Byla e2-171-894/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui advokatui T. P., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui direktoriui T. P. ir advokatui D. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama: pripažinti actio Pauliana pagrindu negaliojančia 2014 m. kovo 17 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2014-03-17 (su visais priedais), sudarytą tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“; taikyti restituciją – grąžinti BUAB „( - )“ reikalavimo teisę į UAB „( - )“ 23 217,55 Eur sumai; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovei 2015 m. rugsėjo 14 d. iškelta bankroto byla. 2012 m. gegužės 9 d. tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 4, kuria UAB „( - )“ suteikė 56 000 JAV dolerių paskolą UAB „( - )“ iki 2012 m. gruodžio 31 d. 2012 m. gruodžio 20 d. tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas, kuriuo skolos grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d. 2014 m. kovo 17 d. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „( - )“ neatlygintinai perleido reikalavimo teisę naujajam kreditoriui UAB „( - )“ į skolininkę UAB „( - )“ 23 217,55 Eur sumai. Ieškinyje taip pat nurodoma, kad reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta 2014 m. kovo 17 d., t. y. jau esant neginčijamiems duomenims, patvirtinantiems ieškovės blogą finansinę būklę, be to - neatlygintinai. Ieškovė pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jeigu reikalavimo perleidimo sutartis ir yra atlygintinis sandoris, ji yra nenaudinga ieškovei, nes ieškovė pinigines lėšas galėtų gauti tik tuo atveju, jeigu UAB „( - )“ visiškai atsiskaitytų su UAB „( - )“, t. y. atgautų 23 217,55 Eur. Anot ieškovės, nėra priežasčių, kurios galėtų pateisinti reikalavimo perleidimą UAB „( - )“, kuomet pati ieškovė turėjo teisę ir galėjo vykdyti išieškojimo veiksmus iš skolininkės UAB „( - )“.

6Teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad ieškinys nepagrįstas, turi būti atmestas. Atsakovė teigia, jog Kauno apygardos teismo nutartyje dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo nėra kalbama apie tai, kiek kreditorių (ir kokiai kreditorinių reikalavimų sumai) turėjo ieškovė 2014 m. kovo 17 d., t.y. ginčijamo sandorio sudarymo momentui. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovės pozicija akivaizdžiai prieštarauja BUAB „( - )“ bankroto administratorės 2015 m. gruodžio 18 d. veiklos ataskaitos duomenims. Balansų duomenimis 2013 ir 2014 metų gruodžio 31 d. įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai neviršija pusės turto vertės. Atsakovė pažymi, kad ieškovė nemokia tapo tik 2015 metais, kada ir buvo iškelta bankroto byla, ką ir patvirtina administratoriaus ataskaita. Atsakovė nurodė, kad ieškovė su trečiuoju asmeniu 2012 m. gegužės 9 d. sudarytos paskolos sutarties pagrindu perleido atsakovei teisę tik į dalį paskolos sutarties pagrindu trečiajam asmeniui paskolintos sumos (paskolos sutartimi buvo paskolinta 56000 USD, o reikalavimo perleidimo sutartimi buvo perleistas reikalavimas tik į 80165,56 Lt sumą). Šio paskolos sandorio kontekste verslo logika atsakovei leido pagrįstai manyti, kad jeigu ieškovė yra paskolinusi trečiajam asmeniui nemažą sumą, ieškovės finansinė situacija tikrai nėra bloga, nes priešingu atveju, tokia paskolos sutartis nebūtų buvusi sudaryta. Atsiliepime nurodoma, kad pagal 2014 m. kovo 17 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, trečiasis asmuo UAB „( - )“ nesumokėjo UAB „( - )“ reikalaujamos sumos, todėl UAB „( - )“ savo teisę, kylančią iš šios reikalavimo perleidimo sutarties, teko ginti teisme. Nors UAB „( - )“ ginčijo tiek reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgytą ieškovės UAB „( - )“ teisę, tiek UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarytą paskolos sutartį, 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6186-776/2014 Šiaulių apylinkės teismas paliko nepakeistą preliminarų sprendimą, kuriuo UAB „( - )“ naudai iš UAB „( - )“ buvo priteista 80165,56 Lt suma, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Šiaulių apygardos teismas (2015 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-417-368/2015), išnagrinėjęs atsakovės UAB „( - )“ apeliacinį skundą, jį atmetė. Atsakovės nuomone, įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo patvirtintas reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumas, nes bylą nagrinėję teismai apgynė šios sutarties pagrindu UAB „( - )“ įgytą teisę. Nagrinėjant minėtą bylą Šiaulių apylinkės ir Šiaulių apygardos teismuose, byloje trečiuoju asmeniu dalyvavo UAB „( - )“. Nagrinėjant šias bylas nebuvo pateikta jokių duomenų, kad reikalavimo perleidimo sutartis pažeidžia kokių nors kreditorių teises ar teisėtus interesus (1 t., b. l. 41-44).

7Trečiasis asmuo BUAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Pranešimas, kuriame nustatytas terminas atsiliepimui pateikti bei teismo šaukimas įteikti trečiojo asmens bankroto administratoriui.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys atmestinas.

10Nustatyta, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2012 m. gegužės 9 d. sudaryta paskolos sutartis Nr. 4, pagal kurios 1.1. punktą UAB „( - )“ iki 2012 m. gruodžio 31 d. paskolino UAB „( - )“ 56 000 USD (1 t., b. l. 18-19). UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2012 m. gruodžio 20 d. sudarė papildomą susitarimą prie 2012 m. gegužės 9 d. paskolos sutarties, kuriuo iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo pratęstas paskolos grąžinimo terminas (1 t., b. l. 10).

11Tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2014 m. kovo 17 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2014-03-17 (toliau – ir ginčo sutartis) bei 2014 m. kovo 17 d. Priedas Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2014-03-17 (1 t., b. l. 47). Minėtos sutarties 1.1. punktu UAB „( - )“ perleido UAB „( - )“ reikalavimo teisę į UAB „( - )“ skolinį įsipareigojimą pagal UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2012 m. gegužės 9 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 4 ir papildomus susitarimus prie jos 80 165,56 Lt sumai (1 t., b. l. 16-17).

12UAB „( - )“ 2015 m. rugsėjo 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2295/260/2015 buvo iškelta bankroto byla (1 t., b. l. 8-9).

13Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. civilinėje byloje Nr. 2-6186-776/2014 priėmė galutinį sprendimą, palikdamas nepakeistą 2014 m. liepos 7 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovei UAB „( - )“ iš atsakovės UAB „( - )“ buvo priteista 80 165,56 Lt skola, 6 proc. metinės procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-417-368/2015 Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 19 d. galutinį sprendimą paliko nepakeistą (1 t., b. l. 68-77). 2015 m. birželio 4 d. UAB „( - )“ pervedė UAB „( - )“ 10 400,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „pagal 2014 m. liepos 7 d. preliminarų (Šiaulių apyl. teismo) ir 2014 m. gruodžio 19 d. galutinį sprendimą (Šiaulių apyl. teismo) civ. Byloje Nr. 2-6186-776/2014“ (1 t., b. l. 78).

14Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl dviejų actio Pauliana sąlygų (ne)egzistavimo: 1) atsakovės (ne)sąžiningumo sudarant ginčo sandorį; 2) ieškovės kreditorių teisių (ne)pažeidimo ginčijamu sandoriu. Teismas plačiau pasisakys dėl kiekvienos iš šių sąlygų atskirai.

15Dėl atsakovės sąžiningumo

16Iš į bylą pateikto UAB „( - )“ UAB „( - )“ adresuoto perspėjimo matyti, kad 2013 m. lapkričio 8 d. UAB „( - )“ įsiskolinimas atsakovei už perduotas prekes ir suteiktas paslaugas buvo 74 165,56 Lt (1 t., b. l. 20-21). Teismo posėdyje atsakovės atstovai paaiškino, kad reikalavimo teisę didesnei sumai (80 165,56 Lt) UAB „( - )“ atsakovei perdavė dėl to, kad į šią sumą buvo įtraukta netesybų suma bei skolos išieškojimo išlaidos. Teismas vertina, jog minėtą atsakovės poziciją patvirtina ginčo sutarties Priedo Nr. 1 punktas 1. 1., kuriame, be kita ko, nustatyta, kad „Pagrindinis kreditorius turi teisę išskaičiuoti iš Skolos visas išlaidas ir/ar nuostolius, kuriuos jis patyrė vykdydamas Sutartį“ (1 t., b. l. 47).

17Teismas vertina, kad UAB „( - )“ finansinis reikalavimas, kuris patvirtintas BUAB „( - )“ bankroto byloje, yra skirtumas tarp Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 19 d. galutiniu sprendimu UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ priteistos sumos ir atsakovės UAB „( - )“ pagal šį teismo sprendimą ieškovei UAB „( - )“ pervestų 10 400,00 Eur (1 t., 93-94). Teismas dėl ieškovės argumento, jog atsakovė pasitvirtino finansinius reikalavimus tiek BUAB „( - )“, tiek ir BUAB „( - )“ bankroto byloje plačiau nepasisako, nes vertina, jog tai nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

18Teismas vertina, jog ginčo sandoris yra atlygintinis, kadangi UAB „( - )“ šiuo sandoriu siekė atsiskaityti su atsakove pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas buvo suėjęs. Ginčo sandoriui esant atlygintiniam, ieškovei teko pareiga įrodyti atsakovės nesąžiningumą sudarant ginčo sandorį.

19Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.66 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog trečiasis asmuo laikomas nesąžiningu, jei jis žinojo arba turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. ,,Žinojimas“ aiškinamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų. „Turėjimas žinoti“ suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Sąžiningu gali būti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Verslininko statusas sustiprina reikalavimą sandorio šaliai domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007; 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2013). Vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2013).

20Ieškovės atstovai argumentavo, kad atsakovė pretenziją dėl 74 165,65 Lt įsiskolinimo UAB „( - )“ buvo pateikusi dar 2013 m. lapkričio 8 d. (1 t., b. l. 104), todėl 2014 m. kovo 17 d. ginčo sandorio sudarymo metu atsakovei buvo žinoma apie UAB „( - )“ nemokumą. Teismas vadovaudamasis žemiau nurodytais motyvais šiuos argumentus atmeta, kaip nepagrįstus.

212017 m. vasario 13 d. teismas protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę pateikti į bylą turimus įrodymus apie UAB „( - )“ nemokumą ginčo sandorio sudarymo dieną (2014 m. kovo 17 d.) (1 t., b. l. 121-123). Ieškovė minėtų įrodymų nepateikė. BUAB „( - )“ Administratorės veiklos ataskaitos 8 ir 9 punktuose administratorė, įvertinusi įmonės Didžiosios knygos duomenis ir įmonės balansus už 2013-2015 metus, konstatavo, kad įmonė nemokia tapo 2015 m. liepos 1 d. (1 t., b. l. 49-61). Ieškovė nėra pateikusi duomenų apie ankstesnę bendrovės tapimo nemokia datą. Bankroto administratorės į bylą pateiktos suvestinės, patvirtina, kad 2013 m. UAB „( - )“ iš debitorių gautinos sumos (218 409,83 Eur) buvo apie penkis kartus didesnės, nei kreditoriams mokėtinos sumos (43 852,75 Eur) (1 t. b. l. 113-114). UAB „( - )“ Kasos knygos duomenys patvirtina, kad nuo 2014 m. sausio 9 d. iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. bendrovėje buvo atliekamos finansinės operacijos, t.y., periodiškai buvo mokami darbo užmokesčiai darbuotojams, taip pat buvo daromos įvairios išlaidos, nesusijusios su darbo užmokesčio mokėjimu, bendrai 28 718,43 Lt sumai (2 t., b. l. 4-29). Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą (1 t., b. l. 62-67), daro išvadą, kad BUAB „( - )“ nemokia tapo 2015 m. liepos 1 d.

22Kita vertus, teismas laiko, kad apie UAB „( - )“ mokumą ir/ar nemokumą atsakovė būtų galėjusi spręsti tik turėdama objektyvią ir išsamią informaciją apie UAB „( - )“ turimą turtą bei įsiskolinimus. Vien ta aplinkybė, kad UAB „( - )“ vėlavo atsiskaityti su atsakove, pati savaime nesudarė pagrindo vienareikšmiškai atsakovės išvadai apie UAB „( - )“ nemokumą. Šiame kontekste teismas pažymi, kad į bylą pateiktas Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2007-2013 metus Juridinių asmenų registrui buvo pateikti tik 2014 m. lapkritį, t.y. jau po ginčo sandorio sudarymo (1 t., b. l. 146147). Vadinasi, atsakovė ginčo sandorio sudarymo metu neturėjo objektyvios galimybės pasitikrinti duomenis apie UAB „( - )“ finansinę padėtį Juridinių asmenų registre. Į bylą pateiktas banko išrašas patvirtina UAB „( - )“ atsakovei 2013 m. birželio 7 d. atliktą apmokėjimą 7800,38 Lt sumai (1 t., b. l. 148-149), nors ankstesnių sąskaitų (mažesnei sumai) UAB „( - )“ tuo metu atsakovei dar nebuvo apmokėjusi. Vadinasi, ginčo laikotarpiu UAB „( - )“ nors nesavalaikiai, tačiau savo pinigines prievoles vykdė. Teismo nuomone, ši aplinkybė taip pat pagrindžia atsakovės argumentą, kad jai negalėjo būti žinoma apie UAB „( - )“ faktinį nemokumą.

23Šiame kontekste teismas pažymi, kad ginčo sutarties 4.1.2. punktu pradinis kreditorius patvirtino ir garantavo, jog „tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Reikalavimą, Reikalavimas nėra įkeistas, areštuotas, jis nėra teisminio ginčo objektas, taip pat nėra jokių Lietuvos Respublikos įstatymų ar bet kurios kitos valstybės įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų apribojimų perleisti Reikalavimą“. Aptariamos sutarties 4. 2. 3. punkte taip pat nustatyta, kad šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, jog „atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui ir jos vykdymui, ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos“ (1 t., b. l. 16-17). Teismas sutinka su atsakovės atstovų pozicija, kad sandorio šalys minėtomis nuostatomis iš esmės aptarė UAB „( - )“ kitų galimų kreditorių pretenzijas į minėtą reikalavimo teisę. UAB „( - )“ minėtomis sutarties nuostatomis patvirtino atsakovei, kad ginčo sandoris jokių trečiųjų asmenų (įskaitant ir kitus UAB „( - )“ kreditorius) interesų nepažeis. Teismas vertina, jog ieškovės pateikti įrodymai apie 2014 m. liepos ir gruodžio mėnesiais iš UAB „( - )“ priteistas sumas buvusiems kreditoriams, nepateikus neginčijamų įrodymų apie tai, kad atsakovė apie šiuos teisminius procesus žinojo, nesudaro pagrindo abejoti atsakovės sąžiningumu sudarant ginčo sandorį. Kita vertus, ieškovė į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog minėti teismo procesai prasidėjo dar iki ginčo sandorio sudarymo (1 t., b. l. 108-112). Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo sandorio sudarymo metu atsakovė būtų žinojusi apie UAB „( - )“ pradelstus įsipareigojimus kitiems kreditoriams. Teismas sprendžia, jog atsakovė laikėsi įprastos verslo praktikos, buvo pakankamai aktyvi ir dėjo protingas pastangas jai prieinamomis priemonėmis įsitikinti UAB „( - )“ turtine padėtimi (mokumu) bei ginčo sandorio teisėtumu.

24Vadovaujantis nurodytais motyvais, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė atsakovės nesąžiningumo sudarant ginčijamą sandorį.

25Dėl ieškovės ir/ar jos kreditorių teisių pažeidimo

26Sprendžiant dėl kreditorių teisių pažeidimo sudarant ginčijamą sandorį pažymėtina, jog CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius sandoris pripažįstamas pažeidžiančiu kreditoriaus teises: dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

27Teismas konstatavo, kad nemokia UAB „( - )“ tapo 2015 m. liepos 1 d., t.y. sandorio sudarymo metu bendrovė dar nebuvo nemoki, todėl nėra pagrindo spręsti, kad būdama nemokia ji suteikė atsakovei pirmenybę prieš kitus kreditorius. Teismas vertina, jog ieškovė taip pat neįrodė, kad ginčo sandorio sudarymas lėmė ieškovės nemokumą. Šią išvadą, teismo nuomone, patvirtina ir ta aplinkybė, kad į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „( - )“ iškėlimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi tik 2015 m. liepos 28 d., t.y. praėjus metams ir daugiau nei keturiems mėnesiams nuo ginčo sandorio dienos (1 t., b. l. 13-15). Tuo tarpu, bankroto byla UAB „( - )“ iškelta praėjus 1,5 m. nuo ginčo sandorio dienos. Ši faktinė aplinkybė iš esmės skiriasi nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-451/2014 faktinių aplinkybių, kadangi minėtoje byloje teismas sprendė, jog aplinkybė, kad ginčijamą reikalavimo teisę perleidusiai įmonei praėjus mėnesiui nuo sandorio sudarymo buvo iškelta bankroto byla, patvirtina išvadą, kad ir ginčo sandorio dieną ji jau buvo nemoki. Minėtos bylos faktinės aplinkybės skiriasi ir tuo, kad joje buvęs bankrutavusios įmonės vadovas pripažino, kad ginčo reikalavimo teisės perleidimo sandoris nulėmė įmonės nemokumą. Teismas, nustatęs, kad ieškovės cituotos bylos ir nagrinėjamos bylos teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės yra skirtingos, šia nutartimi nesivadovauja.

28Ieškovė nurodo, kad UAB „( - )“ būtų gavusi pagal ginčo sandorį 10 400,00 Eur, kuriuos būtų galėjusi skirti visų kreditorių reikalavimams tenkinti. Teismas pažymi, jog pagal ginčo sandorį gera valia UAB „( - )“ skolos nemokėjo. Atsakovė buvo priversta inicijuoti teisminį procesą ir tik teismui tenkinus atsakovės reikalavimą, 2015 m. birželio 4 d. UAB „( - )“ dalį ginčo sandoriu perleisto reikalavimo sumos sumokėjo atsakovei. Iškart po to, t.y. 2015 m. birželio 26 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė UAB „( - )“ bankroto bylą. Apibendrinant nurodytas aplinkybes, teismas ieškovės argumentą, kad, tuo atveju, jei nebūtų buvęs sudarytas ginčo sandoris, UAB „( - )“ būtų gavusi 10 400,00 Eur, vertina kaip hipotetinį ir nepagrįstą objektyviais įrodymais (nėra aišku, ar ieškovė būtų kreipusis į teismą dėl skolos priteisimo, kiek būtų užtrukęs teismo procesas, ir ar būtų realiai atgauta skola ir/ar jos dalis).

29Ieškovė remiasi Lietuvos Apeliacinio Teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-708-236/2016. Teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo aukščiau minėtoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių. O būtent, nagrinėjamoje byloje, priešingai nei cituojamoje byloje, nėra konstatuota, kad ieškovė jau sandorio sudarymo metu buvo nemoki. Be to, cituojamoje byloje atsakovė pripažino žinojusi apie sandorio sudarymo metu buvusius pradelstus įsipareigojimus kitiems reikalavimo teisę perleidusios nemokios įmonės kreditoriams. Dėl nurodytų motyvų teismas aptarta nutartimi nesivadovauja.

302015 m. lapkričio 27 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2295-260/2015 patvirtinti keturi BUAB „( - )“ 3-iosios eilės kreditoriai. UAB „( - )“, kurio finansinis reikalavimas – 3 735,38 Eur; UAB „( - )“, kurio finansinis reikalavimas – 14 755,61 Eur; UAB „( - )“, kurio finansinis reikalavimas – 78,45 Eur; UAB „( - )“, kurio finansinis reikalavimas – 15 372,94 Eur (1 t., b. l. 119-120; 49-61).

31Sprendžiant klausimą, ar ginčijamu sandoriu buvo pažeistos kreditorių teisės, aktualu nustatyti, ar tie kreditorių reikalavimai, kurie atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo nebuvo patenkinti anksčiau, t. y. būtina išsiaiškinti, ar bankroto byloje patvirtinti reikalavimai nėra atsiradę jau po ginčijamo sandorio sudarymo. Vien to fakto, kad kuris nors kreditorius sandorio sudarymo metu turėjo reikalavimą ir to paties kreditoriaus reikalavimai patvirtinti bankroto byloje, dar nepatvirtina nurodytos actio Pauliana sąlygos buvimo, nes tai gali būti skirtingi reikalavimai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad vien tik faktas, jog ieškinį pateikęs kreditorius buvo kreditorius ir sandorio sudarymo metu, nėra pakankamas tais atvejais, kai kreditorių ir skolininką sieja nevienkartiniai santykiai, pvz., darbo, mokestiniai ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

32Ieškovė, be kita ko, įrodinėjo, kad ginčo sandoriu buvo pažeisti pirmesnės eilės kreditoriaus – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) interesai. Viena vertus, bylos duomenys patvirtina, kad minėtam kreditoriui bankroto byloje patvirtintas didžiausias finansinis reikalavimas – 21 872,41 Eur. Kita vertus, šio kreditoriaus reikalavimas formavosi iš periodinių įmokų. Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo VSDFV nurodė, kad mokestinė skola ėmė didėti nuo 2013 m. gruodžio mėnesio iki 2015 m. liepos 1 d. (1 t., b. l. 13-15). Teismas kartu pabrėžia, jog VSDFV 5 847,22 Eur kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu (1 t., b. l. 52; 106-107). SEB banko sąskaitos išrašas patvirtina aplinkybę, kad VSDFV nuo UAB „( - )“ sąskaitos laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2014 m. spalio 27 d., t.y. jau po ginčo sandorio sudarymo, nusirašė 23 797,73 Lt (1 t., b. l. 115-118). Be to, byloje nėra įrodymų, leidžiančių spręsti, kad VSDFV ketino sudaryti ginčo sandorį, jei jis nebūtų sudarytas su atsakove. Dėl nurodytų motyvų teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, jog ginčo sandoris būtų tiesiogiai pažeidęs VSDFV kaip UAB „( - )“ kreditoriaus interesus.

33UAB „( - )“ 2013 m. birželio 26 d. sutarties pagrindu buvo įgijęs reikalavimo teisę į UAB „( - )“ (2 t., b. l. 30-32). Iš į bylą pateikto Kauno apylinkės teismo Sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-26763-615/2014 matyti, kad iš priklausančių sumokėti 40 000,00 Lt (11 567,38 Eur), 2014 m. gruodžio 18 d. UAB „( - )“ buvo likęs skolingas UAB „( - )“ 3735,38 Eur, t.y. buvo sumokėjęs apie 70 proc. skolos (1 t., b. l. 111-112).

34Kreditorės UAB „( - )“ reikalavimo pagrindas – 2013 m. gegužės 29 d. PVM sąskaita faktūra 3076,75 Lt sumai (897,32 Eur) (2 t., b. l. 41). Minėta, kad UAB „( - )“ bankroto byloje patvirtintas 78,45 Eur UAB „( - )“ finansinis reikalavimas. Vadinasi, iki UAB „( - )“ bankroto bylos iškėlimo šio kreditoriaus reikalavimai buvo patenkinti apie 91 proc. (78 Eur x 100 proc. /897 Eur). Tuo tarpu, atsakovei iki UAB „( - )“ bankroto bylos iškėlimo buvo sumokėta apie 50 proc. skolos.

35Pažymėtina, jog UAB „( - )“ reikalavimo teisė į UAB „( - )“ atsirado jau po ginčo sandorio sudarymo (1 t., b. l. 113).

36Įvertinus visų trečiosios eilės kreditorių pirminių reikalavimų dydį santykyje su bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų dydžiu, nėra pagrindo išvadai, kad ginčo sandoris būtų pažeidęs UAB „( - )“ kreditorių interesų pusiausvyrą.

37Teismas pažymi, kad UAB „( - )“ neatsiskaitė su atsakove įprastu būdu, tačiau perdavė reikalavimo teisę į savo skolininką. Sandorio šalys įvertino, kad UAB „( - )“ galimai pagal reikalavimo perleidimo sandorį nesumokės atsakovei geruoju, todėl skolos išsiieškojimas galimai užtruks. Nustatyta, kad atsakovei pagal ginčo sandorį pavyko atgauti tik apie pusę sumos, kurią jai buvo skolinga UAB „( - )“.

38Ieškovė nepateikė į bylą jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių teismui daryti išvadą, kad 2014 m. kovo 17 d. buvo kitų tokioje pačioje situacijoje buvusių UAB „( - )“ kreditorių, turėjusių ketinimų sudaryti analogišką ginčo sandorį (CPK 178 str.). Vadovaujantis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad ginčo sandorio šalys buvo nesąžiningos ir siekė suteikti pirmumą vienam iš kreditorių.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu.

40Nenustačius dviejų iš penkių būtinųjų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti sandorio negaliojimo teisinius padarinius. Visapusiškai įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas atmeta ieškinį, kaip neįrodytą (CPK 178 str.).

41Dėl ieškinio senaties

42Atsakovė, be kita ko, prašė taikyti 1 metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties termino vienerių metų skaičiavimas pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skolininko sudaryto sandorio faktą, taip pat aplinkybės, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo kaip kreditoriaus teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba galimybės sužinoti turėjimas yra nepakankamas, kad būtų pradėtas skaičiuoti ieškinio senaties terminas. Kol kreditorius sužino ar atsiranda aplinkybės, kad jis turėjo galimybę sužinoti su sandoriu susijusias aplinkybes, nuo sandorio sudarymo gali būti praėję daugiau kaip vieneri metai, bet kreditorius tokiu atveju nelaikomas praleidusiu ieškinio senaties termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2013).

43Ieškovės advokatas nurodė, kad apie ginčo sandorį bankroto administratorė sužinojo 2015 m. spalio 16 d., kai atsakovė pateikė BUAB „( - )“ bankroto administratorei prašymą įtraukti ją į kreditorių sąrašą bei nurodė esant sudarytą ginčo sandorį (1 t., b. l. 11-12). Ieškovė nurodė, kad UAB „( - )“ buvęs vadovas domenų apie minėtą sandorį bankroto administratorei nebuvo pateikęs. Atsakovė objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad apie ginčo sandorį ieškovė būtų sužinojusi dar iki 2015 m. spalio 16 d. į bylą nepateikė. Atsakovės advokato argumentą, kad iš 2015 m. rugsėjo 29 d. elektroninio susirašinėjimo su BUAB „( - )“ bankroto administratoriumi ieškovė turėjo sužinoti apie ginčo sandorį, teismas atmeta, kaip neįrodytą (2 t., b. l. 45-51). Ieškinys teismui pateiktas 2016 m. spalio 11 d. Iš byloje esančių įrodymų visumos teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškovė yra pažeidusi 1 metų ieškinio senaties terminą.

44Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui, teismas nepasisako.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Į bylą pateikta atstovavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovės ir advokato D. B. (1 t., b. l. 39).

47Į bylą pateikti atsakovės advokato prašymas priteisti 847,00 Eur advokato pagalbos išlaidas, išlaidų detalizacija bei jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (1 t., b. l. 85-87).

48Advokatas parengė atsiliepimą, atstovavo teismo posėdžiuose. Prašoma priteisti suma advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytus dydžius, yra pagrįsta ir įrodyta, todėl priteistina iš ieškovės.

49Iš ieškovės BUAB „( - )“ priteistos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2014; 2014 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2014).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

51Ieškinį atmesti.

52Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų 847,00 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama: pripažinti actio Pauliana... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovei 2015 m. rugsėjo 14 d. iškelta bankroto... 6. Teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad ieškinys... 7. Trečiasis asmuo BUAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Teismas... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Nustatyta, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2012 m.... 11. Tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2014 m. kovo 17 d. sudaryta Reikalavimo... 12. UAB „( - )“ 2015 m. rugsėjo 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 13. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. civilinėje byloje Nr.... 14. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl dviejų actio Pauliana sąlygų... 15. Dėl atsakovės sąžiningumo... 16. Iš į bylą pateikto UAB „( - )“ UAB „( - )“ adresuoto perspėjimo... 17. Teismas vertina, kad UAB... 18. Teismas vertina, jog ginčo sandoris yra atlygintinis, kadangi UAB „( - )“... 19. Civilinio kodekso (toliau – ir CK 20. Ieškovės atstovai argumentavo, kad atsakovė pretenziją dėl 74 165,65 Lt... 21. 2017 m. vasario 13 d. teismas protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę... 22. Kita vertus, teismas laiko, kad apie UAB „( - )“ mokumą ir/ar nemokumą... 23. Šiame kontekste teismas pažymi, kad ginčo sutarties 4.1.2. punktu pradinis... 24. Vadovaujantis nurodytais motyvais, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė... 25. Dėl ieškovės ir/ar jos kreditorių teisių pažeidimo... 26. Sprendžiant dėl kreditorių teisių pažeidimo sudarant ginčijamą sandorį... 27. Teismas konstatavo, kad nemokia UAB „( - )“ tapo 2015 m. liepos 1 d., t.y.... 28. Ieškovė nurodo, kad UAB „( - )“ būtų gavusi pagal ginčo sandorį 10... 29. Ieškovė remiasi Lietuvos Apeliacinio Teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi... 30. 2015 m. lapkričio 27 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje... 31. Sprendžiant klausimą, ar ginčijamu sandoriu buvo pažeistos kreditorių... 32. Ieškovė, be kita ko, įrodinėjo, kad ginčo sandoriu buvo pažeisti... 33. UAB „( - )“ 2013 m. birželio 26 d. sutarties pagrindu buvo įgijęs... 34. Kreditorės UAB „( - )“ reikalavimo pagrindas – 2013 m. gegužės 29 d.... 35. Pažymėtina, jog UAB „( - )“ reikalavimo teisė į UAB „( - )“... 36. Įvertinus visų trečiosios eilės kreditorių pirminių reikalavimų dydį... 37. Teismas pažymi, kad UAB „( - )“ neatsiskaitė su atsakove įprastu būdu,... 38. Ieškovė nepateikė į bylą jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio... 40. Nenustačius dviejų iš penkių būtinųjų actio Pauliana instituto taikymo... 41. Dėl ieškinio senaties... 42. Atsakovė, be kita ko, prašė taikyti 1 metų ieškinio senaties terminą.... 43. Ieškovės advokatas nurodė, kad apie ginčo sandorį bankroto administratorė... 44. Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Į bylą pateikta atstovavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovės ir advokato 47. Į bylą pateikti atsakovės advokato prašymas priteisti 847,00 Eur advokato... 48. Advokatas parengė atsiliepimą, atstovavo teismo posėdžiuose. Prašoma... 49. Iš ieškovės BUAB „( - )“ priteistos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 51. Ieškinį atmesti.... 52. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...