Byla 2-65-721/2012
Dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jolantai Bružienei, dalyvaujant atsakovės akcinės bendrovės „O. L.“ atstovei I. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „L. d.“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „O. L.“ dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės akcinės bendrovės „O. L.“ priteisti 3386,01 Lt nuostolių, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-09-30 tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „B. P.“ buvo sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis, kuria buvo apdrausta trečiojo asmens civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims už žalą, padarytą vykdant apdraustą veiklą, statybos darbus, taip pat padarytą draudėjo pateiktu netinkamos kokybės produktu, aplinkos užteršimu ar patikėtam turtui. 2008-12-31 atsakovė ir trečiasis asmuo sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo parduoti naftos produktus, atitinkančius LST EN228, LST EN590 ir Lietuvos Respublikoje naftos produktams taikomus privalomuosius kokybės rodiklius. 2009-03-17 į trečiojo asmens degalinę, esančią S. B. g. 15, Vilnius, atsakovė atvežė 10988 faktinių ir 11134 prie +15°C litrų automobilinio bešvinio 95 markės benzino Cl klasės su bioetanoliu. Po degalų supylimo į rezervuarą, E95 markės benzino buvo parduota penkiems asmenims, kurie pradėjo skųstis automobilių gedimais ir kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad benzinas 95 Cl klasės su biopriedais neatitinka LST EN 228:2008 reikalavimų pagal tankį, vientisumą, drėgmę, skaidrumą (išsisluoksniavęs). 2009-03-17 buvo patikrinta talpykla, į kurią buvo supiltas atsakovės pristatytas benzinas, patikrinimo metu rezervuare vandens nebuvo, todėl benzino neatitikimas LST EN 228:2008 reikalavimams buvo sąlygojamas atsakovės veiksmų. Ieškovė įvykį pripažino draudžiamuoju ir išmokėjo trečiajam asmeniui draudimo išmoką. Atsakovė pirkimo-pardavimo sutartimi buvo įsipareigojusi parduoti naftos produktus, atitinkančius LST EN228, LST EN590 standartus ir Lietuvos Respublikoje naftos produktams taikomus privalomuosius kokybės rodiklius, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nustatė, kad benzinas 95 Cl klasės su biopriedais neatitinka LST EN 228:2008 reikalavimų, kadangi dėl atsakovės parduoto nekokybiško kuro trečiasis asmuo patyrė nuostolių, kurie buvo atlyginti išmokant 3386,01 Lt draudimo išmoką, todėl subrogacijos tvarka ieškovė turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš atsakovės.

5Atsakovė akcinė bendrovė „O. L.“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodė, kad civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; 3) kaltė; 4) padaryta žala. Ieškovė nepagrįstai žalą kildina iš atsakovės veiksmų. 2009 m. kovo 17 d. trečiajam asmeniui buvo parduota 10 988 litrų (faktinis kiekis) arba, atitinkamai, 11 134 litrų prie +15°C automobilinio bešvinio 95 markės benzino (Cl klasės su bioetanoliu), atvežti degalai buvo supilti į trečiojo asmens rezervuarą ir vėliau parduoti trečiojo asmens klientams, kurie dėl galimai nekokybiško kuro kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, kuri atlikus tyrimus, konstatavo, kad 95 markės benzinas (Cl klasės su biopriedais) neatitinka LST EN 228:2008 reikalavimų pagal tankį, vientisumą drėgmę, skaidrumą (išsisluoksniavęs). Atliktas tyrimas patvirtina tik aplinkybę, jog trečiojo asmens degalinėje esančiame rezervuare buvo netinkamos kokybės degalai, tačiau apie degalų išsisluoksniavimo priežastis išvadų nebuvo pateikta. Savarankiškai atlikus terminalo rezervuaro, iš kurio buvo pakrauti į trečiojo asmens degalinę pristatyti naftos produktai, neatitikimų kokybės reikalavimams nebuvo nustatyta. Taip pat daugiau pretenzijų dėl nekokybiško kuro, pristatyto kitiems klientams iš to paties terminalo rezervuaro, nebuvo gauta. Ištyrus trečiojo asmens degalinės rezervuare buvusių naftos produktų ėminius, juose buvo nustatytas 170,4 mg/dm3 chloro-druskų kiekis. Toks kiekis nei atmosferiniame (lietaus), nei technologiniame procese naudojamame (įskaitant vandenį naudojamą etilo alkoholio gamybai) vandenyje tokio druskų kiekio nėra ir negali būti, todėl tikėtina, kad į trečiojo asmens degalinės rezervuarą pateko gruntiniai vandenys. Ieškovei neįrodžius atsakovės neteisėtų veiksmų, negali būti nustatytas priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos, o taip pat konstatuota atsakovės kaltė.

6Trečiasis asmuo UAB „B. P.“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad kuras pastoviai buvo perkamas iš atsakovės, todėl nuo 2009-02-24 iki 2009-03-17 degalinėje buvo prekiaujama tik atsakovės atvežtu kuru, kadangi iki 2009-03-17 iš klientų nebuvo sulaukta jokių pretenzijų dėl parduodamo kuro, tai įrodo, kad rezervuaruose buvo tik kokybiškas kuras.

7Ieškovės akcinės bendrovės „L. d.“, trečiojo asmens UAB „B. P.“ atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, gauti prašymai bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu atsakovės akcinės bendrovės „O. L.“ atstovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovė UAB „B. P.“ pardavė nekokybišką benziną, dėl kurio vairuotojams atsiradusius nuostolius atlygino ieškovė, išmokėdama draudimo išmokas, iš bylos aplinkybių tikėtina, kad vandens benzine atsirado būtent UAB „B. P.“ rezervuare, todėl ieškinys yra nepagrįstas.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš ieškinio priedų nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „B. P.“ civilinę atsakomybę tretiesiems asmenims už žalą, padarytą vykdant apdraustą veiklą, statybos darbus, taip pat už žalą padarytą patikėtam turtui ar pateiktu netinkamos kokybės produktu, aplinkos užteršimu nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. buvo apsidraudusi pas ieškovę akcinę bendrovę „L d.“ (b.l. 9-12). Trečiasis asmuo vykdė veiklą degalinėje, esančioje adresu S. B. g. 15, Vilniuje (b.l. 13-16), kurioje 2009 m. kovo 17 d. degalų įsipylė šie asmenys: 1) I. S. – į automobilį O. V., valst. Nr. ( - ) 51,78 litrus benzino; 2) J. J. – į automobilį S. F., valst. Nr. ( - ) 53,57 litrus benzino; 3) T. J. – į automobilį Audi 100, valst. Nr. T06515, 10,79 litrų benzino; 4) G. B. – į automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) 10 litrų benzino; 5) UAB „Erdesa“ vairuotojas – į automobilį S. S., valst. Nr. ( - ) 22,61 litrus benzino (b.l. 27-28, 48-49, 59-60, 71, 76-78). Visi šie asmenys trečiajam asmeniui pateikė pretenzijas dėl transporto priemonių sugadinimo dėl nekokybiško kuro (b.l. 26, 41, 47, 55, 65, 80). Vairuotojų skundus taip pat tyrė Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie LR Ūkio ministerijos, kuri nustatė, kad užsipiltas benzinas neatitinka teisės aktų reikalavimų (b.l. 62-63). Ieškovė išnagrinėjusi visas aplinkybes priėmė sprendimą dėl draudimo išmokų išmokėjimo (b.l. 25, 31-42, 46, 52-56, 64, 66, 68, 72-73, 75, 79, 82-84, 86, 88). Iš viso ieškovė išmokėjo 3386,01 Lt draudimo išmokų (b.l. 99-102).

11Trečiasis asmuo UAB „B. P.“ su atsakove akcine bendrove „O. L.“ (ankstesnis pavadinimas – akcinė bendrovė „M. n.“) 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT/09/097/T/TA/I-08/76 dėl naftos produktų pardavimo, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti naftos produktus, atitinkančius LST EN228, LST EN590 ir Lietuvos Respublikoje naftos produktams taikomus privalomuosius kokybės rodiklius. Atsakovė šito neginčija ir su tuo sutinka, atsakovė pateikė kokybės pažymėjimo kopiją, iš kurios matyti, kad atsakovės pardavinėjamas automobilinis bešvinis 95 markės benzinas C1 klasės su bioetanoliu (S ne daugiau kaip 10 ppm) visus nustatytus reikalavimus atitinka (b.l. 114-116). Atsakovė taip pat pripažįsta, kad 2009 m. kovo 17 d. pardavė trečiajam asmeniui UAB „B. P.“ 10 988 litrų (faktinis kiekis) arba, atitinkamai, 11 134 litrų prie +15°C automobilinio bešvinio 95 markės benzino (Cl klasės su bioetanoliu) (b.l. 17-18). Atsakovė taip pat neginčija Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie LR Ūkio ministerijos 2009 m. kovo 20 d. patikrinimo akto, kuriame nurodyta išvada, jog benzinas 95 C1 klasė su biopriedais negali būti naudojamas pagal savo tiesioginę paskirtį, nes neatitinka LST EN 228:2008 reikalavimo pagal tankį, vientisumą, drėgmę, skaidrumą (išsisluoksniavęs) (b.l. 22-23).

12Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.). Subrogacija – tai subjektų pasikeitimas prievolėje. Ieškovė, išmokėjusi draudimo išmokas, įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš už žalą atsakingo asmens. Atsižvelgdama į surinktus duomenis, ieškovė už padarytą žalą atsakingu asmeniu laiko atsakovę, todėl į ją kreipėsi su pretenzija (b.l. 45), atsakovei nesutinkant atlyginti padarytos žalos, ieškovė kreipėsi į teismą. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Tai reiškia, jog teisinis santykis tarp ginčo šalių nepasikeitė, pasikeitė tik viena iš ginčo šalių.

13Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinei atsakomybei taikyti yra būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą (nuostolius) bei priežastinį ryšį tarp žalos ir ją padariusio asmens neteisėtų veiksmų. Nesant, bent vienai iš šių sąlygų, civilinė atsakomybė negalima.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad vairuotojams, trečiojo asmens degalinėje įsipylusiems benziną, sugedo jų automobiliai, dėl ko jie buvo remontuojami, automobilių remonto išlaidas už 3386,01 Lt sumą atlygino ieškovė. Kadangi trečiajam asmeniui kurą tiekė atsakovė, todėl ieškovė nuostolių atsiradimą sieja su atsakovės neteisėtais veiksmais – nekokybiško kuro pardavimu trečiajam asmeniui.

15Atsakovė su trečiuoju asmeniu sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi dėl naftos produktų pardavimo įsipareigojo parduoti tik kokybišką kurą, atitinkantį jam keliamus reikalavimus. Pardavėjo pareiga perduoti kokybiškus daiktus yra įtvirtinta ir CK 6.317 straipsnio 1 dalyje. Bendrųjų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 7.1.5. punktu atsakovė įsipareigojo užtikrinti, kad pirkėjui bus pateiktas kiekvienos prekės kokybę patvirtinantis sertifikatas ar kiti privalomi dokumentai. Trečiajam asmeniui parduoto benzino kokybę patvirtina 2009 m. kovo 13 d. kokybės pažymėjimas Nr. 68284, kuriame nurodyta, kad automobilinio bešvinio 95 markės benzino C1 klasės su bioetanoliu kokybės rodikliai atitinka visas normas, taip pat benzinas atitinka LST EN 228:2008 ir Lietuvos Respublikos ūkio, aplinkos, susisiekimo ministrų 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-399/4-336/3-340 bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4-418 reikalavimus (b.l. 114-116). Atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigą pateikti benzino kokybę patvirtinantį sertifikatą.

16CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Vadovaujantis šia nuostata ieškovei tenka pareiga įrodyti, kad benzinas netinkamos kokybės buvo jau iki benzino perdavimo trečiajam asmeniui.

17CPK 177 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Nagrinėjamu atveju teisės aktuose nėra nustatyta, jog parduotų degalų nekokybiškumas iki jų perdavimo momento gali būti nustatytas tik konkrečiomis įrodinėjimo priemonėmis. Vadinasi ieškovė savo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, gali realizuoti bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis. Ieškovė tokią savo teisę įgyvendina laisvai savo pasirinkimu (CPK 13 str.).

18Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Įrodinėjimo civiliniame procese specifika yra ta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus, t.y. vertinant įrodymus, taikomas tikimybių pusiausvyros principas, tai reiškia, kad nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Toks pat aiškinimas yra įtvirtintas suformuotoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009 ir kt.).

19Ieškovė ieškinyje nurodė, kad aplinkybę, jog atsakovė pardavė nekokybišką kurą, patvirtina Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie LR Ūkio ministerijos patikrinimo aktas. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie LR Ūkio ministerijos atlikusi tyrimą 2009 m. rugsėjo 20 d. surašė patikrinimo aktą, kuriame nurodyta, jog buvo patikrintas benzinas 95 C1 klasės su bioetanoliu; imant benzino mėginį (jau įpilant į litro talpos stiklinį indą) tiriamas objektas išsisluoksniavo į viršutinį gelsvos spalvos sluoksnį ir dugninį sluoksnį – bespalvį neaiškios kilmės skystį, tiriamas objektas, kaip benzinas 95, negali būti naudojamas pagal savo tiesioginę paskirtį, nes neatitinka LST EN 228:2008 reikalavimo pagal tankį, vientisumą, drėgmę, skaidrumą (išsisluoksniavęs), kartu su patikrinimo aktu pateiktas ir tyrimų protokolas (b.l. 22-24).

20Vien tas faktas, jog iš trečiojo asmens degalinėje esančiame rezervuare esantis kuras neatitinka jam nustatytų reikalavimų dar neįrodo fakto, jog atsakovė trečiajam asmeniui pateikė nekokybišką kurą. Būtina atsižvelgti ir į kitus byloje esančius įrodymus, juos įvertinti.

21Nors atsakovė neginčija Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie LR Ūkio ministerijos pateiktos išvados, tačiau savo ruožtu pateikė teismui degalų tinkamą kokybę patvirtinantį pažymėjimą. Būtina atsižvelgti į tą aplinkybę, jog atsakovės atvežtas benzinas buvo perpiltas į trečiojo asmens degalinės rezervuarą. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad patikrinus trečiojo asmens degalinėje esantį rezervuarą, jame vandens nebuvo rasta. Trečiojo asmens pretenzijoje atsakovei taip pat nurodyta, kad atlikus talpyklos, į kurią buvo supiltas benzinas, patikrinimą metrolazdės ir jautrios vandeniui pastos pagalba vandens talpykloje nebuvo rasta (b.l. 92). Tačiau trečiojo asmens 2009-04-27 rašte, pasirašytame trečiojo asmens direktorės ir adresuotame atsakovei, nurodyta, jog trečiojo asmens turimi dokumentai rodo, kad prieš degalų gavimą rezervuare buvo vandens, lygio matavimo sistema vandenį rodė ir anksčiau, bet atliekant 95 benzino talpos tikrinimą vandeniui aktyvia pasta, vandens nebuvo rasta, todėl padaryta išvada, jog yra sugedusi degalų lygio matavimo sistema (b.l. 96). Analizuojant atsakovės 2009-05-26 raštą, adresuotą trečiajam asmeniui, netiesiogiai galima nustatyti, jog degalų lygio matavimo sistema trečiojo asmens degalinės rezervuare rodė, kad yra vandens, nurodomas vandens lygis – 96,2 mm (b.l. 97). Apie trečiojo asmens atliktą tyrimą vandeniui rezervuare nustatyti ir apie nustatytą rezervuaro degalų lygio matavimo sistemos gedimą jokių rašytinių įrodymų į bylą pateikta nebuvo, todėl teismas vadovaujasi tais duomenimis, kurie buvo užfiksuoti trečiojo asmens degalinėje esančio rezervuaro degalų lygio matavimo sistemos. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo, rezervuaro degalų lygio matavimo sistemai rodant, jog rezervuare yra vandens, ir vis tiek rezervuare talpinant benziną, elgėsi neatsakingai ir neapdairiai, tokie trečiojo asmens veiksmai vertintini kritiškai.

22Vertinant visus byloje esančius rašytinius įrodymus ir taikant tikėtinumo bei logikos taisykles, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė fakto, jog atsakovė pardavė trečiajam asmeniui nekokybišką benziną, priešingai, nustatytos aplinkybės leidžia labiau tikėti tuo, jog trečiajam asmeniui buvo pateiktas kokybiškas benzinas, o vandens į jį pateko būtent trečiojo asmens degalinės rezervuare, todėl ieškovės ieškinys atmestinas.

23Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.). Nagrinėjant bylą susidarė 24,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, šios išlaidos priteistinos iš ieškovės į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 2 d.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-265 straipsniais, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „L. d.“, į.k. 110051834, buv. J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, 24,79 Lt (dvidešimt keturis litus 79 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 4. ieškovė akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą... 5. Atsakovė akcinė bendrovė „O. L.“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo UAB „B. P.“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko... 7. Ieškovės akcinės bendrovės „L. d.“, trečiojo asmens UAB „B. P.“... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės akcinės bendrovės „O. L.“ atstovė... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš ieškinio priedų nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „B. P.“ civilinę... 11. Trečiasis asmuo UAB „B. P.“ su atsakove akcine bendrove „O. L.“... 12. Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo... 13. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad vairuotojams, trečiojo asmens degalinėje... 15. Atsakovė su trečiuoju asmeniu sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi dėl... 16. CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas atsako už daiktų... 17. CPK 177 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad bylos aplinkybės, kurios pagal... 18. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 19. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad aplinkybę, jog atsakovė pardavė... 20. Vien tas faktas, jog iš trečiojo asmens degalinėje esančiame rezervuare... 21. Nors atsakovė neginčija Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie LR... 22. Vertinant visus byloje esančius rašytinius įrodymus ir taikant tikėtinumo... 23. Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 25. ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „L. d.“, į.k. 110051834, buv.... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...