Byla e2S-2058-436/2016
Dėl Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Žuvėdra“ 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimo pašalinti V. I. iš klubo narių pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. I. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-12566-924/2016 pagal ieškovo V. I. ieškinį atsakovui Kauno vandens ir sporto turizmo klubui „Žuvėdra“ dėl Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Žuvėdra“ 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimo pašalinti V. I. iš klubo narių pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovas V. I. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno vandens ir sporto turizmo klubui „Ž“ ( - ), prašydamas pripažinti negaliojančiu Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimą pašalinti V. I. iš klubo narių.
  2. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimo galiojimą; uždrausti atsakovui vykdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimą bei šio nutarimo pagrindu riboti ieškovo, kaip Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) nario, teises.
  3. Nurodė, jog atsakovas neteisėtai priimtą sprendimą naudoja prieš ieškovą. Ieškovui neleidžiama dalyvauti klubo susirinkimuose, tokiu būdu pažeidžiant ieškovo teises. Patenkinus ieškinį, turi būti atstatoma teisinė pusiausvyra ir apginamos teisės. Ieškovas yra ilgametis kubo (bei valdybos) narys, laikantis savo laivą klubui priskirtoje teritorijoje, besinaudojantis kitomis klubo narystės suteikiamomis teisėmis, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui būtų sudarytos kliūtys tinkamai ginti savo teises teisme ir naudotis kitomis klubo nariui suteiktomis teisėmis.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo V. I. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.
  2. Teismas atsižvelgęs į ieškinio reikalavimus padarė išvadą, kad galimai tenkinus ieškovo ieškinį, bet kokiu atveju ieškovo reikalavimai būtų įvykdyti (CPK 18 str.). Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d.).
  3. Pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra, nes reali grėsmė teismo sprendimo vykdymui nėra įrodyta, be to prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiškos ieškinio reikalavimams. Todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 147 str., 178 str.). Nėra duomenų ir įrodymų, jog nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsirastų pagrįsta grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Teismas nutartyje pažymėjo, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Atskirojo skundo teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu ieškovas V. I. prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės –sustabdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimo galiojimą; uždrausti atsakovui vykdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimą bei šio nutarimo pagrindu riboti ieškovo, kaip Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) nario, teises. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Skundžiamo sprendimo pagrindu ieškovui nebuvo leista dalyvauti 2016-06-11 visuotiniame klubo narių susirinkime, t. y. atsakovas neteisėtai priimtą sprendimą naudoja prieš ieškovą. Kaip klubo narys ieškovas yra pareiškęs ieškinį kitoje civilinėje byloje, kurioje kelia klausimą dėl visuotinio klubo narių susirinkimo sušaukimo teismine tvarka. Tokį ieškinį gali pareikšti tik klubo narys. Tokiu būdu ginčijamas sprendimas dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, užkerta ieškovui galimybę naudotis neturtinėmis klubo nario teisėmis ir savo pažeistus interesus ginti teismine tvarka.
   2. Laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas taip pat reiškia, kad ieškovas negali naudotis savo, kaip klubo nario teisėmis. Todėl teismo argumentai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiškos ieškinio reikalavimams, yra pagrindas ne atmesti, o būtent tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
   3. Ginčijamas sprendimas priimtas asmenų, neturinčių tam įgaliojimų, todėl toks sprendimas negali sukelti teisinių pasekmių. Tačiau jau šiuo metu akivaizdu, kad ginčijamo sprendimo pagrindu ieškovui neleidžiama dalyvauti klubo narių susirinkimuose. Nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, ieškovui ne tik sudaromos kliūtys tinkamai ginti savo teises, tačiau ir naudotis klubo nariui suteikiamomis kitomis teisėmis.

4Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
  2. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
  3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai negalimas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-262-464/2015).
  4. Nagrinėjamoje byloje apeliantas pareiškė reikalavimą – pripažinti negaliojančiu Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimą pašalinti V. I. iš klubo narių. Apeliantas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašo sustabdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimo galiojimą; uždrausti atsakovui vykdyti 2016-05-23 klubo valdybos narių susirinkimo nutarimą bei šio nutarimo pagrindu riboti ieškovo, kaip Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) nario, teises.
  5. Nuosekliai formuojamojoje praktikoje išaiškinta, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės ar joje pateiktų įrodymų įvertinimo ieškinio reikalavimų pagrįstumo kontekste. Preliminarus vertinimas taip pat neturi ir prejudicinės galios, nes ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant galutinį procesinį sprendimą dėl ginčo esmės.
  6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas V. I. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo sprendimu per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sušaukti Kauno vandens sporto ir turizmo klubo ,,Ž“ ( - ) neeilinį visuotinį narių susirinkimą su tikslu išrinkti Kauno vandens sporto ir turizmo klubo ,,Ž“ ( - ) valdybą bei spręsti kitus susirinkimui priskirtus klausimus (civ. byla Nr. e2-12566-924/2016).
  7. Apeliantas skunde nurodo, kad tokį ieškinį dėl visuotinio klubo narių susirinkimo sušaukimo teismine tvarka gali pareikšti tik klubo narys. Tokiu būdu ginčijamas sprendimas dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, užkerta ieškovui galimybę naudotis neturtinėmis klubo nario teisėmis ir savo pažeistus interesus ginti teismine tvarka.
  8. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka. Teismas pažymi, kad minėta civilinė byla Nr. e2-12566-924/2016 yra sujungta su šia nagrinėjama civiline byla dėl Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimo pašalinti V. I. iš klubo narių pripažinimo negaliojančiu. Tai reiškia, kad ieškovo teisės nebus pažeistos, nes visi ieškovo pareikšti reikalavimai turės būti išnagrinėti kartu vienoje byloje (CPK 265 str. 2 d.), todėl šie apelianto argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.
  9. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiškos ieškinio reikalavimams, kadangi tai yra pagrindas ne atmesti, o būtent tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
  10. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Dėl šios priežasties paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Nagrinėjamoje byloje apeliantas siekia, kad būtų pripažintas negaliojančiu klubo narių susirinkimo nutarimas, kuriuo apeliantas yra pašalintas iš klubo narių, todėl prašo sustabdyti skundžiamo nutarimo galiojimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios laikinosios apsaugos priemonės yra analogiškos ieškinio reikalavimas, tačiau teismas šioj stadijoje negali pasisakyti dėl bylos esmės ir pareikštų reikalavimų pagrįstumo.
  11. Pažymėtina, kad apeliantas nenurodė jokių argumentų, patvirtinančių, jog šioje situacijoje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
  12. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo, kadangi tokio ieškinio dėl pripažinimo reikalavimai yra įvykdomi teismo sprendimo priėmimo metu.
  13. Nagrinėjamoje byloje apelianto V. I. reiškiamas ieškinys yra dėl pripažinimo. Laikinųjų apsaugos priemonių ryšys su būsimo teismo sprendimo vykdymu paprastai reikalauja taikyti turtinio pobūdžio reikalavimo įvykdymą užtikrinančias priemones tokiose bylose, kuriose pareikšti ieškinio reikalavimai priteisti, o ne reikalavimai pripažinti ar modifikuoti teisinius santykius.
  14. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014).
  15. Nagrinėjamoje byloje ieškinio patenkinimo atveju ir pripažinus negaliojančiu Kauno vandens ir sporto turizmo klubo „Ž“ ( - ) 2016-05-23 valdybos narių susirinkimo nutarimą, kuriuo apeliantas pašalintas iš klubo narių, toks sprendimas nereikalautų priverstinio vykdymo, t. y. reikalavimas bus įvykdytas teismo sprendimo priėmimo metu.
  16. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, kad šiuo atveju nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje teisinio pagrindo taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgiant į ieškovo reiškiamo ieškinio pobūdį, kadangi reiškiamas ieškinys yra dėl pripažinimo ir jo įvykdymas nėra užtikrinamas laikinųjų apsaugos priemonių pagalba.
  17. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės nutarties pagrįstumui ir teisėtumui. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

7Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai