Byla 2S-144-619/2016
Dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Turto ir verslo sprendimai“, kuria skundas tekintas ir n u s t a t ė :

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB „Olymp Invest“ bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal BUAB „Olymp Invest“ bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Turto ir verslo sprendimai“, kuria skundas tekintas ir n u s t a t ė :

2I. Ginčo esmė

3Skolininkas BUAB „Olymp Invest“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2015-06-02 patvarkymą dėl BUAB „Olymp Invest“ 2015-05-13 prašymo Nr. 0179/15/00496, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496-TT B-91 dėl turtinių teisių arešto, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496-TAA B-130 dėl turto arešto ir, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 626 str. 1 d. 3 p. bei LR Įmonių bankroto įstatymo 18 str., prašo stabdyti vykdomąją bylą ir perduoti vykdomąjį dokumentą Vilniaus apygardos teismui. Nurodo, kad įmonei yra iškelta bankroto byla, todėl išieškojimas negali būti vykdomas.

4Antstolis Robertas Vasiliauskas 2015 m. birželio 26 d. patvarkymu Nr. 0179/15/00496-SK atsisakė tenkinti skundą ir persiuntė jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, jog šiai bylai turi būti taikomas Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., kurio draudimas išieškoti skolas netaikomas prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūrų vykdymu. Mano, kad bankrutuojanti įmonė privalo sumokėti išieškotojui pinigines sumas, susijusias su bankroto procedūrų vykdymu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi tenkino pareiškėjo BUAB „Olymp Invest“ atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų pripažinimo neteisėtais ir įpareigojo antstolį sustabdyti vykdymo veiksmus bei vykdomąją bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui prijugimui prie bankroto bylos. Panaikino antstolio Roberto Vasiliausko 2015-06-02 patvarkymą dėl BUAB „OLYMP Invest“ 2015-05-13 prašymo Nr. 0179/15/00496, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496-vyk dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496-TT B-91 dėl turtinių teisių arešto, 2015-06-02 patvarkymą Nr. 0179/15/00496-TAA B-130 dėl turto arešto. Konstatavo, jog piniginė prievolė šiuo atveju atsirado po bankroto procedūros iškėlimo, jos atsiradimą lėmė bankrutavusios įmonės nauji sutartiniai santykiai, todėl jos atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir jų paskirtį. Pirmosios instnacijos teismas taip pat sprendė, jog antstolis nepagrįstai tęsė vykdymo procedūras, o ne stabdė vykdomąją bylą bei jos neperdavė Vilniaus apygardos teismui, todėl vėliau jo priimti patvarkymai neteisėti ir naikintini.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu antstolis Robertas Vasiliauskas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Nurodo, kad jam buvo pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. išduotas vykdomasis raštas dėl 26 065,8 EUR skolos iš BUAB „Olymp Invest“ išieškojimo UAB „Turto ir verslo sprendimai“ naudai, kuriame aiškiai nurodyta, jog priteista suma turi būti atlyginama iš BUAB „Olymp Invest“ administravimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, jog skolininko prievolė sumokėti 26 065,8 EUR skolą išieškotojui UAB „Turto ir verslo sprendimai“, kuri nustatyta teismo sprendimu yra susijusi su bankroto procedūrų vykdymu ir atsirado jau iškėlus bankroto bylą įmonei BUAB „Olymp Invest“, išieškotojo padėtis negali būti tokia pati, kaip kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, todėl šio išieškotojo reikalavimas turi būti tenkinamas ir gali būti išieškotas iš administravimo išlaidų, o pagrindo stabdyti vykdomąją bylą ir persiųsti ją Vilniaus apygardos teismui nėra. Pažymėjo, jog vykdant išieškojimą neketinama realizuoti bankrutuojančios įmonės turto, tačiau antstolio patvarkymų pagrindu taikomu areštu užtikrinama, kad turtas nebus perduotas kitiems kreditoriams išvengiant skolos grąžinimo kreditoriui UAB „Turto ir verslo sprendimai“. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad su kreditoriumi bus atsiskaityta tuomet, kai buvęs bankrutavusios įmonės bankroto administratorius UAB „Toplit“ grąžins neteisėtai pasisavintą varžytinių dalyvio mokestį, kadangi įstatymas nesuteikia teisės skolininkui pasirinkti prievolės įvykdymo terminą ar padaryti jį priklausomą nuo kitų asmenų valios.

9Atsiliepimu į atskirajį skundą pareiškėjas BUAB „Olymp Invest“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį. Nurodo, kad tenkinus atskirąjį skundą ir nusprendus varžytinių dalyvių mokesčius išieškoti iš BUAB „Olump Invest“ administravimo išlaidų, būtų pažeisti bendrieji teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai, kadangi varžytinių dalyvių mokesčius pasisavino buvęs įmonės administratorius UAB „Toplit“. Antstolis, pareiškėjo nuomone, turi vadovautis ne tik tuo kas parašyta vykdomajame rašte, bet ir išsiaiškinęs bylos faktines aplinkybes spręsti ar vykdomosios bylos vykdymas nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų. Aplinkybė, jog UAB „Olymp Invest“ iškelta bankroto byla suponuoja ypatingą įmonės statusą ir pareigą ginti viešąjį interesą. Šiuo atveju bankrutuojanti įmonė negali būti atsakinga už neteisėtus atstatydinto administratoriaus veiksmus. Bankrutuojanti įmonė iš neteisėtai atstatydinto administratoriaus pasisavinto varžytinių dalyvių mokesčio negavo jokios naudos, todėl turėtų būti išieškoma iš UAB „Toplit“ sąskaitos. Pažymėjo, jog antstolio formalus dalyvavimas vykdymo procese BUAB „Olymp Invest“ gali kainuoti 1328 EUR vykdymo išlaidų, kurias teks padengti bankrutuojančiai įmonei. Būtent dėl tokios specifinės situacijos vykdomoji byla turėtų būti stabdoma ir perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

14Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, jog BUAB „Olymp Invest“ piniginė prievolė atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, ir konstatavo, jog antstolis, esant skolininkui iškeltai bankroto bylai nepagrįstai tęsė vykdymo procedūras, o ne stabdė vykdomąją bylą ir perdavė ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Apeliantas – antstolis Robertas Vasiliauskas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, jo įsitikinimu šiuo atveju skolininko prievolė, nustatyta teismo sprendimu, susijusi su bankroto procedūrų vykdymu, atsiradusi jau iškėlus bankroto bylą gali būti išieškoma iš administravimo lėšų ir pagrindo stabdyti vykdomąją bylą nėra.

15Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su šiais atskirojo skundo argumentais pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str.1 d., antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis neturi viršyti jam suteiktų įgalinimų (CPK 585 str. 4 d.). Taigi, vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje apimtį ir ribas nustato antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.).

16Nagrinėjamu atveju antstoliui priverstiniam vykdymui yra perduotas civilinėje byloje Nr. 2-4448-803/2014 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. išduotas vykdomasis raštas dėl 26 065,8 EUR sumos priteisimo iš BUAB „Olymp Invest“, išieškotojo UAB „Turto ir verslo sprendimai“ naudai. Šis vykdomasis raštas buvo išduotas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo pripažinti BUAB „OLYMP Invest“ 2013 m. balandžio 3 d. turto varžytynes niekinėmis ir negaliojančiomis bei taikyti restituciją: priteisti iš atsakovo BUAB „OLYMP Invest“ administravimo išlaidų atsakovui O. Š. 50 000 Lt, atsakovui UAB „Turto ir verslo sprendimai“ 90 000 Lt varžytynių dalyvių mokestį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio atskirajame skunde dėstoma pozicija, jog 2015 m. sausio 22 d. vykdomajame rašte imperatyviai nurodyta, jog minėta 26065,8 EUR suma turi būti atlyginama iš pareiškėjo BUAB „Olymp Invest“ bankroto administravimo išlaidų. Minėta nutartis, kurioje jau yra nurodyta jos vykdymo tvarka, yra įsiteisėjusi, todėl privaloma vykdyti. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas geranoriškai būtų įvykdęs šią prievolę sprendimą. Tuo tarpu skolininko BUAB „Olymp Invest“ administratoriaus UAB „Ekvalda“ nurodomos aplinkybės, jog dėl atsiradusios prievolės yra kaltas buvęs administratorius UAB „Toplit“, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro teisinio pagrindo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir nėra šios bylos nagrinėjimo objektas.

17Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo, jog antstolio išieškoma BUAB „Olymp Invest“ prievolė atsirado jau po bankroto bylos iškėlimo ir yra susijusi su pareiškėjo BUAB „Olymp Invest“ bankroto administratoriaus vykdomomis bankroto procedūromis. Pagal ĮBĮ 36 str. 1 dalį pirmiausiai apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų. Įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurias turi teisę gauti kreditorius, jam apmokamos būtent ĮBĮ 36 str. nustatyta tvarka, pirmiau už kitus kreditorius, neturinčius teisės į tokio pobūdžio išlaidų atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. nuostatos netaikytinos prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūrų vykdymu; bankrutuojančios įmonės statusas tokiu atveju nepanaikina ir neriboja bankrutuojančios įmonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009; 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2011). Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog nagrinėjamu atveju netaikytinos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos, nes pareiškėjo prievolė atsirado po bankroto bylos iškėlimo ir yra susijusi su bankroto procedūrų vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009).

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis 2015 m. birželio 2 d. Turto arešto akte Nr. 0179/15/00496-TAA B-130, nurodė, kad BUAB „Olymp Invest“ areštuotą nekilnojamąjį turtą yra leidžiama parduoti iš varžytinių ar kitu būdu perleisti areštuotą turtą su sąlyga, jog iš gautų lėšų bus atsiskaityta su išieškotojų UAB „Turto ir verslo sprendimai“ ir pamokėtos vykdymo išlaidos (V.b. Nr. 0179/15/00496, b.l. 13-15). Taip pat 2015 m. birželio 2 d. patvarkyme Nr. 0179/15/00496-TT dėl turtinių teisių arešto, nurodoma, jog areštas netaikomas piniginėms lėšoms, kurios bus gautos iš varžytynių dalyvių, jeigu jos turėtų būti grąžintinos varžytinių dalyviams (V.b. Nr. 0179/15/00496, b.l.16). Įvertinus į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis, areštuodamas turtą, neapsunkino BUAB „Olymp Invest“ turto realizavimo galimybės ir užtikrino, kad turtas nebus perleistas kitiems kreditoriams, neatlyginus skolos išieškotojui UAB „Turto ir verslo sprendimai“.

19Atsižvelgiant į išdėstytą apeliacines instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įmonių bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės atmetant BUAB „Olymp Invest“ skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21antstolio Roberto Vasiliausko atskirąjį skundą tenkinti.

22Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir klausimą iš spręsti iš esmės – pareiškėjo BUAB „Olymp Invest“ skundą dėl antstolio Roberto Vasiliausko veiksmų pripažinimo neteisėtais bei patvarkymų panaikinimo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Skolininkas BUAB „Olymp Invest“ atstovaujamas bankroto administratoriaus... 4. Antstolis Robertas Vasiliauskas 2015 m. birželio 26 d. patvarkymu Nr.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi tenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu antstolis Robertas Vasiliauskas prašo panaikinti Vilniaus... 9. Atsiliepimu į atskirajį skundą pareiškėjas BUAB „Olymp Invest“... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar teisėta ir pagrįsta pirmosios... 14. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, jog BUAB... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su šiais atskirojo skundo... 16. Nagrinėjamu atveju antstoliui priverstiniam vykdymui yra perduotas civilinėje... 17. Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo, jog antstolio išieškoma BUAB „Olymp... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis 2015 m. birželio 2 d.... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą apeliacines instancijos teismas, įvertinęs... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 21. antstolio Roberto Vasiliausko atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį...