Byla e2A-561-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4025-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Aplinkos apsaugos agentūrai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Estravel Vilnius“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės 2016 m. sausio 14 d. rašte nurodytus sprendimus sudaryti viešojo pirkimo, kuriuo pastaroji siekė įsigyti kelionių organizavimo paslaugas (toliau – pirkimas, konkursas), pasiūlymų eilę ta apimtimi, kiek į šią eilę įtrauktas UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas, pripažinti UAB „Estravel Vilnius“ pirkimo laimėtoja, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ginčijamų atsakovės sprendimų neteisėtumą ieškovė argumentavo netinkamai atliktu pasiūlymų vertinimu, pažeistais lygiateisiškumo ir skaidrumo principais, pirkimo sąlygų 64.1, 64.4 punktų nuostatomis, kuriomis remiantis perkančioji organizacija turėjo pareigą atmesti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, neįprastai mažos kainos pasiūlymus, kai tokia kaina tinkamai nepagrindžiama. Pirkimo pirmų keturių vietų laimėtojų kainos yra perpus mažesnės, kas objektyviai sunkiai paaiškinama tokio pobūdžio paslaugų pirkimuose, nes iš esmės yra siūlomos trečiųjų asmenų paslaugos, jų kainas grindžiant dokumentais ir ribojant tiekėjo galimybę taikyti nuolaidą siūlomoms paslaugoms. Ieškovės nuomone, dideli pasiūlymų kainų skirtumai galėjo atsirasti dėl pirkimo sąlygų, tarp jų – 3.2.1, 3.2.2, 4.3 punktų nuostatų, pažeidimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas rėmėsi VPĮ 40 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011, 2013 m. birželio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad perkančioji organizacija pareikalavo UAB „Estravel Vilnius“ pateikti įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą jos pasiūlymo kainą. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus ir rezervavimo sistemos „Amadeus“ išrašus, kuriuose nurodytos skrydžių 2015 m. gruodžio 14 d. iš Vilniaus ir 2015 m. gruodžio 15 d. į Vilnių lėktuvų bilietų kainos, galiojusios 2015 m. gruodžio 4 d., kurios buvo nurodytos ir UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlyme.
 3. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvų bilietų rezervavimo sistemos išrašais, ir padarė išvadą, jog trečiasis asmuo pirkime nurodė realią kainą, įrodė perkančiajai organizacijai, kad sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl pastarojo pasiūlymas negalėjo būti atmestas, jis teisėtai ir pagrįstai įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas vienu iš laimėjusių ginčo pirkimą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė – UAB „ZIP Travel“, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškinyje buvo argumentuojama, kad trečiasis asmuo galėjo neteisėtai sumažinti savo pasiūlymo kainą nesilaikydamas pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.2 punktų, nustatančių bilietų grąžinimo ir keitimo maksimalius nuostolius, tačiau skundžiamame sprendime nepasisakyta, ar trečiojo asmens pasiūlyme pateikti įrodymai, patvirtinantys jo pasiūlymo atitiktį nurodytoms konkurso sąlygoms.
 2. Teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, susijusių su galimu neteisėtu maršrutų Vilnius – Briuselis – Vilnius ir Vilnius – Viena – Vilnius panaudojimu.
 3. Tai, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė tiesioginį Vilnius – Berlynas – Vilnius skrydį, nereiškia, jog aviabilietas atitiko konkurso sąlygų 3.2.2. punktą, nes, keičiant kelionės datas abiem kryptimis, vežėjas gali taikyti didesnę kaip 85 Eur baudą.
 4. Ginčo esmę sudaro ne klausimas, ar trečiasis asmuo pajėgs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, o tai, ar trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, laikėsi visų konkurso sąlygų, tačiau teismas iš esmės visą dėmesį skyrė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimui.
 5. Teismas nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga. Ginčo pirkime tiekėjai galėjo siūlyti tik oficialias aviabilietų kainas, kurios kelionių agentūroms yra viešos. Lėktuvų bilietų kainos yra bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys, o pagal konkurso sąlygų 34 punktą konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, taip pat kita informacija, kuri viešai prieinama visuomenei.
 1. Atsakovė – BĮ Aplinkos apsaugos agentūra, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvų rezervavimo sistemos išrašais. Trečiojo asmens pasiūlymas atitiko visus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje.
 2. Nors ieškovė teigia, kad visi tiekėjai, kurie pasiūlymų eilėje yra aukščiau nei ji, pateikė neįprastai mažos kainos pasiūlymus, tačiau ieškiniu buvo ginčijamas tik 1-oje vietoje esančio UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas, nors tarp 1-oje ir 2-oje vietoje esančių konkurso laimėtojų pasiūlymo kainų skirtumas yra tik 2 Eur. Tikėtina, kad tikrasis ieškovės tikslas yra neteisėtas trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialios informacijos gavimas, o ne konkurse priimtų sprendimų ginčijimas.
 3. Trečiojo asmens su pasiūlymu pateikta informacija, apimanti kainos detalizaciją, yra komercinė paslaptis, todėl ieškovei negali būti leidžiama su ja susipažinti.
 1. Trečiasis asmuo – UAB „Estravel Vilnius“, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo pasiūlė realią kainą ir įrodė perkančiajai organizacijai, kad pajėgs vykdyti pirkimo sutartį.
 2. Argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų 3.2.1. ir 3.2.2. punktams yra hipotetiniai. Paminėtose pirkimo sąlygų nuostatose yra aiškiai nurodyta, jog paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvų bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra negrąžinami ir/ar nekeičiami, jei tokio bilieto grąžinimo ir/ar keitimo atveju perkančioji organizacija patirs ne didesnį nei 100 Eur (grąžinimo) ir/ar 85 Eur (keitimo) nuostolį. Vadinasi, konkurso sąlygos leido tiekėjams siūlyti ne tik keičiamus ir grąžinamus, tačiau taip pat ir nekeičiamus bei negrąžinamus bilietus.
 3. Kartu su ieškiniu nebuvo pateikta jokių ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

6Apeliacinis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nėra.

7Dėl faktinių aplinkybių

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė BĮ Aplinkos apsaugos agentūra vykdė supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti kelionių organizavimo paslaugas. Tiekėjai ginčo pirkime turėjo varžytis užpildydami pirkimo sąlygų 1 priedą (pasiūlymo forma), nurodydami trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kainas – lėktuvų bilietų 9 (devyniais) maršrutais, nelaimingų atsitikimų ir medicininių išlaidų draudimo, bei aptarnavimo mokesčius už atitinkamas savo (tiekėjo) paslaugas: lėktuvo bilietų pardavimo, apgyvendinimo, draudimo, kelionės traukiniais, autobusais, vandens transporto priemonėmis, dokumentų tvarkymo vizai gauti organizavimas. 2016 m. sausio 14 d. sprendimais perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir nustatė pirkimo laimėtojus – keturis pirmuosius pasiūlymų eilės dalyvius. Ieškovė užėmė penktą pasiūlymų eilės vietą. 2016 m. sausio 24 d. pretenzija pastaroji inicijavo nurodytų perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūrą, kurią iš esmės motyvavo tuo, kad pasiūlymų eilės pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 3.2.1, 3.2.2, 4.3 punktų, susijusių su bilietų keitimo ar grąžinimo mokesčių pagrindimu, reikalavimų.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvo bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvų rezervavimo sistemos išrašais, sprendė, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas pagrįstai įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas pirkimo laimėtoju, todėl UAB „ZIP Travel“ ieškinį atmetė. Toks pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka – Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. liepos 15 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priėmė naują – ieškinį patenkino – pripažino neteisėtomis atsakovės 2016 m. sausio 14 d. rašte nurodytų sprendimų dalis dėl trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ įtraukimo į pasiūlymų eilę ir pripažinimo pirkimo laimėtoja. Išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, teisėjų kolegija konstatavo, kad, nors trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos bilietų grąžinimo ir keitimo kainos dėl kiekvieno bilieto neviršija techninėje specifikacijoje nustatytų maksimalių dydžių, tačiau šios kainos nėra pagrįstos techninės specifikacijos 4.3 punkte įvardytais dokumentais, o deklaratyvus galimų perkančiosios organizacijos nuostolių nurodymas nėra pakankamas pagrįsti pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos 3.2.1, 3.2.2 punktams. Be to, ginčijamų atsakovės sprendimų dalių neteisėtumą kolegija motyvavo ir tuo, kad trečiojo asmens išrašuose apie lėktuvo bilietus, maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius, skrydžių datos nurodytos 2015 m. gruodžio 14-15 d., tačiau šių bilietų galiojimas nurodytas kitomis datomis – bilietai galioja nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki 2015 m. gruodžio 8 d. Kadangi lėktuvų bilietai paminėtais maršrutais 2015 m. gruodžio 14-15 d. negaliojo, trečiojo asmens pasiūlymas negali būti laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus.
 3. Peržiūrėjusi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 16 d. sprendimą kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. vasario 13 d. nutartimi konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai aiškino techninės specifikacijos 4.3 punktą, kaip nustatantį reikalavimą rezervavimo sistemų pažymomis ir rezervavimo sistemų kainų išrašais pagrįsti ne tik pasiūlyme nurodytas oficialias bilietų kainas, įskaitant ir privalomus mokesčius, bet ir grąžinimo ir keitimo išlaidas, kurios teks perkančiajai organizacijai ir neįeina į pasiūlymo kainos sudėtį. Dėl to, trečiojo asmens pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms, priešingai nei sprendė apeliacinės instancijos teismas, galėjo būti pagrįsta tiekėjo patvirtinimu. Atsižvelgiant į išdėstytą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino pirkimo sąlygas ir padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Be nurodyto, kasacinis teismas konstatavo ir apeliacinio skundo ribų peržengimą pasisakant dėl bilietų, maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius, galiojimo, nors ieškovė apeliaciniame skunde nebuvo pateikusi argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo neatitiktimi pirkimo sąlygoms nurodytu aspektu. Nustatęs, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nemotyvavo procesinio sprendimo peržengti skundo ribas, apie tai neinformavo ginčo šalių (CPK 320 str. 2 d.), kasacinis teismas sprendė, kad nustatytas proceso teisės normų pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisingo sprendimo nurodytu aspektu priėmimui. Byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, pažymint, kad šalių ginčo dalis, susijusi su trečiojo asmens pasiūlymo atitiktimi techninės specifikacijos nuostatoms dėl bilietų keitimo ar grąžinimo mokesčių pagrindimo, neįeina į teismo vertinimo apimtį.

8Dėl pagrindo peržengti ginčo ribas

 1. Iš naujo nagrinėdamas šią bylą Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. kovo 14 d. nutartimi pasiūlė byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti savo pozicijas dėl poreikio peržengti ginčo ribas ir dėl aplinkybių, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo (ne)atitikimu pirkimo sąlygoms dėl bilietų, maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius, galiojimo gruodžio 14-15 d. bei tokias pozicijas pagrindžiančius rašytinius įrodymus.
 2. Ieškovė (apeliantė) teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose argumentuoja, kad grubūs ir akivaizdūs trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams, t. y. lėktuvo bilietų, maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius, galiojimo neatitikimas pirkimo sąlygoms, sudaro pagrindą teismui peržengti jos skundo ribas ir, ginant viešąjį interesą, dėl nurodytų aplinkybių pasisakyti ex offcio.
 3. Atsakovė ir trečiasis asmuo teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose išreiškė poziciją, kad teisėjų kolegija neturėtų peržengti ieškovės (apeliantės) inicijuoto ginčo ribų. Tokią poziciją nurodyti asmenys iš esmės motyvuoja kasacinio teismo išaiškinimais, kad platus tiekėjo teisinio suinteresuotumo viešojo pirkimo sutarties sudarymu aiškinimas nepaneigia ieškovo procesinių pareigų elgtis sąžiningai, savo veiksmais nepagrįstai nesukelti neigiamų padarinių kitiems asmenims ar visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011), bei tuo, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja akivaizdus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas. Teisėjų kolegija su tokia pozicija nesutinka.
 4. Viešųjų pirkimų bylose teismai turi teisę savo iniciatyva šalių ginčą spręsti kaip aktyvus arbitras (be kita ko, peržengti skundo ribas), kurio nesaisto proceso šalių rungimosi ribos. Toks vaidmuo laikytinas diskrecine teise, tačiau ne absoliučia bei ribojama perkančiosios organizacijos tikėtina neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-41-469/2017; 2016 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016).
 5. Kaip matyti iš atsakovės rašytinių paaiškinimų ir kartu su trečiojo asmens pasiūlymu į bylą pateiktų dokumentų, skrydžių kainų galiojimo 2015 m. gruodžio 14-15 d. klausimas buvo keliamas pirkimo procedūrų atlikimo metu. Po susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, perkančioji organizacija kreipėsi į UAB „Estravel Vilnius“, prašydama paaiškinti, kodėl jos pasiūlyme kai kurie skrydžiai yra nurodyti 2015 m. gruodžio 7-8 d., nors pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto 1 lentelės pastabose nustatyta, kad pasiūlyme pateikiamos lėktuvo bilietų kainos 1 lentelėje nurodytais maršrutais turi būti nurodomos kelionėms, kurių skrydžiai iš Vilniaus – 2015 m. gruodžio 14 d., o skrydžiai į Vilnių – 2015 m. gruodžio 15 d. bei pateikti kainų išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos, patvirtinančius skrydžių bilietų kainas pirkimo sąlygose nustatytomis datomis. Trečiasis asmuo nurodytą pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentams paaiškino įvykusia technine klaida atnaujinant pateiktą pasiūlymą dėl perkančiosios organizacijos atlikto pirkimo sąlygų pakeitimo. Kartu UAB „Estravel Vilnius“ patvirtino, kad jos pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos nustatytais maršrutais 2015 m. gruodžio 7-8 d. yra tokios pat, kaip ir skrydžių iš Vilniaus 2015 m. gruodžio 14 d. ir į Vilnių 2015 m. gruodžio 15 d. Trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos, patvirtinančius, kad bilietų kainos nesikeičia 2015 m. gruodžio 7-8 d. ir 2015 m. gruodžio 14-15 d. Įvertinusi nurodytus duomenis, perkančioji organizacija nusprendė priimti trečiojo asmens pasiūlymo patikslinimą (paaiškinimą) ir pripažinti jį vienu iš laimėjusių ginčo pirkimą.
 6. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reguliavimas, aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo pasiūlyme yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).
 8. Atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą, jo pagrindu suformuotus kasacinio teismo išaiškinimus bei į šios nutarties 17 punkte išdėstytas faktines aplinkybes, kurios patvirtina, kad po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlyme buvo ištaisytos ne redakcinio ar aritmetinio pobūdžio klaidos, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju susidariusi situacija sudaro pagrindą peržengti ieškovės inicijuoto ginčo ribas (CPK 423³ str. 2-3 d.) ir spręsti, ar perkančioji organizacija, priėmusi trečiojo asmens pasiūlymo ištaisymą (paaiškinimą), neatliko neteisėtų veiksmų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme.
 9. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisinį pagrindą peržengti šio ginčo ribas sudaro ir tai, kad apeliantė neturėjo galimybės pasinaudoti aptariamų perkančiosios organizacijos veiksmų (priimti trečiojo asmens pasiūlymo pakeitimus (ištaisymus)) peržiūros procedūra. Ieškinyje ir dublike UAB „ZIP Travel“ prašė teismo išreikalauti trečiojo asmens pasiūlymo duomenis ir leisti su jais susipažinti, teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi tokį apeliantės prašymą patenkino iš dalies – įpareigojo perkančiąją organizaciją pateikti nurodytus duomenis, tačiau neleido UAB „ZIP Travel“ su jais susipažinti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyme gali būti konfidencialaus pobūdžio informacijos, nekvestionuoja tokio pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo, tačiau nustatyta aplinkybė leidžia spręsti, kad apeliantė neturėjo objektyvios galimybės ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ir ieškinyje kvestionuoti anksčiau nurodytus perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi apeliantės tikėtina pažeistų teisių gynyba buvo apribota nurodytu aspektu ir tai sudaro pagrindą teisėjų kolegijai šioje byloje imtis aktyvaus arbitro teisių ir pareigų.
 10. 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi teisėjų kolegija informavo byloje dalyvaujančius asmenis apie ketinimą peržengti ieškovės UAB „ZIP Travel“ apeliacinio skundo ribas dėl trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo vertinimo bei įpareigojo pateikti perkančiąją organizaciją su nurodytu tiekėju sudarytą pirkimo sutartį, duomenis apie sutarties vykdymą ir suteiktų paslaugų vertę (CPK 320 str. 2 d.).

9Dėl trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo vertinimo teisėtumo

 1. Ginčo pirkimo sąlygų 1 priedo (pasiūlymas) 3 punkto 1 lentelėje buvo pateikti 9 (devyni) kelionių maršrutai. Paminėto pirkimo sąlygų punkto pastabose nustatyta, kad pasiūlyme pateikiamos lėktuvų bilietų kainos 1 lentelėje nurodytais maršrutais turi būti nurodomos kelionėms, kurių skrydžiai iš Vilniaus – 2015 m. gruodžio 14 d., o skrydžiai į Vilnių – 2015 m. gruodžio 15 d.; nurodytos datos apibrėžia kelionės trukmę. Pirkimo sąlygų 2 priedo (techninė specifikacija) 4.3 punktas nustatė, kad visos pasiūlyme nurodytos oficialios lėktuvo bilietų kainos turi būti pagrįstos rezervavimo sistemų pažymomis ir rezervavimo sistemų kainų išrašais; kartu su pasiūlymu pateikiamos kainas pagrindžiančios pažymos bei jas pagrindžiantys (papildantys) rezervavimo sistemų kainų išrašai turi patvirtinti aviakompanijos kainą (tarifą) ir privalomus mokesčius; pateikti dokumentai turi pagrįsti pasiūlyme nurodytos kainos atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams apie bilieto rezervavimą, buvimo laiką kelionės paskirties mieste, grąžinimą ir keitimą; perkančioji organizacija pasilieka teisę patikrinti teikiamų išrašų bei tarifų taisyklių teisingumą.
 2. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ kartu su pasiūlymu pateikė išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos, iš kurių matyti, kad skrydžių pirkimo sąlygose nustatytas maršrutais datos ir kai kurių iš jų (maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius) bilietų galiojimas nurodytas 2015 m. gruodžio 7-8 d. Paminėta, kad perkančioji organizacija, nustačiusi tokį UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo neatitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams, 2015 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į bendrovę, prašydama paaiškinti nustatytą pasiūlymo neatitiktį bei pateikti kainų išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos, patvirtinančius skrydžių bilietų kainas gruodžio 14-15 d. Trečiasis asmuo 2015 m. gruodžio 28 d., 30 d. pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimus ir papildomus dokumentus, kad pateikiant pasiūlymą įvyko techninė klaida atnaujinant pateiktą pasiūlymą pagal perkančiosios organizacijos pakeistas pirkimo sąlygas, patvirtino, kad pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos 2015 m. gruodžio 7-8 d. yra tokios pat, kaip ir skrydžių 2015 m. gruodžio 14-15 d., taip pat pateikė išrašus iš nurodytos bilietų rezervavimo sistemos, patvirtinančius skrydžių bilietų kainas 2015 m. gruodžio 14-15 d. Perkančioji organizacija 2015 m. gruodžio 31 d. sprendimu priėmė trečiojo asmens pateiktus pasiūlymo paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus ir 2016 m. sausio 14 d. sprendimu pripažino UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą vienu iš laimėjusiu ginčo pirkimą.
 3. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės ir trečiojo asmens rašytiniuose paaiškinimuose išreikšta pozicija, kad šios nutarties 24 punkte nustatytomis aplinkybėmis UAB „Estravel Vilnius“ neatliko VPĮ 39 straipsnio 1 dalies draudžiamo pasiūlymo esmės pakeitimo.
 4. Anksčiau aptarti trečiojo asmens pasiūlymo duomenys sudaro pasiūlymą siaurąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Dėl pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančioji organizacija negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/1014).
 5. Nurodyta kasacinio teismo praktika iš esmės koreliuoja su Teisingumo Teismo išaiškinimais dėl tiekėjų galimybės paaiškinti pasiūlymus, suformuotos teisės aiškinimo taisyklės aktualios aiškinant ir taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad jei perkančiajai organizacijai būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad perkančioji organizacija slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė vienodo vertinimo principą; tačiau Direktyvos 2004/18 2 straipsniu (Sutarčių sudarymo principai) konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191, ir jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).
 6. Taigi kaip jau buvo minėta šios nutarties 19 punkte, situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini.
 7. Nagrinėjamu atveju tikslindama anksčiau aptartus pasiūlymo duomenis (rezervacijos sistemos išrašus apie skrydžių datas ir bilietų atitinkamais maršrutais galiojimą, bilietų kainas) UAB „Estravel Vilnius“ pateikė pakoreguotus išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos, kuriuose patikslino visų skrydžių, nurodytų pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto 1 lentelėje, datas iš 2015 m. gruodžio 7-8 d. į 2015 m. gruodžio 14-15 d., tačiau lėktuvo bilietų, maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius, galiojimas išliko nepakitęs, t. y. pakeistuose išrašuose apie skrydžius nurodytais maršrutais pažymėta, kad bilietai galioja nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 8 d. (negalioja iki (angl. NVB – not valid before); negalioja nuo (angl. NVA – not valid after)).
 8. Rašytiniuose paaiškinimuose tiek perkančioji organizacija, tiek trečiasis asmuo argumentuoja, kad objektyviai neįmanoma tokia situacija, kad bilietas galiotų kitu metu nei skrydžio data, kadangi skrydžio dieną bilietas visuomet galioja, kad nuorodos NVB, NVA, pateikiamos skrydžio biliete, yra tik informacinio pobūdžio ir nedaro jokios įtakos bilieto galiojimui konkretaus skrydžio dieną. Teisėjų kolegija nurodytus argumentus atmeta, kaip nepagrįstus.
 9. Pirma, trečiojo asmens akcentuojami Amadeus rezervacinės sistemos vartotojo vadovo http://www.amadeus.com/lt/documents/amadeus_basic_manual_lt.pdf 104 puslapyje pateikti lėktuvo bilieto vaizdo paaiškinimai, taip pat ir tai, kad NVB reiškia – „negalioja iki“, NVA – „negalioja nuo“, neįrodo, kad ši informacija neturi jokios reikšmės bilieto galiojimui. Teiginius, kad aptariami bilieto duomenys yra nereikšmingi sprendžiant dėl jo (bilieto) galiojimo, paneigia ir apeliantės pateikto Tarptautinės oro transporto asociacijos kelionių agentams skirto lėktuvo bilietų išrašymo vadovo 2.8 punkto nuostatos, reglamentuojančios „negalioja iki“ ir „negalioja po“ duomenų naudojimą. Jeigu bilieto kaina nenumato galimybės pradėti ar baigti kelionę iki konkrečios datos, atitinkamo skrydžio talono „negalioja iki“ langelyje įrašoma atitinkama data (2.8.1 p.); priklausomai nuo bilieto kainos, kiekvieno atitinkamo skrydžio talono „negaliojo po“ langelyje įvedama talono galiojimo pabaigos data (2.8.2 p.); tais atvejais, kai pagal įkainių taisykles savanoriškas rezervacijų keitimas yra negalimas, arba kai tokie keitimai leidžiami tik už papildomą mokestį, data, įrašoma „negalioja iki“ ir „negalioja po“ langeliuose turi sutapti su tame pačiame talone įrašyta rezervacijos data (2.8.3 p.). Antra, sutiktina, kad objektyviai neįmanoma situacija, jog bilietas galiotų kitu nei skrydžio data metu, todėl trečiajam asmeniui pateikus pakoreguotus išrašus iš Amadeus rezervacinės sistemos, kuriuose skrydžių anksčiau nurodytais maršrutais datos (gruodžio 14-15 d.) nesutapo su bilietų galiojimo datomis (gruodžio 7-8 d.), konstatuotina, kad tokie bilietai negaliojo 2015 m. gruodžio 14-15 d. UAB „Estravel Vilnius“ pateiktuose rezervacinės sistemos išrašuose skrydžių atitinkamais maršrutais datų ir bilietų galiojimo nesutapimas leidžia spręsti, kad, formuodamas naujus išrašus, tiekėjas tiesiog pakoregavo skrydžių datas kartu su pasiūlymu pateiktuose išrašuose, palikęs nepakeistas atitinkamų bilietų galiojimo datas (gruodžio 7-8 d.). Tokią išvadą patvirtina ne tik aplinkybė, kad visi naujų išrašų duomenys, išskyrus skrydžių datas, yra analogiški pirminių išrašų duomenims, nepaisant to, kad juos skyrė 7 dienos ir kad aviabilietų kainų rezervacinėse sistemose galiojimas – viena para, bet ir tai, kad išrašuose sutapo maršrutai, kuriais bilietų galiojimas buvo nurodytas gruodžio 7-8 d.
 10. Aplinkybė, kad pakoregavus Amadeus rezervacinės sistemos išrašus apie skrydžių datas ir bilietų atitinkamais maršrutais galiojimą, trečiojo asmens pasiūlymo kaina išliko nepakitusi, nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Estravel Vilnius“ neatliko VPĮ draudžiamo pasiūlymo pakeitimo. Anksčiau aptarti duomenys įrodo, kad pasiūlymą pagrindžiančių duomenų (rezervacijos sistemos išrašų) koregavimas, iš naujo nurodant duomenis apie skrydžių datas, tuo labiau nesikeičiant duomenimis apie bilietų atitinkamais maršrutais negaliojimą 2015 m. gruodžio 14-15 d., neatitinka leistino pasiūlymo pakeitimo (ištaisymo) kriterijų (nutarties 28 p.), nes ginčo pasiūlymo patikslinimui nepakako paprasto trečiojo asmens paaiškinimo, o reikėjo atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo duomenų pakeitimo. Nors rašytiniuose paaiškinimuose trečiasis asmuo akcentuoja, kad pasiūlyme buvo nurodytos ekonominės klasės lėktuvų bilietų kainos, kurios galioja nepriklausomai nuo skrydžių datų ir kartu su paaiškinimais pateikė papildomus bilietų rezervavimo sistemos išrašus apie bilietų tarifų galiojimą visus metus, nenustatytą kelionės datų apribojimą, tokie duomenys nepaneigia išvados, kad ginčo pasiūlymo trūkumai nebuvo taisytini pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Tuo labiau, kad paminėta informacija apie bilietų tarifų galiojimą visus metus etc. nebuvo pateikta bilietų rezervacinės sistemos išrašuose, kuriais trečiasis asmuo tikslino savo pasiūlymą. Kolegijos vertinimu, aptarti ginčo pasiūlymo trūkumai buvo tokio pobūdžio, kad net ir pagal turiningąjį vertinimą perkančioji organizacija negalėjo pasiūlymo pripažinti tinkamu, nes pradinės informacijos visuma neleido nustatyti pasiūlymo siaurąją prasme atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams.
 11. Trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktas paaiškinimas, kad pasiūlyme buvo padaryta techninio pobūdžio klaida dėl to, kad jis (trečiasis asmuo) nespėjo atnaujinti suformuoto pasiūlymo duomenų pagal perkančiosios organizacijos pakeistas pirkimo sąlygas, nelemia kitokio ginčo situacijos teisinio vertinimo. Pareiga laiku pateikti pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą (siaurąja prasme) tenka tiekėjui, todėl šios pareigos neįvykdymo vertinimas tiekėjo naudai iškreiptų viešųjų pirkimų procedūrų sistemą bei neatitiktų viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.).
 12. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Estravel Vilnius“, perkančiosios organizacijos atskiru pareikalavimu pateikusi pasiūlymo duomenų paaiškinimą (patikslinimą) bei naujus išrašus iš Amadeus bilietų rezervavimo sistemos apie skrydžių datas, bilietų galiojimą, bilietų bei draudimo paslaugų kainas, atliko draudžiamą pasiūlymo esmės pakeitimą, o perkančioji organizacija, priėmusi ir vertinusi tokius pasiūlymo patikslinimo (paaiškinimo) duomenis, pažeidė VPĮ 39 straipsnio nuostatas, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Atsižvelgiant į tai, apeliantės ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai tose dalyse, kuriose nuspręsta į ginčo pirkimo pasiūlymų eilę įtraukti trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą ir šį tiekėją pripažinti vienu iš pirkimo laimėtojų, konstatuotini neteisėtais, todėl naikintini. Esant nurodytoms aplinkybėms Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – patenkinti ieškovės UAB „ZIP Travel“ ieškinį. Toks procesinis rezultatas, nepaisant to, kad priimtas kitais nei nurodyta jos apeliaciniame skunde argumentais, lemia ir visišką ieškovės apeliacinio skundo patenkinimą.

10Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė BĮ Aplinkos apsaugos agentūra ir trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ 2016 m. kovo 3 d. sudarė preliminarią tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. 28TP-2016-4, pagal kurią, atnaujinus tiekėjų varžymąsi, UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai pagal perkančiosios organizacijos užsakymus buvo pripažinti laimėjusiais (pagal 16 užsakymų), bendra suteiktų paslaugų vertė – 7 488,58 Eur. Teismui pateiktos 2016 m. kovo 3 d. preliminarios sutarties 12.1 punktas nustato, kad ši sutartis galioja 12 mėnesių arba iki visiško pagal preliminariąją sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki preliminariosios sutarties nutraukimo sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka; preliminarioji sutartis gali būti pratęsta 2 kartus kiekvieną kartą po 12 mėnesių – ne daugiau kaip iki 36 mėnesių.
 2. Konstatavus ieškovės ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų dalių, kuriomis nuspręsta į ginčo pirkimo pasiūlymų eilę įtraukti trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą ir šį tiekėją pripažinti vienu iš pirkimo laimėtojų, neteisėtumą, tuo pažeidžiant imperatyvius viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, būtų pagrindas perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens 2016 m. kovo 3 d. sudarytą preliminarią tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. 28TP-2016-4 pripažinti neteisėta. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi pareigą pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016).
 3. Viešųjų pirkimų imperatyviųjų teisės normų pažeidimas ne visais atvejais neišvengiamai sukelia griežčiausius padarinius. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį.
 4. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ 2016 m. kovo 3 d. sudarė preliminarią pirkimo sutartį, kurios pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis atnaujinant paslaugų tiekėjų, su kuriais sudarytos preliminarios sutartys, varžymąsi (preliminarios sutarties 4.2 p.); trečiojo asmens pasiūlymai atnaujinus tiekėjų varžymąsi per beveik metus laiko nuo preliminarios sutarties sudarymo dienos buvo pripažinti laimėjusiais 16 kartų, bendra UAB „Estravel Vilnius“ suteiktų paslaugų vertė – 7 488,58 Eur. Nors aptariamos preliminarios pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs, atsižvelgdama į trečiojo asmens pagal šią sutartį suteiktinų paslaugų specifiką, t. y. kad preliminarios sutarties sudarymas besąlygiškai negarantuoja kelionių organizavimo paslaugų pagal perkančiosios organizacijos užsakymus teikimo, perkančiosios organizacijos patvirtinimą apie kokybiškai ir tinkamai iki šiol trečiojo asmens suteiktas kelionių organizavimo paslaugas pagal laimėtus užsakymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 95² str. 4 d. 2 p.). VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne didesnė kaip 10 procentų pirkimo sutarties vertės, todėl atsakovei –BĮ Aplinkos apsaugos agentūrai, skirtina 500 Eur – 6,68 procentus suteiktų paslaugų vertės sudaranti bauda.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinį skundą patenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose (CPK 93 str. 1 d., 5 d.). Atsakovės ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.
 2. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų ir banko sąskaitų išrašų) matyti, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 3 630 Eur (už pretenzijos, ieškinio, dubliko, rašytinių paaiškinimų bei prašymo dėl termino atnaujinimo parengimą), apeliacinės instancijos teisme – 605 Eur (už rašytinių paaiškinimų parengimą), o kasacinės instancijos teisme – 1 271 Eur (už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą) advokato pagalbos išlaidų. Ieškovės pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – rekomendacijos) nustatytus maksimalius dydžius, todėl nurodytos išlaidos, kolegijai nenustačius aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą viršyti rekomendacijose nustatytus maksimalius paminėtų išlaidų dydžius, atitinkamai mažintinos iki 3 570 Eur ir 300 Eur. Ieškovė taip pat sumokėjo po 217 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei priteisinta bendra 5 575 Eur (3570+300+1271+434) atstovavimo išlaidų suma. Įvertinusi tai, kad ieškovė šiame ginče interesus gynė prieš du procesinius varžovus (atsakovę ir trečiąjį asmenį) bei nustačius byloje pastarųjų teismui pateiktų argumentų nepagrįstumą, kolegija sprendžia esant teisinga UAB „ZIP Travel“ patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės ir trečiojo asmens lygiomis dalimis (CPK 93 str. 4 d.). Toks procesinis sprendimas atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015).
 3. Kasacinis teismas šioje byloje turėjo 5,63 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios taip pat lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovės ir trečiojo asmens.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,ZIP Travel“ ieškinį patenkinti.

14Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 14 d. rašte „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojų nustatymo“ nurodytus sprendimus dalyse dėl trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ įtraukimo į pasiūlymų eilę ir pripažinimo viešojo pirkimo kelionių organizavimo paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 169255) laimėtoju.

15Skirti atsakovei biudžetinei įstaigai Aplinkos apsaugos agentūrai (j. a. k. 188784898) 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ZIP Travel“ (j. a. k. 135474614) lygiomis dalimis iš atsakovės biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros (j. a. k. 188784898) ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ (j. a. k. 110781452) 5 575 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovės biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros (j. a. k. 188784898) ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ (j. a. k. 110781452) 5,63 Eur (penkis eurus ir šešiasdešimt tris centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai