Byla 2-27459-558/2014
Dėl įpareigojimo kreditoriaus atsisakyti hipotekos ir ją išregistruoti bei pripažinimo, kad atsakovas atsisako teisių pagal sutartį

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, Sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant ieškovei E. G., jos atstovui advokatui A. Ž., atsakovo „Swedbank“, AB atstovui advokatui D. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. G. ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB, trečiajam asmeniui D. G. dėl įpareigojimo kreditoriaus atsisakyti hipotekos ir ją išregistruoti bei pripažinimo, kad atsakovas atsisako teisių pagal sutartį,

Nustatė

2Ieškovė E. G. ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą „Swedbank“, AB (toliau-Bankas), atsisakyti buto, u/n ( - ), esančio ( - ), hipotekos ir ją išregistruoti per tris darbo dienas; konstatuoti, kad Bankas atsisakė savo teisės reikalauti, kad vietoj buto, esančio ( - ), hipotekos būtų įregistruota gyvenamojo namo, u/n ( - ), esančio ( - ), hipoteka; prašė priteisti visas ieškovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ieškovė E. G. ir trečiasis asmuo D. G. su atsakovu „Swedbank“, AB 2005-04-29 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) (toliau-Kredito sutartis). Užtikrinant prisiimtų įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymą, ieškovė asmeninės nuosavybės teise įkeitė jai priklausantį butą, esantį ( - ) (toliau-Butas). Be to, Kreditoriui buvo įkeistas ir žemės sklypas, u/n ( - ), esantis ( - ). priklausantis bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise E. G. ir D. G.. Pagal Kredito sutarties Specialiosios dalies Kitų sąlygų 4 punktą, kredito gavėjams įkeitus ( - ) esančiame sklype pastatytą gyvenamąjį namą, Bankas įsipareigoja atsisakyti ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančio Buto hipotekos. Deklaracija apie gyvenamojo namo ( - ) statybų užbaigimą buvo pateikta bei naujas nekilnojamojo turto objektas įregistruotas 2013-05-23. 2013-10-02 ieškovė kreipėsi į atsakovą su prašymu patvirtinti, kad įregistravus naujojo gyvenamojo namo hipotekos sutartį, atsakovas atsisakys Buto hipotekos. 2013-10-10 raštu atsakovas patvirtino, kad nemato kliūčių sudaryti naujo gyvenamojo namo hipotekos sutartį ir tuo pagrindu atsisakyti Buto hipotekos, kaip tai ir numato Kredito sutarties Specialiosios dalies Kitų sąlygų 4 punktas. Tarp ieškovės ir trečiojo asmens vyksta santuokos nutraukimo byla, todėl ieškovei nepavyko gauti D. G. sutikimo sudaryti naujo gyvenamojo namo hipotekos sutartį. Tuomet ieškovė kreipėsi į teismą dėl leidimo išdavimo be sutuoktinio sutikimo sudaryti hipotekos sutartį su Banku dėl gyvenamojo namo įkeitimo. 2014-02-13 Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. ( - ) priėmė nutartį, kuria išdavė ieškovei leidimą be D. G. sutikimo sudaryti hipotekos sutartį su kreditoriumi įkeitimo. Minėto teismo leidimo pagrindu ieškovė 2014-02-21, taip pat 2014-05-15 ir 2014-05-29 kreipėsi į atsakovą prašydama imtis nuo atsakovo priklausančių veiksmų, kad būtų išregistruota ieškovės Buto hipoteka bei sudaryta gyvenamojo namo hipotekos sutartis. Jokio atsakymo iš atsakovo nėra gauta iki šio ieškinio pateikimo dienos. Akivaizdu, jog atsakovas vengia tokį sandorį įforminti ir jo pagrindu išregistruoti Buto hipotekos, todėl yra konstatuotinas aiškus Kredito sutarties pažeidimas iš „Swedbank“, AB pusės. Ieškovė įvykdė visas kredito sutarties sąlygas, o kreditorius nepagrįstai atsisako vykdyti sutartį, taip pažeisdamas Kredito sutarties sąlygas, nebendradarbiauja su ieškove ir tokiu būdu pažeidžia esminius ieškovės turtinius interesus. Gyvenamojo namo hipotekos sutartis nėra sudaryta, tačiau šiuo atveju yra laikytina, kad ši sąlyga neįvykdyta dėl paties atsakovo kaltės, t.y. atsakovui visiškai nesiimant jokių veiksmų, kad toks sandoris būtų sudarytas, todėl laikytina, kad ieškovė yra įvykdžiusi visas sąlygas, kurioms esant dabartinė Buto hipoteka turėtų būti išregistruota. Kadangi ieškovė yra ne kartą pasiūliusi atsakovui sudaryti gyvenamojo namo hipotekos sutartį, o atsakovas tokius kvietimus ignoravo, manytina, kad tokiu elgesiu „Swedbank“, AB atsisako savo teisės reikalauti gyvenamojo namo hipotekos sandorio, aiškiai suvokdamas, kad ieškovės Buto hipoteka yra naikintina. Akivaizdu, kad taip atsakovas leidžia suprasti, kad papildomos užtikrinimo priemonės (net ir pasibaigus ieškovės Buto hipotekai) jam yra nereikalingos ir kad vien žemės sklypo hipoteka jam būtų pakankamas Kredito sutarties tinkamo vykdymo užtikrinimas. Prašo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-4).

3Atsakovas „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog ieškinys yra nepagrįstas. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, prievolės pagal Kredito sutartį šalys yra dvi-kreditorius „Swedbank“, AB bei skolininkai D. G. bei E. G.. Sutartinės hipotekos sutarties, dėl kurios sudarymo ir vyksta ginčas, šalys turi būti trys-kreditorius, skolininkai bei įkeisto turto savininkai. Šiuo atveju skolininkai ir įkeisto turto savininkai fizine prasme sutaptų, tačiau teisine prasme jie skiriasi ir hipotekos sandoryje turėtų pasirašyti kaip įkeisto turto savininkai ir kaip skolininkai. Hipotekos sandoriui sudaryti būtina visų kredito sutarties šalių suderinta valia, kuri turi būti aiškiai išreikšta įstatyme nustatyta tvarka. Įstatymas nenumato, kad teismo leidimu galėtų būti išreikšta kito asmens valia, reikalinga sandoriui sudaryti, nes teismo leidimo pagrindu vienas iš sutuoktinių gali tik sudaryti sandorį, kuriam reikalingas sutuoktinio sutikimas, tačiau tai netaikoma visais atvejais sudarant bet kokį sandorį. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-13 nutarties pagrindu E. G. leidžiama be D. G. sutikimo pasirašyti E. G., kaip gyvenamojo namo, esančio ( - ) savininkei, sutartinės hipotekos sutartį su „Swedbank“, AB, tačiau minėta nutartimi ieškovei nesuteikta teisė atstovauti D. G., kaip „Swedbank“, AB skolininką pagal Kredito sutartį. D. G. yra Kredito sutarties šalis ir remiantis nutartimi ieškovė neturi teisės atstovauti D. G., nes teismo leidimas CK 3.93 str. numatyta tvarka išduodamas tik tais atvejais, kai vienas sutuoktinis kitam neduoda sutikimo sudaryti sandorį, kuriam reikalingas sutuoktinio sutikimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad hipotekos sandorio sudarymui būtinas ne tik gyvenamojo namo savininkų dalyvavimas, bet taip pat ir kredito gavėjų. Dėl šios priežasties gyvenamojo namo sutartinės hipotekos sutartyje kaip skolininkas D. G. arba jo teisėtas atstovas, veikiantis pagal įstatymų numatyta tvarka išduotą įgaliojimą, privalo pasirašyti asmeniškai. Dėl šių priežasčių kredito sutarties sąlyga dėl gyvenamojo namo įkeitimo iki šiol nėra įvykdyta, todėl nėra jokio teisinio pagrindo kreditoriui atsisakyti Buto hipotekos. CK 4.197 str. numato hipotekos pabaigos pagrindus, tačiau nei vienas iš jų neatitinka ieškovės nurodyto faktinio aptariamo reikalavimo pagrindo, todėl laikytina, kad E. G. neįvykdė CPK 178 str. nustatytos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą. Reikalavimas konstatuoti, kad „Swedbank“, AB atsisako Kredito sutartimi įgytų teisių, o būtent reikalauti, kad D. G. ir E. G. savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeistų gyvenamąjį namą nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei grindžiamas kokiomis nors teisės normomis. Kreditorius niekada neatsisakė savo teisės reikalauti, jog skolininkai savo įsipareigojimų įvykdymui pagal Kredito sutartį įkeistų gyvenamąjį namą. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus (b.l.46-49).

4Trečiasis asmuo D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, į teismo posėdį neatvyko, priežastys nežinomos, todėl ieškovės atstovo prašymu byla nagrinėjama iš esmės trečiajam asmeniui nedalyvaujant (( - ) str.2d.).

5Teismo posėdžio metu, ieškovės E. G. atstovas advokatas A. Ž. ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, jog ieškovė įvykdė kredito sutarties sąlygas, t.y. Nekilnojamojo turto registre įregistravo gyvenamąjį namą, gavo teismo leidimą, kurio pagrindu gali sudaryti be sutuoktinio sutikimo gyvenamojo namo įkeitimo sandorį, tačiau kreditorius dėl nesuprantamų priežasčių nesudaro minėto sandorio, gindamasis tuo, kad nepasitiki ieškovės siūlomu notaru, kuris patvirtintų gyvenamojo namo įkeitimo sandorį. Kreditorius pas ieškovės siūlomą notarą nenuvyko, o savo notaro, kuris sudarytų minėtą sandorį, nepasiūlė. Ieškovės atstovas mano, kad atsakovas atsisako reikalavimo užtikrinti Kredito sutarties įvykdymą gyvenamojo namo įkeitimu, todėl yra pagrindas panaikinti įkeisto Buto hipoteką. Ieškovė visas sąlygas yra įvykdžiusi, jog pasibaigtų Buto hipoteka, o atsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų. Ne „Swedbank“, AB turi spręsti sudaromo sandorio teisėtumą, o tai yra išimtinai notaro kompetencija, kuris ir yra atsakingas už sudaromus sandorius. Prašė baigti Buto hipoteką CK 4.197 str.2d.2p. pagrindu.

6Teismo posėdyje atsakovo „Swedbank“, AB atstovas advokatas D. B. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai nurodė, jog oficialaus pakvietimo sudaryti sandorį pas notarą kreditorius nėra gavęs. Kiekviena šalis, o tuo labiau Bankas, kuriam, kaip juridiniam asmeniui, yra taikomi padidinti reikalavimai, turi būti atidus ir rūpestingas sudarydamas sandorius. Atsakovo atstovo nuomone, teismo leidimo pagrindu ieškovė E. G. gali pasirašyti hipotekos sandoryje už D. G., kaip daikto savininką, tačiau minėtas teismo leidimas nesuteikia ieškovei teisės pasirašyti už D. G., kaip skolininką. Patvirtino, jog kitos sutarties sąlygos yra įvykdytos, tačiau nėra įkeistas gyvenamasis namas.

7Ieškinys atmestinas.

8Hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Hipotekos paskirtis yra užtikrinti, kad skolininkas įvykdytų savo prievolę kreditoriui. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu hipotekos pasibaigimo pagrindą nurodė CK 4.197 str.2d.2p. Kaip ir kiti sandoriai, hipotekos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia esant CK 1.78-1.94 straipsniuose nustatytiems pagrindams. Tik pripažinus hipotekos sutartį negaliojančia, daikto hipoteka panaikinama. Šiuo atveju, ieškovė neginčijo hipotekos sutarties, o prašė įpareigoti kreditorių atsisakyti Buto hipotekos ir išregistruoti jį iš hipotekos registro. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, akivaizdu, kad ieškovė siekia hipotekos pabaigos CK 4.197 str. 2d.1p., 5d. nurodytais pagrindais.

9Hipoteka pasibaigia įvykus tam tikriems teisiniams faktams, įtvirtintiems įstatyme, t.y. tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ar hipotekos kreditoriui vienašališkai hipotekos atsisakius (CK 4.197 str. 2d.1p., 5d.). Kai šalys susitaria dėl hipotekos pabaigos, tokio susitarimo vykdymui taikomos bendrosios sutarčių taisyklės: skolininkas ar įkeisto turto savininkas gali reikalauti hipoteką panaikinti tik tuo atveju, jeigu įvykdo sutartyje nustatytas sąlygas ir priešingai- neįvykdęs sutarties jis negali reikalauti, kad kita šalis vykdytų priešines prievoles, toks jo reikalavimas neteisėtas ir negali būti ginamas teismo.

10Nagrinėjamoje byloje D. G. ir E. G., užtikrindami iki 2040 m. rugpjūčio 29 d. suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. ( - ), 2005-06-30 įregistruotu Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, įkeitė AB bankui ,,Hansabankas” (pavadinimas pakeistas į “Swedbank”, AB) nekilnojamuosius daiktus – 0,3638 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį skolininkams ir asmeninės nuosavybės teise E. G. priklausantį butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b.l.30-33, 91-96).

11Pagal kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiosios dalies Kitų sąlygų 4,5 punktus, “Swedbank”, AB ir kredito gavėjai E. G. ir D. G. susitarė, kad skolininkams tinkamai vykdant Kredito sutarties sąlygas ir pateikus atitinkamą raštišką prašymą kreditorius atsisakys įkeisto buto, esančio ( - ), hipotekos, jeigu D. G. ir E. G. prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui “Swedbank”, AB įkeistame žemės sklype bus įkeistas šiame sklype statomas gyvenamasis namas, bei bus tinkamai įregistruotos visos užtikrinimo sutartys, bus pateiktas G. G. laidavimas ir bendra kredito gavėjų paimta ir negrąžinta kredito suma neviršys 80 proc. kredito ir likusio įkeisto turto rinkos vertės santykio. Kredito gavėjai solidariai įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2007-02-24 pateikti bankui įstatymų nustatyta tvarka kompetetingos valstybės institucijos išduotą leidimą statyti Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą gyvenamąjį namą (b.l.102,103).

12Gavęs E. G. paklausimą kokiomis sąlygomis “Swedbank”, AB atsisakytų Buto hipotekos, kreditorius 2013-10-10 raštu Nr. ( - ) informavo, kad atsisakys Buto hipotekos, kai D. G. ir E. G. įsipareigojimų įvykdymui bus įkeistas gyvenamasis namas, esantis ( - ) (b.l.114). 2014-05-15 ir 2014-05-29 kreditorius gavęs E. G. pretenzijas susijusias su buto, esančio ( - ), hipotekos atsisakymu, 2014-06-09 raštu Nr. ( - ) paaiškino aplinkybes paneigiančias E. G. teiginius, esą “Swedbank”, AB nevykdo prisiimtų įsipareigojimų (b.l.115—120). Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas patvirtino, jog visos kitos Kredito sutarties sąlygos yra įvykdytos, išskyrus gyvenamojo namo įkeitimą.Teismas konstatuoja, jog E. G. įvykdė tik dalį kredito sutartyje nustatytų sąlygų, bet pagrindinė sąlyga įkeisti gyvenamąjį namą liko neįvykdyta.

13Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą pabrėžta, kad sutarties aiškinimo tikslas – nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; tikroji sutarties šalių valia turi būti nustatoma pagal reikšmingų aplinkybių, įtvirtintų įstatyme, visumą. Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ŽŪB „Eržvilko ūkininkų agroservisas“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-106/2002; 2009 m. balandžio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Ervin” v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB„Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; kt.). Įvertinus bylos procesinių dokumentų turinį nustatyta, kad tiek aukščiau nurodytos kreditavimo sutarties sąlygos dėl Buto hipotekos atsisakymo, tiek atskirais raštais dėl hipotekos nekilnojamajam turtui pabaigos, kurias įvykdžius, atsakovas (bankas) atsisakys hipotekos ieškovės asmeninės nuosavybės teise priklausančiam Butui, teismas, sprendžia, kad CK 4.197 str. 2d.1p., 5d. įtvirtinta hipotekos pabaiga hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ar hipotekos kreditoriui vienašališkai hipotekos atsisakius kyla tik tuo atveju, jeigu ieškovas įvykdo visas nustatytas sąlygas. Teismas nesutinka su ieškovo atstovo nurodyta aplinkybe, jog dėl atsakovo kaltės ir piktnaudžiavimo savo teisėmis nėra sudarytas gyvenamojo namo įkeitimo sandoris, nes kaip ir nurodė atsakovas, tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu jis baiminasi dėl tokio sandorio nuginčijimo.

14Teismas visiškai sutinka su atsakovo „Swedbank“, AB pozicija, jog teismo leidimo pagrindu ieškovė neturi teisės atstovauti D. G., kaip skolininko, nes teismo leidimo negalima aiškinti plečiamai, t.y. teismo leidimas CK 3.93 str. nustatyta tvarka išduodamas tik tais atvejais, kai vienas sutuoktinis kitam neduoda sutikimo sudaryti sandorį, kuriam reikalingas kito sutuoktinio sutikimas, tačiau tai netaikomas visais atvejais sudarant bet kokį sandorį. Dėl šios priežasties gyvenamojo namo, esančio ( - ) sutartinės hipotekos sutarties sudarymui būtinas ne tik daikto savininkų, bet ir skolininkų dalyvavimas.

15Tokiu būdu sutartinės hipotekos sutartyje kaip skolininkas D. G. arba jo teisėtas atstovas, veikiantis pagal įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, privalo pasirašyti asmeniškai.

16Dėl konstatavimo, kad „Swedbank“, AB atsisako kredito sutartimi įgytų teisių, o būtent reikalauti, kad D. G. ir E. G. savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeistų gyvenamąjį namą, esantį ( - )., nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei grindžiamas kokiomis nors teisės normomis. Byloje nustatyta, jog sudarydamos Kredito sutartį ( su visais jos pakeitimais) skolininkai įsipareigojo įkeistame žemės sklype įkeisti ir jame statomą gyvenamąjį namą. Bylos duomenimis nustatyta, jog „Swedbank“, AB niekada neatsisakė savo teisės reikalauti, jog skolininkai savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui vykdytų kredito sutarties sąlygas. Todėl reikalavimas konstatuoti, kad atsakovas (bankas) atsisakė kokios nors savo teisės yra nepagrįstas ir netenkintinas.

17Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, teismas sprendžia, jog ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį tenkinti nėra pagrindo.

18Pagal LR CPK 93 str.1d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys atmestas, o atsakovo atstovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.), tai atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos yra neatlyginamos.

19Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. Ieškovė E. G. ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą „Swedbank“, AB... 3. Atsakovas „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 4. Trečiasis asmuo D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai... 5. Teismo posėdžio metu, ieškovės E. G. atstovas advokatas A. Ž. ieškinį... 6. Teismo posėdyje atsakovo „Swedbank“, AB atstovas advokatas D. B. su... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria... 9. Hipoteka pasibaigia įvykus tam tikriems teisiniams faktams, įtvirtintiems... 10. Nagrinėjamoje byloje D. G. ir E. G., užtikrindami iki 2040 m. rugpjūčio 29... 11. Pagal kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiosios dalies Kitų sąlygų 4,5... 12. Gavęs E. G. paklausimą kokiomis sąlygomis “Swedbank”, AB atsisakytų... 13. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą... 14. Teismas visiškai sutinka su atsakovo „Swedbank“, AB pozicija, jog teismo... 15. Tokiu būdu sutartinės hipotekos sutartyje kaip skolininkas D. G. arba jo... 16. Dėl konstatavimo, kad „Swedbank“, AB atsisako kredito sutartimi įgytų... 17. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, teismas sprendžia, jog ieškinys yra... 18. Pagal LR CPK 93 str.1d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...