Byla 1-3469-336/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu šioje baudžiamojoje byloje ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje:

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė, išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros penktojo skyriaus prokuroro Sigito Kanaporio pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu šioje baudžiamojoje byloje ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje:

2M. G., ( - ), neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 235 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5M. G., 2019 m. sausio 29 d.,10.25-10.50 val., ( - ), būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą pagal Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnį ir apklausiamas kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-03604-19, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui R. K. žinomai melagingai paliudijo, kad jis neva 2019 m. sausio 25 d., apie 20.00 val., vairavo E. R. priklausantį automobilį BMW 320 D, valst. Nr. ( - )

6Kaltinamasis M. G. kaltu padaręs nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir parodė, kad 2019 m. sausio 29 d. buvo apklausiamas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-03604-19 ( - ). Prieš apklausą jam buvo išaiškintos liudytojo teisės ir pareigos, kurias jis suprato. Taip pat buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, tačiau liudytojo apklausos metu davė melagingus parodymus apie tai, kad, neva 2019 m. sausio 25 d., apie 20.00 val., vairavo E. R. priklausantį automobilį BMW 320D, valstybinis numeris ( - ) nors 2019 m. sausio 25 d. nuo 17.00 val. buvo ( - ). Tą dieną daugiau iš namų išvažiavęs nebuvo. 2019 m. sausio 26 d. apie 16.21 val., jam paskambino draugas E. R., bei paprašė susitikti, nes jam reikėjo jo pagalbos. Telefonu nenorėjo kalbėti. Jis sutiko susitikti. E. R. atvažiavo į ( - ). Čia E. R. papasakojo, kad pateko į bėdą. Policija jam nori iškelti baudžiamąją bylą, dėl to, kad jis vairavo neblaivus, kadangi jis prieš tai buvo teistas, o dabar, jei jis nepaliudys kaip jam reikia, tai gali sėsti į kalėjimą. Paprašė paliudyti, jog jis 2019 m. sausio 25 d. vakare vairavo jam priklausantį automobilį BMW 320D, ( - ). Jis, bijodamas, kad draugas E. R. gali patekti į kalėjimą, sutiko jam padėti ir 2019 m. sausio 29 d. nuvykęs į policiją tyrėjui R. K. paliudijo išgalvotus įvykius. Patvirtino, kad 2019 m. sausio 25 d. vakare E. R. jam neskambino, tą vakarą su jo automobiliu nevažinėjo, buvo namuose. Taip pat neskambino draugui T. Z. ir neprašė jo parvežti nuo kelio, vedančio į ( - ). Dėl to, kad sakė netiesą, nuoširdžiai gailisi (b. l. 107-109).

7Be paties kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais byloje esančiais duomenimis:

8tarnybiniu pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, kuriame nurodyta, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-40921-19 pagal BK 235 straipsnio 1 dalį. Tyrimas pradėtas pagal gautą Kauno a. VPK Kėdainių r. PK Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo R. K. tarnybinį pranešimą apie tai, kad 2019 m. sausio 29 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ), ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 ir, būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus (b. l. 14-16).

9Liudytojas R. K. parodė, kad jis dirba Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju. 2019 m. sausio-vasario mėnesiais, jis atliko ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 01-1-03604-19 pagal BK 281 straipsnio 7 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu pranešimas apie įtarimą buvo įteiktas įtariamajam E. R., kuris įtariamojo apklausos metu parodė, kad jis 2019 m. sausio 25 d., ( - ) susitiko su savo draugu M. G. su kuriuo automobiliu BMW 320 D, valst. Nr. ( - ) važinėjo po ( - ). Minėtą automobilį vairavo M. G., nes jis tuo metu buvo neblaivus. Kiek vėliau, jie abu nuvažiavo ( - ), kadangi E. R. draugas prašė pagalbos, nes automobiliu nuvažiavo nuo kelio. Jiems nuvažiavus į nurodytą vietą, E. R. susipyko su M. G.. Atvykus policijos pareigūnams E. R. nurodė, kad automobilio BMW 320D, valst. Nr. ( - ) jis nevairavo, o jį vairavo draugas. Policijos pareigūnai minėtame automobilyje jokių kitų pašalinių asmenų nerado. 2019 m. sausio 29 d. ( - ), jis prieš apklausą M. G. įspėjo dėl melagingų parodymų davimo, išaiškino jam liudytojo teises ir pareigas. Liudytojo apklausos metu M. G. nurodė, kad jam būnant prie ( - ) ir susipykus su E. R., jis paskambino savo draugui T. ir paprašė jo atvažiuoti pasiimti. Netrukus atvažiavo draugas, vardu T., ir jį parvežė iki ( - ). Apie įvykio aplinkybes jis T. nieko nepasakojęs. Po apklausos M. G. susipažino su apklausos protokolu ir savo parodymus patvirtino parašu. 2019 m. vasario 20 d. ( - ), jis prieš papildomą apklausą M. G. įspėjo dėl melagingų parodymų davimo, išaiškino jam liudytojo teises ir pareigas ir jis pasirašytinai susipažino, pasirašė, protokole užfiksuotas laikas. Po įspėjimo už melagingų parodymų davimą ir pasirašymo, jį papildomai apklausė liudytoju. M. G. liudytojo papildomos apklausos protokole užrašė visas jo nurodytas aplinkybes, apklausos laikas yra nurodytas apklausos protokole. Apklausos metu M. G. paaiškino, kad 2019 m. sausio 29 d. liudytojo apklausos metu sakė netiesą. 2019 m. sausio 25 d. nuo 17.00 val., buvo ( - ). Tą dieną daugiau iš namų išvažiavęs nebuvo. 2019 m. sausio 26 d. apie 16.21 val., jam paskambino draugas E. R.. Paprašė susitikti, nes jam reikia pagalbos. Telefonu nenorėjo kalbėti. E. R. atvažiavo į ( - ). Čia E. R. papasakojo, kad pateko į bėdą. Paprašė paliudyti, jog jis 2019 m. sausio 25 d. vakare vairavo jam priklausantį automobilį BMW 320D, Valst. Nr. ( - ) Jis, bijodamas, kad draugas E. R. gali patekti į kalėjimą, sutiko jam padėti ir 2019 m. sausio 29 d. nuvykęs į policiją paliudijo išgalvotus įvykius (b. l. 87-91).

10Liudytoja V. S. parodė, kad M. G. yra jos sūnus. 2019 m. rugpjūčio 18 d. M. išvažiavo dirbti į ( - ). Su sūnumi bendrauja programėles „messenger“ pagalba. Ji sūnui pasakė, kad jo ieško policijos pareigūnai ir jo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas (b. l. 95-96).

112019 m. sausio 26 d. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariate Kėdainių rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 pagal BK 281 straipsnio 7 dalį. Asmuo, galimai padaręs nusikalstamą veiką, nurodomas E. R. (b. l. 21-26, 27-28).

122019 m. sausio 26 d. baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 apklausta liudytoja, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausioji patrulė E. S., kuri parodė, kad 2019 m. sausio 25 d., jai dirbant ekipaže apie 22.18 val., iš Kauno AVPK OVP budėtojo gavo pranešimą apie tai, kad ( - ) nuo kelio yra nuvažiavęs automobilis. Nuvykus minėtu adresu, buvo rastas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Seat Toledo“, ( - ), prie kurio buvo rasti du vyrai. Minėto automobilio savininkas paaiškino įvykio aplinkybes, jis buvo blaivus. Kitoje kelio pusėje, užvestu varikliu stovėjo automobilis BMW, kuriame prie vairo asmenų nebuvo. Šalia automobilio stovėjęs asmuo prisistatė kaip E. R., kuris buvo neblaivus. „Seat Toledo“ vairuotojas nurodė, kad automobilį BMW vairavo E. R.. Pamatęs jį nuvažiavusi nuo griovio, sustojo padėti. E. R. neigė vairavęs BMW markės automobilį ir negalėjo nurodyti, kaip jis čia atsirado. BMW markės automobilis buvo privestinai nugabentas į automobilių saugojimo aikštelę (b. l. 39-43).

132019 m. sausio 28 d., baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 įtariamajam E. R. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. Apklaustas įtariamuoju jis parodė, kad 2019 m. sausio 25 d., baigęs darbą, namuose išgėrė alkoholinių gėrimų. Vakare, apie 20.00 val., paskambino savo draugui M. G. ir pasiūlė susitikti ( - ). Jiems susitikus, jis pasiūlė pasivažinėti po ( - ) jo automobiliu BMW320D, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo M. G., kadangi jis buvo išgėręs alkoholinių gėrimų. Apie 22.00 val., jam paskambino draugas ir paprašė atvažiuoti ( - ), kadangi jis nuvažiavo nuo kelio ir paprašė padėti. Jiems privažiavus minėtą vietą, jis išlipo iš automobilio, o M. G. liko sėdėti jame. Po to, jis liepė M. G. pastatyti automobilį skersai kelio tam, kad galėtų ištraukti draugo automobilį iš griovio. Dėl to jie su M. G. susipyko ir jis nuėjo prie draugo jam padėti, kur netrukus atvyko policijos pareigūnai. Kaip ir kur iš jo automobilio BMW pasišalino M. G., jis nematė ir policijos pareigūnams paaiškinti negalėjo (b. l. 45-48).

142019 m. balandžio 30 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus prokuroro nutarimu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 ikiteisminis tyrimas nutrauktas kaip nenustačius nusikaltimo požymių, numatytų BK 281 straipsnio 7 dalyje, kadangi E. R. kraujyje buvo nustatyta mažiausia alkoholio koncentracija 1,5 promilės, tačiau bylos medžiaga perduota pagal kompetenciją dėl administracinių poveikio priemonių taikymo E. R. už vairavimą transporto priemonę būnant neblaiviam (b. l. 49-54).

15Iš administracinių nusižengimų išrašo matyti, kad E. R. 2019 m. liepos 8 d. nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio 5 dalį dėl to, kad 2019 m. sausio 25 d. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus (b. l. 55-62).

162019 m. sausio 29 d. baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 liudytoju apklaustas M. G. parodė, kad 2019 m. sausio 25 d., apie 19.30 val., jam paskambino draugas E. R., kuris pasiūlė praleisti su juo vakarą. Apie 20.00 val., jam susitikus su E. R. ( - ), jam buvo pasiūlyta vairuoti E. R. automobilį BMW 320D, valst. Nr. ( - ) kadangi E. R. buvo neblaivus. Jiems važinėjant, apie 22.15 val., E. R. paskambino draugas, kurio jis nepažįsta ir paprašė padėti ištraukti pastarojo automobilį, kuris buvo nulėkęs nuo kelio. Jiems atvykus ( - ), jis su E. R. susipyko ir telefonu paskambinęs savo draugui T. bei paprašė atvykti jo pasiimti nuo žiedinės sankryžos. Atvykus draugui T., jis jo paprašė nuvežti jį ( - ), tačiau apie įvykio aplinkybes daugiau nieko neaiškino. 2019 m. vasario 20 d. vykusios papildomos liudytojo apklausos metu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 M. G. parodė, kad 2019 m. sausio 29 d. apklausos metu davė melagingus parodymus ir sakė netiesą, kadangi jis tą dieną buvo namuose ir niekur išvykęs nebuvo. 2019 m. sausio 26 d., jis susitiko su E. R., kuris jo paprašė padėti, nes jam yra iškelta baudžiamoji byla dėl to, kad vairavo automobilį neblaivus. E. R. jo paprašė policijos pareigūnams paliudyti, kad jis tą vakarą vairavo automobilį BMW 320D, valst. Nr. ( - ) M. G. paliudijo išgalvotus įvykius ir tai, kad jį nuo ( - ) paėmė draugas T. Z. (b. l. 77-80, 81-86).

17Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje.

18BK 235 straipsnio prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-586/2013). BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstamos veikos sudėtis yra formali ir nusikaltimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta veika – melagingų parodymų davimas (kaip ir kitos šiame straipsnyje numatytos veikos) – yra padaroma tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015).

19Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimasis M. G. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kuri teisingai kvalifikuota pagal BK 235 straipsnio 1 dalį.

20Kaltinamasis su prokuroro kreipimusi dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko, tik prašė išdėstyti baudos sumokėjimą 4 mėnesiams (b. l. 129-132,133-134).

21Atsižvelgus į bylos duomenis, esant BPK 418 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, darytina išvada, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą.

22Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos veikos (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

23Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį – padaryta viena nesunki tyčinė nusikalstama veika. Kaltinamasis neteistas, administracine tvarka baustas (b. l. 117, 118-122), ( - ). Teismas kaltinamajam bausmę skiria vadovaujantis BK 54, 61 straipsnių nuostatomis, atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį (BK 41straipsnis) bei teisingumo principą, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad yra tikslinga jam skirti bausmę - baudą, kuri šiuo atveju atitinka bausmės skyrimo paskirtį ir pagrindus. Kaltinamasis prašė išdėstyti baudos mokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad jis yra neteistas, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl jos, jo prašymas yra tenkintinas, nustatant 4 mėnesių terminą paskirtai baudai sumokėti. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu bei kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai, jam skirtina bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsniu mažintina vienu trečdaliu.

24Byloje civilinis ieškinys nepareikštas.

25Proceso išlaidų nėra.

26Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 111-113), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintina.

27Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

28Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas,

Nutarė

29M. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje ir nubausti jį 51 MGL (MGL yra tapatus ir lygus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui) 2 550 Eur bauda.

30Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti sumažintą galutinę bausmę 34 MGL – 1 700 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų eurų) dydžio baudą.

31Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per 4 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

32Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

33Išaiškinti M. G., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika (14) dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos, jis turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ir dydžio bausmę, negu buvo paskirta baudžiamuoju įsakymu. Jeigu baudžiamasis įstatymas tai numato, gali būti paskirta ir laisvės atėmimo bausmė. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė,... 2. M. G., ( - ), neteistas,... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. M. G., 2019 m. sausio 29 d.,10.25-10.50 val., ( - ), būdamas pasirašytinai... 6. Kaltinamasis M. G. kaltu padaręs nusikalstamą veiką prisipažino visiškai... 7. Be paties kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais byloje... 8. tarnybiniu pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, kuriame nurodyta,... 9. Liudytojas R. K. parodė, kad jis dirba Kauno apskrities Vyriausiojo policijos... 10. Liudytoja V. S. parodė, kad M. G. yra jos sūnus. 2019 m. rugpjūčio 18 d. M.... 11. 2019 m. sausio 26 d. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariate... 12. 2019 m. sausio 26 d. baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 apklausta... 13. 2019 m. sausio 28 d., baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 įtariamajam E.... 14. 2019 m. balandžio 30 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 15. Iš administracinių nusižengimų išrašo matyti, kad E. R. 2019 m. liepos 8... 16. 2019 m. sausio 29 d. baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-03604-19 liudytoju... 17. Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą,... 18. BK 235 straipsnio prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar... 19. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos... 20. Kaltinamasis su prokuroro kreipimusi dėl proceso užbaigimo teismo... 21. Atsižvelgus į bylos duomenis, esant BPK 418 straipsnio 1 dalyje numatytiems... 22. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma... 23. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos... 24. Byloje civilinis ieškinys nepareikštas.... 25. Proceso išlaidų nėra.... 26. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 111-113),... 27. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.... 28. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 29. M. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 30. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskirtą bausmę... 31. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 32. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam... 33. Išaiškinti M. G., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta...