Byla 2S-871-163/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, bankroto administratorius M. B

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens antstolės M. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, bankroto administratorius M. B.,

Nustatė

2pareiškėjas A. R. kreipėsi į antstolę M. T. su skundu vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018, prašydamas panaikinti antstolės 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo, įpareigoti antstolę sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 bei priteisti iš antstolės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Latvijos Respublikos Maduonos rajono teismas įsiteisėjusiu 2013-04-18 sprendimu nuo 2013-04-10 paskelbė jo nemokumo procesą, pradėjo bankroto procedūrą bei paskyrė bankroto administratorių. Antstolė 2013-09-20 patvarkymą dėl 2432,00 Lt skolos išieškojimo išieškotojai VMI bei dėl 19 585,34 Lt skolos išieškojimo išieškotojai UAB „Gelvora“ išsiuntė vykdyti jo darbovietei UAB „Agrolitimpex“. Nors darbdavys informavo antstolę apie darbuotojui iškeltą bankroto bylą, tačiau antstolė vis tiek nurodė daryti išskaitas iš darbo užmokesčio. Teigė, kad po nemokumo proceso paskelbimo ir bankroto procedūros pradėjimo antstolė turėjo nedelsdama priimti patvarkymą sustabdyti vykdomąsias bylas, tačiau to nepadarė, nepanaikino 2013-09-20 patvarkymo Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo iš jo darbo užmokesčio. Tokie antstolės veiksmai ir neveikimas nesuderinami su Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, kuris tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat pažeidžia kitų pareiškėjo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

3Antstolė M. T., nesutikdama su pareiškėjo skundu, priėmė 2013-11-05 patvarkymą dėl pareiškėjo skundo, juo atsisakė tenkinti skundą ir jį kartu su vykdomąja byla perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-06 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkino, panaikino antstolės M. T. 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018; įpareigojo antstolę sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018; priteisė pareiškėjui iš antstolės 900 Lt bylinėjimosi išlaidų; panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 sustabdymą. Teismas konstatavo, kad antstolė priėmė nepagrįstą ir neteisėtą 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo. Nurodė, kad Latvijos Respublika yra Europos Sąjungos valstybė narė, todėl jai, kaip ir Lietuvai, galioja ir yra taikomas 2000-05-29 Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų. Pagal šio Reglamento 16 straipsnį Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjęs 2013-04-18 sprendimas dėl bankroto bylos skolininkui A. R. iškėlimo yra automatiškai pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, o pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalį bankroto bylai ir jos padariniams taikytina Latvijos Respublikos – valstybės narės, kurioje iškelta bankroto byla, – teisė. Nurodė, kad Latvijos Respublikos teismui kaip nacionaliniam teismui nepriskirta kompetencija riboti Europos Sąjungos teisės akto – tiesiogiai Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomo bei turinčio aukštesnę galią nei nacionaliniai teisės aktai Reglamento – galiojimo ir taikymo. Teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika 2013-11-14 nutartyje Nr. 3K-3-580/2013, konstatavo, kad skolininkui A. R. iškėlus bankroto bylą Latvijos Respublikoje, negali būti atliekamos jokios individualaus išieškojimo procedūros jokioje kitoje valstybėje narėje, taip pat ir Lietuvoje. Iškėlus skolininkui bankroto bylą, vienintelis būdas kreditoriams, esantiems kitoje valstybėje narėje, patenkinti savo reikalavimą – dalyvauti nagrinėjant bylą lygiomis galimybėmis su kitų valstybių narių kreditoriais, todėl visi bankrutuojančio A. R. kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus Latvijos Respublikos Maduonos rajono teisme iškeltoje fizinio asmens bankroto byloje. Teismas remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, formuojama 2008-01-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, 2009-02-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009, 2008-10-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008, taip pat 2013-10-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013, įvertinęs bylos sudėtingumą, ginčo santykių naujumą, padarė išvadą, kad pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra proporcingos, todėl priteisė jas iš antstolės.

5Suinteresuotas asmuo antstolė M. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-06 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo skundą. Nurodo, kad teismas nevertino antstolės patvarkyme dėl skundo netenkinimo pateiktų motyvų ir įrodymų dėl Tarybos reglamento Nr. 1346/2000 netaikymo skolininkui A. R., todėl nepagrįstai pripažino antstolės veiksmus ir neveikimą neteisėtais. Latvijos Respublikos Maduonos teismo sprendime nurodyta, kad Tarybos reglamentas Nr. 1346/2000 skolininkui A. R. netaikomas, todėl tokį sprendimą vykdytinu gali pripažinti Lietuvos apeliacinis teismas, o antstolis nėra įgaliotas spręsti tokio klausimo, todėl antstolės veiksmuose dėl vykdomųjų bylų nesustabdymo nėra neteisėtumo požymių. Teigia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-38/2013 pasisakė dėl daiktinių teisių turėtojų interesų gynimo, kai Latvijoje pradėta nemokumo procedūra neturi įtakos Lietuvoje esančių kreditorių daiktinėmis teisėms. Teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes antstolė neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi bei priešingo intereso, kadangi vykdo jai pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl skolos išieškojimo ir tai yra įstatymo numatyta funkcija. Be to, priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis yra nepagrįstas, byla nėra sudėtinga, skundą rengė tas pats asmuo, kuris skolininkui tvarkė dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo Latvijoje, todėl atkirai gilintis į ginčo klausimą nebuvo poreikio.

6Pareiškėjas A. R. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, taip pat priteisti 900 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą. Nurodo, kad teismas pagrįstai taikė Tarybos reglamentą Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų. Kadangi vykdomosiose bylose kreditoriai neturi jokių daiktinių teisių į skolininkui priklausantį turtą Lietuvos Respublikoje, todėl teismas pagrįstai netaikė Tarybos reglamento 5 str. 1 d. įtvirtintos išimties iš Reglamento 4 str. 1 d. nustatytos taisyklės dėl taikytinos Latvijos Respublikos teisės. Teismas pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Nurodo, kad teismas padarė klaidingą išvadą, jog antstolės patvarkymas dėl skolos išieškojimo yra neteisėtas. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų skolininkui A. R. netaikomas, todėl Latvijos Respublikos Maduonos teismo sprendimas dėl A. R. bankroto bylos iškėlimo turi būti pripažintinas Lietuvos apeliacinio teismo CPK LVIII skyriuje nustatyta tvarka.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas panaikino antstolės M. T. 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 ir įpareigojo antstolę sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

10Byloje kilo ginčas dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų sustabdymą, kai skolininkui, fiziniam asmeniui, bankroto byla iškelta Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimu.

11Vykdomųjų bylų Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 duomenimis, antstolė vykdo Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-20 išduotą vykdomąjį raštą dėl 2432 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojos VMI naudai ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-16 išduotą vykdomąjį raštą dėl 19 585,34 Lt skolos ir metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojos UAB „Gelvora“ naudai. Antstolė 2013-09-20 patvarkymu įpareigojo skolininko A. R. darbovietę išskaičiuoti iš skolininko darbo užmokesčio atitinkamas sumas ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą. 2013-10-01 pareiškėjo (skolininko) darbdavys grąžino antstolei 2013-09-20 patvarkymą neįvykdytą, nurodydamas, kad skolininkui A. R. Latvijos Respublikoje pradėtos bankroto procedūros pagal Latvijos Respublikos Maduonos rajono teismo sprendimą. Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu 2013-04-18 sprendimu pareiškėjui (skolininkui) A. R. iškelta bankroto byla, nuo 2013-04-10 paskelbtas nemokumo procesas, paskirtas bankroto administratorius M. B..

12Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad teismas neįvertino antstolės nurodytų dėl skolininko skundo dėl antstolės veiksmų netenkinimo pateiktų motyvų, nepagrįstai taikė Tarybos reglamentą Nr. 1346/2000 skolininkui A. R., nes Latvijos Respublikos Meduonos teismo sprendime nurodyta, kad šis Tarybos reglamentas skolininkui netaikomas, todėl jį vykdytinu gali pripažinti tik Lietuvos apeliacinis teismas, todėl padarė neteisingą išvadą dėl antstolės veiksmų ir neveikimo, juos pripažindamas neteisėtais.

13Lietuvoje iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo pagal bylą CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktą turi būti privalomai sustabdoma vykdomoji byla ir vykdomieji veiksmai, o vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, t. y. vienoje byloje siekiama sujungti visus kreditorių reikalavimus ir visą skolininko turtą. Tokiu atveju kreditorius netenka teisės pasirinkti, iš kokio skolininko turto pirmiausia vykdyti išieškojimą, kaip kad yra priverstinio vykdymo procese. CPK 780 str. nustatyta taisyklė, kad CPK nuostatos taikomos, jeigu tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja kitaip. Lietuvos Respublikai daugiašalės sutarties pagrindu 2004-05-01 tapus Europos Sąjungos nare, Europos Sąjungos institucijų priimti reglamentai taikomi visuotinai. Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. ES valstybėse narėse bankroto byloms su tarptautiniu elementu yra taikomas 2000-05-29 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau – Reglamentas), kuris įtvirtina bankroto bylų universalumą, t. y. kad bankroto bylos iškėlimas skolininkui vienoje valstybėje narėje apima ir kitose valstybėse narėse esantį skolininko turtą ir kreditorius, išskyrus tam tikras Reglamento dėl bankroto bylų nustatytas išimtis dėl šalutinės bankroto bylos. Bankroto procedūrų universalumą įtvirtina Reglamento 16 straipsnis, kuriame nustatytas automatinio sprendimų pripažinimo kitose valstybėse narėse principas. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokios kategorijos byloje, į tai, kad skolininkui bankroto byla iškelta ES valstybėje narėje, o dalis skolininko kreditorių yra Lietuvoje, todėl šiai bylai taikytinas Reglamentas Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pagal Reglamento 16 straipsnio 1 dalį Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjęs 2013-04-18 sprendimas dėl bankroto bylos skolininkui A. R. iškėlimo automatiškai pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, o pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalį bankroto bylai ir jos padariniams taikytina Latvijos Respublikos – valstybės narės, kurioje iškelta bankroto byla, – teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2013). Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos iškėlimas nedaro poveikio kreditorių ar trečiųjų šalių daiktinėms teisėms į skolininkui priklausantį ir bylos iškėlimo metu kitos valstybės narės teritorijoje esantį materialųjį ar nematerialųjį, kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, įskaitant konkretų turtą ir visą neapibrėžtą turtą, kuris kartais keičiasi. Reglamento 5 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta daiktinių teisių sąvoka – valstybiniame registre įrašyta ir vykdytina trečiosios šalies atžvilgiu teisė, pagal kurią galima įgyti daiktinę teisę, apibrėžtą šio straipsnio 1 dalyje. Vykdomosios bylos duomenimis, pareiškėjo (skolininko) kreditoriai neturi jokių daiktinių teisių į pareiškėjui, kaip skolininkui, priklausantį turtą Lietuvos Respublikoje, o kreditorių skolų išieškojimas nukreiptas į pareiškėjo darbo užmokestį, gaunamą Lietuvos Respublikoje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė Reglamento 5 str. 1 d. įtvirtintos išimties iš Reglamento 4 str. 1 d. nustatytos taisyklės dėl taikytinos teisės, o antstolė nepagrįstai atskirajame skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-22 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-38/2013, kurios faktinės aplinkybės (radio decidenti) skiriasi, jos nėra tapačios ir šių bylų negalima vertinti kaip analogiškų, todėl teismas pagrįstai nesivadovavo šia byla spręsdamas klausimą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo.

14Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės, kurioje iškelta bankroto byla, teisė nustato tokios bylos iškėlimo sąlygas, jos eigą ir užbaigimą, inter alia nustato: (1) nuosavybę, kuri sudaro skolininko turto dalį, ir tvarką, kaip turi būti traktuojamas turtas, kurį skolininkas įgijo arba kuris jam perduotas po to, kai buvo iškelta bankroto byla (b punktas); (2) atitinkamus skolininko ir likvidatoriaus įgaliojimus (c punktas); (3) bankroto bylų pasekmes individualių kreditorių iškeltoms byloms, išskyrus neišspręstas bylas (f punktas); (4) reikalavimus, kurie turi būti nukreipti į skolininko turtą, ir reikalavimų, atsiradusių iškėlus bankroto bylą, vertinimą (g punktas); (5) taisykles, reglamentuojančias reikalavimų pateikimą, patikrinimą ir pripažinimą (h punktas); (6) taisykles, reguliuojančias realizuoto turto pajamų paskirstymą, reikalavimų eiliškumą ir teises kreditorių, kuriems po bankroto bylos iškėlimo pavyko pasiekti dalinio jų reikalavimų patenkinimo remiantis daiktine teise arba įskaičius tarpusavio reikalavimus (i punktas); (7) kt. Latvijos Respublikos Nemokumo įstatymo 134 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad skolininkas praranda teisę naudotis savo turtu, taip pat ir jo valdomu ar turimu tretiesiems asmenims priklausančiu turtu; 134 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad po fizinio asmens bankroto bylos paskelbimo sustabdomos bylos dėl priteistų, bet neišieškotų sumų išieškojimo ir bylos dėl skolininko prievolių vykdymo teisminiu keliu. Latvijos Respublikos Civilinio proceso įstatymo 560 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad teismo vykdytojas privalo sustabdyti bylų nagrinėjimą, jei skolininkui paskelbiama bankroto byla. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad skolininkui A. R. iškėlus bankroto bylą Latvijos Respublikoje, negali būti atliekamos jokios individualaus išieškojimo procedūros jokioje kitoje valstybėje narėje, taip pat ir Lietuvoje, o visi bankrutuojančio A. R. kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus Latvijos Respublikos Maduonos rajono teisme iškeltoje fizinio asmens bankroto byloje.

15Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolė nepagrįstai, sužinojusi apie skolininkui A. R. iškeltą bankroto bylą ES narėje, toliau tęsė išieškojimo veiksmus reikalaudama, kad skolininko darbdavys atliktų išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, ir nesustabdė vykdomųjų bylų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai antstolės veiksmus pripažino neteisėtais, panaikino 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo bei įpareigojo antstolę sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 CPK 626 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

16Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas. Nors skundai dėl antstolio veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka ir dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 str. 6 d.). Nagrinėjamoje byloje yra akivaizdus antstolės ir skolininko interesų priešingumas, antstolė nepripažino savo atlikto veiksmo neteisėtu, o tai padarė teismas nutartimi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš antstolės skolininko turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuotas CPK 98 str., kurio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas bei turi būti ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Bylos duomenimis, pareiškėjas už advokato padėjėjo jam suteiktą pagalbą patyrė 900 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 21–22). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijose nustatytus už advokato teikiamas teisines paslaugas priteisintus maksimalius užmokesčio dydžius, į šios bylos pobūdį, į atstovo rengto procesinio dokumento turinį bei apimtį, į tai, kad pareiškėjui atstovavo advokato padėjėjas, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priteistų išlaidų dydis viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, todėl priteista suma mažintina ir iš antstolės pareiškėjui priteistina 400 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 98, 443 str. 6 d., CK 1.5 str., Rekomendacijų 5, 8.15 p.).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-06 nutartis keistina, iš antstolės pareiškėjui priteistina 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme (CPK 337 str. 4 p.).

18Pareiškėjas pateikė duomenis, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė 900 Lt išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad jos nepagrįstai didelės, viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius, todėl protingomis, realiomis pripažintinos 400 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurios atmetus atskirąjį skundą priteistinos iš antstolės (CPK 93 str. 3 d., 443 str. 6 d.).

19Vadovaudamasis CPK 335?339 straipsniais, teismas

Nutarė

20pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-06 nutarties dalį, kuria pareiškėjui A. R. iš antstolės M. T. priteista 900 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir jas sumažinti iki 400 Lt.

21Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

22Priteisti iš antstolės M. T. pareiškėjui A. R. 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. pareiškėjas A. R. kreipėsi į antstolę M. T. su skundu vykdomosiose bylose... 3. Antstolė M. T., nesutikdama su pareiškėjo skundu, priėmė 2013-11-05... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-06 nutartimi pareiškėjo skundą... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė M. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 6. Pareiškėjas A. R. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 10. Byloje kilo ginčas dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių vykdymo... 11. Vykdomųjų bylų Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 duomenimis, antstolė... 12. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad... 13. Lietuvoje iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo pagal bylą CPK... 14. Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės, kurioje iškelta... 15. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 16. Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas nepagrįstai priteisė... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 18. Pareiškėjas pateikė duomenis, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą... 19. Vadovaudamasis CPK 335?339 straipsniais, teismas... 20. pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-06 nutarties dalį, kuria... 21. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.... 22. Priteisti iš antstolės M. T. pareiškėjui A. R. 400 Lt bylinėjimosi...