Byla 2-1106-471/2010
Dėl negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškini atsakovui D. J. del negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipesi i teisma su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo D. J. 1683,34 lt. negražinto kredito ir 507,85 lt. delspinigiu, viso 2191,19 lt., 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

3Atsakovas D. J., kuriam procesiniai dokumentai iteikti per darbovietes administracija / 18-19 l. /, per teismo nustatyta termina / 11 l. / atsiliepimo i ieškini nepateike, atsiliepimo nepateikimo priežasciu nenurode, todel esant ieškovo prašymui / 4 l. / priimamas sprendimas už akiu / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Teismui pateiktais rašytiniais irodymais – vartojimo kredito sutartimis / 5-8 l. / ir delspinigiu skaiciavimo lentele / 9 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šaliu 2008m. spalio 14d. ir 2008m. spalio 31d. buvo sudarytos dvi vartojimo kredito sutartys, kuriomis atsakovui suteikti 500 lt. / bendra suma 629,88 lt. – 5 l. / ir 1000 lt. / bendra kredito suma 1398,72 lt. – 7 l. / dydžio vartojamieji kreditai. Šiomis sutartimi atsakovas isipareigojo jam suteiktus vartojamuosius kreditus gražinti dalimis iki 2009m. balandžio 14d. ir 2010m. spalio 15d., mokedamas kiekviena menesi 104,98 lt. ir 58,28 lt. dydžio imokas, o praleides pastaruju mokejimo termina – moketi 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekviena pradelsta diena.

6Iš pateiktu irodymu darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimis prisiimtu isipareigojimu sažiningai, tinkamai ir nustatytais terminais neivykde / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – iš sutarto dydžio imoku nuo 2008m. spalio 15d. iki 2009m. spalio 01d. per du kartus ieškovui sumokejo tik 163,26 lt. ir 200 lt. dydžio imokas / 9 l. /. Atsakovas prieštaravimu del ieškinio pagristumo ar jo dydžio nepareiške, todel esant aptartiems irodymams ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo negražintas vartojamuju kreditu dalis ir delspinigius pripažistami pagristais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Ieškovas atsakovui abejomis sutartimis viso suteike 2028,60 lt. / 629,88 + 1398,72 / dydžio vartojimo kredita /. Atsakovas ieškovui per du kartus gražino 363,26 lt. / 163,26 + 200 / imokas, todel ieškovui priteistina 1665,34 lt. / 2028,60 – 363,26 / negražinto vartojimo kredito / kaip nurodoma ieškovo pateiktoje skaiciavimo lenteleje – 9 l. /, o ne 1683,34 lt. / kaip prašoma ieškinyje – 3-4 l. /.

8Aptartais irodymais taip pat nustatyta, kad atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami vartojimo sutartimis, kuriu salygu atitikti sažiningumo kriterijams teismas ipareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todel pripažistama butinu kontroliuoti ieškovo prašomu priteisti delspinigiu dydi ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-502-2009 /. Iš aptartu irodymu matyti, kad abi vartojimo kredito sutartys tarp bylos šaliu buvo sudarytos nederinant sutarties salygu, o prisijungimo budu, atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengtas sutartis, iskaitant ir ju specialiasias salygas. Atsakovui faktiškai nevykdant sutartiniu isipareigojimu pats ieškovas daugiau nei metus laiko / 3 l. / nesieme jokiu priemoniu išsiieškoti negražintas kreditu dalis ir delspinigius / Lietuvos CK 6.874str. 2d. /, kas salygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitesima, o tuo paciu - ir priskaiciuojamu delspinigiu dydi.

9Pagal teismu praktika priteistu delspinigiu dydis turi atstatyti teisinguma tarp teisiniu santykiu šaliu, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius del netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti ji i padeti, kurioje jis butu buves, jei kita šalis butu tinkamai vykdžiusi sutartinius isipareigojimus / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003m. vasario 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-218/2003, kt. /.

10Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neivykdžius ar netinkamai ivykdžius sutartinius isipareigojimus. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos iskaitomos i nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudine, o kompensuojamaja funkcija, jomis siekiama atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali buti priemone vienai iš šaliu piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies saskaita. Jeigu netesybos neprotingai dideles, teismas turi teise savo nuožiura jas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo arba netinkamo ivykdymo / Lietuvos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. /. Šiuo atveju šaliu sutartimi nustatytu netesybu / delspinigiu / dydis – 0,5 proc. nuo reikalaujamos sumoketi sumos už kiekviena uždelsta diena / sutarties 6.5 p. /, kurias priteisti ieškiniu prašo ieškovas, sudaro 182,5 proc. metiniu palukanu. Tokio dydžio sutartines netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelemis, prieštarauja Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dali, 6.258 straipsnio 3 dali net 0,2 proc. delspinigiai gali buti vertinami kaip aiškiai per dideli / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005m. birželio 06d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsejo 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todel jos turi buti mažinamos.

11Mažinant sutartiniu netesybu dydi, butina vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes / šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi / ir nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. lapkricio 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

12Teismui irodymai apie ieškovo turetu nuostoliu dydi nera pateikti, todel atsižvelgiant i sandoriu turini / vartojimo kreditas /, ju sudarymo bei prašomu priteisti delspinigiu sumos susidarymo aplinkybes / salygotas paties ieškovo neveikimo /, negražintu kreditu ir sutartyje numatytu palukanu dydžius, sažiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažistami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo pradelstu kredito gražinimo imoku už kiekviena pradelsta diena / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, taciau ne daugiau kaip už 180 kalendoriniu dienu / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 299,76 lt. dydžio delspinigius.

13Praleides pinigines prievoles mokejimo termina skolininkas – fizinis asmuo – privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palukanas tenkinamas.

14Tenkinant ieškini iš dalies atsižvelgiant i teisingumo ir protingumo kriterijus iš atsakovo ieškovui priteisiamas visas valstybei sumoketas minimalaus 66 lt. / 2 l. / dydžio žyminis mokestis / Lietuvos CPK 93str. 2d. /.

15Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas

Nutarė

16Ieškini tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš D. J., a/k ( - ) UAB „General Financing“, imones kodas ( - ), viena tukstanti šešis šimtus šešiasdešimt penkis litus 34ct. / 1665,34 lt. / negražinto kredito ir du šimtus devyniasdešimt devynis litus 76ct. / 299,76 lt. / delspinigiu, viso viena tukstanti devynis šimtus šešiasdešimt penkis litus 10ct / 1965,10 lt. /,

18penkiu / 5 / procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme – 2010m. lapkricio 11d. – iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir šešiasdešimt šešis litus / 66 lt. / bylinejimosi išlaidu.

19Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Kelmes rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

20Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis... 2. Ieškovas UAB „General Financing“ kreipesi i teisma su ieškiniu / 3-4 l. /... 3. Atsakovas D. J., kuriam procesiniai dokumentai iteikti per... 4. Pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti... 5. Teismui pateiktais rašytiniais irodymais – vartojimo kredito sutartimis /... 6. Iš pateiktu irodymu darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito... 7. Ieškovas atsakovui abejomis sutartimis viso suteike 2028,60 lt. / 629,88 +... 8. Aptartais irodymais taip pat nustatyta, kad atsakovui pareikšti turtiniai... 9. Pagal teismu praktika priteistu delspinigiu dydis turi atstatyti teisinguma... 10. Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 11. Mažinant sutartiniu netesybu dydi, butina vadovautis teisingumo, protingumo,... 12. Teismui irodymai apie ieškovo turetu nuostoliu dydi nera pateikti, todel... 13. Praleides pinigines prievoles mokejimo termina skolininkas – fizinis asmuo... 14. Tenkinant ieškini iš dalies atsižvelgiant i teisingumo ir protingumo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas... 16. Ieškini tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš D. J., a/k ( - ) UAB... 18. penkiu / 5 / procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti...