Byla B2-1551-730/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka, sprendžiant ieškovės UAB „Kazand“ ieškinio atsakovei UAB „Granalit“ dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama atsakovei iškelti bankroto bylą. Reikalavimo pagrindu nurodomos aplinkybės, kad atsakovė ne kartą buvo raginta sumokėti skolą, įsipareigojimų vykdyti nesugebėjo, todėl yra pagrindas manyti, kad atsakovė yra nemoki. Atsakovei iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB Bankrupta.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta išankstinio ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo ne teisme tvarka, kurios privalo laikytis kreditorius prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei (skolininkui) iškėlimo (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis šia tvarka, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 dienoms nuo jo išsiuntimo. Jame (pranešime) nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos. Skolininko tinkamas informavimas apie tai, kad nepadengus įsiskolinimo kreditorius ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, sudaro skolininkui prielaidas atsiskaityti su kreditoriumi ir taip išvengti bankroto bylos inicijavimo teisme. Kartu tokiu reguliavimu siekiama bankroto proceso esminio tikslo – pašalinti iš apyvartos tik nemokius rinkos dalyvius ir išsaugoti tuos rinkos dalyvius, kurie turi tik laikinų finansinių sunkumų.

5Formuojama teismų praktika, kad ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra, bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl ši norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-540/2009; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-696/2009).

6Nustatyta, kad ieškovės pranešimas atsakovei dėl prievolės įvykdymo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (pateiktas juridinės kontoros UAB „Gratum“) yra 2013-03-08, kuriame nustatomas terminas atsakovei įvykdyti prievolę iki 2013-03-15, nors ieškovė ieškinyje nurodė, kad pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą atsakovei pateikė 2014-03-08. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šio pranešimo įteikimą, ar pakartotinio pranešimo išsiuntimą atsakovei neįteikimo atveju. Pateiktas pašto kvitas, kurio data yra 2014-08-26, ieškinyje nurodant, kad įteiktas ieškinys su priedais atsakovei.

7Nors ĮBĮ nereglamentuoja termino, kada turi būti siunčiamas pranešimas (įspėjimas) apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui tuo atveju, jei tokio pranešimo nepavyksta įteikti pirmą kartą, taip pat nenustato termino, per kurį pareiškėjas turi kreiptis į teismą po pranešimo atsakovei įteikimo, tačiau, teismo nuomone, šiuo atveju būtina vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei atsižvelgti į bankroto instituto tikslus bei procedūrų operatyvumą.

8Įvertinus aplinkybę, kad 2013-03-08 pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei buvo išsiųstas prieš pusantrų metų, duomenų apie pranešimo įteikimą nėra, yra pagrindas išvadai padaryti, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta ikiteisminė ginčo sprendimo stadija dėl tokio ilgo laikotarpio iš esmės prarado prasmę ir įgavo vien tik formalų pobūdį, šiuo atveju jos pripažinimas tinkama, teismo nuomone, prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažįstama, kad ieškovė nesilaikė bankroto bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis).

10Atsisakymas priimti ieškinį nekliudo ieškovui (pareiškėjui) vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu reikalavimu, jeigu pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (pareiškimą) (CPK 137 straipsnio 4 dalis)

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės UAB „Kazand“ ieškinį atsakovei UAB „Granalit“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir grąžinti ieškovei.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai