Byla 2YT-2098-733/2018
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, T. R. ir antstolė Asta Pliuškevičienė

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, T. R. ir antstolė Asta Pliuškevičienė.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas skundžia antstolės Astos Pliuškevičienės procesinius veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei prašo: 1) panaikinti antstolės patvarkymus: 2018-02-19 Nr. ( - ) ir 2018-02-21: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei šią bylą nutraukti remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu; 2) panaikinti antstolės 2018-03-19 patvarkymą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei šią bylą nutraukti remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu; 3) iš antstolės jo naudai išieškoti 4 Eur už dokumentų kopijavimą ir siuntos mokesčius.

5Skunde nurodo, kad antstolės Astos Pliuškevičienės patvarkymas Nr. ( - ) dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) atnaujinimo yra priimtas nepagrįstai, neteisėtas ir naikintinas. Minėtoje vykdomojoje byloje nuo 2010-07-28 buvo atliekami išieškojimo veiksmai pagal vykdomąjį įrašą Nr. ( - ). Kauno apygardos teismui iškėlus bankroto bylą pareiškėjo individualiai įmonei (( - ), įmonės kodas ( - ), reg. adresas: ( - )), antstolė jo skundo pagrindu išsiuntė vykdomąją bylą Kauno apygardos teismui. Pareiškėjas pažymi, kad išsiųsdama vykdomąją bylą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, antstolė savo iniciatyva vykdomąją bylą užbaigė (Patvarkymas dėl skundo 2016-05-03 Nr. ( - )), remiantis CPK 632 straipsnio 6 punktu. Antstolė 2018-02-21 atnaujino išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje. Patvarkyme dėl skundo trūkumų pašalinimo Nr. ( - ) antstolė teigia, jog: „Patvarkyme Nr. ( - ) nurodyta, kad vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu (bylos užbaigimas persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui) vykdomasis dokumentas persiųstas, o byla sustabdyta iki išnyks aplinkybės dėl kurių buvo sustabdyta.“. Taip pat antstolė nurodo, kad esant nurodytoms aplinkybėms, bei tuo, kad skolininko nurodyti motyvai nesutampa su vykdomojoje byloje esančia prielaida, jog skolininkui nėra žinoma apie patvarkymą dėl bylos atnaujinimo, todėl tikslinga skolininkui pateikti papildomus duomenis (patvarkymą dėl bylos atnaujinimo), kad patikslintų skundo aplinkybes.

6Pareiškėjas nurodo, kad CPK nenumato galimybės atnaujinti išieškojimo veiksmus užbaigtose bylose, išieškojimo veiksmai galimi atnaujinti tik procesiškai sustabdytoje byloje (CPK 626, 627 straipsniai). Užbaigus bylą vadovaujantis CPK 632 straipsniu, tolesnis vykdymas yra neteisėtas ir neįmanomas pagal CPK normas ir remiantis teismų praktika. Užbaigus vykdomąją bylą jokie atnaujinimo ar išieškojimo veiksmai yra negalimi, toliau paminėti antstolės priimti patvarkymai dėl skolos išieškojimo, vykdomųjų išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo yra neteisėti ir naikintini. Pareiškėjas sutinka su antstolės pozicija, kad jam nebuvo žinomas patvarkymo dėl bylos atnaujinimo turinys ir priėmimo faktas. Tačiau negali sutikti su antstolės pozicija, kad jo ankstesniame pateiktame skunde išvardinti faktai neatitinka vykdomojoje byloje esančių duomenų turinio. Priešingai - vykdomojoje byloje esantys duomenys liudija, kad antstolė savo iniciatyva išsiųsdama vykdomąją bylą Kauno apygardos teismui, kuris nagrinėjo bankroto bylų pareiškėjo buvusiai individualia įmonei, vykdomąją bylą sustabdė ir remdamasi CPK 632 straipsnio 6 punktu užbaigė.

7Taip pat pareiškėjas skundu nurodo, kad 2018-03-19 elektroniniu paštu gavo antstolės patvarkymą Nr. ( - ) Dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) atnaujinimo. Mano, kad jis buvo priimtas nepagrįstai, yra neteisėtas ir naikintinas. Antstolės Astos Pliuškevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), kurioje nuo 2010 m. buvo atliekami išieškojimo veiksmai pagal vykdomąjį dokumentą suinteresuoto asmens T. R. naudai. Kauno apygardos teismui iškėlus bankroto bylą pareiškėjo individualiai įmonei antstolė pareiškėjo skundo pagrindu išsiuntė vykdomąją bylą Kauno apygardos teismui. Pažymi, kad išsiųsdama vykdomąją bylą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, antstolė savo iniciatyva vykdomąją bylą užbaigė (Patvarkymas dėl skundo 2016-05-02 d. Nr. ( - )), remiantis CPK 632 straipsnio 6 punktu. Užbaigus vykdomąją bylą jokie atnaujinimo ar išieškojimo veiksmai yra negalimi, toliau minėtas antstolės patvarkymas dėl Vykdomosios bylos atnaujinimo yra naikintinas.

8Antstolė Asta Pliuškevičienė 2018-04-03 patvarkymu Nr. ( - ) atsisakė tenkinti pareiškėjo J. K. skundą. Patvarkyme nurodė, kad jos kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Vilniaus m. 15-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) išduotą 2010- 07-28 dėl 179,23 Eur skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš J. K. išieškotojui Lindorff OY, bei vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Jurbarko notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) išduotą 1994-08-31 dėl 3802,71 Eur skolos išieškojimo iš J. K. išieškotojui T. R.. Abi vykdomosios bylos buvo sustabdytos ir vykdomieji dokumentai persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, t. y. Kauno apygardos teismui. Vykdomoji byla Nr. ( - ) sustabdyta ir persiųsta 2016-05-02 Patvarkymu Nr. ( - ), vykdomoji byla Nr. ( - ) - 2016-06-15 Patvarkymu Nr. ( - ). Patvarkymuose nurodyta, kad vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu (bylos sustabdymas persiuntus dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui), bei CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu (bylos užbaigimas persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui) vykdomasis dokumentas persiųstas, o byla sustabdyta iki išnyks aplinkybės dėl kurių buvo sustabdyta. 2018-02-19 gautas Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-548- 658/2017, kuriuo nuspręsta, kad individualiai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakovo J. K. prievolės tik individualios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K.. Šiuo pagrindu, vadovaujantis CPK 613 straipsniu, 628 straipsniu, vykdomoji byla Nr. ( - ) 2018-02-19 Patvarkymu Nr. ( - ), o vykdomoji byla Nr. ( - ) Patvarkymu Nr. ( - ) atnaujintos ir tęsiamas skolos likučio išieškojimas išieškotojams UAB „Intrum Lietuva“ ir T. R.. CPK 628 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdomoji byla sustabdoma, kol išnyks aplinkybės, dėl kurių vykdomoji byla buvo sustabdyta. CPK 628 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vykdomoji byla atnaujinama išieškotojo ar skolininko pareiškimu arba antstolio iniciatyva. Teismų praktikoje pažymima, jog antstolio patvarkymas, kuriuo atnaujinami sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje, neskundžiamas ir reikalavimas panaikinti patvarkymą atnaujinti vykdymo veiksmus nenagrinėtinas teisme (Vilniaus apygardos teismo 2013-10-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2SA-277-302/2013, Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla 2YT-35827-934/2016).

9Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, kad remiantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu vykdomoji byla yra privalomai stabdoma iškėlus skolininkui bankroto bylą, išskyrus neturtinio pobūdžio bylas. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui. Todėl antstolė patvarkymais persiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomuosius dokumentus vykdomosiose bylose. Nurodo, kad pabaigus bankroto procedūras, baigiasi ir bankrutavusio subjekto turtinės prievolės kreditoriams, tačiau įmonės savininkų - fizinių asmenų, kaip civilinių teisinių santykių subjektų, teisinis statusas nesikeičia, jų asmeninės prievolės, skirtingai nei likviduotos individualios įmonės prievolės, nesibaigia ir pasibaigus bankroto procedūrai, o įmonės savininkų kreditoriai turi teisę reikalauti jas vykdyti teismo sprendimų vykdymo proceso nustatyta tvarka (Panevėžio apygardos teismo 20014-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S -130-755/2014, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėju kolegijos 2007-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-229/2007; 2006-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/2006).CPK 634 straipsnio 2 dalis numato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Suinteresuotas asmuo mano, kad antstolė pagrįstai priėmė patvarkymus dėl vykdomųjų bylų atnaujinimo ir pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą panaikinti antstolės patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą ir vykdomąją bylą nutraukti, nėra.

10Skundas atmestinas.

11Bylos medžiaga, prijungtų vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) medžiaga nustatyta, kad antstolė Asta Pliuškevičienė vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus m. 15-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) išduotą 2010- 07-28 dėl 179,23 Eur skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš J. K. išieškotojui Lindorff OY, bei vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Jurbarko notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) išduotą 1994-08-31 dėl 3802,71 Eur skolos išieškojimo iš J. K. išieškotojui T. R..

12Antstolė, nustačiusi, kad J. K. prekybos įmonei Kauno apygardos teismo 2016-04-29 nutartimi byloje Nr. B2-1179-658/2016 iškelta bankroto byla, vadovaudamasi CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2016-05-02 patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo sustabdė vykdomąją bylą Nr. ( - ). Tą pačią dieną, antstolė, vadovaudamasi CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu, patvarkymu dėl vykdomosios bylos persiuntimo ir užbaigimo, vykdomąjį dokumentą išsiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui - Kauno apygardos teismui.

13Analogiški patvarkymai priimti 2016-06-15 ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Šie veiksmai atitinka įstatymo reikalavimus, yra pagrįsti.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir iš vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017-12-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 pripažinta bankrutavusios ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) veikla pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Be kita ko, nuspręsta sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. atžvilgiu. Sprendime teismas pažymėjo, kad „individualios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams yra neribota (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 2.50 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1945/2011). Individualiai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. prievolės tik individualios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K. išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K. (CK 2.50 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, antstoliams grąžintini vykdomieji dokumentai, išduoti J. K. atžvilgiu.“.

15Šiuo pagrindu, bei vadovaudamasi CPK 613 ir 628 straipsniais, antstolė atliko pareiškėjo skundžiamus veiksmus - 2018-02-19 patvarkymu atnaujino vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir 208-03-19 patvarkymu - vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir tęsė skolos likučio išieškojimą išieškotojams UAB „Intrum Lietuva“ ir T. R.. Antstolė 2018-02-21: apskaičiavo vykdymo išlaidas (dokumento Nr. ( - )), priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (dokumento Nr. ( - )), surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (dokumento Nr. ( - )), priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo (dokumento Nr. ( - )). Juos pareiškėjas vertina kaip neteisėtus, nes priimti po skundžiamų patvarkymų atnaujinti vykdomąsias bylas priėmimo.

16Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl laikytina, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma yra skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Tačiau kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

17Nors, kaip teisingai pažymi pareiškėjas, CPK normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtos vykdomosios bylos, tačiau esant nurodytoms aplinkybėms, kad užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras liko neįvykdytų individualios įmonės savininko, t. y. pareiškėjo J. K. įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles grąžino individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiai antstolei, vykdžiusiai priverstinį išieškojimą iš J. K., o ši pagrįstai vykdomąsias bylas atnaujino. Todėl teismo vertinimu, tenkinti pareiškėjo reikalavimus: panaikinti antstolės patvarkymus: 2018-02-19 Nr. ( - ) ir 2018-02-21: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei šią bylą nutraukti remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu; panaikinti antstolės 2018-03-19 patvarkymą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei šią bylą nutraukti remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu; iš antstolės jo naudai išieškoti 4 Eur už dokumentų kopijavimą ir siuntos mokesčius, nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 290 straipsniu, 291 straipsniu, 513 straipsniu,

Nutarė

19Skundą atmesti.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai