Byla 2S-753-392/2016
Dėl baudos paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „ALGAJA“ vadovui T. V., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „ALGAJA“, T. V., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens T. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjo antstolio D. S. prašymą dėl baudos paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „ALGAJA“ vadovui T. V., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „ALGAJA“, T. V., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis D. S. pateiktu teismui pareiškimu prašė suinteresuoto asmens UAB „ALGAJA“ vadovui T. V. skirti 150 Eur baudą. Nurodė, kad skolininko UAB „ALGAJA“ vadovo T. V. darbovietės UAB „POLYWOOD“ buveinės adresu 2015-10-01 išsiuntė registruotą laišką, kuris turėjo būti įteiktas UAB „ALGAJA“ vadovui. Vienas iš antstolio išsiųstame laiške nurodytų reikalavimų buvo per 5 dienas nuo rašto gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą, išsamų debitorių sąrašą. Šis antstolio reikalavimas neįvykdytas (b. l. 1 -2).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į antstolio pareiškimą prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad UAB „ALGAJA“ su juo atsiskaitė 2008-08-13 (b. l. 3 – 4).

5Suinteresuoti asmenys UAB „ALGAJA“ ir T. V. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą dėl baudos skyrimo nepateikė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi antstolio D. S. pareiškimą tenkino – už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „ALGAJA“ vadovui T. V. paskyrė 150 Eur baudą. Išaiškino, jog baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo.

7Teismas, nustatęs, kad T. V. yra UAB „ALGAJA“ vadovas, konstatavo, jog jis privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi antstolio reikalavimai. Pažymėjo, kad antstolis yra siuntęs procesinius dokumentus UAB „ALGAJA“ registruotu buveinės adresu Algirdo g. 25, Vilniuje, tačiau dokumentai grįžo neįteikti su įteikimo pranešimu, jog tokiu adresu bendrovės nėra. Taip pat procesiniai dokumentai siųsti bendrovės vadovui jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau neįteikti. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog antstolis pasielgė teisingai, išsiųsdamas procesinius dokumentus T. V. darbovietės adresu. UAB „POLYWOOD“ buvo įspėta, jog ji privalo nedelsiant informuoti antstolį apie tikslią dokumentų įteikimo datą arba nurodyti priežastį, dėl kurios antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas; kitu atveju antstolis laikys, kad dokumentų įteikimo skolininkui diena buvo laiško įteikimo įmonei diena. Remdamasis byloje esančiais įrodymais bei CPK numatytu reglamentavimu dėl antstolio reikalavimo privalomumo, teismas padarė išvadą, kad UAB „ALGAJA“ vadovas privalėjo vykdyti visus aukščiau minėtus antstolio reikalavimus, tačiau jų neįvykdė, todėl vertino, kad yra pagrindas asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimų, skirti baudą CPK 645 straipsnio numatytose ribose. Įvertinęs pažeidimo pobūdį bei mastą ir tai, kad UAB „ALGAJA“ vadovas baudžiamas pirmą kartą, jam skyrė 150 Eur dydžio baudą (b. l. 9 – 10).

8Apeliantas T. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl baudos paskyrimo atmesti. Nurodė, kad negalėjo pateikti konfidencialios įmonės finansinės informacijos, nes nėra šios įmonės darbuotojas (vadovas). Šiuos duomenis turi ir gali pateikti tik įmonės savininkai. Apelianto žiniomis, UAB „ALGAJA“ akcininkas susisiekė su antstoliu ir pateikė visą reikalingą informaciją, t. y., kad T. V. nuo 2008 m. nėra UAB „ALGAJA“ vadovas ir visais klausimais reikia kreiptis į akcininką. Taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino registruoto laiško perdavimo per UAB „POLYWOOD“ aplinkybes. Paiškino, jog šiuo metu UAB „POLYWOOD“ dirba virš 100 darbuotojų, tarp jų keli turi tokią pačią pavardę, kaip ir apeliantas. Be to šios įmonės administracijos buveinė yra Kęstučio g. 25, Vilnius, o gamybinė bazė yra Tartokų g. 2, Jašiūnai. Apeliantui pasiteiravus apie gautą iš anstolio laišką, jokios informacijos jam pateikta nebuvo (b. l. 20).

9Pareiškėjas antstolis A. N. ir suinteresuoti asmenys UAB „ALGAJA“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

10Apelianto T. V. atskirasis skundas tenkintinas.

11Apeliacijos objektas – nutarties, kuria UAB „ALGAJA“ vadovui T. V. paskirta 150 Eur bauda už antstolio D. S. reikalavimų nevykdymą, pagrįstumas ir teisėtumas. Ginčo dėl baudos dydžio nėra.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 32-1008/2008 nustatyta, kad antstolis D. S. priėmė vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimą Nr. 46701 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir skolininko UAB „ALGAJA“ išieškotojo Valstybiniam socialiniam draudimo fondo naudai (vykd. b. l. 1, 3). 2008-08-13 skolininkas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriumi atsiskaitė (vykd. b. l. 24). Antstolis 2010-08-04 patvarkymu užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0032/08/01008 (vykd. b. l. 26). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-25 nutartimi iš UAB „ALGAJA“ priteista antstoliui D. S. 575,21 Eur vykdymo išlaidų (vykd. b. l. 38). Antstolis priėmė 2015-09-30 reikalavimą, kuriuo iš skolininko UAB „ALGAJA“ pareikalavo per 5 dienas nuo rašto gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą, išsamų debitorių sąrašą (vykd. b. l. 50). Apie reikalavimo įvykdymą vykdomojoje byloje duomenų nėra.

13Dėl UAB „ALGAJA“ vadovo

14Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad UAB „AGLAJA“ vadovas nuo 1999-10-05 iki šiol yra T. V.. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų, paneigiančių aplinkybę, jog nuo 2008 m. apeliantas nėra UAB „AGLAJA“ vadovas, ir šios įmonės akcininkas, vadovas yra kitas asmuo (CPK 178 straipsnis).

15Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

16Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra įrodymų, paneigiančių viešai įregistruotą faktą, kad UAB „AGLAJA“ vadovas nėra apeliantas T. V. ir pagrindžiančių aplinkybę, jog už antstolio reikalavimo tinkamą įvykdymą būtų atsakingas kitas asmuo, atskirojo skundo teiginį, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apeliantui paskyrė baudą, nes jis nėra UAB „ALGAJA“ vadovas, atmeta kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

17Dėl 2015-09-30 reikalavimo nurodyti turtą išsiuntimo/įteikimo

18Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Antstolis 2015-09-30 reikalavimą nurodyti turtą išsiuntė registruota pašto siunta UAB „ALGAJA“ vadovo T. V. darbovietės UAB „POLYWOOD“ gamybinės bazės adresu (vykd. b. l. 52, 53).

19VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „ALGAJA“ registruotos buveinės adresas yra Algirdo g. 25, Vilnius (vykd. b. l. 45). Lietuvos Respublikos Gyventojų registro duomenimis, T. V. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra ( - ) (vykd. b. l. 46). VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „POLYWOOD“ registruotos buveinės adresas yra Kęstučio g. 51-1, Vilnius (vykd. b. l. 49). Iš viešai skelbiamos informacijos nustatyta, jog UAB „POLYWOOD“ gamybinė bazė yra Šalčininkų rajonas, Jašiūnai, Tartoko g. 2, Jašiūnų geležinkelio stotis LT-17251, biuras – Kęstučio g. 51, Vilnius (žr. http://www.polywood.lt/lt/kontaktai).

20CPK 604 straipsnyje yra įtvirtinta registruotu laišku siunčiamų procesinių dokumentų įteikimo prezumpcija: procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje nustatytus atvejus, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje numatytą atvejį. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolis 2015-09-30 reikalavimą nurodyti turtą išsiuntė registruotu laišku UAB „ALGAJA“ registruotos buveinės adresu ir (ar) T. V. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (CPK 178 straipsnis).

21Antstolio procesinių dokumentų įteikimui gali būti taikomos ir bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsniai). CPK 122 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Pagal 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, kad antstolis 2015-09-30 reikalavimą nurodyti turtą išsiuntė apelianto darbovietės UAB „POLYWOOD“ registruotos buveinės adresu Kęstučio g. 51-1, Vilnius (CPK 178 straipsnis).

22Apeliantas teigia, kad UAB „POLYWOOD“ jam jokių dokumentų neperdavė ir jam nėra žinoma, ar antstolio siųstieji dokumentai buvo gauti UAB „POLYWOOD“. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantui, UAB „ALGAJA“ vadovui T. V., nuo 2015-11-26 (skundžiamos nutarties įteikimo datos, b .l. 16) yra žinoma apie antstolio priimtą procesinį dokumentą – reikalavimą nurodyti turtą. Apeliacinės instancijos teismui iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos nebuvo pateikti duomenys apie 2015-09-30 reikalavimo įvykdymą.

23Atsižvelgiant į tai, kad vykdymo proceso dalyviams (skolininkui UAB „ALGAJA“ bei skolininko vadovui (apeliantui)), 2015-09-30 reikalavimas nurodyti turtą nebuvo išsiųsti, kaip tai numatyta CPK 604 straipsnyje, taip pat vadovaujantis CPK 122 – 123 straipsnių nuostatomis negalima pripažinti, jog antstolio reikalavimas įteiktas UAB „POLYWOOD“ tinkamai, t. y. byloje duomenų apie tinkamą 2015-09-30 reikalavimo įteikimą nėra, todėl, nors reikalavimas ir nevykdomas, antstolio prašymas dėl sankcijos skyrimo vykdomojoje byloje neturėjo būti patenkintas.

24Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bauda UAB „ALGAJA“ vadovui (apeliantui) skirta nesilaikant procesinių įteikimo reikalavimų, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartis, kuria patenkintas antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo už reikalavimo nevykdymą, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolio prašymas dėl baudos skyrimo įmonės vadovui netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Skundą tenkinti.

27Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - antstolio D. S. prašymo dėl baudos skyrimo UAB „ALGAJA“ vadovui T. V. netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas antstolis D. S. pateiktu teismui pareiškimu prašė... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 5. Suinteresuoti asmenys UAB „ALGAJA“ ir T. V. per teismo nustatytą terminą... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi antstolio... 7. Teismas, nustatęs, kad T. V. yra UAB „ALGAJA“ vadovas, konstatavo, jog jis... 8. Apeliantas T. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. Pareiškėjas antstolis A. N. ir suinteresuoti asmenys UAB „ALGAJA“,... 10. Apelianto T. V. atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Apeliacijos objektas – nutarties, kuria UAB „ALGAJA“ vadovui T. V.... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 32-1008/2008 nustatyta, kad antstolis D. S. priėmė... 13. Dėl UAB „ALGAJA“ vadovo... 14. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad UAB... 15. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai... 16. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra... 17. Dėl 2015-09-30 reikalavimo nurodyti turtą išsiuntimo/įteikimo... 18. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų... 19. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „ALGAJA“ registruotos buveinės... 20. CPK 604 straipsnyje yra įtvirtinta registruotu laišku siunčiamų procesinių... 21. Antstolio procesinių dokumentų įteikimui gali būti taikomos ir bendrosios... 22. Apeliantas teigia, kad UAB „POLYWOOD“ jam jokių dokumentų neperdavė ir... 23. Atsižvelgiant į tai, kad vykdymo proceso dalyviams (skolininkui UAB... 24. Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 26. Skundą tenkinti.... 27. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį...