Byla 2-805/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas iki Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-108/2013 įsiteisėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-145-611/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Litectus“, V. B., uždarajai akcinei bendrovei „BPT Real Estate Services“, uždarajai akcinei bendrovei „BPT Asset Management“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Garliavos kranai“, akcinė bendrovė SEB bankas, If P&C Insurance Ltd.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo.

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovų solidariai 770 301 Lt žalos atlyginimą, taip pat priteisti iš atsakovų UAB „Litectus“, UAB „BPT“ Real Estate Services“, UAB „BPT Asset Management“ ir UAB „Corpus A“ solidariai 6 procentų dydžio, o iš atsakovo V. B. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas (t.3, b. l. 82-88).

6Atsakovas UAB „Litectus“ pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-213-108/2013 įsiteisėjimo. Nurodė, kad minėtoje baudžiamojoje byloje 2013 m. gruodžio 4 d. buvo priimtas nuosprendis, kuriuo V. B. pagal BK 188 straipsnio 2 dalį buvo išteisintas neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką, o teismo nuosprendis šiuo metu yra apskųstas apeliacine tvarka. Minėtoje baudžiamojoje byloje buvo nagrinėjamas atsakovo V. B. baudžiamosios atsakomybės už didelės vertės turto sunaikinimą klausimas, V. B. buvo kaltinamas, kad jis ginčo patalpose savavališkai pakūrė savavališkai pastatytą krosnį ir paliko ją be priežiūros, dėl to kilo gaisras. Ieškinys nagrinėjamoje byloje grindžiamas faktu, kad V. B. sukėlė ginčo pastate gaisrą, o kitų atsakovų atžvilgiu ieškinys yra grindžiamas iš esmės tuo, kad jie neužtikrino, jog ginčo pastate V. B. nebūtų sukėlęs gaisro. Tai reiškia, kad kitų atsakovų atsakomybė kildinama per V. B. atsakomybę, todėl baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės gali turėti esminės reikšmės nagrinėjamai bylai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi išsprendė šalių pateiktus procesinius prašymus inter alia atsakovo pateiktą prašymą dėl bylos sustabdymo ir nutarė sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-213-108/2013 įsiteisėjimo. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje reikalavimas reiškiamas dėl žalos, kurią patyrė ieškovas išmokėdamas trečiajam asmeniui BUAB „Garliavos kranai“ draudimo išmoką dėl trečiajam asmeniui priklausančio pastato sugadinimo gaisro metu, kilusio 2011 m. gegužės 29 d. atsakovui UAB „Litectus“ priklausančiose patalpose. Atsakovu byloje yra patrauktas V. B., kuris kaltinamas tiesiogiai sukėlęs gaisrą. Pažymėjo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme V. B. buvo kaltinamas ir teisiamas būtent už minėto gaisro sukėlimą ir svetimo turto sunaikinimą, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu V. B. buvo išteisintas neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką, o teismo nuosprendis šiuo metu yra apskųstas apeliacine tvarka. Todėl konstatavo, kad baudžiamojoje byloje V. B. nusikalstamos veikos konstatavimas ar jos paneigimas, turės tiesioginę prejudicinę reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant dėl V. B. atsakomybės, nes baudžiamojoje byloje nustačius, kad V. B. nesukėlė gaisro, iš jo nebūtų pagrindo reikalauti civilinės atsakomybės. Teismas pritarė atsakovo UAB „BPT Asset Management“ pozicijai, kad faktas dėl V. B. kaltės dėl gaisro sukėlimo turės reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai ir gali įtakoti atsakovų poziciją nagrinėjamoje civilinėje byloje.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria teismas nutarė stabdyti civilinę bylą Nr. 2-145-611/2014 iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-108/2013 įsiteisėjimo. Nurodo šiuos argumentus.

111. Atsakovo UAB „Litectus“ ir kitų atsakovų civilinė atsakomybė nėra kildinama per atsakovą V. B.. Turto sugadinimo atveju, kai žala padaryta gaisru, neteisėtais veiksmais, be kita ko, pripažįstamas ir patalpų, iš kurių kilo gaisras, savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009).

122. Faktinės aplinkybės įrodo ir patvirtina, kad tiek atsakovo UAB „Litectus“ kaip pastato savininkas, tiek atsakovas UAB „BPT Asset Management“ nevykdė pareigos tinkamai rūpintis minėtu pastatu, pažeidė Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 ir 15 punktų reikalavimus, nevykdė bendro pobūdžio pareigos su pastatu elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pastatas dar iki gaisro buvo be langų, durų, nebaigtas statyti, teritorija nebuvo aptverta, neužkirstas kelias tretiesiems asmenims patekti į pastatą.

133. Baudžiamojoje byloje teisiamojo asmens veiksmai vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, tuo tarpu civilinėje byloje asmens veiksmai vertinami civilinės atsakomybės požiūriu. Baudžiamojoje ir civilinėje teisėje asmens veiksmų neteisėtumas, kaltė vertinami pagal skirtingus kriterijus. Todėl nepriklausomai nuo to, ar V. B. bus pripažintas kaltu ar išteisintas, nereiškia ir negali reikšti, jog atsakovui UAB „Litectus“ ir kitiems atsakovams nekyla civilinė atsakomybė dėl kilusios žalos.

144. Šioje byloje yra pateiktas gaisrininkų apžiūros aktas, teismo ekspertizė dėl 2011 m. gegužės 29 d. gaisro židinio bei priežasčių. Šių dokumentų visiškai pakanka šiai civilinei bylai, todėl nėra jokio pagrindo stabdyti ją iki įsiteisės nuosprendis minėtoje baudžiamojoje byloje.

15Atsiliepimu atsakovai UAB „Litectus“, UAB „BPT Asset Management“, UAB „BPT Real Estate Service“ ir trečiasis asmuo If P&C Insurance Ltd prašo ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-145-611/2014 atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos argumentus.

161. Atskiruoju skundu nėra pagrįstas ginčijamos nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas, nėra įtvirtinta motyvų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo motyvų nepagrįstumą. Skundas grindžiamas iš esmės tuo, kad byloje yra įrodyta atsakovų deliktinė atsakomybė, todėl rezultatas baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-108/2013 neturi įtakos nagrinėjamai civilinei bylai. Tuo tarpu atsakovų atsakomybės klausimas šioje byloje turi būti nagrinėjamas ir vertinamas kompleksiškai, nes ieškinys atsakovams, įskaitant V. B., pareikštas solidariai. V. B. kaltės klausimas svarbus svarstant ir dalinės atsakomybės klausimą. Baudžiamojoje byloje neišsprendus V. B. atsakomybės klausimo, nėra galimybės vertinti ir kitų atsakovų atsakomybės, nes tai yra svarbu kitų atsakovų kaltei, t.y. įrodinėjant, kad atsakovas laikėsi visų keliamų reikalavimų, o gaisras kilo dėl trečiųjų asmenų kaltės.

172. Baudžiamojoje byloje nustatytini faktai taip pat įeina į įrodinėjimo sudėtį civilinėje byloje. Byloje yra svarbu nustatyti fakto klausimą, ar ginčo gaisrą pastate sukėlė V. B., nes už gaisro kilimą atsakingam asmeniui civilinė atsakomybė gali ir nekilti, jei jis įrodys, kad gaisro priežastys nepriklausė nuo jo elgesio, o gaisras kilo dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Nuosprendžiu baudžiamoje byloje nustatytos aplinkybės turės prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas fakto klausimas yra baudžiamosios bylos dalykas, būtų neracionalu tą patį faktą paraleliai nustatinėti tiek baudžiamojoje byloje, tiek ir šioje civilinėje byloje.

183. Stabdyti šią bylą būtina, siekiant išvengti prieštaringų teismo procesinių sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose (CPK 163 str. 3 d.). Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-108/2013, jame nustatytas juridinis faktas, t.y. kad V. B. nesukėlė gaisro, Vilniaus apygardos teismo negalės būti nustatytas kitaip (CPK 182 str.). Todėl ši civilinė byla turi būti sustabdyta, siekiant išvengti prieštaravimų dėl to paties juridinio fakto vertinimo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

21Byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

22Nagrinėjama civilinė byla dėl žalos atlyginimo sustabdyta iki apeliacine tvarka bus išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje sprendžiama dėl vieno iš atsakovų - V. B. baudžiamosios atsakomybės už sukeltą gaisrą, pakūrus savavališkai pastatytą krosnį ir palikus ją be priežiūros, kurio metu dėl neatsargumo buvo sunaikintas svetimas turtas. Apeliantas atskiruoju skundu kvestionuoja bylos sustabdymą tvirtindamas, jog kitų atsakovų civilinei atsakomybei baudžiamosios bylos galutinis rezultatas jokios įtakos neturės. Juolab, kad baudžiamojoje ir civilinėje teisėje asmens veiksmų neteisėtumas vertinamas pagal skirtingus kriterijus.

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24CPK 163 straipsnis nustato privalomą bylos nagrinėjimo sustabdymą, jeigu nustatoma nors viena iš šiame straipsnyje išvardytų aplinkybių. Vienas privalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 3 punkte - kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Faktų įrodomoji, prejudicinė ar privalomoji galia sustabdomoje byloje turi būti tokia reikšminga, jog, jų nenustačius, stabdoma byla negali būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013).

25Sutiktina su apelianto argumentų dalimi, jog tam tikrais atvejais teismo nuosprendžiu nustatyti faktai turi ribotą prejudicinę galią civilinėje byloje. Tačiau, nors įrodinėjimo dalykai baudžiamojoje ir civilinėje byloje paprastai yra skirtingi, dažnai į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėse bylose įeina faktai, nustatyti(ni) baudžiamosiose bylose. CPK 182 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių – asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant šią teisės normą, suformuluotos taisyklės, jog CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą prejudicinių faktų galią turi teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami veiksmai bei jų civilinės teisinės pasekmės, patenkantys į civilinės bylos įrodinėjimo dalyką, taip pat tai, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis. Šios aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, civilinėje byloje yra prejudiciniai faktai ir negali būti iš naujo įrodinėjamos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2008; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009;kt.).

26Nagrinėjamu atveju Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.1-213-108/2013 atsakovas V. B. kaltinamas sukėlęs gaisrą atsakovui UAB „Litectus“ priklausančiame pastate, kuriame jis buvo palikęs be priežiūros degančią atvirą savadarbę krosnį. Šioje civilinėje byloje reiškiamu patikslintu ieškiniu V. B. neteisėti veiksmai taip pat grindžiami analogiškomis baudžiamojoje byloje nustatytinomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. tuo, kad jis paliko be priežiūros atvirą savadarbę krosnį. Taigi, šioje civilinėje byloje įrodinėjimo dalykas dėl V. B. veiksmų sutampa su baudžiamosios bylos įrodinėjimo dalyku. Todėl baudžiamojoje byloje nustatinėjama faktinė aplinkybė, t.y. ar atsakovas V. B. sukėlė gaisrą, turės tiesioginę įrodomąją reikšmę nagrinėjamai bylai. Minėtoje baudžiamojoje byloje Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį, kuriam įsiteisėjus būtų nustatytas faktas, t.y. kad V. B. nesukėlė gaisro. Tokia išvada nagrinėjamoje civilinėje byloje turės įrodomąją vertę, kartu turės būti įvertinta ar skirtingi įrodymų pakankamumo laipsniai baudžiamajame ir civiliniame procesuose (ne)sudaro pagrindo civilinėje byloje priimti kitokį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-701/2013). Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismui baudžiamojoje byloje atsakovo V. B. atžvilgiu priėmus priešingą nuosprendį, jame nustatyti nusikalstami veiksmai ir jų padariniai įgis prejudicinę galią nagrinėjai civilinei bylai ir jų šioje byloje nereikės įrodinėti.

27Apelianto pareikštas šioje byloje reikalavimas V. B. ir kitiems atsakovams yra solidarus. Baudžiamojoje byloje, minėta, sprendžiamas gaisro priežasties, susijusios su V. B. veika, klausimas, toje byloje nustatytos aplinkybės gali turėti tiesioginę įrodomąją arba prejudicinę galią sprendžiant ir V. B. civilinės atsakomybės klausimą. Be to, neatmestina, jog joje gali būti pasisakyta ir dėl kitų gaisro priežasčių. Dėl aukščiau paminėto nagrinėjamos bylos sustabdymas leistų išvengti ne tik tų pačių faktų nustatinėjimo šioje byloje, kas neabejotinai suponuotų ilgesnę proceso eigą, bet ir prieštaravimų dėl faktinių aplinkybių vertinimo bei atitinkamai galimų priešingų išvadų. Todėl apelianto teiginiai, kad kitų atsakovų atžvilgiu, jo nuomone, bylą nagrinėti galima, neteikia pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė bylą. Kartu pažymėtina ir tai, kad iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-213-108/2013 matyti, kad apeliantas ir toje byloje buvo pareiškęs civilinį ieškinį V. B.. Nors vėliau apeliantas prašė palikti toje byloje ieškinį nenagrinėtą, teismas, išteisinęs V. B., prašymą atmetė. Nuosprendis nėra įsiteisėjęs, todėl faktiškai ir toje byloje pareikšto V. B. ieškinio klausimas dar nėra išspręstas, kas suponuotų nagrinėjamos bylos stabdymą ir CPK 163 straipsnio 4 punkto pagrindu.

28Dėl aukščiau paminėto spręstina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog byla negali būti nagrinėjama, kol nebus išnagrinėta baudžiamoji byla. Šiame kontekste pastebėtina, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka yra numatytas jau šį mėnesį, t.y. balandžio 30 d. (Šiaulių apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 1A-522-152-2014).

29Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su atsakovų atsakomybe, jie reikšmingi nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant civilinės bylos sustabdymo pagrįstumo klausimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

30Remiantis išdėstytu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė bylos sustabdymą reglamentuojančias procesines normas, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo.... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovų solidariai... 6. Atsakovas UAB „Litectus“ pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi išsprendė šalių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ (toliau – apeliantas)... 11. 1. Atsakovo UAB „Litectus“ ir kitų atsakovų civilinė atsakomybė nėra... 12. 2. Faktinės aplinkybės įrodo ir patvirtina, kad tiek atsakovo UAB... 13. 3. Baudžiamojoje byloje teisiamojo asmens veiksmai vertinami baudžiamosios... 14. 4. Šioje byloje yra pateiktas gaisrininkų apžiūros aktas, teismo... 15. Atsiliepimu atsakovai UAB „Litectus“, UAB „BPT Asset Management“, UAB... 16. 1. Atskiruoju skundu nėra pagrįstas ginčijamos nutarties neteisėtumas ir... 17. 2. Baudžiamojoje byloje nustatytini faktai taip pat įeina į įrodinėjimo... 18. 3. Stabdyti šią bylą būtina, siekiant išvengti prieštaringų teismo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas... 22. Nagrinėjama civilinė byla dėl žalos atlyginimo sustabdyta iki apeliacine... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. CPK 163 straipsnis nustato privalomą bylos nagrinėjimo sustabdymą, jeigu... 25. Sutiktina su apelianto argumentų dalimi, jog tam tikrais atvejais teismo... 26. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje... 27. Apelianto pareikštas šioje byloje reikalavimas V. B. ir kitiems atsakovams... 28. Dėl aukščiau paminėto spręstina, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 29. Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su atsakovų... 30. Remiantis išdėstytu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą....