Byla e2-602-381/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Krašto projektai ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Laugina“ (toliau – BUAB „Laugina“ arba ieškovė) 2014 m. spalio 10 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „POŽEMINĖS LINIJOS“ (toliau – UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ arba atsakovė), kuriame prašė priteisti iš atsakovės 304 349,35 Eur skolos, 8,40 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
  2. Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki bus atlikta statybos techninės veiklos ekspertizė ir gautas ekspertizės aktas. Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas.
  3. Atsakovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ 2016 m. rugsėjo 7 d. pateikė teismui priešieškinį, kuriame prašė priteisti iš ieškovės UAB „Laugina“ 56 175,07 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  4. Pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ 2016 m. gruodžio 13 d. pateikė teismui prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės BUAB „Laugina“ pusėje.
  5. Pareiškėja prašyme nurodė, kad yra BUAB „Laugina“ kreditorė, turinti suinteresuotumą ieškovės bankroto bylos eiga ir baigtimi, taip pat ieškovei priklausančio turto išsaugojimu, debitorinių skolų išieškojimu. Nuo nagrinėjamoje byloje priimto sprendimo tiesiogiai priklausys, kokia apimtimi bankroto byloje bus patenkinti ieškovės kreditorių, tarp jų ir pareiškėjos, finansiniai reikalavimai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

  1. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 3 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje.
  2. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo ar atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva.
  3. Teismas nustatė, kad nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas ginčas dėl prievolių vykdymo. Ginčas kilęs iš 2012 m. vasario 7 d. UAB „Radviliškio vanduo“ ir ūkio subjektų (UAB „Laugina“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Statovita“) grupės, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu, sudarytos rangos sutarties.
  4. Teismas konstatavo, kad pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ nėra iš nurodytos rangos sutarties kilusių teisinių santykių dalyvė, todėl šioje nagrinėjamojoje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms.
  5. Teismas aplinkybę, kad pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ yra pareiškusi finansinį reikalavimą UAB „Laugina“ bankroto byloje, vertino kaip nesudarančią pagrindo pripažinti, kad šiame ginčo teisiniame santykyje bylos išsprendimas turės įtakos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ teisėms ir pareigoms.

6II. Atskirojo skundo argumentai

7

  1. Pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą bei įtraukti UAB „Krašto projektai ir partneriai“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje, leisti teismo nutartį vykdyti skubiai.
  2. Pareiškėjos atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

813.1. UAB „Krašto projektai ir partneriai“ savo suinteresuotumą civilinės bylos baigtimi grindė ne dalyvavimu rangos sutarties, iš kurios kilo ginčas nagrinėjamoje byloje, vykdyme, tačiau buvimu bankrutuojančios įmonės kreditoriumi ir siekiu bankroto proceso metu patenkinti savo finansinį reikalavimą. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir nemotyvavo, kodėl atmetami pareiškėjos argumentai, jog nuo nagrinėjamos bylos baigties priklauso, ar bus ir kokiu dydžiu bus patenkintas pareiškėjos bei kitų bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

913.2. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo teismų formuojama praktika, pagal kurią tokio pobūdžio prašymai, t. y. kreditoriui teikiant prašymą įtraukti jį į civilinės bylos, kurioje bankrutuojanti įmonė siekia prisiteisti debitorinį įsiskolinimą ir tokiu būdu padidinti savo turto masę, nagrinėjimą, yra tenkinami (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-10728-859/2016 ir kt.).

1013.3. Pirmosios instancijos teismas taip pat nesivadovavo teismų praktikoje pateiktais išaiškinimais, kad bankrutuojančiai įmonei ginčijant sudarytus sandorius ar siekiant prisiteisti debitorinius įsiskolinimus, yra ginamos visų kreditorių teisės, nes pritaikius restituciją ar atitinkamai priteisus skolą, toks turtas bus grąžintas į bankrutuojančios bendrovės bendrą turto masę ir bus panaudotas visų kreditorių reikalavimams proporcingai tenkinti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka (2009 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K- 3-361/2009; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2014). Tokiu būdu, pagal pateiktą išaiškinimą nuo nagrinėjamos civilinės bylos baigties tiesiogiai priklausys, ar ieškovė atgaus turto, kurio vertė yra 304 349,35 Eur (pareikšto ieškinio suma), ar šia suma padidės ieškovės bendro turto masė ir ar iš tokio turto bus tenkinami pareiškėjos bei kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

1113.4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybes, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1810-555/2016, patvirtintas 108 021,03 Eur dydžio pareiškėjos finansinis reikalavimas BUAB „Laugina“ bankroto byloje. Pareiškėja yra antra didžiausia ieškovės kreditorė, todėl priimtas teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje turės didelės įtakos pareiškėjos finansinio reikalavimo patenkinimui.

1213.5. Nors nagrinėjama civilinė byla 2017 m. sausio 3 d. sprendimu yra išnagrinėta, tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl įtraukus pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu, ji turės galimybę apeliacinės instancijos teisme įgyvendinti ieškovės teises, jeigu pastaroji savo interesus gins vangiai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

14Atskirasis skundas netenkintinas

  1. ( - ) straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (( - ) straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
  2. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje.
  3. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje, iš esmės grindė argumentais, kad yra viena didžiausių ieškovės kreditorių BUAB „Laugina“ bankroto byloje, todėl priimtas teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje turės didelės įtakos jos finansinio reikalavimo patenkinimui nurodytoje bankroto byloje.
  4. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, konstatavo, kad pareiškėja nėra ginčo sandorio, dėl kurio vykdymo byloje kilo ginčas, šalimi, todėl vien tai, jog ji yra ieškovės kreditorė bankroto byloje nesudaro pagrindo pripažinti, kad šiame ginčo teisiniame santykyje bylos išsprendimas turės įtakos jos teisėms ir pareigoms.
  5. Apeliantė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti ne jos santykį su ginčo šalimis, o jos suinteresuotumą bylos išnagrinėjimo rezultatu (baigtimi), nuo kurio priklauso ne tik pareiškėjos, bet ir visų bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimas BUAB „Laugina“ bankroto byloje.
  6. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pagrįstai identifikavo byloje esantį materialųjį teisinį santykį bei vertino, ar pareiškėja susijusi materialiaisiais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas galėtų daryti įtaką jos teisių ar pareigų apimčiai.
  7. Pagal teisės į tinkamą procesą principą asmenų procesinė padėtis byloje turi atitikti jų materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2008).
  8. Kasacinio teismo praktikoje aiškiai suformuluotos nagrinėjamai bylai aktualios nuostatos dėl teismo pareigos įtraukti į bylą trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, ir jų neįtraukimo į bylą procesinių pasekmių. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialiojo teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiaisiais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, kad išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo, ir gali būti įtraukiami į prasidėjusį procesą ne tik savo pačių iniciatyva, bet ir kitų dalyvaujančių asmenų ar teismo valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-1042/2002; 2004 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-81/2004; 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-159/2007; 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008, 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-209/2009 ir kt.).
  9. Pareiškėja savo suinteresuotumą nagrinėjamoje byloje išimtinai sieja su BUAB „Laugina“ bankroto byloje jos patvirtinto finansinio reikalavimo patenkinimo galimybėmis. Pareiškėja neginčija aplinkybių, kad nėra tiesiogiai susijusi materialiaisiais teisiniais santykiais su viena iš 2012 m. vasario 7 d. rangos sutarties šalių, taip pat nenurodo, kokius materialiuosius teisinius padarinius jai sukels bylos išnagrinėjimas, kaip nagrinėjamoje byloje priimtu teismo sprendimu gali būti (yra) paveikta jos teisinė padėtis. Tokia pareiškėjos pozicija patvirtina, kad ji ne tik nėra tiesioginis tarp šalių atsiradusio materialiojo teisinio santykio subjektas, tačiau taip pat nėra susijusi su viena iš šalių tokiais materialiaisiais teisiniais santykiais, dėl kurių kilęs ir nagrinėjamas byloje ginčas galėtų lemti pareiškėjos teises ar pareigas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytas bankrutavusios UAB „Laugina“ kreditorių suinteresuotumo vertinimas neatitiktų CPK 47 straipsnio paskirties, kurio esmė yra išvengti regresinio ieškinio ar kitokio savo teisinės padėties pablogėjimo. Įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius, laikytina, kad nagrinėjamos bylos ir pareiškėjos materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nėra pakankamas (artimas) byloje nagrinėjamam teisiniam santykiui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įtraukti pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.
  10. Apeliacinės instancijos teismas, papildomai pasisakydamas dėl nagrinėjamoje byloje priimto teismo sprendimo reikšmės pareiškėjos finansinio reikalavimo patenkinimui, pažymi, kad bankrutuojanti įmonė yra atstovaujama bankroto administratoriaus, kuris, remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto nuostatomis, gina tiek bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, tiek ir visų jos kreditorių interesus. Teismo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra tenkinami ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Todėl, jei nagrinėjamoje byloje galutiniu teismo procesiniu sprendimu ir būtų priimtas bankrutuojančiai įmonei palankus teismo sprendimas, išieškotos piniginės lėšos būtų pervestos bankrutavusiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamos atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka, o ne išimtinai pareiškėjos finansinio reikalavimo patenkinimui.
  11. Be to, vadovaujantis CPK 47 straipsnio 1 dalimi, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios. Nagrinėjama civilinė byla yra išnagrinėta, pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas priimtas 2017 m. sausio 3 d., todėl dabartinėje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, įtraukimo į bylą klausimas negali būti nagrinėjamas.
  12. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įtraukimą į teisminį procesą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį nėra jokio pagrindo. Dėl to pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

15Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai