Byla 2-540/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dagevitra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Transit Card International“ pareiškimą iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Dagevitra“ (civilinės bylos Nr. B2-2100-565/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Transit Card International“ teismui 2009 m. sausio 22 d. pateiktu ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Dagevitra“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“.

4Pareiškėjas nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kurio reikalavimų įvykdymo terminas jau yra suėjęs. Atsakovas skolingas pareiškėjui už suteiktas paslaugas 63 773,62 Lt bei 5 588,21 Lt delspinigių. Pareiškėjo reikalavimams įvykdyti buvo nustatytas papildomas 30 dienų laikotarpis. Papildomas terminas įsipareigojimams įvykdyti ir įspėjimas apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tuo atveju, jeigu esami įsipareigojimai nebus laiku įvykdyti, buvo išdėstyti 2008 m. gruodžio 16 d. UAB „Transit Card International“ pranešime, adresuotame UAB „Dagevitra“. Per nustatytą papildomą terminą atsakovas savo įsipareigojimų pareiškėjui neįvykdė. Atsakovo paskutiniame oficialiai pateiktame balanse nurodyta, kad mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudaro 3 140 827 Lt, o įmonės turtas siekia 3 456 479 Lt. Įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tai leidžia teigti, jog įmonė yra nemoki.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Dagevitra“ ir paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“.

6Nutartyje rašoma, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog kreditorius, prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo skolininkui suteikti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti. Iš pareiškėjo pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Transit Card International“ 2008 m. gruodžio 16 d. raginimas dėl įsiskolinimo padengimo atsakovui įteiktas faksu 2008 m. gruodžio 17 d. Pranešimas atsakovui siųstas atsakovo fakso numeriu, nurodytu 2006 m. rugsėjo 13 d. sutartyje, iš kurios atsakovui kilo prievolė atsiskaityti su pareiškėju. Sutarties 12.1. punkte numatyta, kad šalių tarpusavio pranešimai siunčiami faksu. Teismo įsitikinimu, pareiškėjas tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą pareigą. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo įsipareigojimas pareiškėjui yra 60 773,62 Lt, mokėjimo terminas suėjęs 2008 m. rugsėjo 15 d. Pagal UAB „Dagevitra“ balanso duomenis 2007 metų pabaigoje įmonė turėjo turto už 3 456 479 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 141 563 Lt. 2008 metų pabaigoje įmonė turėjo turto už 1 569 626 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 309 169 Lt. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad 2009 m. sausio 31 d. pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 1 476 640,88 Lt. Teismas nusprendė, kad UAB „Dagevitra“ yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl UAB „Dagevitra“ iškėlė bankroto bylą.

7Nutartyje nurodyta, kad pareiškėjas UAB „Dagevitra“ bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto administravimas“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad UAB „Bankroto administravimas“ kandidatūra atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl teismas UAB „Dagevitra“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“.

8Atsakovas UAB „Dagevitra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Skunde rašoma, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjas tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą pareigą, tai yra prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovui suteikė ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti. Kreditorius pranešimą apie ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi suformuluoti aiškiai, nurodyti dokumentus, kurių pagrindu toks reikalavimas atsiranda. UAB „Dagevitra“ nėra gavusi kreditoriaus pranešimo dėl įsipareigojimų vykdymo pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį. Prie pareiškimo prijungtas advokato padėjėjo E. Gadeikio vardu parašytas raštas negali būti ir nebuvo laikomas raštu, galinčiu sukelti teisines pasekmes. Advokato padėjėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo atstovavimo teisę. Dokumentas, kurį pasirašė neįgaliotas asmuo, nesuteikia teisių ir nesukelia tretiesiems asmenims pasekmių. Šis raštas yra niekinis, todėl UAB „Dagevitra“ į jį neatsakė. Atsiskaitymai su kreditoriumi vyko toliau. Kreditorius su pareiškimu pagal ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimus į UAB „Dagevitra“ nesikreipė. Rašte nurodyta neteisinga informacija, kad UAB „Dagevitra“ nereaguoja į raginimus atsiskaityti. Advokato padėjėjas pažeidė imperatyvų reikalavimą pateikti susitarimą su klientu ar jo išrašą. Advokato padėjėjo pasirašytas reikalavimas yra neregistruotas advokatų kontoroje. Advokato padėjėjas savo įgalinimų atstovauti kreditorių ir advokatų kontorą nepatvirtino kontoros antspaudu. Atsakovas iš pareiškėjo tikėjosi kitokio elgesio. Tarp šalių buvo susiklostę dalykiški santykiai, kurie, atsižvelgiant į ekonomines realijas, buvo tokie, kad atsakovas, pripažindamas skolą, mokėjo ją dalimis. Advokato padėjėjo 2008 m. gruodžio 16 d. raštas negali būti laikomas kreditoriaus reikalavimu pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

10Atsiliepimų į atsakovo atskirąjį skundą negauta.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria UAB „Dagevitra“ iškelta bankroto byla, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas spręstinas vadovaujantis atsakovo (apelianto) apeliacinio skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Apeliantas skundžiamos teismo nutarties nepagrįstumą ir neteisėtumą iš esmės ginčija tuo, kad pareiškėjas tinkamai nesilaikė įstatyme nustatytos išankstinės neteisminės tvarkos, kurios privaloma laikytis prieš paduodant pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus teisės aktas - ĮBĮ. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

14Įstatyme nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. ĮBĮ 6 straipsnio nuostatos reglamentuoja kreditoriaus veiksmus, kuriuos jis turi atlikti prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Dagevitra“ skolinis įsipareigojimas, su kuriuo siejamas UAB „Transit Card International“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, susijęs su 2006 m. rugsėjo 13 d. Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. PP-159 (b. l. 4-6, 7, 8, 9, 10). Sutartyje nurodyta, kad šalių pranešimai viena kitai gali būti įteikiami asmeniškai, siunčiami laišku, faksu ar elektroniniu paštu (12.1. p). Šios sutarties tikslais paštu siunčiamas pranešimas laikomas gautu po 3 (trijų) darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo, o faksu arba elektroniniu laišku siunčiamas pranešimas laikomas gautu kitą darbo dieną po jo išsiuntimo (12.2 p.). Pareiškėjo UAB „Transit Card International“ atstovas advokato padėjėjas E. Gadeikis atsakovo UAB „Dagevitra“ nurodytu fakso numeriu 2008 m. gruodžio 17 d. išsiuntė 2008 m. gruodžio 16 d. pranešimą dėl įsiskolinimo (b. l. 12). Jame nurodyta, kad UAB „Dagevitra“ skolinga kreditoriui UAB „Transit Card International“ 66 773,62 Lt už suteiktas paslaugas ir 5 588,21 Lt delspinigių pagal nurodytas konkrečias sąskaitas faktūras. UAB „Dagevitra“ pareikalauta nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 18 d. visiškai atsiskaityti su UAB „Transit Card International“ bei padengti priskaičiuotus delspinigius, priešingu atveju, praėjus 30 dienų po šio rašto išsiuntimo, vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsniu UAB „Transit Card International“ kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dagevitra“. Pranešime nurodyta, kad kontaktams prašoma kreiptis į Advokatų kontoros Motieka ir Audzevičius advokato padėjėją E. Gadeikį. Nurodyti jo kontaktiniai duomenys (b. l. 11). Bylos įrodymai leidžia teigti, kad atsakovui korespondencija buvo siųsta dar ir paštu (b. l. 12-15, 28-30). Iš UAB „Dagevitra“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudarė 3 456 479 Lt (iš jų 2 242 635 Lt trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 3 140 827 Lt (b. l. 17-18). Iš UAB „Dagevitra“ 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudarė 1 569 626 Lt (iš jų 1 254 215 Lt trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 2 575 705 Lt (b. l. 41-42). Pagal 2008 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės nuostoliai siekė 1 321 732 Lt (b. l. 43), o pagal UAB „Dagevitra“ 2009 m. sausio 31 d. kreditorių sąrašą kreditoriniai įsiskolinimai siekė 1 476 640,88 Lt (b. l. 46-48). Byloje esančia 2009 m. sausio 15 d. atstovavimo sutartimi advokato padėjėjui E. Gadeikiui suteikta teisė atstovauti UAB „Transit Card International“ (b. l. 63-64). Pareiškėjas UAB „Transit Card International“ pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dagevitra“ pateikė 2009 m. sausio 22 d. (b. l. 1-3).

16Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, esą teismas nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjas tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą pareigą. Iš 2008 m. gruodžio 16 d. pranešimo dėl įsiskolinimo, adresuoto UAB „Dagevitra“, turinio matyti, kad yra aiškiai išdėstyta UAB „Dagevitra“ įsiskolinimo suma, nustatytas atsiskaitymo terminas bei nurodyta, kad neįvykdžius reikalavimų bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjo pateikto pranešimo atsakovui turinys iš esmės atitinka ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kadangi jame yra nurodyti įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dagevitra“.

17Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtas advokato padėjėjo E. Gadeikio UAB „Transit Card International“ vardu parašytas pranešimas negali būti laikomas pranešimu, galinčiu sukelti teisines pasekmes. Nors minėtą pranešimą UAB „Transit Card International“ vardu pasirašė advokato padėjėjas E. Gadeikis, jame buvo nurodyti kontaktiniai duomenys UAB „Dagevitra“ kilus klausimams, susijusiems su jame išdėstytu įspėjimu bei galimomis pasekmėmis tuo atveju, jeigu UAB „Dagevitra“ neįvykdys reikalavimų. Vien ta aplinkybė, kad prie skolininkui UAB „Dagevitra“ siųsto pranešimo nebuvo pateikti dokumentai dėl advokato padėjėjo įgaliojimų, nesudaro pagrindo laikyti pranešimą niekiniu. UAB „Dagevitra“ kilus abejonėms dėl šio pranešimo esmės bei turinio, taip pat jį pasirašiusio asmens įgaliojimų, ji galėjo kreiptis kontaktams nurodytu adresu bei išsiaiškinti, ar kreditorius (pareiškėjas) tikrai išreiškė per atstovą savo valią dėl pranešime nurodytų reikalavimų. Pranešime buvo išreikštas reikalavimas atsiskaityti, išdėstytas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą, jeigu reikalavimai nebus įvykdyti. Ta aplinkybė, kad atsakovas iš pareiškėjo tikėjosi kitokio elgesio, nesudaro pakankamo pagrindo naikinti apelianto skundžiamą teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo jo nurodytu pagrindu. Apeliantas neginčija savo skolos pareiškėjui, pagal bylos įrodymus neginčija savo nemokumo.

18ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Nors šios bylos atveju pareiškėjas (kreditorius) nustatė skolininkui trumpesnį atsiskaitymo laikotarpį, tačiau į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi praėjus daugiau kaip 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo skolininkui dienos, todėl faktinė aplinkybė dėl skolininkui nustatyto termino įsipareigojimams įvykdyti trukmės nesudaro pakankamo pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo apelianto skunde nurodytais argumentais.

19Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bylos įrodymai patvirtina, kad klausimas pagal pareiškėjo UAB „Transit Card International“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dagevitra“ ir bankroto administratoriaus paskyrimo skundžiama teismo nutartimi išspręstas pagrįstai ir teisėtai. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog pareiškėjas tinkamai įvykdė ĮBĮ nustatytą pareigą informuoti skolininką apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas tinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ nuostatas, todėl apelianto skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo naikinti skundžiamą nutartį ar ją keisti. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Transit Card International“ teismui 2009 m. sausio 22 d.... 4. Pareiškėjas nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kurio reikalavimų... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. Nutartyje rašoma, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ)... 7. Nutartyje nurodyta, kad pareiškėjas UAB „Dagevitra“ bankroto... 8. Atsakovas UAB „Dagevitra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. Skunde rašoma, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjas tinkamai... 10. Atsiliepimų į atsakovo atskirąjį skundą negauta.... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 14. Įstatyme nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Dagevitra“ skolinis įsipareigojimas,... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, esą teismas... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad prie pareiškimo... 18. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad įsipareigojimams įvykdyti kreditorius... 19. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bylos įrodymai patvirtina, kad klausimas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....