Byla 2-955-620/2012
Dėl 16790,83 Lt negrąžinto kredito, 4992,96 Lt palūkanų, 7119,36 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams V. B. bei G. B

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 16790,83 Lt negrąžinto kredito, 4992,96 Lt palūkanų, 7119,36 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams V. B. bei G. B. ir

Nustatė

2Atsakovams V. B. bei G. B. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovų negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas V. B. 2008-05-26 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 30000 Lt sumos kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą 2013-05-25 (b.l. 5-10).Vartojimo kreditas buvo paimtas šeimos interesams tenkinti (automobilio pirkimui), o kredito sutartį pasirašė ir atsakovo sutuoktinė G. B. Pasibaigus prievolės įvykdymo terminui atsakovas bankui 2008-05-26 vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė ir negrąžino bankui 28903,15 Lt skolos, kurią sudaro 16790,83 Lt negrąžinto kredito, 4992,96 Lt palūkanų, 7119,36 Lt delspinigių.

5Atsakovui negrąžinus 16790,83 Lt suteikto kredito , nesumokėjus 4992,96 Lt palūkanų, už naudojimąsi suteiktu kreditu, ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais (CK 6.38 str. 1 d., 6.205 str., 6.873str.1d.), todėl šios sumos priteistinos solidariai iš atsakovų ieškovo naudai (CK 3.109 str.1d.5p.,6.6 str.).

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 7119,36 Lt delspinigių. 2008-05-26 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 5.3, 5.4 punktai numato, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtos kredito ar jo dalies, taip nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, priskaičiuotas palūkanas, laikytina, kad sandoryje numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro net 36,5 procentus metinių palūkanų, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais ( CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio, t.y. iki 3559,68 Lt, minėta suma priteistina solidariai iš atsakovų ieškovo naudai.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. liepos 13 d., iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

12Tenkinant ieškinį iš dalies, 87,68 proc. visų reikalavimų , proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistina 760,19 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d).

13Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 8,40 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

15AB SEB bankas ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti solidariai iš atsakovų V. B., a.k( - ) bei G. B., a.k( - ) 16790,83 Lt (šešiolika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt Lt 83 ct) negrąžinto kredito, 4992,96 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du Lt 96 ct) palūkanų, 3559,68 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt devynis Lt 68 ct) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. liepos 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 760,19 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt litų 19 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, naudai.

17Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

18Atsakovai V. B. bei G. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas AB SEB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai