Byla 2-765/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų K. P., R. P., Ž. P., M. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „Palgeda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo AB DnB NORD bankas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams K. P., R. P., Ž. P., M. P. ir uždarajai akcinei bendrovei „Palgeda“ dėl skolos ir netesybų priteisimo (bylos Nr. 2-8770-603/2010).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB DnB NORD bankas prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų K. P., R. P., Ž. P., M. P., UAB „Palgeda“ 3 040 013,78 Lt negrąžinto kredito, 438 531,16 Lt palūkanų, 28 301,61 Lt delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad su atsakovais K. P. ir R. P. 2006 m. gegužės 24 d. sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 1962-06IL (toliau – Sutartis), pagal kurią ir vėlesnius jos priedus atsakovams buvo suteiktas 3 806 013,87 Lt dydžio kreditas. 2006 m. gegužės 24 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Palgeda“ buvo sudaryta laidavimo sutartis, 2008 m. balandžio 7 d. tarp ieškovo ir atsakovo Ž. P. buvo sudaryta laidavimo sutartis, 2009 m. rugpjūčio 7 d. tarp ieškovo ir M. P. buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuriomis jie įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui visu savo turtu bei ta pačia apimtimi, kaip ir K. P. bei R. P., jei šie neįvykdys visų, dalies įsipareigojimų arba įvykdys juos netinkamai. Atsakovų prievolių pagal sutartį tinkamam įvykdymui buvo įkeistas atsakovams priklausantis nekilnojamasis turtas. Atsakovai nuo 2009 m. gruodžio mėnesio savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – nemokėjo ieškovui kredito grąžinimo įmokų ir palūkanų sutartyje numatytais terminais bei suėjus kredito grąžinimo terminui (2010 m. rugpjūčio 31 d.) negrąžino paimto kredito.

6Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą 514 846,55 Lt sumai. Nurodė, kad dalį skolos – 2 992 000 Lt ieškovas galės susigrąžinti iš jam įkeisto turto, o reikalaujama priteisti suma yra didelė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo kiekvienam atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo neužtenkant - ir lėšų 514 846,55 Lt sumai. Teismas nurodė, kad antstolis turi nustatyti areštuojamo turto vertę, nes teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai, kokia to turto vertė. Teismas nutartyje pažymėjo, kad prašoma išieškoti pinigų suma yra didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovai K. P., R. P., Ž. P., M. P. ir UAB „Palgeda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atmesti ieškovo prašymą jas taikyti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111) Ieškovui įkeisto turto rinkos vertė yra 4 335 000 Lt, kai tuo tarpu ieškinio suma yra 3 506 846,55 Lt, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje nebuvo ir nėra jokio pagrindo.

122) Skundžiama nutartis šiurkščiai pažeidė šalių interesų pusiausvyrą, nes teismas areštavo net penkis kartus didesnei sumai (2 574 232,75 Lt) turto, nei prašė pats ieškovas (514 846,55 Lt). Taip pat įkeisto ir areštuoto turto vertė yra beveik du kartus didesnė, nei pareikšto ieškinio suma, o tai prieštarauja CPK 145 str. 2 daliai, nustatančiai, kad taikomų laikinųjų apsaugos priemonių suma negali būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą.

133) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešęs atsakovams, taip užkirsdamas kelią atsakovams pareikšti savo prieštaravimus ir argumentus, suvaržydamas jų procesines teises.

14Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepime į atsakovų atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151) Pagal susiformavusią teismų praktiką likvidacinė, o ne turto rinkos vertė atspindi turto vertę, kai jis parduodamas per trumpą laiką ir jo kainą lemia specifinės turto pardavimo sąlygos, ir ši turto vertė turi būti vertinama, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

162) Atsakovai nepateikia įrodymų, iš kurių būtų matyti atsakovų turtinė padėtis, ir kurie paneigtų būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

173) Teismas pritaikė areštą ne 2 574 232,75 Lt sumai, bet 514 846,55 Lt sumai, nes atsakovų atsakomybė yra solidari, ieškovas gali savo reikalavimus nukreipti į bet kurio iš atsakovų turtą ar lėšas. Areštavus vieno atsakovo turtą ar pinigines lėšas, kitų atsakovų turtas ar piniginės lėšos negalėtų būti areštuotas. Taigi bendra arešto suma negali viršyti 514 846,55 Lt sumos.

184) CPK 148 str. 1 dalis suteikia teismui teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui ir savo iniciatyva. Nutarties naikinimas vien tik dėl to, kad atsakovui nebuvo pranešta atsakovui apie laikinųjų priemonių taikymą, reikštų nutarties panaikinimą išimtinai formaliais pagrindais.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo (hipotekos kreditoriaus) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo kiekvieno iš solidariais bendraskoliais patraukto atsakovo turtą 514 846,55 Lt sumai pagal pareikštą reikalavimą dėl 3040013,78 Lt negrąžinto kredito, 438 531,16 Lt palūkanų, 28 301,61 Lt delspinigių priteisimo, kai atsakovai įkeitė ieškovo naudai nekilnojamąjį turtą.

21Hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus įkeistą turtą (CK 4.192 straipsnio 1 dalis). Nors hipoteka nėra laikinoji apsaugos priemonė ir ji taikoma skolinio įsipareigojimo, bet ne ieškinio reikalavimų ir teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-677/2009), toks prievolės užtikrinimas iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-35/2010). Todėl kai ieškovo reikalavimų suma yra užtikrinta hipoteka tam pačiam subjektui (ieškovui), nėra objektyvaus ir būtino pagrindo tai pačiai reikalavimų sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių institutu.

22Nustatant, ar įkeisto turto vertės pakanka ieškinio reikalavimui užtikrinti, įkeisto turto vertė turi būti nustatoma ne pagal likvidacinę, o pagal rinkos kainą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2011). Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 dalis rinkos vertę apibrėžia kaip apskaičiuotą pinigų sumą, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Iš ieškovo pateiktos turto vertinimo pažymos matyti, kad likvidacinė turto vertė yra sąlygojama priverstinio turto pardavimo. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikėtų vadovautis įkeisto turto likvidacine, o ne rinkos verte. Be to, antstolio areštuojamas turtas taip pat turi būti įkainojamas rinkos kainomis, o ne remiantis turto likvidacine verte (CPK 681 str.). Netaikant nustatytos turto rinkos vertės būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principai, nes ieškovui būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas atsakovų atžvilgiu (CPK 145 str. 2 d.). (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-739/2010).

23Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas (hipotekos kreditorius) pareiškė reikalavimus atsakovams dėl 3 040 013,78 Lt negrąžinto kredito, 438 531,16 Lt palūkanų ir 28 301,61 Lt delspinigių priteisimo. Pagal paties ieškovo turto vertintojų 2010 m. rugsėjo 7 d. atliktą atsakovų turto, kuriam nustatyta hipoteka prievolių įvykdymo užtikrinimui, įvertinimą, šio turto bendra rinkos vertė sudaro 4 335 000 Lt (1 165 000 + 2 870 000 + 300 000) (b.l. 49-51). Tai reiškia, kad atsakovams nuosavybės teise priklausančio ieškovo naudai hipoteka įkeisto turto vertė (4 335 000 Lt) viršija ieškinyje pareikštų reikalavimų sumą (3 506 846,55 Lt). Esant tokioms aplinkybėms, kai ieškovas ieškinio patenkinimo atveju jam palankų teismo sprendimą galės įvykdyti iš įkeisto turto, nėra pagrindo taikyti atsakovų turto areštą. Priešingu atveju būtų pažeistas šalių lygiateisiškumas, nepagrįstai suvaržytos atsakovų teisės.

24Be to, net ir tuo atveju, jeigu įkeisto turto pagal jo rinkos vertę būtų neužtekę ieškinyje pareikštų reikalavimų patenkinimui, pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti atsakovų, kaip solidariąją pareigą turinčių bendraskolių, turto areštą bendrai 514 846,55 Lt sumai, o ne areštuoti kiekvieno atsakovo turtą šiai sumai (CK 6.6 str., CPK 145 str. 2 d.).

25Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

26Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovų įkeisto turto rinkos vertė viršija ieškinio sumą pagal hipotekos kreditoriaus pareikštus reikalavimus ir byloje nepagrįstai taikė atsakovų turto areštą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Žemesnės instancijos teismo nutartis naikintina, ieškovo prašymas dėl atsakovų turto arešto atmestinas (CPK 337 str. 2 p.).

27Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, šioje byloje taikytos atsakovų turtui (CPK 152 str. 3 d.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152 straipsnio trečiąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – kiekvienam atsakovui UAB „Palgeda“ (į. k. 110304376, (duomenys neskelbtini)), K. P. (a. k. (duomenys neskelbtini)) gyv. (duomenys neskelbtini)), R. P. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)), Ž. P. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)), M. P. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)) nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštas 514 846,55 Lt (penkių šimtų keturiolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt šešių litų 55 ct) sumai pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį dėl skolos ir netesybų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-8770-603/2010, panaikinti.

30Ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovų K. P., R. P., Ž. P., M. P. ir UAB „Palgeda“ turto arešto taikymo atmesti.

31Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB DnB NORD bankas prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų... 6. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovai K. P., R. P., Ž. P., M. P. ir UAB „Palgeda“ atskiruoju skundu... 11. 1) Ieškovui įkeisto turto rinkos vertė yra 4 335 000 Lt, kai tuo tarpu... 12. 2) Skundžiama nutartis šiurkščiai pažeidė šalių interesų pusiausvyrą,... 13. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones... 14. Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepime į atsakovų atskirąjį skundą... 15. 1) Pagal susiformavusią teismų praktiką likvidacinė, o ne turto rinkos... 16. 2) Atsakovai nepateikia įrodymų, iš kurių būtų matyti atsakovų turtinė... 17. 3) Teismas pritaikė areštą ne 2 574 232,75 Lt sumai, bet 514 846,55 Lt... 18. 4) CPK 148 str. 1 dalis suteikia teismui teisę taikyti laikinąsias apsaugos... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 21. Hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius... 22. Nustatant, ar įkeisto turto vertės pakanka ieškinio reikalavimui... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas (hipotekos kreditorius) pareiškė... 24. Be to, net ir tuo atveju, jeigu įkeisto turto pagal jo rinkos vertę būtų... 25. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi reikšmės... 26. Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad... 27. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį, kuria taikytos... 30. Ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių –... 31. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...