Byla eB2-912-653/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios D. K. personalinės įmonės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi D. K. personalinei įmonei iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lideres“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 28 d. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartimi įmonei nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą, visam bankroto procesui patvirtinta 2 500 Eur administravimo išlaidų sąmata, patvirtintas kreditorių sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2019-04-17 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutartimi patikslintas kreditorių sąrašas.

3Bankroto administratorė prašė teismo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodė, kad per likvidavimo laikotarpį buvo užbaigtos įmonės bankroto ir likvidavimo procedūros. Bankrutuojančios įmonės turto vertė yra lygi nuliui, pajamų, įplaukų nebus gauta, kreditorinių reikalavimų tenkinti galimybių nėra.

4Prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 str. 4 d., po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 str. 8 p. nustatytus dokumentus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).

6Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2019 m. birželio 14 d. pažyma patvirtina, kad bankrutuojanti įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Iš bankroto administratorės 2019 m. rugpjūčio 29 d. pateikto balanso matyti, jog mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 10 932 Eur. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, nėra. Byloje pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad įmonės kreditoriai apie klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą buvo informuoti.

7Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 str. 4 d., priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios D. K. personalinės įmonės pabaigos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270 str., teismas

Nutarė

9bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos tenkinti.

10Pripažinti bankrutavusios D. K. personalinės įmonės (į. k. 126325710) pabaigą.

11Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma yra 10 931,67 Eur:

12ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kodas

Adresas

I etapo kreditorinis reikalavimas Eur

II etapo kreditorinis reikalavimas Eur

Bendras kreditorinis reikalavimas Eur

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

191683350

Laisvės pr. 28, Vilnius

5 871,42

160,9

6 032,32

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

188659752

Vasario

16-osios g. 14, Vilnius

28,12

-

28,12

345 899,54

35160,9

366 060,44

37TREČIOS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kodas

Adresas

I etapo kreditorinis reikalavimas Eur

II etapo kreditorinis reikalavimas Eur

Bendras kreditorinis reikalavimas Eur

1.

UAB „Milita“

302509586

Olimpiečių g. 1A-21, Vilnius

4 340,21

531,02

4 871,23

4 340,21

531,02

4 871,23

54Pavesti įmonės bankroto administratorei per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

55Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

56Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai