Byla 2-696/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės M. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovių M. P. , J. S. , V. P. ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Egivela“ (civilinės bylos Nr. B2-450-278/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovės M. P. , J. S. ir V. P. 2009 m. kovo 31 d. ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Egivela“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti V. Andrijauską. Ieškovės nurodė, kad atsakovas nemoka joms darbo užmokesčio. Įmonei buvo įteiktas ieškovių 2009 m. vasario 23 d. raštas dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo sumokėjimo iki 2009 m. vasario 25 d. Jame nurodyta, jog nesumokėjus darbo užmokesčio įsiskolinimo, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 31 d. nutartimi nustatė ieškovėms terminą ieškinio pareiškimo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad ieškinys neatitinka įstatymo reikalavimų. Teismui nepateikti duomenys, kad ieškovės yra UAB „Egivela“ darbuotojos, įrodymai apie bendrovės įsiskolinimą ir jo dydį, nenurodoma, jog minėtus duomenis atsakovas atsisako ieškovėms išduoti. Apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi pranešti įmonei raštu ir tik pasibaigus įmonei nustatytam terminui atsiskaityti, kreditorius gali pateikti ieškinį teismui (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Ieškovės teismui minėto pranešimo UAB „Egivela“ nepateikė. Ieškovių pateiktas pranešimo nuorašas neatitinka įstatymo reikalavimų, taip pat neaišku, ar jis atsakovui buvo išsiųstas. Ieškinio ir pateikiamų priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei (ĮBĮ 6 str. 4 d.). Ši aplinkybė turi būti nurodyta ieškinyje bei patvirtinta įrodymais. Ar atsakovui išsiųstas ieškinio ir jo priedų nuorašas, duomenų ieškinyje nėra. Prašydamos administratoriumi skirti V. Andrijauską, ieškovės nepateikė duomenų, ar jis turi teisę teikti administravimo paslaugas (nepateiktas civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas).

5Ieškovės M. P. , J. S. ir V. P. šalindamos teismo nurodytus trūkumus, 2009 m. balandžio 9 d. patikslintu ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Egivela“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti V. Andrijauską.

6Teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atsisakė priimti ieškovių M. P. , J. S. ir V. P. ieškininį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“.

7Nutartyje rašoma, kad teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovės buvo įpareigotos pašalinti ieškinio trūkumus. Iš 2009 m. balandžio 10 d. teisme gautų dokumentų matyti, kad visų nutartyje nurodytų trūkumų ieškovės nepašalino. Jos nepateikė teismui duomenų apie atsakovo įsiskolinimo dydį bei įspėjimo atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą, neįvykdžius jų reikalavimo atsiskaityti. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi pranešti įmonei raštu ir tik pasibaigus įmonei nustatytam terminui atsiskaityti, kreditorius gali pateikti ieškinį teismui. Įspėjimo terminas negali būti trumpesnis nei 30 dienų (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Ieškovės nepateikė teismui pranešimo, atitinkančio minėtus reikalavimus. Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovės nesilaikė išankstinės bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar gali ja pasinaudoti. Nors teismui pateiktas atsakovui adresuotas 2009 m. vasario 23 d. įspėjimas, tačiau jis neatitinka minėtų reikalavimų ir negali būti laikomas tinkamu įspėjimu. UAB „Egivela“ nustatytas dviejų dienų terminas atsiskaityti neatitinka įstatymo nustatyto įspėjimo termino. Teismas konstatavo, kad ieškovės nepašalino ieškinio trūkumų, todėl ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovėms.

8Ieškovė M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“ nagrinėti iš naujo. Skunde rašoma:

91. Teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartyje nurodyti trūkumai ištaisyti, todėl nebuvo pagrindo nepriimti ieškinio.

102. Ieškovė nurodo, kad jai nebuvo išduotas darbo sutarties nuorašas, o dėl konfliktinės situacijos su darbdaviu išreikalauti šio nuorašo nėra galimybės. Ieškovės darbo santykius su atsakovu patvirtina Darbo pažymėjimas Nr. 283 bei Administracinės teisės pažeidimo protokolas. Darbo sutartis nėra nutraukta. Ieškovių J. S. ir V. P. darbo sutarties nuorašai pridėti prie ieškinio, o jų darbo santykiai su atsakovu tęsiami. Atsakovas jau daugiau negu metus laiku neišmoka darbo užmokesčio. Neišmokėtas sumas patvirtina prie ieškinio pridėtas 2009 m. kovo 23 d. prašymas UAB „Egivela“. Įsiskolinimo dydis pagrįstas apskaičiavimais. Su atsakovu neįmanoma normaliai bendrauti dėl konfliktinės situacijos, neatsiskaitymo su darbuotojais, todėl negalima gauti patvirtinimo apie įsiskolinimų dydį. UAB „Egivela“ nebeįstengia atsiskaityti su kreditoriais – laiku nemoka darbo užmokesčio, todėl ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

113. Atsakovui buvo įteiktas raštas, kuriuo reikalaujama sumokėti darbo užmokesčio įsiskolinimą iki 2009 m. vasario 25 d. Jame nurodyta, kad nesumokėjus darbo užmokesčio įsiskolinimo, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įstatyme nenurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti pranešimas atsakovui, tačiau jis asmeniškai buvo įteiktas atsakovo administratorei. UAB „Egivela“ žinoma apie ieškovių kreipimąsi į teismą.

12Ieškovės J. S. ir V. P. atsiliepimu į ieškovės M. P. atskirąjį skundą prašo ieškovės skundą patenkinti - panaikinti teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“ nagrinėti iš naujo. Atsiliepime išdėstyti iš esmės tie patys motyvai, kaip ir ieškovės M. P. skunde.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant ieškovės skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

15Teismas priima ieškinio pareiškimą, kuris paduotas laikantis teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). ĮBĮ numato bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, tad teismas turi vadovautis šiame įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, o jų nesant, remtis CPK normomis. Ieškinio pareiškimui, kaip specialiam procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai, kurie įtvirtinti CPK 111, 135 straipsniuose. Procesiniam dokumentui, kuriuo siekiama bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų reikalavimų yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. Ieškinio pareiškimo priėmimo klausimą teismas turi išspręsti pagal CPK 137 straipsnyje išdėstytas nuostatas, o šio pareiškimo trūkumų šalinimo klausimą spręsti pagal CPK 138 straipsnio reikalavimus. Nepašalinus teismo nustatytų ieškinio pareiškimo trūkumų teismas turi taikyti įstatyme nustatytas pasekmes (CPK 138 str., 115 str. 3 d.). ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra ĮBĮ 4 straipsnyje nurodytos sąlygos. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu CPK nustatyta tvarka. Prie pareiškimo pridedami jo pagrįstumą įrodantys dokumentai (ĮBĮ 5 str. 3, 4 d.).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės 2009 m. kovo 31 d. ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Egivela“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti V. Andrijauską (b. l. 22-23). Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 31 d. nutartimi nustatė ieškovėms terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti (b. l. 2). Teisme 2009 m. balandžio 10 d. buvo gautas patikslintas ieškovių ieškinio pareiškimas, kuriuo jos taisė teismo nurodytus trūkumus (b. l. 31-33). Teismas skundžiama 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovių ieškinio pareiškimą atsisakė priimti motyvuodamas tuo, kad jos pašalino ne visus trūkumus - nepateikė duomenų apie atsakovo įsiskolinimo dydį, taip pat neįrodė, kad laikėsi ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, nes nepateikė įstatymo reikalavimus atitinkančio įspėjimo atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą, neįvykdžius jų reikalavimo atsiskaityti (b. l. 12).

17Bankroto teisinių santykių specifika, juose išryškėjantis viešasis interesas, glaudi sąsaja su įvairiomis ūkinės veiklos sferomis ir galimi neigiami padariniai ne tik bankrutuojančiai įmonei, bet ir jų įtaka ekonomikai apskritai, lemia būtinumą teismui bankroto bylose būti aktyviam. Teismine tvarka nagrinėjant su galinčiais atsirasti arba jau atsiradusiais bankroto teisiniais santykiais susijusius klausimus, teismui privalu ex officio aktyviai veikti, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės nustatant reikšmingas faktines aplinkybes (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

18Įstatyme nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. ĮBĮ 6 straipsnio nuostatos reglamentuoja kreditoriaus veiksmus, kuriuos jis turi atlikti prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Iš bylos medžiagos matyti, kad M. P. , J. S. , V. P. 2009 m. vasario 23 d. pareiškimu, adresuotu UAB „Egivela“ direktoriui, reikalavo sumokėti darbo užmokesčio įsiskolinimą: „M. – 1 654,77 Lt, J. – 1 020,54 Lt, V. - 1 011,78 Lt iki 2009 m. vasario 25 d“. Pranešime nurodyta, kad nesumokėjus darbo užmokesčio įsiskolinimo, jos kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiame pranešime yra UAB „Egivela“ spaudas, kad pranešimas įmonėje gautas 2009 m. vasario 23 d. (b. l. 24). Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą neturi pagrindo abejoti, jog šis pranešimas tikrai buvo pateiktas įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Iš 2009 m. vasario 23 d. pranešimo, adresuoto UAB „Egivela“ direktoriui, turinio matyti, kad jame nurodyta įmonės įsiskolinimo suma, nustatytas atsiskaitymo terminas, nurodyta, kad neįvykdžius reikalavimų bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Toks ieškovių pranešimo turinys iš esmės atitinka ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Nors šios bylos atveju ieškovės nustatė skolininkui trumpesnį atsiskaitymo laikotarpį, tačiau į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi praėjus daugiau kaip 30 dienų nuo pranešimo pateikimo skolininkui dienos (ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateiktas 2009 m. kovo 31 d. (b. l. 22), todėl faktinė aplinkybė dėl skolininkui nustatyto termino įsipareigojimams įvykdyti trukmės nesudaro pakankamo pagrindo daryti išvadą, jog buvo pažeistos ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos bei tuo pagrindu atsisakyti priimti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-540/2009). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju ieškovės tinkamai įvykdė ĮBĮ nustatytą pareigą informuoti skolininką apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.), o teismas šiuo pagrindu neturėjo atsisakyti priimti ieškovių ieškinio pareiškimo.

19Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju nebuvo pagrindo atsisakyti priimti ieškovių ieškinio pareiškimą ir motyvuojant tuo, esą jos nepateikė duomenų apie kreditorinio reikalavimo dydį. Kaip jau minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, rengdamasis nagrinėti bankroto bylą, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešas interesas. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalį teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali: įpareigoti įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis, savininką (savininkus), vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą; kviesti į teismą įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis, savininką (savininkus), įmonei iki bankroto bylos iškėlimo apskaitos paslaugas teikusios įmonės vadovą, įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus atsakingus darbuotojus, neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu buvo nutrauktos su jais darbo arba civilinės sutartys, jeigu jie buvo atleisti iš darbo ar su jais nutrauktos civilinės sutartys per 12 mėnesių iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos, ir reikalauti iš jų raštiškų paaiškinimų, susijusių su bankroto bylos iškėlimu; reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko (savininkų) pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis (1, 2, 4 p. nuostatos). Ieškovės savo reikalavimus dėl bankroto bylos iškėlimo grindžia darbo užmokesčio joms nemokėjimu (ĮBĮ 3 str. 2 p., 4 str. 1 p., 5 str. 1 d. 1 p.). Pagal bylos medžiagą darytina išvada, kad ieškovės yra atsakovo (skolininko) darbuotojos, jų teiktuose įmonei raštuose nurodytas įsiskolinimo dydis. Ieškovės akcentuoja, kad su atsakovu neįmanoma normaliai bendrauti dėl esamos konfliktinės situacijos, neatsiskaitymo su darbuotojais, todėl gauti iš atsakovo patvirtinimą apie įsiskolinimo dydį nėra galimybės (b. l. 24-26, 34-38). Teismui leidžiama rinkti įrodymus savo iniciatyva tik CPK ar kitų įstatymų numatytais atvejais (CPK 179 str. 2 d.). CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Tačiau bankroto procese teismas turi pareigą prisidėti prie įrodymų rinkimo, įvertinus bankroto instituto esmę, tikslus, paskirtį, tai, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Nors ieškovės nereiškė prašymų išreikalauti įrodymus apie konkretų įmonės įsiskolinimą, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus, nes to reikalauja viešas interesas, bei atsižvelgdamas į tai, kad dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi įmonės darbuotojai, galėjo įrodymus apie konkretų įsiskolinimo dydį išreikalauti pats, išduoti ieškovėms liudijimą apie teisę gauti tokius įrodymus arba taikyti kitas ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies atitinkamuose punktuose numatytas priemones.

20Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo stadijoje nepagrįstai nusprendė dėl ieškinio trūkumų nepašalinimo, motyvuodamas tuo, kad ieškovės nepateikė duomenų apie atsakovo įsiskolinimo dydį bei įrodymų apie išankstinės ginčo sprendimo tvarkos laikymąsi (įspėjimą atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą, neįvykdžius reikalavimo atsiskaityti), ir šiais motyvais atsisakydamas priimti ieškovių ieškinio pareiškimą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į nagrinėjamo dalyko pobūdį ir specifiką, į teismo pareigos šiuo atveju veikti aktyviai principą, netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ bei CPK nuostatas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovių M. P. , J. S. , V. P. ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“, naikintina. Kadangi ieškinio priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, ieškovių ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Egivela“ priėmimo klausimas perduotinas šiam teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį ir perduoti ieškovių M. P. , J. S. , V. P. ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Egivela“ priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovės M. P. , J. S. ir V. P. 2009 m. kovo 31 d. ieškinio pareiškimu... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 31 d. nutartimi nustatė ieškovėms... 5. Ieškovės M. P. , J. S. ir V. P. šalindamos teismo nurodytus trūkumus, 2009... 6. Teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi (skundžiama nutartis)... 7. Nutartyje rašoma, kad teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovės buvo... 8. Ieškovė M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. balandžio... 9. 1. Teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartyje nurodyti trūkumai ištaisyti, todėl... 10. 2. Ieškovė nurodo, kad jai nebuvo išduotas darbo sutarties nuorašas, o dėl... 11. 3. Atsakovui buvo įteiktas raštas, kuriuo reikalaujama sumokėti darbo... 12. Ieškovės J. S. ir V. P. atsiliepimu į ieškovės M. P. atskirąjį skundą... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Teismas priima ieškinio pareiškimą, kuris paduotas laikantis teisės... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės 2009 m. kovo 31 d. ieškinio... 17. Bankroto teisinių santykių specifika, juose išryškėjantis viešasis... 18. Įstatyme nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju nebuvo pagrindo atsisakyti priimti... 20. Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį ir...