Byla 2A-580-123/2009
Dėl dovanojimo sutarties nutraukimo, tretieji asmenys Palangos miesto notarų biuro notaras Romualdas Stankaitis, VĮ Registrų centras, ir ieškovės O. G. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008-12-31 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovei O. G., jos atstovei advokatei Galinai Korabliovai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės O. G. ieškinį atsakovei D. G. dėl dovanojimo sutarties nutraukimo, tretieji asmenys Palangos miesto notarų biuro notaras Romualdas Stankaitis, VĮ Registrų centras, ir ieškovės O. G. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008-12-31 sprendimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti 1999-03-08 dovanojimo sutartį, patvirtintą Palangos miesto notarų biuro, registro Nr. 801 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dovanojimo sutartimi padovanojo atsakovei butą, adresu ( - ). Po sutarties sudarymo gyventi su atsakove tapo neįmanoma, atsakovė su ja elgėsi bjauriai, tyčiojosi, sumušė, sulaužė dovanotame bute esančius jos daiktus.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2008-12-31 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės valstybei 1 896 Lt žyminio mokesčio. Teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodytos aplinkybės, kurių pagrindu galima būtų panaikinti 1999-03-08 dovanojimo sutartį.

4Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2008-12-31 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teigia, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas neatsižvelgė į visas ieškinyje nurodytas aplinkybes, todėl neatskleidė bylos esmės. Nurodo, kad šalių sudaryta dovanojimo sutartis yra tariamas sandoris, tačiau teismas dėl šio pagrindo visiškai nepasisakė ir šių aplinkybių netyrė. Mano, kad teismas pažeidė jos teises, nes išnagrinėjo bylą nedalyvaujant jos advokatui, nors ji ir jos atstovas buvo pareiškę prašymą atidėti bylos nagrinėjimą.

5Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

8Apeliantė teigia, kad teismas neatsižvelgė į visas ieškinyje nurodytas aplinkybes, todėl neatskleidė bylos esmės. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiuo apeliacinio skundo argumentu. Nagrinėjamoje byloje buvo aiškinamasi, ar pagrįstai ieškovė reikalavo remdamasi CK 6.472 straipsniu panaikinti 1999-03-08 dovanojimo sutartį. Pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalį dovanotojas gali kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Iš šio straipsnio matyti, kad dovanojimo sutartis gali būti panaikinta, jeigu bus įrodyta, kad apdovanotasis atliko prieš dovanotoją veiksmus, priešingus teisei, smerktinus geros moralės požiūriu, nesilaikė bendražmogiškų gyvenimo taisyklių.

9Ieškovė pareikšdama ieškinį, nurodė, kad apdovanotoji – jos dukra elgėsi su ja bjauriai, tyčiojosi, sumušė. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovei buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 1. b. l. 8?9, 33). Nors ieškovė teigia, kad atsakovė ją sumušė, tačiau ji nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad šiuos sužalojimus būtų padariusi jos dukra. Ieškovė dėl sužalojimų nesikreipė į policiją, ikiteisminis tyrimas atsakovei dėl sužalojimų, padarytų ieškovei, pradėtas nebuvo. Tai, kad ieškovė būdama senyvo amžiaus serga ir turi sveikatos problemų (t. 1, b. l. 54, 107, 109?116), nėra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė prieš ieškovę atliko veiksmus, griežtai smerktinus geros moralės požiūriu, bei nesilaikė bendražmogiškų gyvenimo taisyklių. Nors šalys patvirtino, kad jų tarpusavio santykiai nėra geri, tačiau tai negali būti pripažinta teisiškai reikšminga ir pakankamas pagrindas panaikinti dovanojimo sutartį. Teisėjų kolegija nevertina ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų, t. y. ieškovės artimų giminaičių – anūkių surašytų pareiškimų Palangos miesto policijai apie tai, kad jas sumušė atsakovė (t. 1 b. l. 10?12), nes jie teisiškai nereikšmingi, sprendžiant klausimą dėl atsakovės veiksmų, atliktų prieš ieškovę. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovė atliko prieš ją ieškovės nurodytus veiksmus, t. y. sumušė, tyčiojosi iš ieškovės, bjauriai su ja elgėsi. Kitas ieškovės nurodytas ieškinio pagrindas, kad ieškovės atsakovei dovanotame bute yra netvarka, nešvaru, apdovanotoji sulaužė dovanotame bute esančius jos daiktus, šias aplinkybes ieškovė įrodinėja pateikdama nuotraukas bei Palangos miesto savivaldybės administracijos raštą (t. 1, b. l. 16?17, 104?110). Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovės nuolatinė gyvenamoji vieta yra ( - ), į Lietuvą ji atvyksta retai. Byloje nėra įrodymų, kad būtent atsakovė savo butą padarė netvarkingą, apleido, pažeidė tvarkymo ir švaros taisykles, dėl ko gyvenimo sąlygos bute tapo neįmanomos. Kadangi dovanotame bute kaip teigia ieškovė ji nuolat gyveno ir gyvena, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė pati nesirūpina ir netinkamai prižiūri butą, kurį padovanojo atsakovei. Ši nagrinėjama bylą nepriklauso nė vienai bylų kategorijai, kurioje teismas turi būti aktyvus ir pats rinkti įrodymus, todėl įrodinėjimo našta pagal CPK 178 straipsnį tenka šalims. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė prieš ieškovę vartojo smurtą ar prieš ieškovę buvo atlikusi veiksmus, kurie griežtai smerktini geros moralės požiūriu, ar atsakovė su jai dovanotu turtu elgiasi netinkamai, byloje nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, iki galo ir objektyviai išsiaiškino bylos aplinkybes, įvertino šalių ir liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus ir nenustatęs, kad atsakovė prieš dovanotoją būtų atlikusi veiksmus numatytus CK 6.472 straipsnyje sudarančius pagrindą dovanojimą panaikinti, pagrįstai ieškovės ieškinį atmetė.

10Teisėjų kolegija išaiškina, kad apeliaciniame skunde draudžiama reikšti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str.), o apeliacinio skundo pagrindas gali būti tik tos faktinės aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teismui, nes dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas sprendimą, turėjo jį priėmęs pirmosios instancijos teismas (CPK 306 str. 2 d.). Rungimosi principas lemia tai, kad teismo sprendimas, priimtas neatsižvelgiant į aplinkybę, kurios šalys teismui nenurodė, negali būti pripažinti nepagrįstu. Ieškovė pateikdama apeliacinį skundą nurodo, kad šalių sudaryta dovanojimo sutartis yra tariamas sandoris, tačiau teismas dėl šio pagrindo visiškai nepasisakė ir šių aplinkybių netyrė. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė pirmosios instancijos teismui nebuvo pareiškusi reikalavimo pripažinti dovanojimo sutartį negaliojančia, be to, nebuvo nurodžiusi jokių faktinių aplinkybių bei jas pagrindžiančių įrodymų dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl pirmosios instancijos teismas jų pagrįstai nevertino. Kadangi ieškovės pareikštas apeliacinis skundas grindžiamas naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neturi teisinio pagrindo jų analizuoti ir dėl jų pasisakyti (CPK 306 str. 2 d.). Išaiškintina ieškovei, kad jeigu ji mano, kad šalių sudaryta dovanojimo sutartis yra niekinė ir negaliojanti, ji turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydama tą sutartį pripažinti negaliojančia ir taikyti restituciją.

11Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė jos teises, nes išnagrinėjo bylą nedalyvaujant jos advokatui, nors ji ir jos atstovas buvo pareiškę prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus, taigi įstatyme nėra įtvirtintas privalomas šalių atstovavimas, išskyrus CPK ir CK imperatyviai nustatytus atvejus, kada šalies atstovavimas yra būtinas (CPK 51 str.). Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Pažymėtina, kad šalies atstovo užimtumas kitose bylose nelaikomas svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1 d.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovei Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008-09-15 sprendimu buvo paskirtas konkretus advokatas teikti antrinę teisinę pagalbą (t. 1, b. l. 81?82). Dėl ieškovės atstovo užimtumo kitose bylose ir jo neatvykimo į teismo posėdžius pirmosios instancijos teismas kelis kartus atidėjo bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės atstovui neatvykus į trečią teismo posėdį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės atstovo neatvykimo priežasties – dalyvavimą kitose bylose, nepripažino svarbia ir bylos nagrinėjimo neatidėjo. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad ieškovės atstovas netinkamai vykdė savo procesines pareigas, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, nesilaikė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, nėra pagrindas pripažinti, kad teismas pažeidė ieškovės teises. Ieškovės atstovo dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo privalomas, ieškovė pati dalyvavo teismo posėdžiuose, išsakė visus savo argumentus, pateikė įrodymus, todėl jos teisės pažeistos nebuvo.

12Visuma išdėstytų aplinkybių leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmės bylai turinčias aplinkybes, objektyviai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė žyminį mokestį iš ieškovės, nes ieškovei buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo naikintina (CPK 99, 326 str. 1 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 319?331 straipsniais, teismas

Nutarė

14pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 31 d. sprendimą.

15Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš O. G. valstybei priteista 1 896 Lt žyminio mokesčio, kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai