Byla e2A-865-381/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“, tretieji asmenys – „Rafako S.A.“, uždaroji akcinė bendrovė „Alvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ ir atsakovės akcinės bendrovės „Amber Grid“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“, tretieji asmenys – „Rafako S.A.“, uždaroji akcinė bendrovė „Alvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MT Group“ kreipėsi į teismą, prašydama:

71.1.

8panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Amber Grid“ 2019 m. spalio 29 d. sprendimą sugrįžti į ūkio subjektų grupės UAB „MT Group“ ir „Rafako S.A.“ (toliau – MT Group – Rafako) galutinio pasiūlymo pakartotinį vertinimą pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“ (toliau – Pirkimas);

91.2.

10panaikinti atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. balų perskaičiavimo sprendimo dalį dėl nepagrįstai sumažintų balų MT Group – Rafako pagal vertinimo kriterijus K2, E1, E2, E3 ir E5;

111.3.

12panaikinti atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo;

131.4.

14pripažinti negaliojančia 2019 m. gruodžio 23 d. viešojo pirkimo sutartį tarp AB „Amber Grid“ ir UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumo (toliau – Alvora – ŠDS);

151.5.

16įpareigoti atsakovę ištaisyti pažeidimus ir:

171.5.1.

18grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, t. y. nustatyti naują galutinių pasiūlymų pateikimo terminą visiems Pirkimo dalyviams, kurie buvo pateikę pirminius pasiūlymus;

191.5.2.

20netenkinus prieš tai buvusio reikalavimo, panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d. pasiūlymų eilės sprendimą dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, ekonominio naudingumo kriterijams bei šiam tiekėjui suteikus nepagrįstą konkurencinį pranašumą;

211.5.3.

22įpareigoti atsakovę kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Saugumo komisija) siekiant įvertinti UAB „KRS“ ir Baltarusijos įmonės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo (toliau – KRS – Beltruboprovodstroj), Alvora – ŠDS atitiktį nacionalinio saugumo interesams, o Saugumo komisijai nusprendus, jog jie netenkina nacionalinio saugumo interesų, tokį pasiūlymą atmesti;

231.5.4.

24netenkinus aukščiau nurodytų reikalavimų, nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl esminių pažeidimų;

251.6.

26išreikalauti iš atsakovės Alvora – ŠDS nekonfidencialius duomenis, įvardintus patikslintame ieškinyje.

272.

28Ieškovė nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partnere Lenkijos įmone „Rafako S.A.“ pateikė atsakovės vykdomame tarptautiniame viešajame Pirkime ekonomiškai naudingiausią ir pranašiausią pasiūlymą, tačiau atsakovė 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu nutarė pirkimo laimėtoju pripažinti Alvora – ŠDS. Apskundus šį sprendimą ir iniciavus Vilniaus apygardos teisme civilinę bylą Nr. e2-4048-653/2019, civilinė byla buvo nutraukta, nes atsakovė, nesulaukusi bylos baigties, 2019 m. spalio 29 d. sprendimu nusprendė pasinaikinti minėtą pasiūlymų eilės sprendimą ir grįžti į galutinio pasiūlymo pakartotinį vertinimą. Atlikusi pakartotinį vertinimą, atsakovė 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu sumažino MT Group – Rafako pasiūlymui paskirtų balų skaičių ir 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu Pirkimo laimėtoju vėl pripažino Alvora – ŠDS, su kuriuo 2019 m. gruodžio 23 d. sudarė Pirkimo sutartį.

293.

30Ieškovės teigimu, atsakovė, žinodama pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų kainas, neturėjo teisės pervertinti tiekėjų galutinio pasiūlymo ekonominio naudingumo balų. Be to, nors atsakovė nurodė, kad grįžo į balų perskaičiavimą, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išvadas, tačiau atliko daug platesnę visų ekonominio naudingumo balų peržiūrą, be kita ko, ir ieškovės atžvilgiu. Ieškovės nuomone, atsakovė, atlikusi pervertinimą, nepagrįstai atėmė iš MT Group – Rafako net 3 balus už parametrą K2 „Pajėgumai“ dėl Pajėgumų pasiskirstymo plano (toliau – Pajėgumų paskirstymo planas), nes, neteisėtai neįskaitydama šaltkalvio R. V., nepagrįstai konstatavo, jog Pajėgumų paskirstymo plane nurodyti tik 34 šaltkalviai vietoj reikalaujamų 35. Be to, atsakovė netinkamai vertino Pajėgumų paskirstymo plano detalumo lygmenį ir nepagrįstai sprendė, kad plane nenurodyti kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbai, nors šie darbai buvo nurodyti čiaupų aikštelės įrengimo darbų apimtyje. Ieškovės manymu, atsakovė taip pat nepagrįstai atėmė po 1 balą už ieškovės specialistus E1, E2, E5 bei 2 balus už specialistą E3, nors jie turėjo Pirkimo dokumentuose reikalaujamą profesinę patirtį.

314.

32Ieškovė taip pat nurodė, kad jos 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją dėl pasiūlymų eilės sprendimo atsakovė nepagrįstai paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus terminą bei kaip pateiktą pakartotinai, nors ši pretenzija buvo vienintelė tokia teikta dėl atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo. Be to, ignoruodama atidėjimo terminus tą pačią dieną, t. y. 2019 m. gruodžio 23 d. atsakovė su pirkimo laimėtoju sudarė viešojo pirkimo sutartį. Ieškovei tik 2019 m. gruodžio 23 d. buvo pateikti papildomi Alvora – ŠDS pasiūlymo duomenys, todėl su jais susipažinusi ieškovė pateikė 2020 m. sausio 2 d. pretenziją, kurią atsakovė ir vėl nepagrįstai atsisakė nagrinėti.

335.

34Ieškovės nuomone, atsakovė suteikė nepagrįstą ir neteisėtą konkurencinį pranašumą Alvora – ŠDS teikiant galutinį kainos pasiūlymą, nes sutarčiai vykdyti jam leido nepasitelkti visų papildomų specialistų, kurie buvo išviešinti paraiškoje, tuo tarpu MT Group – Rafako privalėjo ir pasitelkė visus paraiškos papildomus specialistus, kurių nepasitelkusi, būtų galėjusi pasiūlyti 4 mln. pigesnę kainą. Konkurencinis pranašumas Alvora – ŠDS buvo suteiktas ir sprendžiant dėl jo atitikties nacionaliniam saugumui, nes kitas tiekėjas KRS – Baltruboprovodstroj buvo tikrinamas atitikties nacionalinio saugumo interesams aspektu dar nepriėmus Saugumo plano, o Alvora – ŠDS buvo vertinamas jau po minėto plano patvirtinimo. Ieškovės nuomone, Alvora – ŠDS kelia realią grėsmę ir rizikas nacionalinio saugumo interesams, todėl pasiūlymų eilės sprendimas turi būti panaikintas ir iš naujo turi būti kreiptasi į Saugumo komisiją, siekiant įvertinti KRS – Baltruboprovodstroj bei Alvora – ŠDS atitiktį nacionalinio saugumo interesams.

356.

36Ieškovė taip pat nurodė, kad Alvora – ŠDS apskritai turėjo būti pašalintas iš Pirkimo dėl to, kad teikė klaidinančią informaciją apie atitiktį nacionalinio saugumo interesams, ypatingojo statinio statybos vadovo V. Ž. profesinę patirtį ir apie pasitelktų specialistų skaičių pirminiame pasiūlyme, taip pat neteisėtai iš atsakovės gavo MT Group – Rafako konfidencialius pasiūlymo duomenis, kas leido Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo teikimo metu pasiūlyti 23 proc. mažesnę už pirminio pasiūlymo galutinę kainą, be to, paraiškos pateikimo dieną Alvora – ŠDS kvalifikacijai pagrįsti trūko 4 suvirintojų.

377.

38Ieškovės teigimu, Alvora – ŠDS pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl to, jog minėtas tiekėjas neatitinka teisės verstis veikla reikalavimų – neturi atestato, suteikiančio teisę vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, o subtiekėjas UAB „Įžvalga“ neturi kvalifikacijos vykdyti bendruosius statybos darbus dujų inžineriniuose tinkluose. Be to, atsakovė Alvora – ŠDS pasiūlymui nepagrįstai suteikė 1 balą už ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo profesinę patirtį pagal E4 vertinimo kriterijų Šakių dujų skirstymo stoties projekte, nors tai nėra naujos statybos ar rekonstrukcijos projektas.

398.

40Pasak ieškovės, atsakovė nepagrįstai nesuteikė jai teisės susipažinti su dalimi Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų, t. y. Alvora – ŠDS specialistų ir kitų pasitelktų pajėgumų vardais ir pavardėmis, pasiūlymo dokumentais, kurie turėjo būti pateikti pagal Pirkimo dokumentų 8.10.3 punktą, užsakovų atsiliepimais apie Alvora – ŠDS pasitelktų subjektų, specialistų profesinę – kvalifikacinę patirtį, Pajėgumų paskirstymo plano priedais, Jungtinės veiklos sutarties duomenimis dėl pirkimų darbų pasiskirstymo tarp jungtinės veiklos partnerių, ketinimų protokolų su subtiekėjais ir kitais ūkio subjektais duomenimis dėl pirkimo darbų pasiskirstymo.

419.

42Atsakovė AB „Amber Grid“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, iš dalies palikti ieškinį nenagrinėtą ir bylą nutraukti. Atsakovės teigimu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) nedraudžia tokios skelbiamų derybų vykdymo tvarkos, kai derybos vykdomos ir pasiūlymo ekonominis naudingumas vertinamas, susipažinus su tiekėjų pasiūlytomis kainomis. Visi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai buvo vertinami kiekybiškai pagal objektyvius kriterijus. Ieškovė elgiasi nesąžiningai ir siekia, kad tiekėjų pasiūlymai būtų vertinami pagal skirtingus standartus, nes laiko pagrįstu ir leistinu Alvora – ŠDS pasiūlymo vertinimą, o savo pačios pasiūlymo vertinimo peržiūrą laiko nepagrįsta.

4310.

44Atsakovė paaiškino, kad Pajėgumų paskirstymo plane išskiriamos dvi darbuotojų / specialistų grupės, kurių viena yra paraiškoje nurodyti specialistai, o kita – detalizuota 14.11.2 pateiktoje lentelėje (35 specialistai), ir siekiant gauti 3 balus šiose grupėse asmenys negali dubliuotis. Kadangi ieškovės siūlomas specialistas R. V. paraiškų pateikimo metu buvo įtrauktas į pirmą darbuotojų grupę – nurodytą paraiškoje, jis negalėjo būti įtrauktas į antrą darbuotojų grupę, taip pat jis negalėjo būti keičiamas kitais specialistais. Kadangi be paraiškoje jau nurodytų konkrečių asmenų ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane pasiūlė papildomai tik 34 naujus šaltkalvius, ji negalėjo gauti 3 balų. Be to, ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane neišskyrė atskirai kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų kategorijos, kaip to reikalaujama pagal Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktą.

4511.

46Atsakovės nuomone, ji pagrįstai skyrė balus už ieškovės pasitelktų specialistų E1, E2, E3 ir E5 profesinę patirtį. Atsakovei nebuvo pateikti duomenys, kad specialistas E1 Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio projekte generalinio rangovo buvo paskirtas ypatingo statinio statybos darbų vadovu, be to, nėra duomenų, kad minėto projekto metu buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas. Atsakovei taip pat nebuvo pateikta pakankamai duomenų, įrodančių, kad specialistas E2 Szczecin – Lwowek dujotiekio darbų projekte dalyvavo įrengiant bent vieną linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Nors ieškovės pasiūlytam specialistui E3 yra išduotas teisės pripažinimo dokumentas, tačiau jis pats savaime neįrodo, kad šis specialistas projektuose „Noval“ ir „Midal“ vadovavo specialiesiems statybos darbams ir buvo atsakingas už jų atlikimą ir kad buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Ieškovės pasiūlytas specialistas E5 yra įgijęs patirtį įgyvendindamas projekto vadovo funkcijas tik viename visus reikalavimus atitinkančiame projekte, o kiti nurodyti projektai neatitiko nustatytų reikalavimų.

4712.

48Atsakovė taip pat nurodė, kad, nors 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje ir buvo paminėtas reikalavimas panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą, tačiau jis tik buvo sudėtinė kitų reikalavimų dalis, pretenzija buvo ginčijami visai kiti atsakovės sprendimai ir veiksmai, apie kuriuos ieškovė žinojo dar iki 2019 m. gruodžio 10 d., tačiau jų per nustatytą terminą neginčijo, o dėl kai kurių klausimų pakartotinai teikė pretenziją. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tinkamai nepasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, ši bylos dalis turi būti nutraukta. Atsakovės nuomone, ji taip pat pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2020 m. vasario 1 d. pretenziją, nes ji buvo pateikta jau po viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

4913.

50Atsakovės teigimu, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad Alvora – ŠDS buvo leista nepasitelkti visų specialistų, kurie buvo nurodyti Alvora – ŠDS paraiškoje. Dėl projektų vadovų pakeitimo Alvora – ŠDS nebuvo suteikti 3 ekonominio naudingumo balai pagal kriterijų K2. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad ieškovė kvestionuoja ne atsakovės, o Saugumo komisijos sprendimą dėl Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams, o tokį sprendimą ji gali kvestionuoti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl reikalavimo, kad būtų atliktas pakartotinis KRS – Beltruboprovodstroj atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams patikrinimas, ieškovė apskritai neturi teisinio suinteresuotumo. Atsakovė taip pat nurodė, kad nepažeidė jokių konfidencialumo reikalavimų ir neatskleidė jokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims. Kaltinimai atsakovei nepagrįsti jokiais įrodymais, o vien tai, kad Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo kaina yra mažesnė, nei pirminio pasiūlymo kaina, niekaip neįrodo ieškovės kaltinimų.

5114.

52Atsakovė paaiškino, kad Alvora – ŠDS paraiškoje įvardijo ir išviešino visus suvirintojus, pateikė jų pajėgumų prieinamumo įrodymus – nurodė 23 suvirintojus, iš jų 4, kuriuos numatyta įdarbinti, tuo tarpu Pirkimo sąlygos reikalavo tik 16 specialistų, todėl jau vien 19 dirbusių specialistų pakako kvalifikacijos atitikčiai. Atsakovės nuomone, ji taip pat pagrįstai skyrė 1 balą Alvora – ŠDS pasitelktam specialistui pagal E4 vertinimo parametrą, Alvora – ŠDS nurodė reikalavimus atitinkančius projektus, o ieškovės nurodytas Šakių dujų skirstymo projektas balų gavimui neturėjo reikšmės. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimų dėl darbų vykdymo kultūros paveldo teritorijoje, o UAB „Įžvalga“ yra pasitelkta atlikti bendruosius statybinius darbus tokia apimtimi, kiek leidžia jos turima kvalifikacija.

5315.

54Atsakovė pabrėžė, kad teismas bet kuriuo atveju turėtų įvertinti tikslingumą išsaugoti sudarytos viešojo pirkimo sutarties pasekmes ir sandorio galiojimą. Sutartis yra vykdoma įgyvendinant sudėtingą projektą, pirkimo objektas yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastuktūros statyba, darbai turi būti užbaigti iki 2021 m. gruodžio 31 d., kitaip bus netenkama 1,5 mln. Eur ES skiriamos paramos kas mėnesį, bus patiriama žala dėl pajamų praradimo, be to, projektas atitinka viešąjį interesą.

5516.

56Atsakovės įsitikinimu, ji pagrįstai ieškovei susipažinti pateikė ne visus Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentus. Nors apie tai, kad atsakovė neteiks ieškovei susipažinti jokių trečiųjų asmenų pasiūlyme esančių fizinių asmenų asmens duomenų, ieškovė buvo informuota dar 2019 m. rugpjūčio 16 d., tačiau tokio atsisakymo neginčijo, todėl ir šiuo metu nepagrįstai reiškia reikalavimus.

5717.

58Tretieji asmenys UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Trečiųjų asmenų teigimu, atsakovei nėra draudžiama iš naujo pervertinti ieškovės galutinio pasiūlymo ekonominio naudingumo balų, nepaisant to, kad atsakovė jau yra susipažinusi su visų pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų kainomis. PĮ nėra draudimo vykdyti pakartotines pasiūlymų peržiūrėjimo procedūras, kai jau yra žinomos tiekėjų kainos. Ieškovei pagrįstai nepaskirti balai už Pajėgumų paskirstymo planą, nes ieškovė nepasiūlė 35 šaltkalvių, kurie nebuvo nurodyti paraiškoje. Dėl ieškovės nurodyto specialisto E1 V. D. tretieji asmenys paaiškino, kad Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos projekte minėtas specialistas negalėjo eiti statinio statybos vadovo pareigų, nes buvo samdytas ne rangovo, o subrangovo, kuris projekte faktiškai atliko tik dalį magistralinio dujotiekio įrengimo darbų ir labai mažą dalį linijinio magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų / čiaupų aikštelių įrengimo bendrųjų statybos darbų.

5918.

60Tretieji asmenys taip pat pažymėjo, kad ieškovė 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija iš esmės ginčijo ne 2019 m. gruodžio 10 d. atsakovės sprendimą, o ankstesnius atsakovės sprendimus, kurie ieškovės jau buvo ginčyti kitomis pretenzijomis. Ieškovės pretenzija yra pakartotinė, kadangi jos turinys sutampa su ieškovės ankščiau teiktomis pretenzijomis. Atsakovė taip pat pagrįstai nenagrinėjo ir po viešojo pirkimo sutarties sudarymo pateiktos pretenzijos, nes viešojo pirkimo procedūra baigiasi sudarius viešojo pirkimo sutartį.

6119.

62Trečiųjų asmenų nuomone, atsakovė pati neturi teisės tikrinti trečiojo asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams, o privalo vadovautis trečiųjų institucijų teisės aktų nustatyta tvarka atlikta nurodyto klausimo patikra ir tokios patikros rezultatais, kurie yra pateikiami atsakovei, todėl Vyriausybei priėmus sprendimą, kad atsakovės sandoris su trečiuoju asmeniu ir pats trečiasis asmuo atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus, laikoma, kad jis objektyviai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą tiekėjui ir atsakovė neturi kitos teisinės alternatyvos kaip tik pripažinti, kad trečiasis asmuo atitinka Pirkimo sąlygų 15.8 punkto keliamus reikalavimus.

6320.

64Tretieji asmenys pabrėžė, kad atsakovė nesuteikė jiems jokios ieškovės konfidencialios informacijos, o jie patys atsakovei neteikė jokios melagingos ar klaidinančios informacijos. Alvora – ŠDS kvalifikacija visiškai atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovė negali naudoti teisminio proceso, siekdama susipažinti su trečiojo asmens konfidencialiais duomenimis, kurie nėra susiję su pareikštais reikalavimais. Be to, trečiųjų asmenų nuomone, net ir tuo atveju, jeigu ieškinys būtų tenkinamas, viešojo pirkimo sutartis turėtų būti palikta galioti dėl viešojo intereso.

6521.

66Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad PĮ leidžia su galutiniais tiekėjų pasiūlymais (tiek su technine dalimi, tiek su kaina) susipažinti viename komisijos posėdyje, tačiau pasiūlymus pakartotinai vertinti galima tik pagal kiekybinius kriterijus. VPT nuomone, atsakovė pagrįstai nusprendė atlikti visų tiekėjų, pateikusių galutinius pasiūlymus, vertinimą.

67II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6822.

69Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 28 d. sprendimu ieškovės UAB „MT Group“ ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino neteisėta atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimo dalį, kuria MT Group – Rafako pasiūlymui nesuteiktas 1 balas pagal parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“ bei 2 balai pagal parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3)“, ir laikė, kad MT Group – Rafako pasiūlymui pagal minėtus parametrus iš viso skirtina po 2 balus, atitinkamai 2019 m. lapkričio 8 d. sprendime esančios lentelės kriterijaus „Kompetencija“ eilutėje stulpelio „Tiekėjui įvertinimo metu skirti balai“ nurodytinas balų skaičius – 9, o stulpelio „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ nurodytinas balų skaičius – 7, o eilutėje „Iš viso: A+K+E+G“ stulpelio „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ nurodytinas balų skaičius – 13. Teismas taip pat pripažino neteisėta atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalį dėl MT Group – Rafako suteiktų galutinių ekonominio naudingumo balų skaičiaus, pripažįstant, kad jis yra 91,9255. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė, o bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą nutraukė.

7023.

71Teismas nurodė, kad VPT išvadose, kuriomis remdamasi atsakovė priėmė 2019 m. spalio 29 d. sprendimą pervertinti tiekėjų pasiūlymus, buvo konstatuoti neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai aiškinant ir taikant Pirkimo sąlygas, būtent konkrečius jose įtvirtintus tiekėjų galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, jų parametrus, bei nustatytas Pirkimo sąlygų, jų aiškinimo prieštaringumas, jų taikymas kitaip, negu buvo ankščiau pačios perkančiosios organizacijos išaiškinta tiekėjams. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog esant tokiai situacijai, atsakovė pagrįstai nusprendė panaikinti ankstesnį netinkamą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei atlikti pakartotinį visų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, vienodai ir tinkamai aiškinant Pirkimo sąlygas bei teisingai taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir jų parametrus visų, o ne tik kai kurių tiekėjų atžvilgiu. Nors Pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad susipažinimas su tiekėjų galutiniais pasiūlymais turi vykti dviejuose posėdžiuose: pirmajame posėdyje atveriami vokai, kuriuose yra galutinių pasiūlymų techniniai duomenys ir dokumentai (pasiūlymų A dalys), o antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos (pasiūlymų B dalys), tačiau teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, iškilus poreikiui pervertinti tiekėjų pasiūlymus, grįžti į situaciją, kuomet prieš pasiūlymų vertinimą perkančiajai organizacijai nebūtų žinomi nei techniniai pasiūlymų aspektai, nei kaina, objektyviai nebuvo įmanoma. Tačiau tokia situacija, teismo nuomone, nereiškia neteisėtų viešojo pirkimo procedūrų vykdymo ir nesudaro pagrindo nutraukti Pirkimo procedūras, nes toks formalus, tačiau objektyviai pateisinamas nukrypimas nuo Pirkimo sąlygų nepažeidžia viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisių aktų, kadangi pagal PĮ nuostatas dviejų posėdžių procedūros gali nebūti, jei pirkimas vyksta (kaip kad nagrinėjamu atveju) derybų būdu. Teismas taip pat pažymėjo, kad visi Pirkimo sąlygų 14.2 punkte numatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės buvo vertinami kiekybiškai, t. y. pagal objektyvius, aiškius, konkrečią reikšmę turinčius, palyginamus, standartizuotai išmatuojamus, pagal matematines formules apskaičiuojamus ir kokybinio, subjektyvaus aspekto neturinčius rodiklius. Teismas atkreipė dėmesį, jog pati ieškovė UAB „MT Group“, gavusi perkančiosios organizacijos po ginčijamo sprendimo jai siųstą prašymą patikslinti ir paaiškinti kai kuriuos MT Group – Rafako pasiūlymo dokumentus ir duomenis, tokį prašymą įvykdė ir tokiu būdu savo konkliudentiniais veiksmais išreiškė sutikimą su pakartotinio jos pačios pasiūlymo vertinimo galimybe.

7224.

73Teismas, įvertinęs Pirkimo sąlygų bei jų išaiškinimų turinį, konstatavo, jog tam, kad tiekėjui pagal parametrą „Pajėgumai (K2)“ būtų suteikti 3 ekonominio naudingumo balai, turėjo būti šių sąlygų visuma: 1) Pajėgumų paskirstymo plane turi būti nurodyti visi 8.10.2.1–8.10.2.2 punktuose išvardinti duomenys, be kita ko, kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai; 2) Pajėgumų paskirstymo plane turėjo būti pasiūlyti ne tik tiekėjo paraiškoje nurodyti konkretūs specialistai, bet ir atitinkamas 14.11.2 punkte pateiktoje lentelėje nurodytas konkrečių specialistų bei įrangos kiekis (pavyzdžiui, pasiūlyta mažiausiai dar 35 vnt. šaltkalvių (montuotojų / izoliuotojų). Pajėgumų paskirstymo plane pasiūlyti bent 35 konkretūs šaltkalviai neturi būti pasiūlyti paraiškoje. MT Group – Rafako paraiškoje pasiūlė 10 specialistų, o Pajėgumų paskirstymo plane nurodė 35 šaltkalvius, tačiau vienas iš Pajėgumų paskirstymo plane nurodytų šaltkalvių – R. V. – jau buvo nurodytas ieškovės paraiškoje, o tai reiškia, kad MT Group – Rafako pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane be paraiškoje nurodytų konkrečių specialistų, buvo pasiūlyti 34 kiti (nauji, papildomi), paraiškoje nefigūruojantys specialistai (šaltkalviai), t. y. mažiau, negu Pirkimo sąlygų 14.11.2. lentelėje nurodytas minimalus papildomų specialistų (šaltkalvių) kiekis, leidžiantis suteikti tiekėjui 3 balus. Teismas taip pat sprendė, kad MT Group – Rafako kartu su galutiniu pasiūlymu pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane nėra atskirai nurodyti duomenys apie kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus – jie nėra išskirti į atskirą poziciją, nurodant darbų atlikimo terminus mėnesiais. Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad parengtas planas iš tikrųjų apėmė ir šiuos darbus čiaupų aikštelių įrengimo darbų apimtyje, į šiuos darbus ieškovė atsižvelgė nustatydama pasiūlymo kainą, be to, minėti darbai būtų ateityje išskirti Darbų vykdymo grafike, negali reikšti, jog ieškovės parengtas planas atitinka visus Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

7425.

75Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą už ypatingojo statinio statybos darbų vadovus E1, E2, E3 skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ir kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm; atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu tokių sutarčių skaičius yra 1, ir skiriama 0 balų, jeigu nėra įvykdyta tokių sutarčių. Teismas nurodė, kad ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos projekto užsakovo pažymos apie tai, kad tiekėjo nurodytas E1 specialistas V. D. šiame projekte ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas, bei kurioje būtų nurodyti kiti Pirkimo sąlygų 8.10.7 punkte reikalaujami duomenys. Šiame projekte generaliniu rangovu buvo būtent UAB „Alvora“ kartu su partneriais UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“, tuo tarpu įmonė „PPS Pipeline Systems GmbH“, kurios darbuotoju ir buvo ieškovės pasiūlyme nurodytas specialistas V. D., veikė kaip subrangovė, kuriai buvo pavesta atlikti tik tam tikrą darbų dalį. Projekto užsakovės AB „Amber Grid“ 2015 m. sausio 29 d. sutikimas dėl darbų atlikimo, teismo vertinimu, taip pat neįrodo, kad minėtas asmuo ginčo projekte ėjo būtent ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas, o nebuvo dalies darbų subrangovo paskirtas statybos vadovas. Statinio statybos vadovą skiria rangovas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. MT Group – Rafako pasiūlyme nurodytos V. D. vykdytos sutarties dėl Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos generaliniu rangovu buvo UAB „Alvora“ kartu su partneriais, ir byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ypatingojo statinio statybos vadovas projekte buvo UAB „Alvora“ darbuotojas V. Ž.. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovė 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu už parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E1)“ MT Group – Rafako pasiūlymui skyrė teisingą balą.

7626.

77Teismas sprendė, kad MT Group – Rafako pateiktų dokumentų, susijusių su siūlomo specialisto pagal E2 parametrą patirtimi bei kompetencija, visuma leido atsakovei spręsti dėl specialisto E. D. patirties, įgytos dirbant Szczecin – Lwowek dujotiekio statybos projekte, atitikties Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimams ir už dalyvavimą šios sutarties vykdyme suteikti MT Group – Rafako pasiūlymui dar vieną balą. Teismas pažymėjo, kad šalys nekvestionuoja aplinkybės, jog minėtame projekte E. D. ėjo būtent ypatingojo statinio specialių darbų vadovo pareigas ir dirbo bei veikė projekte rangovės vardu, o dėl darbų atlikimo pobūdžio ir apimties, datų, vietos ir rezultatų tinkamumo perkančioji organizacija galėjo spręsti net iš 3 sutarties užsakovo pateiktų pažymų („ZRUG spolka zo.o.“ 2014 m. vasario 4 d. pažymos – rekomendacijos, 2014 m. vasario 4 d. pažymos – patvirtinimo, 2019 m. lapkričio 4 d. pažymos – patvirtinimo) bei kitų dokumentų (E. D. gyvenimo aprašymo, “ZRUG spolka zo.o.“ pažymos). Teismas atkreipė dėmesį, jog pirminiame sprendime dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo atsakovė laikė MT Group – Rafako specialisto pagal E2 parametrą patirtį Szczecin – Lwowek dujotiekio statybos projekte tinkama. Iki naujo pasiūlymų įvertinimo 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu jokios naujos aplinkybės, kurios būtų susijusios būtent su šiuo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametru, neatsirado, todėl nėra aišku ir atsakovė šioje byloje nepagrindė, kodėl iš naujo vertindama MT Group – Rafako pasiūlymą pagal E2 parametrą jį vertino visiškai kitaip, negu tą buvo padariusi ankščiau.

7827.

79Teismas taip pat sprendė, kad MT Group – Rafako pateiktų dokumentų, susijusių su siūlomo specialisto pagal E3 parametrą patirtimi bei kompetencija, visuma leido atsakovei spręsti dėl specialisto J. H. V. U. patirties, įgytos Vokietijos užsakovo „Gascade Gastransport GmbH“ projektuose „Nowal“ ir „Midal“, atitikties Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimams bei sudarė pagrindą už dalyvavimą šių sutarčių vykdyme suteikti MT Group – Rafako pasiūlymui 2 balus. Teismas pažymėjo, kad apie tai, jog minėtuose projektuose J. H. V. U. atliko būtent ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovui būdingas funkcijas ir pareigas, taip pat apie tai, kad vykdant nurodytus projektus buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, perkančioji organizacija galėjo spręsti iš Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro 2015 m. lapkričio 17 d. išduoto teisės pripažinimo eiti būtent ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas dokumento (statiniams – inžinieriniams tinklams – naftos, dujų; darbo sričiai – naftos ir dujų tinklų tiesimas; dujų, naftos technologinių inžinierinių sistemų įrengimas), užsakovo „Gascade Gastransport GmbH“ 2017 m. gruodžio 6 d. pažymos, rangovo „PPS Pipiline Systems GmbH“ 2018 m. liepos 28 d. rekomendacinio laiško, „Gascade Gastransport GmbH“ 2014 m. balandžio 4 d. pažymos, „PPS Pipiline Systems GmbH“ projekto aprašymo bei rekomendacinio laiško, „Gascade Gastransport GmbH“ 2019 m. lapkričio 8 d. atsakymo el. laišku tiesiogiai atsakovei. Teismas nurodė, kad tai, jog dalis nurodytų dokumentų yra išduoti ne sutarčių užsakovo „Gascade Gastransport GmbH“, o rangovo pagal sutartis „PPS Pipiline Systems Gmbh“, nereiškia, kad tokie dokumentai negalėjo būti prilyginami ir vertinami kaip lygiaverčiai užsakovų pažymoms, nes jie buvo išduoti geriausiai apie vykdytas sutartis ir jų techninius apsektus galinčio išmanyti subjekto – rangovo, be to, byloje nėra duomenų, jog šis rangovas būtų kaip nors susijęs su MT Group – Rafako, suinteresuotas ir šališkas. Teismas atkreipė dėmesį, jog pirminiame sprendime dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo atsakovė laikė MT Group – Rafako specialisto pagal E3 parametrą patirtį tinkama. Iki naujo pasiūlymų įvertinimo 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu jokios naujos aplinkybės, kurios būtų susijusios būtent su šiuo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametru, neatsirado, todėl nėra aišku ir atsakovė nepagrindė, kodėl iš naujo vertindama MT Group – Rafako pasiūlymą pagal E3 parametrą jį vertino visiškai kitaip, negu tą buvo padariusi ankščiau.

8028.

81Teismas pažymėjo, kad projekto vadovo E5 pozicijai MT Group – Rafako pasiūlė A. M., kuriam atsakovė skyrė 1 balą už Magistralinio dujotiekio atšakos nuo atšakos į Šilutės DSS į Klaipėdos antrąją DSS ir Klaipėdos DSS2 projektą, o kitus projektus vertino kaip neatitinkančius Pirkimo sąlygų reikalavimų. Teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovei pateiktame projektų vadovo A. M. atliktų projektų sąraše buvo nurodyti net 8 projektai, tačiau ieškovė nei atsakovei, nei teismui nenurodė, kokio konkrečiai projekto vertinimas buvo, jos nuomone, atliktas netinkamai ir kodėl. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog MT Group – Rafako pasiūlymas pagal parametrą E5 įvertintas netinkamai.

8229.

83Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl pretenzijos priimtinumo ir galimo pakartotinumo svarbu įvertinti ne tik joje pareikštą reikalavimą dėl naujai priimto sprendimo panaikinimo, bet ir tuos argumentus, kuriais tiekėjas grindžia savo nesutikimą su naujai perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu. Nors 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija formaliai buvo pateikta per PĮ 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą, tačiau, teismas, įvertinęs 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos turinį, byloje esančius rašytinius įrodomus, šalių paaiškinimus, pripažino, kad atsakovė pagrįstai vertino ieškovės pretenzijoje nurodytas aplinkybės, kaip iškeliamas pakartotinai ar pateiktas praleidus įstatyme įtvirtintus terminus, ir turėjo teisinį pagrindą minėtą pretenziją palikti nenagrinėtą.

8430.

85Teismas konstatavo, kad atsakovė pagrįstai ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos A dalį (dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS pasiūlymui, teikiant galutinį kainos pasiūlymą) paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus PĮ įtvirtintą terminą, nes ieškovės nurodyti, kaip galimai neteisėti, perkančiosios organizacijos veiksmai galėjo būti ieškovės skundžiami ankščiau ir negali būti laikomi paaiškėjusiais tik atsakovei priėmus 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą. Teismas pažymėjo, kad apie tai, kokius specialistus Alvora – ŠDS nurodė paraiškoje ir galutiniame pasiūlyme, ieškovei tapo žinoma dar 2019 m. rugpjūčio 16 d., kai jai buvo suteikti atitinkami duomenys ir ji per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą susipažino su Alvora – ŠDS pasiūlymo nekonfidencialia dalimi, tačiau nei teikdama 2019 m. rugpjūčio 12 d. pretenziją dėl pirminio 2019 m. rugpjūčio 1 d. pasiūlymų eilės sprendimo, nei reikšdama pirminį ieškinį teismui, nei po 2019 m. spalio 29 d. sprendimo pervertinti pasiūlymus atsakovei teiktoje 2019 m. lapkričio 8 d. pretenzijoje, o vėliau ir teismui 2019 m. lapkričio 22 d. pateiktame ieškinyje ieškovė nekėlė klausimo dėl atsakovės sprendimo iš naujo vertinti būtent ginčijamo turinio Alvora – ŠDS galutinį pasiūlymą.

8631.

87Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė pagrįstai ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos B dalį (dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS pasiūlymui, vertinant KRS – Beltruboprovodstroj ir Alvora – ŠDS atitiktį nacionalinio saugumo interesams) paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus PĮ įtvirtintą terminą. Teismas pažymėjo, kad apie tai, jog ginčo viešajame pirkime bus pakartotinai atliekamas tik Alvora – ŠDS bei MT Group – Rafako galutinių pasiūlymų vertinimas, ieškovei vėliausiai galėjo tapti žinoma iš atsakovės 2019 m. lapkričio 14 d. rašto, kuriame nurodyta, kad pakartotinės pasiūlymų vertinimo procedūros atliekamos tik nepašalintų tiekėjų atžvilgiu. Teismas taip pat pažymėjo, kad tiek dėl pretenzijos perkančiajai organizacijai, tiek dėl ieškinio teismui dalies, kiek tai susiję su KRS – Beltruboprovodstroj ir potencialaus sandorio su juo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimu, ieškovė apskritai negali būti laikoma suinteresuotu subjektu. Be to, teismas nurodė, kad tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas (taip pat ir įvykusio įvertinimo peržiūrėjimas) nėra perkančiosios organizacijos kompetencija, ir atitinkamai negali būti kokių nors jos teisėtų ar neteisėtų veiksmų rezultatas, tuo pačiu ir tiekėjo pretenzijos perkančiajai organizacijai, o vėliau ir ieškinio bendrosios kompetencijos teismui dalykas. Saugumo komisijos sprendimai dėl ginčo pirkime dalyvavusių tiekėjų ir sandorių su jais atitikties nacionalinio saugumo interesams ginčytini Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

8832.

89Teismas nurodė, kad informaciją, jog Alvora – ŠDS pateikto galutinio pasiūlymo kaina buvo ženkliai mažesnė už pirminio pasiūlymo kainą, ieškovė turėjo dar 2019 m. rugpjūčio mėn., kai atsakovė pateikė ieškovei susipažinti Alvora – Rafako galutinio pasiūlymo A ir B nekonfidencialiąsias dalis, be to, ši informacija buvo žinoma ieškovei ir per visą civilinės bylos Nr. e2-4048-653/2019 nagrinėjimo laiką, todėl teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, susijusi su galimai neteisėtu konfidencialios informacijos gavimu, kaip tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindu, ieškovei buvo ir galėjo būti žinoma žymiai ankščiau nei buvo priimtas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas, todėl, ir pretenzija dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo galėjo ir turėjo būti teikiama žymiai anksčiau. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino pagrįstu atsakovės atsisakymą nagrinėti ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos C dalį (dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo procedūrų dėl konfidencialių duomenų apie MT Group – Rafako gavimo), kaip pateiktą praleidus PĮ numatytą terminą. Teismas pažymėjo, kad dėl nurodytos priežasties plačiau vertinti ieškovės ieškinyje nurodytas aplinkybes bei spręsti dėl su šiuo aspektu susijusių reikalavimų neturi teisinio pagrindo, juo labiau, kad ieškovė į bylą nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl neteisėto konfidencialios informacijos gavimo, jos neteisėto atskleidimo.

9033.

91Teismas pažymėjo, kad apie tai, kiek konkrečiai ir kokius būtent specialistus, įskaitant ir suvirintojus, buvo nurodęs Alvora – ŠDS savo paraiškoje ir galutiniame pasiūlyme, ieškovei vėliausiai tapo žinoma 2019 m. rugpjūčio 16 d., kai ji susipažino su Alvora – ŠDS pasiūlymo A ir B nekonfidencialiomis dalimis, tai taip pat buvo žinoma per visą civilinės bylos Nr. e2-4048-653/2019 nagrinėjimo eigą, tačiau nei 2019 m. rugpjūčio 12 d., nei 2019 m. rugpjūčio 19 d., nei vėlesnėse pretenzijose perkančiajai organizacijai, taip pat per teisminį minėtos bylos nagrinėjimą ieškovė nekėlė klausimo ir nereiškė reikalavimo dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo atmetimo būtent šiuo pagrindu dėl neatitikimo atitinkamam kvalifikacijos reikalavimui. Be to, iš atsakovės 2019 m. spalio 29 d. bei 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimų, 2019 m. lapkričio 14 d. rašto ieškovei turėjo būti suprantama ir aišku, jog perkančioji organizacija iš naujo ketina vertinti ir vertino tik iki tol nepašalintų iš pirkimo tiekėjų ir tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti jokiais pagrindais, pasiūlymus, ir tas vertinimas apima ne jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kitus dar ankstesnėse viešojo pirkimo stadijose atliktus veiksmus, bet balų suteikimą kiekvienam iš tiekėjų pagal Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus, tačiau iki pat 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos ieškovė nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl Alvora – ŠDS (ne)atitikties kvalifikaciniam reikalavimui dėl suvirintojų vertinimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovė teisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos D dalį (dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikties kvalifikaciniam reikalavimui dėl specialistų (suvirintojų)) kaip pateiktą praleidus PĮ nustatytą terminą, atitinkamai ir teismas neturi pagrindo iš esmės spręsti dėl Alvora – ŠDS atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui.

9234.

93Teismas sutiko su atsakovės pozicija, kad ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos E dalis (dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo procedūrų dėl klaidinančios informacijos suteikimo) taip pat pateikta praleidus PĮ nustatytą terminą, nes apie, ieškovės nuomone, klaidinančios informacijos pateikimą, ieškovė žinojo ir galėjo žinoti ankščiau, negu perkančioji organizacija priėmė 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą.

9435.

95Teismas nurodė, kad ieškovė, pateikdama 2019 m. rugpjūčio 26 d. pretenziją dėl pirminio atsakovės 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, kėlė klausimą dėl Alvora – ŠDS pasitelkto subtiekėjo UAB „Įžvalga“ atitikties Pirkimo sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui dėl teisės vykdyti bendruosius statybos darbų dujų inžinieriniuose tinkluose bei reikalaudama atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą, kaip neatitinkantį minėtų reikalavimų, tačiau išnagrinėjusi pretenziją šioje dalyje atsakovė 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu ją laikė nepagrįsta ir atmetė. Ieškovė, ginčydama minėtą atsakovės 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, ieškinio reikalavimo aplinkybėmis dėl UAB „Įžvalga“ teisės verstis veika negrindė. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ieškovė dar 2019 m. rugpjūtį realizavo savo teisę skųsti ir kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus, kiek tai susiję su tiekėjo Alvora – ŠDS atitiktimi Pirkimo sąlygų reikalavimams, pasitelkiant subtiekėją UAB „Įžvalga“, todėl atsakovė, 2019 m. gruodžio 20 d. gavusi pakartotinę pretenziją dėl šio klausimo (pretenzijos F.II dalis), turėjo teisinį pagrindą ją atsisakyti nagrinėti.

9636.

97Dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos F.I dalies (dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikties kvalifikaciniam reikalavimui dėl teisės vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje) teismas sprendė, kad atsakovė nepagrįstai konstatavo, jog šis klausimas jau buvo išspręstas atsakovės atsakymu į ieškovės 2019 m. rugpjūčio 12 d. pretenziją ir yra iškeltas pakartotinai. Ieškovė civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 taip pat kėlė klausimus dėl minėto kvalifikacinio reikalavimo, taigi nutraukus bylą, šis klausimas liko neišnagrinėtas iš esmės. Tačiau teismas sprendė, kad šiuo atveju ieškovė praleido PĮ nustatytą terminą ginčyti ir šį perkančiosios organizacijos veiksmą, kadangi apie tai, jog Alvora – ŠDS pasiūlymas nėra atmestas nei dėl neatitikties ieškovės nurodytam reikalavimui dėl teisės verstis veikla kultūros paveldo teritorijoje, nei dėl neatitikties jokiam kitam kvalifikaciniam reikalavimui, ieškovei vėliausiai tapo ir galėjo tapti žinoma gavus perkančiosios organizacijos 2019 m. lapkričio 14 d. raštą. Atsižvelgiant į tai, atsakovė turėjo teisinį pagrindą atsisakyti nagrinėti 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos F.I dalį.

9837.

99Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją, teismas sprendė, jog dėl ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos pagrindu pareikšto ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas Alvora – ŠDS, byla turi būti nutraukta.

10038.

101Kadangi ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija apskritai nebuvo nagrinėjama iš esmės, todėl teismas sprendė, kad atsakovė neturėjo pagrindo taikyti PĮ 109 straipsnio 2 dalies normą dėl negalėjimo sudaryti pirkimo sutartį dar 10 dienų po pretenzijos išnagrinėjimo. Tai, kad ieškovė tik 2019 m. gruodžio 23 d. faktiškai susipažino su atsakovės pateiktais Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais, teismo vertinimu, taip pat nesudaro pagrindo spręsti, jog tiek 10 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, tiek 10 dienų terminas, per kurį pretenziją gavęs perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties, turi būti skaičiuojamas būtent nuo pretenziją teikiančio tiekėjo susipažinimo su laimėjusio tiekėjo pirkimo dokumentais dienos.

10239.

103Teismas padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2020 m. sausio 2 d. pretenziją, nes ši buvo pateikta po Pirkimo sutarties sudarymo, tačiau pažymėjo, kad tokiu atveju minėtoje pretenzijoje nurodytos aplinkybės nagrinėtinos iš esmės paties teismo, išskyrus aplinkybes, susijusias su Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitiktimi kvalifikaciniam reikalavimui dėl suvirintojų, nes šiuo aspektu ieškovė jau pasisakė savo 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje ir teismas jau įvertino kaip pagrįstą perkančiosios organizacijos atsisakymą nagrinėti šią ieškovės pretenzijos dalį.

10440.

105Teismas, įvertinęs ieškovės ieškinio argumentus dėl Alvora – ŠDS nepagrįstai skirto 1 balo už ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo E4 patirtį Šakių dujų skirstymo stoties projekte, nurodė, jog už šį projektą Alvora – ŠDS balai nebuvo skirti. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, sužinojusi apie šią aplinkybę, dublike nurodė jau visiškai naujas faktines aplinkybes – tai, kad Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN 800 statybos darbų projektas neatitinka parametrui E4 nustatytų reikalavimų, kurios nebuvo nurodytos nei 2020 m. sausio 2 d. pretenzijoje, nei teismui pateiktame patikslintame ieškinyje. Teismas nurodė, kad ieškinio pagrindas gali būti keičiamas tik Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 141 straipsnyje nustatyta tvarka, galimybės keisti ieškinio pagrindą ir dalyką paruošiamuosiuose procesiniuose dokumentuose, tokiuose kaip dublikas, CPK nenumato. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo vertinti visiškai naujas dublike ieškovės nurodytas aplinkybes, kuriomis ieškovė pradėjo grįsti reikalavimą dėl atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo panaikinimo. Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog net ir tuo atveju, jeigu ieškovės dublike nurodytos naujai iškeltos aplinkybės ir būtų teismo pripažintos pagrįstomis ir įrodytomis bei būtų pagrindas konstatuoti Alvora – ŠDS konsorciumui nepagrįstai skirtą 1 balą pagal parametrą E4, tai tik neženkliai pakeistų galutinį Alvora – ŠDS pagal kriterijų „Kompetencija E“ skirtiną balų skaičių (nuo 9 balų iki 8 balų) bei iš esmės nepakeistų galutinio pirkimo rezultato, pagal kurį Alvora – ŠDS pasiūlymas vis tiek būtų pripažintas pirkimo laimėtoju.

10641.

107Teismas padarė išvadą, kad atsakovė tinkamai įvertino Alvora – ŠDS prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir iš esmės tinkamai sprendė bei nustatė, kurie iš duomenų teiktini susipažinimui ieškovei, o kurie, vis dėlto, atitinka komercinės paslapties bei konfidencialių pasiūlymo aspektų požymius bei saugotini, taip pat tinkamai vadovavosi proporcingumo principu ir suteikė ieškovei maksimaliai leistinos apimties informaciją, kuri nagrinėjamu atveju buvo pakankama galimai pažeistų ieškovės teisių gynimui ir niekaip neapribojo tokių ieškovės galimybių.

10842.

109Teismas konstatavo, kad nors atsakovė nepagrįstai nesuteikė MT Group – Rafako pasiūlymui 1 balo pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“ bei 2 balų pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3), tačiau konstatuoti pažeidimai šiuo atveju neturėjo įtakos MT Group – Rafako galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, nes Alvora – ŠDS vis tiek surinko didesnį balų skaičių, todėl nėra pagrindo pripažinti 2019 m. gruodžio 23 d. Pirkimo sutartį negaliojančia. Be to, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuotų pagrindas taikyti PĮ 112 straipsnio 2 dalies normą, numatančią teismo teisę nepripažinti sudarytos pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes.

11043.

111Teismas taip pat nusprendė netenkinti ieškovės 2020 m. vasario 26 d., t. y. likus dviem dienoms iki teismo sprendimo paskelbimo, pateikto prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir priimti ieškovės rašytinius paaiškinimus dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo vertinimo pagal parametrą E3 ir dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas pažymėjo, kad visi su Pirkimo sutarties pripažinimu negaliojančia susiję argumentai, motyvai, reikšminga teismų praktika ir įrodymai jau buvo pateikti tiek patikslintuose ieškiniuose, tiek dublikuose ir triplikuose, todėl tokių argumentų atkartojimas, papildymas, išplėtimas negali sudaryti pagrindo bylos nagrinėjimui iš esmės atnaujinti. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovė dar 2019 m. rugpjūčio mėnesį susipažinusi su dalimi Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų bei tuo pagrindu inicijavusi ankstesnę civilinę bylą, tiek vėliau inicijavusi nagrinėjamą civilinę bylą, būdama atstovaujama profesionalaus advokato, turėjo teisę ir galimybę pareikšti visus norimus reikalavimus byloje ir tokia teise aktyviai naudojosi, ne kartą tikslindama ieškinio pagrindą, vis pildydama jį naujomis aplinkybėmis, kvestionuodama tiek MT Group – Rafako, tiek ir Alvora – ŠDS pasiūlymų vertinimą pagal įvairius ekonominio naudingumo kriterijus ir parametrus, taigi ieškovės nurodoma aplinkybė, kad neva tik iš 2020 m. vasario 18 d. atsakovės pateikto tripliko jai paaiškėjo galimai perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai vertinant Alvora – ŠDS pasiūlymą pagal ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija“ parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E3)“ nesudaro pagrindo vėl nagrinėti bylą iš esmės, kas atitinkamai lemtų ir ieškinio pagrindo pakeitimą (papildymą), taip pat pažeistų ir proceso operatyvumo, koncentruotumo principus.

112III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11344.

114Ieškovė UAB „MT Group“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimo dalį, kuria teismas atmetė ieškovės reikalavimus bei dalį bylos nutraukė, ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visiškai. Be to, ieškovė prašė išreikalauti iš atsakovės Alvora – ŠDS dokumentus apie ginčo Pirkime pasitelktų specialistų vardus ir pavardes bei priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

11544.1.

116Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovė 2019 m. spalio 29 d. sprendimu teisėtai ir pagrįstai sugrįžo į pakartotinį Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimą. Tai, kad teismų praktikoje leidžiama sugrįžti į pakartotinį vertinimą dėl dalyvio atitikties techninės specifikacijos reikalavimams negali būti prilyginama teisei sugrįžti į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balų perskaičiavimą, žinant viešojo pirkimo dalyvių galutines kainas. Atsakovė nesilaikė Pirkimo sąlygose nustatytos dvipakopės pasiūlymų vertinimo tvarkos ir toks Pirkimo sąlygų pažeidimas negali būti pripažįstamas tik formaliu, nes sprendimas sugrįžti į MT Group – Rafako pasiūlymo pakartotinį vertinimą dėl ekonominio naudingumo balo, žinant galutinę kainą, suteikia atsakovei plačią diskreciją skirti neobjektyvius ekonominio naudingumo balus už kokybinius pasiūlymo parametrus bei balų skyrimu prognozuoti Pirkimo laimėtoją.

11744.2.

118Atsižvelgiant į VPT išvados argumentus, atsakovė turėjo pervertinti ir KRS – Beltruboprovodstroj pasiūlymą, nuo kurio įvertinimo galėjo pasikeisti Pirkimo laimėtojas ir ieškovei skirtų ekonominio naudingumo balų įvertinimas, nes ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai buvo santykinio vertinimo pobūdžio. Be to, Pirkimo dokumentuose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybiniai ir niekaip kiekybiškai nepamatuojami, ką patvirtina Pirkimo sąlygose įtvirtinta dvipakopė pasiūlymų įvertinimo tvarka. Tai, kad ieškovė pateikė atsakovei prašomus pasiūlymo paaiškinimus ir neprieštaravo Alvora – ŠDS pasiūlymo pervertinimui, nereiškia, jog ieškovė sutiko su jos pasiūlymo pervertinimu.

11944.3.

120Teismas netinkamai interpretavo Pirkimo dokumentų paaiškinimus, todėl padarė klaidingas išvadas dėl MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo plano įvertinimo dėl siūlomų šaltkalvių skaičiaus. Pagal kasacinio teismo praktiką specialistų atliktinų darbų paskirstymas – perskirstymas tarp pasiūlyme išviešintų subjektų yra leidžiamas ir po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Taigi tai, kad R. V. paraiškoje buvo nurodytas prie darbininkų, turinčių teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus, nereiškia, jog galutinio pasiūlymo pateikimo dieną jis negalėjo būti identifikuotas kaip papildomas šaltkalvis. MT Group – Rafako paraiškoje buvo nurodyti net 10 darbininkų, turinčių teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus, tarp kurių ir R. V., nors pagal Pirkimo dokumentus pakako pasiūlyti tik 8 tokius darbininkus. Taigi R. V. kvalifikacija nebuvo būtina, jog ieškovė atitiktų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, todėl šis likęs papildomas pajėgumas galėjo būti identifikuojamas galutinio pasiūlymo teikimo metu kaip papildomo šaltkalvio pajėgumas pagal Pirkimo dokumentų 14.11.2 punkto reikalavimus. Be to, apeliantė buvo pajėgi pasiūlyti netgi didesnį šaltkalvių skaičių ir siūlė atsakovei dar vieną šaltkalvį, kurio atsakovė neleido pasitelkti, nors Alvora – ŠDS, pasibaigus galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, leido pakeisti specialiųjų statybos darbų vadovą.

12144.4.

122MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo planas atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimą dėl kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbų nurodymo. Pajėgumų paskirstymo plano rašytinėje dalyje atskiroje grafoje buvo išskirta skiltis „Darbo grupė: 8.10.2.1.13. Kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbai“ bei identifikuota 22 specialistų komanda, kuri vykdys šiuos kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbus, taip pat nurodyti darbų etapai (laikotarpiai). Darbų I ir IV etapų išskyrimas mėnesių tikslumu buvo nurodytas grafinėje Pajėgumų paskirstymo plano dalyje. Kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbai Pajėgumų paskirstymo plano grafinėje dalyje papildomai buvo atvaizduojami čiaupų aikštelių (ČA) įrengimo darbų bei Santaikos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties (Santaikos DASRS) įrengimo darbų apimtyje. Pajėgumų paskirstymo plano grafinė dalis yra paremta piketais (PK), kur šiuo atveju nėra techninės galimybės ties tuo pačiu piketu (ties ta pačia lokacine vieta) atitinkamus įrengimo darbus išskaidyti į atskirus piketus. Be to, pateiktame techniniame projekte kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kameros nėra išskirtos kaip atskiri (savarankiški) statybos statiniai bei nėra apibrėžtos jų fizinės ribos. Pajėgumų paskirstymo planas bei jų atskiros grupės detaliai turės būti išskirtos ne pasiūlymo pateikimo dieną, tačiau sutarties vykdymo metu – rangovui rengiant Darbų vykdymo grafiką. Ieškovė buvo pateikusi visus dokumentus, kurie objektyviai įrodė, jog kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbų įvykdymas numatytas tiek techninėje dokumentacijoje, tiek finansiniuose skaičiavimuose.

12344.5.

124Spręsdamas dėl specialisto V. D. profesinės patirties atitikties Pirkimo dokumentų E1 reikalavimams, teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad Klaipėda – Kuršėnai projekte buvo net 6 savarankiški (atskiri) statiniai, o specialisto V. D. profesinė patirtis einant statinio statybos vadovo pareigas buvo įrodinėjama dėl 26,2 km vamzdyno Klaipėdos rajono ribose statinio (pagal atskirą statybos leidimą Klaipėdos rajonui), kai visas dujotiekio ilgis buvo 110,53 km (per penkis rajonus). Pats generalinis rangovas UAB „Alvora“ subrangos sutartimi pavedė subrangovui „PPS Pipeline Systems GmbH“ atlikti atitinkamo ruožo (~27 km) magistralinio dujotiekio darbų dalį, o tai reiškia, jog pavedė subrangovui vykdyti statinio statybos vadovo pareigas toje dalyje, tuo tarpu minėtame ruože ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdė „PPS Pipeline Systems GmbH“ specialistas V. D., kas reiškia, kad MT Group – Rafako pasiūlymui turėjo būti skirtas papildomas 1 balas už šio specialisto patirtį Klaipėda – Kuršėnai objekte.

12544.6.

126Teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir ištirti aplinkybes, paaiškėjusias tik susipažinus su atsakovės dokumentais, pateiktais 2020 m. vasario 18 d. vykusio teismo posėdžio dieną po 9.30 val. Tik įvertinus nurodytus dokumentus, paaiškėjo, jog atsakovė Pirkimo procedūrų metu Alvora – ŠDS neteisėtai leido, pasibaigus galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, pakeisti specialiųjų statybos darbų vadovą E3 iš vieno į kitą. Tai liudija nelygiateisį pasiūlymų vertinimą, nes ieškovei nebuvo leista pasitelkti šaltkalvio R. V.. Anksčiau apeliantei suteikti duomenys apie Alvora – ŠDS, slepiant specialistų vardus, pavardes ir net iš esmės visų kvalifikacijos atestatų numerius, niekaip nerodė fakto, jog Alvora – ŠDS po galutinio pasiūlymo pateikimo pakeitė specialiųjų statybos darbų vadovą iš vieno į kitą, taigi nurodyto pažeidimo faktas apeliantei negalėjo būti žinomas anksčiau. Duomenų apie specialistus nepateikimas įrodo, kad ieškovei buvo apsunkinta teisė ginti savo teises.

12744.7.

128Apeliantės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija dėl atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo nebuvo nei pakartotinė, nei pateikta praleidus PĮ nustatytą terminą. Apeliantė 2019 m. gruodžio 20 d. pateikė pretenziją dėl atsakovės nustatytos pasiūlymų eilės sprendimo, kuris apeliantei buvo išsiųstas 2019 m. gruodžio 10 d., taigi apeliantė pateikė pretenziją per 10 kalendorinių dienų terminą nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės buvo visiškai naujas sprendimas dėl laimėtojo išrinkimo, ir tik iš šio sprendimo apeliantei paaiškėjo, jog Alvora – ŠDS yra pripažįstamas laimėjusiu ginčo pirkimą ir atitinka visus Pirkimo dokumentų reikalavimus. Net jeigu vienas arba kitas pažeidimas galėjo būti numatytas anksčiau nei 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas, tačiau tik 2019 m. gruodžio 10 d. paaiškėjo Pirkimo laimėtojas ir tik tuomet apeliantės subjektinės teisės laimėti Pirkimą buvo pažeistos.

12944.8.

130Pažeidimas, susijęs su Alvora – ŠDS galutine pasiūlymo kaina ir jos pagrįstumu, paaiškėjo tik iš 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo, nes tik tada apeliantei paaiškėjo, jog atsakovė, atlikusi pakartotinį įvertinimą, nepakeitė Alvora – ŠDS balų, skirtų pasiūlymo kainai ir leido pasilikti tokią pačią nepilną pasiūlymo komandą (nepasitelkiant visų paraiškoje nurodytų specialistų galutinio pasiūlymo teikimo metu). Tik paskelbus 2019 m. gruodžio 10 d. pasiūlymų eilės sprendimą, apeliantei paaiškėjo, kad atsakovė neįžvelgia pažeidimų, susijusių su nacionalinio saugumo patikra, o aplinkybės, susijusios su atsakovės generalinio direktoriaus bei Teisės ir administravimo direktoriaus pasitraukimu iš pareigų dėl su Pirkimu susijusių priežasčių, atitinkamai ir neteisėtu apeliantės pasiūlymo duomenų atskleidimu, apskritai paaiškėjo tik 2019 m. gruodžio 10 d. – 2019 m. gruodžio 20 d. laikotarpiu. Atsakovės sprendimas atmesti ar neatmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą paaiškėja tik kartu su pasiūlymų eilės sprendimu, kuomet Alvora – ŠDS įvertinama pagal pašalinimo pagrindus, kvalifikaciją, pasiūlymo reikalavimus, ekonominį naudingumą, kainą, nacionalinio saugumo ir susijusius aspektus, taigi ir kiti ieškovės ieškinyje nurodyti Alvora – ŠDS pasiūlymo vertinimo pažeidimai paaiškėjo tik 2019 m. gruodžio 10 d.

13144.9.

132Saugumo plano rengimo, teikimo tvirtinti ir jo patvirtinimas laiko atžvilgiu lėmė, kad Pirkimo dalyvių atitiktis nacionalinio saugumo interesams buvo įvertinama visiškai nelygiateisiai, suteikiant nepagrįstą konkurencinį pranašumą Alvora – ŠDS, nes mažiausią kainą pasiūliusio KRS – Beltruboprovodstroj patikra buvo vykdoma nesant Saugumo plano, o Alvora – ŠDS tikrintas jau esant patvirtintam Saugumo planui, nors VPT buvo pažymėjusi, kad vertinimas turi būti atliekamas pagal vienodą Saugumo plano redakciją. Be to, atsakovė paruošė įvairias rizikų valdymo priemones, kurias taikys Alvora – ŠDS atžvilgiu, tačiau tokių priemonių atsakovė be jokios pateisinamos priežasties nebuvo pasiruošusi taikyti KRS – Beltruboprovodstroj atžvilgiu. Alvora – ŠDS kelia realią grėsmę ir atitinkamas rizikas nacionalinio saugumo interesams Lietuvos Respublikos strateginės dujotiekio infrastruktūros srityje, be to, nuo tada, kai Saugumo komisija priėmė sprendimą dėl Alvoros – ŠDS atitikties, pasikeitė UAB „Alvora“ generalinis direktorius, kuris nebuvo patvirtintas dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams.

13344.10.

134Atsakovė neteisėtai suteikė Alvora – ŠDS konfidencialią informaciją apie MT Group –Rafako pirminio pasiūlymo kainą, kas leido Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo teikimo metu perkančiajam subjektui pasiūlyti ženkliai žemesnę darbų kainą. Nesant Alvora – ŠDS racionalių paaiškinimų dėl tokio kainų pokyčio, nepaneigus UAB „Alvora“ generalinio direktoriaus sąsajų su atsakove bei kitų abejonių visumos, yra pagrindas taikyti Pirkimo sąlygų 3.7 punkte nurodytą pašalinimo pagrindą dėl neteisėtai gautos konfidencialios informacijos.

13544.11.

136Alvora – ŠDS neturi teisės vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, o tai yra savarankiškas pagrindas, dėl kurio atsakovė turėjo atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą. Nors Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyto konkretaus kvalifikacinio reikalavimo turėti teisę vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, tačiau pagal Pirkimo sąlygų išaiškinimus tiekėjai patys turi įsivertinti, kokią kvalifikaciją turi turėti. Pirkimo dokumentų visuma patvirtina, jog statybos darbai bus vykdomi, be kita ko, kultūros paveldo objekto teritorijoje, atitinkamai darbams vykdyti yra būtinas atitinkamas atestatas, kurio Alvora – ŠDS neturi.

13744.12.

138Alvora – ŠDS subtiekėjas UAB „Įžvalga“ neturi teisės vykdyti bendruosius statybos darbus dujų inžineriniuose tinkluose. Atsakovės teiginiai, kad UAB „Įžvalga“ buvo pasitelkta tik tokių bendrųjų statybinių darbų atlikimui, kiek tai leidžia kvalifikacija, yra nepagrįsti ir prieštarauja Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo duomenims.

13944.13.

140Pirkimo dalyviai kvalifikaciją turėjo įgyti visa jos apimtimi vėliausiai iki paraiškų teikimo dienos ir ją išlaikyti iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paraiškų pateikimo dieną Alvora – ŠDS neturėjo reikiamos kvalifikacijos, kuri buvo keliama dėl 16 suvirintojų, nes 16 suvirintojų (ar jų dalis) buvo pasitelkti tik po paraiškų pateikimo pabaigos, be to, ir pačioje paraiškoje buvo nurodyta, jog Alvora – ŠDS ketina įdarbinti 4 suvirintojus, tačiau nėra nė vieno ketinimų protokolo, kuris būtų sudarytas paraiškos teikimo dieną ar prieš tai. Atsakovė, priimdama suvirintojus kvalifikacijai pagrįsti po paraiškų pateikimo termino pabaigos, pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus pamatinius viešųjų pirkimų principus.

14144.14.

142Alvora – ŠDS nenurodė informacijos apie darbus strateginiuose objektuose Rusijoje ir Baltarusijoje, teikė klaidinančia ir melagingą informaciją apie ypatingojo statinio statybos vadovo V. Ž. patirtį AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo dujotiekio ir dujų matavimo stoties projektavimo ir statybos projekte (UAB „Alvora“ neužbaigė šio projekto), taip pat teikė klaidinančią ir melagingą informaciją apie pasitelktų specialistų skaičių pirminiame pasiūlyme (Alvora – ŠDS neturėjo 13 specialiųjų statybos vadovų). Nors atsakovė, paskelbusi naują pasiūlymų eilės sprendimą, pripažino tam tikrus Alvora – ŠDS duomenis klaidinančiais, tačiau nepagrįstai netaikė privalomo pašalinimo pagrindo dėl klaidinančios informacijos pateikimo.

14344.15.

144Teismas nepagrįstai nenagrinėjo ieškovės argumentų dėl Alvora – ŠDS specialisto profesinės patirties pagal E4 vertinimo kriterijų. Ieškovė argumentus dėl E4 vertinimo kriterijaus buvo pateikusi tiek 2019 m. gruodžio 16 d. patikslintame ieškinyje, tiek dublike.

14544.16.

146Teismas nepagrįstai atsisakė suteikti atitinkamus duomenis apie Alvora – ŠDS specialistų vardus ir pavardes. Naujai po bylos nagrinėjimo iš esmės paaiškėjusios aplinkybės apie specialistų keitimo faktą Pirkimo metu liudija realų poreikį įvertinti Alvora – ŠDS pasiūlymo duomenis, susijusius su pasitelktais specialistais galutinių pasiūlymų teikimo dieną bei vėliau po galutinių pasiūlymų teikimo pabaigos.

14745.

148Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

14945.1.

150Atsakovė teisėtai priėmė 2019 m. spalio 29 d. sprendimą sugrįžti į pakartotinį Alvora – ŠDS ir ieškovės pasiūlymų vertinimą. Atsakovė buvo įpareigota ištaisyti VPT nustatytus pažeidimus, be to, ankstesnės bylos nagrinėjimo metu buvo aiškinamasi dėl tiekėjų informacijos netikslumo, t. y. kad tiekėjai, teikdami informaciją dėl savo specialistų patirties ir vykdytų projektų teikė ne visai tikslią informaciją, todėl kilo poreikis šią informaciją pervertinti. Taigi atsakovė ėmėsi iniciatyvos ir grįžo į tiekėjų pasiūlymų pakartotinį vertinimą, siekdama sutaupyti laiko bei kaštų, tinkamai ir laikantis tiek pirkimų principų, tiek Pirkimo sąlygų, visų tiekėjų pasiūlymų vertinimą atliekant laikantis vienodo Pirkimo sąlygų aiškinimo. Visi Pirkimo sąlygų 14 skyriuje pateikti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai buvo vertinami kiekybiškai ir pagal objektyvius, o ne subjektyvaus vertinimo kriterijus. PĮ nedraudžia tokios skelbiamų derybų vykdymo tvarkos, kai derybos vykdomos ir pasiūlymo ekonominis naudingumas vertinamas, susipažinus su tiekėjų pasiūlytomis kainomis, taigi tokia procedūrų atlikimo tvarka neprieštarauja pirkimų principams. Pripažindama pakartotinį pasiūlymų vertinimą konkurento atžvilgiu, o savo atžvilgiu pakartotinį pasiūlymo vertinamą laikydama negalimu, ieškovė elgiasi nesąžiningai ir pažeidžia socialiai atsakingo ieškovo veiksmų ribas bei siekia nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo. Pateikdama atsakovei paaiškinimus, ieškovė pati pripažino atsakovės vykdomas procedūras ir neteikė pretenzijos dėl pateikto užklausimo ir prašymo patikslinti / paaiškinti pasiūlymo duomenis bei šį prašymą įvykdė. Atsakovė dėl tokio pakartotinio pirkimo procedūrų vykdymo konsultavosi su VPT, o procedūros vykdytos dalyvaujant Centrinės projektų valdymo agentūros stebėtojams bei užtikrinant skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų laikymąsi.

15145.2.

152Pateikdama argumentus dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo ieškovė kvestionuoja ne atsakovės, o Vyriausybės ir prie jos veikiančios Saugumo komisijos sprendimus, nes būtent minėta komisija vykdo sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą. Atsakovė kreipėsi į Saugumo komisiją dėl tikslingumo atlikti pakartotinę Alvora – ŠDS patikrą, tačiau komisija nurodė, kad tam nėra pagrindo. Saugumo planas ir jo rengimo aplinkybės nėra susijusios su Pirkimo procedūromis ir Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimu. KRS – Beltruboprovodstroj buvo pašalintas iš Pirkimo procedūrų, o pasiūlymų vertinimo procedūroje yra vertinami ir į pasiūlymų eilę įtraukiami tik tiekėjai, kurių galutiniai pasiūlymai nėra atmesti. KRS – Beltruboprovodstroj nesiėmė jokių veiksmų dėl priimtų sprendimų dėl jo pašalinimo iš Pirkimo procedūrų ir toks sprendimas įsiteisėjo, taigi KRS – Beltruboprovodstroj tapo suinteresuotumą praradusiu dalyviu. Nėra aišku, kaip su ieškovės teisių gynimu ir byloje pareikštais reikalavimais yra susijęs iš Pirkimo pašalinto tiekėjo pasiūlymo vertinimas.

15345.3.

154Tiekėjas Pajėgumų paskirstymo plane privalėjo konkrečiai nurodyti mažiausiai visus paraiškoje nurodytus specialistus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei papildomai nurodyti 14.11.2 punkto lentelėje prašomus papildomus darbuotojus, įskaitant 35 šaltkalvius. Paraiškoje ir Pajėgumų paskirstymo plane nurodyti darbuotojai negalėjo dubliuotis, t. y. paraiškoje nurodyti darbuotojai nėra laikomi papildomais darbuotojais, kurie Pajėgumų paskirstymo plane nurodomi vadovaujantis 14.11.2 punkto nuostatomis. R. V. apeliantės paraiškoje buvo nurodytas, kaip specialistas, kuriuo grindžiama atitiktis Pirkimo sąlygų A-3 priedo 2 lentelės 9.10.7 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui ir kaip vienas iš 35 šaltkalvių, nurodytų Pajėgumų paskirstymo plane, t. y. tas pats asmuo yra dubliuojamas tiek paraiškoje, tiek Pajėgumų paskirstymo plane, taigi ieškovė parengė netinkamą Pajėgumų paskirstymo planą. Teigdama, kad pasiūlė atsakovei dar 2 papildomus šaltkalvius, ieškovė siekia neteisėto pasiūlymo keitimo, nes ieškovės galutiniame pasiūlyme naujai nurodyti specialistai nebuvo paminėti ir įtraukti į Pajėgumų paskirstymo planą, nebuvo nurodyta, kuriame darbų etape jie dirbs, kokia bus jų darbo trukmė.

15545.4.

156Pati ieškovė pripažino, kad Pajėgumų paskirstymo plano grafinėje dalyje atskirai neišskyrė kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų, kas patvirtina, jog ieškovės Pajėgumų paskirstymo planas neatitiko Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.13 punkto reikalavimo nurodyti konkrečios atskiros darbų grupės trukmę, todėl už planą pagrįstai buvo skirta 0 balų.

15745.5.

158Apeliantė neįrodė, kad jos pasiūlytas specialistas V. D. būtų ėjęs ypatingo statinio statybos vadovo pareigas Klaipėdos – Kuršėnų dujotiekio statybos darbų projekte, tuo tarpu UAB „Alvora“, kuri buvo generalinis rangovas minėtame projekte, pateikė nenuginčijamus įrodymus, kad apeliantės siūlomas specialistas nėjo nurodomų pareigų, nes magistralinio dujotiekio vamzdyno Klaipėda – Kuršėnai statybos darbams vadovavo V. Ž.. Subrangove „PPS Pipeline Systems GmbH“ minėtame projekte apskritai nevykdė dujotiekio statybos darbų, todėl nėra aišku, kaip dujotiekio tiesimo darbams galėjo vadovauti apeliantės siūlomas specialistas.

15945.6.

160Apeliantės argumentai dėl to, kad atsakovė neva neteisėtai leido, pasibaigus galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, Alvora – ŠDS pakeisti specialiųjų statybos darbų vadovą iš P. G. į A. P., nebuvo kelti ikiteisminėje ginčo stadijoje, ieškiniuose, todėl negali būti šio ginčo objektu. Be to, informacija apie A. P. buvo jau pirminiame Alvora – ŠDS pasiūlyme, t. y. jis nebuvo naujai pasitelktas specialistas. Vertinant Alvora – ŠDS pasiūlymą pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų E3 buvo vertinama P. G. kompetencija, jo nekeičiant į jokį kitą specialistą, taigi atsakovė vertino būtent Alvora – ŠDS pasiūlyme nurodyto specialisto patirtį, todėl nepagrįsti ir atmestini ieškovės argumentai, kad buvo vertinama kito specialisto patirtis ir kad Alvora – ŠDS buvo leista pakeisti pasiūlymą.

16145.7.

1622019 m. gruodžio 10 d. atsakovės sprendimas, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė, yra visos eilės Pirkime priimtų sprendimų ir atliktų procedūrinių veiksmų pasekmė, kuriuos ieškovė arba skundė arba neskundė iš viso, todėl teismas tinkamai įvertino ir nurodė, kad ieškovė 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje nurodė aplinkybes, kurios iškeliamos pakartotinai ar yra pateiktos praleidus įstatyme įtvirtintus jų kvestionavimo terminus.

16345.8.

164Ieškovės teiginiai dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS ne tik reiškiami praleidus PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, tačiau ir visiškai nepagrįsti. Kadangi Alvora – ŠDS nepasitelkė konkrečių asmenų, kurie buvo nurodyti paraiškoje, tačiau galutiniame pasiūlyme ir su juo pateiktame Pajėgumo paskirstymo plane buvo nurodyti ir didesni nei buvo nurodyti paraiškoje specialistų kiekiai, atitinkamai už projektų vadovų keitimą ir projekto vadovų dalių keitimą, įvykdžius pakartotinį galutinių pasiūlymų vertinimą, Alvora – ŠDS nebuvo skirti ekonominio naudingumo balai pagal kriterijų K2. Ieškovė buvo laisva spręsti dėl Pajėgumų paskirstymo plane pasitelkiamų specialistų skaičiaus, tačiau dėl šios priežasties ji galėjo arba negalėjo gauti atitinkamą pasiūlymo įvertinimą. Jei ieškovė manė, kad K2 vertinimo tvarka nesąžininga ir lėmė ieškovės per didelę pasiūlymo kainą, turėjo ginčyti pačias Pirkimo sąlygas, tačiau to nepadarė. Ieškovės pateikta pasitelktų specialistų algų apskaičiavimo lentelė, kuri neva parodo, kokio masto papildomus kaštus ieškovė patyrė ir kiek turėjo siūlyti didesnę kainą dėl paraiškoje nurodytų specialistų išlaikymo, yra visiškai neteisinga ir neatitinkanti realių specialistams mokamų algų ir jų kaštų. Ieškovės reiškiami kaltinimai, kad atsakovė atskleidė konfidencialią informaciją, yra nepagrįsti jokiais įrodymais, neatitinka tikrovės ir patvirtina ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

16545.9.

166Pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas tikslių ir konkrečių reikalavimų dėl teisės verstis veikla baigtinis sąrašas ir jame nebuvo numatyta reikalavimų, susijusių su teise vykdyti darbus kultūros paveldo objektų teritorijose. Taigi ieškovė ginčija Pirkimo sąlygas, o tam yra praleisti PĮ 108 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti terminai. Be to, pagal PĮ 48 straipsnio 2 dalies 3 punktą yra leidžiama nevertinti teisės verstis veikla visa apimtimi ir tokiu atveju teisės verstis veikla vertinimas atliekamas ir garantuojamas sutarties vykdymo metu. Alvora – ŠDS turi teisę vykdyti darbus kultūros paveldo statinių grupėje, todėl atitinkamai turi teisę vykdyti darbus ir kultūros paveldo objektų teritorijoje.

16745.10.

168UAB „Įžvalga“ yra pasitelkta bendriesiems statybos darbams atlikti tokia apimtimi, kiek leidžia jos turima kvalifikacija. Niekur nėra nurodyta, kad darbai bus vykdomi dujų grupei priskirtuose statiniuose. Į Pirkimo objektą patenka dalis statinių, kurie nepriskirti dujų kategorijos statiniams, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad visų darbų atžvilgiu reikalinga turėti atestatą dėl darbų dujų inžineriniuose tinkluose.

16945.11.

170Klaidinančią, melagingą informaciją teikė ne Alvora – ŠDS, o pati ieškovė. Ieškovės direktorius buvo išdavęs įsakymą Alvora – ŠDS E1 specialistui dėl statinio statybos vadovo pareigų AB „Klaipėdos nafta“ nurodytame projekte, nors kartu su pretenzija ir procesiniais dokumentais byloje buvo nurodoma, kad tokio įsakymo ieškovės direktorius, eidamas „PPS Pipeline Systems“ vadovo pareigas, nebuvo išdavęs.

17145.12.

172Apeliantė savo pateiktą reikalavimą dėl nepagrįstai trečiajam asmeniui Alvora – ŠDS skirto 1 balo už E4 vertinimo kriterijų proceso metu grindė skirtingais pagrindais, t. y. nesilaikydama CPK reikalavimų neteisėtai bandė keisti ieškinio pagrindą. 2020 m. sausio 2 d. pretenzijoje ir 2020 m. sausio 16 d. patikslintame ieškinyje nurodė, kad Alvora – ŠDS nepagrįstai buvo skirtas 1 balas už E4 vertinimo kriterijų, nes specialisto įgyvendintas Šakių dujų skirstymo darbų projektas neatitiko Pirkimo sąlygų 14.14 punkto nurodytų kompetencijos reikalavimų, tačiau, teikdama dubliką, ieškovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų neatitinka magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų projektas. Tokiais veiksmais apeliantė pakeitė patikslinto ieškinio pagrindą bei nesilaikė CPK imperatyvių reikalavimų dėl ieškinio pagrindo keitimo. Apeliantė turėjo visą reikiamą informaciją ir pakankamai laiko suformuluoti tinkamą pagrindą savo reikalavimams, tačiau to nepadarė.

17345.13.

174Nepateikti Alvora – ŠDS pasitelkiamų specialistų asmens duomenys niekaip neapribojo apeliantės galimybių ginčyti atsakovės sprendimus. Vienintelis argumentas, kuriuo grindžiamas apeliantės reikalavimas dėl tokių duomenų pateikimo, siejamas su neva tretiesiems asmenims suteikta galimybe pakeisti specialiųjų statybos darbų vadovą, tačiau šis ieškovės argumentas yra nepagrįstas ir atmestinas. Be to, apeliantės reikalavimai nėra nauji ir atsakovės pozicija dėl duomenų nepateikimo ieškovei buvo žinoma tiek nagrinėjant pirmąją bylą, tiek iš atsakovės 2019 m. rugpjūčio 16 d. rašto, tačiau reikalavimas pateikti duomenis buvo pateiktas tik 2020 m. sausio 2 d. pretenzijoje ir 2020 m. sausio 16 d. patikslintame ieškinyje.

17546.

176Atsakovė AB „Amber Grid“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės ieškinys, ir šią ieškinio dalį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

17746.1.

178Teismas netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymo dokumentų turinį ir nepagrįstai nurodė, kad atsakovė neturėjo teisės pakeisti ieškovės pasiūlymo vertinimo pagal E2 kriterijų. Ieškovė tinkamai nepagrindė ir neįrodė specialisto E. D. reikiamos patirties Szczecin – Lwowk dujotiekio darbų projekte. Teismas netinkamai vertino „ZRUG Spolka Zo.o“ pateiktus patvirtinimus dėl Szczecin – Lwowk dujotiekio darbų projekto, kadangi juose nebuvo pateikta duomenų, kurie buvo būtini pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punkte nurodytus kriterijus. 2014 m. vasario 4 d. ir 2019 m. lapkričio 4 d. „ZRUG Spolka Zo.o“ pažymose nepateikta jokios informacijos, kokius tiksliai darbus projekte atliko UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir kokia tų darbų apimtis, ar jie apėmė bent 1 linijinio magistralinio dujotiekio uždarymo įtaiso, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, įrengimą, nenurodytas ir E. D. vaidmuo vykdant šiuos darbus. Iš E. D. gyvenimo aprašymo nėra aiški šio specialisto profesinė patirtis, o pats gyvenimo aprašymas nėra pripažintinas užsakovų pažyma arba lygiaverčiu dokumentu. Iš 2019 m. balandžio 10 d. „ZRUG Spolka Zo.o“ pažymos nėra aišku, kokie tiksliai darbai buvo atlikti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir kokia tų darbų apimtis, ar UAB „Kauno dujotiekio statyba“ darbai apėmė bent 1 linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Su 2019 m. lapkričio 18 d. pretenzija pateikta „ZRUG Spolka Zo.o“ pažyma taip pat nepagrindžia to, ko aiškiai reikalauja Pirkimo sąlygų 14.14 ir 8.10.7.2. punktai.

17946.2.

180Teismas neteisingai įvertino dokumentų dėl J. H. V. U. turinį ir nurodyto specialisto atitiktį E3 kriterijui. Ieškovės pateiktuose dokumentuose nebuvo informacijos, kad siūlomas specialistas J. H. V. U. būtų vadovavęs specialiesiems statybos darbams ir būtų buvęs atsakingas už jų atlikimą. Iš pateiktos informacijos matoma, kad jo pareigos apėmė bendresnio pobūdžio vadovavimą. Nei iki 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimo dėl ekonominio naudingumo vertinimo, nei iki 2019 m. lapkričio 26 d., kada buvo išnagrinėtos ieškovės pretenzijos, ieškovė nepateikė jokių papildomų dokumentų, įrodančių prašomą informaciją, neprašė pratęsti termino papildomiems dokumentams gauti ir pateikti, neinformavo apie tai, kad kreipėsi dėl papildomų įrodymų į užsakovą „Gascade Gastransport GmbH“, todėl užtikrinant Pirkimo procedūrų koncentruotumą ir Pirkimo dalyvių interesų pusiausvyrą, siekiant nepažeisti bonus pater familias principo, ieškovei negali būti suteikta teisė dar kartą tikslinti pateiktą informaciją.

18146.3.

182Teismas neteisingai nurodė, kad „PPS Pipiline Systems GmbH“ pažymos gali būti laikomos paties tiekėjo išduotomis pažymomis. Ieškovė ir „PPS Pipeline Systems GmbH“ bendradarbiauja ir nuolatos dalyvauja įvairiuose viešuosiuose pirkimuose jungtinės veiklos pagrindu, taigi ieškovė ir „PPS Pipeline Systems GmbH“ yra susiję partneriai, kurie suinteresuoti vienas kito veiklos sėkme, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiame Pirkime „PPS Pipeline Systems GmbH“ yra ieškovės subrangovas, turintis suinteresuotumą Pirkimo baigtimi.

18347.

184Ieškovė UAB „MT Group“ atsiliepime į AB „Amber Grid“ apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

18547.1.

186Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimai nustatyti specialistams (fiziniams asmenims) bei jų profesinei patirčiai patikrinti, vykdant specialiųjų darbų vadovo pareigas, tačiau atsakovė kvestionuoja aplinkybes apie konkrečios įmonės patirtį pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą.

18747.2.

188Ikiteisminėje ginčo stadijoje atsakovė neskyrė 1 balo už E2 parametrą, motyvuodama, kad ieškovė neįrodė, jog UAB „Kauno dujotiekio statyba“ įrengė bent vieną linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą (čiaupą), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, tačiau teisme atsakovė kvestionuoja visas aplinkybes, susijusias su Szczecin – Lwowk dujotiekio darbų projektu. Dėl darbų atlikimo pobūdžio ir apimties, datų ir vietos bei rezultatų tinkamumo atsakovė galėjo spręsti net iš 3 užsakovo pateiktų pažymų bei kitų jas patvirtinančių dokumentų. Atsakovė kvestionuoja po vieną faktą atskirai ir izoliuotai, apskritai paneigdamas pasiūlymo kaip duomenų visumos sampratą bei turiningojo pasiūlymo vertinimo principą. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, per visą laiką nuo atsakovės 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo priėmimo iki pat naujo pasiūlymų įvertinimo 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu neatsirado jokios naujos aplinkybės, kurios būtų susijusios būtent su šiuo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametru.

18947.3.

190Atsakovė visiškai neatsižvelgia į „Gascade Gastransport GmbH“ 2019 m. lapkričio 25 d. pažymą dėl „Nowal“ ir „Midal“ projektų, kurios patvirtina, jog specialistas J. H. V. U. ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas šiuose projektuose ir buvo atsakingas, be kita ko, už dujų technologijos darbų įgyvendinimą, kurie yra priskiriami būtent specialiųjų darbų sričiai. Dujų technologijų darbai, kuriems vadovavo J. H. V. U. „Nowal“ ir „Midal“ projektuose, yra priskiriami specialiųjų darbų sričiai, kuriai vadovauja būtent specialiųjų darbų vadovas. Kasacinio teismo praktikoje patvirtinta tiekėjų teisė teikti kvalifikacijos duomenis kartu su pretenzija ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka bei tai pripažįstama tinkama ir efektyvia gynybos priemone, todėl atsakovė turėjo priimti ieškovės kartu su 2019 m. lapkričio 29 d. pretenzija pateiktas „Gascade Gastransport GmbH“ pažymas bei jas įvertinti iš esmės.

19147.4.

192Pirmosios instancijos teismas J.H.V.U patirtį pagrįstai įvertino pagal įrodymų visumą, o ne tik remdamasis pavienėmis „PPS Pipeline Systems GmbH“ pažymomis. Užsakovas „Gascade Gastransport GmbH“ savo pažymose patvirtino tas pačias aplinkybes apie „Nowal“ ir „Midal“ bei J. H. V. U. pareigų vaidmenį, kaip ir „PPS Pipiline Systems GmbH“, todėl nėra pagrindo abejoti, kad „PPS Pipiline Systems GmbH“ buvo šališkas, o duomenys neobjektyvūs. Pati atsakovė vadovaujasi „PPS Pipiline Systems GmbH“ pažymomis ir informacija, kai vertina situaciją dėl Alvora – ŠDS specialisto profesinės patirties pagal E1 parametrą. Ieškovė ir „PPS Pipiline Systems GmbH“ yra atskirai skirtingose šalyse veikiančios bendrovės, užsiimančios atskiromis veiklomis bei turinčios savarankiškus valdymo organus, todėl teigti, kad ieškovės ir „PPS Pipiline Systems GmbH“ santykiai neva sukuria neobjektyvumą ir nepatikimumą, nėra teisinio pagrindo.

193Teisėjų kolegija

konstatuoja:

194IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19548.

196Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos ribas.

19749.

198Apeliacijos nagrinėjamoje byloje dalykas – Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimo išvadų, susijusių su perkančiosios organizacijos atliktu tiekėjų pasiūlymų vertinimu, laimėtojo nustatymu ir sutarties su juo sudarymu atsakovės AB „Amber Grid“ vykdytame tarptautiniame viešajame pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19950.

200Nagrinėjamu atveju atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad MT Group – Rafako pasiūlymui pagal parametrą E2 turėjo būti skirtas papildomas 1 balas, o pagal parametrą E3 – papildomi 2 balai. Tuo tarpu ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl pakartotinio pasiūlymų vertinimo teisėtumo, MT Group – Rafako pasiūlymo įvertinimo pagal parametrus K2 ir E1, bylos nagrinėjimo iš esmės neatnaujinimo, 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos nenagrinėjimo, Alvora – ŠDS pasiūlymo vertinimo pagal parametrą E4 bei duomenų apie Alvora – ŠDS pasitelktus specialistus nesuteikimo. Dėl specialisto E. D. (E2) patirties vertinimo

20151.

202MT Group – Rafako savo pasiūlyme kaip ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovą pagal parametrą E2 pasiūlė E. D.. Kad už šį parametrą gauti maksimaliai 2 balus, šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo būti ėjęs ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas pagal 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm.

20352.

204Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl E. D. patirties Szczecin – Lwowek dujotiekio projekte. Teisėjų kolegija, susipažinusi su atsakovei teiktais dokumentais, pagrindžiančiais E. D. patirtį minėtame projekte, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dokumentų visuma patvirtina minėto specialisto patirties Szczecin – Lwowek dujotiekio projekte atitiktį Pirkimo sąlygų keliamiems reikalavimams.

20553.

206E. D. patirtis buvo įrodinėjama projekto užsakovo „ZRUG spolka zo.o.“ pažymomis, kaip to reikalaujama pagal Pirkimo sąlygų 8.10.7.2 punktą, kuriame nustatyta, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikti atitinkami dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo siūlomų specialistų kompetenciją pagal vertinimo kriterijaus „Kompetencija E“ reikalavimus, be kita ko, atitinkamų specialistų įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis arba, jeigu užsakovų pažymų gauti negalima, kitais lygiaverčiais dokumentais, kuriuose turi būti nurodyta, kokie tiksliai darbai buvo atlikti ir darbų apimtis, atlikimo data ir vieta, ar darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, bei patvirtina, kad atitinkamas specialistas įvykdė atitinkamas funkcijas / ėjo atitinkamas pareigas.

20754.

208„ZRUG spolka zo.o.“ 2019 m. balandžio 10 d. pažyma patvirtina, kad E. D. vykdė statybos vadovo dujų technologijos darbams pareigas magistralinio dujotiekio DN700 statybos Ščecine – Lvuveke, Lenkijoje, metu nuo 2013 m. balandžio iki 2014 m. sausio mėn. Darbai atlikti visa apimtimi pagal įstatymų ir klientų reikalavimus. „ZRUG spolka zo.o.“ 2019 m. lapkričio 4 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. pažymos patvirtina, kad įgyvendinant minėtą projektą buvo pastatytos 5 uždarymo įtaisų aikštelės DN700 ir prie šių uždarymo įtaisų aikštelių statybos dirbo būtent E. D.. Tai, kad Szczecin – Lwowek dujotiekio projekte pastatyto magistralinio dujotiekio ilgis yra ne mažesnis kaip 10 km, patvirtina „ZRUG spolka zo.o.“ 2014 m. vasario 4 d. rekomendacija. Nors minėtoje rekomendacijoje nėra minimas pats E. D. ir nurodoma, kad darbus atliko AB „Kauno dujotiekio statyba“, tačiau byloje nėra ginčo, kad E. D. tuo metu buvo AB „Kauno dujotiekio statyba“ darbuotojas.

20955.

210Pagal PĮ 2 straipsnio 18 dalį pirkimo pasiūlymas – tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiojo subjekto pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas. Taigi nors ieškovės su pasiūlymu pateikti dokumentai kiekvienas atskirai nenurodo visų Pirkimo sąlygų 8.10.7.2 punkte išvardintų duomenų, tačiau iš šių dokumentų visumos matyti, kad E. D. patirtis Szczecin – Lwowek dujotiekio projekte atitinka Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimus, todėl atmestini AB „Amber Grid“ apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas MT Group – Rafako pasiūlymui nepagrįstai suteikė papildomą balą už E2 parametrą. Dėl specialisto J. H. V. U. (E3) patirties vertinimo

21156.

212MT Group – Rafako savo pasiūlyme kaip ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovą pagal parametrą E3 pasiūlė J. H. V. U.. Kad už šį parametrą gauti maksimaliai 2 balus, kaip ir pagal parametrą E2, šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo būti ėjęs ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas pagal 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm.

21357.

214Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl J. H. V. U. patirties „Nowal“ ir „Midal“ projektuose. Teisėjų kolegija, susipažinusi su atsakovei teiktais dokumentais, pagrindžiančiais minėto specialisto patirtį, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dokumentų visuma patvirtina, jog J. H. V. U. patirtis yra pakankama ir turi būti įvertinta papildomais 2 balais.

21558.

216Kaip matyti iš atsakovės 2019 m. lapkričio 14 d. rašto, kuriame pateikta MT Group – Rafako pasiūlymui suteiktų balų apskaičiavimo detalizacija, bei iš atsakovės apeliacinio skundo, nėra ginčo, kad J. H. V. U. turi Lietuvoje išduotą dokumentą, pripažįstantį jo teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas dujų statiniuose, dujų tinklų tiesime, dujų technologinių inžinerinių sistemų įrengime, be to, nėra ginčo, kad „Nowal“ ir „Midal“ projektai tenkina Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimus dėl dujotiekio ilgio, skersmens ir uždarymo įtaiso parametrų, tačiau, atsakovės nuomone, ieškovė neįrodė, jog J. H. V. U. minėtuose projektuose ėjo būtent specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

21759.

218Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad „Nowal“ ir „Midal“ projektų užsakovė buvo Vokietijos įmonė „Gascade Gastransport GmbH“, minėti projektai buvo įgyvendinami Vokietijoje, todėl, atsižvelgiant į Vokietijoje galiojantį statybų teisinį reglamentavimą, „Gascade Gastransport GmbH“ pateiktose pažymose nurodytos J. H. V. U. pareigos, išvertus jas į lietuvių kalbą, gali būti įvardijamos kitaip nei „ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas“, todėl svarbu atsižvelgti į tai, už kokius darbus buvo atsakingas minėtas specialistas.

21960.

220Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.2 punktą prie specialiųjų statybos darbų, be kita ko, priskiriamas dujų tinklų tiesimas, dujų inžinerinių sistemų įrengimas, dujų technologinių inžinerinių sistemų įrengimas. Projektų užsakovo „Gascade Gastransport GmbH“ 2014 m. balandžio 4 d. ir 2017 m. gruodžio 6 d. rekomendaciniuose laiškuose J. H. V. U. įvardijamas kaip projekto vadovas, 2019 m. lapkričio 8 d. elektroniniame laiške – kaip generalinis projekto vadovas. „Nowal“ ir „Midal“ projektų rangovas buvo „PPS Pipeline systems GmbH“, kuris savo 2018 m. liepos 28 d. rekomendaciniuose laiškuose nurodė, kad „Nowal“ ir „Midal“ projektuose J. H. V. U. buvo statybos vadovu dujų technologijos darbams, kas iš esmės patvirtina, jog minėto specialisto pareigos gali būti prilyginamos ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigoms.

22161.

222Nors atsakovė nurodo, kad „PPS Pipeline systems GmbH“ gali būti suinteresuota Pirkimo baigtimi, nes yra ieškovės subrangovė ginčo Pirkime, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, jei dėl šios priežasties atsakovei kilo kokių nors abejonių dėl „PPS Pipeline systems GmbH“ rekomendaciniuose laiškuose pateiktos informacijos apie J. H. V. U. pareigas teisingumo, ji turėjo atsižvelgti į ieškovės su pretenzija pateiktų užsakovo „Gascade Gastransport GmbH“ 2019 m. lapkričio 25 d. raštų turinį, kuris patvirtina „PPS Pipeline systems GmbH“ pateiktos informacijos, kad minėtas specialistas buvo atsakingas už dujų technologinius darbus, teisingumą.

22362.

224Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino MT Group – Rafako pasiūlymo dokumentų visumą ir pagrįstai konstatavo, kad MT Group – Rafako pasiūlymas turėjo gauti papildomus 2 balus už specialisto J. H. V. U. patirtį. Dėl pakartotinio tiekėjų pasiūlymų vertinimo

22563.

226Ieškovės nuomone, atsakovė 2019 m. spalio 29 d. sprendimu neteisėtai ir nepagrįstai sugrįžo į pakartotinį Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimą, nes pakartotinio vertinimo metu atsakovei jau buvo žinomos tiekėjų pasiūlymų kainos, be to, atsakovė nepagrįstai į pasiūlymų pakartotinį vertinimą nesugrąžino KRS – Beltruboprovodstroj pasiūlymo ir nepagrįstai iš naujo vertino MT Group – Rafako pasiūlymą, nors dėl jo pirminio vertinimo VPT nebuvo pateikusi jokių neigiamų išvadų.

22764.

228Pagal PĮ 101 straipsnio 2 dalies 5 punktą VPT, nustačiusi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teisę įpareigoti perkantįjį subjektą panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad VPĮ nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Vis dėl to neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties viešojo pirkimo sąlygoms ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybė pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013; 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015).

22965.

230Teisėjų kolegija nesutinka su ieškove, kad nurodyta kasacinio teismo praktika yra neaktuali tokiems atvejams, kai atliekamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balų pakartotinis paskaičiavimas. Tam, jog būtų teisinis pagrindas atsižvelgti į ankstesnėse bylose suformuluotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, nebūtina, kad visiškai sutaptų gretinamų bylų faktinių aplinkybių visuma; pakanka, kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų būtent tos aplinkybės, kurios buvo suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių ratio decidendi, t. y. kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų (tik) tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu ir buvo suformuluota atitinkama taisyklė. Tapatumo arba esminio panašumo reikalavimai netaikytini toms teisiškai nereikšmingoms bylos aplinkybėms, kurios neturėjo teisinės reikšmės ir (arba) įtakos formuluojant atitinkamą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009; 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011). Nors minėtų kasacinio teismo bylų faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, tačiau tiek minėtose kasacinio teismo bylose, tiek šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos teisės persvarstyti savo sprendimus, be to, cituojamoje kasacinio teismo praktikoje neišskiriama, kad perkančioji organizacija gali peržiūrėti savo sprendimus, pavyzdžiui, tik dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylose suformuluota teisės aiškinimo taisyklė dėl galimybės perkančiosioms organizacijoms pasinaikinti savo priimtus sprendimus ir pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą, taikytina ir ginčo atveju.

23166.

232Konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko atitinkamą jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ neišnyksta, t. y., pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-323-969/2018). Taigi tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas – šiuo atveju – iš naujo atlikti tiekėjų galutinių pasiūlymų vertinimą.

23367.

234Kaip matyti iš atsakovės 2019 m. spalio 29 d. sprendimo, kuriuo nuspręsta pasinaikinti ankstesnius sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo tiekėjams, galutinės pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, pastarasis buvo priimtas atsižvelgiant į VPT išaiškinimus bei išvadas, taip pat atsižvelgiant į civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 naujai paaiškėjusias aplinkybes, gautus papildomus dokumentus. Kadangi perkančioji organizacija turi teisę pasinaikinti savo priimtus sprendimus ne tik įpareigota VPT, bet ir savo iniciatyva, todėl pasiūlymų pakartotinis (naujas) vertinimas gali vykti ne tik dėl VPT nurodytų pažeidimų pašalinimo ar pateiktų išaiškinimų dėl pirkimo procedūrų, bet ir dėl kitų pasiūlymo vertinimo aspektų, jei, perkančiosios organizacijos nuomone, jos ankstesnis vertinimas buvo netinkamas.

23568.

236Pirkimo sąlygų 13.1 punkte nustatyta, kad susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų galutiniais pasiūlymais vyks elektroniniu būdu, dviejuose Pirkimo komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atveriami vokai, kuriuose yra galutinių pasiūlymų techniniai duomenys ir dokumentai (pasiūlymų A dalys), antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos (pasiūlymų B dalys). Pirkimo komisijos susipažinimas su galutinių pasiūlymų techniniais duomenimis (pasiūlymų A dalimis) vyks kvietime pateikti galutinius pasiūlymus nurodytu laiku vykstančiame uždarame Pirkimo komisijos posėdyje. Pradinis susipažinimas su tiekėjų galutiniais pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Į susipažinimo su pasiūlymais procedūrą tiekėjai nekviečiami. Pagal Pirkimo sąlygų 13.2 punktą susipažinimo su galutinių pasiūlymų kainomis (pasiūlymų B dalimis) posėdis gali įvykti tik tada, kai perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų dalys su techniniais duomenimis (pasiūlymų A dalys) atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus ir pagal sąlygose nustatytus reikalavimus įvertina techninius duomenis. Pasiūlymų dalių su techniniais duomenimis patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkantysis subjektas CVP IS priemonėmis praneša visiems suinteresuotiems tiekėjams, kartu nurodo ir antrojo Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus susipažįstama su galutinių pasiūlymų kainomis (pasiūlymų B dalimis) datą ir laiką (valandą, minutes). Jeigu Perkantysis subjektas, patikrinęs ir įvertinęs pirmame voke pateiktus pasiūlymų techninius duomenis (pasiūlymų A dalį), atmeta tiekėjo galutinį pasiūlymą, antro voko su pasiūlyta kaina (pasiūlymo B dalies) Perkantysis subjektas neatveria.

23769.

238Atsižvelgiant į nurodytas Pirkimo sąlygų nuostatas, darytina išvada, kad atsakovė, atlikdama pakartotinį pasiūlymų vertinimą, iš tiesų nesilaikė Pirkimo sąlygų 13.1–13.2 punktuose nustatytos procedūros, tačiau teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad toks pažeidimas nelaikytinas esminiu ir nesudaro pagrindo pervertinimo procedūras pripažinti neteisėtomis.

23970.

240Pagal PĮ 57 straipsnio 5 dalį, jeigu perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos, su pasiūlymais (išskyrus derybų ar dialogo atvejį) turi būti susipažįstama dviejuose komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrajame posėdyje – su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ar sąnaudos. Antrasis posėdis gali įvykti tik tada, kai perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis.

24171.

242Nagrinėjamu atveju Pirkimas buvo vykdomas skelbiamų derybų būdu, taigi darytina išvada, kad PĮ 57 straipsnio 5 dalyje nustatyta pasiūlymų vertinimo dviejuose posėdžiuose tvarka pagal PĮ nėra privaloma. Tokią išvadą galima daryti ir iš PĮ trečiojo skirsnio, reglamentuojančio skelbiamų derybų vykdymo tvarką, nuostatų, t. y. PĮ 73 straipsnio 5 dalies, kurioje nustatyta, kad, vertinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ar sąnaudos, taip pat galutiniai duomenys, kurie vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, gali būti netaikomi šio įstatymo 64 straipsnio 7 dalyje nustatyti reikalavimai. Tuo tarpu PĮ 64 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, jis privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis ir po to, dalyviams pranešęs apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdamas į pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo vertinimą.

24372.

244Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios VPĮ nuostatos. Sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriuose būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Grynai formalus nukrypimas nuo VPĮ ar pirkimo dokumentuose nustatytos konkrečios procedūros ar jų vykdymo eigos, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas iš tiesų įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-468-469/2018).

24573.

246Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką bei PĮ reglamentavimą, darytina išvada, kad Pirkimo sąlygose nustatytos pasiūlymų vertinimo procedūros nesilaikymas pakartotinai vertinant tiekėjų pasiūlymus nelaikytinas esminiu, pažeidžiančiu VPĮ įtvirtintus principus ar imperatyvias VPĮ ar PĮ nuostatas, nes, kaip minėta, PĮ nedraudžia pirkimuose, vykdomuose derybų būdu, susipažinti su technine pasiūlymų dalimi ir pasiūlymų kainomis tame pačiame posėdyje. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad Pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos atsakovė nesilaikė tik pakartotiniame pasiūlymų vertinime, kuris buvo sąlygotas VPT įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus, tuo tarpu sugrįžti į iki pažeidimų buvusią stadiją taip, kad būtų galima išlaikyti Pirkimo sąlygų 13.1–13.2 punktuose nustatytą procedūrą buvo objektyviai neįmanoma.

24774.

248Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė šiuo atveju neįrodė, kad dėl tokio formalaus Pirkimo sąlygų pažeidimo buvo pažeisti jos teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nors ieškovė teigia, kad atsakovė, žinodama galutinę pasiūlymų kainą, turėjo plačią diskreciją skirti neobjektyvius ekonominio naudingumo balus už kokybinius pasiūlymo parametrus, tokiu būdu prognozuodama Pirkimo laimėtoją, tačiau teisėjų kolegija tokius ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

24975.

250Kiekybinis vertinimas atliekamas įvertinant pirkimo objekto parametrus, kurie gali būti objektyviai išmatuoti, įvertinti, nurodyti skaičiais. Tuo tarpu kokybinis vertinimas būtų, kai vertinami pirkimo objekto parametrai, kurie negali būti pamatuoti ir įvertinti tiesiogiai: estetinės savybės, reprezentatyvumas, patogumas, techninių sprendimų pažangumas, skoninės savybės ir tokio vertinimo rezultatai daugiau ar mažiau priklauso nuo vertintojo subjektyvaus vertinimo, profesionalios nuomonės. Šiuo atveju pagal Pirkimo sąlygų 14.2 punktą galutiniai pasiūlymai buvo vertinami pagal tokius vertinimo kriterijus: kainą (P), Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimą (A), projekto valdymo efektyvumą (K), kompetenciją (E), garantijas (G). Visų šių kriterijų balai apskaičiuojami pagal Pirkimo sąlygose nustatytas formules, šiems kriterijams nustatyti aiškūs reikalavimai, už kurių atitiktį skiriami atitinkami balai. Tiek ieškovės akcentuojamas kriterijus „Kompetencija“ (E), tiek projekto valdymo efektyvumo (K) kriterijaus parametro „Pajėgumai“ (K2) reikšmė gali būti nustatomi pagal objektyvius Pirkimo sąlygose nustatytus rodiklius, t. y. pagal tai, ar tiekėjo siūlomi specialistai turi Pirkimo sąlygose nurodytą konkrečiais reikalavimais apibrėžtą patirtį, ar Pajėgumų paskirstymo plane nurodyti visi Pirkimo sąlygose reikalaujami duomenys. Taigi šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad visi Pirkimo sąlygų 14.2 punkte nustatyti vertinimo kriterijai buvo vertinami kiekybiškai, t. y. pagal objektyvius, aiškius, konkrečią reikšmę turinčius, palyginamus, standartizuotai išmatuojamus, pagal matematines formules apskaičiuojamus ir kokybinio, subjektyvaus aspekto neturinčius rodiklius.

25176.

252Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ieškovės pozicija dėl pakartotinio tiekėjų pasiūlymų vertinimo yra nenuosekli. Nors ieškovė teigia, kad pakartotinis pasiūlymų vertinimas esant žinomoms galutinių pasiūlymų kainoms nėra galimas, tačiau tuo pačiu sutinka su Alvora – KDS pasiūlymo pakartotiniu vertinimu tokioje situacijoje ir netgi siekia, kad į pakartotinį pasiūlymų vertinimą būtų sugrąžintas dėl neatitikties nacionalinio saugumo interesams pašalintas KRS – Beltruboprovodstroj.

25377.

254Šalių grąžinimo į padėtį iki pažeidimo apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Nagrinėjamu atveju KRS – Beltruboprovodstroj atžvilgiu buvo priimtas sprendimas pašalinti šį tiekėją iš pirkimo procedūrų dėl neigiamos Saugumo komisijos išvados. KRS – Beltruboprovodstroj tokios išvados neskundė, taip pat neskundė pašalinimo iš Pirkimo procedūrų, taigi sprendimas dėl minėto tiekėjo pašalinimo yra įsiteisėjęs, dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik jo pasiūlymą atmesti, todėl KRS – Beltruboprovodstroj pagrįstai nebuvo sugrąžintas į pakartotines pasiūlymų vertinimo procedūras.

25578.

256Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės argumentai, kad atsakovė neturėjo teisės pakartotinai vertinti MT Group – Rafako pasiūlymo, yra visiškai nepagrįsti. Pažymėtina, jog tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus, analogiškai aiškinant Pirkimo sąlygas, todėl tik Alvora – KDS pasiūlymo pakartotinis vertinimas pagal tinkamą Pirkimo sąlygų aiškinimą ir teisingą ekonominio naudingumo kriterijų balų apskaičiavimą pažeistų lygiateisiškumo principą ir būtų neteisėtas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės sprendimas atlikti visų nepašalintų iš Pirkimo tiekėjų galutinių pasiūlymų pakartotinį vertinimą (ekonominio naudingumo balų skyrimą) nepažeidžia viešųjų pirkimų principų ir yra teisėtas. Dėl ieškovės pasiūlyme pateikto Pajėgumų paskirstymo plano vertinimo

25779.

258Ieškovė taip pat nesutinka su jos kartu su Rafako pateikto pasiūlymo vertinimo kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas“ (K) parametro „Pajėgumai“ (K2) įvertinimu. Ieškovės įsitikinimu, už šį parametrą jai turėjo būti paskirti 3 papildomi balai, nes MT Group – Rafako pasiūlė tiek pakankamą šaltkalvių skaičių, tiek nurodė kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus.

25980.

260Balų skyrimą už parametrą K2 nustato Pirkimo sąlygų 14.11 punktas, kuriame nurodyta, kad: 1) jei Pajėgumų paskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus arba juos atitinka ne visa apimtimi, tačiau jame siūlomi tik paraiškoje nurodyti specialistai (arba nenurodytas kuris nors paraiškoje nurodytas specialistas), suteikiama 0 balų; 2) jeigu Pajėgumų paskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus ir jame siūlomi ne tik paraiškoje nurodyti specialistai, bet siūlomi bei aprašyti mažiausiai šiame punkte nurodyti specialistai bei įranga (vienas konkretus specialistas ir (ar) konkrečios įrangos vienetas negali būti skaičiuojami daugiau kaip vieną kartą), suteikiami 3 balai. Pagal 14.11.2 punkte pateiktą lentelę, Pajėgumų paskirstymo plane turi būti aprašyti mažiausiai 35 šaltkalviai (montuotojai, izoliuotojai) (lentelės 1.4 punktas).

26181.

262Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad MT Group – Rafako paraiškoje savo atitiktį Pirkimo sąlygų A-3 priedo 9.10.7 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui turėti ir pirkimui pasiūlyti atitinkamus specialistus (bent 8 kvalifikuotus specialistus (darbininkus), turinčius teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ar jų įrenginių eksploatavimo darbus, vamzdynų remonto ir bandymo darbus), be kita ko, grindė šaltkalviu R. V.. Be to, R. V. MT Group – Rafako nurodė ir Pajėgumų paskirstymo plane, kaip vieną iš šaltkalvių, reikalaujamų pagal Pirkimo sąlygų 14.11.2 punkto lentelės 1.4 punktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, teigdama, kad toks darbuotojo R. V. nurodymas tiek paraiškoje, tiek Pajėgumų paskirstymo plane tarp papildomų (ne paraiškoje nurodytų specialistų) yra tinkamas, netinkamai interpretuoja Pirkimo sąlygas ir neatsižvelgia į atsakovės pateiktus Pirkimo sąlygų išaiškinimus.

26382.

264Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų 14.11.2 punkto, 3 balai už Pajėgumų paskirstymo planą gali būti skiriami, jeigu Pajėgumų paskirstymo planas ne tik atitinka visus Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus, bet jame turi būti siūlomi ne tik paraiškoje nurodyti specialistai, bet ir siūlomi bei aprašyti papildomi specialistai – be kita ko, mažiausiai 35 šaltkalviai. Iš Pirkimo sąlygų A-4 priedo (pirminio / galutinio pasiūlymo A dalis. Techninė informacija) 6 punkto taip pat matyti, kad Pirkimo sąlygų 14.11 punkte reikalaujami pasitelkti specialistai neapima paraiškoje nurodytų specialistų. Taigi minėtos Pirkimo dokumentų nuostatos aiškiai atskiria paraiškoje nurodytus bei Pirkimo sąlygų 14.11 punkto lentelėje minimus papildomus specialistus ir leidžia suprasti, kad šie specialistai negali dubliuotis. Ieškovės teiginius, kad R. V. Pajėgumų paskirstymo plane gali būti nurodomas kaip vienas iš 35 šaltkalvių, nes jo pajėgumais MT Group – Rafako neva nesirėmė paraiškoje (jis buvo tik papildomas darbuotojas kvalifikacijai pagrįsti, nes ieškovė pasiūlė 10 darbininkų, nors buvo reikalaujama 8), paneigia Pirkimo sąlygų išaiškinimai, kurie, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, laikytini sudėtine Pirkimo sąlygų dalimi. 2018 m. liepos 26 d. paaiškinime buvo nurodyta, kad, jeigu tiekėjas paraiškoje nurodys papildomų specialistų, tačiau Pajėgumų paskirstymo plane nurodys ne visus iš šių į paraišką įtrauktų papildomų specialistų, tiekėjui už parametrą Pajėgumai (K2) bus skiriama 0 balų (Pirkimo sąlygų 14.11.1 ir 8.10.2.2 punktai). Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 8.10.2.2 punkte, be kita ko, nustatyta, kad Pajėgumų paskirstymo plane darbams atlikti siūloma specialistų komanda, kuri privalo apimti visus paraiškoje pasiūlytus specialistus. Atsižvelgiant į nurodytų Pirkimo dokumentų sąlygų visumą, darytina išvada, kad, siekiant tiekėjui gauti pirkimo sąlygose numatytą įvertinimą balais, visi, net ir kaip papildomi ieškovės įvardijami paraiškoje nurodyti specialistai, turėjo būti nurodyti Pajėgumų paskirstymo plane, o 14.11.2 punkto lentelėje išvardinti specialistai, tarp kurių ir 35 šaltkalviai, turi būti siūlomi papildomai, t. y. prie paraiškoje išvardintų ir į Pajėgumų paskirstymo planą įtrauktų specialistų.

26583.

266Kadangi MT Group – Rafako savo pasiūlyme nurodė lygiai 35 šaltkalvius, tarp kurių įtraukė ir paraiškoje nurodytą R. V., darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai minėto specialisto neįskaičiavo į ieškovės siūlomų šaltkalvių skaičių ir atitinkamai už Pajėgumų paskirstymo planą pagal Pirkimo sąlygų 14.11.2 punktą pagrįstai neskyrė 3 balų, nes be R. V. MT Group – Rafako pasiūlė tik 34 šaltkalvius iš reikalaujamų 35.

26784.

268Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovės pozicija dėl R. V. įtraukimo į Pirkimo sąlygų 14.11.2 punkto lentelėje nurodytų papildomų šaltkalvių sąrašą yra nenuosekli. Atsakovei paprašius paaiškinti pasiūlymą dėl minėto reikalavimo, ieškovė 2019 m. balandžio 16 d. rašte nurodė, kad į paraišką įtraukto R. V. nurodymas tarp papildomų šaltkalvių buvo techninė klaida ir todėl prašė užskaityti 2 papildomai siūlomus šaltkalvius, tokiu būdu iš esmės sutikdama, kad paraiškoje nurodyti specialistai negali būti nurodomi prie papildomų specialistų. Ir tik tada, kai atsakovė neleido keisti pasiūlyme nurodytų šaltkalvių ir neskyrė MT Group – Rafako pasiūlymui balų už K2 parametrą, ieškovė pradėjo kvestionuoti Pirkimo sąlygų reikalavimus ir aiškinti juos taip, kad paraiškoje įvardinti ir Pajėgumų paskirstymo plane aprašomi papildomi specialistai gali dubliuotis.

26985.

270Ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr. 3K-3-43/2012 pateiktais išaiškinimais, neva suteikiančiais jai teisę perskirstyti specialistus. Ieškovės nurodytoje kasacinio teismo byloje buvo pasisakyta apie galimybę patikslinti darbų paskirstymą tarp pasitelktų subrangovų. Kasacinis teismas minėtoje byloje išaiškino, kad tiekėjai gali patikslinti netikslius duomenis apie subrangovų, kuriuos ketina pasitelkti darbų vykdymui, atliktinų darbų paskirstymą, t. y. patikslinti tiekėjų kvalifikacijai vertinti reikalingus duomenis, nes toks duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją patikslinimas atitinka VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia kasacinio teismo suformuluota teisės aiškinimo taisyklė neaktuali ginčo situacijai, nes nagrinėjamu atveju ieškovė siekia ne patikslinti pasitelktų subrangovų kvalifikaciją, o pakeisti pasitelktus darbuotojus, kad jos pasiūlymas atitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimus ir tokiu būdu ieškovė galėtų gauti papildomų ekonominio naudingumo balų.

27186.

272Teisėjų kolegija taip pat kritiškai vertina ieškovės argumentus, kad paraiškoje nurodydama R. V. ji tik siekė išviešinti visus turimus specialistus (net ir tuos, kurių pajėgumais nesiremia). Visų pirma, tokio reikalavimo nenustato nei PĮ, nei Pirkimo sąlygos. Antra, R. V. MT Group – Rafako paraiškoje buvo nurodytas kaip vienas iš darbuotojų, reikalaujamų pagal Pirkimo sąlygų A-3 priedo 9.10.7 punktą, niekaip neišskiriant jo iš kitų nurodytų specialistų, kas leidžia abejoti ieškovės argumentais, kad minėtu specialistu iškovė negrindė savo kvalifikacijos. Trečia, net jei toks buvo ieškovės siekis, ieškovė turėjo įsivertinti Pirkimo sąlygas, kurios, kaip minėta, aiškiai numatė, kad visi paraiškoje nurodyti specialistai turės būti nurodyti ir Pajėgumų paskirstymo plane, kartu siūlant papildomus, paraiškoje nenurodytus, specialistus.

27387.

274Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vien dėl nepakankamo šaltkalvių įtraukimo į Pajėgumų paskirstymo planą, MT Group – Rafako negalėjo gauti 3 balų už parametrą K2, tačiau ieškovei ginčijant atsakovės išvadą, kad Pajėgumų paskirstymo planas neatitinka jam keliamų turinio reikalavimų, pasisakytina ir dėl MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo plano atitikties Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktui.

27588.

276Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktas reglamentuoja, kas turi būti nurodyta Pajėgumų paskirstymo plane. Pagal Pirkimo sąlygų 8.10.2.1 punktą plane turi būti nurodyta kiekvienos darbų grupės, pateiktos ne mažesniu nei žemiau nurodytos sudedamosios dalys tikslumu, atlikimo trukmė (be datų) mėnesių tikslumu (darbų grupės kiekvienam techninėje specifikacijoje nurodytam darbų etapui nurodomos atskirai, jei tokie darbai tame darbų etape atliekami). Viena iš tokių darbų grupių – kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbai (Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.13 punktas). Taigi nurodytos pirkimo sąlygos reiškia, kad Pajėgumų paskirstymo plane turėjo būti nurodyta kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbų trukmė mėnesių tikslumu.

27789.

278Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo plane numatė kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbus, šiems darbams atlikti suformavo specialistų komandą, nurodė, kad darbai bus atliekami I ir IV darbų etapuose, tačiau toks minėtų darbų ir specialistų numatymas neatitinka 8.10.2.1.13 punkto reikalavimo, nes nei rašytinėje, nei grafinėje Pajėgumų paskirstymo plano dalyje nėra išskirta kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbų trukmė. Tai, kad kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbai Pajėgumų paskirstymo plano grafinėje dalyje buvo atvaizduojami čiaupų aikštelių (ČA) įrengimo darbų bei Santaikos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties (Santaikos DASRS) įrengimo darbų apimtyje, taip pat nedaro plano atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus, kadangi tiek čiaupų aikštelių įrengimo darbai, tiek dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties statybos darbai buvo numatyti kaip atskiros darbų grupės Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.12 ir 8.10.2.1.15 punktuose, kurių trukmė turėjo būti nurodyta atskirai nuo Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.13 punkte nurodytų kontrolinio įtaiso paleidimo–priėmimo kamerų įrengimo darbų.

27990.

280Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės veiksmus apskaičiuojant balus už MT Group – Rafako pateiktą Pajėgumų paskirstymo planą ir pagrįstai sprendė, kad MT Group – Rafako pasiūlymui pagal parametrą K2 nebuvo pagrindo suteikti 3 balus ne tik dėl nepakankamo šaltkalvių nurodymo, bet ir dėl Pajėgumų paskirstymo plano turinio trūkumų. Dėl specialisto V. D. (E1) patirties vertinimo

28191.

282Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs ir dėl MT Group – Rafako pasiūlyto specialisto V. D. patirties Klaipėda – Kuršėnai objekte vertinimo.

28392.

284Pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą turėjo būti pasiūlytas ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10.1 punkto reikalavimą), kuris per pastaruosius 5 metus turėjo būti ėjęs ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas pagal tinkamai įvykdytas sutartis, kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio(-ios) vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Norėdamas gauti maksimaliai 2 balus už šį parametrą, tiekėjas turėjo nurodyti 2 ar daugiau tinkamai įvykdytų nurodytų sutarčių.

28593.

286Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė neįskaitė V. D. patirties vykdant magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai atkarpos statybos darbus. Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų, minėto projekto rangovė buvo UAB „Alvora“, kuri dalį magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų (27,75 km ruože) 2014 m. gegužės 12 d. subrangos sutarties pagrindu pavedė atlikti „PPS Pipeline systems GmbH“, kuri 2014 m. liepos 23 d. įsakymu objekte ypatingo statinio dalies statybos vadovu paskyrė savo darbuotoją V. D.. V. D. ypatingojo statinio dalies statybos vadovu (nuo PK 00+00 iki 276+42) buvo paskirtas ir rangovės UAB „Alvora“ 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 68, kas atitinka kasacinio teismo išaiškinimą, jog konkretaus objekto statybos vadovus skiria tik rangovai, o ne subrangovai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016). Tačiau nurodyti dokumentai patvirtina tai, kad V. D. paskirtas tik dalies ypatingojo statinio statybos vadovu, o viso ypatingojo statinio statybos vadovu buvo V. Ž.).

28794.

288Nors ieškovė įrodinėja, kad magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai ruože, kuriame dirbo V. D., buvo pastatyta magistralinio dujotiekio atkarpa, kurios vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km, taip pat įrengtas linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, tačiau vien šios aplinkybės neįrodo, kad V. D., būdamas paskirtas tik dalies ypatingojo statinio statybos vadovu, gali būti siejamas su šių darbų atlikimu. Nors V. D. ypatingojo statinio dalies statybos vadovu buvo paskirtas ne tik subrangovo, bet ir generalinio rangovo įsakymu, tačiau minėtas specialistas buvo subrangovo „PPS Pipeline Systems GmbH“ darbuotojas, todėl jo vadovavimo patirtis gali apimti tik subrangovui „PPS Pipeline Systems GmbH“ pavestus atlikti darbus. Tuo tarpu iš byloje esančiame 2014 m. gruodžio 29 d. susitarime dėl 2014 m. gegužės 12 d. subrangos sutarties pakeitimo nurodoma, kad, siekiant didesnio projekto vykdymo ekonomiškumo, buvo nuspręsta optimizuoti subrangos darbų, paslaugų ir prekių įsigijimą ir tai vykdyti centralizuotai, padidinant rangovo (UAB „Alvora“) vykdomų darbų apimtis ir atitinkamai sumažinant subrangovo atliekamų darbų apimtis. Pagal šį susitarimą matyti, kad „PPS Pipeline Systems GmbH“ minėtame projekte nebevykdė tranšėjos kasimo, vamzdžių nuleidimo į tranšėją, konstravimo montavimo, vamzdžių užkasimo, darbo zonos sutvarkymo, vamzdyno įtraukimo į dėklus (išskyrus dėklų galų izoliavimą ir siūlių izoliavimą), rekultivacijos darbų (išskyrus rekultivaciją už darbo zonos ribų po drenažo sistemų atstatymo), hidraulinių bandymų, susikirtimų su vandens kliūtimis, el. kabeliais, žvyrkeliais, upeliais, įsipjovimų į veikiantį dujotieki ir sujungimo su AB „Klaipėdos nafta“ valdoma dujų apskaitos stotimi, čiaupų aikštelių ČA19M, ČA20M, ČA21M montavimo, technologinio vamzdyno įrengimo, medžiagų tiekimo, elektrotechninių darbų, SCADOS įrengimo darbų (išskyrus bendruosius statybos darbus). Taigi „PPS Pipeline Systems GmbH“ pagal subrangos sutartį faktiškai atliko tik nedidelę dalį magistralinio dujotiekio įrengimo ir linijinio magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų įrengimo darbų, kurių, teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdžiai nepakanka, kad tuo metu „PPS Pipeline Systems GmbH“ dirbęs specialistas V. D. būtų pripažįstamas turintis pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą reikalaujamą ypatingojo statinio statybos vadovo E1 patirtį.

28995.

290Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad MT Group – Rafako pasiūlymas pagal parametrą E1 buvo įvertintas tinkama balų suma. Dėl Alvora – KDS pasiūlyto specialisto E4 patirties vertinimo

29196.

292Ieškovė nesutinka ne tik su jos pasiūlymo įvertinimu, tačiau taip pat ginčija ir Alvora – KDS pasiūlymui suteiktus balus. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai Alvora – KDS suteikė 1 balą už specialisto E4 patirtį magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų projekte, kadangi šiame projekte nebuvo pastatyta ar rekonstruota bent 1 dujų apskaitos ir dujų slėgio ribojimo stotis arba dujų skirstymo stotis, kaip to reikalaujama pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimus.

29397.

294Nors ieškovė savo paskutiniame patikslintame ieškinyje kėlė klausimą dėl specialisto E4 patirties vertinimo, tačiau argumentus dėl Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų projekto neatitikties Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimams nurodė tik dublike, specialisto patirtis Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų projekte nebuvo kvestionuojama ir ieškovės teiktose pretenzijose, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad toks ieškinio pagrindo keitimas dubliku nėra tinkamas ieškovo teisių įgyvendinimas.

29598.

296Be to, kaip matyti iš atsakovės tripliko bei su juo pateiktų papildomų dokumentų, su kuriais ieškovė teigia turėjusi galimybę susipažinti, Alvora–ŠDS, siūlydama specialistą pagal parametrą E4, nurodė net 4 jo vykdytas sutartis. Pažymėtina, kad atsakovė pritaria, jog už pareigas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statybos darbų projekte minėtam specialistui negali būti skiriamas balas, tačiau specialistas yra ėjęs ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas kituose projektuose – Dujų slėgio ribojimo mazgo prie magistralinio dujotiekio Tauragė – Klaipėda čiaupų mazgo Nr. 17 projektavimo ir statybos–montavimo projekte ir AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) statinių statybos projekte. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė jokių pastabų dėl šių dviejų projektų atitikties Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimams neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės apeliacinio skundo argumentais dėl neteisingo balų skyrimo Alvora – KDS pasiūlymui pagal parametrą E4. Dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo

29799.

298Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir išnagrinėti ieškovės nurodytas tik po teismo posėdžio naujai paaiškėjusias aplinkybes apie Alvora – ŠDS siūlytų specialistų sukeitimą po galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

299100.

300Proceso teisės normos įpareigoja šalis visus procesinius veiksmus byloje atlikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 251 straipsnis). Teismo nesaisto šalių prašymai dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, pateikti teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį. Galutinį sprendimą byloje teismas priima atsižvelgdamas į tai, kas buvo išnagrinėta bei aptarta bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir nevertina naujų po bylos išnagrinėjimo iš esmės pateiktų įrodymų ar prašymų. Procesinį sprendimą (nutartį) dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo teismas priima tik nustatęs, kad būtina išsiaiškinti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus (CPK 256 straipsnis). Tokio būtinumo nenustačius, teismui nekyla pareiga atnaujinti procesą iš esmės jau išnagrinėtoje byloje vien dėl tos priežasties, kad to prašo proceso dalyvis.

301101.

302Kaip teisingai pažymėta skundžiamame sprendime, ieškovė turėjo teisę ir galimybę pareikšti visus norimus reikalavimus byloje, tokia teise aktyviai naudojosi, ne kartą tikslino ieškinio pagrindą, vis pildydama jį naujomis aplinkybėmis, reiškė procesinius prašymus, todėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas, kuris atitinkamai lemtų ir ieškinio pagrindo pakeitimą (papildymą), pažeistų ir proceso operatyvumo, koncentruotumo principus.

303102.

304Nors sutiktina su ieškove, kad informaciją apie prašymą pakeisti specialistus jis gavo tik bylos nagrinėjimo iš esmės dieną, tačiau šios informacijos pagrindu ieškovės daromos išvados apie tai, jog atsakovė, pasibaigus galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, neteisėtai leido Alvora – ŠDS pakeisti specialiųjų statybos darbų vadovą E3 iš P. G. į A. P., yra pagrįstos tik prielaidomis ir spėjimais. Vien tai, kad Alvora – ŠDS prašė atsakovės sukeisti minėtus specialistus, nereiškia, kad tokia teisė tiekėjui buvo suteikta. Kaip nurodo atsakovė, ji neleido keisti minėtų specialistų, todėl Alvora – ŠDS pasiūlymui balai už kriterijų E3 buvo suteikti vertinant P. G. kompetenciją. Specialistų sukeitimo fakto nepatvirtina ir A. P. CV bei atestato buvimas tarp atsakovės vertintų dokumentų. Kaip matyti iš teismui pateiktos Alvora – ŠDS paraiškos kopijos, A. P. buvo nurodytas šio tiekėjo paraiškoje, todėl minėto specialisto kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo tarp atsakovės vertintų dokumentų. Minėtos aplinkybės papildomai patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatnaujino bylos nagrinėjimo iš esmės ir išnagrinėjo bylą atsižvelgdamas į tai, kas buvo išnagrinėta bei aptarta bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos

305103.

306Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu nustatė pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju pripažino Alvora – ŠDS pasiūlymą. Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, 2019 m. gruodžio 20 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir: sugrįžti į prieš pažeidimus buvusią Pirkimo padėtį, t. y. nustatyti naują galutinių pasiūlymų pateikimo terminą visiems Pirkimo dalyviams, kurie buvo pateikę pirminius pasiūlymus (tokiu būdu užtikrinant vienodas kainos bei kitų pasiūlymo elementų formavimo galimybes Pirkime); negrįžus į prieš pažeidimus buvusią padėtį, atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą dėl pretenzijoje identifikuotų pažeidimų; kreiptis į Saugumo komisiją su prašymu įvertinti KRS – Beltruboprovodstroj konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams; kreiptis į Saugumo komisiją su prašymu įvertinti Alvora – ŠDS atitiktį nacionalinio saugumo interesams; Saugumo komisijai nusprendus (priėmus išvadą), jog atitinkamas viešojo pirkimo dalyvis netenkina nacionalinio saugumo interesų, tokį pasiūlymą atmesti; neužtikrinus grįžimo į prieš pažeidimus buvusią Pirkimo padėtį (galutinių pasiūlymų teikimo Pirkime etapą) bei lygiateisio pasiūlymų vertinimo dėl nacionalinio saugumo bei kitų pretenzijoje identifikuotų pažeidimų, nutraukti Pirkimo procedūras dėl esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimų. Atsakovė 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu atsisakė nagrinėti ieškovė pretenziją, kaip pateiktą praleidus PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, o dėl kai kurių klausimų – ir kaip teikiamą pakartotinai.

307104.

308Pagal PĮ 109 straipsnio 1 dalį perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų, t. y. per 10 dienų nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Be to, perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

309105.

310Kasacinio teismo konstatuota, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tiekėjo pretenziją tuo pagrindu, kad praleistas jos pateikimo terminas, teismas, vertindamas atsisakymo pagrįstumą, turi patikrinti, ar terminas tikrai praleistas, be kita ko, ar tinkamai nustatytas jo pradžios momentas, taip pat – ar pagal faktines bylos aplinkybes termino pretenzijai pareikšti taikymas nepažeidžia teisminės gynybos veiksmingumo principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015; 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-450-690/2016).

311106.

312Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė kiekvieno ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje keliamo klausimo sužinojimo aplinkybes, išanalizavo anksčiau atsakovės priimtų sprendimų ir ieškovės teiktų pretenzijų turinį ir padarė teisingas bei pagrįstas išvadas dėl atsakovės teisės nenagrinėti minėtos pretenzijos. Nors sutiktina su ieškove, kad reikalavimas panaikinti atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą buvo pareikštas nuo pranešimo apie sprendimą nepraėjus PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui, be to, reikalavimo panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą ieškovė nebuvo reiškusi anksčiau, tačiau, kaip teisingai pabrėžė pirmosios instancijos teismas, sprendžiant dėl pretenzijos pakartotinumo ar jos pateikimo termino, svarbus ne tik joje pareikštas reikalavimas, bet ir argumentai, kuriais tiekėjas grindžia savo nesutikimą su pretenzija skundžiamu sprendimu.

313107.

314Šiuo atveju, siekiant tinkamai įvertinti ieškovės pretenzijoje nurodytų galimai neteisėtų atsakovės veiksmų atlikimo, sprendimų priėmimo laiką, būtina įvertinti Pirkimo procedūrų eigą. Iš Pirkimo sąlygų matyti, kad visa Pirkimo procedūra susideda iš tam tiktų etapų – pirmiausiai tiekėjai pateikia paraiškas, kurias įvertinusi, Pirkimo komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio tiekėjo atitikties Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos ir aplinkos vadybos sistemos standartams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi ir pasiūlymus kviečiami pateikti tik tie tiekėjai, kurių paraiškos nėra atmestos. Pirkimo komisija nagrinėja, ar pirminiai pasiūlymai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tolesnėse pirkimo procedūrose dalyvauti gali ir į derybas kviečiami tik tie tiekėjai, kurių pirminiai pasiūlymai nėra atmesti, t. y. tiekėjai, kurių pirminis pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus (pasiūlymo pateikimo reikalavimus, pasiūlymo turinio reikalavimus ir kt.), kurie per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė ar paaiškino pirminius pasiūlymus ir dokumentus ar duomenis apie atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, kurių atžvilgiu nėra kitų Pirkimo sąlygose ar PĮ numatytų atmetimo pagrindų. Ketindamas baigti derybas, perkantysis subjektas visus derybų dalyvius, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, kviečia pateikti galutinius pasiūlymus. Galutinių pasiūlymų vertinimo procedūroje galutiniai pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus.

315108.

316Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog apie, jos nuomone, atsakovės padarytus pasiūlymų vertinimo pažeidimus, ji sužinojo tik priėmus 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą. Nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į tai, kad atsakovei 2019 m. spalio 29 d. priėmus sprendimą pasinaikinti ankstesnį savo 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo bei nusprendus sugrįžti į pakartotinį pasiūlymų vertinimą, ieškovė turėjo suprasti, kad pakartotinis pasiūlymų vertinimas vyks tik dėl balų suteikimo pagal Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus, t. y. atsakovė vertins tik iki tol nepašalintų iš pirkimo tiekėjų ir tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti jokiais pagrindais, pasiūlymus. 2019 m. spalio 29 d. rašte dėl galutinio pasiūlymo patikslinimo ieškovei buvo aiškiai nurodyta, kad galutinio pasiūlymo nagrinėjimas ir vertinimas vyksta pagal Pirkimo sąlygų 13 ir 14 skyriuose nustatytas taisykles, todėl jau tada atsakovė turėjo ir galėjo suprasti, kad vertinimas neapims tiekėjų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams patikrinimo, pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kitų ankstesnėse viešojo pirkimo stadijose atliktų veiksmų. Taigi ieškovės apeliacinio skundo argumentai, kad apie tai, jog Alvora – ŠDS pasiūlymas nebuvo atmestas, ji sužinojo tik iš 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo, atmestini kaip nepagrįsti. Net jei ieškovė dar tikėjosi, kad Alvora – ŠDS pasiūlymas ekonominio naudingo balų perskaičiavimo etape gali būti atmestas ar šis tiekėjas gali būti pašalintas iš Pirkimo procedūrų, aplinkybė, kad tokio sprendimo atsakovė nepriėmė, ieškovei neabejotinai turėjo tapti žinoma iš atsakovės 2019 m. lapkričio 8 ir 14 d. sprendimų, iš kurių akivaizdu, kad ekonominio naudingumo balai buvo suteikti ir kitam nepašalintam Pirkimo dalyviui, t. y. Alvora – ŠDS, nes jis vienintelis su MT Group – Rafako nebuvo pašalintas iš Pirkimo ankstesnių procedūrų metu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės pretenzijos D ir F dalys, kuriose ieškovė argumentuoja, kad Alvora – ŠDS pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikties kvalifikacijos reikalavimams, pareikštos akivaizdžiai praleidus PĮ nustatytą pretenzijų pateikimo terminą. Be to, pretenzijos F dalyje minimos aplinkybės, susijusios su Alvora – ŠDS teise vykdyti darbus kultūros paveldo teritorijoje bei subtiekėjos UAB „Įžvalga“ teise vykdyti statybos darbus dujų inžineriniuose tinkluose, jau buvo nagrinėtos pagal ankstesnes ieškovės pretenzijas, t. y. dėl Alvora – ŠDS teisės vykdyti darbus kultūros paveldo teritorijoje pasisakyta dar 2019 m. rugpjūčio 14 d. atsakovės atsakyme į ieškovės 2019 m. rugpjūčio 12 d. pretenziją, o dėl UAB „Įžvalga“ kvalifikacijos pasisakyta 2019 m. rugpjūčio 27 d. atsakyme į ieškovės 2019 m. rugpjūčio 26 d. pretenziją.

317109.

318Pretenzijos A dalyje ieškovė teigia, kad Alvora – ŠDS buvo suteiktas konkurencinis pranašumas teikiant galutinį kainos pasiūlymą, nes Alvora – ŠDS, galutiniame pasiūlyme nepasitelkdamas visų paraiškoje nurodytų specialistų, galėjo pasiūlyti konkurencingesnį galutinį darbų kainos pasiūlymą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ta aplinkybė, jog Alvora – ŠDS galutiniame pasiūlyme nepasitelkė visų savo paraiškoje nurodytų specialistų, ieškovei tapo žinoma susipažinus su Alvora – ŠDS pasiūlymo duomenimis, t. y. 2019 m. rugpjūčio 16 d., o tai, kad vykdant pakartotinį pasiūlymų vertinimą tiekėjams nebus suteikta galimybė teikti naujus galutinius pasiūlymus, ieškovei turėjo ir galėjo būti suprantama iš atsakovės 2019 m. spalio 29 d. sprendimo dėl ankstesnio pasiūlymų eilės sprendimo pasinaikinimo ir pasiūlymų pakartotinio vertinimo. Taigi pateikdama pretenziją šiuo klausimu tik 2019 m. gruodžio 20 d., ieškovė akivaizdžiai praleido PĮ 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą.

319110.

320Pretenzijos B dalyje ieškovė teigia esą Alvora – ŠDS buvo suteiktas konkurencinis pranašumas ir dėl to, kad buvo atliktas netinkamas Alvora – ŠDS ir KRS – Beltruboprovodstroj atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas. Tai, kad galimas sandoris su Alvora – ŠDS buvo pripažintas atitinkantis nacionalinio saugumo interesus, o dėl tokio galimo sandorio su KRS – Beltruboprovodstroj buvo priimta priešinga išvada ir šis tiekėjas pašalintas iš Pirkimo, ieškovei buvo žinoma dar nuo pirminio 2019 m. rugpjūčio 1 d. laimėtojo nustatymo sprendimo, ir nors šis sprendimas buvo panaikintas, tačiau pakartotinės procedūros vyko tik ekonominio naudingumo balų apskaičiavimo apimtyje ir tai ieškovei turėjo būti žinoma dar 2019 m. spalio 29 d., todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ir dėl pretenzijos B dalies ieškovė praleido pretenzijos pateikimo terminą. Be to, kaip teisingai pažymėta skundžiamame teismo sprendime, patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams apskritai nėra perkančiosios organizacijos kompetencija, tokią patikrą atlieka Saugumo komisija, taigi atsakovė netgi nėra tinkamas subjektas, kuriam gali būti reiškiamos pretenzijos dėl galimai netinkamo tiekėjų atitikties saugumo reikalavimams patikrinimo.

321111.

322Pretenzijos C ir E dalyse ieškovė teigia, kad Alvora – ŠDS turėjo būti pašalinta iš pirkimo dėl to, kad jai buvo atskleista MT Group – Rafako pirminio pasiūlymo kaina, kas leido Alvora – ŠDS pasiūlyti daug žemesnę galutinę pasiūlymo kainą. Be to, ieškovės nuomone, Alvora – ŠDS teikė atsakovei melagingą bei klaidinančią informaciją apie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, pasitelktų specialistų skaičių, atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams.

323112.

324Teisėjų kolegija pažymi, kad apie tai, jog ieškovės galutinio pasiūlymo kaina yra žemesnė nei pirminio pasiūlymo kaina, ieškovei tapo žinoma 2019 m. rugpjūčio mėn. Pati ieškovė pripažįsta, kad jokių įrodymų, pagrindžiančių jos įtarimus dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, neturi, taigi tokius savo argumentus grindžia iš esmės tik tuo, kad Alvora – ŠDS pasiūlyta galutinė kaina yra mažesnė, todėl spręstina, kad tokius galimai neteisėtus Alvora – ŠDS veiksmus ieškovė galėjo įtarti dar 2019 m. rugpjūčio mėn. Visa kaip melaginga ieškovės įvardijama informacija jai taip pat turėjo būti žinoma nuo tada, kai susipažino su Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais 2019 m. rugpjūčio 16 d. Kaip minėta, apie tai, kad bus atliekamas tik ekonominio naudingumo balų perskaičiavimas, o ne iš naujo vertinama tiekėjų kvalifikacija ar pašalinimo pagrindai, ieškovei turėjo tapti žinoma iš atsakovės 2019 m. spalio 29 d. sprendimo, o kad Alvora – ŠDS tikrai nepašalinta iš Pirkimo – iš atsakovės 2019 m. lapkričio 8 ir 14 d. sprendimų, iš kurių akivaizdu, kad ekonominio naudingumo balai suteikti ir kitam nepašalintam Pirkimo dalyviui, t. y. Alvora – ŠDS. Taigi 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos C ir E dalys taip pat pateiktos praleidus PĮ nustatytą terminą.

325113.

326Tiekėjų pažeistų teisių gynybos tinkamumas, inter alia, vertinamas, atsižvelgiant į tiekėjų iniciatyvumą viešųjų pirkimų procedūros metu. Šiame kontekste Teisingumo Teismo pažymėta, kad teisinio saugumo principu reikalaujama, jog pagal nustatytą tvarką gauta informacija ar informacija, kuri galėjo būti taip gauta, dalyvis nebegalėtų remtis kaip pagrindu pareikšti ieškinį praėjus nacionalinėje teisėje nustatytam terminui (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimas byloje Idrodinamica Spurgo Velox ir kt., C-161/13). Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020).

327114.

328Šiuo atveju ieškovė savo 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje iš esmės nenurodė jokių naujų aplinkybių ar atsakovės veiksmų / sprendimų, kurių nebūtų žinojusi anksčiau nei buvo priimtas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas. Atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, yra visos eilės Pirkime priimtų sprendimų ir atliktų procedūrų pasekmė, o ieškovė, pateikdama 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją, joje nenurodė jokių argumentų, kurie būtų siejami ne su ankstesnių sprendimų priėmimu, o būtent su 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo priėmimo aplinkybėmis.

329115.

330Pagal CPK 4232 straipsnio 3 dalį, kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra nepagrįsti, bylą nutraukia.

331116.

332Kadangi atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 4232 straipsnio 3 dalį ir nutraukė bylą dėl atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo panaikinimo pagal ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją, nenagrinėdamas iš esmės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje išdėstytų argumentų. Dėl neviešos bylos medžiagos

333117.

334Ieškovė apeliaciniu skundu taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria netenkintas ieškovės prašymas suteikti teisę susipažinti su Alvora – ŠDS pasiūlymo duomenimis – pasitelktų specialistų vardais ir pavardėmis. Ieškovės teigimu, tokiu būdu buvo apribota jos teisė apsiginti, ką įrodo išsiaiškintos aplinkybės dėl specialisto E3 sukeitimo po galutinio pasiūlymo pateikimo.

335118.

336Pagal PĮ 32 straipsnio 1 dalį perkantysis subjektas, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

337119.

338Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus pretenziją ar ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. sprendimas byloje Varec SA prieš Belgijos valstybę, C-450/06; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

339120.

340Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad Alvora – ŠDS pasitelktų specialistų vardų ir pavardžių atskleidimas ieškovei nėra būtinas jos teisės į gynybą įgyvendinimui. Visų pirma, kaip konstatuota šios nutarties 102 punkte, ieškovės teiginiai dėl specialisto, siūlomo pagal parametrą E3 sukeitimo, yra nepagrįsti, nes Alvora – ŠDS nebuvo leista sukeisti pasiūlyme nurodytų specialistų. Antra, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime detaliai aptarė tokių ieškovės prašomų pateikti duomenų apsaugos poreikį ir ieškovės galimybes ginti savo teises nesusipažinus su Alvora – ŠDS pasiūlytų specialistų vardais ir pavardėmis.

341121.

342Informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami reikalavimai, nustatyti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, iš esmės yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Taigi tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų tik slapta, – tokios informacijos turėtojas turi turėti verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Šiuo atveju Alvora – ŠDS pagrindė duomenų apie siūlomus specialistus svarbą ir tokių duomenų atitiktį komercinės paslapties reikalavimams – tiek Alvora – ŠDS, tiek ieškovė vykdo veiklą dujų tinklų statybos srityje, konkuruoja tarpusavyje ir dėl darbuotojų, todėl jų sąrašo, kuris tiekėjo laikomas komercine paslaptimi, atskleidimas galėtų sudaryti sąlygas pervilioti specialistus, taip įgyjant prieš konkurentą pranašumą ateities pirkimuose.

343122.

344Šiuo atveju ieškovei buvo pateikta susipažinti specialistų nuasmeninti atestatai, pažymėjimai, projektų sąrašai ir tokie duomenys, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pakankami padaryti išvadas dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo įvertinimo teisingumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad prašomų atskleisti duomenų nepateikimas ieškovei nesukliudė tinkamai ginti savo teisių patvirtina ir tai, jog perkančioji organizacija dar 2019 m. rugpjūčio 16 d. rašte nurodė ieškovei, kad neatskleis Alvora – ŠDS dokumentuose esančių fizinių asmenų asmens duomenų (ieškovė tokio perkančiosios organizacijos atsisakymo nei ikiteismine tvarka, nei teismine tvarka civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 neskundė), tačiau tai nesutrukdė ieškovei pateikti ieškinį teismui, ne kartą jį tikslinti, kvestionuojant ne tik MT Group – Rafako, bet ir Alvora – ŠDS pasiūlymo įvertinimo teisingumą.

345123.

346Nurodytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovės teisės, nesuteikiant jai Alvora – ŠDS pasitelkiamų specialistų asmens duomenų, nebuvo pažeistos, todėl tiek atsakovės sprendimas neatskleisti tokių duomenų ieškovei, tiek pirmosios instancijos teismo išvados dėl tokio sprendimo teisingumo yra teisėtos ir pagrįstos. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

347124.

348Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ar pakeisti apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

349125.

350Atsakovė AB „Amber Grid“ prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 9 912, 32 Eur dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti už apeliacinio skundo parengimą bei atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą parengimą bei atsakovės sumokėtas 3 750 Eur žyminis mokestis. Kadangi tiek atsakovės, tiek ieškovės apeliaciniai skundai netenkinami, atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atlyginimą. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovės prašomos atlyginti 6 969,60 Eur išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą viršija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 ir 8.11 punktais nustatytą maksimalų dydį – 1 712,88 Eur (1 317,60 Eur x 1,3), todėl atsakovei iš ieškovės priteistinos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą mažintinos iki nurodyto maksimumo (1 713 Eur).

351126.

352Ieškovė taip pat pateikė prašymą atlyginti jos 3 025 Eur išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau savo prašymo nedetalizavo ir nenurodė, už kokias konkrečias paslaugas susidarė tokio dydžio išlaidos, todėl spręstina, kad šias išlaidas ieškovė patyrė už apeliacinio skundo parengimą. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, bylinėjimosi išlaidos ieškovei neatlyginamos.

353127.

354Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. gegužės 21 d. gauti atsakovės AB „Amber Grid“ 2020 m. gegužės 20 d. rašytiniai paaiškinimai dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo pažangos. Kaip minėta, proceso teisės normos įpareigoja šalis visus procesinius veiksmus byloje atlikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 251 straipsnis). Atsakovės rašytiniai paaiškinimai pateikti po bylos išnagrinėjamo iš esmės pabaigos, todėl negali būti priimti ir grąžinami atsakovei.

355Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

356Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

357Priteisti atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ 1 713 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus trylika eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

358Atsisakyti priimti atsakovės akcinės bendrovės „Amber Grid“ 2020 m. gegužės 20 d. rašytinius paaiškinimus dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo pažangos ir juos grąžinti atsakovei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MT Group“ kreipėsi... 7. 1.1.... 8. panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Amber Grid“ 2019... 9. 1.2.... 10. panaikinti atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. balų perskaičiavimo sprendimo... 11. 1.3.... 12. panaikinti atsakovės 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų... 13. 1.4.... 14. pripažinti negaliojančia 2019 m. gruodžio 23 d. viešojo pirkimo sutartį... 15. 1.5.... 16. įpareigoti atsakovę ištaisyti pažeidimus ir:... 17. 1.5.1.... 18. grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, t. y. nustatyti naują... 19. 1.5.2.... 20. netenkinus prieš tai buvusio reikalavimo, panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d.... 21. 1.5.3.... 22. įpareigoti atsakovę kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių... 23. 1.5.4.... 24. netenkinus aukščiau nurodytų reikalavimų, nutraukti viešojo pirkimo... 25. 1.6.... 26. išreikalauti iš atsakovės Alvora – ŠDS nekonfidencialius duomenis,... 27. 2.... 28. Ieškovė nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partnere Lenkijos įmone... 29. 3.... 30. Ieškovės teigimu, atsakovė, žinodama pirkimo dalyvių galutinių... 31. 4.... 32. Ieškovė taip pat nurodė, kad jos 2019 m. gruodžio 20 d. pretenziją dėl... 33. 5.... 34. Ieškovės nuomone, atsakovė suteikė nepagrįstą ir neteisėtą... 35. 6.... 36. Ieškovė taip pat nurodė, kad Alvora – ŠDS apskritai turėjo būti... 37. 7.... 38. Ieškovės teigimu, Alvora – ŠDS pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl to,... 39. 8.... 40. Pasak ieškovės, atsakovė nepagrįstai nesuteikė jai teisės susipažinti su... 41. 9.... 42. Atsakovė AB „Amber Grid“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, iš... 43. 10.... 44. Atsakovė paaiškino, kad Pajėgumų paskirstymo plane išskiriamos dvi... 45. 11.... 46. Atsakovės nuomone, ji pagrįstai skyrė balus už ieškovės pasitelktų... 47. 12.... 48. Atsakovė taip pat nurodė, kad, nors 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje ir... 49. 13.... 50. Atsakovės teigimu, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad Alvora – ŠDS buvo... 51. 14.... 52. Atsakovė paaiškino, kad Alvora – ŠDS paraiškoje įvardijo ir išviešino... 53. 15.... 54. Atsakovė pabrėžė, kad teismas bet kuriuo atveju turėtų įvertinti... 55. 16.... 56. Atsakovės įsitikinimu, ji pagrįstai ieškovei susipažinti pateikė ne visus... 57. 17.... 58. Tretieji asmenys UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su... 59. 18.... 60. Tretieji asmenys taip pat pažymėjo, kad ieškovė 2019 m. gruodžio 20 d.... 61. 19.... 62. Trečiųjų asmenų nuomone, atsakovė pati neturi teisės tikrinti trečiojo... 63. 20.... 64. Tretieji asmenys pabrėžė, kad atsakovė nesuteikė jiems jokios ieškovės... 65. 21.... 66. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad PĮ leidžia su... 67. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 68. 22.... 69. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 28 d. sprendimu ieškovės UAB „MT... 70. 23.... 71. Teismas nurodė, kad VPT išvadose, kuriomis remdamasi atsakovė priėmė 2019... 72. 24.... 73. Teismas, įvertinęs Pirkimo sąlygų bei jų išaiškinimų turinį,... 74. 25.... 75. Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą už ypatingojo... 76. 26.... 77. Teismas sprendė, kad MT Group – Rafako pateiktų dokumentų, susijusių su... 78. 27.... 79. Teismas taip pat sprendė, kad MT Group – Rafako pateiktų dokumentų,... 80. 28.... 81. Teismas pažymėjo, kad projekto vadovo E5 pozicijai MT Group – Rafako... 82. 29.... 83. Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl pretenzijos priimtinumo ir galimo... 84. 30.... 85. Teismas konstatavo, kad atsakovė pagrįstai ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d.... 86. 31.... 87. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė pagrįstai ieškovės 2019 m.... 88. 32.... 89. Teismas nurodė, kad informaciją, jog Alvora – ŠDS pateikto galutinio... 90. 33.... 91. Teismas pažymėjo, kad apie tai, kiek konkrečiai ir kokius būtent... 92. 34.... 93. Teismas sutiko su atsakovės pozicija, kad ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d.... 94. 35.... 95. Teismas nurodė, kad ieškovė, pateikdama 2019 m. rugpjūčio 26 d.... 96. 36.... 97. Dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijos F.I dalies (dėl Alvora – ŠDS... 98. 37.... 99. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 100. 38.... 101. Kadangi ieškovės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija apskritai nebuvo... 102. 39.... 103. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti... 104. 40.... 105. Teismas, įvertinęs ieškovės ieškinio argumentus dėl Alvora – ŠDS... 106. 41.... 107. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė tinkamai įvertino Alvora – ŠDS... 108. 42.... 109. Teismas konstatavo, kad nors atsakovė nepagrįstai nesuteikė MT Group –... 110. 43.... 111. Teismas taip pat nusprendė netenkinti ieškovės 2020 m. vasario 26 d., t. y.... 112. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 113. 44.... 114. Ieškovė UAB „MT Group“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 115. 44.1.... 116. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovė 2019 m.... 117. 44.2.... 118. Atsižvelgiant į VPT išvados argumentus, atsakovė turėjo pervertinti ir KRS... 119. 44.3.... 120. Teismas netinkamai interpretavo Pirkimo dokumentų paaiškinimus, todėl... 121. 44.4.... 122. MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo planas atitiko Pirkimo sąlygų... 123. 44.5.... 124. Spręsdamas dėl specialisto V. D. profesinės patirties atitikties Pirkimo... 125. 44.6.... 126. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo atnaujinti bylos... 127. 44.7.... 128. Apeliantės 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzija dėl atsakovės 2019 m.... 129. 44.8.... 130. Pažeidimas, susijęs su Alvora – ŠDS galutine pasiūlymo kaina ir jos... 131. 44.9.... 132. Saugumo plano rengimo, teikimo tvirtinti ir jo patvirtinimas laiko atžvilgiu... 133. 44.10.... 134. Atsakovė neteisėtai suteikė Alvora – ŠDS konfidencialią informaciją... 135. 44.11.... 136. Alvora – ŠDS neturi teisės vykdyti statybos darbus kultūros paveldo... 137. 44.12.... 138. Alvora – ŠDS subtiekėjas UAB „Įžvalga“ neturi teisės vykdyti... 139. 44.13.... 140. Pirkimo dalyviai kvalifikaciją turėjo įgyti visa jos apimtimi vėliausiai... 141. 44.14.... 142. Alvora – ŠDS nenurodė informacijos apie darbus strateginiuose objektuose... 143. 44.15.... 144. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo ieškovės argumentų dėl Alvora – ŠDS... 145. 44.16.... 146. Teismas nepagrįstai atsisakė suteikti atitinkamus duomenis apie Alvora –... 147. 45.... 148. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą... 149. 45.1.... 150. Atsakovė teisėtai priėmė 2019 m. spalio 29 d. sprendimą sugrįžti į... 151. 45.2.... 152. Pateikdama argumentus dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo... 153. 45.3.... 154. Tiekėjas Pajėgumų paskirstymo plane privalėjo konkrečiai nurodyti... 155. 45.4.... 156. Pati ieškovė pripažino, kad Pajėgumų paskirstymo plano grafinėje dalyje... 157. 45.5.... 158. Apeliantė neįrodė, kad jos pasiūlytas specialistas V. D. būtų ėjęs... 159. 45.6.... 160. Apeliantės argumentai dėl to, kad atsakovė neva neteisėtai leido,... 161. 45.7.... 162. 2019 m. gruodžio 10 d. atsakovės sprendimas, kuriuo buvo nustatyta... 163. 45.8.... 164. Ieškovės teiginiai dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS ne... 165. 45.9.... 166. Pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas tikslių ir konkrečių reikalavimų dėl... 167. 45.10.... 168. UAB „Įžvalga“ yra pasitelkta bendriesiems statybos darbams atlikti tokia... 169. 45.11.... 170. Klaidinančią, melagingą informaciją teikė ne Alvora – ŠDS, o pati... 171. 45.12.... 172. Apeliantė savo pateiktą reikalavimą dėl nepagrįstai trečiajam asmeniui... 173. 45.13.... 174. Nepateikti Alvora – ŠDS pasitelkiamų specialistų asmens duomenys niekaip... 175. 46.... 176. Atsakovė AB „Amber Grid“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame... 177. 46.1.... 178. Teismas netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymo dokumentų turinį ir... 179. 46.2.... 180. Teismas neteisingai įvertino dokumentų dėl J. H. V. U. turinį ir nurodyto... 181. 46.3.... 182. Teismas neteisingai nurodė, kad „PPS Pipiline Systems GmbH“ pažymos gali... 183. 47.... 184. Ieškovė UAB „MT Group“ atsiliepime į AB „Amber Grid“ apeliacinį... 185. 47.1.... 186. Pirkimo sąlygų 14.14 punkto reikalavimai nustatyti specialistams (fiziniams... 187. 47.2.... 188. Ikiteisminėje ginčo stadijoje atsakovė neskyrė 1 balo už E2 parametrą,... 189. 47.3.... 190. Atsakovė visiškai neatsižvelgia į „Gascade Gastransport GmbH“ 2019 m.... 191. 47.4.... 192. Pirmosios instancijos teismas J.H.V.U patirtį pagrįstai įvertino pagal... 193. Teisėjų kolegija... 194. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 195. 48.... 196. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 197. 49.... 198. Apeliacijos nagrinėjamoje byloje dalykas – Vilniaus apygardos teismo 2020 m.... 199. 50.... 200. Nagrinėjamu atveju atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 201. 51.... 202. MT Group – Rafako savo pasiūlyme kaip ypatingojo statinio specialiųjų... 203. 52.... 204. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl E. D. patirties Szczecin – Lwowek... 205. 53.... 206. E. D. patirtis buvo įrodinėjama projekto užsakovo „ZRUG spolka zo.o.“... 207. 54.... 208. „ZRUG spolka zo.o.“ 2019 m. balandžio 10 d. pažyma patvirtina, kad E. D.... 209. 55.... 210. Pagal PĮ 2 straipsnio 18 dalį pirkimo pasiūlymas – tiekėjo raštu... 211. 56.... 212. MT Group – Rafako savo pasiūlyme kaip ypatingojo statinio specialiųjų... 213. 57.... 214. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl J. H. V. U. patirties „Nowal“ ir... 215. 58.... 216. Kaip matyti iš atsakovės 2019 m. lapkričio 14 d. rašto, kuriame pateikta MT... 217. 59.... 218. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad „Nowal“ ir „Midal“ projektų... 219. 60.... 220. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.... 221. 61.... 222. Nors atsakovė nurodo, kad „PPS Pipeline systems GmbH“ gali būti... 223. 62.... 224. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 225. 63.... 226. Ieškovės nuomone, atsakovė 2019 m. spalio 29 d. sprendimu neteisėtai ir... 227. 64.... 228. Pagal PĮ 101 straipsnio 2 dalies 5 punktą VPT, nustačiusi šio įstatymo ir... 229. 65.... 230. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškove, kad nurodyta kasacinio teismo... 231. 66.... 232. Konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko atitinkamą jai... 233. 67.... 234. Kaip matyti iš atsakovės 2019 m. spalio 29 d. sprendimo, kuriuo nuspręsta... 235. 68.... 236. Pirkimo sąlygų 13.1 punkte nustatyta, kad susipažinimas su CVP IS... 237. 69.... 238. Atsižvelgiant į nurodytas Pirkimo sąlygų nuostatas, darytina išvada, kad... 239. 70.... 240. Pagal PĮ 57 straipsnio 5 dalį, jeigu perkantysis subjektas pasiūlymus... 241. 71.... 242. Nagrinėjamu atveju Pirkimas buvo vykdomas skelbiamų derybų būdu, taigi... 243. 72.... 244. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pirkimų komisijos sprendimo... 245. 73.... 246. Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką bei PĮ reglamentavimą,... 247. 74.... 248. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė šiuo atveju neįrodė, kad dėl tokio... 249. 75.... 250. Kiekybinis vertinimas atliekamas įvertinant pirkimo objekto parametrus, kurie... 251. 76.... 252. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ieškovės pozicija dėl... 253. 77.... 254. Šalių grąžinimo į padėtį iki pažeidimo apimtis priklauso nuo to, ar yra... 255. 78.... 256. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės argumentai, kad atsakovė neturėjo... 257. 79.... 258. Ieškovė taip pat nesutinka su jos kartu su Rafako pateikto pasiūlymo... 259. 80.... 260. Balų skyrimą už parametrą K2 nustato Pirkimo sąlygų 14.11 punktas,... 261. 81.... 262. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad MT Group – Rafako paraiškoje savo... 263. 82.... 264. Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų 14.11.2 punkto, 3 balai už Pajėgumų... 265. 83.... 266. Kadangi MT Group – Rafako savo pasiūlyme nurodė lygiai 35 šaltkalvius,... 267. 84.... 268. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovės pozicija dėl R. V.... 269. 85.... 270. Ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m.... 271. 86.... 272. Teisėjų kolegija taip pat kritiškai vertina ieškovės argumentus, kad... 273. 87.... 274. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vien dėl nepakankamo... 275. 88.... 276. Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktas reglamentuoja, kas turi būti nurodyta... 277. 89.... 278. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad MT Group... 279. 90.... 280. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 281. 91.... 282. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs ir dėl MT Group – Rafako pasiūlyto... 283. 92.... 284. Pagal Pirkimo sąlygų 14.14 punktą turėjo būti pasiūlytas ypatingojo... 285. 93.... 286. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė neįskaitė V. D. patirties... 287. 94.... 288. Nors ieškovė įrodinėja, kad magistralinio dujotiekio Klaipėda –... 289. 95.... 290. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 291. 96.... 292. Ieškovė nesutinka ne tik su jos pasiūlymo įvertinimu, tačiau taip pat... 293. 97.... 294. Nors ieškovė savo paskutiniame patikslintame ieškinyje kėlė klausimą dėl... 295. 98.... 296. Be to, kaip matyti iš atsakovės tripliko bei su juo pateiktų papildomų... 297. 99.... 298. Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo atnaujinti bylos... 299. 100.... 300. Proceso teisės normos įpareigoja šalis visus procesinius veiksmus byloje... 301. 101.... 302. Kaip teisingai pažymėta skundžiamame sprendime, ieškovė turėjo teisę ir... 303. 102.... 304. Nors sutiktina su ieškove, kad informaciją apie prašymą pakeisti... 305. 103.... 306. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 307. 104.... 308. Pagal PĮ 109 straipsnio 1 dalį perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik... 309. 105.... 310. Kasacinio teismo konstatuota, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija... 311. 106.... 312. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė... 313. 107.... 314. Šiuo atveju, siekiant tinkamai įvertinti ieškovės pretenzijoje nurodytų... 315. 108.... 316. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, jog... 317. 109.... 318. Pretenzijos A dalyje ieškovė teigia, kad Alvora – ŠDS buvo suteiktas... 319. 110.... 320. Pretenzijos B dalyje ieškovė teigia esą Alvora – ŠDS buvo suteiktas... 321. 111.... 322. Pretenzijos C ir E dalyse ieškovė teigia, kad Alvora – ŠDS turėjo būti... 323. 112.... 324. Teisėjų kolegija pažymi, kad apie tai, jog ieškovės galutinio pasiūlymo... 325. 113.... 326. Tiekėjų pažeistų teisių gynybos tinkamumas, inter alia, vertinamas,... 327. 114.... 328. Šiuo atveju ieškovė savo 2019 m. gruodžio 20 d. pretenzijoje iš esmės... 329. 115.... 330. Pagal CPK 4232 straipsnio 3 dalį, kai įstatymų nustatytais pagrindais... 331. 116.... 332. Kadangi atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2019 m. gruodžio... 333. 117.... 334. Ieškovė apeliaciniu skundu taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo... 335. 118.... 336. Pagal PĮ 32 straipsnio 1 dalį perkantysis subjektas, komisija, jos nariai ar... 337. 119.... 338. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų... 339. 120.... 340. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad Alvora –... 341. 121.... 342. Informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami... 343. 122.... 344. Šiuo atveju ieškovei buvo pateikta susipažinti specialistų nuasmeninti... 345. 123.... 346. Nurodytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovės teisės,... 347. 124.... 348. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad... 349. 125.... 350. Atsakovė AB „Amber Grid“ prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi... 351. 126.... 352. Ieškovė taip pat pateikė prašymą atlyginti jos 3 025 Eur išlaidas,... 353. 127.... 354. Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. gegužės 21 d. gauti atsakovės AB... 355. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 356. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 357. Priteisti atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“ iš ieškovės... 358. Atsisakyti priimti atsakovės akcinės bendrovės „Amber Grid“ 2020 m....