Byla 2A-1031-513/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo L. P. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo L. P. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Prekybos namai „Eksa“, Lietuvos gaisrininkų draugijai, Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialui ir tretiesiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai, T. U., I. R., A. D., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos skyriui dėl pastato teisinės registracijos panaikinimo ir pirkimo–pardavimo sutarties iš dalies pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas panaikinti 2007-06-28 pastato –sandėlio, esančio ( - ), teisinę registraciją Lietuvos gaisrininkų draugijos vardu Valstybės įmonėje Registrų centro Klaipėdos filiale 1998-02-13 Statinio priėmimo naudoti akto pagrindu, pripažinti negaliojančia 2007-07-19 pirkimo – pardavimo sutartį dalyje, kuria Lietuvos gaisrininkų draugija pardavė UAB „Prekybos namai „Eksa“ sandėlį, esantį ( - ). Taip pat prašo panaikinti sandėlio, esančio ( - ) teisinę registraciją UAB „Prekybos namai „Eksa“ vardu Valstybės įmonėje Registrų centro Klaipėdos filiale ir priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas įsigijo ūkinio pastato 25/100 dalis, tačiau tas pastatas nebuvo tinkamai inventorizuotas, nebuvo nurodyti tinkami jo duomenys, duomenys buvo sumaišyti su kitais tame sklype esančiais pastatais. Ieškovas taip pat naudojosi ir tualetu, kuris buvo ginčo pastate, priklausančiame atsakovei, todėl ieškovas mano turįs teisę ir į šį pastatą. Teismas sprendime pažymėjo, kad ieškovas suklydo arba sąmoningai, nekreipdamas dėmesio į faktines aplinkybes, nusprendė kad turi teisę į kito asmens vardu nuosavybės teise registruotą pastatą. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neturi jokių nuosavybės teisių į pastatą, esantį ( - ), pažymėtą indeksu 4F1p, nuosavybės teise priklausantį atsakovei UAB Prekybos namai „Eksa“, todėl neturi teisės ginčyti šio pastato teisinės registracijos bei jo pirkimo – pardavimo sutarties.

4Apeliaciniu skundu ieškovas L. P. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti jo ieškinį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino surinktus įrodymus, nepasisakė dėl visų byloje esančių įrodymų, padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas, todėl priėmė neteisingą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas prieštarauja savo išvadomis, teigdamas, jog nors anglinės pastato pirkimo – pardavimo dokumentuose nėra nurodyta, tačiau jis turi teisę įsigyti jo dalį, nes faktiškai juo naudojosi. Tačiau į pastatą – sandėlį, jis tesiės neturi, nors juo lygiai taip pat naudojasi nuo 1990 metų. Pastatas – sandėlis niekuomet nepriklausė Lietuvos gaisrininkų draugijai, ji šį pastatą įregistravo savo vardu apgaulės būdu, panaudodama ne tam pastatui skirtus dokumentus, todėl atsakovei UAB „Prekybos namai „Eksa“ parduotas pastatas yra neteisėtai, kadangi parduotas ne savininkui priklausantis daiktas. Apeliantas teigia, kad šių argumentų pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė ir jų netyrė. Atsakovės UAB „Prekybos namai „Eksa“ ir Lietuvos gaisrininkų draugijos atstovų paaiškinimai, kad gaisrininkų draugijos lėšomis buvo pastatytas pastatas – sandėlis yra neparemtas jokiais objektyviais įrodymais ir yra neįrodytas. Pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytojas E. S., kuris pasirašė 2007 m. pateiktus prašymus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, patvirtino, kad 1998-02-13 aktas, kurį pasirašė Šilutės sukarintos priešgaisrinės dalies viršininkas, nepriklausė Šilutės rajono gaisrininkų draugijai (nuo 1996 m. Klaipėdos apskrities gaisrininkų draugijai), o yra visiškai kitos savarankiškos organizacijos priimtas aktas. Todėl akivaizdu, kad 1998-02-13 akte nurodomas sandėliukas priklausė Šilutės sukarintai priešgaisrinei daliai, o ne Šilutės ar Klaipėdos apskrities gaisrininkų draugijai. Apeliantas nurodo, kad iš aptartų įrodymų matyti, jog pastatas – sandėlis, pažymėtas indeksu 4Flp, niekuomet nepriklausė Šilutės rajono gaisrininkų draugijai , vėliau Klaipėdos apskrities gaisrininkų draugijai, o be teisėto pagrindo jį įteisinus buvo neteisėtai parduotas UAB „Prekybos namai „Eksa“

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad Valstybės įmonės Registrų centras atlikdamas jam įstatymu pavestą viešojo administravimo funkciją – nuosavybės teisių registravimą, patikrina tik nuosavybės teisės atsiradimo pagrindo (sutarties) atitikimą teisės aktams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Prekybos namai „Eksa“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad Lietuvos gaisrininkų draugija teisėtai įregistravo nuosavybės teises viešajame registre. Tai, kad ieškovas kurį laiką naudojosi ginčo ūkinio pastato dalimi jam nesuteikia nuosavybės teisės į ją.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos gaisrininkų draugija prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad Lietuvos gaisrininkų draugija teisėtai įregistravo nuosavybės teises viešajame registre į kompleksą pastatų, tame tarpe ir į ginčo ūkinį pastatą. Tai, kad ieškovas kurį laiką naudojosi ginčo ūkinio pastato dalimi jam nesuteikia nuosavybės teisės į ją.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 1992-04-15 pirkimo–pardavimo sutartimi ieškovas nusipirko 60,81 kv.m. butą ir 25/100 dalį ūkinio pastato, esančius ( - ). Šiuo butu ir ūkiniu pastatu ieškovas faktiškai naudojasi nuo 1990 m. pradžios. Sudarant ir notariškai tvirtinant sutartį bei jam perduodant buto ir ūkinio pastato dalies inventorinę bylą, ieškovas suprato, kad nusiperka tą ūkinio pastato dalį, kurią faktiškai naudoja ir valdo nuo 1990 m. 2008 m. atsakovės UAB „Prekybos namai Eksa“ direktorius žodžiu pareikalavo išsikelti iš ūkinio pastato, nes jis priklausąs atsakovei. Pradėjus aiškintis, iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo gavo raštą, kad pastatas, kurio dalį ieškovas faktiškai naudojosi ir valdė yra registruotas UAB „Prekybos namai „Eksa“ vardu pagal 2007-07-19 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. BV8-5664, jo indeksas 4Flp, o ieškovo vardu registruoto ūkinio pastato dalies indeksas yra 2Ilp. Taip pat paaiškėjo, kad pastato, plane pažymėto indeksu 2J1p, visiškai nėra, nes jis buvo nugriautas, dar iki ieškovui atsikeliant gyventi į butą, esantį ( - ), ir faktiškai jis ir kiti to paties namo gyventojai naudojosi ir valdo ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 4Flp. Atsakovė UAB „Prekybos namai „Eksa“ ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 4Flp, įgijo iš atsakovės Lietuvos gaisrininkų draugijos, kuri minėtą pastatą

112007-06-28 VĮ Registrų centre įregistravo 1998-02-13 surašyto Statinio priėmimo naudoti akto pagrindu.

12Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad nekilnojamasis turtas, tai yra pastatas – sandėlis, pažymėtas indeksu 4Flp, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įregistruotas nuosavybės teise UAB „Prekybos namai Eksa“ pagal 2007-07-19 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. BV8-5664 kartu su kitais iš Lietuvos gaisrininkų draugijos įgytais statiniais.

13Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad 2007-06-28 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas įregistravo ginčo pastatą Lietuvos gaisrininkų draugijos vardu, 1998-02-13 Statinio priėmimo naudoti akto pagrindu. 2007-07-19 pirkimo – pardavimo sutartimi ginčo pastatą iš Lietuvos gaisrininkų draugijos įsigijo UAB „Prekybos namai „Eksa“.

14Nagrinėjamoje byloje apeliantas ginčija 2007-06-28 pastato – sandėlio, esančio ( - ), teisinę registraciją Lietuvos gaisrininkų draugijos vardu Valstybės įmonėje Registrų centro Klaipėdos filiale 1998-02-13 Statinio priėmimo naudoti akto pagrindu, taip pat 2007-07-19 pirkimo – pardavimo sutartį dalyje, kuria Lietuvos gaisrininkų draugija pardavė UAB „Prekybos namai „Eksa“ sandėlį, esantį ( - ), tai yra apeliantas ginčija kitų asmenų sandorius dėl pastato – sandėlio, esančio ( - ), į kurį teisių neturi.

15Nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, daiktinių teisių suvaržymai yra registruojami nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. CK 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir Registro įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-249/2007). Apeliaciniame skunde ieškovas kelia reikalavimą panaikinti ginčo objekto (nekilnojamojo daikto – pastato) teisinę registraciją. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nėra ginčo objekto (nekilnojamojo daikto – pastato) daiktinės teisės turėtojas, todėl nėra tinkamas subjektas paduoti prašymą dėl ginčo objekto teisinės registracijos. Aplinkybė, kad ieškovas naudojosi ginčo objekto dalimi iki 2008 m., neįrodo jo valdymo teisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ginčijami kitų asmenų sandoriai apelianto teisių nepažeidžia, nes pagal 1992-04-15 nekilnojamojo turto privatizavimo sutartį apeliantui buvo parduotas kitas turtas – 25/100 ūkinio pastato 2J1p (t. 1, b. l. 9–13). Jeigu apeliantas manytų, kad šis sandoris pažeidžia jo teises, jis galėtų reikšti reikalavimą kitam atsakovui ir kitu pagrindu. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl nurodytų aplinkybių ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo (CK 1.80 straipsnio 4 dalis).

16Su apelianto argumentais dėl pirmosios instancijos teismo neteisingai įvertintų įrodymų, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti. CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. CPK 177 straipsnis nustato, kad įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tie duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Įvertinusi surinktus byloje įrodymus teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas analizavo ir vertino įrodymų visetą, kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų visumos skundžiamame sprendime padarė pagrįstas išvadas. Tai, kad teismas tam tikrus įrodymus ir faktus vertino kritiškai, kad nurodė motyvus, kurie nepalankūs vienai iš šalių, ar kad priėmė vienai iš šalių nepalankų sprendimą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismas įrodymų nevertino ar vertino neteisingai, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisingas. Skundžiamojo teismo sprendimo dalyje yra pateiktas argumentuotas įrodymų vertinimas, o apeliantas nepaneigė teismo išvadų teisėtumo ir pagrįstumo.

17Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-02-19 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas panaikinti... 3. Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu ieškovo ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas L. P. prašo panaikinti Šilutės rajono... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Valstybės įmonės registrų... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Prekybos namai „Eksa“... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos gaisrininkų draugija... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1992-04-15 pirkimo–pardavimo sutartimi... 11. 2007-06-28 VĮ Registrų centre įregistravo 1998-02-13 surašyto Statinio... 12. Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad 2007-06-28 VĮ Registrų centro... 14. Nagrinėjamoje byloje apeliantas ginčija 2007-06-28 pastato – sandėlio,... 15. Nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos... 16. Su apelianto argumentais dėl pirmosios instancijos teismo neteisingai... 17. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 18. Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 19. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-02-19 sprendimą palikti nepakeistą....