Byla B2-580-267/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – ir IĮ) „Statybos meistrai“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – ir IĮ) „Statybos meistrai“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Statybos meistrai“. Nurodo, kad IĮ „Statybos meistrai“ VSDFV Šiaulių skyriui nemoka įmokų, 2013-12-01 įmonėje dirbo 3 darbuotojai, skola 2013-12-01 buvo 50780,90 Lt (49 011,90 Lt VSD įmokų už darbuotojus, 1769,00 Lt delspinigių už darbuotojus). Skola susidarė nuo 2013 metų I ketvirčio. Taip pat nurodo, kad ieškovas atsakovės atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą, tačiau kredito įstaigos iš IĮ „Statybos meistrai“ sąskaitų laikotarpiu nuo 2013-08-28 iki 2013-12-01 piniginių lėšų nepervedė, antstolio kontora 2013-09-17–2013-10-01 laikotarpiu lėšų nepervedė. VSDFV Šiaulių skyrius nurodo 2013-11-06 raštu Nr. (8.1) S - 51621 IĮ „Statybos meistrai“ vadovą S. J. informavęs apie tai, kad įmonei toliau nevykdant pareigų, nemokant Valstybinio socialinio draudimo įmokų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė į tai nesureagavo, nesumokėjo skolos. Mano, kad kadangi atsakovė nevykdo pareigų, numatytų LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje, t. y. nemoka įmokų, ji atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nuostatas dėl nemokumo. Bankroto administratore prašo skirti S. G., a. k. ( - ) adresas ( - ).

3Atsakovė IĮ „Statybos meistrai“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo ieškovo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad iš teismui pateiktų dokumentų galima daryti išvadą jog IĮ „Statybos meistrai“ pradelsti įsipareigojimai (280591 Lt) neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (678500 Lt), todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad IĮ „Statybos meistrai“ yra nemoki ir dėl to reikėtų kelti bankroto bylą. Be to, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikta pelno (nuostolio) ataskaita už 2012 m. rodo, kad įmonė 2012 m. dirbo pelningai. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės IĮ „Statybos meistrai“ ieškinį atsakovams UAB „SOLO baldai“, L. R., trečiajam asmeniui Stokholms fastigherter och Mark AB dėl žalos atlyginimo, o ieškinio suma yra 298109,90.

4Atsisakytina kelti bankroto bylą.

5LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir IBĮ) 4 str. 3 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

6Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Sisteminė bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia spręsti, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

8Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie IĮ „Statybos meistrai“ finansinę padėtį. Iš atsakovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal 2012-12-31 balansą įmonės viso turto vertė sudarė 634769 Lt, iš jo 359838 Lt ilgalaikis turtas, ir 274931 Lt trumpalaikis turtas. Pagal minėtą balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 391010 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 310610 Lt (skolos tiekėjams – 179665 Lt, gauti išankstiniai apmokėjimai – 59521 Lt, pelno mokesčio įsipareigojimai – 6013 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 50948 Lt, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 14463 Lt). Pagal 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė 2012 metais veikė pelningai ir jos pelnas sudarė 46707 Lt. Atsakovė taip pat pateikė ir 2013-09-30 balansą, kuriame įmonės deklaruoto turto vertė – 678500 Lt, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 335486 Lt, ir trumpalaikis turtas – 343014 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 280591 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – tik 121360 Lt, tarp jų skolos tiekėjams – 66663 Lt, su darbo santykiai susiję įsipareigojimai – 54697 Lt. Atsakovė teismui taip pat pateikė debitorių sąrašą, iš kurio matyti, kad debitoriniai įsiskolinimai 2013-09-30 buvo 271777,69 Lt (beviltiška skola – 4649 Lt), kurie turi būti įtraukti į įmonės turtą kaip per vienerius metus gautinos sumos. Iš atsakovės pateiktų duomenų taip pat matyti, kad VMI prie LR FM nustatyta įmonės mokestinė nepriemoka 2013-11-20 – 18604,65 Lt, o VSDF biudžetui skola – 50766,02 Lt. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai yra 65266,24 Lt. Pagal 2013-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą matyti, kad įmonė dirba pelningai, jos 2013-01-01 – 2013-09-30 laikotarpio pelnas – 242844 Lt. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Kaip matyti iš įmonės pateiktų dokumentų, akivaizdu, kad IĮ „Statybos meistrai“ pradelsti įsipareigojimai neviršija 50 procentų įmonės turto, t. y. atsakovės pradelsti įsipareigojimai pagal skolas valstybei, tiekėjams ir darbuotojams sudaro 189348,79 Lt, o įmonės turtas yra 678500 Lt. Iš šių nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė tiek 2012 m., tiek iki 2013 m. spalio mėn. veikė pelningai, jos pelnas nuo 2012-12-31 iki 2013-09-30 stipriai išaugo, įsiskolinimai tiekėjams sumažėjo, todėl atsakovė laikytina mokia ir pelningai veikiančia įmone, o laikini finansiniai sunkumai, susiję su skolų mokėjimu tiekėjams ir privalomomis įmokomis valstybei, yra galimai nulemti atsakovės debitorių, kurių skola atsakovei vis auga.

9Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė IĮ „Statybos meistrai“ pateikė teismui pakankamai įrodymų, paneigiančių ieškinio argumentus, susijusius su įmonės nemokumu, todėl, nenustačius pagrindų, numatytų IBĮ 9 straipsnio 5 dalyje, bankroto bylai iškelti, atsisakytina kelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 4 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

11Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei IĮ „Statybos meistrai“.

12Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai