Byla 2A-1056/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1165-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Inžineriniai tinklai“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Dzūkijos vandenys“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Inžineriniai tinklai“, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos UAB „Dzūkijos vandenys“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, nurodytą 2013 m. spalio 14 d. rašte Nr. S-3700-13, panaikinti perkančiosios organizacijos UAB „Dzūkijos vandenys“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu, nurodytą 2013 m. spalio 14 d. rašte Nr. S-3699-13, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovas UAB „LitCon“ dalyvavo atsakovo UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbtame viešajame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje, rekonstravimas“, pirkimo Nr. 139139. Viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija įpareigojo ieškovą paaiškinti pasiūlymo techninę dalį, ieškovas nepraleisdamas nustatyto termino pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo paaiškinimą su priedais. 2013 m. spalio 14 d. raštu perkančioji organizacija informavo ieškovą apie viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą. Nesutikdamas su viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią perkančioji organizacija 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimu atmetė. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė UAB „LitCon“ pasiūlymą, kurio vertė buvo 448 357,86 Lt mažesnė nei pirkimą laimėjusio tiekėjo, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti UAB „LitCon“ pretenziją grindžiamas formaliais ir deklaratyviais teiginiais, yra nemotyvuotas, pažeidžia viešųjų pirkimų nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo ir viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo. Ieškovo manymu, perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais keliami tikslai įsigyti būtent Schneider Electric gamintojo „Compact“ serijos įrenginiams lygiaverčius įrenginius, kurių visais techniniais parametrais sutampančių įrenginių rinkoje nėra, sudaro pagrindą pripažinti, kad pirkimo sąlygų techninėse specifikacijose įtvirtinti reikalavimai neatitinka VPĮ 25 straipsnyje techninėms specifikacijoms keliamus reikalavimus, diskriminuoja tiekėjus bei neužtikrina konkurencijos, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Ieškovo vertinimu, tiekėjas UAB „LitCon“ tinkamai paaiškino perkančiajai organizacijai pasiūlymo techninę dalį, pagrindė paaiškinimus mokslo dėsniais bei pateikė paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus, todėl perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą remdamasi vien formaliais ir deklaratyviais teiginiais. Ieškovo manymu, perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovo pretenziją yra neinformatyvus, perkančiosios organizacijos pasitelktas ekspertas, kuris vertino tiekėjų pasiūlymus, neturi tinkamos kvalifikacijos vertinti projekto elektrotechninę dalį, be to, yra šališkas, nes dalyvavo rengiant techninį projektą. Ieškovo teigimu, tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlyme padarytos techninio, redakcinio pobūdžio klaidos, atsižvelgiant į pasiūlymo apimtis bei sudėtingumą, pasiūlymo pateikimo terminus, nelaikytinos esminėmis bei sudarančiomis pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą.

5Atsakovas UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovas nepagrįstai ginčija dalį perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų, kadangi VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas skųsti pirkimo sąlygas yra pasibaigęs. Atsakovo teigimu, perkančioji organizacija įvertinusi ieškovo pateiktą pasiūlymą bei papildomai pateiktus paaiškinimus, pagrįstai sprendė, jog tiekėjas UAB „LitCon“ nepagrindė dalies siūlomų prietaisų lygiavertiškumo ir tapatumo, taip pat siūlomų įrenginių tapatumo, be to, pateikdamas rašytinius paaiškinimus iš esmės pagerino savo pasiūlymą dalyje dėl ieškovo siūlomų dažnių keitiklių valdymo nuotoliniu būdu, dėl lietuvių kalbos įdiegimo į pultelius, taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus pasiūlymu. Atsakovo manymu, ginčo viešojo pirkimo metu buvo sudarytos maksimalios sąlygos kvalifikuotam, profesionaliam ir nešališkam tiekėjų pasiūlymų vertinimui, kadangi tiekėjų pasiūlymus vertino perkančiosios organizacijos pasitelkti kvalifikuoti ekspertai. Atsakovo vertinimu, ieškovui buvo suteikta galimybė įrodyti savo siūlymo lygiavertiškumą ir atitikimą projekto reikalavimams, tačiau ieškovo pateikti paaiškinimai neatitiko VPĮ 25 straipsnio 7 dalies nustatytų reikalavimų, kadangi nebuvo pateikti tinkami gamintojo techniniai dokumentai, notifikuotos įstaigos bandymo protokolai, patvirtinantys, kad ieškovo pasiūlytos alternatyvios galimybės yra lygiavertės su visa sistema, jų veikimo našumas ir patikimumas yra lygiavertis projekto reikalavimams. Nurodė, kad su 2013 m. spalio 29 d. pretenzija ieškovas pateikė naujus dokumentus (duomenys, jog yra galimybė įdiegti lietuvių kalbą į programinę įrangą), pakeičiančius jo pradinį pasiūlymą taip, kad ieškovo neatitinkantis pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų pasiūlymas tapo atitinkančiu šiuos reikalavimus pasiūlymu, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 2 punkto pagrindu. Atsakovo teigimu, ieškovas teikdamas perkančiajai organizacijai paaiškinimus, nepateikė paaiškinimų dėl neatitikimų, nurodytų 10, 12 ir 13 punktuose, todėl šių punktų neatitikimas vertintinas kaip svarbių techninių reikalavimų pažeidimas sudarantis pakankamą pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų techninių reikalavimų. Atsakovo nuomone, ieškovo paaiškinimai dėl jo teigimu padarytų techninių, redakcinio pobūdžio klaidų taisymo negali būti vertinami kaip klaidų ištaisymas, nes pateikdamas paaiškinimus, ištaisydamas klaidas, ieškovas iš esmės pasiūlė naujus sprendimus bei pakeitė savo pasiūlymą iš esmės. Nurodė, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti įrenginius, kurie bus skirti vandentiekio stoties rekonstravimui pas atsakovą sumontuotiems ir naudojamiems vandentiekio stoties prietaisams pakeisti, todėl pageidaujamos įsigyti įrangos prietaisų modelį pagrįstai susiejo su Schneider Electric gaminamų prekių „Compact“ modelio techninėmis charakteristikomis, kurios geriausiai atitiktų sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą. Atsakovo manymu, pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti pavyzdinė prekė, gaminama konkretaus gamintojo, nesudaro pagrindo pirkimo sąlygų pripažinti diskriminuojančiomis ir prieštaraujančiomis viešųjų pirkimų principams, kadangi nurodyta preke perkančioji organizacija apibrėžė reikalavimus pirkimu siekiamam įsigyti objektui. Pažymėjo, kad teismui panaikinus dalį pirkimo techninių sąlygų, kuriuos ieškovas skundžia praleidęs apskundimo terminą, ieškovo norimi rezultatai vis tiek nebūtų pasiekti, nes ieškovo pasiūlymas būtų atmestas dėl neatitikimo kitiems techninės specifikacijos reikalavimams, be to, teismui pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmus netinkamais, kiltų poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio 2 dalies nuostatas bei apginti viešąjį interesą išsaugant galimai neteisėtą sandorį ir jo padarinius.

6Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad perkančioji organizacija atmesdama ieškovo pasiūlymą tinkamai įvertino ieškovo pasiūlymą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ieškovo pasiūlymą atmesti, kadangi teikdamas pasiūlymą ieškovas neįrodė, kad jo siūlomi įrenginiai ar jų dalys yra lygiaverčiai ir atitinka pirkimo sąlygų techninius reikalavimus, o teikdamas paaiškinimus nepagrindė siūlomų įrenginių lygiavertiškumo bei ištaisydamas duomenis apie įrenginių technines charakteristikas, juos pakeisdamas, iš esmės pagerino savo pasiūlymą taip, kad jis atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Trečiojo asmens teigimu, perkančiajai organizacijai atmetus ieškovo pasiūlymą dėl neatitikimo techniniams reikalavimams, ieškovas nepagrįstai pasiūlymo atmetimą sieja su mažiausia pasiūlyta kaina ir racionaliu projekto lėšų panaudojimu. Trečiojo asmens manymu, ieškovas neskundė pirkimo sąlygų, todėl faktas, kad perkančioji organizacija pritaikius pirkimo sąlygas atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį techninių reikalavimų, nesudaro pagrindo spręsti dėl pirkimo sąlygų diskriminacinio pobūdžio, jų neteisėtumo, perkančiosios organizacijos netinkamo pasiūlymo vertinimo procedūrų. Trečiojo asmens nuomone, pirkimo sąlygų reikalavimai buvo sudaromi pagal iš anksto sudarytą projektą, pirkimo sąlygose buvo numatyta galimybė teikti lygiaverčius pasiūlymus, todėl ieškovui pateikus pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą bei tinkamai nepagrindus savo siūlomos įrangos lygiavertiškumo keliamiems reikalavimams, nėra pagrindo išvadai, jog perkančioji organizacija teikė pirmenybę pirkimo sąlygose nurodytai įrangai. Trečiojo asmens vertinimu, perkančiosios organizacijos nustatyti ieškovo pasiūlymo turinio trūkumai yra esminiai, todėl neatmesdama ieškovo pasiūlymo perkančioji organizacija būtų pažeidusi lygiateisiškumo principą kitų dalyvių atžvilgiu. Trečiojo asmens teigimu, ieškovo pasiūlymo trukumai buvo nustatyti ne vienoje vietoje, todėl negali būti laikomi techninio arba redakcinio pobūdžio klaidomis, kurias galima būtų ištaisyti VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, vertindama ieškovo paaiškinimus perkančioji organizacija vadovavosi VPĮ 25 straipsnyje pateiktais įrodymų pateikimo reikalavimais. Nurodo, kad perkančiosios organizacijos nustatytos pirkimo sąlygos leidžia tiekėjams teikiant pasiūlymus pateikti lygiaverčius pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir standartams atitinkančius įrenginius, todėl nelaikytinos diskriminuojančiomis ir pažeidžiančiomis lygiateisiškumo principą. Trečiojo asmens vertinimu, ieškovas reikalavimus dėl pirkimo sąlygose nurodytų techninių reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo pareiškė praleidęs VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pretenzijai pareikšti, todėl laikytina, jog ieškovas nesilaikė viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB ,,LitCon“ ieškinį atmesti.

9Teismas, vadovaudamasis VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2 punktu, CPK 178 straipsniu, 4232 straipsnio 1 ir 3 dalimis, įvertinęs visumą byloje pateiktų įrodymų, pripažino, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl netenkintinas. Darydamas tokią išvadą teismas iš esmės sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens nurodytais argumentais, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija pagrįstai pripažino, jog ieškovo UAB „LitCon“ pirkime pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, nustatytų pirkimo dokumentuose, reikalavimų.

10Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei vadovaudamasis VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 4 dalimi, 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ginčo pirkimo sąlygų 1.7 ir 1.8 punktais, sprendė, kad ieškovui per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą sutrumpintą 5 dienų terminą nepareiškus pretenzijų dėl pirkimo sąlygų atitikimo VPĮ reikalavimams, ieškovas sutiko su pirkimo sąlygomis ir jų privalėjo laikytis.

11Teismas, atsižvelgęs į tai, kad tik perkančioji organizacija vertina tiekėjų pasiūlymus ir priima sprendimus dėl jų atitikties pirkimo sąlygoms (VPĮ 39 str.), padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pagrįstai nusprendė prašyti tiekėją UAB „LitCon“ paaiškinti pasiūlymo atskirų dalių atitikimą pirkimo dokumentų konkretiems reikalavimams, t. y. kad ieškovas paaiškintų jo pateikto pasiūlymo techninę dalį dėl 23 atskirų pozicijų.

12Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei jas patvirtinančius įrodymus, pripažino, jog atsakovo viešojo pirkimo komisija ieškovo pasiūlymą atmetė pagrįstai.

13Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka eilės pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi ieškovas nepagrindė siūlomos techninės įrangos tapatumo (lygiavertiškumo) pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.

14Pripažindamas pagrįstais atsakovo argumentus, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka eilės pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi ieškovas nepagrindė siūlomos įrangos tapatumo (lygiavertiškumo) pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, teismas atsižvelgė į teismų praktikoje suformuotą nuostatą, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

15Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas 2013 m. spalio 9 d. paaiškinimo 1 - 8 punktuose jo pateikto pirkimui pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams įrodinėjo savo paaiškinimais, o ne kitomis priemonėmis, į tai, kad perkančiosios organizacijos pateiktų sąlygų techniniai reikalavimai yra sudaryti specialistų sudarant tinkamai veikiančią bendrą sistemą, kurios atskirų dalių veikimas yra suderintas vienas su kitu, taip optimizuojant sistemos veikimą ir patikimumą, padarė išvadą, jog perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad ieškovas perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis neįrodė, jog pateikti atskirų įrenginių pasiūlymai yra lygiaverčiai ir atitinka pirkimo dokumentų keliamus reikalavimus.

16Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo techninių sąlygų lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75 630kW“ 21 ir 26 pozicijose nurodytų reikalavimų.

17Teismas pripažino, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog ieškovo siūlomi dažnio keitikliai neatitiko pirkimo sąlygose numatytų techninių sąlygų, ieškovas papildė savo pasiūlymą teikdamas paaiškinimus apie siūlomus dažnių keitiklius, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti ieškovui papildyti pasiūlymą (VPĮ 39 str.).

18Teismas sutiko su atsakovo viešųjų pirkimų komisijos padarytomis išvadomis, kad ieškovo paaiškinimai dėl padarytų techninių, redakcinio pobūdžio klaidų taisymo ir patvirtinimai negali būti vertinami kaip klaidų ištaisymas, nes pateikdamas paaiškinimus ieškovas iš esmės pakeitė savo pateiktą pasiūlymą, pasiūlė naujus sprendimus, dėl ko jo pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

19Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo įvardijamos kaip techninės, redakcinio pobūdžio klaidos pirkimo dokumentuose buvo padarytos ne vienoje vietoje - pateikto pasiūlymo 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ - penkiose pozicijose ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ vienoje pozicijoje, kad tokios klaidos padarytos pateikiant techninius duomenis, kurie neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, padarė išvadą, kad padarytos techninės, redakcinio pobūdžio klaidos yra sistemingo pobūdžio, o ne atsitiktinės, formalios, padarytos dėl techninio broko, todėl negali būti ištaisytos, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimams.

20Teismas vertino, kad visuma byloje nustatytų faktinių aplinkybių leidžia spręsti, jog ieškovo UAB „LitCon“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, dėl ko perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pirkimui pateiktą pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., pirkimo sąlygų 28.1 p.).

21Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“(pirkimo Nr. 139139) UAB „Dzūkijos vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2013 m. spalio 14 d. sprendimą atmesti tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymą.

22Teismas atmetęs ieškovo reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą panaikinimo, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti antrąjį ieškovo reikalavimą panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2013 m. spalio 14 d. priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės konkurse supaprastintame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 139139) sudarymo ir UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu.

23Atmesdamas ieškovo ieškinį teismas pripažino, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 5 d. bendro pobūdžio atsakymas į ieškovo pretenziją nesudaro pagrindo vertinti, kad perkančioji organizacija atmesdama ieškovo pirkimui pateiktą pasiūlymą pasielgė neteisėtai, kadangi minėtame atsakyme pakankamai konkrečiai ir aiškiai nurodyta, kodėl atmetamas ieškovo pasiūlymas, taip pat pasisakyta dėl ieškovo galimo teisių pažeidimo.

24Teismas, pritardamas atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodytiems argumentams, nesutiko su ieškovo nuomone, jog perkančiosios organizacijos pageidaujamus pirkimo dokumentuose nurodytus automatinių jungiklių techninius parametrus atitinka tik Schneider Electric gaminami elektros įrengimai, kas sudaro pagrindą išvadai, kad pirkimo dokumentų techninėse specifikacijose įtvirtinti reikalavimai neatitinka VPĮ 25 straipsnyje techninėms specifikacijoms keliamus reikalavimus, diskriminuoja tiekėjus bei neužtikrina konkurencijos, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

25Teismas, atsižvelgęs į tai, kad vykstant konkursui, iki pateikdamas pasiūlymą, ieškovas neginčijo pirkimo sąlygų teisėtumo, kad techninės sąlygos visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams buvo tos pačios, kad ieškovas savo pasiūlyme pateikė, jo nuomone, lygiaverčius techninėse sąlygose nurodytiems automatinių jungiklių modeliams, įrenginius, sprendė, jog ieškovas tinkamai suprato pirkimo sąlygų reikalavimus, todėl ta aplinkybė, kad ieškovas nepagrindė šioje dalyje savo pasiūlymo siūlomos įrangos lygiavertiškumo bei pagerino savo pasiūlymą, nesudaro pagrindo pripažinti pačias pirkimo sąlygas neteisėtomis, neužtikrinančiomis konkurencijos ir diskriminuojančiomis tiekėjus.

26Teismas atsižvelgęs į tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose pareiškė prašymą priteisti jiems bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, sprendė, jog bylinėjimosi išlaidos jiems nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

27Teismas atmetęs ieškinį, sprendė, jog ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 93 str.).

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

29Ieškovas UAB „LitCon“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

311) Pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl ieškovo į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškovo pasiūlytos įrangos lygiavertiškumą pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams, dėl ko pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos teismų praktikos šiuo klausimu;

322) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertino ieškovo pasiūlyme padarytas techninio redakcinio pobūdžio klaidas, neatsižvelgdamas į byloje pateiktų dokumentų bei įrodymų turinį;

333) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertino perkančiosios organizacijos atsakymą į ieškovo pretenziją, neatsižvelgdamas į ieškinyje nurodomą perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pasireiškimo apimtį;

344) Pirmosios instancijos teismas pirkimo sąlygų ex officio vertinimą atliko itin formaliai ir tik lingvistiniu metodu, neįvertindamas pirkimo sąlygų de facto įgyvendinimo galimybių, t. y. tuo aspektu, kad techninėse specifikacijose nurodyti tikslūs, apibūdinantys konkrečius ir individualius Schneider Electric gaminamus elektros prietaisus reikalavimai, kuriuos negali atitikti joks kito gamintojo prietaisas;

355) Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimu laikytina ne tik konkretaus tiekėjo, bet ir konkretaus gamintojo protegavimas.

36Atsakovas UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškovo UAB „LitCon“ apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą įvertino byloje esančių argumentų ir įrodymų visumą, todėl pagrįstai ir teisingai sprendė, jog ieškinys yra nepagrįstas. Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog jo pasiūlyta techninė įranga atitinka techninės užduoties reikalavimus, yra pagrįsta, kadangi ieškovo paaiškinimai dėl jo teigimu padarytų techninio, redakcinio pobūdžio klaidų taisymo ir patvirtinimai negali būti vertinami kaip klaidų ištaisymas, nes pateikdamas paaiškinimus bei ištaisydamas nurodytas klaidas ieškovas iš esmės pakeitė savo pasiūlymo esmę bei pasiūlė naujus sprendinius. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovo pretenziją yra pakankamai informatyvus, todėl nesudaro pagrindo vertinti, jog perkančioji organizacija atmesdama ieškovo pasiūlymą pasielgė neteisėtai, yra nepagrįsta. Pažymėjo, kad apelianto argumentai dėl ginčo pirkimo sąlygų netinkamo įvertinimo yra nepagrįsti.

37Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į ieškovo UAB „LitCon“ apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas perkančiosios organizacijos veiksmus atmetant ieškovo pasiūlymą pagrįstai atsižvelgė į tai, jog ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė tik savo asmeninę nuomonę dėl pasiūlytos įrangos lygiavertiškumo pirkimo reikalavimams, kad reikalaujamus dokumentus pateikė tik po to, kai perkančioji organizacija atmetė ieškovo pasiūlymą. Trečiojo asmens manymu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovas praleidęs pirkimo sąlygų apskundimo terminą negali ginčyti pirkimo sąlygų teisėtumo teisme.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

40Dėl bylos nagrinėjimo ribų

41Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

42Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LitCon“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1165-260/2014, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

43Dėl faktinių bylos aplinkybių

44Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „LitCon“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 139189. 2013 m. spalio 1 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad 2013 m. spalio 1 d. posėdyje nusprendė pripažinti tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymą atitinkančiu pasiūlymo pateikimo ir kvalifikacinius reikalavimus. 2013 m. spalio 2 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad įvertinusi tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymo techninę dalį nustatė neatitikimus pasiūlymo 23 punktuose, todėl vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi ir pirkimo sąlygų 70 punktu prašo nustatytus neatitikimus paaiškinti iki 2013 m. spalio 7 d. bei su paaiškinimu susijusius įrodymus pateikti pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 11.1 punkte nustatyta tvarka. 2013 m. spalio 4 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad pratęsė ieškovui terminą pateikti pasiūlymo techninės dalies paaiškinimus iki 2013 m. spalio 9 d. 2013 m. spalio 9 d. ieškovas UAB „LitCon“, vykdydamas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos nurodymą, pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimus dėl pasiūlymo vertinimo. 2013 m. spalio 14 d. perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad išnagrinėjusi tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymo techninę dalį ir papildomai pateiktus paaiškinimus nustatė, jog ieškovo siūlomi įrenginiai ir medžiagos neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymas atmetamas. 2013 m. spalio 14 d. pranešimu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimą laimėjusį tiekėjo UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo nustatymo, 2013 m. spalio 29 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. lapkričio 5 d. pranešimu informavo ieškovą, kad 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje išnagrinėjusi ieškovo 2013 m. spalio 29 d. pretenziją, nusprendė, jog ieškovo pateiktoje pretenzijoje išdėstyti argumentai neįrodo, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 14 d. pranešime nurodyti argumentai atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą yra nepagrįsti, todėl ieškovo pretenzija atmetama. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimu dėl tiekėjo UAB „LitCon“ pretenzijos atmetimo, tiekėjas UAB „LitCon“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

45Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų, priimtų vertinant ieškovo UAB „LitCon“ pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, sudarant pasiūlymų eilę ir nustatant pirkimą laimėjusį tiekėjo pasiūlymą, teisėtumo ir pagrįstumo.

46Dėl viešųjų pirkimų

47Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

48Dėl tiekėjo UAB „LItCon“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams

49Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Perkančiajai organizacijai leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

50Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2008; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

51Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog teismas netinkamai, formaliai įvertino tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymo atitikimą ginčo pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams bei nepagrįstai sprendė, jog tiekėjas UAB „LitCon“ neįrodė siūlomos įrangos (prekių) lygiavertiškumo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Apelianto teigimu, byloje esančių įrodymų pakanka išvadai, kad tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymas yra lygiavertis pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams bei atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nurodyti apelianto argumentai yra nepagrįsti.

52Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija ginčo pirkimo sąlygas parengė vadovaudamasi projektu „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo projektas“. Paskelbdama ginčo pirkimo sąlygas perkančioji organizacija apibrėžė reikalavimus pirkimu siekiamam įsigyti objektui, nustatė, jog gali būti siūlomi analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Vertindama ieškovo UAB „LitCon“ pasiūlymo techninę dalį perkančioji organizacija nustatė neatitikimus pasiūlymo 23 punktuose, kuriuos vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi ir pirkimo sąlygų 70 punktu prašė paaiškinti nustatytu laiku pateikiant paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus. Vykdydamas perkančiosios organizacijos nurodymą ieškovas pateikė paaiškinimus dėl pasiūlymo vertinimo, kuriuos iš esmės grindė aplinkybėmis, kad jo siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis ir saugesnis, todėl atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tinkamų įrodymų, pagrindžiančių siūlomo lygiaverčio gaminio atitikimą pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ieškovas su paaiškinimais perkančiajai organizacijai nepateikė. Perkančioji organizacija įvertinusi ieškovo paaiškinimus sprendė, jog ieškovo siūlomi įrenginiai ir medžiagos neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

53Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes bei ieškovo pateiktus duomenis pasiūlymo vertinimo metu, taip pat atsižvelgusi į tai, kad tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams perkančioji organizacija atliko remdamasi specialistų, kurių nešališkumo ir kompetentingumo bylos nagrinėjimo metu ieškovas nenuginčijo, išvadomis, sprendžia, jog pateikdamas pasiūlymą ir pasiūlymo paaiškinimus ieškovas nepagrindė dalies siūlomų prietaisų (gaminių) lygiavertiškumo, tapatumo, taip pat veikimo garantijos ir patikimumo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams veikiant su likusia sistema, todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog ieškovo siūlomi įrenginiai ir medžiagos neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei sudaro pagrindą ieškovo pasiūlymo atmetimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios išvados nepaneigia bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovo pateikti papildomi paaiškinimai ir juos pagrindžiantys įrodymai, kadangi nurodyti duomenys turėjo būti pateikti pasiūlymo pateikimo ir paaiškinimo stadijoje bei jų vertinimas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pažeistų viešojo pirkimo lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

54Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl ieškovo pasiūlymo techninio, redakcinio pobūdžio klaidų vertinimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikdamas perkančiajai organizacijai paaiškinimus dėl siūlomų įrenginių atitikimo pirkimo techninių charakteristikų reikalavimams paaiškino, jog keliuose pasiūlymo vietose padarė techninio, redakcinio pobūdžio klaidas. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo pasiūlyme perkančiosios organizacijos nustatytas klaidas, sprendžia, jog nustatytos ieškovo pasiūlymo klaidos negali būti vertinamos kaip techninio ar redakcinio pobūdžio, kadangi jas ištaisius pasikeitė ieškovo pasiūlymo esmė, buvo pasiūlyti nauji sprendiniai, pirkimo sąlygų neatitinkantis ieškovo pasiūlymas šioje dalyje tapo atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šio pažeidimo nustatymas sudarė atskirą pagrindą ieškovo pasiūlymo atmetimui.

55Dėl nurodytų nustatytų aplinkybių bei padarytų išvadų teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino bei nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su perkančiosios organizacijos veiksmais vertinant ieškovo UAB „LitCon“ pasiūlymą bei pagrįstai sprendė, jog ieškovas UAB „LitCon“ tinkamai nepagrindė jo siūlomų įrenginių tapatumo (lygiavertiškumo).

56Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad teismas formaliai vertino perkančiosios organizacijos pranešimo, kuriuo buvo atmesta ieškovo pretenzija, turinį.

57Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant tiekėjų informatyvumo pakankamumą, atsižvelgtina į tai ar atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti perkančiosios organizacijos sprendimai (protokolai, pranešimas apie konkurso rezultatus), nors ir būdami lakoniški, glausti ir stokojantys išsamumo, užtikrina minimalios informacijos tiekėjui, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, pateikimą ar ne. Šiam vertinimui yra svarbūs ir pirminiai perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinantys dokumentai, ir tie, kurie buvo surašyti prasidėjus šalių ginčui (tiekėjo pretenzija, perkančiosios organizacijos atsakymas į ją). Jeigu pirminiai dokumentai ne visiškai atitiko VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjams leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo bei tiekėjų interesų pažeidimo apimtį ir taip buvo užtikrinta jų galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, tai teismas gali daryti išvadą, kad pažeidimai dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo nėra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

58Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia, kad perkančiosios organizacijos pranešimas, kuriuo buvo atmesta ieškovo pretenzija, nebuvo pakankamai informatyvus, kadangi jame nebuvo pasisakyta kodėl vieni ar kiti ieškovo pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių perkančiosios organizacijos ir apelianto ginčo viešojo pirkimo metu surašytų dokumentų bei priimtų sprendimų turinį, sprendžia, jog perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 5 d. pranešimas dėl ieškovo pretenzijos atmetimo buvo pakankamai informatyvus, užtikrinantis reikalingos informacijos pateikimą, todėl negali būti laikomas neteisėtu bei pažeidžiančiu ieškovo teisėtus interesus ginant ieškovo teises ginčo viešojo pirkimo metu.

59Apeliacinis teismas sprendžia, jog apelianto argumentai dėl netinkamai įvertintų pirkimo sąlygų, yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad svarstant pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms klausimą yra svarbu, ar pirkimo sąlygos yra aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo viešojo pirkimo metu ieškovas neginčijo pirkimo sąlygų, tokiais savo veiksmais patvirtindamas, jog pirkimo sąlygos jam buvo aiškios. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamas pirkimo sąlygas, sprendžia, jog tai, kad perkančioji organizacija apibūdindama viešojo pirkimo objekto dalį – automatinius jungiklius padarė nuorodą į konkretų modelį nesudaro pagrindo išvadai, kad tokiu būdu pirkimo sąlygos buvo sudarytos konkrečiam tiekėjui, kadangi šalia nuorodos į konkretų modelį pirkimo sąlygose buvo numatyta galimybė teikti analogiškus arba ekvivalentiškus (lygiaverčius) objektus.

60Dėl įrodymų vertinimo

61Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko įrodymų vertinimą, nepasisakė dėl byloje esančių įrodymų, anot apelianto, patvirtinančių jo pasiūlytos techninės įrangos lygiavertiškumą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, todėl pažeidė procesines normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą.

62Teisėjų kolegija nesutikdama su nurodytais apelianto argumentais, pažymi, kad kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010). Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė minėtų įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė šias taisykles, priimdamas sprendimą vertino šalių pateiktus paaiškinimus ir atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus, pirkimo sąlygas, ieškovo pasiūlymą ir jo atitiktį pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymų visetą bei nustatęs, kad įrodymų bei faktų, leidžiančių pritarti ieškovo teiginiams ir reikalavimams nėra, pagrįstai ir teisingai atmetė ieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus. Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime paremtos byloje esančių įrodymų ir šalių pateiktų argumentų viseto teisingu įvertinimu, todėl apelianto teiginiai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog apeliantas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, kad skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas arba jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

63Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

64Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

65Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

66Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

67Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai išaiškino ir nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių ir tinkamai jas taikė, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teismų praktikos, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

68Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

70Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

71Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

72Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas nepateikė įrodymų pagrindžiančių patirtų išlaidų dydį, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimas trečiajam asmeniui taip pat nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į ieškinį su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB... 9. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2 punktu, CPK 178... 10. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei... 11. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad tik perkančioji organizacija vertina... 12. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei jas... 13. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka... 14. Pripažindamas pagrįstais atsakovo argumentus, kad ieškovo pasiūlymas... 15. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas 2013 m. spalio 9 d. paaiškinimo 1... 16. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog... 17. Teismas pripažino, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog... 18. Teismas sutiko su atsakovo viešųjų pirkimų komisijos padarytomis... 19. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo įvardijamos kaip techninės,... 20. Teismas vertino, kad visuma byloje nustatytų faktinių aplinkybių leidžia... 21. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą panaikinti... 22. Teismas atmetęs ieškovo reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos... 23. Atmesdamas ieškovo ieškinį teismas pripažino, kad perkančiosios... 24. Teismas, pritardamas atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose... 25. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad vykstant konkursui, iki pateikdamas... 26. Teismas atsižvelgęs į tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo procesiniuose... 27. Teismas atmetęs ieškinį, sprendė, jog ieškovo turėtos bylinėjimosi... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 29. Ieškovas UAB „LitCon“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 30. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 31. 1) Pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl ieškovo į... 32. 2) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertino ieškovo pasiūlyme... 33. 3) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertino perkančiosios organizacijos... 34. 4) Pirmosios instancijos teismas pirkimo sąlygų ex officio vertinimą atliko... 35. 5) Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad viešųjų pirkimų principų... 36. Atsakovas UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškovo UAB „LitCon“... 37. Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepimu į ieškovo UAB... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d.... 40. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 41. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 42. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 43. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 44. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „LitCon“ pateikė pasiūlymą... 45. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 46. Dėl viešųjų pirkimų ... 47. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 48. Dėl tiekėjo UAB „LItCon“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų techninės... 49. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra... 50. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 51. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog... 52. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija ginčo pirkimo... 53. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes bei ieškovo... 54. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad pirmosios... 55. Dėl nurodytų nustatytų aplinkybių bei padarytų išvadų teisėjų kolegija... 56. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad teismas... 57. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais, kad viešojo... 58. Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia, kad perkančiosios organizacijos... 59. Apeliacinis teismas sprendžia, jog apelianto argumentai dėl netinkamai... 60. Dėl įrodymų vertinimo... 61. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 62. Teisėjų kolegija nesutikdama su nurodytais apelianto argumentais, pažymi,... 63. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 64. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 65. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 66. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 67. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 68. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 70. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 71. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 72. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad trečiasis asmuo UAB... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 74. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....