būti teikiama.

565.3.

57Ieškovai pažymi, kad pats apeliantas nurodo, jog klubo nariai, kurie prasižengia (pagal klubo rašytinį pranešimą), dėl pažeidimo sudėties nustatymo yra svarstomi klubo valdybos posėdyje (Taisyklių 37 p.) ir būtent valdyba teikia pasiūlymą dėl nariams skirtinos nuobaudos, todėl valdyba privalėjo atskleisti visą informaciją ieškovams, susijusią su tariamų pažeidimų sudėtimi, bei leisti tinkamai ieškovams pasiruošti savo gynybai, išsamiai žinoti, kuo jie yra kaltinami. Teismas tinkamai ir pagrįstai konstatavo, kad tik 2018 m. vasario 20 d. atsakovo valdybos posėdžio metu ieškovui B. G. tapo žinomos aplinkybės, dėl kurių jis yra svarstomas valdybos posėdyje.

585.4.

59Valdybos posėdžio metu ieškovas prašė pateikti jam dokumentus, susijusius su svarstomais pažeidimais. Valdybos nariai nurodė, kad šie dokumentai yra skirti valdybai ir atsakovas su jais susipažinti gali po 2018 m. kovo 9 d. visuotinio klubo narių susirinkimo, jei susirinkimo metu jis bus pašalintas iš klubo. Taigi, nepaisant to, kad ieškovas B. G. prašė atsakovo valdybos pateikti jam dokumentus, susijusius su jo pažeidimais, kurie bus svarstomi visuotiniame klubo narių susirinkime, atsakovo valdyba šio prašymo netenkino. Atsakovo Įstatų 6.8. punkte numatyta, kad klubo nariai turi teisę susipažinti su klubo dokumentais ir gauti visą klubo turimą informaciją apie jos veiklą. Taigi nurodytais veiksmais klubo valdyba pažeidė Įstatų 6.8. punktą bei suvaržė ieškovo B. G. teises tinkamai pasirengti jo pašalinimo iš klubo narių svarstymui visuotiniame narių susirinkime.

605.5.

61Tinkamas informacijos nesuteikimas B. G. tapo tiesiogine kliūtimi į tinkamą jo interesų gynybą, sprendžiant jo pašalinimo klausimą. Teismas pagrįstai nurodė, jog akivaizdu, kad ieškovui siekiant įvertinti pažeidimus, dėl kurių jis yra svarstomas, ir parengti atsikirtimus, yra svarbu susipažinti su medžiaga, pagrindžiančia šių pažeidimų padarymą, t. y. konkretus pažeidimo laikas, vieta, aplinkybės, kaip pažeidimas buvo užfiksuotas ir kt.

625.6.

63Teismo konstatuoti procedūriniai pažeidimai neteikiant ieškovams informacijos dar akivaizdesni dėl D. G., nes klausimas dėl ieškovo D. G. padarytų pažeidimų į 2018 m. vasario 20 d. atsakovo valdybos posėdžio darbotvarkę iš anksto iš viso nebuvo įtrauktas, ieškovas D. G. svarstant šį klausimą nedalyvavo.

645.7.

65Teismas taip pat pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nors atsakovas nurodo, kad ieškovai galėjo prašyti atidėti klausimo dėl jų pašalinimo iš klubo narių svarstymą iki kito visuotinio klubo narių susirinkimo, tačiau visų pirma tokia klubo narių teisė nėra aiškiai reglamentuota atsakovo Įstatuose, todėl ieškovai galėjo nežinoti apie šią galimybę. Antra, esminę reikšmę šiuo atveju turi būtent atsakovo pozicija, jog ieškovai iki 2018 m. kovo 9 d. visuotinio klubo narių susirinkimo neturi teisės gauti medžiagos, susijusios su jų pažeidimais.

665.8.

67Atsakovas, grįsdamas apeliacinio skundo argumentus dėl procedūrų (ne)pažeidimo, nurodo, kad neva pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčiai e3K-3-303-219/2018, tačiau, akivaizdu, kad apeliantas išima iš konteksto keletą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išsakytų motyvų ir juos pateikia taip, kaip jam yra naudinga.

685.9.

69Teismo konstatavimas, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeista ieškovų teisė tinkamai pasirengti klausimo dėl jų pašalinimo iš atsakovo narių nagrinėjimui visuotiniame klubo narių susirinkime, yra pagrįstas ir teisėtas. Sutiktina, kad minėtas pažeidimas yra laikytinas esminiu, galėjusiu lemti ieškovų teisių pažeidimą (neteisėtą pašalinimą iš atsakovo narių) ir sudaro pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš klubo narių.

705.10.

71Apeliantas ieškovų galbūt padarytus pažeidimus vertina pagal tariamą šių pažeidimų pavojingumo laipsnį ir kilusias pasekmes, tačiau matyti, kad tai yra daroma ieškovų pažeidimus vertinant kaip sunkius ir nors realiai jokių neigiamų pasekmių klubui nesukėlusius, tačiau potencialiai galėjusius sukelti grėsmę ir neigiamas pasekmes.

725.11.

73Teismas nuodugniai išanalizavo atsakovo nenuoseklumą kitų klubo narių pažeidimų padarymo atvejais ir tai akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovo veiksmai buvo tikslingai nukreipti į ieškovus, siekiant su jais nepagrįstai susidoroti, pritaikant pačią griežčiausią sankciją, nors anksčiau jokių nuobaudų šie asmenys neturėjo.

74Teisėjų kolegija

konstatuoja:

75IV.

76Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

77Apeliacinis skundas netenkintinas

78Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

796.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

817.

82CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, tai yra, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Įvertinęs ginčo objektą ir byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismas mano, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, o teisingo bylos išnagrinėjimo tikslas šiuo atveju gali būti pasiektas ir rašytinio proceso priemonėmis (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

838.

84Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtas ir pagrįstas yra atsakovo Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimas pašalinti ieškovus B. G. ir D. G. iš klubo narių.

85Dėl ginčo esmės

869.

87Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ginčo teisingam išnagrinėjimui reikšmingas bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų.

8810.

89Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubas „Neringa“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus (Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jei jie prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

9011.

91Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui, t. y. turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Šias garantijas lemia ne tik narystės asociacijoje, kaip konstitucinės ir konvencinės žmogaus teisės, reikšmė, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Esant ginčui teisme, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ribas, atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009).

9212.

93Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje pateikta medžiaga, pritaria apylinkės teismo motyvams, kad nors ieškovai apie 2018 m. kovo 9 d. visuotinį klubo narių susirinkimą buvo informuoti tinkamai, tačiau buvo pažeista ieškovų teisė tinkamai pasirengti klausimo dėl jų pašalinimo iš klubo narių nagrinėjimui visuotiniame klubo narių susirinkime. Minėtas pažeidimas yra laikytinas esminiu, galėjusiu lemti ieškovų teisių pažeidimą (neteisėtą pašalinimą iš atsakovo narių) ir sudaro pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš klubo narių.

9413.

95Apeliantas Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubas „Neringa“ nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl materialinių ieškovų pašalinimo iš klubo pagrindų, išskirtinai vertino kiekvieną iš ieškovų pažeidimų atskirai ir visiškai neatsižvelgė į jų visumą, sistemingumą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais, nes, kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, teismas, nustatęs atsakovo 2018 m. kovo 9 d. visuotiniame narių susirinkime svarstytus ieškovo B. G. ir D. G. pažeidimus, vertino ne tik kiekvieną pažeidimą atskirai, tačiau ir sistemiškai, t. y. ar visi pažeidimai (tariamai padaryti ir galimai nepadaryti) gali būti laikomi pagrindu pašalinti narius iš klubo.

9614.

97Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog vertinant pašalinimo teisėtumą svarbu ištirti, ar asociacija, priimdama konkrečius sprendimus, yra nuosekli (ar visada vienodai vertina tapačius pažeidimus), laiką, praėjusį nuo pažeidimo padarymo iki sprendimo dėl pašalinimo (ar seniai padarytas pažeidimas, pasikeitus aplinkybėms, nepanaudotas kaip pagrindas atsikratyti nario), ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad pašalinimas iš asociacijos yra sunkiausia sankcija jos nariui, teismas turi įvertinti ir tai, ar asociacija galėjo taikyti alternatyvias, ne tokias griežtas sankcijas (pvz., laikiną nušalinimą nuo medžioklės), ar šia teise asociacija pasinaudojo, jei nepasinaudojo, – kodėl (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-484/2014). Kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija savo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą bei šiuo aspektu susiduria konkuruojantys asociacijos ir pašalinto jos nario interesai, bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškinio tenkinimo, turi, be kita ko, atsižvelgti į būtinumą kiekvienu atveju nustatyti teisingą ir tinkamą interesų pusiausvyrą asmeniui, jį pašalinus iš narių, sukeliamus nepatogumus bei jų ir paties pašalinimo iš narių, kaip pritaikytos sankcijos, proporcingumą to asmens padarytam pažeidimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartis Nr. e3K-3-303-219/2018).

9815.

99Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant priimtą sprendimą pašalinti narius iš klubo, būtina įvertinti jų padaryto pažeidimo pavojingumo laipsnį ir kilusias pasekmes. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nuodugniai išanalizavo pažeidimo, susijusio su medžioklės lapo negrąžinimu, aplinkybes ir jas išsamiai motyvavo. Pabrėžtina, kad teismas nuodugniai ir laikydamasis aktualios teismų praktikos įvertino visus byloje surinktus įrodymus ir atkreipė dėmesį į aplinkybes: 1) medžioklės lapų išdavimas klubo nariams nei jų grąžinimas klubo pirmininkui nėra vykdomas pasirašytinai; 2) teismo posėdžio metu nustatyta, kad Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija atliko atsakovo medžioklės lapų patikrinimą ir pažeidimų nenustatė; 3) klube nebuvo griežtai laikomasi klubo Taisyklėse numatytos medžioklės lapų išdavimo ir grąžinimo tvarkos, tačiau klubo narių narystė klube dėl šių pažeidimų svarstoma nebuvo; 4) teismas išsamiai motyvavo nuobaudos neproporcingumą ir nepagrįstą alternatyvių vidaus dokumentuose numatytų sankcijų netaikymą. Esant šių aplinkybių visumai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad nagrinėjamu atveju ieškovo B. G. pažeidimas, susijęs su medžioklės lapo negrąžinimu, nesudarė pakankamo pagrindo svarstyti klausimo dėl griežčiausios nuobaudos – pašalinimo iš klubo – skyrimo.

10016.

101Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas ir kitus 2018 m. kovo 9 d. visuotiniame narių susirinkime svarstytus ieškovo B. G. ir D. G. pažeidimus vertina pagal tariamą šių pažeidimų pavojingumo laipsnį, potencialiai galėjusius sukelti grėsmę ir neigiamas pasekmes, nors realiai jokių neigiamų pasekmių padaryti pažeidimai klubui nesukėlė. Be to, kaip pažymi pirmosios instancijos teismas, atsakovas ieškovų padarytus pažeidimus laiko šiurkščiais, galinčiais sukelti neigiamas pasekmes klubui, tačiau šių pažeidimų svarbą, priklausomai nuo juos padariusių asmenų, vertina skirtingai.

10217.

103Teismas sutinka su ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais, kad atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog teismų praktikoje nurodoma, kad privaloma vertinti, ar savo sprendimuose asociacija yra nuosekli, ir teigia, kad kitų narių padaryti pažeidimai nėra tapatūs, tačiau neįrodo, kad savo sprendimus atsakovas pats priėmė nuosekliai ir laikydamasis lygiateisiškumo principo.

10418.

105Atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovai dalyvauja talkose, medžioklėse, įskaitant varymines medžiokles, todėl atsakovo nurodyti teiginiai, kad ieškovai nevykdo pareigos aktyviai dalyvauti klubo veikloje, yra vertinami kaip nepagrįsti. Be to, apelianto nenuoseklumas ir asmenų skirstymas pagrindžiamas ir ta pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad nors kiti klubo nariai nedalyvauja klubo veikloje, tačiau kitų narių pašalinimas iš klubo bei kitų nuobaudų skyrimas svarstomas nebuvo.

10619.

107Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo atsakovo nenuoseklumą kitų klubo narių pažeidimų padarymo atvejais ir tai tik patvirtina, kad klubo nariams nebuvo suteiktos lygios teisės ir galimybės klubo veikloje, pažeidžiant šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principus.

10820.

109Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-382/2010; kt.). Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

110Dėl procesinės bylos baigties

11121.

112Teismas , įvertinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentus, nustatytus faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad teismas tinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visetą, nurodė pakankamus argumentus, kurie leidžia spręsti, jog ieškovai įrodė savo reikalavimą – pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo „Neringa“ 2018 m. kovo 9 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš klubo narių. Tokia išvada, teismo vertinimu, yra pakankamai motyvuota, atitinka faktinius bylos duomenis ir yra padaryta, nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių.

11322.

114Išnagrinėjusi ir ištyrusi byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuosekliai išnagrinėjo ginčo teisinį santykį, tinkamai nustatė ir ištyrė reikšmingas bylai aplinkybes, nenukrypo nuo teismų praktikos, padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeista ieškovų D. G. ir B. G. teisė tinkamai pasirengti visuotiniame klubo narių susirinkime nagrinėjamam klausimui dėl jų pašalinimo iš klubo narių ir atsakovas neįrodė, kad už ieškovų padarytus pažeidimus buvo pagrindas skirti sunkiausią sankciją – pašalinimą iš klubo. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

115Dėl bylinėjimosi išlaidų

11623.

117CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteisiamas iš antrosios šalies.

11824.

119Atsakovo apeliacinis skundas netenkintas, todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

12025.

121Duomenų apie ieškovų bylinėjimosi išlaidas nepateikta, dėl to klausimas dėl šių bylinėjimosi išlaidų nenagrinėtinas.

122Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

123Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti... 8. 2.... 9. Ieškinyje reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovai yra atsakovo... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. kovo 18 d.... 14. 3.1.... 15. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeista ieškovų teisė... 16. 3.2.... 17. Teismas vertino, jog nagrinėjamu atveju ieškovo B. G. pažeidimas, susijęs... 18. 3.3.... 19. Teismo vertinimu, klubo valdymo organai – pirmininkas bei valdyba,... 20. 3.4.... 21. Teismas vertino, jog nagrinėjamu atveju ieškovų pašalinimas iš klubo... 22. 3.5.... 23. Teismas nustatė, kad ieškovai nepažeidė atsakovo Įstatų 6.10. punkte... 24. 3.6.... 25. Teismas vertino, kad ieškovo D. G. veiksmai dėl nepagarbaus elgesio valdybos... 26. 3.7.... 27. Spręsdamas klausimą dėl atsakovo nurodyto pažeidimo – neįtrauktos į... 28. 3.8.... 29. Spręsdamas klausimą dėl ieškovų prašomos priteisti neturtinės žalos... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 32. 4.... 33. Apeliaciniu skundu atsakovas Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubo... 34. 4.1.... 35. Apeliantas pažymi, kad: 1) ieškovas neprašė, o net ir tai pripažįstant,... 36. 4.2.... 37. Pirmosios instancijos teismas plečiamai aiškino ir nukrypo nuo Lietuvos... 38. 4.3.... 39. Apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad... 40. 4.4.... 41. Apeliantas nurodo, kad visuotinio narių susirinkimo sprendimas, priimtas... 42. 4.5.... 43. Dėl ieškovo B. G. padaryto pažeidimo (medžioklės lapo negrąžinimo)... 44. 4.6.... 45. Teismas , spręsdamas dėl atsakovų šėrimo tvarkos pažeidimų,... 46. 4.7.... 47. Dėl ieškovo D. G. pažeidimo (neįtrauktos į apskaitą šernų viliojimo... 48. 4.8.... 49. Skundžiamame teismo sprendime nurodyta, kad dėl ieškovų B. ir D. G. buvo... 50. 5.... 51. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovai prašo palikti... 52. 5.1.... 53. Nors apeliantas savo apeliaciniame skunde teigia, jog teismo sprendimas yra... 54. 5.2.... 55. Atsakovas apeliaciniame skunde į bendrą visumą suplaka atsakovo vidaus... 56. 5.3.... 57. Ieškovai pažymi, kad pats apeliantas nurodo, jog klubo nariai, kurie... 58. 5.4.... 59. Valdybos posėdžio metu ieškovas prašė pateikti jam dokumentus, susijusius... 60. 5.5.... 61. Tinkamas informacijos nesuteikimas B. G. tapo tiesiogine kliūtimi į tinkamą... 62. 5.6.... 63. Teismo konstatuoti procedūriniai pažeidimai neteikiant ieškovams... 64. 5.7.... 65. Teismas taip pat pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nors atsakovas... 66. 5.8.... 67. Atsakovas, grįsdamas apeliacinio skundo argumentus dėl procedūrų... 68. 5.9.... 69. Teismo konstatavimas, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeista ieškovų teisė... 70. 5.10.... 71. Apeliantas ieškovų galbūt padarytus pažeidimus vertina pagal tariamą šių... 72. 5.11.... 73. Teismas nuodugniai išanalizavo atsakovo nenuoseklumą kitų klubo narių... 74. Teisėjų kolegija... 75. IV.... 76. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados... 77. Apeliacinis skundas netenkintinas... 78. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 79. 6.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. 7.... 82. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 83. 8.... 84. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtas ir pagrįstas yra atsakovo... 85. Dėl ginčo esmės... 86. 9.... 87. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 88. 10.... 89. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubas... 90. 11.... 91. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog... 92. 12.... 93. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje pateikta medžiaga, pritaria... 94. 13.... 95. Apeliantas Klaipėdos miesto medžiotojų ir žvejų klubas „Neringa“... 96. 14.... 97. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog vertinant pašalinimo teisėtumą svarbu... 98. 15.... 99. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant priimtą sprendimą pašalinti... 100. 16.... 101. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas ir... 102. 17.... 103. Teismas sutinka su ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais... 104. 18.... 105. Atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 106. 19.... 107. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas... 108. 20.... 109. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta... 110. Dėl procesinės bylos baigties... 111. 21.... 112. Teismas , įvertinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį,... 113. 22.... 114. Išnagrinėjusi ir ištyrusi byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija... 115. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 116. 23.... 117. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 118. 24.... 119. Atsakovo apeliacinis skundas netenkintas, todėl jo turėtos bylinėjimosi... 120. 25.... 121. Duomenų apie ieškovų bylinėjimosi išlaidas nepateikta, dėl to klausimas... 122. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 123. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 18 d....