Byla 2-767-328/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovui T. T., atsakovės atstovei D. M.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės S. B. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,T.“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) S. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti 383,93 Eur skolą, 12,54 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2017 m. gruodžio 19 d. 2017 m. kovo 20 d. ieškovė ir atsakovė sutarė dėl konteinerių nuomos, neišrūšiuotų statybinių atliekų išvežimo ir tvarkymo. Užsakymai buvo patvirtinti ir pasirašyti atsakovės. Kadangi ieškovė su atsakove dirba ne vienerius metus, užsakymai buvo priimti ir patvirtinti to paties asmens kaip visada. Įvykdžius užsakymus ieškovė išrašė ir atsakovei pateikė apmokėti sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovė iki šiol su ieškove neatsiskaitė. Nurodė, jog atsakovės skolą sudaro 383,93 Eur. Už piniginės prievolės vykdymo termino praleidimą ieškovė apskaičiavo atsakovei 12,54 Eur palūkanas.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

7Atsiliepime nurodė, jog ieškovės pateikiami užsakymai raštu prieštarauja šalių sudarytos sutarties nuostatoms. Pažymėjo, jog sutartyje numatytais užsakymo telefono numeriais ar kitokia forma užsakymų ieškovei nepateikė. Užsakymuose kaip atsakovės atstovas pasirašęs asmuo UAB ,,T.“ nedirba ir nedirbo, todėl neturėjo teisinio pagrindo pasirašyti užsakymus. Objekte, iš kurio buvo vežtos atliekos dirbo subrangovas, todėl galimai užsakymą pateikė jis, nurodęs savo kontaktinį numerį. Todėl už atliekas ir jų tvarkymą sąskaita turi būti išrašoma tam, kas užsakinėjo paslaugas. Pažymėjo, jog ieškovė siuntė ir daugiau užsakymų, kurie buvo adresuoti UAB ,,T.“ ir kuriuos pasirašė tas pats asmuo; šiuose užsakymuose buvo nurodyti ne atsakovės objektai. Tai pagrįstai kelia abejonių ieškovės sąžiningumu. Nurodė, jog užsakymus atliko tik sutartyje nustatyta tvarka (telefonu). Apie ginčytinas sąskaitas ir prie jų pasirašytus fiktyvius su atsakovės rekvizitais užsakymus nieko nežinojo. Pažymėjo, jog ieškovės sąskaitos nėra akceptuotos, o užsakymus pasirašęs asmuo neturėjo įgaliojimų ir sutartyje nenumatytu būdu užsakė paslaugą ne atsakovės poreikiams tenkinti. Atkreipė dėmesį, jog sąskaitos nėra registruotos išmaniojoje mokesčių administravimo sistemoje (i.MAS). Nurodė, jog sąskaitos nėra registruotos i.MAS sistemoje, kadangi atsakovė supranta, kad šios sąskaitos neturi jokio teisinio pagrindo, nes šių paslaugų UAB ,,T.“ neužsakė.

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį palaikė jame nurodytais argumentais ir motyvais. Nurodė, jog paslaugos atsakovei buvo suteiktos, tačiau už jas neatsiskaityta. Prašo ieškinį atmesti.

9Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu nesutiko atsiliepime nurodytais pagrindais ir motyvais. Nurodė, jog paslaugos nebuvo suteiktos, sąskaitų nepripažįsta, jų nepripažino ir atsakovės subrangovai. Nesutinka su ieškiniu, prašo sąskaitas pripažinti negaliojančiomis ir atmesti ieškinį.

10Teismas konstatuoja:

11bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. liepos 17 d. tarp ieškovės (sutartyje – Vykdytojas) ir atsakovės (Sutartyje – Užsakovas) sudaryta Statybinių atliekų tvarkymo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo išvežti atsakovės konteineriniu būdu surinktas statybines atliekas ir jas sutvarkyti laikantis teisės aktų reikalavimų, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1.1 punktas). Sutarties 2.2.1. punkte numatyta Užsakovo pareiga pateikti užsakymus Sutartyje nurodytais telefono numeriais (b. l. 16-17; 18). 2017 m. gruodžio 19 d. ieškovei buvo pateiktas užsakymas Nr. 78 (objekto adresas: ( - )) dėl konteinerio nuomos ir neišrūšiuotų atliekų išvežimo ir tvarkymo, kurį UAB ,,T.“ vardu pasirašė O. S. (b. l. 8). 2018 m. kovo 20 d. ieškovei pateiktas užsakymas Nr. 85 (objekto adresas: ( - )) dėl konteinerio nuomos ir neišrūšiuotų atliekų išvežimo ir tvarkymo, kurį UAB ,,T.“ vardu pasirašė O. S. (b. l. 9). Ieškovė 2018 m. sausio 16 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) (mišrių statybinių ir griovimo atliekų išvežimas, priedas Nr. 78, ir atliekų sutvarkymas (17 09 04)) bendrai 192,87 Eur sumai (b. l. 7). 2018 m. gegužės 10 d. ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) (mišrių statybinių ir griovimo atliekų išvežimas, priedas Nr. 85, ir atliekų sutvarkymas (17 09 04)) bendrai 191,06 Eur sumai (b. l. 6). Iš byloje pateikto el. susirašinėjimo matyti, jog atsakovė sąskaitos faktūros ( - ) Nr. ( - ) nepripažino, atsisakė ją apmokėti (b. l. 19). Atsakovė byloje pateikė ieškovės išrašytas sąskaitas faktūras su ranka atliktu prierašu ,,nepriimta“ 2018 m. gegužės 10 d. sąskaitoje nurodant, jog ,,šiukšlių vežimas nebuvo užsakomas“, o kitoje (2018 m. sausio 16 d.) įrašant ,,ne mūsų“ (b. l. 21, 23). Ieškovė byloje pateikė papildomus įrodymus, jog 2018 m. kovo 23 d. išrašė ir atsakovei pateikė apmokėti sąskaitą faktūrą pagal užsakymus Nr. 81, Nr. 82, Nr. 83 ir Nr. 84 (b. l. 34), atsakovė šią sąskaitą apmokėjo (b. l. 35). Šioje sąskaitoje nurodytus užsakymus Nr. 81, Nr. 82, Nr. 83 ir Nr. 84 UAB ,,T.“ vardu pasirašė O. S. (b. l. 36-38). Atsakovė byloje pateikė duomenis, jog statybos rangos darbams atlikti objekte, esančiame ( - ), pagal su užsakovu sudarytą Rangos darbų su projektavimu sutartį Nr. ( - ) (b. l. 56-75), 2017 m. spalio 2 d. sudarė sutartį Nr. ( - ), sutartį Nr. ( - ), sutartį Nr. ( - ) su UAB ,, ( - )“ dėl dalies statybos darbų atlikimo (b. l. 76-81, 115-120, 121-126, 127-132). Iš byloje pateikto UAB ,,T.“ SoDra apdraustųjų sąrašo 2017 m. gruodžio 19 d. turinio matyti, jog O. S. bendrovės apdraustųjų sąraše nėra (b. l. 82-86); šio asmens UAB ,,T.“ SoDra apdraustųjų sąraše, 2018 m. kovo 20 d. duomenimis, nėra (b. l. 87-90). Byloje pateikti duomenys, jog užsakymuose ieškovei UAB ,,T.“ vardu pasirašęs O. S. buvo atsakovės pasirinkto subrangovo UAB ,, ( - )“ darbuotojas (b. l. 136-143).

12Dėl ieškinio reikalavimų

13Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

14Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė pagal 2017 m. gruodžio 19 d. bei 2018 m. kovo 20 d. užsakymus iš atsakovės, kaip rangovės, statybos darbų atlikimo vietos, adresu ( - ), išvežė statybines atliekas, išrašė bei apmokėti pateikė sąskaitas faktūras ( - ) Nr. ( - ) (192,87 Eur sumai) ir ( - ) Nr. ( - ) (191,06 Eur sumai), tačiau atsakovė šių sąskaitų neapmokėjo (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

15Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovė savo prievolę pažeidė, nes šalių nustatyta tvarka už suteiktas paslaugas neatsiskaitė (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovės procesiniuose dokumentuose pateikti atsikirtimai, jog UAB ,,T.“ vardu užsakymą pasirašė ne bendrovės darbuotojas, todėl atsakovė neturi prievolės mokėti už paslaugas, visumos byloje esančių įrodymų kontekste atmestini, kaip nepagrįsti (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, jog pagal analogiškus užsakymus (kuriuos pasirašė ne UAB ,,T.“ darbuotojas O. S.) suteiktas ieškovės paslaugas atsakovė sumokėjo ir ginčo dėl to tarp šalių nekilo (b. l. 34-38). Teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB ,,T.“ darbų vykdytojas E. M. paaiškino, jog statybinių atliekų išvežimo paslaugų užsakymu turėjo rūpintis statybos darbus atsakovės statybos objekte vykdęs subrangovas, kartais paprašytas užsakymą atlikdavo ir pats E. M.. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ginčo užsakymus atsakovės vardu pasirašė UAB ,,T.“ statybos darbams atlikti pasitelkto subrangovo darbuotojas O. S., kuris buvo subrangovo statybos darbų vykdytoju (b. l. 136-143). Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog atsakovė įgijo prievolę atsiskaityti su ieškove už suteiktas paslaugas (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis,185 straipsnis). Byloje įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes nėra pateikta (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

16Teismo posėdyje atsakovės atstovė nesutikimą su ieškinio reikalavimais grindė abejonėmis dėl suteiktų paslaugų realumo, nurodė, jog paslaugos pagal pateiktus užsakymus nebuvo suteiktos, statybinės atliekos nebuvo vežamos. Tačiau byloje nėra nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą tikėtinai prielaidai, jog atsakovei ginčo sąskaitos pagal 2017 m. gruodžio 19 d. bei 2018 m. kovo 20 d. užsakymus išrašytos nepagrįstai (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Teismo posėdyje liudytojas (atsakovės statybos darbų vykdytojas) paaiškino, jog atliekų išvežimo fakto nematė. Tokiu būdu liudytojo paaiškinimai paslaugų suteikimo fakto nepaneigia (nors ir nepatvirtina), o byloje pateikti rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą tikėtinai prielaidai apie faktinį paslaugų suteikimą atsakovei (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Aplinkybė, jog paslaugos galimai užsakytos ne šalių Sutartyje sudarytu būdu (forma), per se (pati savaime) nereiškia, jog užsakovei nekyla pareiga atsiskaityti už faktiškai suteiktas paslaugas (Civilinio proceso kodekso 185 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, jog šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką dėl sutarčių aiškinimo taisyklių, įtvirtintų CK 6.193 straipsnyje, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2014; kt.). Nagrinėjamu atveju byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog analogišku ginčo situacijai atveju, atsakovė ieškovės suteiktų paslaugų pagal atsakovės UAB ,,T.“ subrangovo darbuotojo pasirašytus užsakymus neginčijo, už jas atsiskaitė, taigi tokį šalių sudarytos sutarties vykdymą laikė tinkamu (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog atsakovės atsikirtimai nėra pagrįsti, atsakovė įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti, jog paslaugos pagal ginčo sąskaitas faktūras nebuvo suteiktos, nepateikė, argumentų, jog šių sąskaitų pagrindų suteiktų paslaugų nepripažino atsakovės subrangovas, nepagrindė, vertintini kaip siekis išvengti prievolės vykdymo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai (b. l. 24-26 – užsakymai, kuriuose nurodoma ne atsakovės statybos darbų vieta, b. l. 48-50 – skolų suderinimo aktai, deklaracija) nesudaro pagrindo abejoti ieškovės reikalavimo pagrįstumu, kadangi nepaneigia byloje esančių įrodymų viseto apie atsakovės prievolės pažeidimą (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

17Duomenų, sudarančių pagrindą abejoti ieškovės pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrįstumu, byloje nėra, tokių duomenų nepateikė ir atsakovė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Aplinkybė, jog sąskaitos faktūros galimai nėra įregistruotos išmaniojoje mokesčių administravimo sistemoje (toliau – i.MAS), kaip nurodo atsakovė, byloje nesant kitų įrodymų, per se (pati savaime) nepaneigia sąskaitose faktūrose užfiksuotų ūkinių operacijų realumo, pažymint, jog i.MAS tikslas - informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti, tvarkyti mokesčių mokėtojų elektroninių kasos aparatų operacijų, važtaraščių ir krovinių vežimo, gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų, mokesčių mokėtojų pajamų–išlaidų apskaitos, apskaitos standartizuotus duomenis ir rengti preliminarias PVM deklaracijas, analizuoti turimus duomenis (Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-30, 6 punktas, Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnis, Mokesčių administravimo 19 straipsnis) ir nėra susijęs su apskaitos dokumentuose pateiktų duomenų teisingumu ir/ar teisėtumu (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipnis).

18Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovė suteikė atsakovei statybinių atliekų tvarkymo paslaugas (konteineriniu būdu išvežė statybines atliekas), išrašė bei apmokėti pateikė 2018 m. sausio 16 d. sąskaitą faktūrą pagal 2017 m. gruodžio 19 d. užsakymą 192,87 Eur sumai, bei 2018 m. gegužės 10 d. sąskaitą faktūrą pagal 2018 m. kovo 20 d. užsakymą 191,06 Eur sumai, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas su ieškove neatsiskaitė, dėl ko susidarė 383,93 Eur skola (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje duomenų, jog įsiskolinimas padengtas, nėra pateikta. Tokiu būdu byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

19Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.63 straipsnio 2 dalis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą (CK 6.261 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė terminą įvykdyti piniginę prievolę, t. y. sumokėti pagal jai pateiktas sąskaitas faktūras, praleido, todėl ieškovės reikalavimas priteisti palūkanas tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 12,54 Eur palūkanos (7,89 Eur palūkanos už pradelstas 266 dienas apmokėti 2018 m. sausio 16 d. sąskaitą faktūrą ir 4,56 Eur palūkanos už pradelstas 152 dienas apmokėti 2018 m. gegužės 10 d. sąskaitą faktūrą) (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

20Dėl bylos procesinės baigties

21Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas.

22Dėl procesinių palūkanų

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

24Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą ir aktualią kasacinio teismo praktiką, ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis).

27Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį (b. l. 5).

28Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 15 Eur sumai (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,T.“ 383,93 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimti trijų eurų 93 ct) skolą, 12,54 Eur (dvylikos eurų 54 ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (396,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės S. B. naudai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) S. B. kreipėsi į... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2017 m. gruodžio 19 d. 2017 m. kovo 20 d. ieškovė ir... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko.... 7. Atsiliepime nurodė, jog ieškovės pateikiami užsakymai raštu prieštarauja... 8. Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį palaikė jame nurodytais... 9. Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu nesutiko atsiliepime nurodytais... 10. Teismas konstatuoja:... 11. bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. liepos 17 d. tarp ieškovės (sutartyje... 12. Dėl ieškinio reikalavimų ... 13. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 14. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 15. Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 16. Teismo posėdyje atsakovės atstovė nesutikimą su ieškinio reikalavimais... 17. Duomenų, sudarančių pagrindą abejoti ieškovės pateiktų buhalterinės... 18. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovė suteikė atsakovei... 19. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 20. Dėl bylos procesinės baigties... 21. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė... 22. Dėl procesinių palūkanų ... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 24. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 15 Eur... 28. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,T.“ 383,93 Eur... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...