Byla 2K-796/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2sekretoriaujant D. Kučinskienei,

3dalyvaujant prokurorei A. Japertienei,

4nuteistojo S. A. gynėjui advokatui J. Burneikiui,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų S. A. ir G. Z. kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 19 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 29 d. nutarties.

6Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 19 d. nuosprendžiu S. A. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu dvejiems metams keturiems mėnesiams, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinus apėmimo būdu, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams keturiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. kovo 28 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. liepos 29 d. nutartimi, paskirtos ir neatliktos bausmės dalies pridėta šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams.

7Šiuo nuosprendžiu G. Z. nuteista pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu vieneriems metams keturiems mėnesiams, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį – 10 MGL (1300 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinus apėmimo būdu, subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams keturiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 7 punktu, bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąją be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Valstybinei ligonių kasai solidariai iš S. A. ir G. Z. priteista 114,36 Lt, taip pat 20,40 Lt proceso išlaidų – valstybei.

8Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 29 d. nutartimi nuteistųjų G. Z. ir S. A. apeliacinis skundas atmestas.

9Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

10S. A. ir G. Z. nuteisti už tai, kad 2007 m. liepos 16 d., apie 5 val., viešoje vietoje – Panevėžyje, ( - ) namo bendro naudojimo koridoriuje – veikdami bendrininkų grupe, įžūliais veiksmais, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, dėl chuliganiškų paskatų spyrė koja ir sudavė ranka ne mažiau kaip tris kartus į galvos sritį V. M., taip padarė jai nežymų sveikatos sutrikdymą, po to S. A. ranka sudavė ne mažiau kaip du kartus į veidą A. S.; tęsdami nusikalstamą veiką, bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytu asmeniu sudavė rankomis ir kojomis ne mažiau kaip aštuonis smūgius M. B. į įvairias kūno vietas, taip nesunkiai sutrikdė jos sveikatą, ir šiais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

11Kasaciniu skundu nuteistoji G. Z. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 19 d. nuosprendį, Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 29 d. nutartį ir baudžiamąją bylą jai nutraukti, nuteistasis S. A. prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 19 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 29 d. nutartį, paskiriant jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

12Skunde nuteistoji G. Z. nesutinka su teismų nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis. Ji nurodo, kad bijodama, jog V. M. jos nepradėtų mušti, gindamasi nuo jos, šią pastūmė, bet ji ne pargriuvo ant sofos, esančios bendro naudojimo koridoriuje, o tik atsisėdo ant jos. Kita nukentėjusioji M. B. brovėsi į jos gyvenamąją patalpą, puolė ją, tačiau kasatorė nesudavė nukentėjusiajai jokių smūgių, tik suėmusi už plaukų stengėsi atstumti ją nuo savęs ir taip apsiginti. G. Z. atkreipia dėmesį į tai, kad byloje yra duomenų, jog M. B. savo buvusią žmoną M. B. sumušė prieš savaitę iki įvykio, tačiau M. B. vis tiek važiavo pas jį anksti rytą su savo bendrininkais. Nuteistosios nuomone, tokiais savo veiksmais M. B. pati pažeidė viešąją tvarką. Be to, kasatorė įsitikinusi, kad nukentėjusioji M. B. melagingai liudijo. Taip pat nuteistoji tvirtina, kad nuosprendyje yra netikslumų. Pasak kasatorės, kritiškai turi būti vertinami ir nukentėjusiosios R. S. parodymai, kad atvykusieji triukšmo nekėlė, nes ji pati patvirtino, jog buvo skambinta, beldžiamasi į duris. Ta aplinkybė, kad ji paprašė, jog R. P. juos įsileistų, prieštarauja M. B. parodymams, kad M. P. ją nutempė į savo kambarį. Kasatorė pastebi, kad M. P. tik patvirtino, jog ji įleido į bendrabučio koridorių M. B. su savo bendrininkais, bet nematė, kas vyko koridoriuje, vadinasi, į jos kambarį niekas nebuvo įtemptas. Anot kasatorės, byloje nėra įrodyta, kad ji padarė jai inkriminuotas veikas. Taip pat byloje nėra asmens atpažinimo protokolų, kurie patvirtintų, kad nukentėjusiosios V. M. ir M. B. atpažino kasatorę. Kasatorė nesutinka su teismo išvada, kad nukentėjusiųjų parodymai yra nuoseklūs, o nusikalstama veika buvo padaryta viešoje vietoje, nes asmenys, negyvenantys bendrabutyje, neturi teisės ateiti į jį 4 val. ir kelti triukšmą. Be to, teismai nepaisė BK 28 straipsnio nuostatų dėl būtinosios ginties: kasatorė pirma nepradėjo konflikto ir, tik bijodama būti sumušta, gynėsi. Nuteistosios manymu, ne jos ir nuteistojo S. A., o nukentėjusiųjų veiksmai turėjo būti kvalifikuoti pagal atitinkamus BK straipsnius. Būtent nukentėjusieji atvažiavo naktį iš Šilutės, 4.00 val. įėjo į bendrabutį ir koridoriuje – viešoje vietoje – sukėlė triukšmą, nors šiuo paros metu triukšmas draudžiamas. Skunde nuteistasis S. A. tvirtina, kad gynė G. Z., tačiau buvo sumuštas nukentėjusiųjų, o teismai netyrė ir nevertino šių aplinkybių.

13Nuteistųjų S. A. ir G. Z. kasacinis skundas netenkintinas.

14Dėl baudžiamojo proceso įstatymo taikymo

15Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), t. y. tik teismo sprendimų teisėtumą. Nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumas, jeigu jis nesusijęs su esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais, nagrinėjant bylą kasacine tvarka netikrinamas.

16Esminiais Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimais laikomi tokie šio Kodekso reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį (BPK 369 straipsnio 3 dalis).

17Nuteistieji S. A. ir G. Z. kasaciniame skunde nenurodo baudžiamojo proceso įstatymo normų, kurios, jų nuomone, buvo pažeistos.

18Iš kasacinio skundo turinio matyti, kad kasatoriai iš esmės ginčija įrodymų vertinimą, teismų sprendimuose padarytų išvadų atitikimą faktinėms bylos aplinkybėms, tačiau teismų išvados dėl byloje ištirtų įrodymų vertinimo ir bylos faktinių aplinkybių nustatymo nėra bylos nagrinėjimo kasacine tvarka dalykas.

19Kasatorės G. Z. teiginys, kad byloje nėra jos kaltę padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas veikas patvirtinančių įrodymų, yra nepagrįstas ir atmestinas. G. Z. ir S. A. kaltė pagrįsta nuosprendyje išdėstytų ir įvertintų įrodymų visuma: nukentėjusiųjų M. B., V. M., R. S., A. S., liudytojos R. P. parodymais, teismo medicinos specialistų išvadomis, duomenimis, užfiksuotais asmens parodymo atpažinti, akistatų protokoluose. Kasatorės nuorodos, kad ji nuteista remiantis nenuosekliais nukentėjusiųjų parodymais, nepagrįstos.

20Pažymėtina ir tai, kad nuteistieji, neigdami savo kaltę, nustatytas byloje aplinkybes, įrodymų vertinimą, ginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs nuosprendžio pagrįstumą, konstatavo, kad nuosprendyje išdėstytos išvados atitinka faktines bylos aplinkybes. Priimtoje nutartyje į visus esminius apeliacinio skundo argumentus motyvuotai atsakyta ir paaiškinta, kodėl jie atmetami (BPK 332 straipsnio 5 dalis).

21Dėl Baudžiamojo kodekso taikymo

22Pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes nuteistiesiems S. A. ir G. Z. baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai.

23Byloje nustatyta, kad S. A. ir G. Z. bendrabučio bendro naudojimo koridoriuje be jokios priežasties pradėjo ir sukėlė konfliktą bei sužalojo nukentėjusiuosius: veikdami bendrai, spyrė koja ir sudavė ranka ne mažiau kaip tris kartus į galvos sritį V. M., taip padarė jai nežymų sveikatos sutrikdymą, po to S. A. ranka sudavė ne mažiau kaip du kartus į veidą A. S.; tęsdami nusikalstamą veiką, bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytu asmeniu sudavė rankomis ir kojomis ne mažiau kaip aštuonis smūgius M. B. į įvairias kūno vietas ir taip nesunkiai sutrikdė jos sveikatą. Šiais neteisėtais veiksmais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka: liudytojos R. P. poilsis ir ramybė. Taigi nuteistųjų S. A. ir G. Z. bendra nusikalstama veika teisingai pripažinta nusikalstama ir kvalifikuota pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą kaip dviejų nusikaltimų – viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl chuliganiškų paskatų – sutaptis. Viešosios tvarkos pažeidimas apima nežymų sveikatos sutrikdymą (BK 140 straipsnio 1 dalis), todėl papildomai nekvalifikuotinas.

24Skunde kasatorė G. Z. ginčija tai, kad veika buvo padaryta viešoje vietoje, tačiau kolegija neturi pagrindo sutikti su tokia kasatorės pozicija. Viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų. Taigi teismai pagrįstai pripažino, kad bendrabučio bendrojo naudojimo koridorius yra viešoji vieta, nes ši vieta atitinka teismų praktikoje nustatytus viešosios vietos kriterijus.

25Taip pat kasatorė nepagrįstai mano, kad ji turėjo teisę į būtinąją gintį. Būtinosios ginties teisėtumo sąlygas nustato BK 28 straipsnis. Būtinoji gintis yra tada, kai baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančia veika baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms žala padaroma ginant save ar kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, jeigu nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos. Būtinosios ginties atveju pavojingas kėsinimasis turi būti realus (egzistuojantis objektyviai) ir akivaizdus (pradėtas ar tiesiogiai gresiantis).

26Byloje nėra nustatytų konkrečių faktinių aplinkybių, kurios atitiktų būtinosios ginties požymius kasatorės veiksmuose. Atvirkščiai, bylos duomenys patvirtina, kad gynybos veiksmus naudojo nukentėjusieji, tuo tarpu G. Z. kartu su kitais bendrininkais elgėsi agresyviai ir įžūliai.

27Kasatorius S. A. skunde prašo pakeisti teismų sprendimus dėl bausmės, paskiriant jam su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, tačiau nepateikia jokių argumentų dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo. Kolegija neturi pagrindo tenkinti kasatoriaus prašymo, nes bausmės rūšis už padarytas veikas S. A. parinkta teisingai, atsižvelgiant į tai, kad jis teistas, teistumas neišnykęs, o veikos padarytos bausmės vykdymo atidėjimo metu. Pagal BK 55 straipsnį teismas skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes tik asmeniui, kuris teisiamas už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą pirmą kartą.

28Nesant BPK 369 straipsnyje nustatytų nuosprendžio bei nutarties panaikinimo ir pakeitimo pagrindų, kasacinis skundas laikytinas nepagrįstu, o teismų sprendimai pripažintini teisėtais.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Atmesti nuteistųjų S. A. ir G. Z. kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant D. Kučinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorei A. Japertienei,... 4. nuteistojo S. A. gynėjui advokatui J. Burneikiui,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 19 d. nuosprendžiu S. A.... 7. Šiuo nuosprendžiu G. Z. nuteista pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą... 8. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 9. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 10. S. A. ir G. Z. nuteisti už tai, kad 2007 m. liepos 16 d., apie 5 val.,... 11. Kasaciniu skundu nuteistoji G. Z. prašo panaikinti Panevėžio miesto... 12. Skunde nuteistoji G. Z. nesutinka su teismų nustatytomis faktinėmis bylos... 13. Nuteistųjų S. A. ir G. Z. kasacinis skundas netenkintinas.... 14. Dėl baudžiamojo proceso įstatymo taikymo... 15. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus... 16. Esminiais Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimais laikomi tokie šio Kodekso... 17. Nuteistieji S. A. ir G. Z. kasaciniame skunde nenurodo baudžiamojo proceso... 18. Iš kasacinio skundo turinio matyti, kad kasatoriai iš esmės ginčija... 19. Kasatorės G. Z. teiginys, kad byloje nėra jos kaltę padarius BK 284... 20. Pažymėtina ir tai, kad nuteistieji, neigdami savo kaltę, nustatytas byloje... 21. Dėl Baudžiamojo kodekso taikymo ... 22. Pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes nuteistiesiems S. A. ir G. Z.... 23. Byloje nustatyta, kad S. A. ir G. Z. bendrabučio bendro naudojimo koridoriuje... 24. Skunde kasatorė G. Z. ginčija tai, kad veika buvo padaryta viešoje vietoje,... 25. Taip pat kasatorė nepagrįstai mano, kad ji turėjo teisę į būtinąją... 26. Byloje nėra nustatytų konkrečių faktinių aplinkybių, kurios atitiktų... 27. Kasatorius S. A. skunde prašo pakeisti teismų sprendimus dėl bausmės,... 28. Nesant BPK 369 straipsnyje nustatytų nuosprendžio bei nutarties panaikinimo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 30. Atmesti nuteistųjų S. A. ir G. Z. kasacinį skundą....