Byla 2-16265-734/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui N. J. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas nurodo, kad ( - ) atsakovas su ieškovu sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 2896,60 EUR vartojimo kreditą. Gautą kreditą su palūkanomis kredito gavėjas turėjo grąžinti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką iki ( - ), tačiau atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo 2343,62 Eur negrąžinto kredito, 247,74 Eur palūkanų, 375,23 Eur delspinigių, 7,27 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 2343,62 Eur kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui N. J. ieškinio su priedais kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti LR CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, todėl, ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ( - ) ieškovas AB DNB bankas su atsakovu N. J. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu suteikė atsakovui 2896,20 EUR kreditą, nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2013-03-31 (b. l. 5-10). Pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 6 punktą, kredito gavėjas įsipareigojo pradėti grąžinti kreditą bankui nuo pirmo įmokų mokėjimo mėnesio ir grąžinti visą paimtą kreditą galutinį kredito grąžinimo terminą. Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį vienodomis įmokomis pagal įmokų mokėjimo grafiką (b. l. 7).

6Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, be to, CK 6.256 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad kredito grąžinimo prievolė ieškovui neįvykdyta, atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė skolos dydžio, nepateikė įrodymų apie tinkamą ir pilną prievolės įvykdymą ieškovui, iš atsakovo priteistinas 2343,62 Eur negrąžintas kreditas.

7Remiantis kreditavimo sutarties bendrosios dalies 6 punktu, kredito gavėjas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti sutarties specialiojoje dalyje nustatytas palūkanas kiekvieną mėnesį vienodomis įmokomis (b. l. 7). Sutarties specialiosios dalies 5 punkte numatytas metų palūkanų dydis 7,27 proc. (b. l. 5). Byloje duomenų apie tai, kad ieškovui atsakovas būtų sumokėjęs 247,74 EUR paskaičiuotas palūkanas, nėra, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos šios palūkanos.

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 27 punktą atsakovas įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas mokėti bankui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (b. l. 8). Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 375,23 EUR delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2012-09-15 iki 2013-03-15 (b. l. 2). Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita. Be to, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi, būtent tokio dydžio delspinigius įstatymų leidėjas laiko protingais vartojimo kredito atveju. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Vartojimo kredito įstatymo nuostatas, netesybos mažintinos nuo 0,08 proc. iki 0,05 proc. dydžio delspinigių, kurie sudaro 234,52 EUR sumą (2591,36 EUR (negrąžintas vartojimo kreditas ir nesumokėtos palūkanos) x 0,05 proc. x 181 d. (pradelstos dienos) = 234,52 EUR), o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis tarp šalių sudarytos sutarties specialiosios dalies 5 punktu, šalys susitarė dėl 7,27 proc. dydžio metinės palūkanų normos. Remiantis tuo, iš atsakovo ieškovui priteistinos 7,27 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2343,62 EUR sumos, nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

10Ieškovas prašo priteisti1759 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 307 Lt žyminis mokestis ir 1452 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (92 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams, ieškovui iš atsakovo priteistinos 1618,28 Lt bylinėjimosi išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo N. J., a.k. ( - ) 2343,62 EUR negrąžintą kreditą, 247,74 EUR palūkanas, 234,52 EUR delspinigius, 7,27 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2343,62 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-03-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1618,28 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui DNB bankui, į.k. ( - ).

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą. :

Proceso dalyviai
Ryšiai