Byla 2-2194/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Conmaster“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutarties vykdymo, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis civilinėje byloje pagal ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ ir subsidiariai iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Conmaster“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo, atsakovams nevykdant taikos sutarties sąlygų.

6Ieškovas RUUKKI PRODUCTS AS pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą. Prašyme nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-4184-392/2014 pagal ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“. Teismas 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi patvirtino tarp bylos šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. gegužės 6 d. Pasirašydami taikos sutartį atsakovai pripažino ieškovo reikalavimą dėl 409 721,12 Lt skolos ir įsipareigojo ją sumokėti iki 2014 m. rugpjūčio 5 d., tačiau sumokėjo tik dalį skolos. Dėl šios priežasties ieškovas prašė išduoti vykdomąjį raštą dėl 149 721,12 Lt nesumokėtos skolos ir kitų mokėtinų sumų pagal Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartį išieškojimo.

7Atsakovai UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ su prašymu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Šebsta“ finansinė padėtis yra prasta, išdavus vykdomąjį raštą įmonė gali bankrutuoti, dėl priverstinio išieškojimo nebus sumokami mokesčiai valstybei bei pažeistas kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumas. Atsakovas UAB „Šebsta“ teigė, kad atsakovų skola yra solidari, o atsakovas UAB „Conmaster“ laikė save subsidiariu atsakovu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS prašymą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl 150 480,12 Lt ir 500 EUR išieškojimo iš solidarių atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“. Teismas nustatė, kad taikos sutartimi abu atsakovai įsipareigojo sumokėti ieškovui 409 721,12 Lt skolą tam tikrais terminais, tačiau to nepadarė. Nesumokėtos skolos likutis yra 149 721,12 Lt. Be to, pagal taikos sutarties 6 punktą atsakovai įsipareigojo sumokėti ieškovui 759 Lt negrąžinto žyminio mokesčio bei 500 EUR ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas pažymėjo, kad atsakovai neginčijo įsiskolinimo dydžio. Teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Šebsta“ finansiniai sunkumai ar kitų kreditorių buvimas negali būti priežastimi atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą. Prašymo dėl taikos sutarties vykdymo tvarkos pakeitimo teismui nebuvo pateikta. Todėl teismas vykdomąjį raštą išdavė visoms nesumokėtoms sumoms. Teismas nutarė, kad nors ieškiniu įsiskolinimą iš šalių buvo prašoma priteisti subsidiariai, tačiau taikos sutartimi abiems atsakovams buvo numatyti tapatūs prievolės įvykdymo terminai. Todėl teismas padarė išvadą, kad nors tiesiogiai taikos sutartyje ir nepasakyta, atsakovų prievolė buvo transformuota į solidariąją.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Šebsta“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutarties dalį, kuria buvo išduotas vykdomasis raštas atsakovo UAB „Šebsta“ atžvilgiu ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atsakovas nurodo tokius atskirojo skundo motyvus:

  1. teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias teisę būti išklausytam, bei proceso principus, nes atsakovui siųstame šaukime į teismo posėdį nebuvo nurodyta jo paskirtis bei nepridėtas ieškovo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, dėl ko atsakovas negalėjo pasiruošti šio klausimo išsprendimui (CPK 646 str. 3 d.). Be to, teismas apribojo atsakovo atstovo teisę teikti paaiškinimus žodžiu apie taikos sutarties sudarymo priežastis. Dėl šios priežasties atsakovas pateikė prašymą priimti naujus įrodymus, kuriais patvirtinamos svarbios ginčo išnagrinėjimui aplinkybės;
  2. atsakovas sudarė taikos sutartį, manydamas, kad turi laikinų mokumo sutrikimų. Atsakovo finansinė padėtis prasta, turtui pritaikytas areštas, atsakovas nepajėgia atsiskaityti su visais kreditoriais, atsakovas turi mokėti darbo užmokestį 69 darbuotojams bei mokesčius. Išdavus vykdomąjį raštą bus pažeista CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinta imperatyvi nuostata dėl mokėjimo kreditoriams eiliškumo. Be to, atsakovui taikos sutartį sudarius jau būnant prastoje finansinėje situacijoje, gali būti paduodamas ieškinys dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 6.66 straipsnio nustatyta tvarka;
  3. atsakovas sumokėjo ieškovui daugiau nei pusę pagal taikos sutartį mokėtinos sumos, dėl ko atsakovas laikytinas sumokėjusiu jam tenkančią skolos dalį (CK 6.9 str.). Tokiu atveju reikalavimas iš sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrusio atsakovo sumokėti likusią skolos dalį pažeidžia CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus. Be to, teismas nemotyvavo, kodėl atmetė šį atsakovo argumentą.

12Atsakovas UAB „Conmaster“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartį ir išduoti vykdomąjį raštą, nurodant, kad iš atsakovo UAB „Conmaster“ sumos išieškomos subsidiariai. Atsakovas teigia, kad taikos sutartimi atsakovo atsakomybė nebuvo pakeista į solidariąją. Vien tai, kad taikos sutartyje atsakovai įvardinami bendrai bei nustatytos vienodos skolos sumokėjimo dalimis datos, nekeičia atsakovo atsakomybės iš subsidiarios į solidariąją, šalims dėl to nesusitarus (CK 6.6 str. 1 d., 6.193 str. 2 ir 5 d.). Ieškinyje nebuvo prašyta pakeisti atsakovo subsidiarią atsakomybę į solidariąją, dėl to nebuvo tartasi ir derybose dėl taikos sutarties sudarymo. Be to, būtent atsakovas UAB „Šebsta“ vykdė mokėjimus ieškovui pagal taikos sutartį ir nereiškė atsakovui UAB „Conmaster“ pretenzijų dėl taikos sutarties nevykdymo. Ieškovas, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą, siekiant išieškoti pagal taikos sutartį mokėtinas sumas solidariai iš abiejų atsakovų, patvirtino, kad sudarant taikos sutartį nebuvo siekta atsakovo UAB „Conmaster“ prievolę transformuoti į solidariąją. Atsakovas UAB „Conmaster“ yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu UAB „Šebsta“ pagal 2013 m. liepos 15 d. statybos rangos sutartį. Atsakovas UAB „Conmaster“ pateikė ieškovui garantinį raštą, užtikrinantį, kad tuo atveju jei atsakovas UAB „Conmaster“ neatsiskaitys su atsakovu UAB „Šebsta“ pagal 2013 m. liepos 15 d. statybos rangos sutartį ir dėl to pastarasis atsakovas negalės atsiskaityt su ieškovu galės pagal 2013 m. lapkričio 12 d. sutartį Nr. PP-2013/108, ieškovas galės išieškojimą nukreipti tiesiogiai į atsakovą UAB „Conmaster“. Atsakovas sprendė, kad teismas tenkindamas tokį ieškovo prašymą, išėjo už prašymo ribų.

13Ieškovas RUUKKI PRODUCTS AS atsiliepime į atskiruosius skundus prašo jų netenkinti bei skirti atsakovams 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teigia, kad taikos sutarties tikslas buvo pakeisti atsakovo UAB „Conmaster“ subsidiarią atsakomybę iš solidariosios, dėl ko ir buvo nustatyti vienodi įsiskolinimo bei bylinėjimosi išlaidų mokėjimo terminai atsakovams bei suteikta teisė ieškovui kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo, nesumokėjus atsakovams. Vykdomojo rašto išdavimas nepažeidžia CK 6.9301 straipsnio, o ieškovas turi teisę nukreipti išieškojimą į bet kurį iš solidarių atsakovų. Ieškovas prašo atsakovams skirti baudą už nepagrįstų atskirųjų skundų padavimą, nes jie nurodo tokius pačius argumentus kaip ir pirmosios instancijos teisme bei neginčija skolos fakto ar dydžio.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atsakovo UAB „Šebsta“ atskirasis skundas netenkinamas.

16CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo privalomumo principas, kuriuo vadovaujantis įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad nei vienas byloje dalyvaujantis asmuo dėl jokių priežasčių neturi teisės atsisakyti vykdyti įsiteisėjusį teismo procesinį sprendimą. Tuo atveju, jei įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas nevykdomas gera valia, pradedamas jo priverstinis vykdymas (CPK VI dalis „Vykdymo procesas“). Vadinasi, ir įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria patvirtinama tarp bylos šalių sudaryta taikos sutartis bei nutraukiama civilinė byla, taip pat yra privaloma bylos šalims ir tokios nutarties nevykdymas negali būti pateisinamas dėl jokių priežasčių (CPK 18 str., 279 str. 1 d., 293 str. 5 p., 584 str. 1 d. 1 p., 587 str. 1 p.).

17Nagrinėjamu atveju įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi buvo patvirtinta tarp bylos šalių sudaryta taikos sutartis bei nutraukta byla. Atsakovas neginčija, kad ši teismo nutartis nebuvo tinkamai įvykdyta, tai yra teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje nustatytais terminais atsakovai nesumokėjo ieškovui skolos. Vadinasi, atsakovams gera valia nevykdant įsiteisėjusios teismo nutarties, Vilniaus apygardos teismas, nepažeisdamas įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo privalomumo principo, pagrįstai skundžiama 2014 m. spalio 22 d. nutartimi išdavė ieškovui vykdomąjį raštą (CPK 18 str., 279 str. 1 d., 293 str. 5 p., 584 str. 1 d. 1 p., 587 str. 1 p.).

18Pažymėtina, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai apie jo prastą finansinę būklę, kuri neigiamai įtakoja jo galimybes vykdyti įsiteisėjusią teismo nutartį, patys savaime nesudaro pagrindo atleisti atsakovą nuo įsiteisėjusios teismo nutarties vykdymo, tačiau atsakovas, remdamasis šia aplinkybe, gali prašyti atidėti ar išdėstyti teismo nutarties vykdymą (CPK 284 str. 1 d.). Atitinkamai atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl išieškojimo iš jo turto eiliškumo pagal CK 6.9301 straipsnį pažeidimo yra aktualūs sprendžiant klausimus vykdymo procese, kuomet surastą atsakovo turtą reikia paskirstyti kreditoriams pagal įstatymo leidėjo nustatytą eiliškumą (CPK 626 str. 2 d. 2 p., 3 d.). Tuo tarpu išduodant vykdomąjį raštą jokie mokėjimai kreditoriui (išieškotojui) nėra atliekami. Be to, atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl galimybės kitiems atsakovo kreditoriams ginčyti įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį, taip pat nepaneigia šiuo metu galiojančios teismo nutarties privalomumo, kurios vykdymas nėra sustabdytas atskira teismo nutartimi (CPK 18 str., 145 str. 1 d. 10 p.).

19Vadovaujantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Nagrinėjamu atveju atsakovas, atskirajame skunde teigdamas, kad neturėjo galimybės tinkamai pasiruošti šio klausimo nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme bei nebuvo iki galo išklausytas teismo posėdyje, neįvardino jokių argumentų, kurie įrodytų, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo neteisėtai išduotas vykdomasis raštas. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip neįtakojančius skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir tuos atsakovo atskirojo skundo argumentus, kuriais keliamas klausimas dėl proceso teisės normų pažeidimo, nepagrįstai apribojus atsakovo teisę būti išklausytam (CPK 12 str. ir 178 str.).

20Atsakovo UAB „Conmaster“ atskirasis skundas netenkinamas.

21CK 140 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų teisė užbaigti nagrinėjamą bylą taikos sutartimi. Teismas nutartimi patvirtina taikos sutartį ir nutraukia bylą, jeigu nenustato, kad taikos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 293 str. 5 p.). Priešingai nei atskirajame skunde teigia atsakovas, byloje esant atsakovų daugetui, bylos šalys turi teisę susitarti ir dėl atsakovų įsipareigojimo apimties pasikeitimo ieškovo atžvilgiu, jei tokia taikos sutarties sąlyga tenkina bylos šalis. Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad bylos šalių susitarimas, jog atsakovai turi įvykdyti prievolę ieškovui solidariai (nors ieškinys buvo reiškiamas subsidiariems atsakovams), nesukuria nei vienam iš atsakovų didesnės apimties prievolių nei buvo pareikšta ieškinio reikalavime, o tiesiog pakeičia prievolės įvykdymo būdą ir tvarką. Vadinasi, tokia taikos sutartis, kuria bylos šalys susitaria, jog atsakovų prievolė (iš subsidiarios) tampa solidaria neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CK 6.5-6.6 str.).

22Kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygose abiems atsakovams buvo nustatyti vienodi įsiskolinimo mokėjimo terminai bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo terminai (taikos sutarties 1 p., 5-6 p., 8 p.), taip pat abiems atsakovams nustatytas vienodas uždelsimo vykdyti įsipareigojimus terminas, kuriam suėjus abiejų atsakovų atžvilgiu ieškovas turėjo teisę prašyti išduoti vykdomąjį raštą (taikos sutarties 9 p.). Visų šių taikos sutarties sąlygų turinys aiškiai rodo, jog bylos šalys susitarė dėl solidarios atsakovų atsakomybės, nors ir konkrečiai nepavartojo žodžių junginio „solidarioji atsakomybė“ (CK 6.6 str. 1 d.). Be to, net ir tuo atveju, jei, kaip teigia atsakovas, taikos sutartimi šalys atskirai nebūtų aptarusios atsakovų solidarios atsakomybės klausimo, taikos sutarties pagrindu atsiradusi šalių prievolė jos dalyko atžvilgiu pripažįstama nedalia (CK 6.983 str. 2 d.), o esant prievolės dalykui nedaliam – preziumuojama skolininkų solidari prievolė (CK 6.6 str. 1 d.).

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atmetami kaip nepagrįsti ir vienas kitam prieštaraujantys atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis teigia, kad imperatyvios nuostatos draudė bylos šalims susitarti dėl solidarios atsakomybės, o jei nedraudė, tuomet bylos šalys nebuvo susitarusios dėl atsakovų solidariosios atsakomybės (CPK 12 str. ir 178 str.).

24Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutarties, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai išdavė vykdomąjį raštą solidarių atsakovų atžvilgiu. Nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais; taip pat nenustačius CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ atskirieji skundai netenkinami, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Apeliacinės instancijos teismas netenkina ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS prašymo skirti atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ baudą už nepagrįstų atskirųjų skundų pareiškimą, nes vien ta aplinkybė, kad atsakovai apeliacinėje instancijoje palaiko tokią pačią poziciją kaip ir pirmojoje instancijoje, nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovai sąmoningai reiškė nepagrįstus atskiruosius skundus (CPK 95 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo, atsakovams... 6. Ieškovas RUUKKI PRODUCTS AS pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį... 7. Atsakovai UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ su prašymu nesutiko.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „Šebsta“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovas UAB „Conmaster“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Ieškovas RUUKKI PRODUCTS AS atsiliepime į atskiruosius skundus prašo jų... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atsakovo UAB „Šebsta“ atskirasis skundas netenkinamas.... 16. CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo... 17. Nagrinėjamu atveju įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 18. Pažymėtina, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai apie jo prastą... 19. Vadovaujantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi proceso teisės normų pažeidimas... 20. Atsakovo UAB „Conmaster“ atskirasis skundas netenkinamas.... 21. CK 140 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų... 22. Kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, skundžiama... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atmetami kaip nepagrįsti ir vienas... 24. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB... 25. Apeliacinės instancijos teismas netenkina ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS prašymo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....