Byla 1-1055-907/2012

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, susipažinusi su Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Violetos Rudžianskienės pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje V. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, mokosi Šiaulių universitete 4 kurse, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, teistas 2010-12-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 259 str. 1 d. 30 MGL dydžio bauda, į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme ir suėmime nuo 2010-03-18 iki 2010-04-01 išbūtas laikas, vieną arešto parą prilyginant 2 MGL dydžio baudai ir laikoma, kad yra atlikęs bausmę. 2010-09-13 nusikaltimo padarymo metu teistas nebuvo, laikomas neteistu,

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3V. V. 2010-09-13 apie 15.00 val. viešoje vietoje, prie prekybos centro „IKI”, esančio Gardino g. 2, Šiauliuose, vieną kartą koja spyrė V. V. į veido sritį bei padarė nukentėjusiajam V. V. viršutinio žandikaulio dešinės pusės pirmo danties vainiko nuskėlimą, pogleivinę kraujosruvą viršutinės lūpos vidiniame paviršiuje, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą, taip įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

4V. V. tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, kad spirdamas nukentėjusiajam nenorėjo pažeisti viešosios tvarkos, todėl kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo nepripažįsta. Įtarimo esmę suprato, pripažįsta vieną spyrį koja nukentėjusiajam į veido sritį, tačiau jį sudavė ne iš chuliganiškų paskatų, o iš asmeninių, todėl, kad prieš tai prasilenkiant su tuo vaikinu, pastarasis, nežino tyčia ar netyčia jį užkabino pečiu. 2010-09-13 apie 14.00-15.00 val., jis su savo broliu A. V., Dainų gatvėje sutiko iš matymo pažįstamą L., kuris buvo su dviem iš matymo pažįstamais vaikinais. Jie visi sėdėjo L. automobilyje VW Golf. Jis su broliu L. paprašė, kad juos pavežtų iki „IKI“ prekybos centro, Gardino gatvėje. Atvažiavę jis su broliu nuėjo į prekybos centrą, kiti liko sėdėti automobilyje. „IKI“ fojė prasilenkiant su vaikinu, dabar žino jo vardą, V., šis tyčia, ar netyčia kliudė jo brolį, o po to ir jį pečiu. Dėl tokio V. elgesio jis labai supyko, jie apsižodžiavo. V. taip pat buvo su keliais draugais. Kažkas pasiūlė eiti santykių aiškintis į automobilių stovėjimo aikštelę. Kai pamatė, kad L. su tais kitais dviem vaikinais lipa iš automobilio, jis vienas greitai grįžo prie V. ir jam vieną kartą koja spyrė į veido sritį, taip atkeršydamas už tai, kad šis užkabino jo brolį ir jį prasilenkiant prekybos centro „IKI“ fojė. Suduodamas smūgį norėjo vaikinui sukelti fizinį skausmą. Daugiau V. nieko nebedarė. Eidamas prie L. automobilio matė, kad V. nukrito ant žemė. Po to visi sėdo į L. automobilį ir iš įvykio vietos išvažiavo. Viskas įvyko labai spontaniškai. Dėl tokio savo poelgio labai gailisi, supranta, kad pasielgė labai netinkamai. Po dviejų dienų jis palaukė V. prie mokyklos, jo atsiprašė dėl tokio netinkamo savo poelgio. 2012-10-10 apklausos metu V. V. parodė, kad nukentėjusiojo V. V. dėl savo poelgio atsiprašė. Atlygino jo prašomą 700 litų neturtinę žalą. Dėl savo netinkamų veiksmų ir dėl tokio poelgio nuoširdžiai gailisi. Sutinka baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, sumokant baudą, kuriai sumokėti lėšų turės. Kadangi nesenai gimė vaikas, prašo baudos mokėjimą išdėstyti 6 mėnesiams (50-51, 101 b.1.).

5Be kaltinamojo V. V. prisipažinimo, jo kaltė įrodoma kitais byloje surinktais įrodymais.

6Nukentėjusysis V. V. parodė, kad 2010-09-13 apie 15.00 val. su draugais buvo prekybos centre „IKI“ Gardino g. 2, Šiauliuose. Jiems išeinant iš prekybos centro, kažkuris iš jo draugų susiginčijo su dviem nepažįstamais jaunuoliais. Paskui sužinojo, kad kažkas prasilenkiant užkliuvo už jaunuolių, todėl kilo konfliktas. Jis pasakė, kad eitų į lauką ir išsiaiškintų. Visi išėjo į prekybos centro kiemą, kuris yra prieš Šiaulių profesinio rengimo centrą ir stovėjo automobilių stovėjimo aikštelėje. Tie du nepažįstami jaunuoliai priėjo prie VW Golf automobilio, valstybinis Nr. ( - ) ir iš ten pasikvietė dar tris savo draugus. Prie jo priėjo vienas iš prekybos centre buvusių jaunuolių ir koja spyrė jam į veidą. Nuo smūgio jis nukrito ant žemės, patyrė didelį fizinį skausmą, nuskilo vienas priekinis dantis, svaigo galva. Jis atsikėlė ir nuėjo atsisėsti ant šaligatvio bortelio. Kas vyko toliau - nematė. Kai visi išsiskirstė, jis nuėjo namo. Į gydymo įstaigą nesikreipė. Kai grįžo į namus mama, jai pasakė apie įvykį. Jį sumušusį asmenį galėtų atpažinti. 2012-10-10 papildomos apklausos metu nukentėjusysis parodė, kad V. V. 2012-10-10 jo atsiprašė, atlygino 700 litų neturtinės žalos, jis pastarajam atleido. Atsisako anksčiau pareikšto 10000 litų civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos. V. V. pretenzijų neturi. Kai buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas į Šiaulių miesto apylinkės teismą privataus kaltinimo tvarka su pareiškimu nesikreipė (16-18, 90-91 b. l.).

7Liudytoja L. V. parodė, kad 2010-09-13 apie 18.00 val. grįžusi į namus pastebėjo, kad nepilnamečiui sūnui V., gim. ( - ), yra nuskeltas priekinis dantis. Paklausus kas atsitiko, sūnus papasakojo, kad apie 15.00 val. prie prekybos centro „IKI“ jį sumušė nepažįstamas jaunuolis, vieną kartą spirdamas į veidą. Į gydymo įstaigą nesikreipė. Civilinio ieškinio byloje nereiškia (20-21, 33 b. l.).

8Liudytojas L. B. parodė, kad 2010-09-13 apie 14.00 val. Dainų gatvėje susitiko su I. K., su kuriuo anksčiau mokėsi ir kartu nuvažiavo prie „Lyros“ prekybos centro, kur susitiko du iš matymo pažįstamus jaunuolius, kurie paprašė juos nuvežti iki prekybos centro „IKI“. Nuvažiavus prie prekybos centro vaikinai išlipo ir nuėjo į parduotuvę. Po kiek laiko sugrįžę pasakė, kad tarp jų ir kitų kelių jaunuolių kilo konfliktas. Jis išlipo, atlenkė savo sėdynę, kad iš galinės sėdynės išliptų draugas ir liko stovėti prie automobilio. Po kurio laiko visi pradėjo sakyti, kad reikia važiuoti, todėl visi vėl susėdo į automobilį ir išvažiavo. Dainų gatvėje tie du jaunuoliai išlipo ir nuėjo. Kad kažkas buvo sužalotas sužinojo tik policijoje. Kas kam sudavė - nematė (34-35 b. l.).

9Liudytojas M. U. parodė, 2010 metų rugsėjo mėnesį kartu su savo pažįstamais V. V., M. P., E. ir G., kurių kitų duomenų nežino, ėjo į parduotuvę „IKI“, esančią Šiauliuose, Gardino gatvėje. Jiems išeinant iš parduotuvės V. V. ir E. dėl kažko susiginčijo su nepažįstamu vaikinu. Kažkas pasiūlė išeiti į lauką toliau pasiaiškinti, nes ginčas įvyko parduotuvės fojė, kur praeina žmonės. Lauke, paėjus kiek toliau nuo parduotuvės, automobilių stovėjimo aikštelėje, nepažįstamas vaikinas vieną kartą koja spyrė V. V. į veido sritį, kuris nuo smūgio nugriuvo ant žemės. Tas nepažįstamas vaikinas nuėjęs sėdo į automobilį ir išvažiavo. Toks nepažįstamo jaunuolio elgesys jo neišgąsdino ir niekaip nesutrikdė, tai nebuvo kažkoks netikėtas užpuolimas, nes abu vaikinai ėjo į lauką toliau aiškintis ir tokio elgesio buvo galima tikėtis. Ar prieš tą smūgį jie dar ir lauke ką nors tarpusavyje aiškinosi-nežino, nes buvo toliau. Įvykio metu jis nenukentėjo (37-38 b. l.)

10Liudytojas M. P. parodė, kad 2010 metų rugsėjo mėnesio viduryje su savo grupės draugais V. V., E. S., ėjo į prekybos centrą „IKI“. Einant parduotuvėje V. V. pečiu užkabino vieną nepažįstamą vaikinuką ir tarp jų kilo žodinis konfliktas, kurio jie aiškintis išėjo į lauką. Jis į lauką paskui juos ėjo paskutinis, išėjęs automobilių stovėjimo aikštelėje pamatė, kad V. guli ant žemės. Pradžioje nesuprato kas įvyko, tik paskui sužinojo, kad tas vaikinas koja vieną kartą spyrė V. į galvos sritį. Jis pats to reginio nematė, jo niekas nešokiravo, matė, tik, kad V. guli ant žemės (41-42 b. l.).

11Liudytojas E. S. parodė, kad 2010 metų rugsėjo mėnesį kartu su keliais savo pažįstamais, tarp kurių buvo V. V., ėjo į prekybos centrą „IKI“, esantį Šiauliuose, Gardino gatvėje. Jiems jau išeinant iš parduotuvės, tarp kažkurio iš jų ir dar dviejų nepažįstamų vaikinų, įeinančių į parduotuvę, įvyko kažkoks incidentas - kažkas kažką užkabino pečiu, nežino tyčia, ar netyčia, po ko prasidėjo žodinis konfliktas. Kad neatkreipti kitų žmonių dėmesio jis visiems pasiūlė išeiti į lauką ir pasiaiškinti. Visi sutiko ir jie išėjo iš parduotuvės. Kaip tik tuo metu jam suskambo mobiliojo ryšio telefonas, todėl jis kalbėdamas atsiliko. Kai pakalbėjęs juos pasivijo, visi buvo paėję toliau į automobilių stovėjimo aikštelę, prie šiaurinio išėjimo. Tada pamatė, kad V. V. guli ant žemės. Kaip vėliau paaiškėjo jam vienas iš tų nepažįstamų vaikinų spyrė koja į galvą ir V. nugriuvo ant žemės. Momento, kaip V. buvo suduotas smūgis nematė. Įvykis jo nešokiravo ir neišgąsdino. Jam žala nepadaryta (43-44 b. l.).

12A. V. 2012-10-10 parodymus duoti prieš savo brolį atsisakė (93-94 b. l.).

13Iš 2010-09-14 L. V. protokolo- pareiškimo matyti, kad 2012-09-13 apie 15.00 val. prie prekybos centro „IKI“, adresu Gardino g. 2, nepažįstamas jaunuolis sumušė jos nepilnametį sūnų V. V. (4 b. l.).

14Iš 2012-09-14 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta adresu Gardino g. 2, Šiauliuose, sudaryta įvykio vietos schema, fotografuota (5-8 b. l.).

15Iš specialisto išvados Nr. G 1195/10 (04) matyti, kad V. V. padaryti sužalojimai: viršutinio žandikaulio dešinės pusės pirmo danties vainiko nuskėlimas, pogleivinė kraujosruva viršutinės lūpos vidiniame paviršiuje, sužalojimai galėjo būti padaryti vieno tiesioginio trauminio poveikio pasėkoje kietu buku daiktu paveikus veidą, nėra būdingi griuviminei traumai. V. V. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (13 b. l.).

16Iš 2010-09-28 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad pateikta kompaktinė plokštelė su įvykio vaizdo įrašu (15 b. l.).

17Iš 2010-11-29 atsakymo į pavedimą matyti, kad 2010-09-28 prekybos centre buvo peržiūrėtas įvykio vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kaip vienas jaunuolis spyrė kitam, vaizdo įrašas buvo perkeltas į kompaktinę plokštelę (17 b. l.).

18Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. V. iš pateiktų nuotraukų atpažino nuotraukoje Nr. 2 užfiksuotą asmenį, kuris jį sumušė 2010-09-13 prie prekybos centro „IKI“ (28-30 b. l.).

19Iš 2012-09-28 nutarimo atnaujinti ikiteisminį tyrimą matyti, kad panaikintas 2011-03-14 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 41-1-1428-10 ir tyrimas atnaujintas (84-86 b. l.).

20Išdėstyti rašytiniai įrodymai, t.y. V. V. prisipažinimas ir apklausos protokoluose užfiksuotų jo parodymų turinys, nukentėjusiojo V. V., liudytojų L. V., L. B., M. U., M. P., E. S. apklausos protokoluose nurodytos aplinkybės, kiti rašytiniai įrodymai – įvykio vietos apžiūros, policijos pareigūno atsakymas į pavedimą, specialisto išvada, daiktų, dokumentų pateikimo ir apžiūros protokolai – neginčijamai patvirtina, kad V. V. 2010-09-13 apie 15.00 val. viešoje vietoje, prie prekybos centro „IKI”, adresu: Gardino g. 2, Šiauliuose, iš keršto, pykčio ir asmeninių paskatų, suvokdamas, kad taip viešoje vietoje elgtis nepridera ir atlikęs aktyvius veiksmus tuo metu, kai įvykio vietoje nebuvo pašalinių asmenų, ypač ciniškai ir įžūliai, suvokdamas savo veiksmų pasekmes ir smūgio stiprumą, vieną kartą koja spyrė V. V. į veido sritį bei padarė nukentėjusiajam V. V. viršutinio žandikaulio dešinės pusės pirmo danties vainiko nuskėlimą, pogleivinę kraujosruvą viršutinės lūpos vidiniame paviršiuje, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą, taip įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis atliko neteisėtus veiksmus. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra nežymus sveikatos sutrikdymas bei viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Kaip matyti iš kaltinamojo bei nukentėjusiojo parodymų, kaltinamasis kaip priežastį panaudoti fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį, galvojo esant tai, kad nukentėjusysis prasilenkdamas prekybos centre „IKI“ neva tyčia pečiu kliudė jį patį ir jo brolį, todėl kaltinamasis supyko, ir prasidėjo žodinis konfliktas ir vaikinai išėjo iš minėto prekybos centro aiškintis santykius toliau. Pastebėjęs, kad šalia nėra pašalinių asmenų, kad iš jo draugų automobilio lipa jo draugai bei dėl to pasijutęs saugiau, V. V. spontaniškai spyrė vieną kartą koja nukentėjusiajam į galvą. Po smūgio nukentėjusysis nukrito ant žemės, ir kritimas ant žemės galėjo sukelti žymiai sunkesnes pasekmes, nei tik didelio fizinio skausmo sukėlimas, tačiau kaltinamasis lengvabūdiškai su draugais sėdo į automobilį ir išvažiavo iš įvykio vietos nepasidomėjęs, ar viskas nukentėjusiajam gerai. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, kad minėti kaltinamojo veiksmai buvo itin ciniški, padaryti iš pykčio, asmeninių paskatų, siekiant sukelti stiprų fizinį skausmą ir dėl to smūgiuojant koja į gyvybiškai svarbią nukentėjusiojo kūno dalį - galvą. Taip pat paminėtina, kad Byloje nustatyta, kad kaltinamojo neteisėti veiksmai (smūgio koja sudavimas į veido sritį) sąlygojo nusikalstamo elgesio padarinius, t.y. buvo nežymaus sveikatos sutrikdymo bei viešosios rimties ir tvarkos sutrikdymo tiesioginė ir pagrindinė priežastis. Nors aplink buvo tik nukentėjusiojo ir kaltinamojo draugai, iš kurių tik keli matė patį įvykį ir dėl įvykio nebuvo šokiruoti, išsigandę ar nustebę, nes tokių pasekmių reikėjo tikėtis, nes vaikinai ėjo išsiaiškinti santykius toliau nuo pašalinių asmenų, t.y., iš „IKI“ prekybos centro, tačiau nusikalstama veika buvo padaryta viešoje vietoje, apie 15.00 val., ir šioje vietoje bet kuriuo momentu galėjo pasirodyti kiti prekybos centre buvę ar einantys į prekybos centrą asmenys. Viešoji vieta – tai viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar jos darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl nusikalstamų veiksmų patirs nepatogumų (kasacinės nutartys Nr. 2K-670/2002, 2K-796/2007, Nr. 2K-122/2008 ir kt.). Subjektyvioji kaltinamojo veiksmų pusė pasireiškė tiesiogine tyčia (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas), nes darydamas baudžiamajame įstatyme uždraustus veiksmus V. V. suprato pavojingą savo veiksmų pobūdį, t.y. suvokė, jog viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, toks elgesys nepriimtinas, ir nors ir sakė, kad nenorėjo sutrikdyti viešosios tvarkos ir rimties, tačiau numatė, jog dėl tokių jo veiksmų atsiras baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, t.y. sutriks viešoji rimtis ir tvarka bei to norėjo. V. V. veika, esant visiems būtiniesiems objektyviesiems ir subjektyviesiems požymiams, teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį.

21Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu.

22Teismas nustatė visas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 str. (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1478 redakcija) numatytas sąlygas, kurioms esant baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymą baudžiamajame įstatyme yra numatytos kelios alternatyvinės bausmės – viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų; bylos aplinkybės yra aiškios: teismas pripažino, jog V. V. inkriminuota nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai; kaltinamasis neprieštarauja proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu (126 b. l.); nukentėjusysis V. V. atsisakė pareikšto civilinio ieškinio.

23Prokurorė, siūlydama užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju įsakymu, V. V. už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymą siūlo skirti bausmę – baudą 8 MGL. Kaltinamasis su prokurorės siūloma bausme sutinka, prašo skirti mažesnę baudą ir leisti ją sumokėti per šešis mėnesius (126 b. l.).

24Skirdamas kaltinamajam V. V. bausmę, teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t.y. į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, į kaltinamojo kaltės formą ir laipsnį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

25V. V., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė nesunkų nusikaltimą, veikos padarymo metu buvo neteistas (58-59, 61-68, 102, 104-120 b. l.), prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi, kas, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

26V. V. baustas administracine tvarka, neturi galiojančių administracinių nuobaudų (71-72 b. l.), nedirbantis, darbo biržoje registruotas, nedarbo draudimo išmokos negauna (73, 74, 121, 122 b. l.), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės pacientų registre nėra (76 b. l.), VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre nesilankė, psichiatrijos ir priklausomybės ligų įskaitoje nėra (78 b. l.), jam nuo 2012-07-01 iki 2012-10-01 skirta socialinė pašalpa po 630 Lt (127 b. l.), vedęs, turi vieną mažametį vaiką (128, 129 b. l.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 55 straipsniu asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, todėl laisvės atėmimo bausmė jam neskirtina. Nukentėjusysis atsisakė civilinio ieškinio, nes kaltinamasis jam atlygino 700 Lt neturtinę žalą, kaltinamasis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo, todėl įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus V. V. už padarytą nusikaltimą sankcijoje numatytą baudos bausmę, kurios dydis nustatytinas mažesnis, nei baudžiamajame įstatyme numatytos baudos bausmės vidurkis, arčiau bausmės minimumo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 str. 3 d. 2 p.). V. V. prašo skirti mažesnio dydžio baudą bei leisti ją sumokėti per šešis mėnesius. Paminėtina, kad prokurorės siūloma skirti bauda yra apkankamai švelni, dydis žymiai mažesnis už baudžiamajame įstatyme nustatytos baudos bausmės vidurkį, tačiau paskirtos baudos dydis, atsižvelgiant į kaltinamojo sunkią turtinę padėtį, dar šiek tiek mažintinas. Bauda išdėstytina šešių mėnesių laikotarpiui (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str. 2 d.).

27Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (52-53 b. l.), iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, nekeistina.

28Daiktas, turintis reikšmės baudžiamajai bylai tirti ir nagrinėti – kompaktinis diskas su vaizdo įrašu, pridėtas prie baudžiamosios bylos viršelio, įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui paliktinas saugoti prie bylos kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsniu, teismas

Nutarė

30V. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę – baudą 7 MGL (devynių šimtų dešimties litų).

31Paskirtos baudos mokėjimą V. V. išdėstyti per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

32V. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

33Daiktą, turintį reikšmės baudžiamajai bylai tirti ir nagrinėti – kompaktinį diską su vaizdo įrašu įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui palikti saugoti byloje.

34Kaltinamasis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo įsakymo įteikimo jam dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, susipažinusi... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1... 3. V. V. 2010-09-13 apie 15.00 val. viešoje vietoje, prie prekybos centro... 4. V. V. tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo... 5. Be kaltinamojo V. V. prisipažinimo, jo kaltė įrodoma kitais byloje... 6. Nukentėjusysis V. V. parodė, kad 2010-09-13 apie 15.00 val. su draugais buvo... 7. Liudytoja L. V. parodė, kad 2010-09-13 apie 18.00 val. grįžusi į namus... 8. Liudytojas L. B. parodė, kad 2010-09-13 apie 14.00 val. Dainų gatvėje... 9. Liudytojas M. U. parodė, 2010 metų rugsėjo mėnesį kartu su savo... 10. Liudytojas M. P. parodė, kad 2010 metų rugsėjo mėnesio viduryje su savo... 11. Liudytojas E. S. parodė, kad 2010 metų rugsėjo mėnesį kartu su keliais... 12. A. V. 2012-10-10 parodymus duoti prieš savo brolį atsisakė (93-94 b. l.).... 13. Iš 2010-09-14 L. V. protokolo- pareiškimo matyti, kad 2012-09-13 apie 15.00... 14. Iš 2012-09-14 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 15. Iš specialisto išvados Nr. G 1195/10 (04) matyti, kad V. V. padaryti... 16. Iš 2010-09-28 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad pateikta kompaktinė... 17. Iš 2010-11-29 atsakymo į pavedimą matyti, kad 2010-09-28 prekybos centre... 18. Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 19. Iš 2012-09-28 nutarimo atnaujinti ikiteisminį tyrimą matyti, kad panaikintas... 20. Išdėstyti rašytiniai įrodymai, t.y. V. V. prisipažinimas ir apklausos... 21. Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 22. Teismas nustatė visas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 23. Prokurorė, siūlydama užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju įsakymu,... 24. Skirdamas kaltinamajam V. V. bausmę, teismas atsižvelgė į Lietuvos... 25. V. V., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė nesunkų nusikaltimą, veikos... 26. V. V. baustas administracine tvarka, neturi galiojančių administracinių... 27. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (52-53 b. l.),... 28. Daiktas, turintis reikšmės baudžiamajai bylai tirti ir nagrinėti –... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 30. V. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 31. Paskirtos baudos mokėjimą V. V. išdėstyti per 6 (šešis) mėnesius nuo... 32. V. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 33. Daiktą, turintį reikšmės baudžiamajai bylai tirti ir nagrinėti –... 34. Kaltinamasis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...