Byla 2-26763-615/2014
Dėl atlygintinų paslaugų teikimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus šeba“ dėl atlygintinų paslaugų teikimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus šeba“, 12000 Lt skolos, 897,53 Lt palūkanų už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (3-8 b. l.).

3Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas paslaugų teikimo santykių pagrindu. Ieškovas turėjo atlikti vėdinimo agregatų automatikos valymo įrengimo ir paleidimo darbus, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus pagal ieškovo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytus kiekius, kainas ir sumas. Atsakovas įsipareigojo priimti ir apmokėti už PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytus darbus ieškovui. Ieškovas, remiantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Atliktų darbų aktu ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaita-faktūra Serija AVA Nr. 03330, atliko atsakovui sulygtus darbus, darbų atlikimą įforminant minėtuose dokumentuose. Atsakovas darbus priėmė ir 2013 m. birželio 27 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 625 pervedė į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke 20000 Lt avansą, taip pat 2013 m. rugpjūčio 14 d. Pinigų išmokėjimo kvitu Serija PIK Nr. 00001 išmokėjo Ieškovui 8000 Lt ir taip iš dalies padengė susidariusią skolą. Iki šios dienos atsakovas daugiau jokių mokėjimų neatliko, todėl ieškovui yra skolingas 12000 Lt.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti nepažeidžiant CPK 123 str. 2d. reikalavimų – įteikti juridinio asmens raštinės darbuotojai. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų: atliktų darbų akto (9 b.l.), PVM Sąskaitos faktūros (10 b.l.), sąskaitos išrašo (11-12 b.l.), pinigų išmokėjimo kvito (13 b.l.) ir kitų rašytinių įrodymų tyrimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo piniginę prievolę ieškovui yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas UAB „Vilniaus šeba“ prievolės atsiskaityti su ieškovu UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ neįvykdė, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 12000 Lt skolos ir 897,53 Lt palūkanų už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, iš viso 12897,53 Lt.

9Iš atsakovo taip pat priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes terminą įvykdyti praleidęs skolininkas juridinis asmuo moka šešių procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 387 Lt žyminio mokesčio ir 847 Lt už teisines paslaugas, iš viso 1,234 Lt priteistina iš atsakovo UAB „Vilniaus šeba“ ieškovui UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Valstybė šioje byloje patyrė 4 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš UAB „Vilniaus šeba“, į. k. 125917335, adresas Ringuvos g. 61A, Kaunas, ieškovo UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“, į. k. 256719690, buveinės adresas Panerių g. 169, Kaunas, a.s. ( - ) AB DNB bankas, naudai 12897,53 Lt (dvylika tūkstančių aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis litus 53 ct) (3735,38 Eur) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (12897,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1,234 Lt (tūkstantį du šimtus trisdešimt keturis litus) (357,39Eur) bylinėjimosi išlaidų.

15Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai