Byla e2-60-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Račkausko Agrotech“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1607-524/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Račkausko Agrotech“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepareiškus ieškinio, atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, dalyvaujant trečiajam asmeniui ERGO Insurance SE, veikiančiam per Lietuvos filialą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Račkausko Agrotech“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (iki ieškinio pareiškimo) – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti draudimo išmokos pagal trečiojo asmens draudiko ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, išduotą 2016 m. rugpjūčio 25 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 72955, išmokėjimą. Taip pat ieškovė prašė nustatyti jai 14-os dienų terminą ieškiniui pateikti.
 2. Ieškovė nurodė, kad UAB „Račkausko Agrotech“ ir viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) Klaipėdos jūrininkų ligoninė 2016 m. rugpjūčio 18 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. S – 2016 – 562 (toliau – Sutartis) dėl VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastato Liepojos g. 45, Klaipėdoje, atnaujinimo ir modernizavimo. Sutarties 7.1 punktas nustato, jog Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Sutarties įvykdymo užtikrinimui ieškovė pateikė ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, išduotą 2016 m. rugpjūčio 25 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 72955, kuriuo Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas maksimalia 71 341, 67 Eur suma.
 3. 2017 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė gavo trečiojo asmens (draudiko) ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 2017 m. rugpjūčio 22 d. raštą „Dėl reikalavimo pagal Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 72955“ su pridėtu dokumentu – 2017 m. rugpjūčio 18 d. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės raštu Nr. 12-1321 „Dėl sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo“. 2017 m. rugpjūčio 22 d. rašte draudikas nurodo, jog 2017 m. rugpjūčio 18 d. jis gavo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės pretenzinį raštą Nr. 12-1321 „Dėl sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo“, kuriame reikalaujama draudiko sumokėti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei 71 341, 67 Eur draudimo išmoką, kadangi UAB „Račkausko Agrotech“ pagal Sutartyje numatytą terminą nėra atlikusi darbų.
 4. Ieškovė teigia, kad reikalavimas dėl 71 341, 67 Eur draudimo išmokos išmokėjimo yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė raštu neįspėjo ieškovės apie jos tiesiogiai draudikui pateiktą 2017 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, kaip tai numato Sutarties 7.6 punktas. Nevykdydama Sutarties 7.6 punkte nurodytos imperatyvios prievolės raštu pranešti ieškovei apie ketinimą kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė neteisėtai užkirto ieškovei galimybę operatyviai, savalaikiai gintis nuo jos nepagrįstų ir neteisėtų reikalavimų dėl draudimo išmokos išmokėjimo.
 5. 2017 m. rugpjūčio 18 d. rašte Nr. 12 – 1321 „Dėl sutarties vykdymo užtikrinimo“ pati VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė nurodo, jog 2017 m. rugpjūčio 18 d. liko neatlikta darbų už 129 383, 25 Eur arba 11 proc. Ieškovės vertinimu, net ir sutikus su nurodyta aplinkybe, jog ieškovė savalaikiai neatliko 11 proc. Sutartyje numatytų darbų, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė a priori negali pretenduoti į visą maksimalią 71 341 Eur draudimo išmoką. Taigi reikalavimas, kad būtų išmokėta visa maksimali išmoka, yra absoliučiai neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovės nuomone, nurodytos faktinės aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 6. Išmokėtos draudimo išmokos grąžinimas (atgręžtinis vykdymas) nėra numatytas pagal Atlikimo laidavimo draudimo rašto sąlygas, todėl ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimo atveju įvykdymas gali būti išskirtinai apsunkintas arba net neįmanomas. Be to, visos draudimo išmokos išmokėjimas itin neigiamai paveiks ieškovės profesinę – dalykinę reputaciją ir draudiminę įstoriją.
 7. Ieškovė paaiškino, kad apie reikalavimą sumokėti draudimo išmoką sužinojo tik 2017 m. rugpjūčio 28 d., kai iš draudiko gavo raštą apie VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės reikalavimą išmokėti draudiminę išmoką, todėl dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių, šiuo metu negali pateikti teisiškai argumentuoto, motyvuoto ir rašytiniais įrodymais pagrįsto ieškinio.
 8. Taip pat ieškovė teigia, kad tarp Sutarties šalių nuolat kildavo nesutarimų, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė nepagrįstai ir neteisėtai ignoruodavo jos paaiškinimus dėl pavėluoto darbų atlikimo, taip pat šalys nesutaria dėl jau atliktų darbų kiekio ir procentinės išraiškos nuo visos Sutarties sumos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad būsimo ieškinio dalykas byloje nėra aiškus, ieškovė aiškiai nenurodo kokio pobūdžio ieškinį ruošiasi teikti teismui. Tačiau iš pateikto prašymo turinio matyti, kad ieškinys bus pateiktas dėl tarp šalių kilusio ginčo dėl ieškovės jau atliktų ir atsakovės priimtų darbų kiekio ir procentinės išraiškos nuo visos rangos Sutarties vertės.
 3. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė siejasi su draudimo išmoka, kylančia iš draudimo teisinių santykių. Tai, ką daryti atsakovei kreipusis dėl draudimo išmokos išmokėjimo, vadovaudamasis teisės aktais (įstatymais, draudimo taisyklėmis ir pan.) bei jų pagrindu pasirašyta atlikimo laidavimo draudimo sutartimi sprendžia draudikas. Be to draudikas kiekvienu atveju konkrečiai vertina ar įvykis laikytinas draudiminiu. Prašydama taikyti laikinąją apsaugos priemonę ieškovė neįrodė, kad draudikas atsakovo prašymu tikrai išmokės draudimo išmoką, t.y. nepateikė teismui pakankamai duomenų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, kad pasunkės ar taps neįmanomu galimas teismo sprendimo įvykdymas.
 4. Ieškovė nepateikė duomenų apie atsakovės veiksmus, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad ji akivaizdžiai siekia ir sieks apsunkinti ieškovei palankaus teismo procesinio sprendimo vykdymą. Ieškovė prašymu siekia paneigti draudimo kompanijos pareigą išmokėti atsakovei draudimo išmoką bei draudimo išmokos išmokėjimą grindžia ne grėsme teismo sprendimo įvykdymui, tačiau jo reputacijos sugadinimu, galimu veiklos apsunkinimu bei ateityje draudimo įmokos padidinimu. Taigi, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių realios grėsmės teismo procesiniam sprendimui egzistavimą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. teismo nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Priešingai nei nurodyta skundžiamoje Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, ieškovė įrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, draudikas bus priverstas išmokėti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei draudimo išmoką, nes 2017 m. rugsėjo 5 d. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo rašto „Dėl reikalavimo pagal Atlikimo draudimo raštą Nr. AT-72955” duomenimis draudikas neturi teisės reikalauti iš atsakovės nuostolių pagrindimo.
 2. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė nevykdydama Sutarties 7.6 punkte nurodytos imperatyvios prievolės raštu pranešti ieškovei apie ketinimą kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo, neteisėtai užkirto ieškovei galimybę operatyviai, savalaikiai gintis nuo jos nepagrįstų ir neteisėtų reikalavimų dėl draudimo išmokos išmokėjimo.
 3. Pati VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė pripažįsta, kad ieškovė savalaikiai neatliko tik 11 proc. Sutartyje numatytų darbų. Atitinkamai, ji neturi jokios teisės pretenduoti į visą maksimalią 71 341 Eur draudimo išmoką. Atsakovė galėtų pretenduoti į visą maksimalią draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu ieškovė neatliktų jokių Sutartyje numatytų darbų.
 4. Vykdydama CPK 147 str. 3 dalies nuostatas ieškovė 2017 m. rugpjūčio 30 d. pareiškime detaliai ir teisiškai argumentuotai paaiškino faktines ir teisines aplinkybės, pagrindžiančias visas CPK 147 str. 3 dalyje nurodytas sąlygas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo: 1) ieškovė argumentuotai paaiškino, kad dėl atsakovės kaltės negali šiuo metu pateikti ieškinio; 2) ieškovė argumentuotai paaiškino realiausią grėsmę jos interesams; 3) ieškovė sumokėjo CPK 80 straipsnio 5 dalyje numatytą žyminį mokestį.
 1. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nėra gauta.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepareiškus ieškinio, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Ieškovė UAB „Račkausko Agrotech“ kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė naujus įrodymus – 2017 m. rugsėjo 5 d. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo raštą „Dėl reikalavimo pagal Atlikimo draudimo raštą Nr. AT-72955”.
 4. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad ieškovė kartu su 2017 m. rugpjūčio 28 d. pareiškimu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismui objektyviai negalėjo pateikti 2017 m. rugsėjo 5 d. gauto dokumento, kuriame esantys duomenys aktualūs sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iki ieškinio pareiškimo, ieškovės pateiktą dokumentą priima, prijungia prie bylos bei vertina spręsdamas ginčo klausimą (CPK 42 str., 302 str., 314 str.).
 5. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis).
 6. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Taigi, šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų pasaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).
 8. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti draudimo išmokos pagal draudiko ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, išduotą 2016 m. rugpjūčio 25 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 72955, išmokėjimą. Pagrindinė atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones priežastimi buvo grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvimas.
 9. Minėta, kad kai pareiškiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, teismas neturi galimybės įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi, todėl pareikšto reikalavimo tikėtiną pagrįstumą teismas faktiškai vertina iš pateikto prašymo turinio ir prie jo pridėtų įrodymų (CPK 147 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu prašyme nurodytos aplinkybės – atsakovės tiesioginis kreipimasis į draudiką dėl įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo, ignoruojant Sutarties 7.6 punktą, numatantį privalomą ieškovės informavimą prieš kreipiantis į draudiką dėl apmokėjimo, prašymą išmokėti maksimalią 71 341,67 Eur įvykdymo sumą, esant tik 11-ai procentų neatliktų darbų bei 2017 m. rugsėjo 5 d. draudiko rašte nurodytą aplinkybę, jog jis neturi teisės reikalauti nuostolių pagrindimo iš atsakovės, leidžia spręsti apie grėsmės ieškovės interesams buvimą bei objektyvią būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo. Juo labiau, kad draudikui išmokėjus atsakovei Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, jis įgis atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovę.
 10. Pažymėtina, kad siekdama įrodyti galimą grėsmę jos interesams, pareiškėja neturi pateikti duomenų, patvirtinančių, jog draudikas tikrai atsakovei išmokės Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kaip tai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovei užteko pagrįsti tokios grėsmės atsiradimo tikimybę, o ne neabejotiną jos buvimą. Savo ruožtu, kaip matyti iš pateikto prašymo turinio, ieškovė gana detaliai aprašė ir pagrindė faktines aplinkybes, susijusias su atsakovės reikalavimu išmokėti ieškovės pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kurios, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pakankamos šioje stadijoje prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo pagrįsti.
 11. Analogiškai ieškovė nurodė ir vieną pareiškimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo sąlygų, kurios pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino – ieškovė aiškiai išdėstė priežastį, dėl kurios nepateikė ieškinio iš karto kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. akcentavo objektyvų kriterijų – laiko stoką. Iš kartu su prašymu bei atskiruoju skundu pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė pranešimą iš draudiko apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimą atsakovei gavo 2017 m. rugpjūčio 28 d., kuriame nurodyta, jog ieškovė per penkias dienas turi informuoti draudiką apie sutikimą (prieštaravimą) dėl sumos išmokėjimo. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui buvo pateiktas kitą dieną, t. y. 2017 m. rugpjūčio 29 d. Teismo vertinimu nurodyta aplinkybė yra pakankamas pagrindas spręsti, kad ieškovė jau kitą dieną, sužinojusi apie jai gręsiančius turtinius praradimus, ėmėsi priemonių savo interesų gynybai. Be to, poreikį pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neabejotinai įtakojo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės nevykdyta Sutarties 7.6 punkte nurodyta prievolė raštu pranešti ieškovei apie ketinimą kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Kaip teisingai nurodė ieškovė, ši aplinkybė užkirto ieškovei galimybę operatyviai, savalaikiai gintis nuo reikalavimų dėl draudimo išmokos išmokėjimo.
 12. Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia apeliacinės instancijos teismui konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių neatsižvelgė į aukštesnės instancijos teismų formuojama praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, neatsižvelgė į ieškovės prašyme nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, ieškovės prašymas tenkintinas, ieškovei nustatytinas terminas ieškiniui pateikti.
 13. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Račkausko Agrotech“ (j. a. k. 162402010) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (iki ieškinio pareiškimo) tenkinti – sustabdyti draudimo išmokos pagal draudiko ERGO Insurance SE, veikiančio per Lietuvos filialą, išduotą 2016 m. rugpjūčio 25 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 72955, išmokėjimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

12Laikinąsias apsaugos priemones taikyti iki ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Račkausko Agrotech“ (j. a. k. 162402010) pareikš ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei (j. a. k. 191340469) Klaipėdos apygardos teisme, bet ne ilgiau, kaip 14 (keturiolika) dienų nuo šių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

13Išaiškinti ieškovei, kad nepateikus ieškinio per nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

Proceso dalyviai
Ryšiai