Byla 2-984-879/2013
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu priteisti iš atsakovui 705,36 Lt skolos, 2141,47 Lt delspinigių, 284,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 3131,48 Lt, o taip pat 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-06-08 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R22.167118933696, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2002-11-30 iki 2004-11-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma -705,36 Lt; delspinigiai – 2141,47 Lt; ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 284,65 Lt. Viso ieškovo reikalavimas sudaro 3131,48 Lt.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus 2013-06-28, tinkamai, viešo paskelbimo būdu interneto tinklapyje www.teismai.lt. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, todėl byloje atsiranda Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002-06-08 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R22.167118933696 (b. l. 19-20), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio ryšio tinklo paslaugas ir SIM kortelę su mobiliuoju telefonu, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už šias paslaugas mokėti. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 23-47), tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas ir UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal aukščiau pateiktas PVM sąskaitas–faktūras atsakovo atžvilgiu (b. l. 14-17). Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau paminėtas sąskaitas – faktūras (b. l. 18). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.) klientas privalo apmokėti už suteiktas paslaugas (Lietuvos Respublikos CK 6.720 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo atsakovas į bylą nepateikė, iš atsakovo ieškovui priteisiama 705,36 Lt skola.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti 2141,47 Lt delspinigius, kuriuos apskaičiavo, remdamasis UAB „Tele2" ir skolininko pasirašytos sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, delspinigiai paskaičiuoti nuo 2004-12-30 iki 2013-04-23 viso už 3036 dienas (b.l. 5). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netapti) mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma žymiai viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui būti buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius, o 2009-05-04 pranešime nurodyta delspinigių suma 126,96 Lt. ( b.1.18). Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 705,36 Lt nesumokėtos sumos sudaro 128,37 Lt, todėl priteistinų delspinigių suma mažinama iki 128,37 Lt, nes tokia delspinigių suma yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimus dėl patirtų 284,65 Lt nuostolių, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 6). Prašo priteisti 284,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurios yra pagrįstos, todėl priteisiamos.

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteisiamos ir 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1d., 6.37 str. 2d.).

13Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 94,00 Lt žyminis mokestis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai 34,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.).

14Byloje susidariusios 4,00 Lt pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

15Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - )., ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniaus m., a.s. LT027044060000310074 AB SEB banke, naudai 705,36 Lt (septynis šimtus penkis litus 36 centus) skolos, 128,37 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus 37 centus) delspinigių, 284,65 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 65 centus) skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 34,00 Lt (trisdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas G. B. negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai