Byla e2S-892-524/2017
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., I. M. K

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens I. M. K. atstovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., I. M. K.,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėjas prašė Klaipėdos miesto apylinkės teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės B. T. vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00071 atliekamą išieškojimą, iki kol bus išnagrinėtas jo skundas dėl antstolės veiksmų. Nurodė, jog pareiškėjas pateikė antstolei prašymą nutraukti vykdomąją bylą, nes teismo sprendimą įvykdė iki vykdomojo rašto pateikimo vykdyti. Antstolė prašymą atmetė priimdama 2017-02-13 patvarkymą, pateikdama subjektyvius pamąstymus dėl tarp skolininko priimtų teismų sprendimų turinio ir ginčo dalyko. Prašymą iš esmės grindžia tuo, kad viešajame registre nėra įregistruota nuosavybės teisė į rūsio patalpų dalį. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, antstolė pradės priverstinę iškeldinimo procedūrą, kas sąlygos papildomas vykdymo išlaidas bei bus padaryta žala skolininkui.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-03-02 nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Sustabdė antstolės B. T. vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00071 atliekamą išieškojimą, iki kol bus teisme išspręstas pareiškėjo A. R. 2017-03-02 skundas dėl antstolės B. T. veiksmų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Suinteresuoto asmens atstovas pateikė teismui atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-02 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Teigia, kad:
  1. antstolės B. T. vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00071 varžytinės nėra organizuojamos, nes vykdomojoje byloje nėra vykdomas išieškojimas iš pareiškėjo turto;
  2. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia suinteresuoto asmens I. M. K. teises, nes ji negali patekti į rūsio patalpas, negali atlikti kadastrinių patalpų matavimų, negali rengti jai priklausančios statinio dalies rekonstrukcijos projekto ir įteisinti rekonstrukciją;
  3. pareiškėjo skundas yra prima facie nepagrįstas ir atmestinas, todėl ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikytos, o šiuo metu turi būti panaikintos;
  4. taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams.
 2. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Teigia, kad suinteresuoto asmens atskirajame skunde pateikti motyvai iš esmės neatitinka faktinių aplinkybių, bei pateikiami siekiant iškreipti teismų nustatytas faktines aplinkybes. Nurodo, kad išsikėlė iš tų patalpų kurios buvo iki viso pastato rekonstrukcijos atlikimo, t.y. iš rūsio patalpų, kurios registruotos nekilnojamojo turto registre pareiškėjas yra išsikėlęs ir jas yra perdavęs apeliantei. Patalpos iš kurių šiuo metu siekiama iškeldinti pareiškėją nėra registruotos, jos yra naujai sukurtos statybos būdu pareiškėjo ir šiuo metu vyksta įteisinimo procedūra.
Teismas

konstatuoja:

5IV.

6Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).
 2. CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta bendroji proceso teisės norma, kuri numato, jog nustačius, kad ieškinys (priešieškinis) yra tikėtinai pagrįstas, yra sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.
 3. Vadinasi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.
 4. Teismų praktikoje yra formuojama nuostata, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio tesimo 2014-01-23 nutartis c. b. Nr. 2-222/2014, 2013-09-19 nutartis c. b Nr. 2-2232/2013).
 5. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-7102-889/2017 priėmė 2017-04-27 nutartį, kuria atmetė pareiškėjo A. R. skundą dėl antstolio veiksmų. Minėtas procesinis sprendimas nėra įsiteisėjęs, dėl jo yra paduotas atskirasis skundas.
 6. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos, remiantis CPK 510 str. 2 d., skundžiant antstolės veiksmus civilinėje byloje Nr. 2YT-7102-889/2017. Taip pat pažymėtina, kad vykdomojoje byloje varžytinės nėra organizuojamos, nes nėra vykdomas joks piniginis išieškojimas iš pareiškėjo turto, todėl tokios pareiškėjo nurodytos aplinkybės turėjo būti vertinamos kritiškai. Galiausiai, nustatyta faktinė aplinkybė, jog yra išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, pagal anksčiau nurodytą teismų praktiką sudaro prielaidas konstatuoti, jog egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo minėtoje (antstolės veiksmų apskundimo) byloje. Taigi nesant aktualios pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 str. 1 d., t. y. teismui sprendimu nustačius, kad pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą laikinąją apsaugos priemonę.
 7. Dėl minėtų priežasčių, skundžiamos nutarties negalima laikyti teisėta ir pagrįsta – ji naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (337 str. 1 d. 2 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

9Atmesti pareiškėjo A. R. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai