Byla 2-4184-392/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo RUUKKI PRODUCTS AS ieškinį atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22014 m. balandžio 4 d. teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė: Ieškinį patenkinti. Priteisti ieškovui RUUKKI PRODUCTS AS (j. a. k. ( - ), adresas ( - )) iš atsakovų UAB „Šebsta“ (j. a. k. ( - )) ir UAB „Conmaster“ (j. a. k. ( - )) subsidiariai 409 721 (keturis šimtus devynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt vieną) litą ir 12 centų, taip pat 8,75 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 762,4 Lt (keturių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidas.

32014 m. balandžio 22 d. šalys pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė: Patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Šalių prašymas tenkintinas.

5Šalys sudarė taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti. Prašymas tenkintinas, nes taikos sutarties turinys neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Taikos sutartis tvirtintina, preliminarus sprendimas naikintinas, byla nutrauktina.

6Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

7Vadovaudamasis LR CPK 293 str.1d. 5p., 430 str. 9 d., 87 str. teismas

Nutarė

8I.Patvirtinti šalių sudarytą, taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

civilinėje byloje Nr. 2-4184-392/2014

2014-04-15, Vilnius

12RUUKKI PRODUCTS AS, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB bankas, atstovaujama advokato G. G. veikiančio pagal 2014-03-27 teisinių paslaugų sutartį, toliau vadinamas Ieškovu ir UAB ,,CONMASTER“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), a.s ( - ), AB DNB bankas, atstovaujama generalinio direktoriaus G. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Atsakovu 1 ir UAB ,,ŠEBSTA“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), a.s ( - ), AB SEB bankas, atstovaujama direktoriaus A. R., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Atsakovu 2 Ieškovas, Atsakovas 1 ir Atsakovas 2 kartu vadinami Šalimis, Atsakovas 1 ir Atsakovas 2 kartu vadinami Atsakovais. Šalys demonstruodamos gerą valią bei siekdamos taikiai išspręsti ginčą dėl skolos priteisimo, civilinėje byloje Nr. 2-4184-392/2014 sudarė šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis) ir susitarė dėl šių Taikos sutarties sąlygų:

 1. Atsakovai pripažįsta Ieškovo reikalavimą dėl 409 721,12 Lt skolos ir įsipareigoją ją sumokėti iki 2014-08-05, mokėdami tokiais terminais:

131.1. 50 000 Lt per 5 darbo dienas nuo Taikos sutarties pasirašymo dienos;;

141.2. 100 000 Lt iki 2014-06-05;

151.3. 100 000 Lt iki 2014-07-05;

161.4. 159 721,12 Lt iki 2014-08-05.

 1. Atsakovai skolą sumoką į Ieškovo banko sąskaitą ( - ), esančią AB SEB banke.
 1. Ieškovas atsisako nuo 8,75 % procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo.
 1. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas susijusias su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu civilinėje byloje padengia Atsakovai lygiomis dalimis.
 1. Atsakovai iki 2014-08-05 atlygina Ieškovo išlaidas advokatui už teisinę pagalbą 500 EUR sumoje. Ieškovas neatlygina Atsakovų išlaidų atstovams už procesinių dokumentų rengimą.
 2. Atsakovai iki 2014-08-05 sumoka Ieškovui 25 proc. sumokėto ir negrąžinamo žyminio mokesčio dalį, t.y. 759 Lt.
 3. Atsakovai neprieštarauja, kad Ieškovui, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., ir šios Taikos sutarties pagrindu teismo būtų grąžinta 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 2277 Lt.
 4. Šalys sutinka su šios Taikos sutarties 1 punkte nurodyta skolos suma ir numatyta jos apmokėjimo tvarka bei terminais. Šalys susitaria, kad Atsakovai bus laikomi tinkamai įvykdžiusiais savo prievolę, jeigu per taikos sutarties 1 punkte numatytus terminus sumokės visą Taikos sutarties 1, 5 ir 6 punktuose nurodytas sumas Ieškovui.
 5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Atsakovai ilgiau kaip 5 (penkias) dienas uždels sumokėti Ieškovui taikos sutarties 1, 5 ir 6 punktuose nurodytas sumas nustatytais terminais, bus laikoma, kad Atsakovai nevykdo šios taikos sutarties ir Ieškovas įgis teisę, be atskiro įspėjimo, kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl visos nesumokėtos taikos sutarties 1 punkte numatytos skolos sumos dalies išieškojimo ir pateikti vykdomąjį raštą priverstiniam išieškojimui CPK nustatyta tvarka.
 6. Šalys taip pat susitaria, kad šia Taikos sutartimi Ieškovas atsisako laikinųjų apsaugos priemonių pritaikytų Atsakovų turtui civilinėje byloje Nr. 2-4184-392/2014 ir Atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra naikintinos.
 7. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus Vilniaus apygardos teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-4184-392/2014.
 8. Šalys patvirtina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai, bei sutikimai, reikalingi šios sutarties pasirašymui, Šalys turi visus reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią sutartį, nepažeidžia bendrovių įstatų, kreditorių interesų, neviršija kompetencijos, numatytos bendrovės dokumentuose, sudarydamos šią sutartį bendrovės ir/ar kitų bendrovės valdymo organų narių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai.
 9. Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-4184-392/2014 būtų nutraukta.
 10. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra visoms Šalims priimtinas susitarimas ir šios Sutarties sudarymo bei civilinės bylos Nr. 2-4184-392/2014 nutraukimo pasekmės joms yra žinomos, t.y. nei viena iš Šalių neturės teisės ateityje pareikšti ieškinio viena kitai dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismo patvirtinta Sutartis Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CPK 294 str. 2 d.; CK 6.985 str. 1 d.).
 11. Ši taikos sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Šalys ir įsiteisėja Vilniaus apygardos teismo nutartis patvirtinanti šią taikos sutartį.
 12. Ši Taikos sutartis yra sudaryta keturiais vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių sutarties Šalims ir vienas – Vilniaus apygardos teismui į civilinę bylą Nr. 2-4184-392/2014.
 13. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-4184-392/2014 nutraukti.
Ieškovas Atsakovas Atsakovas Ieškovas Atsakovas RUUKKI PRODUCTS AS UAB „CONMASTER“ UAB „ŠEBSTA“ UAB „Baltic cranes logistics“ UAB „Ramja“ II. Civilinę bylą nutraukti. III. Panaikinti 2014 m. balandžio 4 d. nutartį taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuria nutarta:

17Areštuoti atsakovo UAB „Šebsta“ (j. a. k. ( - ), adresas ( - )) nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bendrai 409 721,12 Lt (keturių šimtų devynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt vieno Lt 12 ct) sumai. Nesant ar nepakankant atsakovų nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose ir/ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

18Neradus pakankamai UAB „Šebsta“ turto, likusiai daliai, ar visai ieškinio sumai areštuoti UAB „Conmaster“ (j. a. k. ( - ), adresas ( - )) turtą. III. Grąžinti RUUKKI PRODUCTS AS, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) 2269 litus 2014-03-28 AB SEB banke sumokėto žyminio mokesčio.

19Nutartis per 7d. skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai