Byla e2-20965-1097/2019
Dėl netesybų sumažinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant I. Ž., N. B., dalyvaujant ieškovės A. S. atstovui advokato padėjėjui A. M., atsakovo M. A. atstovui advokatui V. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui M. A. dėl netesybų sumažinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė A. S. ieškiniu atsakovui M. A. prašė sumažinti šalių sudarytoje paskolos sutartyje įtvirtintas netesybas (delspinigius).

62.

7Ieškovė nurodė, kad šalys 2017 m. rugpjūčio 24 d. sudarė paskolos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovė pasiskolino iš atsakovo 17 500 Eur ir įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2018 m. sausio 24 d. Sutartyje įtvirtinti delspinigiai – 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą grąžinti paskolą dieną. Ieškovės teigimu, tokie delspinigiai yra neprotingai dideli ir turtėtų būti mažinami iki 0,1 proc., t. y. nustatant netesybas, atitinkančias minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.73, 6.210, 6.258 straipsniai). Paskolos sutartį už ieškovę pasirašė jos vardu pagal įgaliojimą veikęs brolis V. S., kuris nekalba valstybine kalba ir nesuprato surašyto sutarties teksto; be to, dėl išsilavinimo stokos jis nesuprato delspinigių dydžio reikšmės, sutartį pasirašė skubotai.

83.

9Ieškovė taip pat prašė taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintą sutrumpintą ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių išieškojimo. Ieškovės teigimu, paskolos sutarties įvykdymas buvo užtikrintas jai priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. Sutartis turėjo būti įvykdyta 2018 m. sausio 14 d., tačiau ( - ) notarų biuro notaras M. K. notaro vykdomąjį įrašą dėl 35 000 Eur (17 500 Eur skolos ir 17 500 Eur delspinigių) išieškojimo padarė 2018 m. rugsėjo 20 d., t. y. praleidęs senatį delspinigiams išreikalauti. Skolininko teisės gintis senatimi negali paneigti tas faktas, jog ginčas sprendžiamas ne reiškiant ieškinį teisme, o taikant kitą procedūrą – atliekant vykdomąjį įrašą hipotekos kreditoriaus naudai. Nagrinėjamoje situacijoje ieškovė neturėjo galimybės iki notarui priimant sprendimą dėl skolos išieškojimo atliekant vykdomąjį įrašą išsakyti savo poziciją dėl senaties taikymo. Nors ieškovė tokia galimybe ir nepasinaudojo, ji turi teisę pareikšti apie tai teisme ir, ginčydama sprendimą dėl delspinigių išieškojimo, gali gintis senatimi.

104.

11Atsakovas M. A. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime į ieškinį prašė pastarąjį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovė pažeidė paskolos sutartį, iki šiol nėra grąžinusi paskolintų lėšų, todėl turi sumokėti Sutartyje įtvirtintus 0,5 proc. dydžio delspinigius. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais. Pasirašant Sutartį toks netesybų dydis šalis tenkino, ieškovės įgaliotam atstovui (broliui V. S.) buvo paaiškinta tiek netesybų paskirtis, tiek jų skaičiavimas, ir nurodyta, kad piniginės lėšos yra skolinamos su sąlyga, kad jos bus laiku grąžintos, o negrąžinimo atveju bus taikomos nustatyto dydžio netesybos. Jokių prieštaravimų dėl paskolos sutarties sąlygų V. S. nereiškė, todėl ieškovė pretenzijas turėtų reikšti ne atsakovui, o tokiomis sąlygomis paskolos sutartį pasirašiusiam įgaliotiniui. Be to, turi būti įvertinta ir tai, kad paskola suteikta be palūkanų, o ieškovė grąžinti paskolą vėluoja net 504 dienas. Dėl to netesybų mažinimas reikštų bendrųjų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų (teisingumo, protingumo bei sąžiningumo) pažeidimą, Sutartį pažeidusios šalies (skolininkės) interesų nepagrįstą gynimą ir sąžiningos šalies (kreditoriaus) interesų pažeidimą. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovės teiginiais dėl ieškinio senaties termino taikymo, nurodydamas, kad ieškinio senaties teisiniu institutu šalis gali gintis nuo jai teisme pareikšto ieškinio, tačiau tokio teisinio instituto taikymas vykdomiesiems įrašams nėra numatytas teisės aktuose.

125.

13Teismo posėdyje ieškovės ir atsakovo atstovai palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytus prašymus ir rėmėsi juose išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais. Ieškovės atstovas papildomai paaiškino, kad sudarant Sutartį ieškovę atstovavęs jos brolis yra priklausomas nuo lošimų; paskola buvo imama jo interesais ir ieškovė tikėjosi, kad jis bus atsakingas bei vykdys prievoles pagal paskolos sutartį, tačiau taip neįvyko; su Sutarties sąlygomis ieškovė nesutiko ir apie jas bei apie Sutarties nevykdymą ieškovė sužinojo tik pradėjus priverstinio vykdymo veiksmus. Ieškovės atstovo teigimu, sudarant Sutartį buvo pasinaudota ieškovės įgaliotinio neraštingumu ir valstybinės kalbos nemokėjimu. Atsakovo atstovas papildomai paaiškino, kad aiškiai nenaudingų Sutarties sąlygų atveju žalą ieškovei turi atlyginti įgaliotinis (brolis). Be to, pažymėjo, kad nėra aišku, kokias pasekmes sukeltų ieškovei palankus teismo sprendimas, nes ieškiniu nėra ginčijamas notaro 2018 m. rugsėjo 20 d. vykdomasis įrašas dėl 35 000 Eur (17 500 Eur paskolos ir 17 500 Eur delspinigių) išieškojimo.

14Teismas konstatuoja:

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

166.

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. atsakovas M. A. ir ieškovė A. S., atstovaujama V. S., sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas paskolino ieškovei 17 500 Eur be palūkanų (e. b. l. 23-24). Ieškovė pasiskolintą sumą įsipareigojo grąžinti iki 2018 m. sausio 24 d. Sutarties 7 punkte nustatyta, kad skolininkė įsipareigoja mokėti 0,5 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos sumos. Paskolos grąžinimui užtikrinti skolininkė maksimaliąja hipoteka įsipareigojo įkeisti jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ir pastatus, esančius ( - ) (Sutarties 5, 6 punktai). 2017 m. rugpjūčio 24 d. taip pat pasirašytas sutartinės hipotekos sandoris, kuriuo pirmiau nurodytu ieškovei priklausančiu nekilnojamuoju turtu buvo užtikrintas paskolos grąžinimas, netesybų ir nuostolių sumokėjimas; nustatyta maksimalios hipotekos suma – 17 500 Eur (e. b. l. 9-13). Byloje nėra ginčo dėl to, kad nustatytu terminu (iki 2018 m. sausio 24 d.) ieškovė skolos atsakovui negrąžino. Nenustatyta, kad ieškovė būtų sumokėjusi kokią nors dalį skolos iki šiol (CPK 185 straipsnis). 2018 m. rugsėjo 20 d. išduotas notaro vykdomasis įrašas dėl priverstinio 35 000 Eur (17 500 Eur negrąžintos paskolos ir 17 500 Eur delspinigių) išieškojimo atsakovo naudai iš ieškovės (e. b. l. 8). Ieškovė 2019 m. gegužės 17 d. kreipėsi į teismą su nagrinėjamu ieškiniu, prašydama sumažinti Sutartyje nustatytus delspinigius nuo 0,5 proc. iki 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos skolos sumos. Atsakovas, prašydamas atmesti ieškinio reikalavimus, nekėlė klausimo dėl nuostolių, turėtų ieškovei nevykdant paskolos sutarties, atlyginimo ir neįrodinėjo realiai patirtų nuostolių dydžio. Taigi, pagrindinis byloje keliamas klausimas – dėl Sutartyje nustatytų netesybų (delspinigių) mažinimo.

18Dėl sutartinių netesybų (delspinigių) mažinimo

197.

20Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1dalis). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2013). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2011; kt.).

218.

22Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovė būtų iš dalies įvykdžiusi prievolę grąžinti skolą pagal paskolos sutartį, todėl aktualus klausimas dėl aiškiai per didelių netesybų mažinimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias konkrečios individualios bylos aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus; atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2011; 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013; 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018). Naudodamasis įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teise mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

239.

24Sprendžiant dėl netesybų (delspinigių) dydžio atitikties protingumo bei sąžiningumo kriterijams, svarbi vertintina aplinkybė taip pat yra šiuo klausimu formuojama teismų praktika. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos matyti, kad paprastai 0,5 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigių tarifas pripažįstamas akivaizdžiai per dideliu CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme, neatitinkančiu protingumo reikalavimų ir apskritai delspinigių funkcijos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005; 2006 m. birželio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006; kt.). Aiškiai per didelėmis netesybomis laikomi ir 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2016; kt.).

2510.

26Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus kriterijus bei formuojamą teismų praktiką, sprendžiant dėl ginčo paskolos sutartimi nustatytų delspinigių dydžio atitikties protingumo bei sąžiningumo reikalavimams, būtina įvertinti tai, kad ieškovė (skolininkė) nėra verslininkė; paskolą ėmė ir paskolos sutartį pasirašė ne tiesiogiai, o veikdama per įgaliotinį; kad apie paskolos sąlygas teigia sužinojusi pavėluotai (šių aplinkybių atsakovas neginčijo – CPK 178 straipsnis). Atsakovas pasirinko neįrodinėti realiai dėl Sutarties pažeidimo turėtų nuostolių dydžio (CPK 13,178 straipsniai), o atsižvelgiant į įprastai praktikoje taikomus 0,02 dydžio delspinigius, nėra pagrindo laikyti, jog Sutartyje įtvirtinti delspinigiai neviršija galimų nuostolių. Pagal formuojamą teismų praktiką, 0,5 proc. dydžio delspinigiai pripažįstami nepagrįstai dideliais. Dėl to ieškovės teiginiai dėl būtinybės mažinti Sutartyje nustatytą netesybų (delspinigių) dydį pripažintini pagrįstais.

2711.

28Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, pažymėtina, kad priteisiami delspinigiai paprastai yra 0,02 proc. už dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Tačiau, kaip minėta, sprendžiant dėl delspinigių dydžio turi būti įvertinti kiekvienos konkrečios situacijos ypatumai ir išlaikoma šalių interesų pusiausvyra bei lygiateisiškumas. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į nagrinėjamoje byloje nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes: kad iki šiol nėra grąžinta nė dalis paskolos; kad paskolos grąžinimo terminas praleistas žymiai; kad paskolos sutartyje nebuvo susitarta dėl palūkanų ir jos nebuvo mokamos; kad ginčo paskolos sutartis sudaryta notarų biure ir ją pasirašęs ieškovės atstovas turėjo galimybę išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes; kad ieškovė, išduodama broliui įgaliojimą paskolos sutarčiai pasirašyti ir nekontroliuodama Sutarties vykdymo iš brolio pusės, nagrinėjamoje situacijoje elgėsi nepakankamai rūpestingai.

2912.

30Įvertinus nurodytas aplinkybes ir pirmiau šiame sprendime aptartus kriterijus, šalių interesų pusiausvyrą, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų reikalavimus atitiktų delspinigių sumažinimas procentine išraiška iki 0,1 proc. (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje taip pat laikoma, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai gali būti pripažinti atitinkantys šalių interesų pusiausvyrą, principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008).

3113.

32Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės A. S. ieškinio reikalavimas dėl netesybų (delspinigių) sumažinimo tenkintinas: 2017 m. rugpjūčio 24 d. paskolos sutarties 7 punkte įtvirtinti 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą grąžinti paskolą dieną delspinigiai pripažintini nepagrįstai bei neprotingai dideliais ir mažintini iki 0,1 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesugrąžintos paskolos sumos (CK 1.5, 6.73, 6.258 straipsniai).

33Dėl ieškinio senaties termino taikymo

3414.

35Nagrinėjamu atveju ieškovė, ginčydama savo prievolę mokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, rėmėsi CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintu sutrumpintu ieškinio senaties terminu reikalavimams dėl delspinigių išieškojimo. Ieškovės teigimu, ginčo paskolos grąžinimo terminas pagal Sutartį buvo 2018 m. sausio 14 d., tačiau notaro vykdomais įrašas padarytas 2018 m. rugsėjo 20 d., t. y. praleidus nurodytą ieškinio senaties terminą. Ieškovės nuomone, skolininko teisės gintis senatimi negali paneigti tas faktas, jog ginčas sprendžiamas ne reiškiant ieškinį teisme, o atliekant vykdomąjį įrašą hipotekos kreditoriaus naudai. Dėl to, nors teisminį ginčą inicijavo skolininkė, ji, ginčydama sprendimą dėl skolos išieškojimo, gali gintis senatimi.

3615.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įprastai ieškinio senatis taikoma, kai kreditorius pareiškia skolininkui ieškinį ir skolininkas, gindamasis nuo pareikštų reikalavimų, prašo taikyti ieškinio senaties terminą. Tuo atveju, kai teisinis reglamentavimas nustato kreditoriui teisę išieškoti iš skolininko pinigines prievoles ne teismine tvarka (pvz., pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą), skolininkas, gavęs kreditoriaus reikalavimą sumokėti skolą gera valia ar notaro atliktą vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo, turi teisę ginti pažeistas teises pareikšdamas kreditoriui savarankišką ieškinį dėl ieškinio senaties terminų taikymo. Teismai, nagrinėdami skolininko ieškinį, turi vadovautis ieškinio senatį reglamentuojančiomis normomis, taip pat kaip ir nagrinėdami kreditoriaus ieškinį, kai skolininkas prašo taikyti ieškinio senatį. Taigi CK normomis nustatytas ieškinio senaties teisinis reglamentavimas nevaržo skolininko teisių, nes jis pats turi savarankišką teisę, remdamasis ieškinio senaties normomis, ginti pažeistas teises teisme, pareikšdamas ieškinį dėl senaties normų taikymo kreditoriaus skaičiuojamiems bei ne teismine tvarka reiškiamiems ir (ar) privestinai vykdomiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-219/2017; 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018). Nagrinėjamu atveju ieškovė savo pažeistų teisių gynimą faktiškai įgyvendino pareikšdama šioje byloje nagrinėjamą ieškinį, kuriuo, be kita ko, prašė pagal atsakovo reikalavimus priverstinai išieškomus delspinigius sumažinti. Atsižvelgiant į nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, konstatuotina, kad ieškovė turėjo teisę pareikšti atsakovui savarankišką reikalavimą dėl ieškinio senaties terminų taikymo reikalavimams dėl delspinigių pagal ginčo paskolos sutartį.

3816.

39Reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-994/2001; 2013 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013; 2018 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018).

4017.

41Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčo paskolos grąžinimo terminas pagal Sutartį buvo 2018 m. sausio 14 d., o notaro vykdomasis įrašas padarytas 2018 m. rugsėjo 20 d. Įvertinus pirmiau nurodytus išaiškinimus, laikytina, kad dėl dalies reikalavimo priteisti delspinigius pagal ginčo sutartį CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas ieškinio senaties terminas yra praleistas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad, esant tęstiniam pažeidimui, terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai, konstatuotina, kad už paskutiniuosius šešis mėnesius iki notaro vykdomojo įrašo delspinigiai galėtų būti priteisiami. Atsižvelgiant į tai, jog sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas visa apimtimi nėra praleistas, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas yra praleidęs terminą reikalavimui dėl dalies delspinigių priteisimo reikšti. Dėl to ieškovės reikalavimas taikyti ieškinio senatį atmestinas.

4218.

43Pabrėžtina, kad pirmiau nurodyti išaiškinimai, susiję su ieškinio senaties termino skaičiavimo taisyklėmis, yra aktualūs ir turėtų būti taikomi skaičiuojant konkretų atsakovui priklausančių delspinigių dydį.

44Dėl ginčo nagrinėjimo ribų

4519.

46Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Ginčo teisena nagrinėjant civilines bylas teisminio nagrinėjimo ribos apibrėžiamos suformuluojant ieškinio dalyką ir pagrindą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinyje formuluojamas Sutartyje nustatytų delspinigių mažinimo reikalavimas, teismas nenagrinėja klausimų, susijusių su ne teismo tvarka vykdomu priverstiniu išieškojimu pagal notaro vykdomąjį įrašą.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

4820.

49Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinys iš esmės yra patenkintas, ieškovei iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas: byloje įskaitytas 354 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 38 Eur žyminis mokestis už patenkintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 300 Eur už teisines paslaugas (e. b. l. 105), iš viso – 692 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).

5021.

51Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

53ieškovės A. S. ieškinį atsakovui M. A. dėl netesybų sumažinimo tenkinti iš dalies.

54Sumažinti delspinigius, mokėtinus pagal M. A. ir A. S. 2017 m. rugpjūčio 24 d. sudarytos paskolos sutarties Nr. ( - ) 7 punktą, iki 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos sumos.

55Kitą ieškinio dalį, t. y. reikalavimą taikyti ieškinio senaties terminą, atmesti.

56Priteisti ieškovei A. S. (a. k. ( - )) iš atsakovo M. A. (a. k. ( - )) 692 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant I.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė A. S. ieškiniu atsakovui M. A. prašė sumažinti šalių sudarytoje... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad šalys 2017 m. rugpjūčio 24 d. sudarė paskolos... 8. 3.... 9. Ieškovė taip pat prašė taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte... 10. 4.... 11. Atsakovas M. A. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime į ieškinį... 12. 5.... 13. Teismo posėdyje ieškovės ir atsakovo atstovai palaikė savo procesiniuose... 14. Teismas konstatuoja:... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 16. 6.... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. atsakovas M. A. ir... 18. Dėl sutartinių netesybų (delspinigių) mažinimo... 19. 7.... 20. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 21. 8.... 22. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 23. 9.... 24. Sprendžiant dėl netesybų (delspinigių) dydžio atitikties protingumo bei... 25. 10.... 26. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus kriterijus bei... 27. 11.... 28. Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, pažymėtina, kad priteisiami... 29. 12.... 30. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir pirmiau šiame sprendime aptartus... 31. 13.... 32. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės A. S. ieškinio reikalavimas dėl... 33. Dėl ieškinio senaties termino taikymo... 34. 14.... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovė, ginčydama savo prievolę mokėti Sutartyje... 36. 15.... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įprastai ieškinio... 38. 16.... 39. Reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) taikomas sutrumpintas... 40. 17.... 41. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčo paskolos grąžinimo terminas pagal... 42. 18.... 43. Pabrėžtina, kad pirmiau nurodyti išaiškinimai, susiję su ieškinio... 44. Dėl ginčo nagrinėjimo ribų ... 45. 19.... 46. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 48. 20.... 49. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo... 50. 21.... 51. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 53. ieškovės A. S. ieškinį atsakovui M. A. dėl netesybų sumažinimo tenkinti... 54. Sumažinti delspinigius, mokėtinus pagal M. A. ir A. S. 2017 m. rugpjūčio 24... 55. Kitą ieškinio dalį, t. y. reikalavimą taikyti ieškinio senaties terminą,... 56. Priteisti ieškovei A. S. (a. k. ( - )) iš atsakovo M. A. (a. k. ( - )) 692... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...