Byla 2-98-504/2014
Dėl 750 Lt paskolos, 1350 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovui Z. L

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 750 Lt paskolos, 1350 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovui Z. L. ir

Nustatė

2Atsakovui Z. L. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-12-28 ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą SMScredit.lt su atsakovu Z. L. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo kredito sutartį (b.l. 6-8), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 750,00 Lt kreditą 30 dienų terminui, t.y. iki 2011-01-27 (b.l. 10). Atsakovas pažeidė minėtos sutarties sąlygas, paskolos laiku negrąžino, todėl remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu, 2011-01-28 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 2100,00 Lt skolą, kurią sudaro: 750,00 Lt paskola, 1350,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų ir 2010-12-28 vartojimo kredito sutarties sąlygų nesilaikė, laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 750 Lt negrąžintos paskolos priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1350 Lt delspinigių už 180 dienų laikotarpį. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu, taikant 1 proc. delspinigių dydį nuo uždelstų mokėjimų, delspinigius skaičiuojant nuo 2011-02-11. Ieškovo nustatyti 1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste, byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos. Dėl išdėstyto, prašoma priteisti delspinigių suma nuo 1350 Lt mažintina iki 67,50 Lt, delspinigius skaičiuojant 0,05 proc. dydžio (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gruodžio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Nors ieškinio reikalavimai patenkinti iš dalies, t.y. ? 39 procentais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas elektroninių ryšių priemonėmis pateikdamas reikalavimą dėl 2100,00 Lt skolos priteisimo sumokėjo minimalų, CPK 82 str. nustatyta tvarka indeksuotą žyminį mokestį – 54 Lt, ieškovo naudai iš atsakovo priteistinas visas jo sumokėtas žyminis mokestis, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, kadangi priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

11Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 4,20 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo Z. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) negrąžintos paskolos, 67,50 Lt (šešiasdešimt septynis litus 50 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, į.k.301881644, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas Z. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „4finance” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai