Byla 2S-551-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Tatjanos Žukauskienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo K. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Pavasario projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Pavasario projektai“ ieškinį atsakovams UAB „Kerista“ ir K. M. dėl neteisėtų veiksmų uždraudimo ir statybos leidimo panaikinimo, tretieji asmenys „Vilniaus vandenys“, Vilniaus m. savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities viršininko administracija.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas UAB „Pavasario projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Kerista“ ir K. M. dėl neteisėtų veiksmų uždraudimo ir statybos leidimo panaikinimo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovui K. M. ir jo užsakymu statybos darbus atliekančiam atsakovui UAB „Kerista“ vykdyti inžinierinių tinklų tiesimo darbus Pavasario gatvėje, Vilniuje; 2) uždrausti atsakovui K. M. organizuoti tiesiamų inžinierinių tinklų Pavasario gatvėje, Vilniuje, pripažinimo tinkamais naudoti procedūrą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo; 3) uždrausti „UAB „Vilniaus vandenys“ priimti eksploatacijon ir išduoti atsakovo K. M. statomų inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentus iki tiesimo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad atsakovai vykdo statybos darbus, neteisėtai siekdami prijungti teisiamus inžinierinius tinklus prie ieškovui nuosavybės teise priklausančio šulinio.

7Atsakovas K. M. prašė ieškovo prašymą atmesti. Nurodė, kad ginčas tarp šalių yra kilęs dėl sutikimo, tačiau sutikimo ieškovas galėtų reikalauti tik tuomet, jei būtų įregistravęs tinklus. Nuosavybė nėra sutvarkyta, todėl šalys negali turėti reikalavimų viena kitai.

8Atsakovas UAB „Kerista“ nurodė, kad įmonė pažeidimų nepadarė ir pagal statybos inspekcijos reikalavimus darbus privalo kuo greičiau baigti, nes reikia sutvarkyti gatvę ir atstatyti asfalto dangą.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Uždraudė atsakovui K. M. ir jo užsakymu statybos darbus atliekančiam atsakovui UAB „Kerista“ vykdyti inžinierinių tinklų tiesimo darbus Pavasario gatvėje, Vilniuje; uždraudė atsakovui K. M. organizuoti tiesiamų inžinierinių tinklų Pavasario gatvėje, Vilniuje, pripažinimo tinkamais naudoti procedūrą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; uždraudė UAB „Vilniaus vandenys“ priimti eksploatacijon ir išduoti atsakovo K. M. statomų inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentus iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nustatė, jog leidimas gyvenamojo namo, esančio Pavasario g. 21A, Vilniuje, pajungimui prie centralizuotų ūkio – buities nuotėkų tinklų projektuojamo ūkio – buities nuotėkynės tinklo Pavasario gatvėje atsakovui K. M. buvo išduotas 2006-12-11. Ieškovui pirmam įsirengus buitinių nuotekų kanalizacijos šulinius atsakovas taip pat pradėjo vykdyti statybos darbus, t.y. atsikasė iki ieškovo inžinierinių tinklų ir liko tik atlikti pasijungimo iki nurodytų šulinių darbus. Tačiau šiuos darbus atsakovas atliko neturėdamas ieškovo sutikimo. Pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 12.1. p., žemės darbai gali būti vykdomi gavus ne tik požeminių statinių savininkų, bet ir valdytojų ar naudotojų sutikimą, str. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 21 p. taipogi reikalauja, prieš pradedant kasimo darbus inžinierinių tinklų zonoje, gauti leidimą žemės darbams vykdyti, iškviesti šių tinklų savininkų ar naudotojų atstovus, kurie pateiktų savo reikalavimus rangovui. Nurodytos normos suteikia teisę reikalauti sutikimo ne tik objekto savininkui, bet ir valdytojui ar naudotojui, kurio statusą ieškovas ir turi. Remiantis išdėstytu teismas konstatavo, jog atsakovo pateiktas leidimas kasti nesudarė pagrindo pripažinti, jog atsakovas darbus atliko teisėtai, kadangi kasimo darbai nebuvo suderinti su ieškovu. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ir duomenų, patvirtinančių ieškovo atsisakymą duoti atsakovui sutikimą, todėl pagrindo teigti, kad ieškovas piktnaudžiavo savo teise nėra. Pagal Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą matyti, kad 2009-11-11 atsakovas jau atliko kasimo darbus, tokiu būdu, atsakovas statybos darbus atliko neteisėtai, pažeisdamas ieškovo teises ir tuo darydamas žalą jo interesams. Teismas mano, jog inžinierinių tinklų specifika, kuriuos išmontuoti statytojo sąskaita, nepadarius žalos ieškovo įrengtiems tinklams neįmanoma. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, siekiant išvengti dar didesnės žalos atsiradimo ieškovo teisėms ir interesams, sustabdė atsakovo atliekamus statybos darbus. Pažymėjo, jog pas atsakovą veikia vietinė kanalizacija, kuria jis naudojasi, todėl atsakovui pritaikyti suvaržymai nėra pernelyg dideli.

10Atsakovas K. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį. Nurodė, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, privalėjo nustatyti realią ir pagristą grėsmę būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui ir dėl jos pasisakyti. Tačiau teismas dėl grėsmės sprendimo vykdymui nepasisakė, jos realumo nekonstatavo ir tuo priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesant ir nenustačius realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog atsakovo teismui pateiktas leidimas kasti nesudaro pagrindo pripažinti, jog atsakovus darbus atliko teisėtai, bei, kad atsakovas statybos darbus atliko neteisėtai, pažeisdamas ieškovo teises ir tuo darydamas žalą jo interesams. Apeliantas nurodo, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškinio pagrįstumas nėra vertinamas. Teismas buvo neobjektyvus, išsprendęs ginčą iš esmės ir nustatęs atsakovo kaltę ir veiksmų neteisėtumą, taip pat negalėjo nešališkai įvertinti, yra ar nėra objektyvios grėsmės būsimo teismo įvykdymui. Vadovaujantis teismų praktika laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tiek, kiek būtina užtikrinti būsimo teismo sprendimo byloje įvykdymą. Todėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovui buvo galima drausti ne daugiau kaip iki sprendimo įsiteisėjimo dienos prijungti atsakovo inžinierinius tinklus prie ieškovo šulinio ir/ar vykdyti inžinierinių tinklų statybos darbus pagal statybos leidimą. Tačiau atsakovui uždrausta atlikti bet kokius bet kokių inžinierinių tinklų tiesimo darbus visoje Pavasario gatvėje pagal bet kokį statybos leidimą ir uždrausta organizuoti bet kokių inžinierinių tinklų pripažinimo procedūrą. Todėl skundžiama nutartimi teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios išeina už ieškovo reikalavimo ribų ir neproporcingai jas viršija. Visiškai uždrausdamas vykdyti bet kokius inžinierinių tinklų statybos darbus, teismas nepagrindė, kodėl byloje būtina taikyti daugiau laikinųjų apsaugos priemonių nei yra ieškovo reikalavimo dydis. Laikinosios apsaugos priemonės ta apimtimi, kiek jos viršija ieškovo ieškinio reikalavimus, yra nepagrįstos ir visiškai nemotyvuotos.

11Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė skundžiamą teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Nurodė, jog atsakovas nepaneigė realios grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Nesutinka su atsakovo argumentu, kad nutartimi teismas išsprendė ginčą iš esmės. Pažymėjo, jog teismas nustatė, kad yra pagrįstų prielaidų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir rezoliucinėje dalyje tik nutarė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pabrėžė, jog atsakovas neįrodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka proceso tikslų ir suvaržo atsakovo K. M. teises daugiau nei būtina būsimam teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Kadangi apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo teises ir jis negali vykdyti kažkokių kitų inžinerinių tinklų (be tų, kurių tiesimo teisėtumas svarstomas nagrinėjamoje byloje) tiesimo darbų Pavasario gatvėje ar organizuoti kažkokių kitų tinklų pripažinimo tinkamais naudoti procedūros.

12Tretysis asmuo atsiliepimu į skundą prašo teismo spręsti savo nuožiūra, nurodydamas, kad skundo motyvai bei teismo nutartis dėl šio skundo niekaip nesusijęs su trečiojo asmens UAB „Vilniaus vandenys“ interesais.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl yra pagrindas ją panaikinti.

15LR CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, kurios vienaip ar kitaip gali įtakoti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, vadovaujantis teisingumo principu užtikrinti kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą, ir priimti atitinkamą sprendimą taikyti arba ne laikinąsias apsaugos priemones. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Tokiu būdu įstatymo leidėjas laikinąsias apsaugos priemones susiejo su galimo sprendimo įvykdymu, o tai reiškia, kad pareikšto byloje ieškinio pobūdis apsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikomų konkrečioje byloje rūšį. LR CPK 145 str. 1 d. 12 p. yra įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ir padidėti.

16Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė atsakovo atžvilgiu ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir tuo pažeidė aukščiau nurodyto įstatymo nuostatas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą siekdamas apginti jo nurodomas pažeidžiamas teises – uždrausti atsakovui K. M. ir jo užsakymu statybos darbus atliekančiam atsakovui UAB „Kerista“ vykdyti inžinierinių tinklų tiesimo darbus Pavasario gatvėje, Vilniuje; uždrausti atsakovui K. M. organizuoti tiesiamų inžinierinių tinklų Pavasario gatvėje, Vilniuje, pripažinimo tinkamais naudoti procedūrą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo; uždrausti „UAB „Vilniaus vandenys“ priimti eksploatacijon ir išduoti atsakovo K. M. statomų inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentus iki tiesimo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Įvertinus pareikšto ieškinio reikalavimą, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turinys sąlygoja tai, kad pritaikius tokią laikinąją apsaugos priemonę, būtų iš anksto pasisakyta dėl bylos esmės, pripažįstant, jog atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus, t.y. atsakovas atlieka statybos darbus neteisėtai, o tai prieštarauja laikinosios apsaugos priemonės paskirčiai, taip pat pagrindiniams civilinio proceso principams. Pats ieškinio dalykas yra suformuluotas kaip prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones rezoliucinė dalis. Pažymėtina, kad ieškovas reikšdamas prevencinį ieškinį, nenurodo kokias jo teises ar teisėtus interesus pažeidžia atsakovas vykdydamas darbus, o siekia per laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti atsakovo vykdomus darbus ir panaikinti atsakovui išduotą statyboms leidimą.

17Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, LR CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir negali būti naudojamos kitai šaliai spausti ar žlugdyti. Įvertinus ieškovo nurodytas aplinkybes nėra pagrindo manyti, kad yra reali grėsmė ieškovo turtiniams ar neturtiniams interesams atsirasti, todėl teismas neturėjo pagrindo imtis LR CPK 145 str. numatytų ieškinio užtikrinimo priemonių. LR CPK 145 str. 1 d.12 p. numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Pirmos instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku šalis grąžinti į pradinę padėtį, dėl inžinierinių tinklų specifikos, kuriuos išmontuoti statytojo sąskaita, nepadarius žalos ieškovo įrengtiems tinklams neįmanoma. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmos instancijos teismo išvada, kadangi ieškinio patenkinimo atveju, atsakovo nutiestus ir pajungtus prie ieškovo šulinių inžinierinius tinklus, būtų galima atjungti nuo šulinių, minėti veiksmai nepadarytų žalos ieškovo įrenginiams ir nebūtų kliūtis grąžinti šalis į pradinę padėtį iki atsakovo veiksmų atlikimo.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad negalima taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant atsakovui vykdyti inžinierinių tinklų tiesimo darbus, organizuoti tiesiamų inžinierinių tinklų Pavasario gatvėje, taip pat uždraudžiant „Vilniaus vandenys“ priimti eksploatacijon ir išduoti atsakovo statomų inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentus iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, nes tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Šiuo atveju paties ieškinio tikslas yra užkirsti kelią atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalą ieškovui. Iš anksčiau nustatyto konstatuotina, jog laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pagrįstos būsimos žalos atsiradimu.

19Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Uždraudus atsakovui atlikti statybos darbus iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, susidarė tokia teisinė situacija, kad atsakovas turintis Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą galiojantį leidimą tęsti sustabdytą statybą (b.l. 38) turi besąlygiškai statybą sustabdyti, nepaisant to, jog leidimas yra galiojantis ir nenuginčytas, o ieškovas nebūtų suinteresuotas operatyviu procesu byloje, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas išsprendžia patį ginčą. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nesprendžia ginčo iš esmės. Todėl pirmosios instancijos teismo konstatavimas, jog atsakovas atliko darbus neteisėtai, bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

20Siekiant įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų kolegija išsprendžia klausimą iš esmės – atmeta ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima išspręsti byloje pareikštus reikalavimus, neišnagrinėjus bylos iš esmės. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (LR CPK 337 str. 2 p.).

21Patenkinus apelianto atskirąjį skundą, iš ieškovo priteistinos 15,45 Lt bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 2 d.),

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Pavasario projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Pavasario projektai“ (į.k. 300018866) 15,45 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Tatjanos Žukauskienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas UAB „Pavasario projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Atsakovas K. M. prašė ieškovo prašymą atmesti. Nurodė, kad ginčas tarp... 8. Atsakovas UAB „Kerista“ nurodė, kad įmonė pažeidimų nepadarė ir pagal... 9. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovo... 10. Atsakovas K. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3... 11. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė skundžiamą teismo... 12. Tretysis asmuo atsiliepimu į skundą prašo teismo spręsti savo nuožiūra,... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį... 15. LR CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 16. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad negalima taikyti laikinąsias apsaugos... 19. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Siekiant įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų... 21. Patenkinus apelianto atskirąjį skundą, iš ieškovo priteistinos 15,45 Lt... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti,... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Pavasario projektai“ (į.k. 300018866) 15,45 Lt...