Byla e2-2751-902/2019
Dėl darbo ginčo dėl teisės

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant E. Š., dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui M. P., advokatui A. B., atsakovui ir jo atstovui advokatui T. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui M. I. dėl darbo ginčo dėl teisės ir

Nustatė

2ieškovas ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2019 m. sausio 24 d. LR Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM Panevėžio darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. ( - ) ir klausimą išspręsti iš esmės, atmesti M. I. 2018 m. gruodžio 28 d. prašymą dėl netesybų priteisimo kaip nepagrįstą; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2018 m. liepos 27 d. įvyko ( - ) neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta nuo 2018 m. liepos 29 d. atšaukti M. I. iš ( - ) direktoriaus pareigų, taip pat buvęs vadovas buvo įpareigotas ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 29 d. perduoti visus jo žinioje esančius ( - ) dokumentus buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei ( - ). Nauju įstaigos vadovu buvo paskirtas M. P.. Nepaisant visuotinio dalininkų susirinkimo įpareigojimo bei daugkartinių reikalavimų perduoti visus M. I. žinioje esančius įstaigos dokumentus, iki pat ieškinio pateikimo teismui dienos buvęs vadovas nėra pilna apimtimi perdavęs ( - ) dokumentų bei antro įstaigos antspaudo nei buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei ( - ), nei naujai paskirtam vadovui M. P.. Iki šiol M. I. nėra perdavęs įstaigos kasos bei kasos dokumentų, kurioje jo atleidimo dienai turėjo būti 34.476,79 Eur, iš kurių M. I. darbo užmokestis būtų išmokėtas laiku.

4Taip pat ieškovas nurodė, jog atsakovas M. I., veikdamas kaip atskaitingas asmuo 2017-2018 metais (2017-02-28, 2017-04-27, 2017-11-07, 2017-12-19, 2018-01-05, 2018-02-22, 2018-03-15, 2018-04-09) grynaisiais pinigais gavo 34.476,79 Eur. Gavęs minėtas pinigines lėšas M. I. pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, nes per 30 dienų nuo šių lėšų gavimo jų panaudojimo nepagrindė, jomis galimai disponavo asmeniniams poreikiams tenkinti. Jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo, kaip vadovo bei kasininko pareigas, ir perdavęs kasą naujai paskirtam direktoriui, VšĮ Krepšinio klubas „Lietkabelis" būtų tinkamai ir laiku atsiskaitęs su atsakovu. Šiuo atveju, ieškovas neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti su M. I., kadangi ( - ) Swedbank banko sąskaitoje 2018-07-30 piniginių lėšų likutis buvo 992,45 Eur, kuriuos 2018-07-31 nusirašė M. A. banko sąskaitoje UAB Perlo paslaugos 2018-07-30 likutis buvo 341,16 Eur, iš kurių 305 Eur panaudoti ( - ) privalomajam nario mokesčiui, likusią sumą nusirašė M. T. M. I. veiksmais ( - ) padaryta itin didelė materialinė žala, kurią nustatė ir audito įmonė UAB ( - ), atlikusi tyrimą ir pateikusi specialisto išvadą. Ieškovas daro išvadą, kad būtent dėl atsakovo kaltės su juo nebuvo atsiskaityta laiku. M. I. neperdavus kasos bei kasos dokumentų, laiko, jog jis darbo užmokestį sau išsimokėjo būtent iš Įstaigos kasos.

5Ieškovas prašo remtis 2019-02-22 gautu iš ( - ) įgalioto asmens A. M. atsakymu, jog darbo užmokesčio žiniaraštis ir informacija apie priskaičiuotą darbo užmokestį atsakovui buvo pateikta 2018-07-27, kadangi 07-29 buvo nedarbo diena, o iki 2018-08-05 A. M. atostogavo, jokių nurodymų iš M. I. ji nebuvo gavusi, ji taip pat nevaldė ieškovo banko sąskaitos ir negalėjo daryti pavedimų. Teisę disponuoti banko sąskaita turėjo tik atsakovas. Jis turėjo identifikavimo kodų generatorių ir galėjo prisijungti prie banko sąskaitos su jam priklausančiu mobiliuoju parašu, todėl atsakovas galėjo išsimokėti sau darbo užmokestį. Šiuo atveju, Panevėžio darbo ginčų komisija visiškai neanalizavo ir nevertino ( - ) dėstomų argumentų bei pateiktų įrodymų dėl M. I. kaltės, t.y. nenustatinėjo vienos iš būtinų Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 147 straipsnio 2 daliai taikyti sąlygų - darbuotojo kaltės dėl neatsiskaitymo. Mano, jog Darbo ginčų komisija darbo ginčą tarp ieškovo ir atsakovo išnagrinėjo nevisapusiškai ir neišsamiai, dėl ko priėmė nepagrįstą bei neteisėtą sprendimą. Komisija taip pat nevertino aplinkybės, jog 2018-12-19 FNTT prie LR VRM Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-6-00033-18 atsakovo atžvilgiu pagal požymius nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d., 222 str. 1 d., jog tyrimas yra atliekamas ir dėl minėtų 34476,79 Eur piniginių lėšų galimo nusavinimo. Taip pat ieškovas nesutinka, jog praleido ieškinio senatį, nes ieškinį pateikė laiku, pirmą po nedarbo dienos dieną, t.y. 2019-02-25 dieną (2019-04-02 raštas, teisme gautas 2019-04-03).

6Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė ieškinį jame išdėstytais argumentais, ieškinį prašė patenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai ieškovo atstovas teisme paaiškino, jog ieškovas 2018-10-22 dieną atsakovui išmokėjo su jo atleidimu iš darbo susijusias išmokas, nes būtent tada atsakovas ieškovui pateikė dokumentus apie lėšų panaudojimą, anksčiau atsakovas buvo ne kartą raginamas pateikti dokumentus, tačiau to atsakovas nepadarė, todėl ieškovas anksčiau nežinojo, kur atsakovas išleido/panaudojo virš 35000 Eur klubui priklausančias pinigines lėšas. Ieškovas laiko, jog atleidimo iš darbo metu atsakovas aukščiau nurodytomis lėšomis disponavo, todėl galėjo sau išsimokėti priklausantį atlygį už darbą klube. Po 2018-10-22 dienos tarp klubo ir atsakovo kilo ginčas dėl šių, paramos klubui sutarčių pagrindu gautų lėšų panaudojimo. Ieškovas laiko, jog lėšas atsakovas panaudojo neteisėtai, t.y. nesant teisinio pagrindo, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 str. 1 d., Lietuvos A. T. praktiką, atsakovas kaip klubo vadovas privalėjo veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens bei kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. Mano, jog netesybos išmokėti atsakovui nepriklauso, nes paties atsakovo veiksmai lėmė prievolės neįvykdymą. Be to, paties klubo turtinė padėtis 2018-07-29 dienai nebuvo gera, VšĮ krepšinio klubas ,,Lietkabelis“ turėjo didelių finansinių įsipareigojimų, 406909,67 Eur mokėtinų sumų, iš kurių buvo pradelsta virš 307719,18 Eur, 2019-06-18 ieškovo atstovas pateikė teismui apskaitą tvarkančio asmens A. M. padarytus paskaičiavimus dėl klubo mokėtinų sumų. Ieškovas prašo netesybas sumažinti iki protingo dydžio (pvz., iki 100 Eur sumos) tuo atveju, jeigu teismas nuspręs, jog yra pagrindas jas priteisti, nes nuo atsakovo dokumentų perdavimo 2018-10-05 apie ginčo lėšų panaudojimą iki atlygio atsakovui išmokėjimo 2018-10-22, praėjo palyginti nedidelis laiko tarpas, 2 savaitės. Pažymėjo, jog kitoje civilinėje byloje atsakovas nurodė priešingai, jog yra geros finansinės padėties ir gauna pakankamas pajamas, todėl jo registracija darbo biržoje yra tik formalus veiksmas.

7A. M. I. su ieškovo reikalavimais nesutiko. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio pateikimo teismui senaties terminą, nes ieškinį teismui pateikė tik 2019-02-25 (turėjo pateikti iki 2019-02-24), prašo ieškinį atmesti vien šiuo pagrindu, nes ieškovas neprašo atnaujinti senaties terminą. Atsakovas nesutinka, kad jis yra kaltas dėl to, kad ieškovas pavėluotai jam išmokėjo darbo užmokestį ir kitas susijusias sumas. Atsakovo darbo sutartis buvo nutraukta 2018-07-29, darbo sutarties nutraukimo metu šalys nesusitarė dėl kitokių nei įstatyme nustatytų darbo užmokesčio ir kitų sumų išmokėjimo sąlygų. Atsakovas darbo sutarties nutraukimo metu ieškovui nebuvo įsiskolinęs, todėl ir nebuvo pagrindo įskaityti priešpriešinių reikalavimų, kas taip pat turėjo būti daroma tik šalių susitarimu. Atsakovas ne kartą yra nurodęs, kad įstaigai perdavė visus savo žinioje turėtus įstaigos dokumentus, taip pat visą įstaigos turtą. Didžioji dalis kasoje buvusių piniginių lėšų buvo įgytos 2017-02-06, 2018-01-02, 2018-03-05 paramos sutarčių su UAB ( - ) ir UAB ( - ) pagrindu, gautos sumos buvo išmokėtos paramos sutarčių prieduose nurodytais tikslais, vykdant paramos teikėjų tiesioginius pavedimus. Atsakovas pateikė ieškovui visus prašytus dokumentus, pagrindžiančius kasos likučio, t.y. 35000 Eur išmokėjimą sportininkams kaip priedus, įskaitant paramos sutarčių su UAB ( - ) ir UAB ( - ) priedus, 2018-04-09 honorarų ir atlygio išmokėjimo žiniaraštį Nr. 18/1. Taip pat ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl įpareigojimo perduoti jo manymu neperduotas pinigines lėšas ir reikalauti atlyginti žalą, tačiau to nepadarė. Prašo nesivadovauti specialisto (auditoriaus) išvada, kadangi ji neturi prejudicinės galios, ji buvo parengta pagal ieškovo prašymą ir yra tik surašiusio asmens subjektyvi nuomonė, negali būti vertinama kaip atsakovo neteisėtą veiklą patvirtinantis įrodymas, o kartu kaip įrodymas, kad atsakovui nebuvo išmokėtas darbo užmokestis dėl jo paties kaltės. Ieškovo neturėjimas pakankamai lėšų ir prasta finansinė padėtis, negali būti pagrindu paskutinę darbo santykių dieną neišmokėti darbo užmokesčio. Ieškovo banko sąskaitos išrašai nors ir patvirtina, kad atsakovo darbo sutarties nutraukimo metu įstaiga neturėjo pakankamai piniginių lėšų, tačiau įstaiga vos po kelių dienų į banko sąskaitą gavo didelę pinigų sumą, iš viso 32000 Eur, iš kurių įstaiga galėjo sumokėti atsakovui darbo užmokestį bei kitas su darbo santykiais susijusias sumas. Atkreipia dėmesį, jog nors ieškovui buvo žinoma, jog su atsakovu nebuvo tinkamai atsiskaityta, tačiau buvo atliekami įvairaus dydžio mokėjimai kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Atsakovo reikalavimas sumokėti darbo užmokestį buvo įvykdytas tik 2018-10-22, gavus atsakovo 2018-10-05 raginimą. Atsakovas taip pat nesutinka, kad vien tik ikiteisminio tyrimo vykdymas patvirtina, kad atsakovas būtų atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus. Iš ieškovo pateikto FNTT prie LR VRM Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus rašto atsakovas negali nustatyti, kokių asmenų atžvilgiu ir koks ikiteisminis tyrimas yra vykdomas, taip pat nenurodyta, kokių konkrečiai veiksmų neteisėtumas yra tiriamas. Atsakovui nėra žinoma, kad jo atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsakovas nesutinka, jog galėjo sau išsimokėti darbo užmokestį, kai dar buvo įstaigos vadovu. Darbo ginčų byloje atsakovas paaiškino, jog paskutinę darbo diena davė nurodymą įstaigos buhalterei A. M. sumokėti jam priklausantį darbo užmokestį, tačiau ji nurodymo neįvykdė ir pinigų atsakovui nepervedė. Atsakovas pažymi, jog naujas vadovas M. P. buvo paskirtas tą pačią dieną, kaip ir buvo nutraukta darbo sutartis su atsakovu, todėl atsakovas nebebūdamas įstaigos vadovas nebegalėjo disponuoti įstaigai priklausančiomis piniginėmis lėšomis, negalėjo sau persivesti mokėtino darbo užmokesčio. Todėl atsakovas nėra kaltas dėl to, kad jam laiku nebuvo išmokėtas darbo užmokestis bei susijusios sumos. Atsakovo įsitikinimu, Darbo ginčų komisija tinkamai įvertino darbo byloje susiklosčiusias aplinkybes, surinktus įrodymus, įvertino šalių paaiškinimus, todėl priėmė teisėtą ir teisingą sprendimą priteisti atsakovui 2660,55 Eur dydžio netesybas. Darbo ginčų komisija pagrįstai sprendė, jog ieškovas nevykdė darbdavio pareigų atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju, taip pat nenustatė atsakovo kaltės. P. D. ginčų komisijos sprendimo nekeisti ir ieškovo ieškinį atmesti.

8Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, prašė netenkinti ieškinio.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš Darbo ginčų bylos Nr. ( - )25296/2018 medžiagos, taip pat į civilinę bylą Nr. e2-2751-902/2019 šalių (ieškovo ir atsakovo) pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovas M. I. nuo 2015 m. gegužės 13 d. buvo paskirtas ( - ) (tuo metu asociacijos ( - )) direktoriumi (c.b.l. 15-16, 17). 2018 m. liepos 27 d. įvykusio ( - ) neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo metu nuspręsta nuo 2018 m. liepos 29 d. atšaukti atsakovą M. I. iš ( - ) direktoriaus pareigų, įpareigojant (buvusį) vadovą ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 29 d. perduoti visus jo žinioje esančius ( - ) dokumentus buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei UAB ( - ), nauju klubo vadovu nuo 2018 m. liepos 29 buvo paskirtas M. P.. 2018 m. liepos 29 d. buvo įformintas darbo sutarties su M. I. nutraukimas, nutraukimo pagrindas - pagal Lietuvos Respublikos DK 54 str. 1 d. (d. b.l. 4, 30-31), 2018 m. liepos 29 d. priskaičiuota išmokėti atsakovui 2250,29 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų (d.b.l. 5), mokėjimą ieškovas atliko 2018 m. spalio 22 d. (d.b.l. 13), nors atsakovas ne kartą buvo išsiuntęs raginimą ieškovui dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo.

11Atsakovas pateikė prašymą ieškovui dėl uždelsto išmokėti darbo užmokesčio jį atleidžiant iš ( - ) direktoriaus pareigų, pašė priteisti netesybas. Ieškovui atsisakius išmokėti netesybas, su tokiu prašymu M. I. 2018 m. gruodžio 28 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją (toliau - Darbo ginčų komisija), kuri 2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. ( - ) M. I. prašymą patenkino ir nusprendė iš ( - ) išieškoti M. I. naudai 2660,55 Eur netesybas (neatskaičius mokesčių) už visą uždelstą atsiskaityti laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos (2018-07-29) iki galutinio atsiskaitymo dienos 2018-10-22. ( - ) pateikė teismui ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės. Ieškovas nesutinka su netesybų išieškojimu, nes pats atsakovas yra kaltas dėl to, jog klubas su juo laiku neatsiskaitė, prašo panaikinti Darbo ginčų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimą ir atmesti M. I. prašymą dėl netesybų priteisimo. M. I. (šioje byloje) atsakovas nesutinka su ieškiniu, pateikė atsiliepimą į ieškinį, teisme palaikė jame išdėstytus argumentus, prašo palikti ginčo sprendimą, mano, jog pagrįstai buvo patenkintas jo prašymas priteisti netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką.

12Dėl ieškinio dėl darbo ginčo dėl teisės pateikimo teismui termino. Pagal DK 231 str. 1 d., darbo ginčo šalis nesutikdama su Darbo ginčų komisijos sprendimu per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas praleistas ieškinio pareiškimo terminas gali būti atnaujintas teismo, jeigu nurodytas termino praleidimo priežastis teismas pripažįsta svarbiomis (straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju, ginčo Darbo komisijos sprendimas buvo priimtas 2019-01-24 ir ieškovas ieškinį teismui pateikė per EPP (Lietuvos teismų elektroninių ryšių portalas) 2019-02-25, kitą po nedarbo dienos dieną, pirmadienį, todėl ieškovas teismui ieškinį pateikė laiku, per vieno mėnesio terminą (DK 14 str. 4 d., CPK 74 str. 5 d.).

13Dėl netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo. DK 147 str. 2 d. numato, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Pagal DK 146 str. 2 d. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

14Anksčiau galiojusio DK 141 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

15Lietuvos A. T. formuojamoje teismų praktikoje buvo pabrėžta, kad pagrindas taikyti DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytus padarinius yra konstatavimas tokių sąlygų: 1) darbdavys ne visiškai atsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną; 2) dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. UAB „Swiss logistic“, bylos Nr. 3K-3-267/2008; 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. L. v. UAB „Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008).

16Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad su atsakovu M. I. jo atleidimo iš darbo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta. Ieškovas ir atsakovas šioje byloje nesutaria dėl antrosios sąlygos – atleidžiamo darbuotojo kaltės – egzistavimo.

17Kaip matyti iš Darbų ginčų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo, kuriuo ieškovo M. I. prašymas priteisti netesybas buvo patenkintas, komisija nustatė ir rėmėsi aplinkybe apie tai, jog atleidimo iš darbo dieną 2018-07-29 buvo parengtas M. I. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis, kurį pasirašė įgaliotas tvarkyti buhalterinę apskaitą A. M. ir pats tuo metu buvęs klubo vadovas M. I., taip pat aplinkybe, jog klubas 2018-08-01 turėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su M. I. bei nenustatė jo įsiskolinimo klubui buvimo tuo metu fakto, todėl Darbo ginčų komisija laikė, jog ieškovas M. I. nebuvo kaltas dėl to, jog su juo laiku, arba atleidžiant jį iš darbo nebuvo tinkamai atsiskaityta. Tačiau teismas su tokia išvada nesutinka.

18Lietuvos A. T. praktikoje, sprendžiant bylas, kuriose aktualus tinkamo atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju faktas, atleidžiamo darbuotojo teisinis statusas pripažįstamas svarbiu svarstant atleidžiamo darbuotojo kaltę dėl uždelsimo atsiskaityti. Tais atvejais, kai nustatoma, kad atleidžiamas darbuotojas pagal savo pareigas disponavo darbdavio lėšomis, pats buvo atsakingas už darbo užmokesčio mokėjimą, taip pat ir atsiskaitymą atleidimo dieną, ir nebuvo objektyvių kliūčių tokį atsiskaitymą atlikti, pripažįstama dėl neatsiskaitymo esant darbuotojo kaltę, kas lemia DSĮ 141 straipsnio 3 dalyje numatytos išmokos nemokėjimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. Vilniaus visuomeninė parapsichologijos akademija, bylos Nr. 3K-3-341/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, civilinėje byloje N. G. v. VšĮ „Rytų Lietuvos globos ir rūpybos namai“, bylos Nr. 3K-3-215/2010, taip pat byla Nr. 3K-3-27/2012).

19Kaip matyti iš šioje byloje surinktos rašytinės medžiagos, M. I. buvo VšĮ krepšinio klubo ,,Lietkabelis“ direktoriumi, jo žinioje buvo klubo dokumentai, spaudas, turtas, juos perduoti klubo naujam vadovui M. P. arba buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei atleidimo iš darbo metu jis buvo įpareigojamas. Jis taip pat disponavo ( - ) piniginėmis lėšomis, dėl jų sudarydavo sandorius. Kaip atsakovas nurodė teisme, taip atsiliepime į ieškinį tokiu būdu jis disponavo kasoje buvusiais pinigais, įgytas paramos sutarčių pagrindu pinigines lėšas jis šias lėšas išmokėjo šių sutarčių prieduose nurodytais tikslais, vykdant paramos tiekėjų tiesioginius pavedimus, išmokėdamas lėšas sportininkams. Teismas laiko, jog nėra įrodyta atsakovo nurodyta aplinkybė apie tai, kad jis davė nurodymą buhalterinę apskaitą tvarkančiai A. M. pervesti jam priklausantį darbo užmokestį, tačiau ji šio nurodymo neįvykdė ir piniginių lėšų atsakovui nepervedė. Iš 2019-02-22 UAB ( - ) buhalterės A. M. rašto Nr. 02/22 matyti, jog ji tik parengė 2018-07-27 informaciją apie atsakovui priskaičiuotą darbo užmokestį ir išsiuntė buvusiam vadovui elektroniniu paštu, taip pat ji pranešė Sodrai apie M. I. atleidimą iš darbo, bet jokio nurodymo pervesti pinigines lėšas M. I. ji negavo ir ji nevaldė banko sąskaitų bei nedarė pavedimų, be to, kurį tai laiką ji atostogavo, teise disponuoti sąskaita turėjo tik M. I., kuris turėjo identifikavimo kodų generatorių ir galėjo mobiliuoju parašu prisijungti prie banko sąskaitos, šioms aplinkybėms pagrįsti ji pateikė rašytinius įrodymus (pranešimą Sodrai, įsakymą dėl kasmetinių įrodymų suteikimo, 2015-12-21 Swedbank patvirtinimą apie identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimą, 2019-02-22 Swedbank pažymą apie sąskaitos naudotoją). Priešingų įrodymų į bylą nebuvo pateikta. Iš to teismas daro išvadą, jog atsakovas M. I. turėjo realią galimybę išsimokėti sau priklausantį darbo užmokestį pagal buhalterės surašytą ir paties M. I. pasirašytą 2018-07-29 žiniaraštį dėl darbo užmokesčio (d.b.l. 27), objektyvių kliūčių tai atlikti teismas nenustatė. Darbo ginčų komisijos 2019-01-24 sprendime buvo konstatuota (atsakovas M. I. šios aplinkybės teisme neginčijo), jog klubas turėjo pakankamai pajamų išmokėti M. I. priklausantį darbo užmokestį, tai patvirtina klubo bankinių sąskaitų išrašai. Tokiu būdu, teismas laiko, jog atsakovui priklausančių mokėti sumų neišmokėjimą atleidimo iš darbo dieną lėmė subjektyvios, nuo jo paties valios priklausančios priežastys. Teismas pažymi, jog A. B., būdamas ( - ), darbdavio atstovu nesprendė atsakovui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimo klausimo, atsakovą atšaukus iš direktoriaus pareigų ir su juo pasirašant darbo sutarties Nr. 36 nutraukimą. Teismas pažymi ir tai, jog M. I. iš darbo atleistas pačiam prašant, tai reiškia, jog apie būsimą atleidimą ir iš to kilsiančią darbdavio pareigą visiškai atsiskaityti atleidimo dieną jam buvo žinoma iš anksto. Toks atsakovo M. I. elgesys rodo netinkamą jo, kaip klubo vadovo, pareigų atlikimą bei DK 24 straipsnio nuostatų, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise (straipsnio 1 dalis), darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų (straipsnio 2 dalis), savo teises ir pareigas kiekviena šalis privalo įgyvendinti taip, kad kita šalis galėtų apginti savo teises, patirdama mažiausiai laiko ir kitų sąnaudų (straipsnio 3 dalis), kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros darbdavio ir darbuotojo ar visų darbuotojų gerovės, darbo santykių darnaus vystymosi ir kitos darbo sutarties šalies teisėtų interesų gynimo (straipsnio 5 dalis), darbo santykių dalyviai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, pažeidimą ir suponuoja teismui padaryti išvadą, jog įstatymo nustatytu laiku su atsakovu neatsiskaityta tik dėl jo kaltės. Konstatavus paties M. I. kaltę, ieškovui VšĮ krepšinio klubui ,,Lietkabelis“, neatsiranda pareigos mokėti išmoką, nustatytą DK 147 str. 2 d., nes tam nėra vienos iš būtinų sąlygų.

20Teismas pažymi, jog Kasacinio teismo praktikoje darbuotojo kaltė dėl neatsiskaitymo su juo atleidimo dieną, kai toks darbuotojas yra ir darbdavio lėšomis disponuojantis asmuo, konstatuojama ir tais atvejais, jei jis iki atleidimo savo nesąžiningais veiksmais sukuria tokią situaciją, kad atleidimo dieną su juo atsiskaityti nėra galimybės (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje N. G. v. VšĮ „Rytų Lietuvos globos ir rūpybos namai“, bylos Nr. 3K-3-215/2010). Dėl to teismas papildomai vertina buvusio direktoriaus M. I. tinkamą nevykdymą įpareigojimo -ne vėliau kaip iki 2018-07-29 atleidimo iš darbo dienos perduoti jo žinioje buvusius visus klubo dokumentus, kas matyti iš daugkartinių klubo raginimų atsakovui, taip pat klubo turto, spaudo neperdavimą. Būtent šia aplinkybe ieškovas remiasi reikšdamas nesutikimus su 2019 m. sausio 24 d. Darbo ginčų komisijos sprendimu Nr. ( - ) priteisti M. I. netesybas. Ieškovo teigimu, atsakovui neperdavus klubui priklausančių piniginių lėšų bei dokumentų apie šių lėšų pagrindimą, ieškovas laikė, jog atsakovas disponavo reikšmingos apimties (35000 Eur) pinigine suma ir galėjo sau išsimokėti priklausantį darbo užmokestį. Tokie atsakovo veiksmai (tinkamas neveikimas) lėmė tai, jog klubas 2018-10-22 pavėluotai atsiskaitė su atsakovu. Nėra pagrindo nesutikti su tokia ieškovo pozicija, nes atsakovas tik 2018-10-05 ieškovui perdavė dokumentus apie lėšų panaudojimą, kas matyti iš 2018-10-05 atsakovo rašto (,,atsakymo į pakartotinį raginimą dėl dokumentų ir turto perdavimo“; d.b.l. 6) ieškovui. Iš šio rašto matyti ir tai, jog būtent 2018-10-05 ieškovui tapo žinoma apie neišmokėto atsakovui atlyginimo dydį, nes atsakovas sutiko, jog 309 Eur suma už sugedusio kompiuterio detalės grąžinimą būtų išskaičiuota iš jo darbo užmokesčio, t.y. padarytas priešpriešinių reikalavimų (atsakovui neišmokėto atlygio dalies ir atsakovo padarytos žalos darbdaviui) įskaitymas, matyti, jog tik tada atsakovas paragino per 3 darbo dienas nuo atsakymo gavimo dienos ieškovą su juo tinkamai atsikaityti, jį atšaukus iš klubo direktoriaus pareigų, išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį. Aukščiau nurodyti faktai patvirtina, jog darbo teisinių santykių šalys (byloje ieškovas ir atsakovas) būtent 2018-10-05 sprendė atsakovo žalos darbdaviui atlyginimo (anksčiau materialinės atsakomybės) klausimą, o 2018-10-22 d. ieškovas pilnai atsiskaitė su atsakovu, nusprendęs dėl galimai atsakovo neteisėtai panaudotų piniginių lėšų sportininkams kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, rodo 2018-12-20 raštas Nr. 25/14-1-19-20948 dėl pradėto ikiteisminio tyrimo. Tokiu būdu, konstatuotina, jog netesybos atsakovui už laikotarpį iki 2018-10-05 dienos už laiku neišmokėtą darbo užmokestį neturi būti skaičiuojamos, nes vien tik atsakovo M. I. nepateisinamas neveikimas (neišsimokėjimas atlygio bei dokumentų, turto neperdavimas ieškovo naujam vadovui) lėmė darbo užmokesčio sumokėjimą pavėluotai. Teismo vertinimu, neturėtų būti skaičiuojamos netesybos ir už laikotarpį nuo 2018-10-05 iki darbo užmokesčio išmokėjimo, nes kaip jau aukščiau teismas minėjo, atsakovas M. I. 2018-10-05 raštu pats numatė papildomą terminą - per 3 darbo dienas nuo atsakymo gavimo dienos, o 2018-10-19 raštu šį terminą papildomai pratęsė/d.b.l. 95, ieškovą su juo tinkamai atsikaityti, t.y. pats sutiko, jog neišmokėtas jam darbo užmokestis būtų išmokėtas vėliau. Iš bylos rašytinės medžiagos (šalių susirašinėjimo – pretenzijų, raginimų, atsakymų ir panašiai) matyti ir tai, jog po 2018-10-05 ieškovas, kaip atsakovo darbdavys, sprendė klausimą dėl atsakomybės atsakovui taikymo už tai, kad jis klubui priklausančias lėšas panaudojo netinkamai ir padarė didelės žalos. Pažymėtina, jog M. I. tiek ( - ) naujam vadovui M. P., tiek ir teismui pagal pareikalavimą neperdavė darbo sutarties, todėl nėra aiškūs jo įsipareigojimai darbdaviui įkaitant žalos atlyginimo mastą, tiek vadovavimo pradžioje, tiek ir po darbo santykių nutrūkimo, jį atleidžiant iš darbo, arba nutraukiant darbo sutartį. Nagrinėjamu atveju, yra reikšminga aplinkybė, jog atsakovas nesutinka, jog klubo lėšas panaudojo nesant tam teisinio pagrindo ir tokiu būdu veikė neteisėtai. Tam, kad ieškovas kaip darbdavys įvertintų atsakovo veiksmus ir taikytų jam atitinkamą atsakomybę, susijusią su padarytos žalos atlyginimu, yra būtinas papildomas laikas įvertinti gautus dokumentus. Pažymima, jog auditoriui Č. M. parengti 2019-01-15 specialisto išvadą Nr. 01/15 prireikė daugiau kaip mėnesio laiko, tai matyti iš minėtos išvados aprašomosios dalies, kur nurodyta, jog tyrimas buvo pradėtas 2018-12-03, o baigtas 2019-01-15. Todėl teismas negali padaryti išvados, jog pareiga ieškovui tinkamai atsiskaityti su atsakovu iškilo būtent 2018-10-05 dieną, kai atsakovas ieškovui perdavė reikšmingus dokumentus pavirtinti piniginių lėšų panaudojimą. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog pagal DK 150 str. 3 d. darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą (pavyzdžiui, atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui/straipsnio 2 d.) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. Šiuo atveju, teismas laiko, jog nuo 2018-10-05 dienos, kai atsakovas ieškovui perdavė reikšmingus dokumentus pagrįsti lėšų panaudojimą, galėtų būti pradėtas skaičiuoti terminas darbdaviui duoti nurodymą padaryti išskaitą dėl atsakovo padarytos atlygintinos žalos, todėl akivaizdu, jog 2018-10-22, kai ieškovas atsakovui išmokėjo priklausantį atlyginimą, dar nebuvo suėjęs terminas išskaitai iš darbo užmokesčio padaryti. Reikia pažymėti ir tai, jog po 2018-10-05 atsakovas ieškovui pareiškė priešpriešinį reikalavimą dėl 67000 Eur sumos grąžinimo, atsakovui įvykdžius klubo prievolę krepšininkams, t.y. tarp šalių kilo ginčas dėl sumų grąžinimo. Tokiu būdu, teismas daro išvadą, jog ( - ) su atsakovu atsiskaitė pavėluotai dėl atsakovo kaltės ir nebuvo jokio teisinio pagrindo Darbo ginčų komisijai patenkinti atsakovo M. I. prašymo dėl netesybų priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos (2018-07-29) iki galutinio atsiskaitymo dienos (2018-10-22). Kadangi teismas ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės patenkina ir atmeta M. I. prašymą dėl netesybų išieškojimo, teisinės reikšmės nebeturi ieškovo argumentai dėl netesybų sumažinimo. Dėl to teismas nepasisako.

21DK 231 str. 7 d. numato, jog teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios. Teismui patenkinus VšĮ krepšinio klubo ,,Lietkabelis“ ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės ir šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, Darbo ginčų komisijos 2019 m. sausio 24 d. priimtas sprendimas Nr. ( - ) nebegalios, todėl teismas papildomai dėl šio sprendimo panaikinimo nebepasisako.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

23Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

24Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo patirtos, pagrįstos dokumentais, protingo dydžio bylinėjimosi išlaidos pagal 2019 m. birželio 18 d. prašymą: 1500,40 Eur (su PVM) už teisines paslaugas, taip pat sumokėtas 75 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 98 str.). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistina 15,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88, 92, 93 straipsniai).

25Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos ( - ) 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Patenkinti ieškovo ( - ) ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės atsakovui M. I. ir atmesti kaip nepagrįstą M. I., asmens kodas ( - ) prašymą išieškoti netesybas iš ( - ), ( - ), už uždelstą atsiskaityti laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos (2018-07-29) iki galutinio atsiskaitymo dienos (2018-10-22).

27Priteisti iš atsakovo M. I., asmens kodas ( - ) ieškovui ( - ), 1575,40 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 40 ct) bylinėjimosi išlaidas.

28Priteisti iš atsakovo M. I., asmens kodas ( - ) 15,20 Eur (penkiolikos eurų 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida... 2. ieškovas ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2019 m.... 3. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2018 m. liepos 27 d. įvyko ( - ) neeilinis... 4. Taip pat ieškovas nurodė, jog atsakovas M. I., veikdamas kaip atskaitingas... 5. Ieškovas prašo remtis 2019-02-22 gautu iš ( - ) įgalioto asmens A. M.... 6. Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė ieškinį jame išdėstytais... 7. A. M. I. su ieškovo reikalavimais nesutiko. Atsiliepime į ieškinį atsakovas... 8. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš Darbo ginčų bylos Nr. ( - )25296/2018 medžiagos, taip pat į civilinę... 11. Atsakovas pateikė prašymą ieškovui dėl uždelsto išmokėti darbo... 12. Dėl ieškinio dėl darbo ginčo dėl teisės pateikimo teismui termino. Pagal... 13. Dėl netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo. DK 147 str. 2 d.... 14. Anksčiau galiojusio DK 141 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad darbdavys... 15. Lietuvos A. T. formuojamoje teismų praktikoje buvo pabrėžta, kad pagrindas... 16. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad su atsakovu M. I. jo atleidimo... 17. Kaip matyti iš Darbų ginčų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo, kuriuo... 18. Lietuvos A. T. praktikoje, sprendžiant bylas, kuriose aktualus tinkamo... 19. Kaip matyti iš šioje byloje surinktos rašytinės medžiagos, M. I. buvo... 20. Teismas pažymi, jog Kasacinio teismo praktikoje darbuotojo kaltė dėl... 21. DK 231 str. 7 d. numato, jog teismo sprendimui darbo ginčo byloje... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 23. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 24. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo patirtos,... 25. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos ( - ) 270 straipsniais,... 26. Patenkinti ieškovo ( - ) ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės atsakovui M.... 27. Priteisti iš atsakovo M. I., asmens kodas ( - ) ieškovui ( - ), 1575,40 Eur... 28. Priteisti iš atsakovo M. I., asmens kodas ( - ) 15,20 Eur (penkiolikos eurų... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...